(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và hoạt tính sinh học của fucoidan từ một số loài rong nâu Việt Nam

191 223 0
(Luận án tiến sĩ) Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và hoạt tính sinh học của fucoidan từ một số loài rong nâu Việt Nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và hoạt tính sinh học của fucoidan từ một số loài rong nâu Việt NamNghiên cứu đặc điểm cấu trúc và hoạt tính sinh học của fucoidan từ một số loài rong nâu Việt NamNghiên cứu đặc điểm cấu trúc và hoạt tính sinh học của fucoidan từ một số loài rong nâu Việt NamNghiên cứu đặc điểm cấu trúc và hoạt tính sinh học của fucoidan từ một số loài rong nâu Việt NamNghiên cứu đặc điểm cấu trúc và hoạt tính sinh học của fucoidan từ một số loài rong nâu Việt NamNghiên cứu đặc điểm cấu trúc và hoạt tính sinh học của fucoidan từ một số loài rong nâu Việt NamNghiên cứu đặc điểm cấu trúc và hoạt tính sinh học của fucoidan từ một số loài rong nâu Việt NamNghiên cứu đặc điểm cấu trúc và hoạt tính sinh học của fucoidan từ một số loài rong nâu Việt NamNghiên cứu đặc điểm cấu trúc và hoạt tính sinh học của fucoidan từ một số loài rong nâu Việt NamNghiên cứu đặc điểm cấu trúc và hoạt tính sinh học của fucoidan từ một số loài rong nâu Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - BÙI VĂN NGUYÊN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA FUCOIDAN TỪ MỘT SỐ LOÀI RONG NÂU VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ HÓA HỌC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - BÙI VĂN NGUYÊN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA FUCOIDAN TỪ MỘT SỐ LỒI RONG NÂU VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ HÓA HỌC Chuyên ngành: Hóa học hợp chất thiên nhiên Mã số: 9440117 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Minh Lý PGS.TS Nguyễn Quyết Chiến Hà Nội – 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân hướng dẫn PGS.TS Bùi Minh Lý PGS.TS Nguyễn Quyết Chiến, có tham khảo thêm tài liệu đáng tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng Các số liệu, kết luận án hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung luận án Tác giả luận án Bùi Văn Nguyên ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới PGS TS Bùi Minh Lý PGS.TS Nguyễn Quyết Chiến, người thầy tâm huyết hướng dẫn tơi khoa học, gợi mở cho ý tưởng nghiên cứu chia sẻ nhiều vấn đề sống suốt thời gian làm luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn tới GS TS Phạm Quốc Long - Viện trưởng Viện Hóa học Hợp chất thiên nhiên, ban lãnh đạo Viện, phận đào tạo Viện tạo điều kiện nhiều cho tơi hồn thành luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô, anh chị phụ trách Học Viện Khoa học Công nghệ, tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn tới UBND tỉnh Khánh Hòa, ban giám hiệu trường Đại học Khánh Hòa, Khoa KHTN Cơng nghệ, tạo điều kiện tốt để hồn thành luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo viện, nhà khoa học, anh chị em bạn bè công tác Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam tạo điều kiện tốt để làm thực nghiệm ln động viên giúp đỡ để tơi hồn thành đề tài luận án Tôi xin chân thành cảm ơn tới nhà khoa học nhóm nghiên cứu PGS.TS Trần Thị Thanh Vân, PGS.TS Thành Thị Thu Thủy, GS.TSKH Anatolii I Usov PGS.TS Yoshiaki Yuguchi tạo điều kiện giúp đỡ hướng dẫn tơi q trình hồn thành cơng trình nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn đề tài hợp tác quốc tế với Liên Bang Nga mã số VAST.HTQT.Nga.02.15-16 VAST.HTQT.Nga.06.13-14, với Nhật Bản mã số VAST.HTQT.NHATBAN.02.13-15 tài trợ kinh phí giúp hồn thành luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn tới TS Lê Như Hậu, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang giúp đở trình thu thập mẫu rong nâu giám định tên khoa học Tôi xin gửi lời tri ân tới gia đình, bạn bè, người thân ln động viên tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Bùi Văn Nguyên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xi MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan rong nâu 1.1.1 Giới thiệu rong biển 1.1.2 Giới thiệu Rong Nâu 1.1.2.1 Phân loại phân bố rong nâu giới 1.1.2.2 Phân loại phân bố rong nâu Việt Nam 1.1.3 Thành phần hóa học rong Nâu 14 1.1.3.1 Polysaccharide 14 1.1.3.2 Hợp chất phenolic 19 1.1.3.3 Hợp chất carotenoid 21 1.1.3.4 Hợp chất Terpenoid 22 1.1.3.5 Các hợp chát khác 25 1.2 Tổng quan Sulfated polysaccharide (Fucoidan) 26 1.2.1 Giới thiệu chung Fucoidan 26 1.2.2 Thành phần hóa học fucoidan số lồi rong nâu 26 1.2.3 Cấu trúc hóa học fucoidan 28 1.2.4 Tính chất hóa lý fucoidan 29 1.2.5 Hoạt tính sinh học ứng dụng fucoidan 30 1.2.5.1 Hoạt tính chống đơng tụ máu chống huyết khối 30 1.2.5.2 Hoạt tính chống virus 32 1.2.5.3 Hoạt tính kháng u điều hòa miễn dịch 33 1.2.5.4 Hoạt tính chống oxy hóa 35 1.2.5.5 Giảm lipid máu 36 iv 1.2.5.6 Kháng viêm 36 1.2.5.7 Chống lại bệnh gan 37 1.2.5.8 Hoạt tính kháng khuẩn 37 1.2.5.9 Tác dụng giảm lượng đường huyết máu 37 1.2.5.10 Các ứng dụng fucoidan 38 1.3 Tình hình nghiên cứu giới Việt Nam liên quan đến nội dung nghiên cứu luận án 39 1.3.1 Tình hình nghiên cứu giới 39 1.3.