0

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

100 0 0
  • NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 16:44

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NỘI ĐỊA CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH ĐÀO THỊ THU NGUYỆT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 05/2010 Hội đồng chấm báo cáo khoá luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “Nghiên Cứu Thực Trạng Giải Pháp Phát Triển Hệ Thống Phân Phối Nội Địa Của Cơng Ty Cổ Phần Tập Đồn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành” Đào Thị Thu Nguyệt, sinh viên khoá 32, ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng hợp, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Ths TRẦN ĐÌNH LÝ Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2010 tháng năm 2010 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2010 LỜI CẢM TẠ Lời xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Mẹ, Anh, Chị người động viên, giúp đỡ tôi, chỗ dựa tinh thần cho tơi vượt qua lúc khó khăn để thực ước mơ Tơi xin cảm ơn Quý thầy cô Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, đặc biệt Quý Thầy, Cô Khoa Kinh Tế giúp đỡ, dạy dỗ kiến thức để làm hành trang bước vào đời Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Trần Đình Lý, người tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình làm khố luận tốt nghiệp Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, anh, chị văn phòng P.TGĐ3, đặc biệt anh chị phòng Kinh Doanh Tiếp Thị Nội Địa tạo điều kiện, giúp đỡ suốt thời gian thực tập Quý Công ty Người mà muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc anh Âu Phan Trí, Trưởng Phòng KDTTNĐ, tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Sau cùng, xin cảm ơn tất người bạn thân thương tơi nhóm chia sẻ niềm vui nỗi buồn, cho kỷ niệm thật khó quên suốt năm học Đại Học Cuối tơi kính chúc Q Thầy, Cơ ln mạnh khoẻ, cơng tác tốt Kính chúc Ban Giám Đốc tồn thể anh chị cơng ty Trường Thành gặt hái nhiều thành công công việc sống Xin chân thành cảm ơn! Đào Thị Thu Nguyệt NỘI DUNG TÓM TẮT ĐÀO THỊ THU NGUYỆT tháng 05 năm 2010 “Nghiên Cứu Thực Trạng Giải Pháp Phát Triển Hệ Thống Phân Phối Nội Địa Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành ” DAO THI THU NGUYET, May 2010 “ Reseaching Situation And Soluting Development’s Distribution System In Domestic Market Of Truong Thanh Furniture Coporation Khoá luận tìm hiểu thực trạng hệ thống phân phối thị trường nội địa số giải pháp để phát triển hệ thống phân phối công ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành Nội dung chủ yếu Khố luận: o Tìm hiểu chung thị trường ngành gỗ xuất nội địa Việt Nam o Tìm hiểu hệ thống phân phối kết hoạt động hệ thống phân phối TTF o Những chương trình tiếp thị hỗ trợ hoạt động phân phối thị trường nội địa o Phân tích ma trận SWOT hệ thống phân phối thị trường nội địa để đưa giải pháp phát triển hệ thống phân phối công ty MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt ix Danh mục bảng xi Danh mục hình xii Danh mục phụ lục xiii CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu cơng ty CP Tập Đồn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành 2.2 Tầm nhìn sứ mệnh lực cốt lõi 2.2.1 Tầm nhìn 2.2.2 Sứ mệnh 2.2.3 Năng lực cốt lõi 2.3 Lịch sử hình thành trình phát triển 2.3.1 Lịch sử hình thành 2.3.2 Quá trình phát triển 2.4 Cơ cấu tổ chức 2.4.1 Cơ cấu tổ chức quản lý theo mơ hình cơng ty mẹ - 2.4.2 Cơ cấu tổ chức 11 2.4.3 Cơ cấu máy quản lý công ty 11 2.4.4 Tình hình nhân 13 2.5 Các nhóm sản phẩm, dòng ngun liệu chính, thị trường tiêu thụ 14 v 2.5.1 Các nhóm sản phẩm 14 2.5.2 Dòng nguyên liệu 17 2.5.3 Thị trường tiêu thụ 17 2.6 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần định hướng phát triển tương lai 18 2.6.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2007-2009 18 2.6.2 Định hướng phát triển tương lai TTF 20 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Cơ sở lý luận 21 3.1.1 Bản chất kênh phân phối 21 3.1.2 Vai trò, chức kênh phân phối 23 3.1.3 Cấu trúc kênh phân phối 24 3.1.4 Các thành viên kênh phân phối 26 3.1.5 Marketing - Mix 27 3.2 Các để lựa chọn thành viên kênh cho hệ thống phân phối 28 3.2.1 Căn vào mục tiêu phân phối 28 3.2.2 Căn vào đặc điểm thị trường 29 3.2.3 Căn vào sản phẩm 29 3.2.4 Căn vào đặc điểm trung gian 29 3.2.5 Căn vào lực doanh nghiệp 30 3.2.6 Căn vào khả cạnh tranh doanh nghiệp 30 3.2.7 Căn vào đặc điểm môi trường 30 3.3 Phương pháp nghiên cứu 31 3.3.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 31 3.3.2 Phương pháp so sánh phân tích 31 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Khái quát chung thị trường ngành gỗ Việt Nam 32 4.1.1 Thông tin chung thị trường ngành gỗ xuất 32 4.1.2 Thông tin chung thị trường ngành gỗ nội địa 33 4.1.3 Thuận lợi thách thức cho ngành gỗ giai đoạn 34 4.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phân phối công ty 35 vi 4.2.1 Căn vào dòng sản phẩm 35 4.2.2 Yếu tố môi trường vĩ mô 36 4.2.3 Các loại rủi ro thường gặp 38 4.2.4 Yếu tố môi trường vi mô 39 4.3 Tìm hiểu khách hàng mục tiêu thị trường nội địa 42 4.3.1 Hành vi người tiêu dùng 42 4.3.2 Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm đồ gỗ Việt Nam 45 4.4 Phân tích cấu trúc hoạt động phân phối thị trường nội địa 45 4.4.1.Cấu trúc kênh phân phối 45 4.4.2 Mâu thuẫn hệ thống phân phối 48 4.4.3 Bộ máy nhân trung gian 48 4.4.4 Quy trình đặt hàng giao hàng 50 4.4.5 Một số sách qui chế dành cho kênh phân phối 51 4.5 Hiện trạng kết hoạt động phân phối năm 2007- 2009 53 4.5.1 Hiện trạng hệ thống phân phối thị trường nội địa 53 4.5.2 Kết hoạt động phân phối thị trường nội địa 55 4.6 Những hoạt động hỗ trợ cho hệ thống phân phối công ty 60 4.6.1 Hoạt động nghiên cứu thị trường 60 4.6.2 Hoạt động tiếp thị, xúc tiến thương mại quản trị nhãn hiệu hàng hóa quan hệ cộng đồng 60 4.6.3 Chính sách giá 65 4.6.4 Chính sách bán hàng 66 4.7 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động phân phối TTFC thị trường nội địa 4.7.1 Đánh giá tình hình hoạt động hệ thống phân phối thị trường nội địa (Ma trận SWOT) 67 4.7.2 Tăng cường xây dựng phát triển hệ thống Đại lý 73 4.7.3 Định vị sản phẩm TTF lợi cạnh tranh thị trường nội địa 74 4.7.4 Nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng thời gian tới 74 vii 4.7.5 Xây dựng chương trình hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá hình ảnh cơng ty thị trường nội địa 75 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 5.1 Kết luận 81 5.2 Một số kiến nghị 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á AFTA Khu vực mậu dịch tự Asean (Asean Free Trade Area) BB Bán buôn CBCNV Cán công nhân viên CK Chứng Khoán CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh CP Cổ phần DN Doanh nghiệp ĐTTH Điều tra tổng hợp ESOP Employee Stock Owener Ship Plan FSC Hội đồng