0

Biện pháp ốp lát gạch dự án Sunwah Pearl

31 31,226 1
  • Biện pháp ốp lát gạch dự án Sunwah Pearl

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2020, 11:05

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN  XÂY DỰNG TRUNG QUỐC      BAY WATER COMPANY., Ltd  115 NGUYEN HUE STREET,BEN NGHE WARD  DISTRICT 1, HCMC, VIETNAM  Tel No :084.8.39219190  Fax No :084.8.38219181  6F LAWRENCE S.TING BLDG, 801 NGUYEN VAN LINH RD  TAN PHU WARD, DISTRICT 7, HCMC, VIETNAM  Tel: 084 8 5411 5988   Fax: 084 8 5411 5989                SUNWAH PEARL PROJECT CONDOMINIUM BLOCKS OF WARD, BINH THANH DISTRICT, HCM CITY    METHOD STATEMENT FOR TILING WORK  BIỆN PHÁP ỐP, LÁT GẠCH Rev/ No: 02  Date: 14 May  2018          Prepared by/Được chuẩn bị bởi:  NGUYỄN TẤN VIỆT  Checked by/Được kiểm tra bởi: NGUYỄN ANH VŨ Site manager/ Chỉ huy trưởng BÙI CÔNG THẠCH     VER 02 / 31 PAGES A3  MAY– 2018      METHOD STATEMENT FOR TILING WORK BIỆN PHÁP ỐP, LÁT GẠCH CONTENTS / NỘI DUNG Purpose / Mục đích Reference documents / Tài liệu tham khảo Resources (Materials, Equipment Resources) / Tài nguyên (Vật liệu, thiết bị) Sequence of Work / Trình tự cơng việc Work Method / Biện pháp thi công Quality control process / Quy trình kiểm sốt chất lượng Inspection and test / Quy trình kiểm tra nghiệm thu Power and Lighting / Điện chiếu sáng Safety and health / An toàn sức khỏe: 10 Appendix: Detailed drawings / Phụ lục: Bản vẽ chi tiết 1 | P a g e     Purpose / Mục đích The purpose of this measure is to provide a detailed description of the construction tiling work of the Sunwah Pearl Project Mục đích biện pháp nhằm cung cấp mô tả chi tiết công tác thi công ốp, lát gạch dự án Sunwah Pearl Reference documents / Tài liệu tham khảo The project specification / Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án Vietnamese standard / Tiêu chuẩn Việt Nam 2 | P a g e     01 TCVN 9377-1:2012: “Cơng tác hồn thiện xây dựng - Thi cơng nghiệm thu - Phần 1: công tác lát láng xây dựng” 02 TCVN 9377-2:2012: “Cơng tác hồn thiện xây dựng - Thi công nghiệm thu - Phần 2: công tác trát xây dựng” 03 TCVN 9377-3:2012: “Cơng tác hồn thiện xây dựng -Thi công nghiệm thu - Phần 3: công tác ốp xây dựng” 04 TCVN 4314:2003: “Vữa xây dựng Yêu cầu kỹ thuật” 05 TCVN 3121:2003: “Vữa xây dựng - Phương pháp thử.” 06 TCVN 6414:1998: “Gạch gốm ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật.” 07 TCVN 6883:2001: “Gạch granít - Yêu cầu kỹ thuật ” 08 TCVN 6065:1995: “Gạch xi măng lát nền” 09 TCVN 6074:1995: “Gạch lát granito” Resources (Materials, Equipment Resources) / Tài nguyên (Vật liệu, thiết bị): 3.1 Resources for tiling work - Material / Tài nguyên công tác lát, ốp gạch – Vật liệu: No Material name Unit Type Notes Tile As submit Sand As submit Cement As submit Adhesive As submit 3.2 Resources for tiling work - Equipment / Tài nguyên cho công tác ốp, lát gạch – Thiết bị: No.  