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 44 Chương ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 49 2.1 Đối tượng nghiên cứu 49 2.2 Phương pháp nghiên cứu 50 2.2.1 Phương pháp chiết tách phân đoạn fucoidan 51 2.2.1.1 Phương pháp tách chiết fucoidan 51 2.2.1.2 Phương pháp phân đoạn fucoidan 51 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu cấu trúc fucoidan 51 2.2.2.1 Phương pháp phân tích liên kết methyl hóa 51 2.2.2.2 Phương pháp sắc ký thẩm thấu gel (GPC) 53 2.2.2.3 Phương pháp phổ IR 53 2.2.2.4 Phương pháp phổ NMR 54 2.2.2.5 Phương pháp phổ MS 59 2.2.2.6 Phương pháp tán xạ tia X góc nhỏ (SAXS) 64 2.2.3 Phương pháp thử hoạt tính sinh học 66 2.2.3.1 Phương pháp thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào in vitro 66 2.2.3.2 Phương pháp đánh giá khả ức chế phát triển khối tế bào ung thư thạch mềm 68 2.2.3.3 Phương pháp thử nghiệm hoạt tính chống đơng tụ máu 68 Chương THỰC NGHIỆM 70 3.1 Thu thập xử lý rong 70 3.2 Chiết tách phân lập fucoidan từ rong nâu 71 3.3 Xác định thành phần cấu trúc fucoidan 77 v 3.3.1 Xác định hàm lượng tổng carbohydrate 77 3.3.2 Xác định thành phần monosaccharide 77 3.3.3 Xác định hàm lượng sulfate 78 3.3.4 Phương pháp khử sulfate 78 3.3.5 Xác định hàm lượng axít uronic 78 3.3.6 Phân tích liên kết methyl hóa 79 3.3.7 Thủy phân tạo oligosaccharide 79 3.3.8 Sắc ký thẩm thấu gel (GPC) 79 3.3.9 Phổ IR 80 3.3.10 Phổ NMR 80 3.3.11 Phổ ESI-MS/MS 80 3.3.12 Phương pháp tán xạ tia X góc nhỏ (SAXS) 80 3.4 Đánh giá hoạt tính sinh học 81 3.4.1 Hoạt tính gây độc tế bào 81 3.4.2 Thử nghiệm hoạt tính ức chế hình thành khối u ba chiều thạch mềm 82 3.4.3 Thử nghiệm hoạt tính chống đông tụ máu 83 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 85 4.1 Nghiên cứu lựa chọn phương pháp chiết tách fucoidan 85 4.2 Hàm lượng fucoidan số polysaccharide tan nước 06 loài rong nâu sinh trưởng biển Nha Trang, thành phần hóa học fucoidan thu 86 4.3 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc fucoidan từ hai loài rong nâu S binderi S duplicatum 90 4.3.1 Nội dung kết nghiên cứu loài Sargassum binderi 90 4.3.2 Nội dung kết nghiên cứu loài Sargassum duplicatum 92 4.4 Nghiên cứu cấu trúc hoạt tính sinh học fucoidan phân lập từ rong nâu Sargassum aquifolium 96 4.4.1 Chiết xuất làm fucoidan 96 4.4.2 Xác định cấu trúc fucoidan 100 4.4.2.1 Tách loại nhóm sulfat (Desulfation) 100 vi 4.4.2.2 Phổ NMR FSA phân đoạn sắc ký anion FSA 101 4.4.2.3 Phân tích liên kết methyl hóa (Methylation analysis) 104 4.4.2.4 Tách 1,0M-deS cột sắc ký trao đổi anion 106 4.4.2.5 Các đặc điểm cấu trúc deS-2 deS-3 107 4.4.2.6 Các đặc điểm cấu trúc deS-4 111 4.4.2.7 Các đặc điểm cấu trúc deS-6 115 4.4.2.8 Các đặc điểm cấu trúc deS-5 117 4.4.2.9 Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc phân đoạn FSA-1,5M phương pháp phân tích methyl hóa kết hợp với phổ ESI-MS/MS 117 4.4.3 Đánh giá hoạt tính sinh học 124 4.4.3.1 Hoạt tính gây độc tế bào 124 4.4.3.2 Hoạt tính chống khối u in vitro 124 4.4.3.3 Hoạt tính chống đơng tụ máu 126 4.5 Nghiên cứu cấu trúc hoạt tính gây độc tế bào fucoidan phân lập từ rong nâu Turbinaria decurrens 131 4.5.1 Chiết xuất, phân đoạn xác định thành phần fucoidan từ rong nâu Turbinaria decurrens 131 4.5.2 Xác định cấu trúc FTD-2,0N phân lập từ rong nâu Turbinaria decurrens 135 4.5.3 Đánh giá hoạt tính gây độc tế bào FTD-2,0M 142 4.6 Nghiên cứu kích thước hình dáng fucoidan phân lập từ rong nâu Việt Nam, phân tích liên hệ chúng với hoạt tính gây độc tế bào 144 4.6.1 Nghiên cứu kích thước hình dáng fucoidan phương pháp tán xạ tia X góc nhỏ 144 4.6.2 Liên hệ đặc điểm cấu trúc mẫu fucoidan với hoạt tính gây đốc tế bào 151 KẾT LUẬN 156 KIẾN NGHỊ 159 CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 160 TÀI LIỆU THAM KHẢO 162 vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT Các phương pháp sắc ký CC Column Chromatography GC Gas Chromatography GC-MS Gas Chromatography - Mass Spectrometry GLC Gas Liquid Chromatography GPC Gel permeation chromatography HPLC High Performance Liquid Chromatography LC-MS Liquid Chromatography - Mass Spectrometry GC - FID Gas Chromatography – Flame Ionization Detector Các phương pháp phổ 13 C-NMR Carbon-13 NMR Spectroscopy H-NMR Proton NMR Spectroscopy COSY Correlation Spectroscopy ESI-MS HMBC ESI-MS HSQC IR MALDITOF/MS NMR NOESY Electron Spray Ionization Mass Spectrometry Heteronuclear Multiple Bond Correlation Electron Spray Ionization - Mass Spectrometry Heteronuclear Single Quantum Coherence Infrared Spectroscopy Time-of-flight mass spectrometry with matrix-assisted laser desorption/ionization Nuclear Magnetic Resonance Rgc Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy Radius of gyration