quản lý rừng (Forest Stewarship Council) FDI Đầu tư trực tiếp nước (Foregin Direct Investment) GDP Tổng thu nhập quốc nội (Gross Domestic Product) HVNCLC Hàng Việt Nam chất lượng cao KH Khách hàng KM Khuyến NTD Người tiêu dùng QTV Quản trị viên PKDTTNĐ Phòng kinh doanh tiếp thị nội địa PTGĐ Phó tổng giám đốc ODA Offical Development Assitance SGTT Sài gòn tiếp thị SX Sản xuất XK Xuất TDCC Tiêu dùng cuối TG Trung gian TGĐ Tổng giám đốc TGTM Trung gian thương mại TNHH Trách nhiệm hữu hạn ix TTF Trường Thành Furniture TTFC Trường Thành Furniture Corporation TTDL1 Trường Thành Đăklăk1 TTDL2 Trường Thành Đăklăk2 TTDL3 Trường Thành Đăklăk TTTD Trường Thành Thủ Đức TTVS Công ty cổ phần ván sán Trường Thành TTY Công ty cổ phần công nghiệp gỗ Trường Thành TTG Công ty cổ phần Trường Thành Xanh TTTH Tính tốn tổng hợp TTP Cơng ty cổ phần trồng rừng Trường Thành (Đăklăk) UBND Uỷ ban nhân dân WTO (World Trade Organization) Tổ Chức Thương Mại Thế Giới Viforest Hiệp hội gỗ lâm sản Việt Nam x 4.7.2 Tăng cường xây dựng phát triển hệ thống Đại lý a) Mục tiêu: • Mở rộng hệ hệ thống đại lý TP Hồ Chí Minh tỉnh thành nước, 20 đại lý năm 2010 • Kiểm sốt, theo dõi cửa hàng đại lý khu vực b) Phương pháp: Khi thương hiệu củng cố phát triển, NTD có nhận thức ấn tượng tốt thương hiệu, công việc phải làm để NTD mua sản phẩm cơng ty cách dễ dàng Theo phân tích nêu , yếu tố ảnh hưởng đến định mua sắm NTD yếu tố “dễ mua” chiếm tỷ lệ cao Để khách hàng dễ dàng mua hàng công ty đặc biệt mặt hàng đồ gỗ công ty nên áp dụng chiến lược phát triển thị trường chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối việc sử dụng công cụ bán hàng trực tiếp thông qua việc tham gia hội chợ, tổ chức lễ hội mở rộng kênh phân phối Một số đề xuất việc áp dụng công cụ bán hàng trực tiếp dành cho công ty như: • Xây dựng chương trình hoạt động tiếp thị hỗ trợ quảng bá nhu cầu tìm kiếm đại lý cơng ty internet, báo • Mỗi quản trị viên phải phụ trách theo dõi số khu vực cụ thể • Quản trị viên PKDTTNĐ phụ trách khách hàng đại lý phải tìm kiếm thông tin cửa hàng bán lẻ công ty chuyên cung cấp hàng nội thất mà muốn làm đại lý cho công ty Phải chủ động tiếp cận trực tiếp để giới thiệu công ty, sản phẩm, sách, ưu đãi cơng ty dành cho đại lý • Quản trị viên KDTTNĐ thường xuyên theo dõi doanh số bán hàng đại lý, tổ chức thăm trực tiếp đại lý Thơng qua để đưa kiến nghị, đề xuất kịp thời để hỗ trợ cho hoạt động đại lý lý, chấm dứt hợp đồng với đại lý hoạt động khơng hiệu • Cần có sách phù hợp dành cho đại lý siêu thị- cửa hàng trực thuộc TTF: chương trình khuyến mãi, giảm giá cho khách hàng 73 4.7.3 Định vị sản phẩm Trường Thành lợi cạnh tranh thị trường nội địa a) Mục tiêu: • Thơng qua kết thống kê tỷ lệ doanh thu từ mặt hàng thị trường nội địa năm 2008-2009 mặt hàng cửa gỗ (King Doors) tăng lên 17% Khách hàng mua cửa gỗ chủ yếu dự án, phục vụ cho cơng trình xây dựng lớn Thương hiệu cửa gỗ (King Doors) tạo uy tín thị trường, khách hàng doanh nghiệp • Sản phẩm cửa King Doors tự khẳng định sản phẩm đạt chất lượng tốt thị trường • Đưa King Doors trở thành mặt hàng chủ lực thị trường nội địa bên cạnh sản phẩm sàn gỗ hàng nội thất b) Phương pháp: Triển khai - cửa hàng làm đại lý thức King doors TP HCM 4.7.4 Nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng thời gian tới a) Mục tiêu: Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối thị trường nội địa, quay thị trường nội địa để chiếm