0

SKKN một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh trường TH hải hòa

20 64 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2020, 17:23

A- MỞĐẦU I Lí chọn đề tài Trong thời đại ngày nay, kinh tế xã hội đà phát triển, có tác động mạnh mẽ đến hình thành phát triển nhân cách người Học sinh ngày có phát triển “chất” trình học tập rèn luyện, em phải mạnh dạn tư tốt hơn, có nhu cầu cao nhằm khẳng định phát triển thân Chính mà nhà trường phải nắm bắt nhu cầu để tổ chức tốt hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng học sinh Hoạt động giáo dục lên lớp giúp em nhận thức, định hướng đắn công việc làm mình; có kĩ giao tiếp, ứng xử cách chủ động sáng tạo; biết hợp tác, biết yêu tập thể, ghét lối sống ích kỷ, coi lao động nghĩa vụ vinh quang Thông qua hoạt động hàng ngày, giúp em giảm căng thẳng học tập, tạo cho em có tính tự tin giao tiếp, đồng thời giúp em có tâm thoải mái, sẵn sàng hoạt động, học tập Từ kết hợp với hoạt động lớp thúc đẩy em học tập đạt kết cao Mục tiêu hoạt động giáo dục lên lớp Trường Tiểu học giúp học sinh củng cố, khắc sâu phát triển kiến thức mà học sinh học qua môn văn hoá Tạo hội cho học sinh bước đầu tham gia vào đời sống cộng đồng, tập vận dụng kiến thức học vào sống thực tiễn Trên sở đó, phát triển vốn tri thức phù hợp với lứa tuổi lĩnh vực đời sống xã hội cho học sinh, góp phần phát triển nhân cách toàn diện cho em.Tạo hội cho học sinh thực hành, trải nghiệm tình sống, phát triển học sinh kĩ sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi như: kĩ trình bày suy nghĩ, kĩ giao tiếp, kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin, kĩ tư sáng tạo, kĩ hợp tác nhóm, … Hoạt động giáo dục ngồi lên lớp hội hợp tác lực lượng nhà trường, điều kiện, phương tiện để phát huy sức mạnh cộng đồng tham gia vào q trình giáo dục nhà trường.Thơng qua hoạt động giáo dục lên lớp củng cố, mở rộng, khắc sâu kiến thức văn hóa - khoa học kĩ thuật cho học sinh; trực tiếp rèn luyện phẩm chất nhân cách, tài năng, xu hướng nghề nghiệp cho học sinh học sinh có niềm tin hành động theo chuẩn mực đạo đức; tạo điều kiện cho học sinh hòa nhập sống với cộng đồng xã hội, rèn luyện số kỹ giao tiếp, ứng xử, tự quản, tự tổ chức hoạt động cá nhân tập thể; phát huy vai trò nhà trường đời sống xã hội, tạo điều kiện để lực lượng xã hội tham gia xây dựng nhà trường Qua thực tế cho thấy hoạt động giáo dục ngồi lên lớp cịn nhiều hạn chế như: làm theo phong trào, qua loa, chiếu lệ, nói xác xem nhẹ vai trò hoạt động này, có tổ chức mang tính hình thức, đối phó Nội dung cịn đơn điệu, chưa khắc sâu vào ý thức học sinh nên dẫn đến chất lượng hiệu giáo dục chưa cao Muốn làm tốt cơng tác giáo dục ngồi lên lớp, người cán quản lý nhà trường phải nhận thức rõ vai trị hoạt động này, coi công tác trọng tâm nhà trường để đề biện pháp đạo cho phù hợp Khi phân công nhiệm vụ Ban giám hiệu nhà trường trực tiếp đạo hoạt động Giáo dục ngồi lên lớp, tơi ln trăn trở tìm tòi để bước nâng cao hiệu hạt động công tác qua năm gần có kết phấn khởi Chính mạnh dạn chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Một số giải pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh trường Tiểu học Hải Hòa” để nghiên cứu, chia sẻ đồng nghiệp tiếp tục rút kinh nghiệp công tác quản lý II Mục đích nghiên cứu: Khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục lên lớp trường Tiểu học Hải Hịa Từ đề xuất số biện pháp thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL nói riêng chất lượng giáo dục tồn diện cho học sinh nhà trường nói chung III Đối tượng nghiên cứu : Cơng tác đạo Phó Hiệu trưởng, công tác dạy học giáo viên học sinh việc thực hoạt động GDNGLL trường Tiểu học Hải Hòa - Tĩnh Gia - Thanh Hóa năm gần Kể từ năm học 2016 2017 IV Phương pháp nghiên cứu : + Phương pháp đọc sách : Mục đích: Để nghiên cứu, thu thập tài liệu có liên quan đến cơng tác hoạt động giáo dục NGLL Cách thức tiến hành :Tìm đọc, phân tích văn bản, văn kiện, chủ trương, sách báo tài liệu, sáng kiến công tác hoạt động giáo dục NGLL trường học phổ thơng + Phương phápTrị chuyện: Mục đích: Nhằm nghiên cứu thực trạng thu thập tư liệu, thông tin công tác hoạt động giáo dục NGLL trường Cách thức tiến hành : Trò chuyện trực tiếp với giáo viên, Ban đại diện hội cha mẹ học sinh, tổ chức đoàn thể nhà trường địa phương + Phương pháp điều tra viết Mục đích: Thu thập ý kiến chủ quan đối tượng điều tra công