SAXS TOCSY Small-angle X-ray Scattering Total correlation spectroscopy Sắc ký cột thường Sắc ký khí Sắc ký khí - Phổ khối Sắc ký khí, pha tĩnh lỏng Sắc ký lọc gel Sắc ký lỏng cao áp Sắc ký lỏng cao áp - Phổ khối Sắc ký khí – Đầu dò ion hóa lửa Phổ CHTHN carbon 13 Phổ CHTHN proton Phổ tương tác hai chiều 1H1 H Phổ khối ion hóa phun mù điện tử Phổ tương tác dị hạt nhân qua nhiều liên kết Phổ khối ion hóa phun mù điện tử Phổ tương tác dị hạt nhân qua liên kết Phổ hồng ngoại Phổ khối MALDI-TOF/MS Cộng hưởng từ hạt nhân (CHTHN) Phổ NOESY Bán kính hồi chuyển, bán kính quay Tán xạ tia X góc nhỏ Phổ tương tác tồn phần viii Hoạt tính sinh học APTT Activated Partial Thromboplastin Time CS Hep-G2 HIV Cell Survival, Cell Viability Human hepatocellular carcinoma Human immunodeficiency virus IC50 Inhibitory Concentration 50% LU-1 RD Human lung adenocarcinoma Human Rhabdomyosarcoma Monosaccharide Fuc Fucose Fucf Fucofuranose Fucp Fucopyranose Gal Galactose Gluc Glucose GlucA Glucuronic Acid Man Mannose Xyl Xylose Hóa chất Cetavlon DMSO EtOAc EtOH MeOH TFA Hexadecyltrimethylammonium bromide, Cetrimonium bromide Dimethylsulfoxide Ethyl acetate Ethanol Methanol Trifluoroacetic acid Xét nghiệm APTT đánh giá chức đông máu Tế bào sống sót Ung thư gan người Virus gây suy giảm miễn dịch người Nồng độ ức chế 50% tăng trưởng đối tượng thử Ung thư biểu mô phổi Ung thư mô liên kết Đường fucose Fucofuranose Fucopyranose Đường galactose Đường glucose Axit glucuronic Đường mannose Đường xylose Hexadecyl trimethyl ammonium bromid Dimethylsulfoxid Ethyl acetat Ethanol Methanol Axit trifluoroacetic 162 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Hoàng Hộ, Rong biển Việt Nam - Phần III Phaeophyceae, NXB Trung tâm học liệu Sài Gòn, 1969, Sài Gòn Nguyễn Hữu Đại, Rong Mơ (Sargassaceae) Việt Nam: Nguồn lợi sử dụng, NXB Nơng nghiệp TP Hồ Chí Minh, 1997, 198 trang Nguyễn Hữu Dinh Huỳnh Quang Năng, Năm loài thuộc chi rong Mơ Sargassum ven biển Việt Nam, Tạp chí Sinh học, 2001, 23 (1), 1-10 Nguyễn Hữu Đĩnh, Huỳnh Quang Năng, Trần Ngọc Bút, Nguyễn Văn Tiến Rong biển miền Bắc Việt Nam, Nhà XB KHKT, 1993, Hà Nội Trần Đình Toại, Châu Văn Minh, Tiềm rong biển Việt Nam, NXBKHKT, 2004, Hà Nội Li Bo, Fei Lu, Xinjun Wei and Ruixiang Zhao, Fucoidan: Structure and Bioactivity, Molecules, 2008, 13, 1671-1695 Usov A I, Bilan M I, Fucoidans-sulfated polysaccharides of brown algae, Russian Chemical Reviews, 2009, 78 (8), 785-799 M.I.Bilan, E.V.Vinogradova, E.A.Tsvetkova, A.A.Grachev, A.S.Shashkov, N.E, A.I.Usov, A sulfated glucuronofucan containing both fucofuranose and fucopyranose residues from the brown alga Chordaria flagelliformis Carbohydrate Research, 2008, 343 (15), 2605-2612 Li, B.; Xu, S.Y, Structural investigation of oligosaccharides in partial acid hydrolyzed products of fucoidan isolated from Hizikia fusiforme, Nat Prod Res Dev, 2007, 19, 550-553 10 Bilan M.I., Grachev A.A., Shashkov A.S, Thuy T.T.T, Van T.T.T, Ly B.M, Nifantiev N.E, Usov A.I, Preliminary investigation of a highly sulfateed galactofucan fraction isolated from the brown alga Sargassum polycystum, Carbohydrate Research, 2013, 377, 48-57 11 Chevolot, L.; Mulloy, B.; Racqueline, J, A disaccharide repeat unit is the structure structure in fucoidans from two species of brown algae, Carbohydr Res, 2001, 330, 529-535 12 Chizhov, A.O.; Dell, A; Morris, H.R, A study of fucoidan from the brown seaweed Chorda filum, Carbohydr Res 1999, 320, 108-119 163 13 Li, B.; Xu, S.Y, Structural investigation of oligosaccharides in partial acid hydrolyzed products of fucoidan isolated from Hizikia fusiforme, Nat Prod Res Dev, 2007, 19, 550-553 14 Mulloy B., Moura˜o P.A.S., Gray E, Structure: function studies of anticoagulant sulphated polysaccharides using NMR, Journal of Biotechnology, 2000, 77, 123135 15 Huynh QN, Nguyen HD, The seaweed resources of Vietnam In Critchley AT, Ohno M, Seaweed Resources of the World Japan International Cooperation Agency, Yokosuka, 1998, 62-69 16 Ngô Quốc Bưu, Nguyễn Hữu Dinh, Huỳnh Quang Năng, Bùi Minh Lý cs, Báo cáo nghiệm thu đề tài Điều tra bản: “Hiện trạng nguồn lợi rong biển kinh tế ven biển phía Nam Việt Nam”, Nghiệm thu Hội đồng cấp Trung tâm KHTN CNQG Hà Nội, 1999, 1-41 17 Nguyễn Duy Nhứt, Bùi Minh Lý, Thành Thị Thu Thủy, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Sung, Nghiên cứu fucoidanhoạt tính gây độc tế bào tách từ rong nâu Sargasum swartzii phương pháp phổ khối nhiều lần, Tạp chí Hóa học, 2009, T 47 (3), Tr 300 - 307 18 Nguyễn Duy Nhứt, Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học polysacarit từ số loài rong nâu tỉnh Khánh Hòa, Luận án tiến sỹ Hóa học, Viện Hóa học, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, 2008, Hà Nội 19 Hồ Đức Cường, Nghiên cứu cấu trúc khảo sát hoạt tính sinh học fucoidan aginate từ hai loài rong nâu Sargassum henslowianun Sargassum swartzii Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2014 