lĩnh thị phần cơng ty phải tổ chức nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng thời gian tới b) Phương pháp: - Bên cạnh chương trình hoạt động tiếp thị để quảng bá hình ảnh sản phẩm cho cơng ty việc nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với thói quen xu hướng tiêu dùng người Việt Nam, cơng trình, dự án xây dựng quan trọng - Bộ phận kinh doanh tiếp thị thiết kế phải tìm hiểu xu hướng tiêu dùng người Việt Nam đồ gỗ, nội thất: kiểu dáng, chất liệu, màu sắc, phong cách, thói quen mua sắm năm Qua kết nghiên cứu thị trường làm sở cho việc thiết kế sản phẩm 74 - Tổ chức khảo sát tìm hiểu thơng tin đối thủ cạnh tranh hệ thống phân phối, thị phần, dòng sản phẩm, giá từ cải tiến mẫu mã, sản phẩm công ty cho phù hợp với thị hiếu khách hàng giữ vững vị nội địa - Đào tạo đội ngũ kỹ sư thiết kế có trình độ tay nghề cao 4.7.5 Xây dựng chương trình hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá hình ảnh cơng ty thị trường nội địa a) Mục tiêu: • Xây dựng tiêu số lượng doanh nghiệp, hộ gia đình, dự án cơng trình xây dựng biết đến thương hiệu gỗ Trường Thành năm 2010 • Tăng cường quảng bá hình ảnh, sản phẩm thương hiệu thị trường nội địa, nâng cao uy tín, mức độ nhận biết thương hiệu Trường Thành nhằm nâng cao khả cạnh tranh • Tạo dựng niềm tin cho đối tác, nhà cung cấp, đại lý có cổ đơng TTFC b) Phương pháp: • Bơ phận tiếp thị cơng ty phải xây dựng chương trình tiếp thị nội địa để quảng bá cho TTF • Cơng ty nên tích cực tham gia hội chợ HVNCLC, tổ chức “Ngày Hội Mua Sắm”… kèm với việc ưu đãi cho khách hàng mua hàng với giá ưu đãi, tham gia trò chơi Đây phương thức thu hút người tiêu dùng giúp cho người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm nhiều • Ngày có nhiều phương tiện truyền thơng phục vụ cho việc quảng bá công ty sản phẩm như: truyền hình, báo, tạp chí, internet, pano, áp phích…, phương tiện có ưu nhược điểm riêng, việc áp dụng phương tiện nào, tần suất… để tạo hiệu cao việc mà công ty cần xem xét Trong qua trình nghiên cứu khóa luận, số đề xuất đưa sau: Hình thức quảng bá phù hợp với mục tiêu TTF là: - In tờ bướm, catalogue phát tờ rơi khu dân cư mới, khu nhà phố biệt thự xây dựng - Kết hợp với cửa hàng vật liệu xây dựng - nội thất để quáng bá hình ảnh sản phẩm địa điểm mà khách hàng có nhu cầu tiêu dùng đến thăm 75 - Xây dựng kế hoạch quảng cáo thương hiệu trời: đặt bảng pano tai trục đường TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương cơng trình xây dựng lớn thành phố - Tham gia tài trợ cho chương trình có tầm cở quốc gia để quảng bá thương hiệu • Các hình thức tham gia quảng cáo: - Quảng cáo LCD: hình thức quảng cáo xuất Việt Nam năm gần Nổi bật kênh truyền thông quảng cáo nhắm tới đối tượng khách hàng cụ thể giúp kích thích nhu cầu xem quảng cáo Bên cạnh đối tượng khách hàng mà cơng ty TTF nhắm đến tập trung vào kênh truyền thông LCD: sân bay, cao ốc văn phòng, chung cư cao cấp, siêu thị Và sản phẩm đồ gỗ - nội thất quảng cáo LCD làm cho hình ảnh sản phẩm đẹp, hấp dẫn, thu hút người xem Chi phí cho quảng cáo LCD thấp so với quảng cáo TV, báo - Quảng cáo truyền hình : Hình 4.9 Biểu Đồ Các Kênh Truyền Hình Thường Xem Kênh truyền hình 18% Khác 50% HTV9 18% VTV1 55% HTV7 8% VTV6 SCTV6 SCTV5 (TV Shopping) 3% 8% 13% VTV9 60% VTV3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Nguồn : ĐTTH Trước hết thương hiệu công ty chưa nhiều NTD biết đến, việc sử dụng phương