tác hoạt động giáo dục NGLL trường để có sở nhận xét cách tổng quát vấn đề cần nghiên cứu Cách tiến hành : + Điều tra thăm dò hệ thống câu hỏi mở giáo viên học sinh hoạt động giáo dục NGLL trường + Điều tra sâu câu hỏi đóng Hội CMHS, đoàn thể nhà trường biện pháp phối hợp hoạt động giáo dục NGLL nhà trường + Phương pháp thống kê: Sử dụng thống kê để xử lí tài liệu, số liệu thu thập B - NỘI DUNG I Cơ sở lí luận Trong Chương – Điều - Luật giáo dục Việt Nam năm 2005 quy định sau: “Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.” Để cụ thể hóa mục tiêu giáo dục đó, Khoản Điều 29 Điều lệ trường tiểu học 2010 nói rõ: “ Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động giáo dục lên lớp nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển lực, bồi dưỡng khiếu, giúp đỡ học sinh yếu phát triển phù hợp đặc điểm tâm lí, sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học” Như vậy, hoạt động giáo dục trường Tiểu học chia thành hai phận: Hoạt động giáo dục lên lớp; Hoạt động giáo dục lên lớp Hoạt động giáo dục lên lớp tiến hành thông qua việc dạy học môn học bắt buộc tự chọn chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành (Khoản 2- Điều 29 Điều lệ trường tiểu học 2010) Hoạt động giáo dục lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa, văn nghệ, hoạt động bảo vệ mơi trường; lao động cơng ích hoạt động xã hội khác tiến hành thông qua việc dạy học môn học bắt buộc tự chọn (Khoản 3- Điều 29 Điều lệ trường tiểu học 2010) Hoạt động lên lớp trường Tiểu học hoạt động mang tính chất pháp chế quy định văn pháp quy Nhà nước Bộ Giáo dục Đào tạo Do yêu cầu thực tiễn giáo dục đào tạo, hoạt động giáo dục, dạy học trường học ngày phức tạp, đa dạng Trên sở đó, người cán quản lý nhà trường rút kinh nghiệm, cải tiến chế quản lý hồn thiện chu trình quản lý phù hợp hơn, đảm bảo nâng cao chất lượng hiệu giáo dục, đào tạo nhà trường Như hoạt động giáo dục nhà trường tiểu học bao gồm hoạt động dạy học hoạt động giáo dục ngồi lên lớp Hai hoạt động gắn bó hữu với trình giáo dục Hoạt động góp phần bổ sung cho hoạt động vận động phát triển thực chung mục đích giáo dục học sinh trở thành người XHCN Hoạt động lên lớp hoạt động giáo dục thực cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm thực thi q trình đào tạo nhân cách học sinh, đáp ứng yêu cầu đa dạng đời sống xã hội Hoạt động giáo dục ngồi lên lớp nhà trường quản lí, tiến hành ngồi dạy học lớp theo chương trình, kế hoạch dạy học Nó tiến hành xen kẽ nối tiếp chương trình dạy học phạm vi nhà trường đời sống xã hội nhà trường đạo, diễn suốt năm học thời gian nghỉ Ngày 22 tháng năm 2008, Bộ Giáo dục Đào tạo có thị số 40/2008/CT-BGDĐT việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường phố thông giai đoạn 20082013, để thực tốt phong trào đòi hỏi phải thực tốt tất mặt giáo dục nhà trường theo nội dung quy định mà điều cần quan tâm việc nâng cao chất lượng giáo dục lên lớp cho học sinh mà từ trước đến xem nhẹ II Thực trạng 1.Thuận lợi, khó khăn việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp: Trường Tiểu học Hải Hòa trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, tập thể Cán quản lý - Giáo viên - Cơng nhân viên ln nhiệt tình trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hồn thành nhiệm vụ; xây dựng khối đồn kết trí nhà trường, thực tốt nhiệm vụ trị ngành Đội ngũ giáo viên có tay nghề vững vàng, trình độ đồng Nhà trường nhận quan tâm tạo điều kiện cấp ủy Đảng quyền địa phương tổ chức đồn thể, chung tay ủng hộ bậc phụ huynh học sinh Tuy nhiên, nay, nhìn chung hoạt động giáo dục lên lớp chưa thực coi trọng chưa chủ động xây dựng nhiều kế hoạc hoạt động mà chủ yếu dựa hướng dẫn đạo ngành, kế hoạch hoạt động năm học trường chương trình hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Riêng trường Tiểu học Hải Hịa việc giáo dục học sinh hoạt động giáo dục lên lớp nhiều năm thực cách nghiêm túc, số giáo viên nhận thức chưa đầy đủ nên coi nhẹ hoạt động chủ yếu tập trung vào việc giáo dục học sinh qua hình thức học lớp Có giáo viên lập kế hoạch hoạt động sơ sài, nắm chưa vững phương pháp tổ chức hoạt động, phương pháp sử dụng cịn cứng nhắc, khơng linh hoạt nên hiệu giáo dục chưa cao, còn số giáo viên chưa thật trọng đến việc giáo dục cho học sinh hoạt động giáo dục ngồi lên lớp, hướng dẫn em áp dụng kiến thức học vào thực tế sống, học chưa đôi với hành Cụ thể: Học sinh thụ động hoạt