20 Phạm Đức Thịnh, Nghiên cứu phân tích thành phần, cấu trúc hóa học fucoidanhoạt tính sinh học từ số lồi rong nâu Vịnh Nha Trang, Luận án tiến sĩ Hóa học, Viện Hóa học, 2015, Hà Nội 21 Bùi Minh Lý, Lê Như Hậu, Đánh giá trạng Nghiên cứu giải pháp bảo vệ nguồn lợi rong Mơ (Sargassum) Khánh Hòa, Đề tài cấp tỉnh Khánh Hòa, 2010, Khánh Hòa 164 22 Zvyagintseva Tatiana N, Nataliya M Shevchenko, Alexander O Chizhov, Tatiana N Krupnova, Elena V Sundukova, Vladimir V Isakov, Water-soluble polysaccharides of some far-eastern brown seaweeds Distribution, structure, and their dependence on the developmental conditions, J Exp Mar Biol Ecol 2003, 294, 1-13 23 Kylin, H, Zur biochemie der Meersalgen, Z Physiol Chem, 1913, 83, 171 -197 24 Ejaz Hussain, Li-Jun Wang, Bo Jiang, Saba Riaz, Ghazala Yasmeen Buttd and Da-Yong Shia, Components of brown seaweeds are potential candidate for cancer therapy - a review, RSC Advances, 2015, 00, 1-22 25 Marcel Tutor Ale, Jørn D Mikkelsen and Anne S Meyer, Important Determinants for Fucoidan Bioactivity: A Critical Review of Structure-Function Relations and Extraction Methods for Fucose-Containing Sulfateed Polysaccharides from Brown Seaweeds, Mar Drugs, 2011, 9, 2106-2130 26 Park, Y.H., Jang D.S and Kim S.B, Utilization of marine products (2nd edition); Chapter 4, Seaweed composition, Hyoungsul press, 1997, a, 283-336 27 Koo Jae-Geun , Structural Characterization of Purified Fucoidan from Laminaria religiosa, Sporophylls of Undaria pinnatifida, Hizikia fusiforme and Sagassum fulvellum in Korea, Korean Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Volume 30, Issue 1, 1997, 128-131 28 Percival, E and McDowell, R.H, Chemistry and enzymology of marine algal polysaccharides, Academic Press, London and NEW YORK, 1967, 6-28 & 7396 &157-174 29 Percival, E.G.V and Ross, A.G, Fucoidin Part I: The isolation and purification of fucoidin from brown seaweeds Journal of the Chemical Society, 1950, 717720 30 Dillon T., Kristensen, K and O'hEcoha, C, The seed mucilage of Ascophyllum nodosum, Proceedings of the Royal Irish Academy, Section B: Biological, Geological, and Chemical Science, 1953, 55, 189-194 31 Bilan, M.I.; Grachev, A.A.; Ustuzhanina, N.E.; Shashkov, A.S.; Nifantiev, N.E.; Usov, A.I, A Highly regular fraction of a fucoidan from the brown seaweed Fucus distichus L, Carbohydr Res, 2004, 339, 511-517 165 32 Patankar Manish s., Sergio Oehninger, Townsend Barnett, Roy L Williams and gary f Clark, a revised structure for fucoidan may explain some of its biological activities, The journal of biological chemistry, 1993, 268, (29), 21770-21776 33 Rioux, L.E., Turgeon, S.L and Beaulieu, M, Characterization of polysaccharides extracted from brown seaweeds, Carbohydrate Polymers, 2007a, 69, 530–537 34 Lee, J.B.; Hayashi, K.; Hashimoto, M.; Nakano, T.; Hayashi, T, Novel antiviral fucoidan from sporophyll of Undaria pinnatifida (Mekabu), Chem Pharm Bull 2004, 52, 1091-1094 35 Nishino, T., Nishioka, C., Ura, H and Nagumo, T, Isolation and partial characterization of a novel amino sugar-containing fucan sulfatee from commercial Fucus vesiculosus fucoidan, Carbohydrate Research, 1994, 255, 213-224 36 Nishino, T.; Nagumo, T, Anticoagulant and antithrombin activities of oversulfated fucans, Carbohydr Res, 1992, 229, 355-362 37 Qiu, X.D.; Amarasekara, A.; Doctor, V, Effect of oversunphation on the chemical and biological properties of fucoidan, Carbohydrate Polymers, 2006, 63, 224-228 38 Zhang, Q.B.; Yu, P.Z.; Zhou, G.F.; Li, Z.E.; Xu, Z.H, Studies on antioxidant activities of fucoidan from Laminaria japonica, Chin Trad Herbal Drugs, 2003, 34, 824-826 39 Chevolot, L.; Foucault, A.; Chauber, F, Further data on the structure of brown seaweed fucans: relationships with anticoagulant activitity, Carbohydr Res 1999, 319, 154-165 40 Silva, T.M.A.; Alves, L.G.; Queiroz, K.C.S.; Santos, M.G.L.; Marques, C.T.; Chavante, S.F.; Rocha, H.A.O.; Leite, E.L, Partial characterization and anticoagulant activity of a heterofucan from the brown seaweed Padina gymnospora, Braz J Med Biol Res, 2005, 38, 523-533 41 Chandía, N.P.; Matsuhiro, B, Characterization of a fucoidan from Lessonia vadosa (Phaeophyta) and its anticoagulant and elicitor properties, Int J Biol Macromol, 2008, 42, 235-240 166 42 Dobashi, K.; Nishino, T.; Fujihara, M, Isolation and preliminary characterization of fucose-containing sunphated polysaccharides with bloodanticoagulant activity from seaweed Hizikia fusiforme, Carbohydr Res, 1989, 194, 315-320 43 Nishino, T.; Yokoyama, G.; Dobahi, K, Isolation, purification and characterization of fucose-containing sunphated polysaccharides from the brown seaweed Ecklonia kurome and their blood-anticoagulant activities, Carbohydr Res, 1989, 186, 119-129 44 Pereira, M S., Melo, F R and Mourão, P A S, Is there a correlation between structure and anticoagulant