Equipment name  Unit  1  Trowel        2  Rubber‐hammer      3  Spirit level      4  Saw      5  Spool of theard / Plumb      6  Knife      3 | P a g e     7  Electric wire      8  Rough‐trowel      10  Little mechanical mixer      10  Corner square‐ruler      11  Measuring tape      12  Kitbag      13  Kitbox      14  Laser device      4 | P a g e     1.3 Plan of Vertical supplying material by Hoist / Kế hoạch cung cấp vật liệu theo phương đứng vận thăng 1.10 1.9 P.H 1.8 P.G HOIST HOIST MATERIAL HOIST SECTION 1.4 Plan layout supplying material by Hoist / Mặt bố trí vật liệu chuyển từ vận thăng vào tầng MATERIAL HOIST BLOCK MATERIAL BLOCK HOIST 1.4 Plan layout supplying material by Hoist / Mặt bố trí vật liệu chuyển từ vận thăng vào tầng (tiếp theo) MATERIAL HOIST 3.1 MATERIAL BLOCK HOIST 3.2 Quality control process / Quy trình kiểm sốt chất lượng:  Surface flatness shall be controlled following table 1,2 – TCVN 9377-1_2012; table – TCVN 9377-3_2012 / Độ phẳng bề mặt phải kiểm soát theo bảng 1,2 – TCVN 9377-1_2012, bảng TCVN-3_2012 Bảng - Dung sai cho phép (TCVN 9377-1_2012) Loại vật liệu lát Khe hở với thước 3m Dung sai cao độ Dung sai độ dốc Gạch xây đất sét nung mm cm 0,5 % Gạch lát đất sét nung mm cm 0,5 % Đá tự nhiên không mài mặt mm cm 0,5 % Gạch lát xi măng, granito, ceramic, granite, đá nhân tạo mm cm 0,3 % Các loại lát định hình mm cm 0,3 % Bảng - Chênh lệch độ cao hai mép vật liệu lát (TCVN 9377-1_2012) Loại vật liệu lát Chênh lệch độ cao Gạch xây đất sét nung 3,0 mm Gạch lát đất sét nung 3,0 mm Đá tự nhiên không mài mặt 3,0 mm Gạch lát xi măng, granito, ceramic, granite, đá nhân tạo 0,5 mm Các loại lát định hình 0,5 mm Bảng - Dung sai cho phép mặt ốp (TCVN 9377-3_2012) Mặt ốp mặt cơng trình mm Mặt ốp ngồi cơng trình mm Tên bề mặt ốp phạm vi tính sai số Vật liệu đá tự nhiên Tấm ốp nhựa, kim loại Vật liệu đá tự nhiên Phẳng nhẵn Lượn cong cục Vật liệu gốm, sứ Tấm ốp nhựa, kim loại Phẳng nhẵn Lượn cong cục Sai lệch mặt ốp theo phương thẳng đứng m 2,0 3,0 2,0 1,0 2,0 3,0 1,5 1,0 Sai lệch mặt ốp tầng nhà 5,0 10,0 5,0 1,0 4,0 8,0 4,0 1,0 Sai lệch vị trí mặt ốp theo phương ngang phương thẳng đứng m 1,5 3,0 3,0 3,0 2,0 1,5 3,0 1,5 2,0 Sai lệch vị trí mặt ốp theo phương ngang phương thẳng 3,0 5,0 10,0 4,0 3,0 5,0 3,0 16 | P a g e     Mảng hình khối Vật liệu gốm, sứ đứng suốt chiều dài mạch ốp giới hạn phân đoạn kiến trúc Độ khơng trùng khít mạch nôi ghép kiến trúc chi tiết trang trí 0,5 1,0 Độ khơng phẳng theo hai phương m 2,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,5 0,5 3,0 2,0 4,0 2,0 6.1 The material control process / Quy trình kiểm sát vật liệu:  Cscec QA/QC staff will check mixing plant every day one time to check the mixing ratio follow the method statement and specification of material / Bộ phận QA/QC CSCEC kiểm trạm trộn vữa ngày lần để kiểm tra tỷ lệ pha trộn theo biện pháp đặc điểm kỹ thuật vật liệu  Check the board with table of mixing ratio of mortar mixture and containers to measure material available or not / Kiểm tra bảng với bảng tỷ lệ trộn hỗn hợp vữa vật chứa để đo vật liệu có sẵn hay khơng 6.2 The Quality control process on the site / Quy trình kiểm sát chất lượng công trường: 17 | P a g e      Check floor substrate & wall render for defects ( crack lines , hollowness by using round metal ball rod , unevenness , slope ) & ensure that to have defects repaired prior to tile installation / Kiểm tra bề mặt sàn tường bị khuyết tật (đường nứt, lồi lõm cách sử dụng que bi kim loại tròn, khơng đồng đều, độ dốc ) đảm bảo lỗi sửa chữa trước lát, ốp gạch  Check & ensure that waterproofing works done & rectification works for substrate & render not affected