0

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, thông qua tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THCS nga tiến

20 149 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2019, 10:14

I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thế kỷ XXI - Thế kỷ mà người kết hợp tri thức, lực truyền thống tốt đẹp dân tộc, yếu tố định tốc độ phát triển bền vững đất nước Khai thác tài nguyên người phương hướng chung tất nước giới Đối với Việt Nam, trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững, Đảng Nhà nước tập trung đưa sách lãnh đạo, đầu tư cho giáo dục, coi đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, đầu tư có hiệu nhằm đưa chất lượng giáo dục Việt Nam bước phát triển ngang tầm với nước tiên tiến khu vực giới Trước thực tiễn đó, nhà trường cần giáo dục đào tạo học sinh trở thành người lao động có tiềm lực sáng tạo lĩnh vực sống; đồng thời rèn luyện kỹ sống cho học sinh để em vững vàng bước vào sống Phát triển lực sáng tạo kỹ sống cho học sinh điều cần thiết, nhịp độ khẩn trương sống xã hội nay, đòi hỏi người phải có óc phê phán hoạt động tích cực, động có kỹ sống tốt Muốn giáo dục đào tạo người hệ tương lai, thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc, có đạo đức sáng, biết gìn giữ văn hố, sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa nhân loại, đồng thời đào tạo hệ trẻ có kỹ thực hành, kỹ giao tiếp, kỹ giải vấn đề, khả tự phục vụ thân…, từ hệ trẻ cắp sách tới trường, em phải giáo dục rèn luyện cách tồn diện về: Đức, trí, thể, mỹ kỹ sống Rèn luyện kỹ sống cho học sinh năm nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường phổ thơng giai đoạn 2008 - 2013 Bộ Giáo dục Đào tạo phát động Phong trào tiếp tục Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa đạo thực giai đoạn chương trình hành động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2013 – 2018 Thông qua công tác tự kiểm tra đơn vị, nội dung giáo dục kỹ sống thực lồng ghép, tích hợp vào môn học thực tốt tiết dạy lớp, tiết giảng có tích hợp nội dung giáo dục kỹ sống giáo viên thực đạt mục tiêu đề Tuy nhiên, nội dung giáo dục kỹ sống thơng qua hoạt động ngồi lên lớp (NGLL) bên cạnh kết đạt nhà trường nhận thấy có hạn chế định Việc tổ chức hoạt động giáo dục NGLL chưa có chiều sâu, đặc biệt việc lồng ghép giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động giáo dục NGLL chưa đạt hiệu mong muốn; kỹ thực hành số học sinh hoạt động thường ngày chưa tốt; số giáo viên lơ là, xem nhẹ vai trò nội dung giáo dục dẫn đến chưa nhiệt tình, nổ việc phối hợp thực hiện; phối kết hợp số phụ huynh học sinh việc giáo dục kỹ sống cho em gia đình chưa quan tâm mức Vì cần phải tiếp tục tăng cường công tác quản lý, đạo để phát huy mặt làm khắc phục hạn chế Trong năm qua, trường THCS có nhiều cố gắng công tác lồng ghép rèn luyện kỹ cho học sinh qua hoạt động lên lớp thực hiệu chưa cao Xuất phát từ thực tiễn sống yêu cầu xã hội, chọn đề tài: “Một số biện pháp rèn kỹ sống cho học sinh, thông qua tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS Nga Tiến” Mục đích nghiên cứu - Tìm nội dung, hình thức tổ chức giáo dục kĩ sống trường theo khung chương trình chung Bộ Giáo dục Đào tạo đạt hiệu cao nhất, đồng thời phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế xã hội địa phương, thực tế nhà trường - Đề giải pháp nhằm thực chương trình giáo dục kĩ sống có hiệu nhà trường - Đổi hình thức phương pháp giáo dục NGLL cách hiệu quả, thu hút nhiều học sinh tham gia Đối tượng nghiên cứu Những nội dung liên quan đến công tác tổ chức hoạt động giáo dục NGLL Tiến hành áp dụng học sinh trường THCS Nga Tiến - Thực khảo sát thực trạng thời điểm tháng năm 2015 65 học sinh khối năm học 2015-2016 - Áp dụng đề tài 65 học sinh khối năm học 2016-2017, đánh giá kết 65 học sinh thời điểm tháng năm học 2017-2018 Phương pháp nghiên cứu - Sử dụng phương pháp nghiên cứu lý luận: Đọc, nghiên cứa tài liệu, văn hướng dẫn liên quan đến công tác giáo dục kỹ sống, hoạt động giáo dục NGLL - Phương pháp thực nghiệm: Chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động NGLL trường THCS Nga Tiến - Phương pháp khảo sát đánh giá - Phương pháp so sánh kết khảo sát II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu Căn thị 40/2008/CT–BGDĐT ngày 22/7/2008 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, định số 443/QĐ-SGD&ĐT ngày 19/8/2008 Sở GD&ĐT Thanh Hóa ban hành quy định “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường phổ thơng giai đoạn 2008 - 2013, Căn công văn số 1920/SGDĐT – GDTrH ngày 02 tháng 11 năm 2012 việc hướng dẫn triển khai triển khai thực phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” Sở GD&ĐT Thanh Hoá giai đoạn 2013-2018 Việc rèn luyện kỹ sống cho học sinh bậc THCS nội dung thiết thực để xây dựng “Trường học thân thiện- học sinh tích cực” Đây sở pháp lý để việc giáo dục kỹ sống cho học sinh bậc THCS quan tâm nhiều từ trước tới Ở thời kỳ đời sống người, phát triển thể chất, tâm lý cá nhân có quy luật riêng Tuổi vị thành niên lứa tuổi thiếu niên giai đoạn phát triển cao thể chất có biến chuyển tâm lý phức tạp Chính yếu tố tâm lý thể chất nhân cách chưa hoàn thiện cách đầy đủ khiến cho trẻ em lứa tuổi vị thành niên hay bị khủng hoảng tâm lý, dẫn đến suy nghĩ hành động sai lệch Theo nhiều chuyên gia tâm lý, học sinh phổ thông lứa tuổi dễ bốc đồng khó tự chủ, thường bị bạn bè kích động dẫn đến thiếu khả kiềm chế chưa đủ kỹ sống, từ gây hành động sai lầm khơng đáng có Chính với đặc điểm tâm sinh lý mà đòi hỏi nhà giáo dục, thầy cô giáo nhà trường cần quân tâm, gần gũi em tạo cho em tin tưởng, chỗ dựa để em chia sẻ Phải người tư vấn, giúp em kỹ sống cần thiết, biết xử lý mâu thuẫn sống sinh hoạt, biết nhường nhịn thương yêu đoàn kết phấn đấu tu dưỡng trở thành học sinh ngoan Chính vậy: Việc tăng cường giáo dục kỹ sống cho em thông qua hoạt động thực tiễn giải pháp có tính bền vững, lâu dài công tác giáo dục mà nhà trường cần thường xuyên quan tâm 2.Thực trạng công tác giáo dục kỹ sống trường THCS Nga Tiến 2.1 Thực trạng: 3.1.1 Thuận lợi: Trường THCS Nga Tiến có lớp với 312 học sinh Cơ sở vật chất tạm đủ cho hoạt động dạy học, Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn chiếm tới 100% Đánh giá xếp loại chuyên môn hàng năm đạt từ trở lên thuận lợi cho cơng tác giáo dục học sinh Đa số em học sinh chăm học, ham thích hoạt động văn nghệ, thể thao, hoạt động Đội Nhà trường nhận quan tâm đạo sâu sát cấp ủy, quyền địa phương đặc biệt Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nga Sơn 2.1.2 Khó khăn: - Về địa phương: Nga Tiến xã bãi ngang ven biển, có vị trí xa trung tâm huyện, mặt dân trí chưa cao nơi có tới gần 35% đồng bào theo đạo Thiên chúa giáo, hoạt động tín ngưỡng có nhiều ảnh hưởng đến công tác giáo dục địa bàn xã - Về giáo viên: Một phận giáo viên chưa thực quan tâm đến việc giáo dục kỹ sống cho học sinh, phần lớn trọng truyền thụ kiến thức sách giáo khoa nên chưa chịu khó tìm tòi hình thức phương pháp tổ chức cho hoạt động này, dẫn đến làm hứng thú học sinh - Về học sinh: Học sinh học tập thụ động, chủ yếu nghe làm theo thầy giáo, sáng tạo, tính tự giác chưa cao, lười hoạt động, phần kiến thức đa số em tiếp thu khả ứng phó với tình sống kém, tính tự tin ít, tự ti nhiều, thường nóng nảy, gây gổ lẫn Kỹ giao tiếp hạn chế, hay nói tục, chửi bậy - Về Phụ huynh: Nguyên nhân khiến đa phần học sinh khó tiếp cận hoạt động kỹ thực hành xã hội phụ huynh không cho phép Đa số phụ huynh cho em cần học giỏi kiến thức khuyến khích tìm kiến thức mà quên hướng cho em làm tốt hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội cách ứng xử gia đình, phần lớn gia đình phụ huynh giao tiếp gia đình nhiều hạn chế, xưng hơ chưa chuẩn mực nên em bắt chước xưng hô thiếu thiện cảm Một phận phụ huynh làm ăn xa nên có điều kiện qua tâm giáo dục em 2.2 Kết khảo sát thực trạng Nội dung khảo sát Khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục kỹ sống hoạt động giáo dục lên lớp, trình khảo sát thực với phương pháp chủ yếu phương pháp thống kê, quan sát, vấn, trao đổi với phụ huynh học sinh, giáo viên học sinh Nội dung tiến hành khảo sát tập trung vào vấn đề gồm: Khảo sát kiến thức kỹ sống, kỹ ứng xử tình huống, thơng qua số liệu nhà trường báo cáo tổng kết năm học, báo cáo tổng kết phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, bảng điểm chấm phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…, quan sát thực tế việc thực giáo viên, học sinh nội dung thời gian qua 2.2.1 Khảo sát việc thực giáo dục kỹ sống giáo viên hoạt động giáo dục NGLL Tìm hiểu thực tế tơi nhận thấy số giáo viên chủ nhiệm lớp có ý thức việc giáo dục kỹ sống cho em thông qua hoạt động thực tế trực tuần, trực nhật, làm vệ sinh lớp học , tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động nhân đạo ủng hộ bạn nghèo, chia khó vùng cao, áo trắng tặng bạn, ủng hộ bão lụt, hình thức qun góp, ni lợn nhựa, thu gom phế liệu … Trong sinh hoạt cờ đầu tuần nội dung giáo dục kỹ sống lồng ghép triển khai Song mục đích tuyên truyền giáo dục ngày kỷ niệm năm, thực an tồn giao thơng, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, bảo vệ mơi trường,… Các hoạt động lên lớp Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức như: Thi văn nghệ, thi làm báo tường, vẽ tranh tuyên truyền ma túy HIV, bảo vệ mơi trường, trò chơi dân gian … Tuy nhiên qua thực tế nhiều hoạt động chưa có chiều sâu như: Trong giáo dục an tồn giao thơng: Giáo viên tổng phụ trách thực chào cờ đầu tuần chủ yếu hình thức thuyết trình để vận động, chưa có tiểu phẩm, chưa tổ chức thi, tình thực tế để giáo dục em; Giáo viên chủ nhiệm sau dạy học sinh tiết an tồn giao thơng lớp chưa tổ chức thực hành cho em tình cụ thể lên lớp, giáo dục lao động cho học sinh số lớp: Đôi giáo viên suy nghĩ việc đơn giản em biết làm giao khoán cho em thực việc lau bàn, quét dọn lớp học, lau sàn lớp học …., mà không hướng dẫn em cách cho cách dẫn đến cố tai nạn sảy Việc giáo dục giáo dục kỹ sống giáo viên bên cạnh ưu điểm có mặt hạn chế định mà khâu yếu giáo viên giáo dục kỹ sống mang nặng tính lý thuyết, cụ thể giáo viên chưa trọng đến giáo dục hành vi thực tế sống cho em học sinh, dẫn đến khả thực hành em số trường hợp hạn chế 2.2.2 Khảo sát kỹ thực hành học sinh hoạt động giáo dục thường ngày em trường Trong trình theo dõi thực tế, quan sát hoạt động em thông qua hoạt động trường thấy em tham gia chưa nhiệt tình hoạt động NGLL, đa số em chưa biết vui chơi cách để hạn chế tai nạn thương tích Một số em có hạn chế định việc thực nội dung, cụ thể hầu hết hỏi em học sinh “ Để giữ gìn trường lớp sạch, đẹp em phải làm gì?” em trả lời không vứt rác bừa bãi, vẽ bậy lên tường …, nhiên thực tế em biết số em không thực hành nội dung em trả lời Một số em ăn quà xong bỏ vỏ ni lơng vào bồn hoa thay bỏ vào thùng rác, số em vẽ bậy lên tường, ăn kẹo cao su nhả bã kẹo bừa bãi… Tương tự vậy, việc thực Luật giao thông đường bộ, hỏi em “Em cho biết tham gia giao thông đúng?” , em trả lời hết nhanh nhiên đường em theo hàng hai, hàng ba, đùa nghịch đường… Một số em vệ sinh bỏ giấy không nơi quy định, không xả nước vệ sinh xong … Một số em tham gia trò chơi nguy hiểm bắn dây nịt, súng bắn đạn cao su , trò chơi gây thương tích, an tồn chơi Một số em mua loại bánh kẹo màu mè, khơng có nhãn mác trơi thị trường sở không đảm bảo chất lượng để sử dụng Các em chưa có khả nhận biết để bảo vệ sức khỏe thân Trên sở khảo sát nắm bắt tình hình thực tế nhà trường việc thực nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh đưa số biện pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy, phát huy hết ưu điểm mà nhà trường đạt khắc phục tồn tại, hạn chế việc thực nội dung với việc khảo sát kết học sinh khối năm học 2015-2016, số liệu khảo sát đầu năm kết phần kiến thức kỹ thực kỹ sống cho số liệu sau: Số HS khảo sát 65 Phần kiến thức Đạt Chưa đạt SL % SL % 51 78.5 14 21.5 Phần kỹ Chưa đạt Đạt SL % SL % 33 50.8 32 49.2 Kết khảo sát cho thấy, mặt kiến thức liên quan đến kỹ sống học sinh nắm tốt, song vận dụng vào thực tế nhiều hạn chế, kỹ giải tình huống, giải vấn đề định phù hợp để em thực tự tin giải tình sảy sống ngày Xuất phát từ thực trạng trên, với cương vị nhà quản lý giáo dục tiến hành xây dựng đạo việc rèn luyện kỹ cho học sinh hoạt động giáo dục lên lớp đạt kết đáng kể Các giải pháp tổ chức thực 3.1 Tìm hiểu khái niệm Kỹ sống: Kỹ sống khả điều chỉnh lựa chọn hành vi đắn, có khả điều chỉnh nhu cầu thân cách hợp lý ứng phó trước thách thức sống Giáo dục kỹ sống: Giáo dục kỹ sống trang bị kiến thức, thái độ, hành động giúp cho người học hình thành kỹ sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi, điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường sống Giáo dục kỹ sống cho học sinh nói chung cho học sinh THCS nói riêng việc quan trọng, ảnh hưởng tới trình hình thành phát triển nhân cách cho học sinh Giáo dục kỹ sống cần tiến hành sớm tốt bắt đầu từ bậc tiểu học, chí tuổi mầm non Bởi lứa tuổi hành vi cá nhân, tính cách nhân cách dần hình thành Tổ chức giáo dục kỹ sống: Trong phạm vi đề tài tổ chức tổ chức giáo dục kỹ sống hiểu phương thức tiến hành hoạt động tổ chức giáo dục kỹ sống, chủ yếu bao gồm khâu xây dựng, thực kế hoạch giáo dục Phương thức xác định vào mục tiêu, nội dung giáo dục kỹ sống, cách thức đưa nội dung vào kế hoạch hoạt động nhà trường 3.2 Xác định nhóm kỹ sống cần giáo dục cho học sinh nhà trường Nhóm kĩ tự nhận thức: Kĩ xác định giá trị thân; kĩ tự tin; kĩ tự trọng Nhóm kĩ giao tiếp: Kĩ phản hồi, lắng nghe; kĩ trình bày suy nghĩ, ý tưởng; kĩ ứng xử, giao tiếp; kĩ thể cảm thơng; Nhóm kĩ suy nghĩ sáng tạo: Kĩ nêu vấn đề; kĩ bình luận; kĩ tìm kiếm xử lý thơng tin; kĩ phân tích đối chiếu Nhóm kĩ định: Kĩ xác định tìm kiếm lựa chọn; kĩ giải vấn đề; kĩ ứng phó; kĩ thương lượng Nhóm kĩ làm chủ thân: kĩ đặt mục tiêu, kĩ quản lý thời gian, kĩ đảm nhận trách nhiệm; kĩ kiểm soát cảm xúc 3.3 Tổ chức quán triệt, triển khai chủ trương, kế hoạch phối hợp thực Nội dung “Rèn luyện kỹ sống cho học sinh” nội dung phong trào “Xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực”, đồng thời nội dung quan trọng tích hợp vào mơn học kết hợp giáo dục thông qua hoạt động giáo dục NGLL Về mặt tổ chức, nhà trường trực tiếp phân cơng đồng chí quản lý trực tiếp phụ trách giáo dục kỹ sống thông qua việc tổ chức hoạt động giáo dục NGLL Các lực lượng phối hợp gồm Cơng đồn, Đồn niên, Hội phụ huynh học sinh, số ban ngành đoàn thể xã Nga Tiến Các tổ chun mơn, nòng cốt chi đồn niên nhà trường, Thơng qua hội nghị cán công chức, viên chức đầu năm, nội dung hoạt động giáo dục lên lớp đưa bàn bạc thống chủ trương, nội dung, sau giao cho chi đồn nhà trường tổ chức xây dựng kế hoạch năm học Tiếp theo tiến hành phổ biến họp cha mẹ học sinh đầu năm mục đích, ý nghĩa, vai trò hoạt động giáo dục NGLL việc hình thành kỹ sống cho học sinh Hàng tháng chi đoàn nhà trường lập kế hoạch hoạt động tháng theo chủ đề, chủ điểm tháng, đồng thời lập kế hoạch tổ chức hoạt động tuần tháng với phê duyệt hiệu trưởng nhà trường, kế hoạch nội dung thực triển khai hội đồng nhà trường toàn thể học sinh, có định hướng nội dung hoạt động cho tuần Nhận thấy việc quán triệt, triển khai chủ trương, kế hoạch phối hợp thực bước quan trọng, định hướng trọng tâm để thực thành công nội dung giáo dục nhà trường 3.4 Đẩy mạnh hoạt động giáo dục NGLL Đội thiếu niên, hướng trọng tâm hoạt động vào giáo dục kỹ sống cho học sinh Với đặc thù trường THCS 100% em học sinh đội viên thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, để giáo dục kỹ sống có hiệu lực lượng nòng cốt giáo viên tổng phụ trách đội BCH liên đội nhà trường Đội thiếu niên tập hợp, giáo dục em thực tốt điều Bác Hồ dạy để trở thành ngoan, trò giỏi, người công dân tốt Tham gia hoạt động Đội, em rèn luyện khơng khí thi đua thân ái, “ Học mà chơi, chơi mà học”, giúp em tự tin, mạnh dạn, đoàn kết , ngồi mơi trường để em khẳng định sở trường, lực, phát triển khiếu, rèn luyện kỹ ứng xử, giao tiếp, Đội thiếu niên mà trực tiếp vai trò chủ đạo Tổng phụ trách Đội đóng vai trò quan trọng việc giáo dục kỹ sống cho học sinh 3.4.1 Tổ chức giáo dục kỹ sống thông qua buổi sinh hoạt cờ đầu tuần Trước chào cờ chủ yếu Tổng phụ trách đội Ban giám hiệu nhà trường triển khai thực thầy nói, trò nghe Thực tế mang lại hiệu khơng cao, học sinh không hứng thú với sinh hoạt đầu tuần Các em ngồi sân nói chuyện làm việc riêng nhiều Trong năm gần với công tác đổi phương pháp giáo dục, đổi hoạt động tiết sinh hoạt cờ đầu tuần nhà trường tiến hành lồng ghép việc triển khai kế hoạch kết hợp tổ chức sân chơi đầu tuần với hình thức sinh động thơng qua chủ đề tháng thi tìm hiểu luật giao thơng, thi xử lý tình phòng chống tai nạn, chống bạo lực nhà trường, phòng chống đuối nước, trình diễn tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống Ma túy; HIV/AIDS, … Sau kết thúc tổ chức cho em tham gia trả lời câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ với hành động nhân vật tiểu phẩm, em tự phân tích hành vi đúng, sai Ở nội dung này, để đem lại hiệu cao nhà trường giao chủ động, sáng tạo cho chi đoàn nhà trường mà trực tiếp giáo viên Tổng phụ trách đội phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức thực theo chủ đề, chủ điểm hoạt động hàng tháng, tuần Đội để có nội dung tổ chức thực phù hợp Đồng thời cần quán triệt hội đồng sư phạm, yêu cầu tất giáo viên phận liên quan phối hợp thực theo kế hoạch Đội Vì sinh hoạt dười cờ hình thức mang lại hiệu giáo dục cao Đội Tổng phụ trách đội biết khai thác hết mạnh hình thức Phải làm cho em háo hức, chờ đợi buổi sinh hoạt cờ Muốn phải biến buổi sinh hoạt cờ thành sân chơi cho em Để thực điều sáng tạo, chủ động Tổng phụ trách đội phải cần có phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình giáo viên chủ nhiệm, giáo viên mơn, nhà trường phải thường xuyên quan tâm, đạo, tạo điều kiện tổng phụ trách đội thực tốt nội dung Sau ví dụ cụ thể mà Liên đội nhà trường phối hợp với Đồn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức qua buổi sinh hoạt đầu tuần: CUỘC THI : Kỹ giao tiếp ứng xử nhà trường NỘI DUNG: Phần Phần I: Lựa chọn xử lí tình Gồm câu tương ứng với nội dung Tình giao tiếp ứng xử quan hệ thầy trò: Tình huống:Trong chơi, Linh Hà đứng chơi, cô giáo Lan qua: - Hà nhanh nhảu : Em chào cô ạ! - Linh : Khơng nói - Hà: Sao cậu khơng chào giáo? - Linh: Cơ giáo có dạy lớp đâu mà chào? Câu hỏi: Theo em cách ứng xử Linh có coi lễ phép khơng? sao? Gợi ý trả lời: Cách ứng xử Linh coi hành vi khơng lễ phép vì: - Hành vi thể thái độ không tôn sư trọng đạo - Không hiểu phép tắc người học sinh thầy cô giáo Giao tiếp ứng xử quan hệ bạn bè Tình huống: Hai bạn A B nói chuyện với nhau: A: Xin chào! Rất mong làm quen với bạn B: Hì hì chào bạn! Mình muốn làm quen với bạn Bạn C nhảy vào: C: Sao chỗ có dấu B hết vậy? Câu hỏi: Bạn C trường hợp có xem thành phần vơ văn hóa, lịch khơng? Hãy nêu vài nhận xét bạn C Gợi ý trả lời: Bạn C tình coi thành phần vơ văn hóa, lịch vì: chen ngang vào trò chuyện bạn A B, mặt khác lại có lời lẽ thiếu tế nhị, thô tục, thể thái độ không tôn trọng người khác Giao tiếp ứng xử với nhân viên nhà trường Tình huống: An thường xe đạp đến trường nhà cậu xa nên hôm từ sớm Sáng nay, vừa đến Bảng Tin, An gặp Quốc đến trường: An: Cậu lên chở Quốc: Được Hai bạn vừa chạm xe đến cổng trường, thấy bác bảo vệ đứng đó: - An: cháu chào bác! Bác đến sớm ạ? - Quốc: việc cậu phải chào ơng bảo vệ Câu hỏi: Em có nhận xét hành vi bạn Quốc Gợi ý trả lời: Hành vi bạn Quốc coi hành vi khơng lễ phép vì: Cách ứng xử bạn thể bạn người lễ phép, tơn trọng người khác Mặt khác thể thái độ coi thường bác bảo vệ , việc đồng nghĩa với việc coi thường cơng việc người khác Giao tiếp với khách đến trương Tình huống: Trong đợt thi giao lưu HSG khối 6-7-8, trường ta trường THCS Nga Thái, tất bạn háo hức từ sớm Với vai trò chủ nhà em sẽ: A: không nên thể mà giữ im lặng để thấy người ln khiêm tốn B: chủ động đến chào hỏi làm quen với bạn Câu hỏi: Em lựa chọn phương án đưa nhận xét Gợi ý trả lời: chọn phương án B: thể người lịch sự, hiếu khách, sẵn sàng tiếp đón làm quen với bạn Ứng xử văn minh với mơi trường sư phạm Tình huống: Giờ học ngoại ngữ diễn sôi nổi, lớp im bặt thầy giáo vừa phát bạn Bình khơng ý vào Thầy giáo: em làm vậy? Bình: Khơng nói trước mặt bạn dòng chữ in hoa khắc đẹp mặt bàn:”ILOVEYOU”và nằm cạnh dòng chữ hai nửa trái tim có mũi tên lao qua Câu hỏi: Theo em việc làm Bình có coi hành động khơng giữ gìn sở vật chất làm mĩ quan trường lớp không? Gợi ý trả lời: Việc làm Bình coi hành động khơng giữ gìn sở vật chất làm mĩ quan trường lớp Phần II Xử lí tình Tình : Có học sinh lí riêng biệt nên vào lớp muộn thầy giáo giảng cho bạn - Sơn: Không chào thầy, tự ý chạy vào lớp - Nhi: Chào thầy chào to - Trâm: Đứng nép ngồi cửa để khơng làm phiền thầy bạn Đợi thầy nói hết câu bước cửa, đứng nghiêm trang chào thầy, nói lời xin lỗi thầy xin thầy cho vào lớp Câu hỏi: Em nhận xét cử chỉ, hành vi giao tiếp bạn nói Gợi ý trả lời: - Sơn: Thể hành vi vô lễ, không thực nội quy học sinh đến trường - Nhi: Không hiểu phép tắc ứng xử giao tiếp - Trâm: Là người hiểu phép tắc giao tiếp ứng xử, biết kính trọng giữ phép tắc quan hệ thầy trò Phần III Hùng biện.( Trình bày khoảng phút) Câu hỏi: Là học sinh ngoan trường THCS Nga Tiến em ứng xử với thầy cô giáo học Gợi ý trả lời: - Khi gặp thầy cô giáo phải cúi chào lễ phép, kể thầy giáo khơng trực tiếp dạy - Trong học: Lắng nghe thầy cô giáo giảng bài, tích cực xây dựng bài, khơng nói chuyện làm việc riêng, - Ngoài học: Hãy giúp thầy điều mà làm, cần phải giữ khoảng cách mực, phải thưa gửi trước có ý kiến Khơng xưng hơ cách tùy tiện gọi Thầy ơi! hay cô ơi!, - Trước vào văn phòng thầy cần gõ cửa xin phép, không xem hay lục lọi đồ đạc thầy cô chưa thầy cho phép - Khơng nên nói xấu, dè biểu, đặt biệt bắt chước dáng đi, cử chỉ, lời nói thầy giáo 10 Một số hình ảnh hội thi, tiết sinh hoạt cờ… Học sinh tham gia hội thi tìm hiểu phòng ngừa ứng phó với thiên tai Vui tết trung thu 2016 Lễ trưởng thành đội Tiết sinh hoạt cờ đầu tuần 3.4.2 Tổ chức việc giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tinh thần tương thân tương Từ xưa ông cha ta có truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn”, Tương thân tương ái, “ Lá lành đùm rách”… Thực tốt hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm em công xây dựng bảo vệ Tổ quốc đồng thời hình thành nhân cách cho em Nhà trường đặc biệt ý tập trung đạo thức tuyên truyền, vận động, thức thực để mang lại hiệu cao công tác giáo dục Hàng năm thông qua phong trào qun góp, ni lợn nhựa, thu gom phế liệu… hàng năm liên đội nhà trường dành tặng từ 15 đến 20 SGK, 40 đến 45 áo trắng, phần q tặng cho bạn có hồn cảnh khó khăn khai giảng, tết nguyên đán, tổ chức giao lưu, chia sẻ với tổ chức từ thiện, ủng hộ, chia sẻ với địa đỏ địa bàn xã Trong hoạt động góp phần giáo dục cho em ý thức vai trò trách nhiệm việc thực hoạt động xã hội, đồng thời qua hoạt động rèn luyện cho em kỹ sẻ chia, đồng cảm Mặt khác lại giáo dục ý thức tiết kiệm, quý trọng sức lao động thân cho học sinh Trong thực tế vào ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, thương binh liệt sĩ 27/7 …để nhớ ơn công lao anh hùng liệt sĩ, hệ cha anh trước tổng phụ trách đội tuyên truyền ý nghĩa 11 ngày cờ, giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền sinh tiết sinh hoạt lên lớp … Sau tuyên truyền trường tổ chức cho số lớp tới thăm, tặng quà gia đình thương binh liệt sĩ xã theo danh sách đăng ký chăm sóc gia đình có cơng ký với Đoàn xã Nga Tiến năm Qua cách tổ chức phối hợp giáo dục qua tuyên truyền với việc em có hành động thực tế để thể lòng biết ơn với hệ cha anh trước Tóm lại: Để tổ chức tốt hoạt động giáo dục kỹ sống qua hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa cho học sinh phải phối hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền vận động kết hợp với hành động thực tế Trong tổng phụ trách đội phải đặc biệt ý đến cách thức thực cho đạt hiệu cao Học sinh nhà trường Chăm sóc Tượng đài Liệt Sỹ Tặng áo trắng cho bạn có hồn cảng khó khăn Hoạt cảnh 10 cô giái hy sinh ngã ba Đồng Lộc Giao lưu quyên góp ủng hộ trẻ em khuyết tật 3.4.3 Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, tham quan du lịch nhằm hình thành kỹ sống cho học sinh Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí hoạt động khơng thể thiếu với em Các hoạt động có ý nghĩa giáo dục to lớn học sinh bậc THCS Các hoạt động góp phần hình thành cho em kỹ tự tin trước đám đông, kỹ ứng xử, tính tổ chức, kỷ luật, tinh thần đồn kết, hợp tác, lòng nhân … đồng thời giúp giải tỏa căng thẳng sau học Đội thiếu niên chủ trì phối hợp tổ chức cho em tham gia hoạt động như: Hội thi làm báo ảnh chủ đề truyền thống nhà trường; vẽ tranh đề 12 tài an tồn giao thơng; Thi viết thầy mái trường; trình diễn thời trang tuyên truyền giáo dục môi trường, an tồn giao thơng, thi hùng biện chủ đề phòng chống bạo lực học đường, tổ chức hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ; hội thi trò chơi dân gian; tổ chức biểu diễn văn nghệ… Tổ chức cho học sinh tham quan di tích lịch sử địa bàn huyện Nga Sơn chiến khu Ba Đình, đền thờ Thám Hoa Mai Anh Tuấn, hang Từ Thức, đền thờ Mai An Tiêm…., qua em hiểu rõ thêm ý nghĩa lịch sử, bồi đắp lòng biết ơn tiền nhân trước, xây dựng tình u q hương đất nước cho em Ngồi nhà trường ý đến việc giáo dục, cung cấp kỹ cần thiết để tham gia chuyến thăm quan, du lịch đảm bảo an toàn Hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí; tham qua du lịch hoạt động cần thiết với em theo quan điểm “ Học mà chơi, chơi mà học” thông qua hoạt động rèn luyện cho em kỹ hợp tác, đoàn kết gắn bó, rèn luyện sức khỏe, khéo léo, hiểu biết xã hội … Ngoài hoạt động giúp em vui vẻ, thoải mái, sau học căng thẳng Tóm lại: Để phát huy vai trò tổ chức Đội việc giáo dục kỹ sống cho học sinh cần quan tâm đạo, định hướng cụ thể hoạt động năm học, để tổng phụ trách thực hiện; Phát huy vai trò sáng tạo tổng phụ trách đội, tạo thuận lợi mặt kinh phí tổ chức; tạo điều kiện mặt thời gian, sở vật chất để giúp Đội thiếu niên thực nội dung đề Văn nghệ chào mừng lễ khai giảng Hội diễn văn nghệ Học sinh lớp dẫn chương trình văn nghệ Tham gia trò chơi ném bóng 13 3.5 Phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp việc giáo dục kỹ sống Giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò vơ quan trọng việc giáo dục kỹ sống cho học sinh Bởi người xây dựng kế hoạch, thiết kế chương trình tổ chức để lớp tham gia hoạt động NGLL với nhà trường theo định hướng chung; đồng thời phát huy vai trò chủ động, sáng tạo giáo viên việc tổ chức hoạt động theo đặc điểm riêng lớp Ví dụ: Giáo viên tổ chức hoạt động lao động vệ sinh theo phân công nhà trường, công tác trực tuần, tham gia hội thi, biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm, thi đố vui, hướng dẫn tham gia giao thông cách … tiết sinh hoạt cuối tuần Tóm lại: Đối với học sinh THCS giáo viên chủ nhiệm anh chị phụ trách lớp, người gần gũi hiểu tính cách, hành vi em lớp Vì giáo viên chủ nhiệm nhân tố quan trọng để thực hiệu công tác giáo dục kỹ sống cho em Vì nhà trường phải thường xuyên quan tâm, đạo, có định hướng cụ thể để giáo viên thực tốt công tác chủ nhiệm lớp Học sinh tìm hiểu nghệ thuật ca Huế Lớp 9C- Hướng dẫn sử dụng chai nhựa làm áo phao Lớp 9A- Tập huấn sử dụng áo phao tự chế Lớp 8B- Hướng dẫn làm áo phao tự chế 3.6 Tổ chức giáo dục lao động cho học sinh 14 Đây loại hình đặc trưng hoạt động NGLL Thơng qua lao động tập thể giúp em gắn bó với đời sống xã hội Ngoài lao động giúp em rèn luyện tính kỷ luật, hợp tác nhóm, chia sẻ, hiểu biết thêm giá trị lao động, từ giúp trẻ có ý thức lao động lành mạnh Lao động cơng ích giúp trẻ vận dụng kiến thức vào đời sống như: Trực nhật, vệ sinh lớp học, vệ sinh sân trường, chăm sóc khu đài tưởng niệm, làm đẹp bồn hoa, trồng chăm sóc xanh, cảnh cho đẹp trường, lớp Ngay từ đầu năm học nhà trường xây dựng kế hoạch lao động Phân công trách nhiệm cụ thể cho lớp phụ trách khu vực, giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm trước nhà trường nhiệm vụ giao Các lớp vừa có trách nhiệm lao động, vệ sinh khu vực phân công hàng ngày, đồng thời thực nhiệm vụ bảo vệ sinh khu vực Kịp thời phát báo cáo cờ đỏ, Tổng phụ trách đội có học sinh lớp khác làm vệ sinh khu vực lớp quản lý Phân công lớp phụ trách bồn hoa, lớp phụ trách vườn thuốc nam: Đây phần kế hoạch trường để giáo dục kỹ sống cho học sinh, giúp em biết cách chăm sóc biết để bồn hoa xanh tốt phải trải qua trình vất vả, chăm sóc Qua để hiểu thêm công việc người lao động, biết trân trọng sức lao động thành lao động Phát động phong trào “Trường lớp xanh đẹp”; “Sân trường em khơng có rác”: Sân trường nói mặt nhà trường, sân trường hay bẩn phản ánh phần nội dung giáo dục môi trường, giáo dục kỹ sống trường đạt hiệu hay chưa Nội dung nhà trường giao cho Đội thiếu niên giáo viên chủ nhiệm trực tiếp thực Để thực phong trào nhà trường bố trí hợp lý giỏ, thùng đựng rác sân trường, phòng học, hành lang Ở thùng đựng rác dán hiệu tuyên truyền “ Hãy bỏ rác nơi qui định”, “Bỏ rác vào thùng”, “ Hãy bảo vệ môi trường” … Liên đội tổ chức cho đội viên đăng ký không vứt rác bừa bãi với phụ trách chi đội; chi đội ký thi đua với liên đội Đội cờ đỏ làm nhiệm vụ theo dõi, giám sát, theo dõi tình hình thực bạn Kịp thời phát hiện, nhắc nhở bạn thực chưa tốt, tổng hợp báo cáo báo cáo tổng phụ trách, báo cáo giáo viên chủ nhiệm có học sinh vi phạm Hàng ngày giao cho đội cờ đỏ có nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc lớp làm vệ sinh thời gian, khu vực quy định, nội dung xếp loại thi đua chi đội Tóm lại: Qua việc thực tổ chức thực giáo dục lao động cho học sinh mang lại hiệu thiết thực, em thấy ích lợi việc lao động; có ý thức tốt việc giữ gìn vệ sinh chung, học sinh bỏ rác nơi qui định; khuôn viên trường giữ gìn đẹp 15 Trình diễn thời trang chủ đề: Thời trang với bảo vệ mơi trường Trình diễn thời trang chủ đề: Thời trang với bảo vệ môi trường Tham gia lao động bảo vệ môi trường Tham gia lao động bảo vệ môi trường 3.7 Tổ chức giáo dục sức khỏe, hướng dẫn học sinh vui chơi cách, phòng tránh tai nạn thương tích Giáo dục sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh nghĩa vụ trách nhiệm nhà trường em học sinh cha mẹ em Một số nội dung trọng tâm nhà trường đặc biệt quan tâm thực giáo dục em năm qua là: Giáo dục cho học sinh cách tham gia giao thơng an tồn, phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích, tập huấn cho em biết cách phòng tránh xử lý tình có tai nạn sảy Qui định tất học sinh xe đạp khu vực cổng trường tan học không chạy xe mà phải dắt xe qua khu vực đông người phép lên xe Không tràn lòng lề đường tan học Giao cho tổng phụ trách đội giáo viên chủ nhiệm triển khai thực Giáo dục kỹ vui chơi, sinh hoạt cách để không để xảy tai nạn Công việc giao cho Tổng phụ trách Đội, nhân viên y tế giáo viên chủ nhiệm phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở em thực Ví dụ: Nhắc nhở học sinh sử dụng điện an tồn, khơng leo trèo lên can nhà cao tầng; không xô đẩy lên xuống cầu thang; không chơi dao, kéo đồ vật sắc nhọn … 16 Hàng tháng nhân viên y tế phối hợp với tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm thực việc tuyên truyền, giáo dục sức khỏe như: Tuyên truyền bệnh cúm H1N1, H5N1; dịch tay chân miệng; phòng tránh đuối nước; mặc quần áo phù hợp với thời tiết… với hình thức tuyên truyền cờ, sinh hoạt Đội, tổ chức tập huấn kỹ thuật sơ cấp cứu, phát tờ rơi … cho học sinh Chính qua việc thực nội dung giúp em có lượng kiến thức định giúp em bảo vệ sức khỏe cá nhân Tóm lại: Qua việc giáo dục sức khỏe, hướng dẫn em vui chơi cách, phòng chống tai nạn thương tích em tiếp thu thực tốt nội dung giáo dục Trong năm học vừa qua không xảy tai nạn thương tích nghiêm trọng trường; em chấp hành tốt Luật giao thơng; bước có hiểu biết biết cách bảo vệ sức khỏe thân … Hướng dẫn sử dụng áo phao Tham gia thi xe đạp chậm Tập huấn sơ cấp cứu tai nạn đuối nước Học sinh lớp 7B vẽ tranh với chủ đề “ An tồn giao thơng” 3.8 Tăng cường cơng tác phối hợp gia đình nhà trường, xã hội việc giáo dục kỹ sống cho em 17 Phụ huynh học sinh thành tố thiếu ba thành tố để thực cơng tác giáo dục học sinh Nhà trường - Gia đình - Xã hội Thực tế nhiều cha mẹ yêu thương mà bao bọc, làm hết tất việc cho em mà khơng biết điều vơ tình dẫn đến việc trẻ thiếu hụt kỹ sống, cách tự phục vụ thân, việc giáo dục kỹ sống chưa phụ huynh học sinh quan tâm mức điều khiến em gặp phải khó khăn trưởng thành Vì họp phụ huynh học sinh lớp, họp phụ huynh học sinh trường với việc triển khai nội dung khác nhà trường đặc biệt ý đến vấn đề phối hợp để giáo dục kỹ sống cho em Có thể nói gia đình nơi giáo dục tối quan trọng để hình thành kỹ sống cho em Một số nội dung nhà trường trao đổi, phối hợp để phụ huynh thực như: Giáo viên chủ nhiệm gợi ý phụ huynh học sinh xây dựng kiểm tra việc thực thời gian biểu nhà: Trao đổi với phụ huynh học sinh quy định thời gian biểu ngày cho em Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm hướng dẫn em thực thời gian biểu phù hợp Phối hợp việc tạo điều kiện cho em tham gia hoạt động ngoại khóa: Vận động cha mẹ học sinh hỗ trợ đồng ý cho em tham gia hoạt động ngoại khóa nhà trường tổ chức xã hội tổ chức tham gia trại hè địa phương, Hội khỏe Phù Đổng, biễu diễn văn nghệ, hưởng ứng tham quan mà nhà trường tổ chức, hỗ trợ kinh phí cho việc khen thưởng, động viên phong trào, phối hợp tổ chức lao động định kỳ… Ngồi việc phối hợp với gia đình việc phối hợp với ban ngành đoàn thể xã để thực giáo dục kỹ sống cho em nhà trường trọng: Như tham gia làm vệ sinh khu dân cư, hoạt động vui chơi hè cho em học sinh Tóm lại: Cơng tác phối hợp nhà trường, gia đình xã hội góp phần quan trọng thành cơng việc giáo dục kỹ sống cho học sinh Nhà trường phải xác định rõ lực lượng then chốt công tác phối hợp để đạt hiệu nhà trường phải có định hướng cụ thể cơng tác phối hợp cơng tác tuyên truyền, vận động Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh đóng vai trò quan trọng để thực mục tiêu đề Ngoài cần phối hợp triệt để với ban ngành đồn thể địa phương cần trú trọng việc tham mưu lãnh đạo quyền địa phương để đạo ban ngành đoàn thể giúp cho công tác phối hợp đạt hiệu cao Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Với công việc tiến hành, thông qua khảo sát thực tế thấy rằng: kết giáo dục rèn kỹ sống cho học sinh qua tổ chức hoạt động NGLL đạt hiệu đáng kể Điều đáng mừng hoạt động dạy học nói chung, hoạt động NGLL nói riêng học sinh thực hào hứng, tích cực hoạt động hơn, mạnh dạn, tự tin trình bày hiểu biết trước đám đông Đặc biệt số học sinh từ không dám nói trước tập thể, kĩ 18 giải vấn đề theo thói quen bước đầu mạnh dạn, tự tin cố gắng vươn lên học tập Thực tế có nhiều em học sinh tiến rõ rệt, số học sinh khá, giỏi, số học sinh thực tốt kĩ tăng lên đáng kể Thông qua hoạt động thấy đội ngũ giáo viên nắm bắt đầy đủ nội dung giáo dục kỹ sống thơng qua hoạt động tập thể, từ bước biết vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục thích hợp để hình thành cho học sinh thái độ, hành vi sống Hoạt động giáo dục NGLL bước đa dạng hình thức tổ chức, nội dung giáo dục sâu tập trung khai thác với mục tiêu giáo dục kỹ sống cho học sinh Đối với phụ huynh học sinh thông qua họp phụ huynh học sinh gặp gỡ trao đổi riêng phụ huynh học sinh nắm bắt rõ thêm cần thiết phải giáo dục kỹ sống cho em cách giáo dục phù hợp Phụ huynh học sinh quan tâm đến việc giáo dục kỹ sống cho em em gia đình, phụ huynh khơng nhắc em học văn hóa mà ý đến việc giáo dục kỹ sống cho em Đối với học sinh em tự tin, chủ động tham gia hoạt động tập thể; tham gia tích cực hoạt động xã hội cộng đồng, hoạt động đền ơn đáp nghĩa…Các em biết chăm sóc giữ gìn sức khỏe cho thân, biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, vệ sinh sân trường, vệ sinh cách … góp phần làm cho khn viên trường, lớp học ln sạch, đẹp, thống mát Các em biết tham gia giao thông luật, vui chơi cách không để xảy tai nạn thương tích… Trong học kỳ I vừa qua 100% học sinh nhà trường xếp loại hạnh kiểm từ trở lên Nhận thấy chuyển biến rõ rệt học tập kỹ học sinh qua thực tế hoạt động giáo dục nhà trường, tiến so sánh kết khảo sát thồi điểm tháng năm 2018, đối chiếu với kết khảo sát năm 2015-2016 thu sau: Số HS khảo sát Phần kiến thức Đạt Chưa đạt SL % SL % 51 78.5 14 21.5 54 83.1 11 16.9 Phần kỹ Chưa đạt Đạt SL % SL % 33 50.8 32 49.2 48 73.9 17 26.1 Thời điểm khảo sát Năm học 2015-2016 65 Thời điểm tháng 65 năm học 2017-2018 Từ bảng số ta thấy: So với đầu năm học tỷ lệ học sinh thực đạt yêu cầu phần kỹ tăng lên đáng kể, số học sinh chưa đạt yêu cầu kỹ giảm Với kết vậy, nghĩ hoạt động giáo dục lên lớp nhà trường có chuyển biến tích cực, khơng góp phần giáo dục nhân cách, phẩm chất, lối sống, giá trị đạo đức pháp luật cho học sinh mà góp phần quan trọng việc thúc đẩy chất lượng học tập học sinh toàn trường Đặc biệt, có tình xảy ra, em tự tin để xử lí cách 19 linh hoạt hiệu kĩ rèn luyện nhà trường III KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Kết luận Phải có phận chuyên trách, theo dõi thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực kế hoạch đề Phải tạo hiểu biết nhận thức giáo viên thành viên liên quan giáo dục kỹ sống Phải làm thành viên liên quan xác định rõ giáo dục kỹ sống cho học sinh khơng phải việc làm khó khăn, phức tạp, mà từ việc đơn giản, gần gũi với em,… cần thực kiên trì, tâm bước suốt trình thực Giáo dục kỹ sống không giảng, lý thuyết mà phải trọng thực hành để hình thành kỹ cần thiết để xử lý nhanh tình thực tế sống Phối hợp chặt chẽ với bậc phụ huynh học sinh lực lượng xã hội khác việc giáo dục kỹ sống cho em Hình thành kỹ sống cho học sinh hình thành nhân cách cho em Vì nội dung cần trọng thực giáo dục cách thường xun, liên tục Vai trò thầy, vơ quan trọng với kết hợp hợp lý, nhuần nhuyễn lý thuyết thực tế tin tưởng em có kỹ sống theo mục tiêu giáo dục đào tạo Kiến nghị Qua thực tế trình quản lý, đạo thực nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh thơng qua hoạt động giáo dục ngồi lên lớp với kinh nghiệm thân nghiên cứu học hỏi đồng nghiệp, nhận thấy phần trình bày có hạn chế định Vì tơi mong góp ý chân thành cấp lãnh đạo, đồng nghiệp, đề tài tơi ngày hồn thiện XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nga Sơn, ngày 10 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Mai Văn Tuấn 20 ... số biện pháp rèn kỹ sống cho học sinh, thông qua tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS Nga Tiến Mục đích nghiên cứu - Tìm nội dung, hình thức tổ chức giáo dục kĩ sống trường theo khung... liên quan đến công tác giáo dục kỹ sống, hoạt động giáo dục NGLL - Phương pháp thực nghiệm: Chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động NGLL trường THCS Nga Tiến - Phương pháp. .. quản lý giáo dục tiến hành xây dựng đạo việc rèn luyện kỹ cho học sinh hoạt động giáo dục lên lớp đạt kết đáng kể Các giải pháp tổ chức thực 3.1 Tìm hiểu khái niệm Kỹ sống: Kỹ sống khả điều chỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, thông qua tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THCS nga tiến ,

Từ khóa liên quan