action of sunphated galactans and sunphated fucans?, Glycobiology, 2002, 12 (10), 573-580 45 Pereira, M.S., Mulloy, B and Mourao, P.A.S, Structure and anticoagulant activity of sunphated fucans: Comparison between the regular, repetitive, and linear fucans from echinoderms with the more heterogeneous and branched polymers from brown algae, The Journal of Biological Chemistry, 1999, 274 (12), 7656-7667 46 Pereira, M.S.; Vilela-Silva A.E.S.; Valente, A.; Mourão, P.A.S, A 2-sunphated, 3-linked α-L-galactan is an anticoagulant polysaccharide, Carbohydr Res, 2002, 337, 2231-2238 47 Mourão, P.A.S, Use of sunphated fucans as anticoagulant and antithrombotic agents: future perspectives, Curr Pharmaceut Des, 2004, 10, 967-981 48 Rocha, H.A.O.; Moraes, F.A.; Trindade, E.S.; Franco, C.R.C.; Torquato R.J.S.; Veiga, S.S.; Valente, A.P.; Mourão, P.A.S.; Leite, E.L.; Nader, H.B.; Dietrich, C.P, Structural and hemostatic activities of a sunphated galactofucan from the brown alga Spatoglossum schroederi, J Biol Chem, 2005, 280, 1278-41288 49 Ponce, N.M.A.; Pujol, C.A.; Damonte, E.B, Fucoidans from the brown seaweed Adenocystis utricularis: extraction methods, antiviral activity and structural studies, Carbohydr Res, 2003, 338, 153-165 50 Hemmingson, J.A.; Falshaw, R.; Furneaux, R.H.; Thompson, K, Structure and antiviral activity of the galactofucan sunphates extracted from Undaria pinnatifida (Phaeophyta), J Appl Phycol, 2006, 18, 185-193 167 51 Mandal, P.; Mateu, C.G.; Chattopadhyay, K.; Pujol, C.A.; Damonte, E.B.; Ray, B, Structural features and antiviral activity of sulphated fucans from the brown seaweed Cystoseira indica Antivir, Chem Chemother, 2007, 18, 153-162 52 Hayashi, K.; Nakano, T.; Hashimoto, M.; Kanekiyo, K.; Hayashi, T, Defensive effects of a fucoidan from brown alga Undaria pinnatifida against herpes simplex virus infection, Int Immunopharmacol, 2008, 8, 109-116 53 Doh-ura, K.; Kuge, T.; Uomoto, M.; Nishizawa, K.; Kawasaki, Y.; Iha, M, Prophylactic effect of dietary seaweed fucoidan against enteral prion infection, Antimicrob Agents Chemother, 2007, 51, 2274-2277 54 Shi, Z.Y.; Guo, Y.Z.; Wang, Z, Pharmacological activity of fucoidan from Laminaria japonic, J Shanghai Fish Univ, 2000, 9, 268-271 55 Aisa, Y.; Miyakawa, Y.; Nakazato, T.; Shibata, H.; Saito, K.; Ikeda, Y.; Kizaki, M, Fucoidan induces apoptosis of human HS-Sultan cells accompanied by activation of caspase-3 and down-regulation of ERK pathways, Am J Hematol 2004, 78, 7-14 56 Cumashi, A.; Ushakova, N.A.; Preobrazhenskaya, M.E.; D'Incecco, A.; Piccoli, A.; Totani, L.; Tinari, N.; Morozevich, G.E.; Berman, A.E.; Bilan, M.I.; Usov, A.I.; Nadezhda E.; Grachev, A.A.; Sanderson, C.J.; Kelly, M.; Rabinovich, G.A.; Iacobelli, S, A comparative study of the anti-inflammatory, anticoagulant, antiangiogenic, and antiadhesive activities of nine different fucoidans from brown seaweeds, Glycobiology, 2007, 17, 541-552 57 Haneji, K.; Matsuda, T.; Tomita, M.; Kawakami, H.; Ohshiro, K.; Uchihara, J.; Masuda, M.; Takasu, N.; Tanaka, Y.; Ohta, T.; Mori, N, Fucoidan extracted from Cladosiphon okamuranus Tokida induces apoptosis of human T-Cell leukemia virus type 1-infected T-Cell lines and primary adult T-Cell leukemia cells, Nutrit Cancer, 2005, 52, 189-201 58 Maruyamaa, H.; Tamauchib, H.; Iizuka, M.; Nakano, T, The role of NK cells in antitumor activity of dietary fucoidan from Undaria pinnatifida Sporophylls (Mekabu), Planta Med, 2006, 72, 1415-1417 168 59 Wijesinghe, W A J P., & Jeon, Y J, Biological activities and potential cosmeceutical applications of bioactive components from brown seaweeds: a review, Phytochemistry Reviews, 2011b, 10, 431–443 60 Wu, X.W.; Yang, M.L.; Huang, X.L.; Yan, J.; Luo, Q, Effect of fucoidan on splenic lymphocyte apoptosis induced by radiation, Chin J Radiol Med Prot 2003, 23, 430-432 61 Wu, X.W.; Yang, M.L.; Huang, X.L.; Yan, J.; Luo, Q, Effect of Laminaria japonica polysaccharides on radioprotection and splenic lymphocyte apoptosis, Med J Wuhan Univ 2004, 25, 239-241 62 Shimizu, J.; Wada-Funada, U.; Mano, H.; Matahira, Y.; Kawaguchi, M.; Wada, M, Proportion of murine cytotoxic T cells is increased by high molecular-weight fucoidan extracted from Okinawa mozuku (Cladosiphon okamuranus), J Health Sci 2005, 51, 394-397 63 Kima, M.H.; Joo, H.G, Immunostimulatory effects of fucoidan on bone marrowderived dendritic cells, Immunol Lett, 2008, 115, 138-143 64 Choi, E.M.; Kim, A.J.; Kim, Y.; Hwang, J.K, Immunomodulating activity of arabinogalactan and fucoidan in vitro, J Med Food, 2005, 8, 446-453 65 Zhang, Q.B.; Yu, P.Z.; Zhou, G.F.; Li, Z.E.; Xu, Z.H, Studies on antioxidant activities of fucoidan from Laminaria japonica, Chin Trad Herbal Drugs, 2003, 34, 824-826 66 Micheline, R.S.; Cybelle, M.; Celina, G.D.; Fernando, F.S.; Hugo, O.R.; Edda, L, Antioxidant activities of sunphated polysaccharides from brown and red