tiện mang lại hiệu quả, bên cạnh để tiết kiệm chi phí, q trình nghiên cứu kênh truyền hình đáp viên thường xem (hình 4.17), tơi nhận thấy 76 kênh VTV3, HTV7, HTV9, VTV1, Khác (HBO, Star Movie…) có tỷ suất người xem cao Vì năm 2010 Cơng ty xây dựng chương trình quảng cáo hai kênh truyền hình thu hút nhiều đối tượng theo dõi VTV3, HTV cụ thể sau: Kênh VTV3: quảng cáo thời gian 19h45, xuất chương trình “Khơng gian đẹp” Kênh HTV7: quảng cáo thời gian 19h-22h30, xuất trước sau Gameshow với thời lượng 30 giây Kênh truyền hình VTV3, HTV7 hai kênh truyền hình phục vụ cho nhu cầu giải trí NTD việc lựa chọn xuất Gameshow để thu hút người xem điều đáng quan tâm - Quảng cáo trên: Báo, tạp chí Trong thời gian tiến hành quảng cáo truyền hình, cơng ty phối hợp tiến hành quảng cáo báo, tạp chí Đây phương tiện quảng cáo phù hợp, hình thức công ty áp dụng nhiều theo hướng phát triển cơng ty tiếp tục sử dụng hình thức quảng cáo báo thường xuyên Hình 4.10 Biểu Đồ Các Báo Thường Đọc 8% Khác 20% Thế Giới Phụ Nữ Cẩm Nang Mua Sắm Vào Bếp 5% 3% 15% Sài Gòn Tiếp Thị Sức Sống Mới 3% 38% Thanh Niên 43% Tiếp Thị Gia Đình 30% Phụ Nữ Người Lao Động 68% 5% Tuổi Trẻ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Nguồn : ĐTTH 77 Theo liệu sơ cấp điều tra năm 2009 (hình 4.10), báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, báo Phụ Nữ, báo Thế Giới Phụ Nữ, tạp chí Tiếp Thị Gia Đình tờ báo, tạp chí nhiều đáp viên đọc Vì vậy, năm 2010, tơi đề xuất công ty nên quảng cáo báo Tuổi trẻ, tạp chí Tiếp thị gia đình cẩm nang mua sắm Tham gia viết cho tạp chí theo định kỳ: đưa thông tin ngành chế biến gỗ, tư vấn tiêu dùng cách sử dụng bảo quản gỗ, cách chọn sản phẩm phù hợp với nhà báo tạp chí: Kiến Trúc & Đời Sống, Nhà Đẹp, - Quảng cáo Website: đầu tư nâng cấp hệ thống website TTF Khi người xem truy cập vào website nội dung đăng website phải hay, có tính hấp dẫn giữ chân họ Các thông tin website chủ yếu thông tin công ty, thành tựu đạt được, hình ảnh sản phẩm khiến người xem dễ nhàm chán, sau vài ý kiến đóng góp để website hấp dẫn người vào xem hơn: Website nên gợi mở để sẵn cơng cụ cho người vào tự tìm kiếm thơng tin, làm cho người ta tò mò muốn tìm hiểu không cần bày tất Tin tức website không thông tin công ty mà có ý nghĩa giáo dục tiêu dùng, kiến thức sản phẩm, giới thiệu thị hiếu, xu hướng mua sắm mặt hàng đồ gỗ giới, đặc biệt thương mại điện tử, hướng dẫn cho NTD hiểu rõ phương thức mua sắm đại phương thức tốn hàng qua mạng Cơng ty cần phải cập nhật liên tục hình ảnh sản phẩm mới, trang trí cần phải thật hấp dẫn, bắt mắt, tạo nét lạ với người xem lần truy cập website Ví dụ, cơng ty thiết kế website giới thiệu sản phẩm thương hiệu với hình ảnh giống xem catalog, lần click giở sang hình mới, kèm theo lời dẫn kèm như: sản phẩm làm từ ngun liệu gì, cách trang trí sao, người xem cảm thấy sống động xem chương trình tivi Website cần phải tạo nối kết với NTD cách thiết lập đường link, NTD đăng ký địa email để nhận thơng tin miễn phí, cơng ty gửi hình ảnh, thông tin SP mới, thông tin hoạt động khuyến công ty mà NTD quan tâm Cơng ty gửi email đến khách hàng, mời họ tham gia đăng kí làm hội viên, vào dịp Lễ, Tết, Sinh nhật khách hàng, hay dịp lễ kỷ niệm công 78 ty, công ty gửi email chúc mừng, cảm ơn đến khách hàng gửi phiếu ưu đãi giảm giá khách hàng mua Sản phẩm vào ngày sinh nhật Hoạt động giúp mối quan hệ khách hàng công ty ngày mật thiết Công ty thuận tiện