0

Biên bản họp Phụ huynh học sinh

2 27,471 260

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2013, 07:10

Trờng tiểu học Lớp: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc . ngày 22 tháng 8 năm 2009 Biên bản họp phụ huynh học sinh Năm học: 2009 2010 I. Thời gian: giờ ngày 22/8/2009. Tại phòng học lớp . II. Thành phần: 1. GVCN: Chủ trì 2. Phụ huynh học sinh: + Có mặt: . + Vắng mặt: .là phụ huynh của các em: .III. Nội dung cuộc họp 1. Đặc điểm của lớp: a. Sĩ số: .trong đó có HS nam và HS nữ - Con hộ nghèo: em - Con liệt sĩ, thơng binh, bệnh binh, mất sức lao động: .em - Nơi ở: b. Tổ chức lớp: + Lớp trởng: + Lớp phó văn nghệ: . + Lớp phó học tập: . c. Thuận lợi: . . d. Khó khăn: . . . 2. Thông báo kết quả học tập & rèn luyện trong hè và phân loại học lực của học sinh. a. Kết quả học tập: . . . b. Phân loại học lực của học sinh: + Giỏi: em + Trung bình: em + Khá: em + Yếu : em 3. Phơng hớng nhiệm vụ năm học mới a. Chỉ tiêu phấn đấu: - Đăng kí danh hiệu thi đua: Đạt lớp tiên tiến xuất sắc. - Xếp loại hạnh kiểm: + Thực hiện đầy đủ: % + Thực hiện không đầy đủ: 0% - Xếp loại văn hoá: + Giỏi: % +Trung bình: % + Khá: % + Yếu : % Chỉ tiêu cuối năm: 100% lên lớp. b. Biện pháp thực hiện: - Kiện toàn đội ngũ cán bộ lớp, phân công nhiệm vụ năm học. - Phân loại học lực của học sinh ngay từ đầu năm, xay dựng kế hoạch bồi giỏi, luyện kém. - Xây dựng và phát động phong trào đôi bạn cùng tiến, đồng thời phân công chỗ ngồi hợp lí. - Lập bảng danh dự thi đua cá nhân. - Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trờng và GVCN trong việc giáo dục và rèn luyện HS qua nhiều hình thức: Thông tin qua sổ liên lạc, trao đổi trực tiếp giữa GVCN và phụ huynh . -Thực hiện tốt Bốn nhiệm cụ của HS, Mời điều văn minh trong giao tiếp và các nội quy, quy địnhcủa trờng, lớp. NộI QUY CủA LớP 1 Về học tập: + Phải có đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập. + Học và làm bài đầy đủ trớc khi đến lớp. Về rèn luyện: + Không nói tục chửi bậy, không ăn quà vặt ở trờng. + Trang phục đầy đủ, gọn gàng( Khăn đỏ, phù hiệu, giày dép). Bắt buộc phải có đồng phục theo quy định của trờng. + Đi học đầy đủ, đúng giờ( Sáng: 7giờ kém 15; Chiều: 14 giờ kém 15 phải có mặt ở tr- ờng- Mùa Hè; Mùa Đông muộn hơn 15 phút mỗi buổi). + Nghỉ học phải có lí do chính đáng và phải có giấy phép do phụ huynh viết và kí tên. Về thu nộp: Đóng góp đầy đủ, đúng thời gian các khoản thu theo quy định( Chậm nhất là sau 15 ngày kể từ ngày phát thu. Không dây da- khất lần). 4. Các khoản thu của năm học 2009 2010 : . . . . . . . . . 5.ý kiến của phụ huynh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biên bản này đã đợc thông qua toàn bộ thành viên cuộc họp và 100% thành viên nhất trí với nội dung trên. Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ cùng ngày. Chữ kí của GVCN Chữ kí của HT phụ huynh Th kí cuộc họp 2 . Trờng tiểu học Lớp: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc . ngày 22 tháng 8 năm 2009 Biên bản họp phụ huynh học sinh Năm học: 2009. phòng học lớp . II. Thành phần: 1. GVCN: Chủ trì 2. Phụ huynh học sinh: + Có mặt: . + Vắng mặt: .là phụ huynh của các em: .III. Nội dung cuộc họp 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản họp Phụ huynh học sinh, Biên bản họp Phụ huynh học sinh,