động giáo dục tập thể trường, lớp tổ chức, chưa mạnh dạn phát biểu hay tham gia trò chơi… Cơng tác hoạt động giáo dục ngồi lên lớp nhà trường nói chung cịn nhiều tồn như: Các phương pháp tổ chức hoạt động chưa tốt, học sinh chưa thấy tác dụng, hiệu phương pháp việc rèn luyện thân Giáo viên chủ nhiệm chưa xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục lên lớp cụ thể hàng tháng, hàng tuần phù hợp với đặc điểm, tình hình riêng lớp mình, quan tâm đầu tư công sức vào hoạt động giáo dục lên lớp, gần cho hoạt động giáo dục ngồi lên lớp nhiệm vụ, hoạt động tổ chức đoàn thể Liên đội Tổng phụ trách Đội Những hình thức hoạt động lập lập lại theo hàng năm, thiếu phong phú, lạ, nên chưa thật mang lại hiệu quả, số hoạt động mang tính hình thức nên khơng tạo động lực thúc đẩy giáo dục lớp Ý thức tham gia hoạt động học sinh chưa cao, nhiều em thường xuyên không tham gia hoạt động tham gia cách thụ động Thực trạng việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Nhìn chung, hoạt động giáo dục ngồi lên lớp Trường Tiểu học Hải Hòa chưa phát huy nghĩa thực chất việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, việc thực chưa đồng bộ, thống nhất, chưa có chiều sâu Nội dung chương trình hoạt động giáo dục ngồi lên lớp cịn đơn điệu, cứng nhắc chưa thực đáp ứng nhu cầu thực tế tình hình Kết Khảo sát đánh giá hoạt động lên lớp học sinh khối 4,5 chất lượng Giáo dục học sinh cuối năm học 2016- 2017 sau: Tổng số HS khảo sát 218 Các hoạt động lên lớp Văn hóa nghệ thuật SL % 104 47,7 Tổng số HS Nội dung Năng lực Phẩm chất Hoạt động Khoa học kĩ xã hội thuật SL % SL % 118 54,1 95 43,6 Lao động cơng ích SL % 201 92,2 Môn học hoạt động giáo dục Hoàn thành tốt SL % khảo sát 218 Vui chơi giải trí SL % 112 51,4 96 44 Số HS 218 218 SL 112 146 Hoàn thành SL % 121 Tốt % 51,4 67 Chưa hoàn thành SL % 55,5 Đạt SL 105 72 % 48.1 33 0,5 Cần cố gắng SL % 0,5 0 Qua bảng thống kê trên, việc tổ chức hoạt động Giáo dục chưa hiệu mà chất lượng giáo dục qua việc đánh giá môn học hoạt động giáo dục, đánh giá lực phẩm chất chưa đáp ứng kế hoạch đặt Trước thực trạng trên, Phó Hiệu trưởng phân công trực tiếp phụ trách hoạt động giáo dục Ngồi lên lớp, tơi thấy rõ tầm quan trọng hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp, cần có định hướng đắn, kế hoạch khả thi để đạo cho giáo viên học sinh Tôi với Ban đạo hoạt động giáo dục Ngồi lên lớp tìm giải pháp, cách thức để nâng cao hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp ( GD NGLL) trường Tiểu học Hải Hòa III Các giải pháp đạo tổ chức hoạt động GD NGLL : Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tổ chức hoạt động GD NGLL: Như ta thường nói: “Trị giỏi phải có thầy giỏi” “khơng thầy đố mày làm nên” Trong cơng tác giáo dục học sinh, trình độ chun môn lực thầy cô quan trọng nhất, thầy hình thành kỹ năng, nhân cách, lối sống, yếu tố học sinh học tập từ thầy Việc bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục ngồi lên lớp, vậy, cần thiết Muốn nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp trước hết phải có tác động làm cho thành viên nhà trường (kể nhân viên bảo vệ ) hiểu rõ vai trò, vị trí hoạt động giáo dục Ngồi lên lớp để từ tích cực tham gia vào hoạt động Xác định nên đầu năm học 2017 – 2018, thành lập Ban đạo hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp để bàn bạc tìm biện pháp, cách thức để nâng cao hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp trường Tiểu học Hải Hòa, gồm cốt cán, trưởng tổ chức đoàn thể giáo viên có lực trách nhiệm tổ chức phong trào hoạt động Trong đó, Phó hiệu trưởng trưởng ban, Tổng phụ trách đội phó ban thành viên tích cực khác Tơi tun truyền để người hiểu rõ: Chất lượng dạy học q trình tồn diện, khơng đánh giá xếp loại mặt trí dục mà cịn đánh giá xếp loại vào hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp Qua đó, tơi nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên công nhân viên thấy trách nhiệm, vai trò tổ khối, thành viên nhà trường với việc rèn luyện tổ chức vui chơi lành mạnh cho học sinh Khi triển khai, tổ chức hoạt động giáo dục Ngồi lên lớp, tơi mở rộng, phát huy tính tích cực dân chủ qua buổi họp định kỳ Hội đồng sư phạm nhà trường hàng tháng Để khuyến khích thành viên nhà trường sáng tạo, tìm cách làm sinh động mang tính khả thi, đồng thời dựa vào thực tế nhà trường để hoạt động cho phù hợp với điều kiện khả thực toàn trường, học