gửi bảng câu hỏi thăm dò ý kiến khách hàng thơng qua email, giúp tiết kiệm chi phí nghiên cứu thị trường - Chương trình khuyến mãi: Khuyến tác nhân quan trọng thúc đẩy, kích thích NTD mua hàng Nói chung loại hình cơng ty dễ dàng áp dụng việc phân bổ chi phí marketing cho cơng tác khuyến cách hợp lý Theo kế hoạch dự kiến năm 2010, công ty tiến hành đợt khuyến taị cửa hàng- siêu thị, đại lý địa bàn TP.HCM Để hoàn thiện chiến lược khuyến mãi, công ty nên áp dụng số cải tiến hoạt động khuyến nhằm thu hút khách hàng như: + Các gian hàng khuyến siêu thị nên có pano, áp phích với hình ảnh thu hút, ấn tượng, gian hàng trưng bày sản phẩm phải gọn gàng, ngăn nắp… + Khi thu hút khách hàng đến với gian hàng, nhân viên bán hàng phải niềm nở, ân cần, tư vấn trước thắc mắc NTD, KH tham gia chương trình khuyến như: trò chơi, … Nhân viên bán hàng nên phát kèm theo brochure, coupon…để liên kết bán hàng với nhiều ưu đãi nhằm quảng bá sản phẩm + Hình thức khuyến hệ thống đại lý siêu thị trực thuộc TTF phải diễn đồng thời, tăng mức chiết khấu cho đại lý để không làm ảnh hưởng đến doanh số bán đại lý 79 Dự kiến chi phí chương trình tiếp thị năm 2010 thị trường nội địa cơng ty CP Tập Đồn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành Bảng 4.14 Một Số Chương Trình Tiếp Thị Hỗ Trợ Cho Thị Trường Nội Địa Trong Năm 2010 STT Nội Dung Chương Trình Tiếp Thị Ngân sách dự kiến (USD/Năm) Triễn lãm hội chợ nước ( Hàng Việt Nam 45.000 Chất Lượng Cao, Lễ Hội Mua sắm, Vietbuild, Làm trang Web 5.000 In tờ bướm phát Hội chợ, phát cho Đại lý, 5.000 phát đến hòm thư tận nhà khách hàng mục tiêu 100.000 tờ Quảng cáo thơng tin tập đồn TTF 30.000 nước (khoảng 30 lần nước lần nước ngồi) Quảng cáo thơng tin tập đồn qua kênh 20.000 truyền hình : HTV, BTV, VTV,… Quảng cáo thông tin sản phẩm ( SPOT 50.000 quảng cáo qua kênh : Homeshopping, BTV… Hoàn thành phim tư liệu TTF 10.000 Tài trợ cho chương trình tầm cở quốc gia ( tối 50.000 thiểu lần năm) Chi phí thành lập cửa hàng đồ gỗ 25.000 10 Chi phí thuê mặt nhân viên cho cửa 90.000 hàng TP.HCM Tổng 330.000 80 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Tập đoàn Trường Thành khởi nguồn từ xưởng sơ chế nhỏ vùng cao nguyên hẻo lánh tỉnh Daklak, với khoảng 30 công nhân Lúc với sở hạ tầng hạn chế với máy móc thiết bị thơ sơ nên việc sản xuất đủ cung cấp cho cơng trình xây dựng số tỉnh thành nước số xuất nước Hơn mười bảy năm phát triển lãnh đạo tài tình Ơng Võ Trường Thành – Chủ Tịch Tập đoàn Kiêm TGĐ, với đồng tâm hiệp lực toàn CBCNV đến Trường Thành phát triển thành Tập đoàn hùng mạnh hùng mạnh với 5.800 lao động trực tiếp khoảng 700 lao động gián tiếp mà đa phần lao động trẻ, động, sáng tạo nhiệt tình Năm 2007, TTF lên sàn giao dịch chứng khoán bước ngoặt đánh dấu bước phát triển Hiện tập đồn có nhà máy sản xuất chế biến gỗ Phú Yên, Daklak, Bình Dương, TP.HCM Bên cạnh để phát triển bền vững với cơng tác bảo vệ môi trường TTF đầu tư trồng 100.000 rừng Phú Yên Daklak Trong tương lai TTF trở thành Tập đoàn sản xuất kinh doanh đa ngành: sản xuất chế biến gỗ, trồng rừng, kinh doanh BĐS, Năm 2009 coi năm tiếp tục có biến chuyển kinh tế lạm phát suy thoái kinh tế chưa khắc phục hoàn toàn, điều tác động đến nước giới Việt Nam chịu tác động Trước tình hình đó, hầu hết ngành hàng có chiến lược ngắn hạn để đương đầu với khó khăn chiến lược dài hạn để trì phát triển Khi kinh tế biến động, nhu cầu 81 người tiêu dùng thay