0

Hướng dẫn Ghost

12 270 0
  • Hướng dẫn Ghost

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2013, 05:41

Hướng dẫn ghost - lưu ý chỉ dành cho newbie thui nha các pác pro đừng cười !!! HUONGDANSUDUNGPHANMEM Các bạn mở chương trình ghost bằng đĩa boot và sử dụng nó để khôi phục khi Windows của bạn có vấn đề Còn phần tạo file ghost thì mình sẽ nói trong một bài khác. Đầu tiên chúng ta đưa đĩa boot vào, chờ qua màn kiểm tra thiết bị chúng ta sẽ đến với menu lựa chọn để vào đĩa boot. Các bạn chỉ việc làm theo hình: Để tiến hành ghost thì chúng ta cần có đĩa boot để vào Dos ở đây mình dùng Boot9.2. Trước khi sử dụng cần thiết đặt boot cho ổ CD trong Bios. Ở đây mình không nói đến vấn đề này. Mà mình ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn mở chương trình ghost bằng đĩa boot và sử dụng nó để khôi phục khi Windows của bạn có vấn đề. Còn phần tạo file ghost thì mình sẽ nói trong một bài khác. Đầu tiên chúng ta đưa đĩa boot vào, chờ qua màn kiểm tra thiết bị chúng ta sẽ đến với menu lựa chọn để vào đĩa boot. Các bạn chỉ việc làm theo hình: Vị trí file ghost là do người tạo lưu vị trí của nó có thể khác so với hình vẽ ở mục lựa chọn ổ các bạn phải chọn ổ có Type là Primary đừng có chọn nhầm cái khác đấy kẻo mất dữ liệu . có một máy tính "mới" chạy khỏe re Hướng dẫn tạo file Ghost dự phòng cho Window HƯỚNG DẪN TẠO FILE GHOST BẰNG ĐĨA HIREN BOOT 8.3 - Trước hết bạn. đây mình chỉ hướng dẫn các bạn mở chương trình ghost bằng đĩa boot và sử dụng nó để khôi phục khi Windows của bạn có vấn đề. Còn phần tạo file ghost thì mình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn Ghost, Hướng dẫn Ghost