0

CUOC SONG XUNG QUANH EM

17 929 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

Giáo viên: Lê Văn Hùng - Trường THCS Thụy Trường Dạy lớp 7 Trường THCS Thụy Tân Nhiệt liệt Chào mừng các thầy, cô giáo Nhiệt liệt Chào mừng các thầy, cô giáo về dự hội giảng Cụm thụy Trường về dự hội giảng Cụm thụy Trường Năm học 2009 - 2010 Năm học 2009 - 2010 KIỂM TRA ĐỒ DÙNG HỌC TẬP - Sách giáo khoa - Vở bài tập thực hành - Bút chì, tẩy màu Đề tài cuộc sống quanh em I. Tìm và chọn nội dung đề tài V TRANH Bi 10 - Đề tài gia đình: - Đề tài trường học: - Đề tài xã hội: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp Đề tài cuộc sống quanh em I. Tìm và chọn nội dung đề tài V TRANH Bi 10 - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi - Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ - Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Thảo luận nhóm Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu A xem chúng thuộc nội dung đề tài nào? Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu B xem chúng thuộc nội dung đề tài nào? Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu C xem chúng thuộc nội dung đề tài nào? Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu D xem chúng thuộc nội dung đề tài nào? Đề tài cuộc sống quanh em I. Tìm và chọn nội dung đề tài V TRANH Bi 10 - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi - Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ - Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp Thảo luận nhóm AB AB c cd d Đề tài cuộc sống quanh em I. Tìm và chọn nội dung đề tài V TRANH Bi 10 - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi - Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ - Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp Thảo luận nhóm AB AB c cd d Đề tài cuộc sống quanh em V TRANH Bi 10 I. Tìm và chọn nội dung đề tài - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi - Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ - Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp Thảo luận nhóm AB AB c cd d Đề tài cuộc sống quanh em V TRANH Bi 10 I. Tìm và chọn nội dung đề tài - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi - Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ - Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp Thảo luận nhóm AB AB c cd d Đề tài cuộc sống quanh em I. Tìm và chọn nội dung đề tài V TRANH Bi 10 - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi - Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ - Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp Còn có nhiều nội dung đề tài khác: - Lễ hội - Thể thao Đề tài cuộc sống quanh em V TRANH Bi 10 I. Tìm và chọn nội dung đề tài - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi - Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ - Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp Còn có nhiều nội dung đề tài khác: - Lễ hội - Thể thao - Y tế - Giao thông [...]... Đề tài cuộc sống quanh em I Tìm và chọn nội dung đề tài - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi - Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ - Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp Còn có nhiều nội dung đề tài khác: - Lễ hội - Y tế - Lao động - Thể thao - Giao thông - Nội trợ Bi 10 V TRANH Đề tài cuộc sống quanh em I Tìm và chọn... Đề tài cuộc sống quanh em I Tìm và chọn nội dung đề tài - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi - Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ - Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động, nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ Cuộc sống xung quanh ta có rất... Đề tài cuộc sống quanh em I Tìm và chọn nội dung đề tài - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi - Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ - Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động, nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ Cuộc sống xung quanh ta có rất... lịch Những hoạt động đó là nguồn cảm xúc vô tận tác động vào chúng ta Để từ đó mỗi người chúng ta thêm yêu cuộc sống, yêu lao động, yêu thiên nhiên đất nước và con nguời Bi 10 V TRANH Đề tài cuộc sống quanh em I Tìm và chọn nội dung đề tài - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi - Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ - Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ... chơi và buôn bán họp chợ II Cách vẽ Các bước tiến hành bài vẽ tranh Bước 1: Tìm chọn nội dung đề tài Bước 2: Tìm bố cục, vẽ phác Bước 3: Vẽ hình vào mảng Bước 4: Vẽ màu Bi 10 V TRANH Đề tài cuộc sống quanh em I Tìm và chọn nội dung đề tài - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi - Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ - Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ... đẹp Còn có nhiều nội dung đề tài khác: Lễ hội, thể thao, y tế, giao thông, lao động, nội trợ, vui chơi và buôn bán họp chợ II Cách vẽ Các bước tiến hành bài vẽ tranh Bi 10 V TRANH Đề tài cuộc sống quanh em I Tìm và chọn nội dung đề tài - Đề tài gia đình: Đi chợ, nấu cơm, xum họp, thăm hỏi - Đề tài trường học: Học nhóm, đi học, trong lớp, thể dục giữa giờ - Đề tài xã hội: Trồng cây, chăm sóc cây, giữ . hiệu C xem chúng thuộc nội dung đề tài nào? Tìm hiểu về những bức tranh có kí hiệu D xem chúng thuộc nội dung đề tài nào? Đề tài cuộc sống quanh em I. Tìm. chơi - Buôn bán họp chợ Đề tài cuộc sống quanh em V TRANH Bi 10 I. Tìm và chọn nội dung đề tài Cuộc sống xung quanh ta có rất nhiều hoạt động như: Học
- Xem thêm -

Xem thêm: CUOC SONG XUNG QUANH EM, CUOC SONG XUNG QUANH EM,

Hình ảnh liên quan

Bước 3: Vẽ hình vào mảng Bước 1: Vẽ màuVD: Đề tài học tập   - CUOC SONG XUNG QUANH EM

c.

3: Vẽ hình vào mảng Bước 1: Vẽ màuVD: Đề tài học tập Xem tại trang 17 của tài liệu.