0

Lịch sử 5 - Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập

13 3,487 12
  • Lịch sử 5 - Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 01:25

Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo đến dự giờ Lịch Sử lớp 5 D Ngày kỉ niệm Cách tháng Tám ở nước ta: a/ 23-8 b/ 19-8 c/ 2-9 d/ 25-8 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập 1. Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945. - Tất cả đồng bào Hà Nội đều xuống đường hướng về Ba Đình. - Khắp Hà Nội tưng bừng cờ hoa - Đội danh dự đứng nghiêm trang 2.Diễn biến buổi lễ Tuyên Ngôn Độc lập 3.Ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày 2 -9-1945 Bác Hồ đang đứng trên lễ đài cùng các thành viên trong chính phủ chào nhân dân. Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc lập Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc lập Khẳng định quyền độc lập , tự do thiêng liêng của dân tộc Việt Nam Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc lập Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc lập Khẳng định dân tộc Việt Nam sẽ quyết tâm giữ vững quyền độc lập tự do ấy Các Thành viên của chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước đồng bào quốc dân. Trò chơi ô chữ 1 2 3 4 5 6 B A Đ I N H Q HU A Ô NC HK B A C H Ô ÑÊÂL C H U NÂD X Â P H A MM Ô hàng dọc Câu1 Câu2 Câu3 Câu4 Câu5 Câu6 Tên quảng trường Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập còn gọi là ngày gì? Người đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà? Nơi Bác Hồ và các vị chính phủ lâm thời bước lên chào nhân dân? Từ thích hợp cần điền vào chỗ trống:Nước Việt Nam… Cộng hoà. Từ thích hợp cần điền vào chỗ trống của một câu trong Tuyên ngôn Độc lập: “Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể…được.” A I Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc lập Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc lập Ngày 2-9-1945 Bác Hồ đọc bản Tuyên Ngôn Độc lập ,khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà . giờ Lịch Sử lớp 5 D Ngày kỉ niệm Cách tháng Tám ở nước ta: a/ 2 3-8 b/ 1 9-8 c/ 2-9 d/ 2 5- 8 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Tuyên ngôn Độc lập: “Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể…được.” A I Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc lập Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc lập Ngày 2-9 -1 9 45 Bác
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch sử 5 - Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, Lịch sử 5 - Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, Lịch sử 5 - Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập

Từ khóa liên quan