0

lịch sử lớp 10

26 346 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

Giáo viên dạy: Phạm Trường Giang CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH ĐẾN VỚI BUỔI HỌC NGÀY HÔM NAY ! KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ? 2. Xã hội phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? 1. S HÌNH THÀNH CÁC QU C GIA C Ự Ố Ổ Đ I PH NG TÂYẠ ƯƠ - Th i gian hình thành: Kho ng đ u thiên niên k ờ ả ầ ỉ th I TCNứ - Các qu c gia này hình thành nh ng vùng đ i, ố ở ữ ồ núi đá vôi xen k là nh ng thung lũng.ẽ ữ - Có b bi n bao quanh, khúc khu u, nhi u v nh, ờ ể ỷ ề ị h i c ng t nhiênả ả ự - Các qu c gia này bán cho L ng Hà, Ai C p ố ưỡ ậ nh ng s n ph m:ữ ả ẩ + Luy n kimệ + Đ g mồ ố [...]... nghiệp và thương Câu 4: Lực lượng lao động chính trong xã hội Hi Lạp và Rôma là: A Giai cấp nông dân C Tầng lớp quý tộc B Giai cấp chủ nô D Giai cấp nô lệ Câu 5: Thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ? A Xã hội dựa trên sự bóc lột của nô lệ B Xã hội có 2 giai cấp: chủ nô và nô lệ C Xã hội có 3 tầng lớp: nông dân, quý tộc và nô lệ D Câu A, B đúng Câu 6: Chủ nô và nô lệ là 2 giai cấp chính của: A Xã hội nguyên... vào chủ Câu 8: Ở các quốc gia cổ đại phương Tây, giai cấp chủ nô sống sung sướng, nhàn hạ dựa trên: A Thành quả lao động do chủ nô làm ra B Sự bóc lột sức lao động của nô lệ C Sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân D Từ nguồn thu thuế Câu 9: Các quốc gia cổ đại phương Tây có đặc điểm gì? A Hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn B Hình thành trên lưu vực các bán đảo C Ngành thủ công và thương nghiệp . được hình thành ở đâu và từ bao giờ? 2. Xã hội phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? 1. S HÌNH THÀNH CÁC QU C GIA C Ự Ố Ổ Đ I PH NG TÂYẠ ƯƠ - Th i gian
- Xem thêm -

Xem thêm: lịch sử lớp 10, lịch sử lớp 10,

Hình ảnh liên quan

1. S HÌNH THÀNH CÁC QU C GIA CỰ Ổ - lịch sử lớp 10

1..

S HÌNH THÀNH CÁC QU C GIA CỰ Ổ Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Thi gian hình thành: Kho ng đu thiên niên ỉ - lịch sử lớp 10

hi.

gian hình thành: Kho ng đu thiên niên ỉ Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Các qu c gia này hình thành nh ng vùng đ i, ồ - lịch sử lớp 10

c.

qu c gia này hình thành nh ng vùng đ i, ồ Xem tại trang 7 của tài liệu.
A. Hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn. B. Hình thành trên lưu vực các bán đảo. - lịch sử lớp 10

Hình th.

ành trên lưu vực các dòng sông lớn. B. Hình thành trên lưu vực các bán đảo Xem tại trang 23 của tài liệu.