sinh theo khối lớp… Chẳng hạn, tổ chức chơi trò chơi dân gian, cần ý đến mức độ khó, dễ trị chơi, điều kiện sân chơi cho đảm bảo an toàn, hiệu quả; cịn tổ chức “Đố vui học tập” hệ thống câu hỏi phải phù hợp với hiểu biết học sinh khối lớp… Chỉ đạo xây dựng kế hoạch Giáo dục lên lớp: Căn vào Hướng dẫn Bộ, Sở, Phòng Giáo dục Đào tạo, vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế nhà trường để xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động GD NGLL năm học cách cụ thể Trong kế hoạch phải xác định mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, tiêu phấn đấu định hướng hoạt động tránh qua loa vài dòng chung chung a Các bước lập kế hoạch : Họp Ban đạo hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp để lên kế hoạch tháng, năm Kế hoạch hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp dựa vào Chỉ thị nhiệm vụ năm học, kế hoạch Đoàn - Đội, kế hoạch Chữ thập đỏ, kế hoạch xây dựng “ Trường học thân thiện - Học sinh tích cực” Ban đạo hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp bàn bạc, thảo luận để xây dựng nội dung hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp cho tháng cách tổng thể (nội dung hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp tháng cụ thể qua tuần) Kế hoạch hoạt động giáo dục Ngồi lên lớp thơng qua Chi bộ, Hội nghị Cán - Công chức để thành viên nhà trường có định hướng trước hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp, thời gian tổ chức tháng Họp Ban đạo để xây dựng kế hoạch tháng hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp: Dựa vào kế hoạch tổng thể mà Ban đạo thống xây dựng, Tổng phụ trách Đội phụ trách Văn thể chịu trách nhiệm cụ thể hóa thành kế hoạch tháng (nội dung, biện pháp thực hiện, chuẩn bị, phân công) …Kế hoạch hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường định kỳ hàng tháng thành viên nhà trường thảo luận, bổ sung cho kế hoạch phù hợp với điều kiện nhà trường mang tính khả thi b Nội dung giải pháp thực kế hoạch hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp: Với yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo, giáo viên phải thực hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp tiết/ tháng Theo kế hoạch giáo viên phải thực hoạt động giáo dục Ngồi lên lớp tiết/ tháng, ngồi cịn phải đảm bảo 100% học sinh nắm vững thể dục hai múa tập thể sân trường vào chơi Tổng phụ trách Đội kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm hướng dẫn, uốn nắn, sửa chữa sai sót động tác thể dục thể dục múa hát sân trường học sinh tập đúng, đẹp ( Bởi, động tác thể dục tập không phản tác dụng ) Đồng thời bố trí cho học sinh nịng cốt khối - đứng làm mẫu trước đội hình khối lớp 1, Sinh hoạt tập thể : chơi trò chơi dân gian, múa hát, kể chuyện … quản trị lớp trưởng hay phó văn thể lớp ( khối -2 - có đội viên lớp - hướng dẫn ) Phát măng non : tổ chức vào thứ sáu hàng tuần, đội phát “ măng non “ thành lập theo lớp (chủ yếu lớp - 5) Nội dung phát tìm hiểu Đội – Sao nhi đồng, thông tin Đội - Sao, gương “ Người tốt Việc tốt “( Báo Thiếu niên tuần ), văn nghệ, đố vui học tập, đố vui chữ thập đỏ, tuyên truyền … Tổng phụ trách Đội có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, chọn đọc phù hợp với chủ đề tháng/ tuần Đội phát lớp chuẩn bị tiết mục văn nghệ, câu hỏi đố vui Phụ trách Y tế học đường chuẩn bị nội dung tun truyền phịng chống bệnh, tìm hiểu thuốc nam Hoạt động học sinh giám sát giáo viên trực đội xung kích chữ thập đỏ Khi kết thúc hoạt động giờ, giáo viên trực tuần nhận xét, đánh giá, thông báo điểm trước trường ghi vào sổ trực để xếp loại thi đua cho lớp giáo viên chủ nhiệm Trong chơi giờ, với việc tổ chức cho học sinh tham gia tập thể dục giờ, múa hát tập thể, hướng dẫn khuyến khích em chơi trò chơi dân gian (thời gian em chơi tự do) - Đưa kế hoạch hoạt động bàn bạc thống Ban đạo, đội ngũ cán cốt cán, sau triển khai hội đồng sư phạm với kế hoạch năm học Nhằm: + Thống nội dung hoạt động + Bàn biện pháp thực tích cực + Từng phận có kế hoạch cụ thể Hoạt động múa hát sân trường chơi c/ Phân công cụ thể, phối kết hợp phân công cho thành viên nhà trường thực nội dung hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp sau: + Giáo viên chủ nhiệm : Thực nội dung chương trình theo kế hoạch, giảng dạy an tồn giao thơng, đơn đốc, hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động lớn nhà trường tổ chức + Tổng phụ trách Đội : Nghiên cứu, lồng ghép phù hợp chương trình vào buổi sinh hoạt Sao - Đội Chào cờ đầu tuần Tổ chức hội thi như: Hội thi làm lồng đèn vui Trung thu, Văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, hội thi kỹ sống, vẽ tranh theo chủ đề, viết thư UPU, Kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh buổi tiết chào cờ đầu tuần, Hội thi nghi thức Đội, hoạt động thi ứng xử tình giao tiếp Đội viên, hoạt động đóng kịch, xây dựng tiểu phẩm theo chủ đề … d/ Đẩy mạnh Hoạt động Đội-Sao : Ngoài kế hoạch sinh hoạt Đội - Sao Tổng phụ trách phải thực hàng tuần, lớp phải sinh hoạt 15 phút (thời gian tính tiết Hoạt động tập thể ) Đội - Sao, giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm hướng dẫn Để cho sinh hoạt 15 phút Đội – Sao hoạt động có hiệu tránh tượng giáo viên chủ nhiệm thực cách hời hợt (hoặc không thực hiện), phân công cho Tổng phụ trách lên kế hoạch sinh hoạt 15 phút hàng tuần (nội dung dựa kế hoạch Hội Đồng Đội, phong trào thi đua ngành cấp trên… nội dung đưa vào kế hoạch Đội) thông báo đến giáo viên chủ nhiệm ngày thứ hai “Hội ý đầu tuần” Giáo viên chủ nhiệm dựa vào nội dung kế hoạch Đội để cụ thể hóa soạn (tiết Hoạt động tập thể) thực theo điều kiện thực tế lớp Cuối tuần chẵn vào thứ tổ chức sinh hoạt theo chủ điểm Hình ảnh sinh hoạt Tham mưu đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị cho Hoạt động giáo dục lên lớp Muốn tổ chức hoạt động cần phải có đầu tư mức độ tối thiểu đó, đơi khơng cần tốn nhiều kinh phí mà thu kết cao Một hoạt động thường xuyên, liên tục diễn hàng ngày hoạt động vui chơi, tập thể dục chơi, nên sân chơi, bãi tập cho học sinh cần thiết Ban giám hiệu tham mưu với Uỷ ban nhân dân xã, Hội phụ huynh học sinh lát gạch phần sân cần thiết để làm sân chơi, sân tập cho học sinh Khi làm sân lát gạch đổ bê tơng thành đường thẳng để thuận lợi việc xếp hàng Nên đánh dấu vị trí đứng tập thể dục, múa tập thể đảm bảo xếp hàng vừa nhanh vừa chuẩn, đẹp Ngồi trường cần có khu sân bãi xa khu lớp học phục vụ cho thể dục nội khoá hay hoạt động ngoại khoá Hiện nay, đa số trường điều có hệ thống âm ly, loa song chất lượng lại thấp, người sử dụng chưa biết điều chỉnh, âm rè nhỏ khó nghe Nên mua âm li có cơng suất chất lượng tốt, dễ sử dụng, hấp dẫn hoạt động cần thiết Việc đầu tư tốt giàn âm góp phần khơng nhỏ cho thành công hoạt động, kể hoạt động lớn ngày khai giảng, hội diễn văn nghệ… Cần có nhạc tập thể dục, hát múa tập thể Mỗi trường cần kẻ sân đánh cầu lông, sân đá cầu, mua sắm đủ trang thiết bị cần thiết cờ, trống…để phục vụ cho hoạt động giáo dục lên lớp Đọc sách nhu cầu cần thiết hấp dẫn Nhiều người nhầm tưởng học sinh tiểu học khơng thích đọc sách hồn tồn ngược lại Do hạn chế ngân sách, tủ sách trường đa số nghèo nàn số sách chủng loại Cần xây dựng thư viện, phòng đọc, với đầy đủ sách, truyện, báo Thiếu niên Nhi đồng…Có thể tăng số đầu sách cách năm vận động học sinh truyện dùng, để làm tủ sách dùng chung Việc làm mang lại hiệu tốt, số sách tăng đáng kể, bên cạnh giáo dục cho em ý thức giữ gìn sách Phối hợp lực lượng nhà trường: Hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động phong phú, đa dạng Muốn đạt kết tốt cần có phối hợp tốt lực lượng giáo dục nhà trường *Trong nhà trường: a) Ban giám hiệu: - Ban giám hiệu cần phải có nhận thức đắn tầm quan trọng hoạt động giáo dục lên lớp đưa nội dung hoạt động giáo dục lên lớp vào kế hoạch năm học trường cách cụ thể, tránh qua loa, chung chung - Đưa kế hoạch hoạt động giáo dục lên lớp bàn bạc thống đội ngũ cán cốt cán triển khai hội đồng sư phạm với kế hoạch năm học Nhằm: + Thống nội dung hoạt động + Bàn biện pháp thực tích cực + Từng phận, tổ chun mơn có kế hoạch cụ thể b) Giáo viên chủ nhiệm: Mỗi giáo viên chủ nhiệm phải lo trách nhiệm cho lớp mình, cần quan tâm, đôn đốc học sinh thường xuyên việc tham gia hoạt động giáo dục lên lớp Trong tất hoạt động giáo dục lên lớp, giáo viên chủ nhiệm phải sâu sát, theo dõi, quản lý, giúp đỡ em học sinh lớp cách thường xuyên, liên tục Khi học sinh tập thể dục đồng diễn hay hát múa tập 10 thể giáo viên chủ nhiệm cần trực dõi, đơn đốc lớp việc xếp hàng Khi học sinh tham gia hoạt động giáo dục lên lớp tham gia vui chơi, thể thao…trong ngày lễ lớn giáo viên chủ nhiệm tham gia với học sinh, em thích thú, thầy giáo thực người thầy, người anh, chị, người bạn chắn chất lượng hoạt động giáo dục tăng lên đáng kể c) Tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh : Cùng với đoàn thể nhà trường, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh góp phần quan trọng hoạt động giáo dục lên lớp Trường Tiểu học Bởi hoạt động đội hoạt động phù hợp với lứa tuổi học sinh Tiểu học, Giáo viên Tổng phụ trách Đội cần phối hợp với giáo viên chủ nhiệm xây dựng phong trào hoạt động Đội có nề nếp, tổ chức hoạt động Đội cho phong phú, đa dạng có tác dụng lớn giáo dục cho học sinh Tuy nhiên, để thực có hiệu giáo viên Tổng phụ trách phải thực mục tiêu, kế hoạch, ….do Hội đồng Đội cấp đưa ra, giáo viên Tổng phụ trách phải có tính kỷ luật, thực sinh hoạt giờ, đủ bài, sinh hoạt có hiệu cao Phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, công nhận chuyên hiệu cho đội viên Tổng phụ trách kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức, hướng dẫn cho đội viên, học sinh tham gia hoạt động lên lớp sinh hoạt cuối tuần, tham gia hội thi: “Kể chuyện Bác Hồ”, “Nghi thức Đội” ., tham gia hoạt động nhân đạo, giáo dục cho em truyền thống Đội đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho học sinh luyện tập, thực hành kiến thức học lớp Hình ảnh Tham gia Hội thi Nghi thức đội 11 Hình ảnh văn nghệ chào mừng hội thi thể dục thể thao Kế hoạch hoạt động Đội phải cụ thể nội dung người chịu trách nhiệm lực lượng tham gia kế hoạch phải cụ thể hố cơng việc tuần tháng, cụ thể d) Cán thư viện: Cần kết hợp với giáo viên Tổng phụ trách tổ chức giới thiệu loại sách mới, sách hay hình thức "Mỗi tuần sách" sinh hoạt cờ để học sinh nắm, từ kích thích tính tị mị tìm hiểu em nâng cao hiệu đọc sách, truyện thư viện Trực tiếp tổ chức hội thi tìm hiểu qua Sách, báo, tài liệu thư viện ”Kể chuyện theo sách”, ”Kể chuyện Bác Hồ”, hội thi tìm hiểu theo chủ điểm Hàng tháng có tổng kết phát thưởng kịp thời Các chủ điểm bám theo ngày lễ lớn năm theo chủ điểm chương trình ngồi lên lớp e) Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có giải pháp tích cực, đóng góp cơng sức tiền vào hoạt động giáo dục chung, đặc biệt hỗ trợ khen thưởng, huy động đóng góp mạnh thường quân g) Ngoài ra, Chi Đoàn nhà trường tổ chức hỗ trợ đắc lực cho Đội việc tổ chức chương trình hoạt động * Ngồi nhà trường: Do học sinh tiểu học Đội viên thiếu niên, nhi đồng, việc tham gia hoạt động trường em tham gia hoạt động địa phương Đoàn niên, Hội đồng đội địa phương tổ chức trực tiếp quản lý, đạo em Vì vậy, cần có mối liên hệ chặt chẽ nhà truờng với chi đoàn, Hội đồng Đội xã, nhà trường cần gửi danh sách học sinh 12 thôn theo chi đội đưa chi đồn thơn để tiện theo dõi hoạt động em Đoàn niên nhà trường cần phối kết hợp với ban chấp hành xã Đoàn, Hội đồng đội xã đoàn thể khác tổ chức cho em tham gia hoạt động ngoại khoá vui chơi, cắm trại, hội diễn văn nghệ lao động cơng ích qt dọn đường, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ… Phối hợp với hội cựu chiến binh xã, mời cựu chiến binh kể chuyện anh đội cụ Hồ, gương thiếu nhi dũng cảm, gương anh hùng chiến sĩ cách mạng….để giáo dục cho em lòng yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn… Đẩy mạnh công tác giáo dục hướng cộng đồng: - Thực cơng tác tun truyền An tồn giao thơng thơng qua hoạt động mít tinh, cổ động tháng an tồn giao thơng - Thực cơng tác giữ gìn vệ sinh cảnh quan, tuyên truyền với người giữ gìn vệ sinh chung như: phút nhặt rác, bỏ rác quy định, chăm sóc vườn thuốc nam, cơng trình măng non… Hình ảnh em học sinh chăm sóc vườn thuốc nam - Công tác hỗ trợ ủng hộ bạn nghèo, bạn vùng sâu, vùng xa với phong trào tương thân, tương ái: Hỗ trợ Bạn nghèo đủ điều kiện đến lớp, Tết bạn nghèo, ủng hộ trường vùng khó Và đặc biệt trước hết bạn có hồn cảnh khó khăn trường 13 Hình ảnh em học sinh quyên góp ủng hộ - Thực tốt việc nhận chăm sóc thăm hỏi gia đình sách: đồn thể nhà trường với Đội thiếu niên tiền phong thực nhận thăm hỏi gia đình sách, tặng q nhân ngày lễ, tết, … Chăm sóc tượng đài liệt sĩ Qua giáo dục học sinh truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” 14 Hình ảnh em chăm sóc tượng đài liệt sĩ, thăm gia đình sách Kiểm tra, đánh giá công tác thi đua khen thưởng: Các hoạt động giáo dục lên lớp Trường Tiểu học Hải Hòa tổ chức thông qua phong trào thi đua đánh giá ghi nhận khen thưởng kịp thời Bất kì hoạt động giáo dục cần phải kiểm tra, đánh giá Đây điều cần thiết Sau triển khai hoạt động giáo dục cần có kế hoạch kiểm tra đánh giá cách nghiêm túc theo định kỳ kiểm tra đột xuất