seaweeds, J Appl Phycol, 2007, 19, 153-160 67 Zhao X; Xue C.H; Cai, Y.P; Wang, D.F; Fang, Y, The study of antioxidant activities of fucoidan from Laminaria japonica, High Tech Lett, 2005, 11, 91-94 68 Bilan, M.I, Grachev A.A., Ustuzhanina N.E, Structure of a fucoidan from the brown seaweed Fucus evanescens C Ag, Carbohydrate Research, 2002, 337, 719-730 69 Li, D.Y.; Xu, Z.; Huang, L.M.; Wang, H.B.; Zhang, S.H, Effect of fucoidan of L japonica on rats with hyperlipidaemia, Food Sci, 2001, 22, 92-95 169 70 Li, D.Y.; Xu, Z.; Zhang, S.H, Prevention and cure of fucoidan of L japonica on mice with hypercholesterolemia, Food Sci, 1999, 20, 45-46 71 Fu, X.Y.; Xue, C.H.; Ning, Y.; Li, Z.J.; Xu, J.C, Acute antihypertensive effects of fucoidan oligosaccharides prepared from Laminaria japonica on renovascular hypertensive rat, J Ocean Univ Qingdao, 2004, 34, 560-564 72 Yang, J.W.; Se, Y.Y.; Soo, J.O.; Sang, K.K.; Keon, W.K, Bifunctional effects of fucoidan on the expression of inducible nitric oxide synthase, Biochem Biophys Res, 2006, 346, 345-350 73 Shibata, H.; Kimura-Takagi, I.; Nagaoka, M.; Hashimoto, S.; Aiyama, R.; Iha, M.; Ueyama, S.; Yokokura, T Properties of fucoidan from Cladosiphon okamuranus tokida in gastric mucosal protection, BioFactors, 2000, 11, 235-245 74 Kawamoto, H.; Miki, Y.; Kimura, T.; Tanaka, K.; Nakagawa, T.; Kawamukai, M.; Matsuda, H, Effects of fucoidan from Mozuku on human stomach cell lines Food Sci Technol Res, 2006, 12, 218-222 75 Saito, A.; Yoneda, M.; Yokohama, S.; Okada, M.; Haneda, M.; Nakamura, K, Fucoidan prevents concanavalin A-induced liver injury through induction of endogenous IL-10 in mice, Hepatol Res, 2006, 35(3), 190-198 76 Kawano, N.; Egashira, Y.; Sanada, H, Effect of dietary fiber in edible seaweeds on the development of D-galactosamine-induced hepatopathy in rats, J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo), 2007, 53, 446-450 77 Hayashi, K.; Nakano, T.; Hashimoto, M.; Kanekiyo, K.; Hayashi, T, Defensive effects of a fucoidan from brown alga Undaria pinnatifida against herpes simplex virus infection, Int Immunopharmacol, 2008, 8, 109-116 78 M I BilanA N ZakharovaA A GrachevA S ShashkovN E NifantievA I Usov, Polysaccharides of algae: 60 Fucoidan from the pacific brown alga Analipus japonicus (Harv.) winne (Ectocarpales, Scytosiphonaceae), Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 2007, Volume 33, Issue 1, pp 38–46 79 Marais Marie-France , Jean-Paul Joseleau, A fucoidan fraction from Ascophyllum nodosum, Carbohydrate Research, 2001, 336 (2), 155-159 170 80 Usov A I ; Smirnova G P ; Bilan M I., Polysaccharides of algae 53 brown alga laminaria saccharina (l.) lam asa source of fucoidan, Bioorganic chemistry, 1998, 24 (6), 437-445 81 Adhikari Utpal Cecilia, G.Mateu, KausikChattopadhyay, Carlos A.Pujol, Elsa B.Damonte, BimalenduRay, Structure and antiviral activity of sulfated fucans from Stoechospermum marginatum, Phytochemistry, 2006, 67(22), 2474-2482 82 Daniel, R., Berteau, O., Chevolot, L., Varenne, A., Gareil, P and Goasdoue, N., Regioselective desulfation of sulfated L-fucopyranoside by a new sulfoesterase from the marine mollusk Pecten maximus, European Journal of Biochemistry, 2001, 268, 5617–5626 83 T.NishinoY.AizuT.Nagumo, The influence of sulfate content and molecular weight of a fucan sulfate from the brown seaweed Ecklonia kurome on its antithrombin activity, Thrombosis Research, 1991, 64(6), 723-731 84 Seng Joe Lim, Wan Mustapha, Wan AidaMohamad Yusof Maskat Jalifah Latip Khairiah Haji Badri Osman Hassan Bohari M.Yamin, Characterisation of fucoidan extracted from Malaysian Sargassum binderi, Food Chemistry, 2016, 209(15), 267-273 85 Stanislav D Anastyuk, Tatyana I Imbs, Pavel S Dmitrenok, and Tatyana N Zvyagintseva, Rapid Mass Spectrometric Analysis of a Novel Fucoidan, Extracted from the Brown Alga Coccophora langsdorfii, The Scientific World Journal, Volume 2014 (2014), Article ID 972450, pages 86 Pham D Thinh, Roza V Menshova, Svetlana P Ermakova, Stanislav D Anastyuk, Bui M Ly and Tatiana N Zvyagintseva, Structural Characteristics and Anticancer Activity of Fucoidan from the Brown Alga Sargassum mcclurei, Mar.Drugs., 2013, 11, 1456-1476 87 Anastyuk S.D.; Shevchenko N.M.; Dmitrenok P.S.; Zvyagintseva T.N., Anticancer activity in vitro of a fucoidan from the brown alga Fucus evanescens and its low-molecular fragments, structurally characterized by tandem massspectrometry, Carbohydrate Polymers, 2012, 87, 186– 194 171 88 Anastyuk, S D., Imbs, T.M., Shevchenko, N.M., Dmitrenok, P.S., Zvyagintseva, T.N, ESIMS analysis of fucoidan preparations from Costaria costata, Chem Nat Comp, 2009, 45, 79-86 89 Anastyuk, S D., Shevchenko, N M., Nazarenko, E L., Dmitrenok, P S., and Zvyagintseva, T N Structural analysis of a fucoidan from the brown alga Fucus evanescens by MALDI-TOF and tandem ESI mass spectrometry, Carbohydrate