0

CV 201 v/v thi HSG lớp 8, 9 năm học 2010 - 2011

2 319 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 05:12

UBND huyện Thọ Xuân cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Phòng GD&ĐT Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 201/GD&ĐT Thọ Xuân, ngày 10 tháng 11 năm 2010 V/v thi học sinh giỏi các môn Văn hoá và giải toán bằngg máy tính CaSiO lớp 9, năm học 2010-2011 Kính gửi: Ông (Bà ) Hiệu trởng trờng THCS Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2010-2011; Quyết định số 2172/QĐ- UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hoá v/v ban hành kế hoạch thời gian năm học 2010-2011; Công văn số 1668/SGDĐT- QLT&ĐGCL ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa v/v tổ chức thi học sinh giỏi giải toán trên MT cầm tay năm học 2010-2011; Công văn số186/GDTX ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Phòng GD&ĐT Thọ Xuân v/v Hớng dẫn thi HSG, GVG, TH, THCS năm học 2010-2011. Phòng Giáo dục và Đào tạo hớng dẫn tổ chức thi Học sinh giỏi cấp THCS các môn văn hóa và giải toán bằng máy tính CaSiO lớp 9, năm học 2010-2011 nh sau: I.Thi học sinh giỏi các môn Văn hoá lớp 9. 1. Đối tợng, điều kiện, số lợng dự thi. Thực hiện theo công văn số: 186/GDTX, ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thọ Xuân; 2. Môn, chơng trình, nội dung thi. Thực hiện theo công văn số: 186/GDTX, ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thọ Xuân; 3. Thời gian, địa điểm, đăng ký, kinh phí thi. a. Thời gian thi: + Ngày 02/12/2010: - Buổi sáng: Từ 8 giờ Họp lãnh đạo các Hội đồng thi tại Phòng GD&ĐT. - Buổi chiều: Từ 14 giờ các trờng cử cán bộ, giáo viên xem số báo danh, sơ đồ phòng thi cho học sinh tại các Hội đồng thi. + Ngày 03/12/2010 - Buổi sáng: Từ 7 giờ 15 phút học sinh có mặt tại Hội đồng thi dự khai mạc, học qui chế và dự thi các môn: Toán, Lịch sử, Địa lý , GDCD, Tiếng Anh - Buổi chiều: Từ 13 giờ 15 phút học sinh có mặt tại Hội đồng thi học qui chế và dự thi các môn: Ngữ văn, Vật lý, Hoá học, Sinh học . b. Địa điểm thi: Học sinh dự thi theo Hội đồng thi nh sau: b.1/ Hội đồng thi THCS Lê Thánh Tông gồm học sinh các trờng THCS: Xuân Phong, Thọ Lộc, Nam Giang, Bắc Lơng, Tây Hồ, Xuân Quang, Xuân Sơn, Xuân Giang, Xuân Hng, Xuân Lai, Xuân Thắng, Sao Vàng, Thọ Hải, Thọ Nguyên, Xuân Khánh. b.2/ Hội đồng thi THCS Xuân Lai gồm học sinh các trờng THCS: Xuân Thành, Hạnh Phúc, Lê Thánh Tông, Quảng Phú, Thọ Lập, Xuân Tín, Phú Yên, Xuân Yên, Xuân Lập, Thọ Thắng, Xuân Minh, Xuân Tân, Xuân Vinh, Thọ Trờng b.3/ Hội đồng thi THCS Thọ Hải gồm học sinh các trờng THCS: Xuân Châu, Thọ Minh, Xuân Lam, Xuân Thiên, Xuân Bái, Thọ Xơng, Xuân Phú, Lam Sơn, Thọ Lâm, Thọ Diên, Xuân Hoà, Xuân Trờng, Thị trấn Thọ Xuân. c. Đăng ký, kinh phí thi; + Các trờng lập danh sách học sinh dự thi theo mẫu ( TT, Họ tên, ngày tháng năm sinh, đăng ký dự thi môn, xếp loại học lực, xếp loại hạnh kiểm, điểm TB môn dự thi, giáo viên