Luận văn thạc sĩ truyền dạy hát then cho học sinh năng khiếu tại cung thiếu nhi lạng sơn

128 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2020, 15:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG HÀ THỊ MINH TUYỀN TRUYỀN DẠY HÁT THEN CHO HỌC SINH NĂNG KHIẾU TẠI CUNG THIẾU NHI LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC Khóa (2015 - 2017) Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG HÀ THỊ MINH TUYỀN TRUYỀN DẠY HÁT THEN CHO HỌC SINH NĂNG KHIẾU TẠI CUNG THIẾU NHI LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Lý luận Phương pháp dạy học Âm nhạc Mã số: 60.41.01.11 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Vũ Tự Lân Hà Nội, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Những vấn đề trình bày luận văn tơi tự tìm hiểu, có tham khảo kế thừa nghiên cứu tác giả trước Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Đã ký Hà Thị Minh Tuyền DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CLB Câu lạc HS Học sinh LL&PP Lý luận phương pháp NS Nhạc sĩ NSƯT Nghệ sĩ ưu tú THPT Trung học phổ thông TSKH Tiến sĩ khoa học TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân VD Ví dụ VHTT&DL Văn hóa thể thao du lịch MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Then 1.1.2 Truyền dạy 1.1.3 Năng khiếu 1.2 Giá trị Then Lạng Sơn 1.2.1 Nguồn gốc xuất xứ 1.2.2 Giá trị nghệ thuật 10 1.2.3 Đặc điểm âm nhạc 13 1.2.3 Thời gian, không gian diễn xướng 21 1.2.4 Nhạc cụ hát Then 23 1.2.5 Múa Then 27 1.2.6 Phân loại hát Then 28 1.3 Thực trạng truyền dạy hát Then Lạng Sơn 29 1.4 Thực trạng dạy hát Then Cung Thiếu nhi Lạng Sơn 30 1.4.1 Đôi nét Cung thiếu nhi Lạng Sơn 30 1.4.2 Thực trạng dạy học hát Then Cung thiếu nhi Lạng Sơn 31 1.4.3 Thực trạng học sinh khiếu Cung thiếu nhi Lạng Sơn 33 Tiểu kết 34 Chương 2: CÁC BIỆN PHÁP TRUYỀN DẠY HÁT THEN 35 2.1 Tiêu chí giáo viên 35 2.1.1 Năng lực hát Then 35 2.1.2 Kỹ sử dụng Tính tẩu 36 2.1.3 Năng lực ký âm, dàn dựng hát Then 38 2.2 Tiêu chí học sinh 39 2.2.1 Sức khỏe hình thể 39 2.2.2 Giọng hát 39 2.2.3 Khả âm nhạc 40 2.3 Tiêu chí lựa chọn 41 2.3.1 Nội dung 41 2.3.2 Nghệ thuật 41 2.3.3 Giáo trình 43 2.3.4 Một số hát dự kiến đưa vào chương trình truyền dạy 44 2.4 Một số phương pháp truyền dạy 44 2.4.1 Phương pháp làm mẫu, truyền dạy 44 2.4.2 Phương pháp phân tích, thuyết trình 46 2.4.3 Phương pháp sử dụng trực quan 48 2.4.4 Phương pháp dàn dựng hát Then 49 2.4.5 Phương pháp trải nghiệm 52 2.5 Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị truyền dạy 59 2.6 Thực nghiệm 60 2.6.1 Mục đích thực nghiệm 60 2.6.2 Đối tượng thực nghiệm 60 2.6.3 Thời gian, địa điểm thực nghiệm 61 2.6.4 Nội dung thực nghiệm 61 2.6.5 Kiểm tra, đánh giá kết thực nghiệm 61 Tiểu kết 64 KẾT LUẬN 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 73 MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài Đất nước ta, trải dài từ Bắc vào Nam tộc người, vùng miền lại có loại hình dân ca đặc trưng riêng Song, riêng cộng đồng hay vùng miền lại có đặc điểm chung dân ca Việt Nam, tạo nên vườn hoa đa sắc màu đặc sắc thể thống Văn hóa Việt Nam Cùng với loại hình như: Hát Ru, hát Xoan, hát Quan họ, hát Chầu Văn… Của vùng Bắc hay Múa đèn, ca Huế, Hò… vùng Trung điệu lí, Đờn ca tài tử… vùng Nam bộ, hát Then vùng núi phía Bắc nói chung Lạng Sơn nói riêng vô đa dạng phong phú Đối với đồng bào dân tộc Tày, Nùng Lạng Sơn, hát Then có sức