0

Đề KT văn 8-Tiết 41

2 378 0
  • Đề KT văn 8-Tiết 41

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 04:11

CHN KIM TRA TRUYN K 8 Th i gian 45 phu t I. Trắc nghiệm:( 3 iờ m) Câu 1: Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng đợc viết theo thể loại nào ? A. Bút kí. B. Truyện ngắn C. Hồi kí. D.Tiểu thuyết. Câu 2 : Nhận định nào sau đây nói đúng nhất về nội dung đoạn trích Trong lòng mẹ? A. Đoạn trích chủ yếu trình bày nỗi đau khổ của mẹ bé hồng. B. Đoạn trích chủ yếu trình bày tâm địa độc ác của ngời cô của bé Hồng. C. Đoạn trích chủ yếu trình bày sự hờn tủi của Hồng khi gặp mẹ. D. Đoạn trích chủ yếu trình bày diễn biến tâm trạng của bé Hồng. Câu 3 : Tác phẩm Tụi i ho c đợc viết theo thể loại nào ? A. Truyện dài. B. Truyện ngắn. C. Truyện vừa. D. Tiểu thuyết. Câu 4 : ý nào nói lên đúng nhất nội dung của truyện Lão Hạc ? A. Phẩm chất cao quý của ngời nông dân. B. Số phận đau thơng của ngời nông dân. C. Tác động của cái đói và miếng ăn đến đời sống của con ngời. D. Cả ba ý kiến trên đều đúng. Câu 5 : Trong tác phẩm, Lão Hạc hiện lên là một con ngời nh thế nào ? A. Là một ngời có số phận đau thơng nhng có phẩm chất cao quý. B. Là ngời nông dân sống ích kỉ đến mức gàn dở, ngu ngốc. C. Là ngời nông dân có thái độ sống vô cùng cao thợng. D. Là ngời nông dân có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ. Câu 6 : Nhận định nào nói đúng nhất về tính chất của truyện Cô bé bán diêm ? A. Cô bé bán diêm là một truyện ngắn có hậu. B. Cô bé bán diêm là một truyện cổ tích có hậu. C. Cô bé bán diêm là một truyện cổ tích thần kì. D. Cô bé bán diêm là một truyện ngắn có tính bi kịch. Câu 7 : Nhận định nào đúng nhất nội dung của truyện Cô bé bán diêm ? A. Kể về số phận bất hạnh của một em bé nghèo phải đi bán diêm vào cả đêm giao thừa. B. Gián tiếp nói lên bộ mặt của xã hội nơi cô bé bán diêm sống, đó là một cõi đời không có tình ngời. C. Thể hiện niềm thơng cảm của nhà văn đối với những em bé nghèo khổ. D. Cả ba nội dung trên đều đúng. Câu 8 : !"# $ " %"& ' (' ) ' " *"& +" ,"* !%* -" Câu 9 : Nhận xét nào nói đúng nhất về con ngời cụ Bơ-men ? B. Là một ngời rất cao thợng, biết quên mình vì ngời khác. C. Là một ngời sống lặng lẽ, âm thầm. A. Là một ngời thơng yêu và lo lắng cho số phận của Giôn-xi. D. Cả ba nội dung trên đều đúng. Cõu 10: . Hai cõy Phong $ !"/ %"/ *"0 ,"&' 1 Cõu 11: Xe c-vn-te c ( !"2 %"%/*"& ,"/ Cõu 12: 3 Mụ t con chim liờ ng ờn ng trờn b c a sụ,ho t mõy tiờng ru t re rụi vụ ca nh bay cao !"4- %" *" -- ,". II. Tự luận (7 điểm). Câu 1: Hãy tóm tắt nội dung chính của đoạn trích Lao Hac . (2 điểm) Cõu 2:. - * ( ' ( ' + %56 (2 điểm) Cõu 3:. ' ( 6 3' + $6 "(3 điểm) LE KIM TRA TRUYN K 8 Th i gian 45 phu t I.Trắc nghiệm (3 điểm) 1.Ai là tác giả của văn bản Tôi đi học? A.Thanh Tịnh B. Nguyên Hồng C.Nam Cao D. Ngô Tất Tố 2.Hình ảnh Một con chim liệng đến đứng trên bờ cửa sổ, hót mấy tiếng rụt rè rồi vỗ cánh bay cao có ý