0

luyện từ và câu lớp 4

9 798 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ 1.Tính từ là gì? 2.Nêu ví dụ về tính từ? Thứ ngày11 tháng11 năm 2009 Thứ ngày11 tháng11 năm 2009 Luyện từ câu Luyện từ câu 1. Đặc điểm của sự vật được miêu tả trong những câu 1. Đặc điểm của sự vật được miêu tả trong những câu khác nhau như thế nào? khác nhau như thế nào? a- Tờ giấy này trắng a- Tờ giấy này trắng b- Tờ giấy này trăng trắng b- Tờ giấy này trăng trắng c- Tờ giấy này trắng tinh c- Tờ giấy này trắng tinh Mức độ trắng bình thường Mức độ trắng bình thường Mức độ trắng thấp Mức độ trắng thấp Mức độ trắng cao Mức độ trắng cao Tính từ ( Tính từ ( Tiếp theo Tiếp theo ) ) 2. Trong các câu dưới đây ý nghĩa, mức độ được thể hiện 2. Trong các câu dưới đây ý nghĩa, mức độ được thể hiện bằng những cách nào? bằng những cách nào? a - Tờ giấy này rất trắng a - Tờ giấy này rất trắng b - Tờ giấy này trắng hơn b - Tờ giấy này trắng hơn c - Tờ giấy này trắng nhất c - Tờ giấy này trắng nhất * Ý nghĩa ,mức độ được thể hiện bằng cách : * Ý nghĩa ,mức độ được thể hiện bằng cách : a - Thêm từ rất vào trước tính từ trắng a - Thêm từ rất vào trước tính từ trắng b - Thêm từ hơn vào sau từ trắng b - Thêm từ hơn vào sau từ trắng c - Thêm từ nhất vào sau từ trắng c - Thêm từ nhất vào sau từ trắng Thứ ngày11 tháng11 năm 2009 Thứ ngày11 tháng11 năm 2009 Luyện từ câu Luyện từ câu Tính từ ( Tính từ ( Tiếp theo Tiếp theo ) ) GHI NHỚ Có một số cách thể hiện mức độ của đặcđiểm, tính Có một số cách thể hiện mức độ của đặcđiểm, tính chất như sau : chất như sau : 1. Tạo ra các từ ghép hoặc từ láy với tính từ đã cho. 1. Tạo ra các từ ghép hoặc từ láy với tính từ đã cho. 2. Thêm từ rất, quá, lắm,…vào trước hoặc sau tính từ. 2. Thêm từ rất, quá, lắm,…vào trước hoặc sau tính từ. 3. Tạo ra phép so sánh. 3. Tạo ra phép so sánh. III. Luyện tập III. Luyện tập 1. Tìm những từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất 1. Tìm những từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất ( Được in nghiêng ) trong đoạn văn sau : ( Được in nghiêng ) trong đoạn văn sau : Hoa cà phê Hoa cà phê thơm thơm đậm ngọt nên mùi hương thường theo đậm ngọt nên mùi hương thường theo gió bay đi rất gió bay đi rất xa xa . Nhà thơ Xuân Diệu chỉ một lần đến đây ngắm . Nhà thơ Xuân Diệu chỉ một lần đến đây ngắm nhìn vẻ đẹp của cà phê đã phải thốt lên : nhìn vẻ đẹp của cà phê đã phải thốt lên : Hoa cà phê Hoa cà phê thơm thơm lắm em ơi lắm em ơi Hoa cùng một điệu với hoa nhài Hoa cùng một điệu với hoa nhài Trong ngà Trong ngà trắng trắng ngọc, xinh sáng ngọc, xinh sáng Như miệng em cười đâu đấy thôi. Như miệng em cười đâu đấy thôi. Mỗi mùa xuân ,Đắc Lắc lại khoác lên mình một màu Mỗi mùa xuân ,Đắc Lắc lại khoác lên mình một màu trắng trắng ngà ngà ngọc tỏa ra mùi hương ngan ngát khiến đất trời trong những ngọc tỏa ra mùi hương ngan ngát khiến đất trời trong những ngày xuân ngày xuân đẹp đẹp hơn, hơn, lộng lẫy lộng lẫy hơn hơn tinh khiết tinh khiết hơn. hơn. M : Hoa cà phê thơm M : Hoa cà phê thơm đậm đậm ngọt ngọt nên mùi thường theo gió bay đi nên mùi thường theo gió bay đi rất rất xa. xa. 2 2 . Hãy tìm những từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của đặc . Hãy tìm những từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của đặc điểm sau : điểm sau : Đỏ, cao, vui Đỏ, cao, vui Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 3.Đặt câu với mỗi từ ngữ em vừa tìm được ở bài 2 ? Ví dụ: - Mũi chú hề đỏ chót. - Bạn Thắm lớp em rất cao. - Thấy mẹ về, em vui lắm. Thứ ngày11 tháng11 năm 2009 Thứ ngày11 tháng11 năm 2009 Luyện từ câu Luyện từ câu Tính từ ( Tính từ ( Tiếp theo Tiếp theo ) ) GHI NHỚ Có một số cách thể hiện mức độ của đặcđiểm, tính Có một số cách thể hiện mức độ của đặcđiểm, tính chất như sau : chất như sau : 1. Tạo ra các từ ghép hoặc từ láy với tính từ đã cho. 1. Tạo ra các từ ghép hoặc từ láy với tính từ đã cho. 2. Thêm từ rất, quá, lắm,…vào trước hoặc sau tính từ. 2. Thêm từ rất, quá, lắm,…vào trước hoặc sau tính từ. 3. Tạo ra phép so sánh. 3. Tạo ra phép so sánh. . Thêm từ rất vào trước tính từ trắng a - Thêm từ rất vào trước tính từ trắng b - Thêm từ hơn vào sau từ trắng b - Thêm từ hơn vào sau từ trắng c - Thêm từ. nhất vào sau từ trắng c - Thêm từ nhất vào sau từ trắng Thứ tư ngày11 tháng11 năm 2009 Thứ tư ngày11 tháng11 năm 2009 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 4, luyện từ và câu lớp 4,

Hình ảnh liên quan

Mô hình nghiên uc thi tl pnh sau: - luyện từ và câu lớp 4

h.

ình nghiên uc thi tl pnh sau: Xem tại trang 3 của tài liệu.