dạy ) theo trình tự môn Toán, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tiếng Anh, Ngữ văn, Vật lý, Hoá học, Sinh học + Các trờng nộp đăng ký dự thi cùng 10.000đ/ mỗi học sinh/ mỗi môn dự thi để làm các việc về hồ sơ thi (làm hồ sơ thi, giấy chứng nhận học sinh giỏi .) về Hội đồng thi vào sáng ngày 17/11/2010. ( đ/c Hoa) II. Thi học sinh giỏi giải toán bằng máy tính CaSiO 1. Đối tợng, điều kiện, số lợng dự thi. Những học sinh đạt điểm cao môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi Văn hoá lớp 9 ngày 03/12/2010 ( Sẽ đợc thông báo cùng với kết quả kỳ thi HSG Văn hoá ) 2. Chơng trình, nội dung thi. Đề thi ra theo hình thức tự luận bao gồm kiến thức cơ bản và nâng cao của bậc học tính đến thời điểm thi. Thời gian làm bài là 150 phút. Đề thi chính thức gồm các đề tơng đơng nhau, mỗi học sinh làm bài trực tiếp vào một trong các đề thi. Phòng GD&ĐT in đề thi đến từng học sinh. Học sinh đợc mang vào phòng thi máy tính để sử dụng là CaSiO (Vinacal): 500MS, 570 MS hoặc 570 ES. 3. Thời gian, địa điểm, đăng ký, kinh phí thi. a. Thời gian thi: Kỳ thi đợc tổ chức vào ngày 17/12/2010 Từ 7 giờ 15 phút ngày 17/12/2010 học sinh có mặt tại Hội đồng thi dự khai mạc, học qui chế và dự thi b. Địa điểm thi: Trờng THCS Thị trấn Thọ Xuân c. Đăng ký, kinh phí thi. Căn cứ vào thông báo kết quả thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 cấp huyện của phòng GD&ĐT, các trờng lập danh sách học sinh đăng ký dự thi theo mẫu ( TT, Họ tên, ngày tháng năm sinh, xếp loại học lực, xếp loại hạnh kiểm, điểm thi học sinh giỏi môn Toán cấp huyện, giáo viên dạy ). Nộp đăng ký dự thi cùng 10.000đ/ mỗi học sinh/ mỗi môn dự thi để làm các việc về hồ sơ thi ( làm hồ sơ thi, giấy chứng nhận học sinh giỏi .) về Hội đồng thi vào chiều ngày 13/12/2010 (đ/c Hoa) III. Thi chọn đội tuyển dự thi các môn văn hoá cấp tỉnh Những học sinh đạt giải cao trong kỳ thi các môn văn hoá lớp 9 sẽ đợc tập huấn để dự các vòng thi chọn đội tuyển của huyện và dự thi cấp tỉnh vào ngày 04/01/2011; Yêu cầu Ông (Bà) Hiệu trởng trờng THCS tổ chức thực hiện theo đúng nội dung tổ chức các kỳ thi trên. Nơi nhận: - Nh kính gửi; - Lu phòng GD&ĐT . . hoạch, nhiệm vụ năm học 2010 -2 011 ; Quyết định số 2172/Q - UBND ngày 18/6 /2010 của UBND tỉnh Thanh Hoá v/v ban hành kế hoạch thời gian năm học 2010 -2 011 ; Công. Số: 201/ GD&ĐT Thọ Xuân, ngày 10 tháng 11 năm 2010 V/v thi học sinh giỏi các môn Văn hoá và giải toán bằngg máy tính CaSiO lớp 9, năm học 2010 -2 011
- Xem thêm -

Xem thêm: CV 201 v/v thi HSG lớp 8, 9 năm học 2010 - 2011, CV 201 v/v thi HSG lớp 8, 9 năm học 2010 - 2011,

Hình ảnh liên quan

Đề thi ra theo hình thức tự luận bao gồm kiến thức cơ bản và nâng cao của bậc học tính đến thời điểm thi - CV 201 v/v thi HSG lớp 8, 9 năm học 2010 - 2011

thi.

ra theo hình thức tự luận bao gồm kiến thức cơ bản và nâng cao của bậc học tính đến thời điểm thi Xem tại trang 2 của tài liệu.