waterproofing layer / Kiểm tra đảm bảo lớp chống thấm thực hoạt động bề mặt không ảnh hưởng lớp chống thấm  Check level, hollowness , unevenness , alignment & slope of installed floor tiles / Kiểm tra cao độ, lồi lõm, phẳng, thẳng, độ dốc gạch lát sàn sau lát  Check hollowness, unevenness, alignment of installed wall tiles, level of finish wall tile rows / Kiểm tra lồi lõm, độ không đồng đều, chỉnh gạch ốp, cao độ hàng gạch ốp tường  Check grouted joint for color, smoothness, joint thickness, fullness / Kiểm tra màu sắc ron gạch, độ mịn, độ dày ron gạch, độ phẳng  Check tile adhesive : water mixing , mixing adhesive with cement / Kiểm tra hỗn hợp keo dính gạch: nước để trộn keo, keo dán gạch, xi măng No / STT Key point / Mục kiểm tra Tolerance / Cho phép Methodstatement for checking / Phương pháp kiểm tra The hollow / Bộp rỗng 0% Use the small hammer / Dùng kiểm tra bộp tường Chipping/ scratches/ difference color / Mẻ vỡ, trầy xước, khác màu 0% Check by eyes / Kiểm tra mắt The flat of tiling wall / Độ phẳng tường gạch ốp 2mm Use the aluminium ruler 2m / Dùng thước nhôm 2m Width of jointing / Bề rộng ron 2mm ±0.5mm (Khu vực ướt nhà) 3mm ±0.5mm (Khu vực khơ nhà) 10mm ±0.5mm (Khu vực ngồi nhà) Use the ruler / Dùng thước Slope / Độ dốc Use water / Dùng nước Inspection and test / Quy trình kiểm tra nghiệm thu ITP-HT-05a : Mẫu nghiệm thu cơng tác lát gạch Công trình Hệ thống ISO 9001 - 2000 BB nghiệm thu nội (IITP-HT-5a) Công tác Hạng mục : IITP số : Vò trí : Hiệu chỉnh số : Ghi số theo công trường LÁT GẠCH Nghiệm thu STT Công việc Kiểm tra Thời gian CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 1/1 Bản vẽ chi tiết thi công Kiểm tra/ duyệt Trước tiến hành 1/2 Biện pháp thi công Tuân theo Trước tiến hành 1/3 An toàn lao động CSCEC Đội thi công Ký/ Ngày Ký/ Ngày Ghi Theo yêu cầu Q/trình hoàn thiện Thay đổi Giàn giáo/ sàn thao tác/ bao che Lý : Trước tiến hành ATLĐ cá nhân Các điều kiện khác 1/4 Điều kiện thi công Khu vực trộn hồ, cắt gạch Trước tiến hành Máy trộn, máy cắt, máng hồ Nguồn điện, nước thi công 2/1 VẬT TƯ Gạch Kích thước Trước tiến hành Chủng loại Màu sắc 2/2 Hồ dầu/ keo Cấp phối Trước tiến hành Xi măng Nước Phụ gia TRẮC ĐẠT Tiến hành Bắn mực mặt bằng, tát sê gạch Trước tiến hành Bắn mực cao độ hoàn thiện Độ vuông góc cạnh tường Kiểm tra lại kích thước thực tế Xác đònh điểm bắt đầu lát QUÁ TRÌNH THI CÔNG 4/1 Chuẩn bò 4/2 Tiến hành Ngâm gạch Khi thi công Vệ sinh bề mặt Thứ tự lát Cắt gạch, ke cạnh gạch Các vò trí chờ cho TBVS 18 Khi thi công Theo shop dwg HỆ THỐNG M&E Trước tiến hành Điện Nước Cơ NGHIỆM THU 6/1 Chất lượng lát Độ thẳng Khi hoàn thành Độ phẳng Góc cạnh Ron gạch Độ đồng màu Độ mặt lát 6/2 Lỗ chờ Kích thước Khi hoàn thành Cao độ Vò trí 6/3 Công tác sau NT Khi thi công/ hoàn thành Bảo vệ sản phẩm Khi hoàn thành Ký đại diện CSCEC Ký đại diện Đội thi công Tên : Tên : Ngày : Ngày : Ký hiệu 19 Vệ sinh mặt Ghi X Nghiệm thu N O Tạm ngừng để khắc phục Không đạt/ làm lại YÊU CẦU ( Nếu có) ITP-HT-05b : MẪU NGHIỆM THU CƠNG TÁC ỐP GẠCH Công trình Hệ thống ISO 9001 - 2000 BB nghiệm thu nội (IITP-HT-05b) Công tác Hạng mục : IITP số : Vò trí : Hiệu chỉnh số : Ghi số theo công trường ỐP GẠCH Nghiệm thu STT Công việc Kiểm tra Thời gian CSCEC Đội thi công Ký/ Ngày Ký/ Ngày Ghi CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 1/1 vẽ chi tiết thi công Kiểm tra/ duyệt Trước tiến hành 1/2 Biện pháp thi công Tuân theo Trước tiến hành Theo yêu cầu Q/trình hoàn thiện Thay đổi 1/3 An toàn lao động Giàn giáo/ sàn thao tác/ bao che Lý : Trước tiến hành ATLĐ cá nhân Các điều kiện khác 1/4 Điều kiện thi công Khu vực trộn hồ, cắt gạch Trước tiến hành Máy trộn, máy cắt, máng hồ Nguồn điện, nước thi công 2/1 VẬT TƯ Gạch Kích thước Trước tiến hành Chủng loại Màu sắc 2/2 Hồ dầu/ keo Cấp phối Trước tiến hành Xi măng Nước Phụ gia TRẮC ĐẠT Tiến hành Bắn mực tường, tát sê gạch Theo shop dwg Bắn mực cao độ hoàn thiện Độ vuông góc cạnh tường Kiểm tra lại kích thước thực tế Xác đònh điểm bắt đầu ốp 4/1 QUÁ TRÌNH THI CÔNG Chuẩn bò Ngâm gạch Khi thi công Theo shop dwg Khi thi công Theo shop dwg Vệ sinh bề mặt Kiểm tra cao độ TBVS Tường đỡ bồn tắm, tắm đứng Lắp đặt cửa 4/2 Tiến hành Thứ tự ốp Cắt gạch, ke cạnh gạch Các vò trí chờ cho TBVS 20 HỆ THỐNG M&E Trước tiến hành Điện Nước Cơ NGHIỆM THU 6/1 Chất lượng ốp Độ thẳng Khi hoàn thành Độ phẳng Góc cạnh Ron gạch Độ đồng màu Độ mặt ốp 6/2 Lỗ chờ Kích thước Khi hoàn thành Cao độ Vò trí 6/3 Công tác sau NT Khi thi công/ hoàn thành Ký đại diện Đội thi công Tên : Tên : Ngày : Ngày : Ký hiệu 21 Vệ sinh mặt Ký đại diện CSCEC Ghi X Nghiệm thu N O Tạm ngừng để khắc phục Không đạt/ làm lại YÊU CẦU ( Nếu có) Power and Lighting / Điện chiếu sáng: 8.1 Temporary Power Supplying and General Lighting Plan (See the drawings of ME “Temporary Hydraulic Design”) 8.2 Power Supplying Circuit & Lighting Circuit (See the drawings of ME “Temporary Hydraulic Design”) Safety and health / An toàn sức khỏe:  Use and continual use of PPE / Luôn sử dụng đồ bảo hộ cá nhân  Establish a clear access, egress way to allow for the safe movement of materials and equipment around the site / Thiết lập lối rõ ràng, lối thoát phép di chuyển an toàn vật liệu thiết bị quanh khu vực  Material delivery and storage areas should have enough space and lighting to allow for the safe movement of materials / Khu vực phân phối vật liệu lưu trữ có đủ khơng gian ánh sáng phép di chuyển an toàn  Developing and maintaining safe work practices reduces the risk of injury / Duy trì hoạt động huấn luyện an toàn để làm giảm nguy gây nguy hiểm lao động  Always use the suitable tools / equipment for the job / Luôn sử dụng dụng cụ / thiết bị thích hợp cho công việc  Housekeeping at end of each work day / Vệ sinh vào cuối ngày làm việc 10 Appendix: Detailed drawings / Phụ lục: Bản vẽ chi tiết 22 | P a g e     ... of the construction tiling work of the Sunwah Pearl Project Mục đích biện pháp nhằm cung cấp mô tả chi tiết công tác thi công ốp, lát gạch dự án Sunwah Pearl Reference documents / Tài liệu tham... 4314:2003: “Vữa xây dựng Yêu cầu kỹ thuật” 05 TCVN 3121:2003: “Vữa xây dựng - Phương pháp thử.” 06 TCVN 6414:1998: Gạch gốm ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật.” 07 TCVN 6883:2001: Gạch granít - Yêu cầu... gạch lát sàn sau lát  Check hollowness, unevenness, alignment of installed wall tiles, level of finish wall tile rows / Kiểm tra lồi lõm, độ không đồng đều, chỉnh gạch ốp, cao độ hàng gạch ốp
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp ốp lát gạch dự án Sunwah Pearl,

Từ khóa liên quan