nghĩa gì? A.So sánh ngầm, có ý nghĩa tợng trng B.Tả thực C.Vừa tả thực vừa mang ý nghĩa tợng trng D.Tả thực và so sánh ngầm 3.Nhân vật trung tâm trong văn bản Trong lòng mẹ là ai? A. Bà cô B. Bé Hồng C. Mẹ của Hồng D. Bé Hồng và bà cô 4.Nhận định nào sau đây nói đúng nhất về nội dung của đoạn trích Trong lòng mẹ? A. Đoạn trích chủ yếu trình bày nỗi đau khổ của mẹ bé Hồng B. Đoạn trích chủ yếu trình bày tâm địa độc ác của ngời cô của bé Hồng C. Đoạn trích chủ yếu trình bày sự hờn tủi của Hồng khi gặp mẹ D. Đoạn trích chủ yếu trình bày diễn biến tâm trạng của bé Hồng 5. T c n c v b , !"# $ " %"& ' (' ) ' " *"& +" ,"* !%* -" 6. Truyện ngắn Lão hạc đợc kể theo ngôi kể nào? A.Ngôi kể thứ nhất, số ít B.Ngôi kể thứ nhất, số nhiều C.Ngôi kể thứ ba D. *!%* 7.Lão Hạc trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao là ngời nh thế nào? A. Là một ngời có số phận đau thơng, nhng có phẩm chất cao quý B. Là ngời nông dân sống ích kỉ đến mức gàn dở, ngu ngốc C. Là ngời nông dân có thái độ sống vô cùng cao thợng D. Là ngời nông dân có sức sống tiềm tàng, mạnh mẽ 8. Biện pháp nghệ thuật chủ yếu trong phần 1 của văn bản Cô bé bán diêm là gì? A. Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật B. Nghệ thuật xây dựng các hình ảnh tơng phản, đối lập C. Nghệ thuật gợi ra các liên tởng, tởng tợng D. Nghệ thuật kết hợp giữa tự sự và trữ tình 9. Qua hai nhân vật Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa trong văn bản Đánh nhau với cối xay gió, tác giả thể hiện quan điểm gì về con ngời chân chính? A .Con ngời chân chính phải nh Đôn Ki-hô-tê, sống có lí tởng B. Con ngời chân chính phải nh Xan-chô Pan-xa, sống một cách thực tế C. Con ngời chân chính phải có lí tởng nh Đôn Ki-hô-tê, nhng đầu óc phải tỉnh táo, hành động thiết thực nh Xan-chô Pan-xa. D. Ca A,B.,C 10. Văn bản Chiếc lá cuối cùng của O. Hen ri đợc viết theo thể loại nào? A.Tiểu thuyết B.Truyện ngắn C. Bút kí D. Hồi kí 11. Văn bản Hai cây phong đợc trích từ tác phẩm nào? A.Ngời thầy đầu tiên B.Những ngày thơ ấu C. Lòng yêu nớc D. Đi bộ ngao du 12. Nhận định nào nói đúng nhất về tính chất của truyện Cô bé bán diêm ? A. Cô bé bán diêm là một truyện ngắn có hậu. B. Cô bé bán diêm là một truyện cổ tích có hậu. C. Cô bé bán diêm là một truyện cổ tích thần kì. D. Cô bé bán diêm là một truyện ngắn có tính bi kịch. II.Tự luận: ( 7 iờ m) 1. Hãy tóm tắt nội dung chính của đoạn tríchT c n c v b . (2 điểm) 2. *' '17 ' ) T c n c v b La o Ha c.(2 điểm) 3. . ' $ - 6 Cụ be ba n diờm " (3 iờ m) . A,B.,C 10. Văn bản Chiếc lá cuối cùng của O. Hen ri đợc viết theo thể loại nào? A.Tiểu thuyết B.Truyện ngắn C. Bút kí D. Hồi kí 11. Văn bản Hai cây. TRA TRUYN K 8 Th i gian 45 phu t I.Trắc nghiệm (3 điểm) 1.Ai là tác giả của văn bản Tôi đi học? A.Thanh Tịnh B. Nguyên Hồng C.Nam Cao D. Ngô Tất Tố 2.Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KT văn 8-Tiết 41, Đề KT văn 8-Tiết 41, Đề KT văn 8-Tiết 41