0

NUOC MI GIUA HAI CUOC CHIEN TRANH

25 317 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) có tác động như thế nào đến các nước Châu Âu?  Học sinh cần trả lời câu hỏi Nội dung kiến thức cần ghi nhớ H: Các hình ảnh, ngữ liệu còn lại Phần mở rộng, bổ sung kiến thức của giáo viên Tiết 27 – Bài 18 Tiết 27 – Bài 18 NƯỚC GIỮA HAI CUỘC NƯỚC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) (1918 - 1939) GIÁO VIÊN: PHẠM THỊ THÚY 1 3 t h u ộ c đ ị a đ ầ u t i ê n M u a c ủ a P h á p n ă m 1 8 0 3 L U D I A N A Niumêhicô Ôrigơn Niumêhicô C a l i f o r n i a Alaxca Alaxca 1. Tình hình kinh tế 1. Tình hình kinh tế Thảo luận nhóm: 6 nhóm (thời gian thảo luận 2 phút) - Các nhóm còn lại: Em hãy cho biết H66 phản ánh điều gì của kinh tế Mĩ? - Nhóm 1+2: Quan sát H65 và cho biết bức tranh phản ánh điều gì? - Nhóm 3+4: Qua H 65 em hãy cho biết ngành sản xuất ôtô đã tác động như thế nào tới kinh tế Mĩ? +Bãi đỗ xe ôtô dài vô tận +Sự phát triển của ngành sản xuất ô tô. +Thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển: Luyện kim, cao su, vật liệu, xăng dầu, đường xá, cầu cống, xây dựng, nhà của, khách sạn….-> giải quyết việc làm cho hàng triệu người lao động Mĩ. + Công nhân đang xây dựng nhà cao ốc, chứng tỏ ngành xây dựng phát triển + Là một trong những hình ảnh tạo nên sự phồn thịnh của kinh tế - Tăng trưởng cực kì nhanh, vượt xa các nước tư bản châu Âu -> trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính số 1 thế giới.  * Công nghiệp: * Công nghiệp: - Trong những năm 1923 – Trong những năm 1923 – 1929, sản lượng tăng 69%. 1929, sản lượng tăng 69%. - Chiếm 48% tổng sản lượng Chiếm 48% tổng sản lượng công nghiệp thế giới (1928). công nghiệp thế giới (1928). - Đứng đầu thế giới về sản Đứng đầu thế giới về sản xuất ôtô, dầu lửa, thép . xuất ôtô, dầu lửa, thép . * Tài chính: * Tài chính: Nắm 60% trữ Nắm 60% trữ lượng vàng của thế giới lượng vàng của thế giới. 1. Tình hình kinh tế 1. Tình hình kinh tế 2. Tình hình xã hội 2. Tình hình xã hội - CN, người lao động làm thuê, dân nghèo thành thị phải sống chui rúc trong các khu nhà ổ chuột, lán trại tạm bợ, không có các điều kiện tối thiểu để sống. H67: Nhà ở của người lao động trong những năm 20 thế kỉ XX H: Qua hình ảnh này, em hiểu gì về cuộc sống của công nhân, nhân dân lao động nghèo trông xã hội Mĩ? [...]... khỏi khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) - Chính sách mới của Tổng thống Ph.Ru-dơ-ven đã cứu nguy cho nước 1/ Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK/95 2/ Chuẩn bị bài 19: NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI - Kinh tế Nhật như thế nào sau CTTG I? - Quá trình phát xít hóa diễn ra như thế nào ở Nhật? CHÚC CÁC EM NGOAN HỌC GIỎI ... qua hình 69? - Người khổng lồ tượng trưng cho vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát đời sống kinh tế của đất nước, can thiệp vào tất cả các lĩnh vực:điều tiết kinh tế, phân phối, lưu thông H69 Bức tranh đương thời mô tả Chính sách mới (Người khổng lồ tượng trưng cho Nhà nước.) 2 Biện pháp giải quyết * Kết quả  - thoát khỏi cuộc khủng hoảng, duy trì được chế độ dân chủ tư sản H: Kết quả việc... Tình hình xã hội  - Tồn tại nhiều bất công: + Phân biệt giàu – nghèo rõ rệt + Phân biệt chủng tộc - 5.1921 Đảng cộng sản ra đời H: Nhân dân lao động có cam chịu cuộc sống bất công không? Họ đã đấu tranh chống bất công dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào? Đảng Cộng sản ra đời vào thời gian nào?  1 Cuộc khủng hoảng kinh tế H: Những hình ảnh này giúp em hiểu gì về tình hình KT trong khoảng thời . Tiết 27 – Bài 18 Tiết 27 – Bài 18 NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) (1918 - 1939) GIÁO. H66 phản ánh điều gì của kinh tế Mĩ? - Nhóm 1+2: Quan sát H65 và cho biết bức tranh phản ánh điều gì? - Nhóm 3+4: Qua H 65 em hãy cho biết ngành sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: NUOC MI GIUA HAI CUOC CHIEN TRANH, NUOC MI GIUA HAI CUOC CHIEN TRANH,

Hình ảnh liên quan

H: Các hình ảnh, ngữ liệu còn lại - NUOC MI GIUA HAI CUOC CHIEN TRANH

c.

hình ảnh, ngữ liệu còn lại Xem tại trang 2 của tài liệu.
1. Tình hình kinh tế - NUOC MI GIUA HAI CUOC CHIEN TRANH

1..

Tình hình kinh tế Xem tại trang 6 của tài liệu.
1. Tình hình kinh tế - NUOC MI GIUA HAI CUOC CHIEN TRANH

1..

Tình hình kinh tế Xem tại trang 9 của tài liệu.
2. Tình hình xã hội - NUOC MI GIUA HAI CUOC CHIEN TRANH

2..

Tình hình xã hội Xem tại trang 10 của tài liệu.
2. Tình hình xã hội - NUOC MI GIUA HAI CUOC CHIEN TRANH

2..

Tình hình xã hội Xem tại trang 12 của tài liệu.
H: Những hình ảnh này giúp em hiểu gì về tình hình - NUOC MI GIUA HAI CUOC CHIEN TRANH

h.

ững hình ảnh này giúp em hiểu gì về tình hình Xem tại trang 13 của tài liệu.
Một số hình ảnh về cuộc sống của những người lao động ở nước Mĩ năm 1929 - 1933 - NUOC MI GIUA HAI CUOC CHIEN TRANH

t.

số hình ảnh về cuộc sống của những người lao động ở nước Mĩ năm 1929 - 1933 Xem tại trang 15 của tài liệu.
mới” qua hình 69? - NUOC MI GIUA HAI CUOC CHIEN TRANH

m.

ới” qua hình 69? Xem tại trang 21 của tài liệu.