sống lan tỏa mạnh mẽ đời sống lao động, văn hóa tinh thần người dân nơi Không vậy, hát Then phản ánh nhu cầu sinh hoạt tâm linh như: Then giải hạn (hắt khoăn), cấp sắc (lẩu then), Then cầu phúc… Điều cho thấy, hát Then loại hình sinh hoạt văn hóa nghệ thuật khơng thể thiếu sinh hoạt, đời sống tinh thần dân tộc Tày, Nùng, phản ánh khát vọng mặt sống người Từ có nghị Trung ương khóa VIII cuả Đảng “Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc”, với tỉnh thuộc khu vực vùng núi phía Bắc như: Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang Lạng Sơn nỗ lực việc bảo tồn phát huy loại hình nghệ thuật hát Then việc làm thiết thực, cụ thể như: Đưa hát Then vào giảng dạy trường chuyên nghiệp, trường phổ thông, truyền dạy Câu lạc bộ, Trung tâm Văn hóa, phòng Văn hóa, Cung thiếu nhi… Tuy nhiên, đối tượng, mục tiêu chương trình giảng dạy khác nhau, phương pháp dạy học chưa có thống Cung thiếu nhi Lạng Sơn có đưa hát Then vào chương trình giảng dạy đạt kết định công tác truyền dạy hát Then Tuy nhiên, mời nghệ nhân Then giáo viên âm nhạc biết hát Then giảng dạy, người lại dạy theo phương pháp khác nhau, chủ yếu dạy theo kinh nghiệm thân, nên chất lượng dạy học chưa mang tính tích cực, chủ động, sáng tạo, chưa phù hợp với khả tư âm nhạc học sinh Bản thân giáo viên âm nhạc, lại yêu thích hát Then, lớn lên tiếng hát Then tiếng Tính ngân nga, tình u Then ngấm vào tơi từ lúc không hay Tôi mong muốn góp phần cơng sức nhỏ bé việc giữ gìn phát triển loại hình nghệ thuật Xuất phát từ lý nêu trên, lựa chọn: Truyền dạy hát Then cho học sinh khiếu Cung thiếu nhi Lạng Sơn làm đề tài cho luận văn chuyên ngành Lý luận Phương pháp dạy học âm nhạc Lịch sử nghiên cứu Có nhiều nhà nghiên cứu nghiên cứu chuyên sâu nghệ thuật hát Then, phải kể đến số tác giả với cơng trình như: Nguyễn Thị Hằng (2011), Nghiên cứu, bảo tồn phát triển nghệ thuật hát Then đàn tính dân tộc Tày, Nùng Lạng Sơn, Đề tài nghiên cứu khoa học Công nghệ cấp tỉnh, Lạng Sơn Tác giả Nguyễn Thị Hằng chủ nhiệm đề tài cộng tác viên nhóm sâu nghiên cứu thực trạng hát Then Lạng Sơn, giai điệu Then người Tày, Nùng số điệu Then cổ, đưa giải pháp bảo tồn nghệ thuật hát Then Hoàng Văn Páo (2001), Vai trò Then hát Then đời sống văn hóa tinh thần người Tày tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lạng Sơn, Lạng Sơn Có thể coi sách tập hợp viết Then diện rộng từ Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Thái đến Hà Giang Nơng Thị Nhình (2000), Âm nhạc dân gian dân tộc Tày, Nùng, Dao Lạng Sơn, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, Đã sâu nghiên cứu hình thức sinh hoạt âm nhạc dân gian nghiên cứu mối quan hệ giai điệu thơ ca, nhạc cụ dân gian dàn nhạc Nguyễn Thị Yên (2006), Then Tày, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Nghiên cứu Diễn xướng nghi lễ Then cấp sắc , chất Then Hoàng Tuấn (2000), Âm nhạc Tày, Nxb Âm nhạc, Hà Nội Nghiên cứu lịch sử, âm nhạc dân gian đời sống người Tày Nguyễn Văn Tân (2014), Nâng cao chất lượng truyền dạy môn hát Then Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Luận văn Thạc sĩ LL&PP Dạy học Âm nhạc trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật TW, Hà Nội Luận văn xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng truyền dạy Hát Then tai trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Lạng Sơn Nguyễn Thu Huyền (2015), Nâng cao chất lượng