0

tiet 6 . bai 7. cau tao te bao thuc vat

11 2,100 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

Tiết 6 . Bàì 7.cấu tạo tế bào thực vật 1.Hình dạng và kích thước của tế bào: Hãy quan sát những lát cắt thật mỏng qua rễ,thân,lá của một cây khi chụp trên kính hiển vi có độ phóng đại gấp 100 lần. Câu hỏi : - hãy tìm hiểu sự giống nhau cơ bản trong cấu tạo thân,rễ ,lá ? - Nhận xét hình dạng tế bào thực vật ? Hình 7.1 Lát cắt ngang một phần rễ cây Hình 7.3 Lát cắt ngang một phần lá cây Hình 7.2 Cắt ngang một phần Hình 7.2 Cắt ngang một phần thân cây thân cây - Căn cứ vào bảng trên hãy nhân xét kích thước của tế bào thực vật ? stt Tế bào Chiều dài(m m) Đường kính( m m) 1 Tế bào sợi gai 550 0,04 2 Tế bào tép bưởi 45 5,5 3 Tế bào thịt quả cà chua 0,55 0,55 4 Tế bào mô phân sinh ngọn 0,001-0,003 0,001-0,003 Kết luận: Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào. Tế bào thực vật có hình dạng khác nhau:hình nhiều cạnh,hình trứng,hình sợi,hình sao Tế bào có kích thước khác nhau. 2.Cấu tạo tế bào thực vật: câu hỏi: Quan sát hình vẽ hãy cho biết tế bào thực vật gồm những phần nào ? Hãy nêu cấu tạo và chức năng của từng phần ? Kết luận : Cấu tạo tế bào thực vật gồm có: Vách tế bào (chỉ có ở TV),tạo thành khung nhất định. Màng sinh chất,bao bọc chất tế bào. Chất tế bào là chất keo lỏng,chứa các bào quan như: lục lạp,không bào Nhân có cấu tạo phức tạp,có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. 3.Mô: Quan sát hình 7.5 hãy cho biết : Mô phân sinh ngọn Trong một loại mô cấu tạo và hình dạng các tế bào như thế nào ? Cấu tạo và hình dạng của tế bào ở các loại mô khác nhau thì có khác Nhau hay không ? *vậy mô là gì ? Mô mềm Mô nâng đỡ Kết luận : Mô là nhóm tế bào có hình dạng và cấu tạo giống nhau ,cùng làm một chức năng riêng. * Các loại mô thường gặp: -Mô phân sinh ngọn. -Mô mềm . -Mô nâng đỡ. Bài tập : trò chơi giải ô chữ. 1 2 3 4 5 1.Bảy chữ cái :nhóm sinh vật lớn nhất có khả năng tạo ra chất hữu cơ ngoài ánh sáng. 2.Chín chữ cái:Một thành phần của tế bào,có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào. 3.Tám chữ cái: một thành phần tế bào ,chứa dịch tế bào. 4.Mười hai chữ cái: bao bọc chất tế bào. 5.Chín chữ cái:chất keo lỏng có chứa nhân,không bào và các thành phần khác. . tế bào thực vật ? Hình 7. 1 Lát cắt ngang một phần rễ cây Hình 7. 3 Lát cắt ngang một phần lá cây Hình 7. 2 Cắt ngang một phần Hình 7. 2 Cắt ngang một phần. Tiết 6 . Bàì 7. cấu tạo tế bào thực vật 1.Hình dạng và kích thước của tế bào: Hãy quan
- Xem thêm -

Xem thêm: tiet 6 . bai 7. cau tao te bao thuc vat, tiet 6 . bai 7. cau tao te bao thuc vat,

Hình ảnh liên quan

- Nhận xét hình dạng tế bào thực vật ? - tiet 6 . bai 7. cau tao te bao thuc vat

h.

ận xét hình dạng tế bào thực vật ? Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 7.1 Lát cắt ngang một phần rễ cây - tiet 6 . bai 7. cau tao te bao thuc vat

Hình 7.1.

Lát cắt ngang một phần rễ cây Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Căn cứ vào bảng trên hãy nhân xét kích thước của tế bào thực vật ? - tiet 6 . bai 7. cau tao te bao thuc vat

n.

cứ vào bảng trên hãy nhân xét kích thước của tế bào thực vật ? Xem tại trang 4 của tài liệu.
• Quan sát hình vẽ hãy cho biết tế bào thực vật gồm những phần nào ? - tiet 6 . bai 7. cau tao te bao thuc vat

uan.

sát hình vẽ hãy cho biết tế bào thực vật gồm những phần nào ? Xem tại trang 6 của tài liệu.
• Trong một loại mô cấu tạo và hình     dạng các tế bào như thế nào ? - tiet 6 . bai 7. cau tao te bao thuc vat

rong.

một loại mô cấu tạo và hình dạng các tế bào như thế nào ? Xem tại trang 8 của tài liệu.
Quan sát hình 7.5 hãy cho biế t: Mô phân sinh ngọn - tiet 6 . bai 7. cau tao te bao thuc vat

uan.

sát hình 7.5 hãy cho biế t: Mô phân sinh ngọn Xem tại trang 8 của tài liệu.