đổi để phù hợp với xu hướng chung, họ bắt đầu thắt chặt chi tiêu trọng đến chất lượng sản phẩm hết Đối với thị trường nội địa, hệ thống phân phối Trường Thành tập trung chưa đủ rộng khắp, người tiêu dùng nước chưa biết đến nhiều, đặc biệt Việt Nam có nhiều nhà sản xuất gỗ xâm nhập mạnh mẽ hàng ngoại Trường Thành đầu tư xây dựng hệ thống phân phối nội địa rộng khắp đẩy mạnh họat động marketing nhằm đưa sản phẩm ngày người tiêu dùng biết đến ưa chuộng Ngân sách cho hoạt động marketing năm 2010 chứng tỏ công ty nhận thức tầm quan trọng việc quảng bá thương hiệu 5.2 Một số kiến nghị 5.2.1 Đối với công ty - Tăng cường phát huy đại lý sách ưu đãi - Hồn thiện hệ thống thông tin hoạt động phân phối - Công ty cần có chương trình đào tạo nhân theo đinh kỳ - Nâng cao sách cho nhân viên bán hàng - Tăng cường, đa dạng hình thức khuyến cho hệ thống phân phối cho người tiêu dùng cuối 5.2.2 Đối với kênh phân phối - Các kênh phân phối cần tăng cường hoạt động ứng dụng cách có hiệu công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh, có mạng Internet,… - Thực chương trình Cơng ty cho người tiêu dùng - Tăng cường hợp tác, cung cấp thơng tin xác cho người tiêu dùng 5.2.3 Đối với nhà nước Cùng với doanh nghiệp, Nhà nước cần có sách hỗ trợ, giúp đỡ để doanh nghiệp có điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp số tỉnh, thành phố thực năm vừa qua kinh nghiệm tốt, cần trì phát triển thời gian tới Nhà nước có sách miễn thuế nhập nguyên liệu gỗ miễn thuế xuất để khuyến khích nghề gỗ phát triển 82 Nhà nước nên khuyến khích việc mở thêm trường đào tạo ngành nghề kĩ thuật chế biến gỗ để đáp ứng nhu cầu nhân lực lành nghề lĩnh vực Nhà nước nên khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân nhà đầu tư nước đầu tư vào trồng rừng, chí đầu tư nuôi dưỡng rừng tự nhiên Xây dựng nguồn vốn tín dụng để doanh nghiệp gỗ vay đầu tư vào công nghệ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT TS Trương Đình Chiến, 2002 Quản Trị Kênh Marketing (Kênh Phân Phối) Nhà xuất Bản Thống Kê Hà Nội, Việt Nam, 296 trang Ths Trần Đình Lý, 2009 Quản Trị Marketing Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh PGS.TS Vũ Thế Phú, 1998 Quản Trị Marketing (Marketing Management) Đại học mở - Bán cơng TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Xuân Trâm, 2008 Tìm hiểu chiến lược phân phối công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ Trường Thành Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, tháng 7/2008 Thời báo kinh tế Việt Nam, 2009 Kinh tế 2009-2010 Việt Nam Thế giới Chi nhánh Miền Nam, Việt Nam Công ty Trường Thành Báo cáo thường niên năm 2009 – TFF, 2010 WEBSITE www.truongthanh.com www Hawa.com.vn www.pso.gov.vn www.dddn.com.vn 84 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Những hiệp hội/ tổ chức mà TTF tham gia nước STT Tên Hiệp hội/tổ chức Năm Địa Hiệp hội/Tổ chức Hiệp Hội Chế Biến Gỗ Bình Dương 2009 Lầu 2, KP4, TT Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương Điện thoại: 0650-3642 004/005 CLB Doanh Nhân Hàng Đầu Thế 2006 Giới Hiệp Hội Gỗ Lâm Sản Việt Nam General Yague 11 28020 Madrid-Spain Điện thoại: +34 91 597 3369 2006 Số 10, Lơ 14A, Phố Trung Hồ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 04-378 33017 Mạng Lưới Kinh Doanh Lâm Sản 2005 Việt Nam (VFTN) trực thuộc Quỹ 39 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội Điện thoại: 04-37193049 WWF CLB Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2005 25 Ngô Thời Nhiệm, Q.3, Tp.HCM Điện thoại: 08-3930 5473 Phụ lục 02: Những Giải Thưởng Chứng Nhận Trong Nước TTF - Thương hiệu Trường Thành bình chọn 30 Thương hiệu Quốc gia (Vietnam Value) năm 2008 - Cúp “Thánh Giống” danh hiệu “Doanh Nhân Việt Nam tiêu biểu 2008” Trung Ương Đảng Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam trao tặng ngày 11/10/2008 - Cúp danh hiệu “Doanh nhân Sài gòn Tiêu biểu 2008” Hội Doanh nghiệp trẻ Báo Doanh Nhân Sài gòn trao tặng 13/10/2008 - Bằng khen “Có nhiều đóng góp hỗ trợ công tác đào tạo sinh viên đáp ứng nhu cầu xã hội, nhu cầu doanh nghiệp” Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng năm 2008 - Bằng khen ghi nhận Tấm lòng vàng Quỹ chăm sóc Người cao tuổi Việt Nam Hội người cao tuổi Việt Nam ghi nhận năm 2008 - Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất uy tín 2007, 2008” Bộ Cơng thương trao tặng - Cúp An Tồn Lao Động năm 2008 Bộ Lao Động Thương Binh Xã hội trao tặng - Giải “Thương hiệu mạnh Việt Nam” Thời Báo Kinh tế Việt Nam phối hợp Cục Xúc tiến Thương mại, tổ chức trao tặng - Cúp” Doanh nghiệp Hội nhập Phát triển 2007” Ban tuyên giáo trung ương, Bộ thương mại, UB Quốc gia Hội nhập kinh tế Quốc tế xét chọn trao tặng - Giải “Sao vàng Đất Việt Top 100” năm 2007 Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam xét chọn trao tặng theo định số: 50/2007/QĐ/UBTƯ-DNT - Giải thưởng Chất Lượng Việt Nam năm 2007 Tổng cục Đo lường Chất lượng Việt Nam xét chọn trao tặng theo định số: 2679/QĐ-BKHCN - Cúp Top ten Chất Lượng Hội Nhập WTO năm 2007 Liên hiệp Hội khoa học Kỹ Thuật Việt Nam xét chọn trao tặng, số 330/07-WTO-THV - Giải thưởng “Doanh nghiệp Xuất Uy tín năm liên tục 2004, 2005, 2006” Bộ Thương mại trao tặng tháng năm 2007 - Cúp vàng “Doanh nghiệp Kinh doanh Xuất sắc 2006” (2006 Business Excellene Awards) Ủy ban Quốc gia Hợp tác Kinh tế Báo Thương mại xét chọn trao tặng tháng 08/2006 - Bằng khen “Thành tích Xuất Xuất sắc 2005” Bộ Thương mại xét chọn trao tặng tháng 09/2006 - “Giải vàng Chất lượng Việt Nam 2005” Tổng Cục Đo lường Chất lượng Việt Nam xét chọn Thủ tướng Việt Nam trao tặng vào tháng 11/2005 - Danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” năm 2006 – 2007 – 2008 người tiêu dùng bình chọn Báo Tiếp thị Sài Gòn chứng nhận - 03 Cúp vàng “Hàng Việt Nam hội nhập AFTA” Bộ Trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam cấp tháng 05/2004 - Đạt Cúp Vàng “Vì Sự Phát Triển Cộng đồng” tháng 07 năm 2004 - Bằng khen Ban Chấp Hành Trung Ương Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam - Bằng khen hàng năm Thủ tướng Chính phủ hoạt động sản xuất kinh doanh xuất sắc - Và nhiều khen khác hoạt động kinh tế - xã hội Việt Nam ... nguồn nhân lực quản trị hành • Khối kỹ thu t - thi t kế: Nghiên cứu thi t kế sản phẩm mới, nghiên cứu 12 cố vấn cho khách hàng vấn đề kỹ thu t, lập hồ sơ kỹ thu t cho sản phẩm đặt hàng • Khối Kế... Phát Triển Hệ Thống Phân Phối Nội Địa Của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành ” DAO THI THU NGUYET, May 2010 “ Reseaching Situation And Soluting Development’s Distribution System In... Biểu đồ tỷ lệ doanh thu theo loại sản phẩm năm 2008 – 2009 56 Hình 4.6 Biểu đồ doanh thu ước tính bán hàng thị trường nội địa từ năm 2007 – 2009 58 Hình 4.7 Biểu đồ tỷ lệ doanh thu từ địa điểm bán
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH,

Từ khóa liên quan