0

BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9

25 569 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 12:10

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô về dự hội giảng KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu tính chất áp suất của chất lỏng? Nêu công thức tính áp suất của chất lỏng? Cho biết khối lượng riêng của thuỷ ngân , trọng lượng riêng của thuỷ ngân. Tại sao nắp ấm pha trà thường có một lỗ hở nhỏ ? Để rót nước dễ dàng.Vì có lỗ thủng trên nắp lên Khí trong ấm thông với khí quyển. p khí + p nước trong ấm > p khí quyển Tiết 10 Tiết 10 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN Ti Ti ết ết 10 10 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN I. Sự tồn tại của áp suất khí quyển Trái Đất được bao bọc bởi một lớp không khí dày hàng ngàn km, gọi là khí quyển. Vì không khí cũng có trọng lượng nên Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu áp suất của lớp khí quyển bao quanh Trái Đất. Áp suất này được gọi là áp suất khí quyển Tiết 10 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN I. Sự tồn tại của áp suất khí quyển Vô số hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển và áp suất này tác dụng theo mọi phương. Tiết Tiết 10 10 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN I. Sự tồn tại của áp suất khí quyển 1. Thí nghiệm 1 C 1 Hãy giải thích tại sao? Ti Ti ế ế t 10 t 10 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN I. Sự tồn tại của áp suất khí quyển 1. Thí nghiệm 1  Khi hút bớt không khí trong hộp ra , thì  p khí trong hộp < p ở ngoài, nên vỏ hộp chịu tác dụng của áp suất bên ngoài vỏ hộp bị bẹp. Ti Ti ế ế t 10 t 10 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN I. Sự tồn tại của áp suất khí quyển 2. Thí nghiệm 2 Cắm một ống thuỷ tinh ngập trong nước, rồi lấy ngón tay bịt kín đầu phía trên và kéo ống ra khỏi nước. C2 Nước có chảy ra khỏi ống không? Tại sao? C3 Nếu bỏ ngón tay bịt đầu trên của ống ra thì nước có chảy ra không ? Vì sao? Ti Ti ế ế t 10 t 10 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN I. Sự tồn tại của áp suất khí quyển 2. Thí nghiệm 2  C2 Nước không chảy ra khỏi ống vì áp lực của không khí tác dụng vào nước từ phía dưới lên lớn hơn trọng lượng của cột nước. C3 :Nước sẽ chảy ra khỏi ống. Vì không khí trong ống thông với khí quyển. p khí trong ống + p cột nước trong ống > p khí quyển. [...]... kq Ghi nhớ Tiết 10 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN III Vận dụng C8 Giải thích hiện tượng nêu ở đầu bài Nước khơng chảy ra được là vì khí quyển đã tác dụng lên tờ giấy một áp lực có hướng từ dưới lên lớn hơn áp lực mà trọng lượng của nước chứa trong cốc tác dụng lên tờ giấy  F1 F2 F1 < F 2 Tiết 10 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN III Vận dụng C9 Nêu thí dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất  Bẻ một đầu ống thuốc tiêm thuốc khơng... bằng 0 Khi đó vỏ quả cầu chịu áp suất của khí quyển từ mọi phía nên hai bán cầu ép chặt với nhau Khơng khí FKQ FNGỰA FNGỰA Tiết 10 ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN I Sự tồn tại của áp suất khí quyển  Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương GDMT: Để bảo vệ sức khoẻ của con người tránh thay đổi áp suất một cách đột ngột, tại những nơi áp suất cao hoặc thấp cần mang theo... áp suất khí quyển bằng cơng thức p = h.d Vì ta khơng thể xác định chính xác độ cao của lớp khí quyển Trọng lượng riêng của của khơng khí trong lớp khí quyển ln thay đổi theo độ cao Hướng dẫn về nhà Bài học đến đây là kết thúc Kính chúc q thầy cơ ln thành cơng trong cơng tác . Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô về dự hội giảng KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu tính chất áp suất của chất lỏng? Nêu công thức tính áp suất. km, gọi là khí quyển. Vì không khí cũng có trọng lượng nên Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu áp suất của lớp khí quyển bao quanh Trái Đất. Áp
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9, BÀI GIẢNG VẬT LÝ 9,