lớp cá nhân, tập thể Gắn số hoạt động giáo dục lên lớp thành tiêu chí thi đua cuối năm giáo viên lớp Đối với cá nhân, tập thể chưa đạt yêu cầu, cần có biện pháp nhắc nhở yêu cầu chấn chỉnh Thông qua buổi họp phụ huynh học sinh lớp, họp ban chấp hành Hội cha mẹ học sinh, chủ động nêu tác dụng, tuyên truyền hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp đề xuất biện pháp phối hợp nhằm kêu gọi, tranh thủ ủng hộ lực lượng ngồi nhà trường cơng tác này, : Tự nguyện ủng hộ quỹ Khuyến học để khen thưởng học sinh, khen thưởng phong trào thi đua … IV Hiệu quả: Qua gần năm học kiểm nghiệm sáng kiến "Một số giải pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh trường Tiểu học Hải Hòa” thu kết phấn khởi Về kết hoạt động giáo dục cụ thể sau: a Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động lên lớp cải thiện tốt: - Đường lối lại, sân đá cầu, cầu lơng, sân chào cờ cứng hóa đầy đủ trang thiết bị - Cảnh quan sư phạm, bồn hoa cảnh chỉnh trang làm theo hướng thân thiện Cây bóng mát xanh tốt chăm bón thường xuyên, hoa cảnh có mặt nhiều sân trường lớp học Hình ảnh sân trường 15 - Hệ thống âm loa đài, dụng cụ vệ sinh thùng rác, chậu rửa…được bổ sung - Các lớp học có bảng trưng bày sản phẩm, có ngơi nhà thân thiện Hình ảnh lớp học b Các nề nếp, chất lượng đào tạo cải thiện tốt hơn: - Trường lớp sân chơi bãi tập nói chung giữ vệ sinh thường xuyên, vệ sinh cá nhân công cộng tốt trước Các chào cờ, thể dục giờ, ca múa hát tập thể tiến hành nhiều hình thức đa dạng chất lượng tốt lên ngày Tổ chức cho học sinh tham gia chăm sóc giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ - Các buổi sinh hoạt chủ điểm, văn nghệ thể dục thể thao, tham quan tổ chức chu đáo hơn, tiến hành sn sẻ có tác dụng thiết thực Về thể dục thể thao, hát múa, hoạt động tập thể: 100% số học sinh thuộc hát theo qui định, múa đều, đẹp múa tập thể - Chất lượng đào tạo toàn diện khẳng định: Kĩ sống, kĩ giải công việc, kĩ hoạt động tập thể đa số học sinh nâng lên rõ rệt khơng cịn rụt rè, e ngại trước Quan hệ bạn bè thầy cô trở nên thân thiện, tích cực - Chất lượng hoạt động phong trào thể rõ nét, học sinh hăng hái, tích cực tham gia hoạt động tập thể, mạnh dạn giao tiếp, thân thiện cư xử, đội ngũ giáo viên có trách nhiệm cao cơng tác giáo dục ngồi lên lớp Các hoạt động phong trào vào nề nếp có chất lượng 16 - Cuối học kì I liên đội trường Tiểu học Hải Hòa hội đồng đội đánh giá cao hoạt động lên lớp Liên đội đạt số điểm tối đa dẫn đầu khối tiêu học Liên đội đạt giải khuyến khích hội thi nghi thức đội ( có 23/64) trường đạt giải Thống kê kết đạt áp dụng sáng kiến kinh nghiêm học sinh khối 4,5 Cuối học kì năm học 2017- 2018 sau: Tổng số HS khảo sát 242 Các hoạt động lên lớp Văn hóa nghệ thuật SL % 229 94,6 Tổng số HS khảo sát 242 Nội dung Năng lực Phẩm chất Vui chơi giải trí SL % 242 100 Hoạt động Khoa học kĩ xã hội thuật SL % SL % 185 90,9 212 87,6 Lao động cơng ích SL % 242 100 Mơn học hoạt động giáo dục Hoàn thành tốt SL % Hoàn thành SL % Chưa hoàn thành SL % 156 86 64,4 Số HS 242 242 SL 162 179 Tốt % 66,9 73,9 35,6 Đạt SL 80 63 % 33,1 26,1 Cần cố gắng SL % 0 0 C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT I Kết luận Từ thực tiễn tổ chức hoạt động giáo dục NGLL cho học sinh trường Tiểu học Hải Hịa, tơi rút số kết luận sau đây: Thứ nhất, tổ chức hoạt động GDNGLL cho học sinh thơng qua hoạt động, để từ hình thành kỹ cho học sinh nhằm đạt mục tiêu giáo dục toàn diện cần thiết Thứ hai, Việc tổ chức hoạt động GD NGLL tạo mối quan hệ thân thiện, cởi mở thầy, trò, tạo hứng thú, tự tin, chủ động sáng tạo học tập, nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục Học sinh tăng cường giáo dục kỹ sống Thứ ba, Giáo dục NGLL cho học sinh công việc “một sớm, chiều” mà q trình địi hỏi phải kiên nhẫn, tâm huyết hết lịng học sinh thân yêu Thứ tư, Giáo dục NGLL cơng việc giáo viên, nhà trường mà cịn xã hội, cộng đồng, có mong đào tạo hệ trẻ phát triển toàn diện Thứ năm, Việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm giúp cho người cán quản lý có nhìn bao qt hoạt động diễn năm học, 17 từ có phân phối nguồn lực cách hợp lý cho hoạt động giáo dục, phận, cá nhân có chủ động việc chuẩn bị cho hoạt động dự kiến Nên cần kế hoạch cụ thể chi tiết đến nội dung công việc ngày, tuần, tháng, triển khai tới toàn thể giáo viên, học sinh Nội dung chương trình phải đảm bảo với đường lối, quan điểm Đảng; Nhà