Research 2009, 344(6), 779-787 90 Anastyuk, S.D.; Shevchenko, N.M.; Nazarenko, E.L.; Imbs, T.I.; Gorbach, V.I.; Dmitrenok, P.S.; Zvyagintseva, T.N, Structural analysis of a highly sunphated fucan from the brown alga Laminaria cichorioides by tandem MALDI and ESI mass spectrometry, Carbohydr Res, 2010, 345, 2206-2212 91 Nguyễn D Nhứt, Bùi M Lý, Thành T T Thủy, Nguyễn M Cường, Trần V Sung, Nghiên cứu fucoidanhoạt tính gây độc tế bào tách từ rong nâu Sargasum swartzii phương pháp phổ khối nhiều lần, Tạp chí Hóa học, 2009, 47 (3), 300– 307 92 Thuy Thi Thanh Thu, Van Thi Thanh Tran, Yoshiaki Yuguchi, Ly Minh Bui and Tai Tien Nguyen, Structure of fucoidan from brown seaweed Turbina ornata as Studied by Electrospray ionization Mass spectrometry (MSIMS) and Small Angle X-ray Scattering (SAXS) Techniques, Mar.Drugs, 2013, 11, 2431-2443 93 Thanh Thi Thu Thuy, Bui Minh Ly, Tran Thi Thanh Van, Ngo Van Quang, Ho Cam Tu, Yue Zheng, Carole Seguin-Devaux, Bilan Mi Usov Ai, Anti-HIV activity of fucoidans from three brown seaweed species, Carbohydrate Polymers, 2015, 115, 122-128 94 Dubois, M., Gilles, K A., Hamilton, J K., Rebers, P A., and Smith, F Colorimetric method for determination of sugars and related substances, Anal Chem, 1956, 28, 350-6 95 Olesya S Vishchuk, Svetlana P Ermakova, Tatyana N Zvyagintseva, Sunphated polysaccharides from brown seaweeds Saccharina japonica and Undaria pinnatifida: isolation, structural characteristics, and antitumor activity, Carbohydrate Research, 2011, 346, 2769-2776 172 96 Trần Thị Thanh Vân, Nghiên cứu cấu trúc polysacarit dạng agar chiết từ số loài rong biển Việt Nam, Luận án tiến sỹ Hóa học, Viện Hóa học, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, 2007, Hà Nội 97 Peter N Pusey, Dennis E Koppel, Dale E Schaefer, Rafael D Camerini-Otero, and Seymour H Koenig, Intensity fluctuation spectroscopy of laser light scattered by solutions of spherical viruses, R17, Q.beta., BSV, PM2, and T7 I Light-scattering technique, Biochemistry, 1974, 13 (5), 952–960 98 Daniel, R.; Chevolot L.; Carrascal M.; Tissot, B.; Mourão, P.A.S.; Abian, J, Electrosprayionization mass spectrometry of oligosaccharides derived from fucoidan of Ascophyllum nodosum, Carbohydr Res, 2007, 342, 826-834 99 Yoshiaki Yuguchi, Van Thi ThanhTran, Ly Minh Bui, Shizuka Takebe, Shiho Suzuki, Nobukazu Nakajima, Shinichi Kitamura, Thuy Thi Thu Thanh, Primary structure, conformation in aqueous solution, and intestinal immunomodulating activity of fucoidan from two brown seaweed species Sargassum crassifolium and Padina australis, Carbohydrate Polymers, 2016, 147, 69–78 100 Skehan P., Storeng R., Scudiero D., Monks A., McMahon J., Vistica D., Warren J.T., Bokesch H., Kenney S., Boyd M.R., New colorimetric cytotoxicity assay for anticancer agents Eur J Cancer, 1991, 27, 1162–1168 101 Likhitayawuid K., Angerhofer C.K., Cytotoxic and antimalarial bisbenzylisoquinoline alkaloids from Sephania evecta, Jounal of Natural Products, 1993, 56 (1), 30-38 102 Gao, H., Masonori K., Wu L, Nobuo K, Takeaki Y, Yoshiyuki N, Antitumor- promoting consitents from Dioscora bulbofera L., in JB6 mouse epidermal cells, Biol Pharm Bull, 2002, 25(12), 1241-1243 103 Gao, F H., Hu, X H., Li, W., Liu, H., Zhang, Y J., Guo, Z Y., Wu, Y L, Oridonin induces apoptosis and senescence in colorectal cancer cells by increasing histone hyperacetylation and regulation of p16, p21, p27 and c-myc, BMC cancer, 2010, 10(1), 610 104 Skehan, P., Storeng R., Scudiero D., Monks A., McMahon J., Vistica D., Warren J.T., Bokesch H., Kenney S., Boyd M.R, New colorimetric cytotoxicity assay for anticancer agents, Eur J Cancer, 1991, 27, 1162–1168 173 105 Zhao, J., Wang, J., Chen, Y., & Agarwal, R, Anti-tumor-promoting activity of a polyphenolic fraction isolated from grape seeds in the mouse skin two-stage initiation–promotion protocol and identification of procyanidin B5-3′-gallate as the most effective antioxidant constituent Carcinogenesis, 1999, 20(9), 17371745 106 Lau, A.-J., et al., Antiplatelet and anticoagulant effects of Panax notoginseng: Comparison of raw and steamed Panax notoginseng with Panax ginseng and Panax quinquefolium, Journal of Ethnopharmacology, 2009 125(3), 380-386 107 Dang, X., et al., The antithrombotic effect of RSNK in blood-stasis model rats, J Ethnopharmacol, 2015, 173, 266-72 108 Wang, J., et al., Screening of anti-platelet aggregation agents from Panax notoginseng using human platelet extraction and HPLC–DAD–ESI-MS/MS, Journal of Separation Science, 2008 31(6-7), 1173-1180 109 Zvyagintseva, T.N.; Shevchenko, N.M.; Popivnich, I.B, A new procedure for the separation of water-soluble polysaccharides from brown seaweeds, Carbohydr Res, 1999, 322, 32-39 110 Bilan M.I.; Grachev A.A.; Shashkov A.S.; Kelly M.; Sanderson C.J.; Nifantiev N.E.; Usov A.I, Further studies on the composition and structure of a fucoidan