dạy học hát Then cho sinh viên Khoa Âm nhạc trường Cao Đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Thạc Sĩ LL&PP Dạy học Âm nhạc, Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật TW, Hà Nội Luận văn đưa giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học Hát Then cho sinh viên khoa Âm nhạc trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc Ngoài ra, lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, sưu tầm, truyền dạy nghệ thuật hát Then phải kể đến công lao tác giả như: cố NS Đinh Quang Khải, NS Phạm Tịnh, NS Hoàng Huy Ấm, cố NS Hoàng Tú, NS Vi Tơ, NSƯT Triệu Thủy Tiên, NSƯT Đinh Bích Hồng, NSƯT Hồng Thu Hương, Ca sĩ Phan Muôn, cô giáo Triệu Lan Hương, nghệ nhân Mỗ Thị Kịt, nghệ nhân Mông Thị Sấm, nghệ nhân Chu Văn Minh, nghệ nhân Hồng Việt Bình, biên đạo múa Chu Mai Vinh… Tuy có nhiều cơng trình nghiên cứu hát Then nhiều phương diện, thiếu vắng cơng trình nghiên cứu nội dung, chương trình, phương pháp truyền dạy nghệ thuật hát Then theo hệ thống khoa học, quy tắc định, đặc biệt việc truyền dạy cho lớp trẻ thiếu niên, mầm non tương lai đất nước Dẫu vậy, công trình nghiên cứu tác giả trước chúng tơi coi sở để chúng tơi thực luận văn Như vậy, khẳng định đề tài chúng tơi lựa chọn tiếp nối cơng trình nghiên cứu trước, đặc biệt lĩnh vực truyền dạy hát Then cho thiếu nhi 3.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu - Các biện pháp truyền dạy hát Then cho học sinh khiếu Cung thiếu nhi Lạng Sơn Thơng qua giúp em có kiến thức, hiểu biết định nghệ thuật hát Then nâng cao khả cảm thụ âm nhạc - Giúp em cảm nhận hay, đẹp loại hình nghệ thuật này, thơng qua đó, giáo dục lòng u q hương, đất nước 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu nghệ thuật, giá trị vai trò hát Then dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn - Tìm hiểu thực trạng việc truyền dạy hát Then Cung thiếu nhi Lạng Sơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn là: Biện pháp truyền dạy hát Then 4.2 Phạm vi nghiên cứu Học sinh khiếu - 15 tuổi Cung thiếu nhi Lạng Sơn số đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 108 KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ VIỆC DẠY HÁT THEN ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN Câu Số lượng Tỉ lệ Phù hợp 15 79% Chưa phù hợp 21% Tổng 19 100% Câu Số lượng Tỉ lệ Rất thích 14 73,7% Thích bình thường 26,3% Khơng thích 0% Tổng 19 100% Câu Số lượng Tỉ lệ Rất cần thiết 15 79% Cần thiế 21% Không cần tiết 0% tổng 19 100% Câu Số lượng Tỉ lệ Tốt 10,5% Bình thường 15 79% Chưa đáp ứng 10,5% Tổng 19 1005 Câu Số lượng Tỉ lệ Rất cần thiết 31,6% Cần thiết 13 68,4% Không cần thiết 0% Tổng 19 100% Câu Số lượng Tỉ lệ 109 Rất cần thiết 11 57,9% Cần thiết 42,1% Không cần thiết 0% Tổng 19 100% Câu Số lượng Tỉ lệ Rất u thích 26,3% Bình thường 14 73,7% Khơng u thích 0% Tổng 19 100% Câu Số lượng Tỉ lệ Thường xuyên 0% Có 19 100% Chưa đưa vào 0% Tổng 19 100% Câu 9: Nội dung trả lời Số phiếu Tăng cường đầu tư sở vật chất, thiết bị Tỉ lệ 26,32% phục vụ cho việc truyền dạy Biên soạn giáo trình, đổi phương pháp 36,84% dạy học Tổ chức thường xuyên hoạt động ngoại 26,32% khóa hát Then Tổ chức phong trào đặt lời cho hát Then 10,52% 110 2.3 PHIẾU KHẢO SÁT VIỆC HỌC HÁT THEN DÀNH CHO HỌC SINH LỚP HÁT THEN THỰC NGHIỆM TẠI CUNG THIẾU NHI LẠNG SƠN Trong tháng vừa qua, nhà trường áp dụng số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng truyền dạy hát Then Sau học tập với phương pháp đổi mới, đề nghị emtrar lời câu hỏi sau cách đánh dấu X vào ô vuông phù hợp Họ tên học sinh: Nam  Nữ  Sinh năm: Dân tộc: Lớp: NỘI DUNG Em cho biết, chương trình truyền dạy hát Then phù hợp chưa? Phù hơp  Bình thường  Chưa phù hợp  Khi tập hát Then phổ, khơng có giáo viên hướng dẫn em có tự tập khơng? Trong trình học tập, phương pháp truyền dạy giáo viên em tiếp thu có tốt khơng? Tốt  Bình thường  Khơng tốt  Sau học xong lớp hát Then, em hướng dẫn cho bạn khác biết đàn hát Then không? Hướng dẫn  Có thể  khơng hướng dẫn  Hiện nay, sở vật chất, trang thiết bị nhà trường đáp ứng việc học tập em chưa? Đáp ứng tốt  Bình thường  Chưa đáp ứng  Sau học xong lớp hát Then, em có tự tin biểu diễn 111 học sân khấu không? Rất tự tin  Tự tin  Chưa tự tin  Trong học lớp, em có thích xem băng, đĩa ca sĩ, nghệ nhân hát Then khơng? Rất thích  Thích  Khơng thích  Các hoạt động ngoại khóa hát Then thời gian qua, em có thấy bổ ích cho việc học tập khơng? Rất bổ ích  Bổ ích  Khơng bổ ích  Em có kiến nghị việc học mơn hát Then Cung thiếu nhi không? ···················································································· ···················································································· ···················································································· ···················································································· ···················································································· Lạng sơn, ngày 31 tháng 10 năm 2017 Người cug cấp thông tin (Ký, ghi rõ họ tên) 112 KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ VIỆC HỌC HÁT THEN CỦA HỌC SINH NHÓM THỰC NGHIỆM Câu Số lượng Tỉ lệ Phù hợp 86,7% Bình thường 13,3% Chưa phù hợp 0% Tổng 100% Câu Số lượng Tỉ lệ Tập 66,7% Có thể tập 33,3% Không tập 0% Tổng 100% Câu Số lượng Tỉ lệ Tốt 60% Bình thường 40% Khơng tốt 0% Tổng 100% Câu Số lượng Tỉ lệ Hướng dẫn 40% Có thể 60% Khơng hướng dẫn 0% Tổng 100% Câu Số lượng Tỉ lệ Đáp ứng tốt 80% Bình thường 20% Chưa đáp ứng 0% 113 Tổng 15 100% Câu Số lượng Tỉ lệ Rất tự tin 40% Tự tin 33,3% Chưa tự tin 26,7% Tổng 15 100% Câu Số lượng Tỉ lệ Rất thích 60% Thích 40% Khơng thích 0% Tổng 15 100% Câu Số lượng Tỉ lệ Rất bổ ích 12 80% Bổ ích 20% Khơng bổ ích 0% Tổng 15 100% Câu Số lượng Tỉ lệ Tiếp tục tổ chức hoạt động 60% ngoại khóa Tổ chức giao lưu với CLB 40% hát Then tỉnh, với Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Tổng 15 100% 114 PHỤ LỤC 3: GIÁO ÁN 3.1 GIÁO ÁN THỰC HÀNH (THAM KHẢO) Người soạn: Hà Thị Minh Tuyền Giáo viên dạy: Hoàng Phương thùy Phòng : Nghiệp vụ đào tạo bồi dưỡng khiếu Cung thiếu nhi Lạng Sơn Đối tượng giảng day: hoc sinh khiếu Tên học: Lời đàn tính - sáng tác: Hồng Tú I Mục tiêu học Kiến thức - Học sinh hiểu nội dung hát, kỹ thuật luyến, láy hát, lời ca hát - Biết phân biệt, so sánh thể loại Then vùng miền Kỹ - Học sinh hát cao độ, trường độ, thuộc lời hát - Thể tốt kỹ thuật legato, phát âm, nhả chữ tròn tiếng, rõ lời, thể sắc thái - kỹ đánh đàn môt cách thục, đọc xướng âm xác Thái độ - học sinh có thái độ nghiêm túc, tơn trọng giáo viên, có ý thức tự học, rèn luyện phấn đấu vươn lên học tập II Chuẩn bị Chuẩn bị giáo viên - Chuẩn bị giáo án, tài liệu dạy học liên quan đến học đầy đủ - Đồ dùng trực quan phục vụ giảng dạy đầy đủ: Tính tẩu, xóc nhạc, băng, đĩa nhạc, máy chiếu, phổ, Chuẩn bị học sinh - Ôn lại cũ chuẩn bị mới: đọc xướng âm, chép nhạc, Tính tẩu, 115 III Tiến trình lên lớp Nội dung/ thờigian Hoạt động giáo viên Hoạt động HS Ổn định lớp (2p) - Kiểm tra sĩ số lớp - HS thực - Kiểm tra dụng cụ học tập HS Kiểm tra cũ (10p) - Đặt câu hỏi gọi HS trả lời - HS trả lời + Đàn hát bài: Ai Thăm - HS thực Xứ Lạng + Gọi HS nhận xét - HS nhận xét + Giáo viên nhận xét - Lắng nghe + Cả lớp đàn hát lại - Thực Dạy mới: Lời - Dẫn dắt vào bài, phân tích - Lắng nghe đàn tính (phụ lục 1, đặc điểm, nội dung, tính chất tr.94) hát 3.1 Ghép lời ca với giai - Cho lớp đọc gam âm, - Thực điệu hát (45p) sau cho HS xướng âm giai Đọc gam âm điệu phần lời, ý cách lấy + Chia lớp thành nhóm, hình chữ u nhóm đọc xướng âm, sau ghép lời ca (chú ý từ có dấu luyến ghép lời ca) + Kiểm tra nhóm, cá nhân, sửa sai (nếu có) + Nhận xét, sửa sai (nếu có) - Lắng nghe 116 - Hướng dẫn HS tập đàn, yêu - Luyện tập 3.2 Tập đàn (45p) cầu HS tập câu, sau ghép câu với - Kiểm tra nhóm, cá - Thực nhân, sửa sai (nếu có) - Chia nhóm, cặp - Luyện tập 3.3 Ghép đàn kết hợp HS nhóm hát, nhóm với lời ca (45p) đàn, em hát, em đàn đổi ngược lại, sau kết hợp đàn hát - Kiểm tra nhóm, cá - Thực nhân thực hiện, HS khác quan sát, lắng nghe nhận xét bạn - Giáo viên xóc nhạc, lớp - Thực đàn hát, thể sắc thái, tình cảm hát - Cho HS xem video hát - Lắng nghe 3.4 Xem video NSƯT Bích Hồng thể hát: Lời đàn tính (10p) - Đặt câu hỏi cho HS về: cách - Trả lời phát âm, nhả chữ, xử lý hát, kỹ thuật đàn, - Thực Củng cố (7p) - Cho HS nhắc lại nội dung học - Thực - lớp đàn hát lại hát - Lắng nghe 117 Nhận xét, dặn dò (3p) - Nhận xét, đánh giá ưu điểm, hạn chế - Giao tập nhà - Lắng nghe 118 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CUNG THIẾU NHI LẠNG SƠN VÀ MỘT SỐ CLB HÁT THEN TRONG TỈNH LẠNG SƠN 4.1 Cơ trò sở khiếu cung thiếu nhi Lạng Sơn (Nguồn: Tác giả chụp tháng 5/2017) 119 4.2 Tiết mục biểu diễn em học sinh Cung thiếu nhi Lạng Sơn (Nguồn: sưu tầm) 4.3 Đại biểu chụp ảnh thầy cô giáo học sinh (Nguồn: sưu tầm) 120 4.4 Lớp hát Then - Đàn Tính biểu diễn (Nguồn: Tác giả chụp tháng 10/2017) 4.5 Các em HS luyện tập giải lao (Nguồn: Tác giả chụp tháng 09/2017) 121 4.6 Tác giả chụp ảnh lưu niệm CLB hátThen - đàn Tính lễ mắt (Nguồn: Phương Thùy chụp tháng 10/2017) 4.7 Ban lãnh đạo Cung thiếu nhi tặng quà cho em HS có kết học tập suất sắc (Nguồn : sưu tầm) 122 4.8 Tiết mục biểu diễn buổi ngoại khóa (Nguồn : sưu tầm) 4.9 Các bé CLB Múa biểu diễn tết trung thu (Nguồn: sưu tầm) ... vậy, hát Then phản ánh nhu cầu sinh hoạt tâm linh như: Then giải hạn (hắt khoăn), cấp sắc (lẩu then) , Then cầu phúc… Điều cho thấy, hát Then loại hình sinh hoạt văn hóa nghệ thuật thiếu sinh hoạt,... biệt lĩnh vực truyền dạy hát Then cho thiếu nhi 3.Mục đích nhi m vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu - Các biện pháp truyền dạy hát Then cho học sinh khiếu Cung thiếu nhi Lạng Sơn Thông qua giúp... Lạng Sơn 30 1.4.1 Đôi nét Cung thiếu nhi Lạng Sơn 30 1.4.2 Thực trạng dạy học hát Then Cung thiếu nhi Lạng Sơn 31 1.4.3 Thực trạng học sinh khiếu Cung thiếu nhi Lạng Sơn 33 Tiểu kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ truyền dạy hát then cho học sinh năng khiếu tại cung thiếu nhi lạng sơn , Luận văn thạc sĩ truyền dạy hát then cho học sinh năng khiếu tại cung thiếu nhi lạng sơn

Từ khóa liên quan