0

NHAT BAN GIUA HAI CUOC CTTG

27 253 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

H: H: Kinh tế Mỹ đã phát triển như thế nào trong Kinh tế Mỹ đã phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỷ XX? thập niên 20 của thế kỷ XX? H: Trình bày nội dung chủ yếu của chính sách mới của Ru-dơ-ven?  Học sinh cần trả lời câu hỏi Nội dung kiến thức cần ghi nhớ H: Các hình ảnh, ngữ liệu còn lại Phần mở rộng, bổ sung kiến thức của giáo viên H: Những hình ảnh này gợi cho em liên tưởng tới đất nước nào trên thế giới? H: Em có thế cho biết ý nghĩa của những hình ảnh này? TIẾT 28. BÀI 19: I. Nhật I. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhất H: Hãy nêu những nét chính của tình hình kinh tế nước Nhật sau chiến tranh thế giới thứ nhất? - Nhật Bản là nước thứ hai thu được nhiều lợi nhuận và không bị mất mát gì sau chiến tranh - Kinh tế Nhật Bản phát triển trong một vài năm đầu sau chiến tranh. Cụ thể: Trong vòng 5 năm (1914-1919), sản lượng Trong vòng 5 năm (1914-1919), sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tăng gấp 5 lần. công nghiệp của Nhật Bản tăng gấp 5 lần. Nhiều công ty mới xuất hiện, mở rộng sản xuất, Nhiều công ty mới xuất hiện, mở rộng sản xuất, xuất khẩu hàng hoá ra các thị trường châu Á. xuất khẩu hàng hoá ra các thị trường châu Á. H: Em có nhận xét gì về tình hình phát triển kinh tế của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất? I I . Nhật . Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhất * Kinh tế: Phát triển mạnh nhưng tốc độ tăng trưởng không đều, không ổn định.  H: Sự không ổn định đó còn được thể hiện như thế nào? - Năm 1927, khủng hoảng tài chính chấm dứt sự phục hồi ngắn ngủi của kinh tế Nhật. Động đất ở Tokyo, Yokohama (9.1923) Động đất ở Tokyo, Yokohama (9.1923) Mạnh 8.3 độ rich-te, làm 143 000 người chết Mạnh 8.3 độ rich-te, làm 143 000 người chết Mạnh 8.3 độ rich-te, làm 143 000 người chết Mạnh 8.3 độ rich-te, làm 143 000 người chết . kinh tế nước Nhật sau chiến tranh thế giới thứ nhất? - Nhật Bản là nước thứ hai thu được nhiều lợi nhuận và không bị mất mát gì sau chiến tranh - Kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: NHAT BAN GIUA HAI CUOC CTTG, NHAT BAN GIUA HAI CUOC CTTG,

Hình ảnh liên quan

H: Các hình ảnh, ngữ liệu còn lại - NHAT BAN GIUA HAI CUOC CTTG

c.

hình ảnh, ngữ liệu còn lại Xem tại trang 3 của tài liệu.
H: Những hình ảnh này gợi cho em liên tưởng tới đất nước nào trên thế giới? - NHAT BAN GIUA HAI CUOC CTTG

h.

ững hình ảnh này gợi cho em liên tưởng tới đất nước nào trên thế giới? Xem tại trang 4 của tài liệu.
H: Hãy nêu những nét chính của tình hình kinh tế nước Nhật sau chiến tranh thế giới thứ  - NHAT BAN GIUA HAI CUOC CTTG

y.

nêu những nét chính của tình hình kinh tế nước Nhật sau chiến tranh thế giới thứ Xem tại trang 6 của tài liệu.
H: Em có nhận xét gì về tình hình phát triển kinh tế của Nhật Bản sau chiến  - NHAT BAN GIUA HAI CUOC CTTG

m.

có nhận xét gì về tình hình phát triển kinh tế của Nhật Bản sau chiến Xem tại trang 7 của tài liệu.
H: Qua những hình ảnh trên cho em hiểu gì về ững hình ảnh trên cho em hiểu gì về - NHAT BAN GIUA HAI CUOC CTTG

ua.

những hình ảnh trên cho em hiểu gì về ững hình ảnh trên cho em hiểu gì về Xem tại trang 11 của tài liệu.
H: Trong những thập niên 20 của thế kỷ XX, tình hình - NHAT BAN GIUA HAI CUOC CTTG

rong.

những thập niên 20 của thế kỷ XX, tình hình Xem tại trang 14 của tài liệu.
H: Đứng trước tình hình đất nước bị khủng hoảng,  giới cầm quyền Nhật Bản  - NHAT BAN GIUA HAI CUOC CTTG

ng.

trước tình hình đất nước bị khủng hoảng, giới cầm quyền Nhật Bản Xem tại trang 16 của tài liệu.
- Cuộc đấu tranh diễn ra dưới nhiều hình thức nhằm chống lại quá trình phát xít hoá của nước  này - NHAT BAN GIUA HAI CUOC CTTG

u.

ộc đấu tranh diễn ra dưới nhiều hình thức nhằm chống lại quá trình phát xít hoá của nước này Xem tại trang 22 của tài liệu.

Từ khóa liên quan