nước, bám sát vào nội dung chương trình sách giáo khoa, khoa học, rõ ràng thể “Tính vừa sức” em, hoạt động ln thay đổi nội dung, hình thức để em khơng nhàm chán Hình thức tổ chức cần khoa học, gọn nhẹ, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý “Học mà chơi, chơi mà học” em học sinh Thời gian thực chương trình vừa phải, không nên dài dễ gây mệt mỏi cho em Từ tổ chức thực theo kế hoạch, đồng thời kiểm tra đánh giá thường xuyên định kỳ đột xuất Thứ sáu, việc tổ chức trì hoạt động cần trì lúc nơi, phối kết hợp nhà trường Phối hợp với đoàn thể khác thơn, xã, có trao đổi bàn biện pháp giải quyết, xây dựng tốt phong trào Kinh phí hoạt động: Phát huy vai trị hỗ trợ cha mẹ học sinh chi hội lớp, phát huy nguồn lực từ cha mẹ học sinh với việc chi ngân sách thường xuyên theo quy định cho hoạt động phong trào Việc vận dụng sáng kiến kinh nghiệm vào quản lý hoạt động giáo dục ngồi lên lớp có vị trí quan trọng toàn hệ thống quản lý nhà trường, giúp cho nhà trường quản lý tốt công tác lên lớp, làm thúc đẩy nhà trường phát triển Nếu cán quản lý lơ xem nhẹ hậu thật khó lường Bởi lúc hết cần nhận thấy rõ tầm quan trọng công tác để quản lý tổ chức động giáo dục lên lớp có hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng em học sinh "Mỗi ngày đến trường ngày vui" đòi hỏi nhu cầu xã hội, xứng đáng kỹ sư tâm hồn để “ươm mầm xanh cho sống’’ Việc tổ chức quản lý động giáo dục lên lớp thực cần thiết có ý nghĩa, phận khơng thể thiếu q trình sư phạm tổng thể trường tiểu học nói riêng trường phổ thơng nói chung Trường thực hoạt động giáo dục ngồi lên lớp có nội dung, kế hoạch, biện pháp phương pháp đa dạng phong phú, trường đạt hiệu giáo dục cao Những chủ nhân tương lai người có tinh thần dám nghĩ, dám làm, động, sáng tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nghiệp Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước; hội nhập với phát triển kinh tế, văn hóa khu vực quốc tế II Kiến nghị, đề xuất: * Đối với phòng giáo dục: Tăng cường mở lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý kỹ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 18 * Đối với trường: Mở chuyên đề chuyên môn nghiên cứu tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Phối hợp trường tiểu học, trung học sở xã huyện, đơn vị khác tổ chức số hoạt động giáo dục lên lớp chia sẻ kinh nghiệm quản lý hoạt động để mang lại hiệu giáo dục cách tốt Tăng cường đầu tư sở vật chất đáp ứng việc tổ chức hoạt động GD NGLL hiệu Trên số kinh nghiệm rút từ thực tiễn qua trình nghiên cứu, tổ chức thực hiện, thành công công tác đạo Với sáng kiến "Một số giải pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh trường Tiểu học Hải Hịa", chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp ý kiến, xây dựng bổ sung thêm anh, chị em đồng nghiệp để sáng kiến hoàn thiện Xác nhận HĐKH nhà trường Thanh Hóa, ngày 10 tháng năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan với hội đồng khoa học cấp sáng kiến nghiên cứu viết không coppy, không chép người khác Người viết Hoàng Thị Nhàn 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO Điều lệ trường tiểu học – Bộ Giáo dục Đào tạo – Nhà xuất Giáo dục - 2010 Cẩm nang nâng cao lực quản lí nhà trường – Nguyễn Vũ Bích Hiền – Nhà xuất Đại học Chính trị Quốc Gia Hà Nội - 2007 Luật Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục Đào tạo – 2005 Luật phổ cập Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục Đào tạo – 1991 Chương trình hoạt động Giáo dục ngồi lên lớp – Bộ Giáo dục Đào tạo Phương pháp QLGD – NXB Hà Nội Văn hướng dẫn tổ chức hoạt động Giáo dục NGLL Phòng Giáo dục Đào tạo Tĩnh Gia ; Sở Giáo dục Đào tạo năm qua 20 ... kiến "Một số giải pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh trường Tiểu học Hải Hòa? ?? thu kết phấn khởi Về kết hoạt động giáo dục cụ th? ?? sau: a Cơ sở vật chất phục... lứa tuổi học sinh tiểu học? ?? Như vậy, hoạt động giáo dục trường Tiểu học chia th? ?nh hai phận: Hoạt động giáo dục lên lớp; Hoạt động giáo dục lên lớp Hoạt động giáo dục lên lớp tiến hành th? ?ng qua... Bộ Giáo dục Đào tạo, giáo viên phải th? ??c hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp tiết/ th? ?ng Theo kế hoạch giáo viên phải th? ??c hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp tiết/ th? ?ng, phải đảm bảo 100% học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh trường TH hải hòa ,

Từ khóa liên quan