0

giao an the duc lop 3

25 1,369 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 08:10

Giáo viên : Lê Thò Hạnh : Giáo án lớp 3 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt TUẦN 4 I – MỤC TIÊU   Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái. Yêu cầu học sinh thực hiện được động tác ở mức độ tương đối chính xác. - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải, quay trái - Đi đúng theo vạch kẻ thẳng, thân người giữ thăng bằng.  Học trò chơi: “Thi đua xếp hàng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được.  Học sinh học nghiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. Có ý thức rèn luyện thân thể. II - ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN.   Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.  Phương tiện: Chuẩn bò còi và kẻ sân cho trò chơi “Thi xếp hàng” III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Phần Nội dung giảng dạy Đònh lượng Tổ chức lớp Mở đầu Cơ bản 1. Ổn đònh : - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhòp và hát. - Chạy chậm trên đòa hình tự nhiên. 2. Kiểm tra bài cũ: - Cho 1 tổ tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, quay phải, quay trái. Nhận xét. 3. Bài mới:- Giáo viên tiếp tục chỉ dẫn, giúp đỡ cán sự tập hợp lớp và báo cáo.  Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 2’ 1’ 120m 8’ 10 - 12’ *LT * * * * * * *LT * * * * * * * * * * * * * * * * * * Môn: Thể dục Tiết 7 Bài : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG”. Giáo viên : Lê Thò Hạnh : Giáo án lớp 3 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt Kết thúc. hàng điểm số, quay phải, quay trái. - Giáo viên hô cho học sinh tập. - Học sinh chia tổ tập luyện.  Học trò chơi “Thi xếp hàng” - Giáo viên nêu tên trò chơi, hướng dẫn nội dung trò chơi và cách chơi. - Học sinh học vần điệu của trò chơi. - Học sinh chơi thử hai lần. - Cả lớp cùng chơi.  Chạy chậm trên đòa hình tự nhiên. 4. Củng cố:  Đi thường theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng.  Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. 5. Dặn dò: Về nhà ôn bài. Nhận xét tiết học: Tuyên dương- Nhắc nhở. 8 - 10’ 1’ 2’ 1’ 1’ *LT *LT T1 T2 T3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * LT * * * * * * * . Giáo viên : Lê Thò Hạnh : Giáo án lớp 3 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt TUẦN 4 I – MỤC TIÊU   Tiếp tục ôn tập tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác.  Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải quay trái .  Học đi vượt chướng ngại vật thấp. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng.  Bước đầu biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp  Chơi trò chơi “Thi xếp hàng”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được.  Học sinh học nghiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. Có ý thức rèn luyện thân thể. II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:   Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, bải đảm an toàn tập luyện.  Phương tiện: Chuẩn bò còi, dụng cụ cho học động tác đi vượt chướng ngại vật, kẻ sân cho trò chơi “Thi xếp hàng” III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.  Phần Nội dung giảng dạy Đònh lượng Tổ chức lớp Mở đầu 1. Ổn đònh: - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhòp. - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc trên đòa hình tự nhiên ở sân trường. - Chơi trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ 2’ 1’ 100 - 120m *LT * * * * * * *LT Môn: Thể dục Tiết 8 Bài : ĐI VƯT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP - TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG”. Giáo viên : Lê Thò Hạnh : Giáo án lớp 3 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt Cơ bản Kết thúc. tay nhau”. 2. Kiểm tra bài cũ: - Cho 1 tổ tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. - Nhận xét. 3. Bài mới:  Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. - Giáo viên cho lớp tập hợp 1 lần theo hàng ngang, làm mẫu. Sau đó chia tổ tập luyện. Giáo viên đi từng tổ quan sát, nhắc nhở.  Học động tác đi vượt chướng ngại vật thấp. - Giáo viên nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích động tác. - Học sinh bắt chước làm theo. - Giáo viên dùng khẩu lệnh hô cho học sinh tập “Vào chỗ…bắt đầu! “thôi!”.  Chơi trò chơi: “Thi xếp hàng” - Giáo viên nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi. - Học sinh chơi và xếp hạng nhất, nhì, ba. 4. Củng cố: Thả lỏng - Vỗ tay, hát  Giáo viên cùng học sinh hệ thống lại bài. 5. Dặn dò: Giao bài tập về nhà. Nhận xét tiết học: Tuyên dương- Nhắc nhở. 2’ 8’ 12’ 7’ 1 - 2’ 1-2’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *LT * * * * * * * * * * * * * * * *LT *LT . Giáo viên : Lê Thò Hạnh : Giáo án lớp 3 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt TUẦN 5 I – MỤC TIÊU   Tiếp tục tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải quay trái. Yêu cầu biết và thực hiện được động tác tương đối chính xác.  Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật thấp. Yêu cầu thực hiện động tác tng đối đúng.  Chơi trò chơi “Thi xếp hàng”. Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.  Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải quay trái đúng cách.  Biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp.  Biết cách chơi và tham gia được các trò chơi. II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN   Đòa điểm: Trên sân trường ,vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.  Phương tiện: Chuẩn bò còi, kẻ sân , vạch, chuẩn bò dụng cụ cho phần tập đi vượt chướng ngại vật và trò chơi vận động. III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.  Phần Nội dung giảng dạy Đònh lượng Tổ chức lớp Môn: Thể dục Tiết 9 Bài : ÔN ĐI VƯT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP Giáo viên : Lê Thò Hạnh : Giáo án lớp 3 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt Mở đầu Cơ bản Kết thúc 1. Ổn đònh: - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhòp. - Trò chơi “Có chúng em” - Chạy chậm theo vòng tròn rộng. 1. Bài cũ : - Cho 1 tổ tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải quay trái. - Nhận xét – Đánh giá. 3. Bài mới :  Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, quay phải quay trái. - Lần đầu giáo viên hô cho học sinh tập . - Cán sự lớp điều khiển. - Giáo viên uốn nắn các em thực hiện chưa tốt.  Ôn đi vượt chướng ngại vật - Cả lớp thực hiện theo hàng ngang. - Mỗi động tác vượt chướng ngại vật - Học sinh tập theo hàng dọc - Giáo viên theo dõi sửa sai cho học sinh.  Trò chơi thi xếp hàng. - Giáo viên nhắc lại cách chơi, yêu cầu chơi. - Học sinh chơi. 4. Củng cố : - Đi thường theo nhòp và hát. - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. 5. Dặn dò : - Giao bài tập về nhà: Ôn đi 1’ 1’ 2’ 1’ 7’ 10’ 2 lần 8’ 2’ 1’ 1’ *LT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *LT * * * * * * * * * * * * * * * * * * *LT *LT Giáo viên : Lê Thò Hạnh : Giáo án lớp 3 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt vựơt chướng ngại vật - Nhận xét tiết học: Tuyên dương- nhắc nhở 1’ . TUẦN 5 I – MỤC TIÊU   Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Yêu cầu biết và thực hiện được động tác tương đối chính xác .  Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật thấp. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.  Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải quay trái đúng cách.  Biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp.  Học trò chơi: “Mèo đuổi chuột”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.  Học sinh học nghiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. Có ý thức rèn luyện thân thể. II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN   Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.  Phương tiện: Chuẩn bò còi, kẻ vạch, chuẩn bò dụng cụ cho phần tập đi vượt chướng ngại vật thấp và trò chơi. Môn: Thể dục Tiết 10 Bài: TRÒ CHƠI: “MÈO ĐUỔI CHUỘT” Giáo viên : Lê Thò Hạnh : Giáo án lớp 3 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.  Phần Nội dung giảng dạy Đònh lượng Tổ chức lớp Mở đầu Cơ bản Kết thúc 1. Ổn đònh: - Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Chạy chậm theo một hàng dọc trên đòa hình tự nhiên xung quanh trường. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhòp - Chơi trò chơi “Qua đường lội” 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 1 tổ tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. - Nhận xét - Đánh giá. 3. Bài mới:  Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. - Tập theo các tổ. Học sinh thay nhau làm chỉ huy. - Giáo viên theo dõi, uốn nắn.  Ôn đi vượt chướng ngại vâït . - Học sinh thực hiện theo đội hình hàng dọc, mỗi em cách nhau 3m. - Giáo viên kiểm tra uốn nắn.  Học trò chơi “Mèo đuổi chuột” - Giáo viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. Học sinh học vần điệu trước khi chơi trò chơi. Học sinh chơi thử 2 lần. Sau đó chơi thật. 4. Củng cố: - Hồi tónh: Đứng vỗ tay và hát. - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. 5. Dặn dò: - Giao bài tập về nhà. - Nhận xét tiết học: Tuyên dương-Nhắc nhở. 1’ 2’ 1’ 2’ 7’ 9’ 8’ 1’ 2’ 1’ 1’ *LT * * * * * * * * * * * * * * * * * * *LT XP * CB * * * * * * * * * * * * * Giáo viên : Lê Thò Hạnh : Giáo án lớp 3 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt *LT TUẦN 6 I – MỤC TIÊU   Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật thấp . Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. Biết cách đi đi vượt chướng ngại vật thấp.  Chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột”. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu chơi đúng luật. Biết cách chơi và tham gia chơi được. II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN   Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện.  Phương tiện: Chuẩn bò còi, kẻ vạch, chuẩn bò dụng cụ cho phần tập đi vượt chướng ngại vật và trò chơi. III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP  Phần Nội dung giảng dạy Đònh lượng Tổ chức lớp Mở 1. Ổn đònh: Giáo viên nhận lớp phổ biến nội 1 - 2’ Môn: Thể dục Tiết 11 Bài: ÔN ĐI VƯT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP Giáo viên : Lê Thò Hạnh : Giáo án lớp 3 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt đầu Cơ bản Kết thúc dung yêu cầu giờ học. - Đứng tại chỗ, vỗ tay, hát. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhòp. - Trò chơi: “Chui qua hầm”. 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 1 tổ tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. - Nhận xét - Đánh giá. 3. Bài mới:  Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. - Cả lớp tập theo đội hình hàng dọc. - Trước khi học sinh đi cho học sinh khởi động khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai 1 số lần sau đó mới tập. - Giáo viên theo dõi uốn nắn.  Chơi trò chơi : « Mèo đuổi chuột » - Giáo viên nhắc lại cách chơi, luật chơi. - Học sinh chơi thử. Học sinh chơi thật. 4. Củng cố: Hồi tónh : Đi theo vòng tròn, vừa đi vừa thả lỏng hít thở sâu. - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. 5. Dặn dò: Giao bài tập về nhà. Nhận xét tiết học: Tuyên dương-Nhắc nhở. 1’ 1’ 1’ 2’ 13’ 20m 10’ 2’ 2’ 1’ *LT * * * * * *LT * * * * XP * CB * * * * * * * * * * * * * *LT [...]... Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh 1’ sân tập - Trò chơi “ Qua đường lội” 2’  Thực hiện một số động tác rèn luyện tư thế cơ bản: đứng kiễng gót hai tay chống 2x 8 hông dang ngang, đứng đưa một chân ra nhòp trước, ra sau, dang ngang  Đi kiễng gót hai tay chống hông 2’ 2 Kiểm tra bài cũ: - Gọi 1 tổ đi chuyển hướng phải trái - Nhận xét – đánh giá 1 - 2’ Cơ bản 3 Bài mới:  Ôn tập hợp hàng ngang, dóng... giải thích động tác Học sinh tập theo - Giáo viên hứng dẫn học sinh thực hiện Nhòp 1: Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, hai tay duỗi thẳng về phía trước, cánh tay ngang vai, lòng bàn tay hướng vào nhau Nhòp 2: Hai tay thẳng trên cao và vỗ vào nhau Nhòp 3: Hai tay hạ xuống dang ngang, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng Nhòp 4 : Về TTCB Nhòp 5, 6, 7, 8 như nhòp 1, 2, 3, 4 , nhưng ở nhòp 5 đổi chân 2x8... viên nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập - Trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh” - Đi theo vòng tròn, vừa đi vừa hát và vỗ tay theo nhòp - Khởi động: xoay khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai theo nhòp 2 Kiểm tra bài cũ: - Gọi 1 tổ tập đi chuyển hướng phải, trái - Giáo viên nhận xét, đánh giá 3 Bài mới:  Ôn đi chuyển hướng phải, trái - Lần 1 giáo viên... …………………………………………………………………………………………………… TTCB 1 2 3 4 X ……………………………………………………………………………… TTCB 1 2 3 4 Lần 1: Giáo viên làm mẫu hô nhòp Lần 2: Cán sự lớp làm mẫu Giáo viên hô nhòp Lần 3: Các tổ trưởng điều khiển Giáo viên quan sát theo dõi, sửa chữa động tác sai • *Chơi trò chơi “chim về tổ” - Giáo viên nhắc lại cách chơi và yêu cầu khi chơi - Cả lớp cùng chơi 4 Củng cố: -Đi thường theo nhòp và hát - Giáo viên cùng học... Nhòp 2: Thu chân trái về vò trí ban đầu, hai tay từ từ hạ xuống về tư thế dọc thân người thở ra bụng hóp , thân người hơi cúi và thở ra từ từ bằng miệng Nhòp 3 : Như nhòp 1 nhưng đổi chân Nhòp 4: Về TTCB ( thở ra) Nhòp 5, 6, 7, 8 như nhòp 1, 2, 3, 4 * * * * * * * * * * * * *LT ……………………………………………………………………………… TTCB 1 2 3 4 - Giáo viên hô cho học sinh tập luyện Giáo viên theo dõi, sửa sai  Động tác tay:... - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang - Biết cách đi chuyển hướng phải, trái - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi Giáo viên : Lê Thò Hạnh : Giáo án lớp 3 Thường Kiệt - Trường tiểu học Lý Học sinh học nghiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn Có ý thức rèn luyện thân thể II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN  - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện Phương tiện:... “đứng ngồi theo lệnh” 1’ 2 Bài cũ: Gọi 1 tổ lên đi chuyển hướng phải trái - Giáo viên nhận xét – đánh giá 2’ 1 Bài mới:  Học động tác vươn thở và động tác tay của bài thể dục phát triển chung 13 - Động tác vươn thở: Tập 3 lần 2x8 - Giáo viên nêu tên động tác, tập mẫu kết hợp nhòp giải thích động tác, học sinh tập theo Tổ chức lớp * LT * * * * * * * * LT Giáo viên : Lê Thò Hạnh : Giáo án lớp 3 Thường... chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhòp - Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” 2 Kiểm tra bài cũ: - Gọi 1 tổ đi chuyển hướng phải trái - Giáo viên nhận xét, đánh giá 3 Bài mới:  Ôn đi chuyển hướng phải trái - Giáo viên chia tổ học sinh tập luyện - Lần 1: Giáo viên hướng dẫn - Lần 2: Tổ điều khiển - Lần 3: Thi đua theo tổ  Trò chơi “chim về tổ” - Giáo viên nêu tên trò chơi, Cơ... PHẢI TRÁI Giáo viên : Lê Thò Hạnh : Giáo án lớp 3 Thường Kiệt Trường tiểu học Lý I - MỤC TIÊU  - Ôn tập : tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi chuyển hướng phải trái Yêu cầu - học sinh thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác Chơi trò chơi “chim về tổ” Yêu cầu biết tham gia chơi tương đối chủ động Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang Biết cách đi chuyển hướng phải, trái Bước đầu... phải, trái  Vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện  Phương tiện: Chuẩn bò sân, bàn ghế III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP  Phần Nội dung giảng dạy Đònh Tổ chức lớp lượng Mở đầu Cơ bản 1 Ổn đònh:  Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Cả lớp chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập - Khởi động các khớp - Chơi trò chơi “Đứng ngồi theo lệnh” 2 Kiểm tra bài cũ : - Cho 1 . giờ học - Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập. - Trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh” - Đi theo vòng tròn, vừa đi vừa hát và vỗ tay theo nhòp. - Khởi. ngại vật - Cả lớp thực hiện theo hàng ngang. - Mỗi động tác vượt chướng ngại vật - Học sinh tập theo hàng dọc - Giáo viên theo dõi sửa sai cho học sinh.
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an the duc lop 3, giao an the duc lop 3,

Hình ảnh liên quan

- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. - giao an the duc lop 3

h.

ạy chậm trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 1 của tài liệu.
 Chạy chậm trên địa hình tự nhiên. - giao an the duc lop 3

h.

ạy chậm trên địa hình tự nhiên Xem tại trang 2 của tài liệu.