0

Tiêu chuẩn thiết kế và thi công nhà cao tầng

3 4,936 74

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2012, 09:00

Tiêu chuẩn thiết kế và thi công nhà cao tầng Tiêu chuẩn thiết kế thi công nhà cao tầngNhà cao tầng - Công tác thử tĩnh kiểm tra chất lợng cọc khoan nhồi (High rise building - Static loading test and control of quality of bored piles)Loại t/c: Công nghệ thi công xây dựng thiết bị (Việt Nam), Thi công, nghiệm thu, ban hành 1997, TCXD 196:1997Tổng số trang: 4Tóm tắt: Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc kiểm tra chất lợng sức chịu tải của cọc khoan nhồi. Tiêu chuẩn gồm các phần: phạm vi áp dụng; thí nghiệm nén tĩnh; Thí nghiệm độ đồng nhất của cọc bằng phơng pháp đo sóng ứng suất- Phơng pháp biến dạng nhỏ PIT; Thí nghiệm kiểm tra chất lợng thi công của cọc bằng phơng pháp siêu âm.Nhà cao tầng - Thi công cọc khoan nhồi (High rise building - Guide for construction of bored piles)Loại t/c: Công nghệ thi công xây dựng thiết bị (Việt Nam), Thi công, nghiệm thu, ban hành 1997, TCXD 197:1997Tổng số trang: 9Tóm tắt: Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công cọc khoan nhồi bằng thiết bị khoan gầu có ống chống tạm thời dùng vữa bentonit để giữ ổn định vách lỗ khoan với cọc có đờng kính từ 60 đến 150 cm có độ sâu từ 35 đến 50 mNhà cao tầng - Kỹ thuật về bê tông bơm (High rise building - Technical guide for pumping concrete)Loại t/c: Công nghệ thi công xây dựng thiết bị (Việt Nam), Thi công, nghiệm thu, ban hành 1997, TCXD 200:1997Tổng số trang: 6Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định các điều kiện kỹ thuật về việc sử dụng hỗn hợp bê tông nặng để vận chuyển bằng bơm trong xây dựng nhà cao tầng. Tiêu chuẩn gồm các phần: Quy định chung; Đặc điểm của bê tông bơm; Thành phần hỗn hợp của bê tông bơm; Kiểm tra chất lợng bê tông bơmNhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo (High rise building - Guide for the use of hanging formwork)Loại t/c: Công nghệ thi công xây dựng thiết bị (Việt Nam), Thi công, nghiệm thu, ban hành 1997, TCXD 201:1997Tổng số trang: 3Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định phơng pháp lắp đặt sử dụng giáo treo để hoàn thiện mặt ngoài của các công trình xây dựng cao tầng. Gồm các phần: Phạm vi áp dụng; Các thuật ngữ về giáo treo; Lắp đặt giáo treo; Giáo treo hệ số an toàn khi sử dụngNhà cao tầng- Kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400-600 (High rise building - Technical guide for production of concrete grade 400-600)Loại t/c: Công nghệ thi công xây dựng thiết bị (Việt Nam), Thi công, nghiệm thu, ban hành 1997, TCXD 199:19971Tổng số trang: 3Tóm tắt: Hớng dẫn kỹ thuật này quy định các bớc chọn vật liệu, tính toán thành phần quy trình chế tạo các sản phẩm bê tông bê tông cốt thép có mác 400-600. Tiêu chuẩn gồm các phần: Phạm vi ứng dụng; Chọn vật liệu sử dụng; Thiết kế thành phần bê tông; Thi công bê tông cờng độ caoNhà cao tầng - Thi công phần thân (High rise building - Guide for construction of the superstruction)Loại t/c: Công nghệ thi công xây dựng thiết bị (Việt Nam), Thi công, nghiệm thu, ban hành 1997, TCXD 202:1997Tổng số trang: 4Tóm tắt: Tiêu chuẩn này quy định những điểm cần thiết cho việc thi công phần thân các công trình cao tầng, đa ra một số các chỉ tiêu kĩ thuật phục vụ cho việc lựa chọn phơng pháp vận chuyển thiết bị vật t lên cao việc lựa chọn giàn giáo ván khuôn phục vụ cho công tác thi công nhà cao tầngNhà cao tầng: Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công (High rise building-Technical guide for survey work during construction)Loại t/c: Công nghệ thi công xây dựng thiết bị (Việt Nam), Tiêu chuẩn xây dựng, ban hành 1997, TCXD 203:1997Tổng số trang: 43Tóm tắt: Tiêu chuẩn này dùng cho việc kiểm tra nghiệm thu từng công đoạn trong công nghệ xây dựng từ giai đoạn thiết kế, thi công, hàn công công trình cho đến quá trình sử dụng công trình sau này.Nhà cao tầng: Công tác khảo sát địa kỹ thuật (High rise building-Guide for geotechnical investigation)Loại t/c: Khảo sát thiết kế kiến trúc (Việt Nam), Tiêu chuẩn xây dựng, ban hành 1997, TCXD 194:1997Tổng số trang: 6Tóm tắt: Tiêu chuẩn này định hớng cho việc lập đề cơng khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho việc thiết kế kỹ thuật thiết kế thi công phần nền móng công trình nói chung đặc biệt là cho nhà cao tầng.Tiêu chuẩn đẫ ra các yêu cầu cần thiết cho công tác khảo sát địa kỹ thuật của nhà cao tầngNhà cao tầng: Thiết kế cọc khoan nhồi (High rise building-Design of bored piles)Loại t/c: Khảo sát thiết kế kiến trúc (Việt Nam), Tiêu chuẩn xây dựng, ban hành 1997, TCXD 195:1997Tổng số trang: 15Tóm tắt: Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết kế cọc nhồi, thi công bằng phơng pháp khoan tạo lỗ đổ bê tông tại chỗNhà cao tầng: thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối (High rise building-Guide for design of monolitic reinforced concrete structures)2Loại t/c: Khảo sát thiết kế kiến trúc (Việt Nam), Tiêu chuẩn xây dựng, ban hành 1997, TCXD 198:1997Tổng số trang: 25Tóm tắt: Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến những yêu cầu về kiến thức cơ bản nhất phục vụ cho việc thiết kế kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) của các nhà cao tầng có chiều cao không quá 75m (25 tầng) đợc xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam3 . việc thi t kế kỹ thuật và thi t kế thi công phần nền móng công trình nói chung và đặc biệt là cho nhà cao tầng .Tiêu chuẩn đẫ ra các yêu cầu cần thi t cho công. và vật t lên cao và việc lựa chọn giàn giáo và ván khuôn phục vụ cho công tác thi công nhà cao tầngNhà cao tầng: Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu chuẩn thiết kế và thi công nhà cao tầng, Tiêu chuẩn thiết kế và thi công nhà cao tầng,

Từ khóa liên quan