0

bai 10 cn 6rat hay

17 275 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I. Nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp Hình 2.8 a Hình 2.8 b Hình 2.9 a Hình 2.9 b E. Sân sạch sẽ,không có rác,lá rụng,cây cảnh nhìn quang đãng. A. Đồ đạc, cây cảnh được sắp xếp đẹp mắt C. Môi trường sống sạch sẽ. B. Đồ đạc để bừa bãi,lộn xộn,ngổn ngang C. Môi trường sống sạch sẽ F. Sân vườn bẩn, nhiều rác,nhiều lá rụng… D. Môi trường sống bị ô nhiễm. Bài 1: Quan sát hình ảnh 28.a và 29.a hãy chọn câu thích hợp dưới đây cho từng hình H28.a H29.a A. Đồ đạc, cây cảnh được sắp xếp đẹp mắt E. Sân sạch sẽ,không có rác,lá rụng,cây cảnh nhìn quang đãng. B. Đồ đạc để bừa bãi, lộn xộn, ngổn ngang D. Môi trường sống bị ô nhiễm. F. Sân vườn bẩn, nhiều rác,nhiều lá rụng… A. Chăn,màn gấp gọn gàng và dép guốc, sách vở sắp xếp vào một chỗ. E.Có sự chăm sóc của con người. B. Chăn màn, guốc dép, sách vở, quần áo … vứt bừa bãi. D.Phòng lộn xộn. F. Không có bàn tay con người chăm sóc. C. Phòng sạch sẽ Bài 1: Quan sát hình ảnh 28.b và 29.b hãy chọn câu thích hợp dưới đây cho từng hình A. Chăn,màn gấp gọn gàng và dép guốc, sách vở sắp xếp vào một chỗ. B. Chăn màn, guốc dép, sách vở, quần áo … vứt bừa bãi. C. Phòng sạch sẽ D.Phòng lộn xộn. E.Có sự chăm sóc của con người. F. Không có bàn tay con người chăm sóc. H28.b H29.b Hình 2.8 a Hình 2.8 b Hình 2.9 a Hình 2.9 b THẾ NÀO LÀ NHÀ Ở SẠCH SẼ,NGĂN NẮP? Là ngôi nhà mà môi trường sống luôn luôn sạch, đẹp, thuận tiện .Có sự chăm sóc, giữ gìn bởi bàn tay con người. II. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp 1. Sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp II. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp 1. Sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp A. Đảm bảo sức khoẻ cho các thành viên trong gia đình B. Tiết kiệm thời gian khi tìm vật dụng. - Do vậy phải thường xuyên giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp. Bài 3: Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau .Cả 3 đáp án trên Giữ gìn nhà cửa sạch sẽ giúp chúng ta: D C.Làm cho chúng ta u q căn nhà của mình hơn [...]... làm tác nhà đến mình Ngôi sinh hoạt sẽ, nhà sạch để giữ nền nhà sạch sẽ các khu vực lắp hoạt ngăn sinh vào được điều này giữ các buổi sáng trong một phòng D Ọ N 5 6 7 6 P 7 CK D Ọ D Ọ N D N D H H O Ạ 10 6 7 8 9 T Ẹ Ẹ p p N H N H À N À N « chỮ bÝ mËt HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ • HỌC THUỘC PHẦN GHI NHỚ • TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI • ĐỌC TRƯỚC BÀI 11 GIỜ HỌC KẾT THÚC XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC . Bài 10: GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I. Nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp Hình 2.8 a. 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N G Ă N N Ắ P N H À C H Ậ t Q U É T D Ọ N M À N G I Ó l A U N H À D Ồ S I
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 10 cn 6rat hay, bai 10 cn 6rat hay,

Hình ảnh liên quan

Hình 2.8 a Hình 2.8 b - bai 10 cn 6rat hay

Hình 2.8.

a Hình 2.8 b Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bài 1: Quan sát hình ảnh 28.a và 29.a hãy chọn câu thích hợp dưới đây cho từng hình - bai 10 cn 6rat hay

i.

1: Quan sát hình ảnh 28.a và 29.a hãy chọn câu thích hợp dưới đây cho từng hình Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bài 1: Quan sát hình ảnh 28.b và 29.b hãy chọn câu thích hợp dưới đây cho từng hình - bai 10 cn 6rat hay

i.

1: Quan sát hình ảnh 28.b và 29.b hãy chọn câu thích hợp dưới đây cho từng hình Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 2.8 a Hình 2.8 b - bai 10 cn 6rat hay

Hình 2.8.

a Hình 2.8 b Xem tại trang 7 của tài liệu.