preparation from the brown alga Saccharina latissima, Carbohydr Res, 2010, 345, 2038-2047 111 Dodgson, K S.; Price, R G A Note on the Determination of the Ester Sulphate Content of Sulphated Polysaccharides, Biochem J, 1962, 84, 106 110 112 Bitter, T.; Muir, H.M, A modified uronic acid carbazole reaction, Anal Biochem, 1962, 4, 330–334 113 Usoltseva RV, Anastyuk SD, Shevchenko NM, Surits VV, Silchenko AS, Isakov VV, Zvyagintseva TN, Thinh PD, Ermakova SP., Polysaccharides from brown algae Sargassum duplicatum: the structure and anticancer activity in vitro, Carbohydr Polym, 2017,175, 547-556 174 114 A.I Usov, G.P Smirnova, M.I Bilan, A.S Shashkov, Polysaccharides of Algae: 53 Brown Alga Laminaria saccharina (L.) Lam as a Source of Fucoidan, Russ J Bioorg Chem, 1998, 24, 382-389 115 J.-B Lee, K Hayashi, M Hashimoto, T Nakano, T Hayashi, Novel antiviral fucoidan from sporophyll of Undaria pinnatifida (Mekabu), Chem Pharm Bull, 2004, 52, 1091-1094 116 J.A Hemmingson, R Falshaw, R.H Furneaux, K Thompson, Structure and Antiviral Activity of the Galactofucan Sulfates Extracted from UndariaPinnatifida (Phaeophyta), J Appl Phycol, 2006, 18, 185-193 117 A Synytsya, R Bleha, A Synytsya, R Pohl, K Hayashi, K Yoshinaga, T Nakano, T Hayashi, Mekabu fucoidan: Structural complexity and defensive effects against avian influenza A viruses, Carbohydr Polym, 2014, 111, 633644 118 J Wang, Q Zhang, Z Zhang, H Zhang, X Niu, Int, Structural studies on a novel fucogalactan sulfate extracted from the brown seaweed Laminaria japonica, J Biol Macromol, 2010, 47, 126-131 119 Z Peng, M Liu, Z Fang, Q Zhang, Int, In vitro antioxidant effects and cytotoxicity of polysaccharides extracted from Laminaria japonica, J Biol Macromol, 2012, 50, 1254-1259 120 P Skehan, R Storeng, D Scudiero, A Monks, J McMahon, D Vistica, J.T Warren, H Bokesch, S Kenney, M.R Boyd, New colorimetric cytotoxicity assay for anticancer-drug screening, J Natl Cancer Inst, 1990, 82, 1107-1112 121 K Likhitwitayawuid, C.K Angerhofer, G.A Cordell, J.M Pezzuto, Cytotoxic and antimalarial bisbenzylisoquinoline alkaloids from Stephania erecta, J Nat Prod, 1993, 56, 30-38 122 N.E Ustyuzhanina, M.I Bilan, A.G Gerbst, N.A Ushakova, E.A Tsvetkova, A.S Dmitrenok, A.I Usov, N.E Nifantiev, Anticoagulant and antithrombotic activities of modified xylofucan sulfate from the brown alga Punctaria plantaginea, Carbohydr Polym, 2016, 136, 826-833 175 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng đồ phân bố rong Phụ lục 2: Bảng đồ phân bố rong nâu Khánh Hòa Phụ lục Hình số lồi rong nâu Phụ lục Thành phần loài phân bố rong nâu Khánh Hòa Phụ lục Hình dạng rong Sargassum aquifolium Turbinaria decurrens Phụ lục Vị trí địa lý nơi thu thập mẫu rong nâu Phụ lục Rong nâu Sargassum aquifolium Turbinaria decurrens Phụ lục Rong nâu Turbinaria decurrens Phụ lục Phổ 13C-NMR fucoidan phân đoạn F2 từ rong Sargassum binderi Phụ lục 10 Phổ IR phân đoạn fucoidan chiết từ rong nâu Sargassum duplicatum Phụ lục 11 Phổ 1H-NMR fucoidan chiết từ rong nâu S duplicatum Phụ lục 12 Sắc ký đồ GPC fucoidan từ rong nâu Sargassum aquifolium Phụ lục 13 Hiệu suất thành phần hóa học phân đoạn Phụ lục 14 Kết phân tích methyl hóa mẫu FSA-1.0M , 1.0МdeS, FSA1.5M 1.5MdeS Phụ lục 15 Bảng giá trị độ dịch chuyển hóa học 13C 1H – NMR Phụ lục 16 Phổ 13C NMR phân đoạn FSA-2.0M Phụ lục 17 Phổ 13C NMR phân đoạn FSA-1.5M Phụ lục 18 Phổ 13C NMR phân đoạn FSA-1.0M Phụ lục 19 Phổ HSQC deS-2 Phụ lục 20 Phổ HSQC deS-4 Phụ lục 21 Phổ HSQC deS-6 Phụ lục 22 Phổ HMBC deS-2 Phụ lục 23 Phổ HMBC deS-4 Phụ lục 24 Phổ HMBC deS-6 Phụ lục 25 Phổ ESIMS/MS ion [FucSO3]- với m/z 243 Phụ lục 26 Phổ ESIMS/MS ion [Fuc2SO3]- với m/z 389 Phụ lục 27 Phổ ESIMS/MS ion [FucGalSO3]- với m/z 405 Phụ lục 28 Sắc ký đồ GPC Turbinaria decurrens 176 Phụ lục 29 Sắc ký đồ GPC Turbinaria decurrens Phụ lục 30 Phổ IR fucoidan từ rong nâu Turbinaria decurrens Phụ lục 31 Phổ 1H-NMR fucoidan từ rong nâu Turbinaria decurrens Phụ lục 32 Phổ 13C-NMR fucoidan từ rong nâu Turbinaria decurrens Phụ lục 32 Phổ ESIMS/MS ion a) [FucSO3]- b) [FucGalSO3]- fucoidan từ rong nâu Turbinaria decurrens Phụ lục 33 Phổ SAXS fucoidan từ số loài rong nâu Phụ lục 34 Phổ SAXS fucoidan từ rong nâu Turbinaria ornata ... trúc hoạt tính sinh học fucoidan Nghiên cứu sâu cấu trúc hoạt tính sinh học fucoidan chiết xuất từ số loài rong nâu chọn lọc Khảo sát mối quan hệ đặc điểm cấu trúc hoạt tính sinh học số fucoidan. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BÙI VĂN NGUYÊN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA FUCOIDAN TỪ MỘT SỐ... fucoidan điều định thu hút ý nhiều nhà khoa học giới Chính tơi chọn tên đề tài luận án Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc hoạt tính sinh học fucoidan từ số lồi rong nâu Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu

Ngày đăng: 21/03/2019, 12:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan