Tìm hiểu quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã tân dương – huyện định hóa – tỉnh thái nguyên

64 87 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2019, 10:55

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN KHÁNH DUY Tên đề tài: TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI TÂN DƯƠNG, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Phát triển nơng thơn Khoa : KT&PTNT Khóa học : 2014 2018 Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN KHÁNH DUY Tên đề tài: TÌM HIỂU Q TRÌNH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI TÂN DƯƠNG, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Phát triển nơng thơn Khoa : KT&PTNT Khóa học : 2014 2018 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Đỗ Trung Hiếu Thái Nguyên - 2018 i LỜI CẢM ƠN Qua trình thực tập tốt nghiệp, em bước đầu tiếp cận với kiến thức thực tế, tiền đề giúp em nâng cao kiến thức trải nghiệm so với em tiếp thu trường nhằm đáp ứng nhu cầu lao động hoàn thành khóa học Được trí Ban giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế & PTNT, hướng dẫn trực tiếp thầy giáo Th.S Đỗ Trung Hiếu, em thực đề tài: “Tìm hiểu q trình xây dựng nơng thơn Tân Dương huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên.” Sau thời gian tìm hiểu địa phương, đến đề tài hoàn thiện Ngoài nỗ lực thân, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ tập thể cá nhân Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Th.S Đỗ Trung Hiếu - Giảng viên khoa Kinh tế Phát triển nông thôn - Giáo viên hướng dẫn em trình thực tập Thầy bảo hướng dẫn tận tình cho em kiến thức lý thuyết thực tế kỹ viết bài, cho em thiếu sót sai lầm giúp em chỉnh sửa kịp thời để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với kết tốt Thầy động viên, theo dõi sát người thúc đẩy em cơng việc để em hồn thành tốt đợt thực tập theo kế hoạch thời gian cho phép trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nhân dịp này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chị Nguyễn Thái Cán phát triển nông thôn địa bàn Tân Dương Trong trình em thực tập chị ln tận tình bảo, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, chỉnh sửa thiếu sót cung cấp thơng tin, số liệu cần thiết để báo cáo em hoàn thiện cách đầy đủ chia sẻ chị chia sẻ bổ ích cho em sau trường ii Qua em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Chủ tịch UBND Tân Dương, phòng ban, cán bộ, cơng chức UBND Tân Dương cung cấp thông tin số liệu cần thiết, nhiệt tình giúp đỡ, bảo tận tình, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trình cơng tác Trong thời gian thực tập tốt nghiệp, thân em cố gắng khắc phục khó khăn để hồn thiện khóa luận Tuy nhiên, hạn chế kinh nghiệm để thực phát huy nghiệp vụ chun mơn nên khó tránh khỏi thiếu sót Vậy em kính mong thầy giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý, tạo điều kiện để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 05 năm 2018 Sinh viên Trần Khánh Duy iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 :Diện tích đất Tân Dương 30 Bảng 3.2 Tình hình quy hoạch địa bàn Tân Dương 33 Bảng 3.3 Tình hình giao thông Tân Dương 34 Bảng 3.4 Tình hình thủy lợi điện địa bàn Tân Dương 35 Bảng 3.5 Tình hình sở vật chất văn hóa, trường học, chợ nông thôn, bưu điện nhà dân cư địa bàn Tân Dương 37 Bảng 3.6 Kinh tế tổ chức sản xuất địa bàn Tân Dương 39 Bảng 3.7 Tình hình giáo dục, y tế địa bàn Tân Dương 40 Bảng 3.8 Tình hình văn hóa, mơi trường địa bàn Tân Dương 41 Bảng 3.9 Tình hình trị địa bàn Tân Dương 43 Bảng 3.10.Đóng góp người dân cho trình XDNTM Tân Dương 46 iv DANH SÁCH CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa UBND Uỷ ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân NTM Nông thôn GTVT Giao thông vận tải KT - XH Kinh tế - hội XDNTM Xây dựng nông thôn BCĐ Ban đạo MTQG Mục tiêu quốc gia VH TT - DL Văn hóa thể thao du lịch HTX Hợp tác BHYT Bảo hiểm y tế THCS Trung học sở TDTT Thể dục thể thao TNCS Thanh niên cộng sản v MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.4 Thời gian địa điểm thực tập Phần TỔNG QUAN 2.1 Về sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến nội dung thực tập 2.1.2 Các văn pháp lý liên quan đến nội dung thực tập 13 2.2 Cơ sở thực tiễn 17 2.2.1 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn địa phương khác 17 2.2.2 Một số học kinh nghiệm từ địa phương khác 26 Phần KẾT QUẢ THỰC TẬP 29 3.1 Khái quát sở thực tập 29 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế hội sở thực tập 29 3.2 Những thành tựu đạt xây dựng nông thôn 32 3.2.1 Quy hoạch 32 3.2.2 Hạ tầng kinh tế - hội 33 3.2.3.Kinh tế tổ chức sản xuất 38 3.2.4 Văn hóa, hội, môi trường 40 3.2.5 Hệ thống trị 42 3.3 Tổ chức thực 44 3.4 Ý kiến, đóng góp người dân XDNTM 45 vi 3.5 Những thuận lợi khó khăn liên quan tới việc thực tiêu chí xây dựng NTM Tân Dương 47 3.6 Một số giải pháp nhàm xây dựng nông thôn địa bàn Tân Dương 48 3.6.1 Triển khai vận động hội sâu rộng xây dựng NTM 48 3.6.2 Huy động sức mạnh hệ thống trị tồn Đảng, tồn dân vào cơng cuộ xây dựng NTM 48 3.6.3 Phát động phong trào thi đua “ xây dựng nông thôn 49 3.6.4 Phân cơng trách nhiệm cho đồn thể quần chúng 49 3.6.5 Trách nhiệm ban quản lý cấp 50 3.6.6 Tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực chương trình 51 3.7 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 51 3.7.1 Bài học kinh nghiệm từ thực tập 51 Phần KẾT LUẬN 53 4.1 Kết luận 53 4.2 Kiến nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập Để chăm lo đời sống toàn dân, phát triển kinh tế - hội nhằm xây dựng hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh chủ trương xuyên suốt công tác lãnh đạo Đảng Mục tiêu làm rõ qua kỳ đại hội đại biểu toàn quốc Đảng, thể qua cương lĩnh, chủ trương sách Có thể nói, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 2020 nhiệm vụ mà hội tập trung nguồn lực tâm, lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, điều hành Chính phủ, chung tay góp sức cá nhân, tổ chức nhằm tạo nên phát triển chất khu vực nông thôn, giai cấp nông dân ngành nông nghiệp Việt Nam, góp phần đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Xây dựng nơng thơn chủ trương có tính chiến lược Đảng Nhà nước ta nhằm xây dựng nông thơn có kết cấu hạ tầng kinh tế - hội đại, cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; hội nông thôn ổn định, giàu sắc văn hóa dân tộc; dân trí nâng cao, môi trường sinh thái bảo vệ, hệ thống trị nơng thơn lãnh đạo Đảng tăng cường, đóng vai trò quan trọng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước xây dựng, bảo vệ tổ quốc Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn nhiệm vụ hệ thống trị, triển khai phạm vi nước lãnh đạo Đảng mà trực tiếp lãnh đạo cấp ủy địa phương Trong năm vừa qua, Đảng quan tâm lãnh đạo xây dựng nông thôn bước đầu đạt kết đáng ghi nhận: đạt số tiêu chí, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân cải thiện, mặt nơng thơn có bước khởi sắc Tuy nhiên, lãnh đạo Đảng xây dựng Chương trình nơng thơn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc: nhiều tiêu chưa đạt được; sở vật chất huy động từ nguồn nội lực dân ngoại lực hạn chế; đội ngũ cán có hạn chế định; hệ thống giao thơng; sản xuất nơng nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, chưa hình thành vùng sản xuất nơng nghiệp tập trung, sản xuất hàng hóa lớn; lao động nông nghiệp phần lớn chưa qua đào tạo; tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo cao so với mức bình qn chung tồn huyện; đời sống văn hóa nơng thơn có nhiều tiến chưa theo kịp xu chung nước 1.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá trình tổ chức hoạt động gây dựng nông thôn Tân Dương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên - Đánh giá thực trạng nơng thơn theo tiêu chí quốc gia nông thôn - Xác Định vấn đề tồn thực tiêu chí - Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh q trình xây dựng nơng thơn - Nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm ngành nghề học 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập - Đánh giá thực trạng trình tổ chức xây dựng nông thôn Tân Dương - Nghiên cứu đặc điểm điều kiện tự nhiên - kinh tế - hội địa phương - Tìm hiểu đề án xây dựng nông thôn Tân Dương 42 - Văn hóa: tồn có 13/18 xóm đạt xóm văn hóa Phong trào TDTT triển khai tốt quần chúng Phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhân dân hưởng ứng thực hiệu Quy định nếp sống văn hóa việc cưới hỏi, tang hương ước xóm tổ chức triển khai tốt Tiêu chí văn hóa đạt so với tiêu NTM - Môi trường: + Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 85% số hộ toàn xã, hộ chủ yêu dung nước giếng khơi, giếng khoan + Nước thải, rác thải: chưa có bãi xử lý rác thải, chưa tổ chức thu gom rác thải tập chung Chất thải sinh hoạt hang ngày, rác thải sản xuất chăn nuôi trực tiếp hộ dân tự xử lý Một số chuồng trại chăn nuôi xây dựng chưa quy định + Nghĩa trang, nghĩa địa: tồn có nghĩa đại với diện tích 4ha dung chung cải táng, sử dụng cho xóm miền Tân Tiến gồm : xóm 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, xóm chúng Nghĩa địa chưa quy hoạch nên chưa đảm bảo theo yêu cầu phát triển Nguyên nhân: người dân từ xưa đến có thói quen dung nước giếng khoan, giếng khơi, phần để tiết kiệm chi phí cho gia đình Còn sở kinh doanh có bể chứa rác thải đơn giản xả thẳng môi trường 3.2.5 Hệ thống trị Đây tiêu chí cuối tiêu chí xây dựng NTM Bảng 3.9 thể tình hình trị địa bàn Tân Dương 43 Bảng 3.9 Tình hình trị địa bàn Tân Dương STT Tiêu chí Hệ thống tổ chức trị - hội vững mạnh Nội dung tiêu chí Kết Đánh giá Cán đạt chuẩn Đạt Đạt Có đủ ác tổ chức Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt hệ thống trị Đảng hính quyền đạt tiêu chuẩn “ vững mạnh ” Các tổ chức đồn thể trị đạt danh hiệu tiên tiến trở lên An ninh An ninh trật tự hội trật tự giữ vững hội - Nhìn vào bảng 3.9 ta thấy tất tiêu chí trị địa bàn Tân Dương đạt so với tiêu NTM Hệ thống tổ chức trị vững mạnh, cán học tập làm việc theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng có 23 chi bộ, 218 đảng viên Đảng đạt Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng đạt vững mạnh, khơng có chi yếu MTTQ Ban công tác Mặt trận 18/18 xóm Đồn niên có 19 chi đồn, hội phụ nữ có 19 chi hội Các tổ chức hệ thống trị hoạt động hiệu quả, đạt danh hiệu tiên tiến trở lên - An ninh trật tự giữu vững, phối hợp chặt chẽ với MTTQ đoàn thể nhân dân, tuyên truyền vận động quần chúng tham gia bảo vệ tổ 44 quốc Đây điều kiện tốt để phát triển kinh tế - hội địa phương hoàn thành tốt tiêu chí xây dựng NTM 3.3 Tổ chức thực * Ban Chấp hành Đảng ban hành Nghị chuyên đề xây dựng nông thôn Lãnh đạo quyền nhân dân tổ chức xây dựng NTM địa bàn * Kiện toàn Ban quản lý xây dựng NTM xã; ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Giao cho Ban Quản lý tổ chức thực đề án * Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nhân dân Đề án xây dựng NTM xã; chủ trương, sách đảng, nhà nước xây dựng NTM, nội dung phương pháp mục tiêu cần đạt xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020 để người dân hiểu rõ, đồng thuận tham gia giám sát thực * Thống với Đảng Ủy, Thường trực HĐND để phân công trách nhiệm tổ chức Đảng, quyền, mặt trận đồn thể tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng NTM: - MTTQ xã: Tổ chức tuyên truyền vận động thành viên, hội viên nhân dân tham gia tích cực vào việc thực nội dung Đề án Đẩy mạnh vận động “Tồn dân đồn kết xây dựng nơng thơn mới, thị văn minh”; tham gia đóng góp công sức, tiền xây dựng NTM Thực tốt quy chế dân chủ sở Nâng cao vai trò giám sát phản biện hội việc tổ chức thực Chương trình (đặc biệt giám sát việc tổ chức thực chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn); - Hội Nông dân xã: Vận động hội viên gương mẫu đầu việc xây dựng mơ hình kinh tế cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà ở, áp dụng tiến khoa học kỷ thuật vào sản xuất hàng hóa có suất chất lượng cao, giám sát việc thực tiêu xây dựng NTM; 45 - Hội liên hiệp Phụ nữ xã: Thực tốt vận động nuôi khỏe, dạy ngoan, hội viên giúp xóa đói, giảm nghèo, giải việc làm, đầu phong trào phát triển sản xuất Thực tốt phong trào xây dựng “Gia đình không sạch” - Hội Cựu chiến binh xã: Vận động hội viên, gương mẩu đầu phong trào xây dựng nơng thơn mới; làm nòng cốt kinh tế trang trại cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà ở, giữ gìn an ninh trật tự - Đồn TNCS Hồ Chí Minh xã: Vận động đồn viên, niên thực tốt phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”: Đồn TNCS Hồ Chí Minh xung kích đầu phong trào lập thân, lập nghiệp bảo vệ Tổ quốc, An ninh trật tự địa phương Làm nòng cốt việc ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ sản xuất phát triển KT-XH địa bàn; tham gia xây dựng đời sống văn hóa nơng thơn xây dựng mặt nơng thôn xanh - - đẹp, từ vườn hộ, ngõ xóm, đường làng - Hội Người cao tuổi xã: Thực tốt vận động “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, cháu hiếu thảo”, vận động cháu thực tốt công xây dựng NTM địa phương Đồng thời tham gia bảo vệ giữ gìn phát huy sắc văn hóa địa phương, bảo quản sử dụng khai thác có hiệu di tích lịch sử văn hóa địa phương 3.4 Ý kiến, đóng góp người dân XDNTM Trong trình XDNTM người dân chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất, định thành công xây dựng nông thôn Bảng 3.9 cho thấy đóng góp tích cực từ người dân để đẩy nhanh tiến độ hồn thành tiêu NTM: 46 Bảng 3.10.Đóng góp người dân cho q trình XDNTM Tân Dương STT Tên cơng trình Hình thức đóng góp người dân Tài Tiền mặt Đất Vật Ngày đai liệu công lao sản xây động khác dựng Đường giao thơng 100% (2 ngày) Cơng trình VH TDTT 100% (2 ngày) Trường học 100% (100 nghìn/hộ) 100% (1 ngày) Chợ Nhà văn hóa xóm Đường giao thơng thơn Đường giao thơng xóm Đường nội đồng Cơng trình thủy lợi 10 Nghĩa trang 11 12 100% (800 nghìn/hộ) 100% (410 nghìn/khẩu) 100% (410 nghìn/khẩu) 100% (500 nghìn/khẩu) 100% (140 nghìn/sào ruộng) Hệ thống nước 100% xóm (140 nghìn/sào ruộng) Bãi thu gom rác thải 100% (50 nghìn/hộ) 100% (1 ngày) 47 Qua bảng 3.10 ta thấy người dân đóng góp chủ yếu hình thức, đóng góp tiền mặt đối ứng ngày công Cụ thể : - Đóng góp tiền mặt chiếm 8/12 ( 67% ) cơng trình cơng cộng, đóng góp ngày cơng lao động chiếm 4/12 ( 33% ) - Người dân nhận thức XDNTM nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đời sống thân họ Vì người nông dân cộng đồng dân cư nắm giữ vai trò chủ thể, nòng cốt XDNTM Họ biết, bàn, định, tự làm, tự giám sát hưởng thụ Đóng góp cơng sức, tiền để chỉnh trang lại nơi sinh sống gia đình mình, đóng góp xây dựng cơng trình cơng cộng xóm, - Để có tỉ lệ đóng góp đồng vậy, cán cộng đồng XDNTM phải tuyên truyền, vận động người dân hiều lần tính tốn hợp lý mức đóng góp cho phù hợp với điều kiện kinh tế bà Lắng nghe ý kiến đóng góp thiết thực từ người dân để từ đưa phương hướng tốt 3.5 Những thuận lợi khó khăn liên quan tới việc thực tiêu chí xây dựng NTM Tân Dương • Thuận lợi: - Được quan tâm lãnh đạo, đạo Đảng, cấp quyền, phối hợp có hiệu tổ chức thực cấp, ngành, tổ chức trị - hội, huy động hệ thống trị vào cuộc, tạo đồng thuận cao toàn hội - Công tác triển khai thực cơng trình theo quy hoạch xây dựng nơng thơn nên không gặp nhiều vướng mắc - Tổ chức triển khai thực theo hướng dẫn Trung ương, lấy việc xây dựng hộ gia đình nơng thơn làm hạt nhân, chọn tiêu chí dễ, tiêu chí vốn đầu tư để thực trước, tiêu chí khó làm sau 48 - Được ủng hộ tham gia nhiệt tình người dân Huy động tối đa nguồn lực từ nhân dân: Vốn, đất đai, sức lao động • Khó khăn: - Việc thực lồng ghép từ Chương trình mục tiêu hiệu chưa cao, đầu tư dàn trải, mang tính chắp vá kết cấu hạ tầng, cơng trình giao thơng - Việc huy động nguồn lực từ nhân dân gặp nhiều khó khăn thực tế nơng thơn có kết cấu hạ tầng yếu kém, trình độ lực lượng lao động thấp, đời sống người dân nhiều khó khăn - Địa hình chủ yếu đồi núi nên gặp nhiều khó khăn việc giải phóng mặt thi cơng cơng trình, đặc biệt vào mùa mưa lũ 3.6 Một số giải pháp nhàm xây dựng nông thôn địa bàn Tân Dương 3.6.1 Triển khai vận động hội sâu rộng xây dựng NTM Chú trọng vào công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy ước, hương ước gắn liền với tiêu chí gia đình văn hóa, làng, xóm văn hóa Vận động nhân dân tham gia vệ sinh từ nhà ngõ, cơng trình cơng cộng Thực tốt công tác thu gom rác thải sinh hoạt đưa bãi tập trung để xử lý Đối với gia đình, sở sản xuất chăn ni, cán ban công tác mặt trận tổ chức trị - hội tiếp tục vận động họ thực nghiêm biện pháp bảo mệ môi trường q trình hoạt động Các xóm tiếp tục trì hoạt động phong trào tồn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự hội, xây dựng quốc phòng tồn dân vững mạnh 3.6.2 Huy động sức mạnh hệ thống trị tồn Đảng, tồn dân vào cơng cuộ xây dựng NTM Xác định xây dựng NTM vận động sâu rộng tầng lớp nhân dân, để đạt hiệu cơng tác tuyên truyền, vận động 49 Đảng ủy, UBND Tân Dương vận dụng khéo léo phương châm “ Nhà nước nhân dân làm”, ban, nghành, đồn thể địa phương tích cực vào cuộc, huy động sức mạnh hệ thống trị Qúa trình triển khai thực tiêu chí xây dựng NTM, yếu tố “ dân chủ ” đạt lên hang đầu theo phương châm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra dân hưởng thụ ” Mọi chủ trương, sách, kế hoạch tuyên truyền rộng rãi đến người dân, dự án, cơng trình có tham gia đóng góp ý kiến người dân 3.6.3 Phát động phong trào thi đua “ xây dựng nông thôn ” Phong trào thi đua phát động nhằm phát huy sức mạnh toàn dân việc tham gia tuyên truyền vận động, nâng cao nhân thức trực tiếp tham gia tổ chức thực thắng lợi chủ trương đường lối, chế sách Đảng Nhà nước xây dựng NTM Đòng thời phát huy vị trí, vai trò, nguồn lực tổng hợp ban, nghành, đoàn thể việc tham gia xây dựng NTM, khẳng định vai trò quan trọng chức quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai bảo, vệ môi trường….trong tham gia xây dựng NTM Đặc biệt hưởng ứng phong trào thi đua góp phần nâng cao đời sống cho người dân, huy động tham gia tích cực, hiệu cộng đồng vào việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường bền vững, nâng cao chất lượng môi trường đời sống vật chất, tinh thần người dân 3.6.4 Phân cơng trách nhiệm cho đồn thể quần chúng Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, vận động quyên góp, thu hút nguồn vốn khác nhau, góp phần ổn định đời sống kinh tế, chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân 50 3.6.5 Trách nhiệm ban quản lý cấp 3.6.5.1 Cấp xã: - Thành lập ban đạo, ban quản lý xây dựng NTM - Ban đạo có nhiệm vụ đạo quản lý xây dựng NTM triển khai thực nội dung theo đề án phê duyệt - Ban quản lý xây dựng NTM có nhiệm vụ: + Xây dựng quy chế hoạch động ban quản lý phân công trách nhiệm cho thành viên + Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán Đảng viên nhân dân để người tích cực tham gia thực + Chịu trách nhiệm trực tiếp đạo, triển khai thực nội dung xây dựng NTM địa bàn sở định hướng Nhà nước, tiêu chuẩn kỹ thật hướng dẫn ban hành khả nội lực địa phương + Tiếp nhận nguồn lực đóng góp cộng đồng Tổ chức cho người dân cộng đồng thực chương trình + Kiểm tra đơn đốc giám sát trình thực hiện, thường xuyên sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm + Động viên đóng góp nhân dân với hỗ trợ Nhà nước tạo nguồn lực xây dựng NTM 3.6.5.2 Cấp xóm: - Thành lập ban phát triển thơn: + Trưởng tiểu ban đồng chí Bí thư chi bộ, thành viên tiểu ban đồng chí trưởng, phó xóm, chi hội trưởng đồn thể, người dân có uy tín - Ban phát triển thơn có nhiệm vụ: + Thực nhiệm vụ banquản lý xây dựng nông thôn phân công + Trực tiếp tuyên truyền vận động, tổ chức thực nội dung xây dựng NTM địa bàn thơn, xóm 51 + Tổ chức buổi sinh hoạt cộng đồng theo quy chế dân chủ 3.6.6 Tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực chương trình - Rà sốt, nghiên cứu ban hành văn hướng dẫn, quy định quy trình, hệ thống hồ sơ, mẫu biểu công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng để áp dụng thống Đảng ủy - Lãnh đạo tổ chức thực có hiệu chương trình kiểm tra giám sát hàng năm, thực đổi phương thức kiểm tra, giám sát Đảng ủy nhầm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu công tác kiểm tra, giám sát, tránh chồng chéo Đảng ủy - Chỉ đạo giải kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng phát sinh, xử lý nghiêm minh, quy định tổ chức Đảng Đảng viên có sai phạm 3.7 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 3.7.1 Bài học kinh nghiệm từ thực tập Thực tập khoảng thời gian bạn học nghề từ thwujc tế hiểu rõ cơng việc mà làm sau rời khỏi giảng đường Đại học Những học nằm ngồi giáo trình, giúp bạn trưởng thành việc nhìn nhận, xem xét giải vấn đề Được làm việc môi trường thực tế, trao hội để áp dụng kiến thức học vào cơng việc Trong q trình thực tập giúp em đưa học kinh nghiệm sau: - Học thêm nhiều kĩ giao tiếp với cán nhân dân - Cách trở thành người quản lý tốt cần phải có kĩ cách ứng xử công nhân với đối tác cần phải có thái độ cho chuẩn mực để họ tin tưởng tơn trọng - Và giúp em chủ động cơng việc hồn thành tốt công việc giao 52 - Trong khoảng thời gian thực tập giúp em có thêm người bạn mối quan hệ - Biết lắng nghe, quan sát học hỏi thu nhận kiến thức quý báu nhiều từ anh chị, bạn bè sở thực tập 53 Phần KẾT LUẬN 4.1 Kết luận Cùng với việc thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn mới, q trình xây dựng sở hạ tầng nơng thơn Tân Dương có bước phát triển đáng kể, tác động lớn tới phát triển kinh tế - hội địa phương, bước thay đổi mặt nông thôn Tân Dương Sau năm thực hiện, trình xây dựng sở hạ tầng theo Bộ tiêu chí NTM Tân Dương đạt số thành tựu sau: Thứ nhất, bước làm chuyển biến, nâng cao nhận thức cấp ủy, quyền, đồn thể trị cấp người dân chương trình xây dựng nơng thôn Đã tạo đồng thuận, hưởng ứng người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, mặt nơng thơn có nhiều chuyển biến tích cực kinh tế - hội môi trường Thứ hai, sở vật chất, điện, đường, trường, trạm, hệ thống thủy lợi, nhà văn hóa, chợ nơng thôn… đầu tư nâng cấp đại, khang trang bước đáp ứng nhu cầu sử dụng người dân Thứ ba, việc hoàn thiện tiêu chí sở hạ tầng có tác động đến phát triển kinh tế chung, đường xá, điện nước, thơng tin liên lạc thuận tiện điều kiện phát triển hoạt động sản xuất dịch vụ khác có hội mở rộng Thứ tư, sở hạ tầng thực đồng đại phần góp phần vào việc hồn thành thực mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mặt góp phần thay đổi diện mạo Tân Dương Thứ năm, việc phát triển hội, việc sở hạ tầng nâng cấp hồn thiện góp phần tạo hội tiếp cận văn hóa, giáo dục, y tế góp phần nâng cao chất lượng dân trí chất lượng nguồn nhân lực tạo hội tiếp cận việc làm, sức khỏe người dân quan tâm trọng 54 Tính tới thời điểm Tân Dương đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nơng thơn bước phấn đấu tới năm 2020 hoàn thành 4.2 Kiến nghị Tăng cường nhận thức quan tâm cấp ủy Đảng, quyền cấp hệ thống trị ý nghĩa, tầm quan trọng Chương trình xây dựng nông thôn để chung sức tham gia Cùng với việc thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn mới, q trình xây dựng sở hạ tầng nông thôn Tân Dương có bước phát triển đáng kể, tác động lớn tới phát triển kinh tế - hội địa phương, bước thay đổi dần mặt nông thôn Tân Dương Sau năm thực hiện, trình xây dựng sở hạ tầng theo Bộ tiêu chí NTM Tân Dương đạt số thành tựu sau: Thứ nhất, bước làm chuyển biến, nâng cao nhận thức cấp ủy, quyền, đồn thể trị cấp người dân chương trình xây dựng nơng thơn Đã tạo đồng thuận, hưởng ứng người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, mặt nông thơn có nhiều chuyển biến tích cực kinh tế - hội môi trường Thứ hai, sở vật chất, điện, đường, trường, trạm, hệ thống thủy lợi, nhà văn hóa, chợ nơng thơn… đầu tư nâng cấp đại, khang trang bước đáp ứng nhu cầu sử dụng người dân Thứ ba, việc hồn thiện tiêu chí sở hạ tầng có tác động đến phát triển kinh tế chung, đường xá, điện nước, thông tin liên lạc thuận tiện điều kiện phát triển hoạt động sản xuất dịch vụ khác có hội mở rộng Thứ tư, sở hạ tầng thực đồng đại phần góp phần vào việc hồn thành thực mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn mới, mặt góp phần thay đổi diện mạo Tân Dương 55 Thứ năm, việc phát triển hội, việc sở hạ tầng nâng cấp hoàn thiện góp phần tạo hội tiếp cận văn hóa, giáo dục, y tế góp phần nâng cao chất lượng dân trí chất lượng nguồn nhân lực tạo hội tiếp cận việc làm, sức khỏe người dân quan tâm trọng • Đóng góp • Có chế, sách phù hợp đủ mạnh để thực khuyến khích việc ứng dụng khoa học công nghệ, huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp, đào tạo nhân lực • Tăng cường biện pháp tổ chức, đạo thực hiện; khẩn trương kiện toàn nâng cao lực hoạt động Ban đạo cấp, nghiên cứu mô hình tổ chức điều phối giúp Ban đạo cấp địa phương theo hướng bố trí cán chuyên trách phạm vi tổng biên chế giao; cấp cần xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phân công cán cụ thể Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc sát sao; tổ chức định kỳ công tác thi đua, khen thưởng, phát kịp thời cách làm hay, mơ hình tốt để phổ biến diện rộng Trong trình thực Chương trình, lưu ý khơng áp đặt cách xơ cứng, máy móc tiêu chí nơng thơn mới, mà cần điều chỉnh phù hợp thực tiễn nhằm đạt sớm mục tiêu Chương trình 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TIẾNG VIỆT Đề án xây dựng nông thôn Tân Dương giai đoạn 2017 2020 Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nơng thơn Quyết định số 1600/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 08 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016 2020 Luật công chức ngày 13/11/2008, kỳ họp thứ Quốc hội khóa XII, thông qua Luật cán bộ, công chức http://www.bacgiang.gov.vn/ves-portal/34598/Chu-dong,-sang-tao-trongxay-dung-nong-thon-moi.html http://khotailieu.com/tai-lieu-chuyen-nganh/chuyen-nganh-kinh-te/ke-toankiem-toan/bai-giang-nguyen-ly-phat-trien-nong-thon.html http://123doc.org/timkiem/khái+niệm+nơng+thơn+mới+là+gì.htm http://www.dankinhte.vn/vai-tro-cua-mo-hinh-nong-thon-moi-trong-phattrien-kinh-te-xa-hoi/ ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN KHÁNH DUY Tên đề tài: TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ TÂN DƯƠNG, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP... trạng trình tổ chức xây dựng nông thôn xã Tân Dương - Nghiên cứu đặc điểm điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội địa phương - Tìm hiểu đề án xây dựng nông thôn xã Tân Dương 3 - Tìm hiểu tiêu chí xây. .. nghiệm xây dựng nông thôn địa phương khác 2.2.1.1 Chủ động, sáng tạo việc xây dựng nông thôn tỉnh Bắc Giang Xác định tầm quan trọng xây dựng nông thôn (XDNTM) phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH),
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã tân dương – huyện định hóa – tỉnh thái nguyên , Tìm hiểu quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã tân dương – huyện định hóa – tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan