0

Nguyễn Du và Truyện Kiều - GV Nguyễn Hồng Lam

20 723 1
  • Nguyễn Du và Truyện Kiều - GV Nguyễn Hồng Lam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 10:11

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ TIẾT HỌC LỚP 9A GIÁO VIÊN: NGUYỄN HỒNG LAM TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU I. TÁC GIẢ NGUYỄN DU 1. Thời đại: - Nguyễn Du sống trong giai đoạn nửa cuối thế kỉ XVIII -– nửa đầu thế kỉ XIX  giai đoạn chế độ phong kiến suy tàn, rối ren, khủng hoảng. 2. Quê quán : 2. Quê quán : - Làng Tiên Điền, Làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh   là là vùng quê giàu truyền vùng quê giàu truyền thống văn hoá, hiếu thống văn hoá, hiếu học. học. 3. Gia đình : 3. Gia đình : - đại quí tộc vào lúc - đại quí tộc vào lúc mạt vận. mạt vận. - nhiều đời làm quan. - nhiều đời làm quan. -truyền thống văn -truyền thống văn học, thích hát xướng học, thích hát xướng 4. Bản thân : - Tên chữ: Tố Như - Hiệu: Thanh Hiên - Là người học rộng, hiểu biết nhiều, tư chất thông minh - Cuộc đời vất vả, long đong, phiêu bạt -Từ lúc ra đời đến 10 tuổi : sống sung túc - 10 tuổi trở đi : mồ côi, phải đi ở nhờ - 1783 : thi hương, đậu tam trường, làm quan ở Thái Nguyên. - Từ 1789 –1802 : lúc thì ở Thái Bình, lúc thì ở Tiên Điền, là thời gian long đong, vất vả nhất trong cuộc đời. - Nguyễn Du có vốn sống phong phú,từ đó hình thành nên chủ nghĩa nhân đạo trong các tác phẩm . - 1802: làm quan cho nhà Nguyễn - 1813- 1814 : được cử đi sứ sang Trung Quốc  Nguyễn Du có cái nhìn rộng hơn về cuộc đời. - 1820 : được cử đi sứ sang Trung Quốc lần hai nhưng chưa kịp đi thì ông bị mất đột ngột trong một trận dịch lớn ngày 18-9-1820, thọ năm mươi lăm tuổi. M Nguy n Du t i Tiên i n - Nghi Xuân - Hà T nhộ ễ ạ Đ ề ĩ n th Nguy n Du t i khu di tích Nguy n DuĐề ờ ễ ạ ễ [...]... Bình - Nội dung: có tính chất nhật kí, ghi lại tâm tình của ND Bắc hành tạp lục - Thời gian sáng tác: đi sứ ở Trung Quốc - Nội dung: Những điều tai nghe mắt thấy trên đường đi b Thơ chữ Nôm : Truyện Kiều - Nguồn gốc: từ tác phẩm “Kim vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân Văn chiêu hồn : (Văn tế thập loại chúng sinh) sáng tác vào những năm tháng cuối đời - Nội dung: Niềm thương cảm của Nguyễn Du đối... khu di tích Nguyễn Du Nhân tố hình thành thiên tài Nguyễn Du: Thời đại: rối ren, phức tạp Quê hương: giàu truyền thống văn hoá, hiếu học Gia đình: dòng dõi khoa bảng Bản thân: - Thông minh - Cuộc đời vất vả 5 Sự nghiệp sáng tác a Thơ chữ Hán : Thanh Hiên thi tập -Thời gian sáng tác: ở Thái Bình Tiên Điền - Nội dung: tâm tình của Nguyễn Du trong thời gian phiêu bạt Nam trung tạp ngâm - Thời gian... Nguyễn Du đối với những kẻ khổ cùng bất hạnh II TRUYỆN KIỀU 1 Tóm tắt tác phẩm Phần 1: Gặp gỡ đính ước Phần 2: Gia biến lưu lạc Phần 3: Đoàn tụ 2 Giá trị nội dung nghệ thuật a Nội dung : - Giá trị hiện thực: phản ánh sâu sắc hiện thực xã hội đương thời với bộ mặt tàn bạo của tầng lớp thống trị số phận của những con người bị áp bức đau khổ - Giá trị nhân đạo: + sự cảm thương trước nỗi khổ... sống những ước mơ khát vọng chân chính của con người +Tiếng nói lên án , tố cáo những thế lực tàn bạo b Nghệ thuật - Nghệ thuật tự sự có bước tiến vượt bậc - miêu tả thiên nhiên khắc hoạ hình tượng, tính cách tâm lí nhân vật tinh tế: + nhân vật chính diện: công thức ước lệ, tượng trưng + nhân vật phản diện: tả thực để bóc trần bản chất - Ngôn ngữ độc đáo, chính xác điêu luyện (giàu đẹp) . GIÁO VIÊN: NGUYỄN HỒNG LAM TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU I. TÁC GIẢ NGUYỄN DU 1. Thời đại: - Nguyễn Du sống trong giai đoạn nửa cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu. Gia đình : - đại quí tộc vào lúc - đại quí tộc vào lúc mạt vận. mạt vận. - nhiều đời làm quan. - nhiều đời làm quan. - có truyền thống văn - có truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyễn Du và Truyện Kiều - GV Nguyễn Hồng Lam, Nguyễn Du và Truyện Kiều - GV Nguyễn Hồng Lam, Nguyễn Du và Truyện Kiều - GV Nguyễn Hồng Lam

Từ khóa liên quan