0

TB DOI SO CO PHAN 2017 LUU KY

6 107 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2017, 04:11

TỔNG CTY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM CTY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 11 /TB-LTBĐ TP Qui Nhơn, ngày 14 tháng 02 năm 2017 THÔNG BÁO THAY ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH Cơng ty Cổ phần Lương thực Bình Định thơng báo đến Q cổ đơng Cơng ty: 1- Thay đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần: Cơng ty Cổ phần Lương thực Bình Định phát hành sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới, thay cho sổ cổ phần cũ trước - Người ký xác nhận sổ cổ phần: Ơng Hà Thanh Đính – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ngày ký xác nhận sổ cổ phần : 19/12/2016 - Sổ cổ phần để cổ đông đăng ký giao dịch cơng ty chứng khốn - Thủ tục đổi sổ cổ phần: - Giấy CMND/Thẻ cước - Sổ cổ phần cũ 2- Điều chỉnh thông tin sổ cổ phần: Các cổ đơng có thơng tin ngày cấp giấy CMND sổ cổ phần cũ hạn theo quy định pháp luật vui lòng đến Cơng ty để điều chỉnh lại ( theo danh sách đính kèm ) - Thủ tục điều chỉnh: - Giấy CMND/Thẻ cước - 02 Giấy CMND/Thẻ cước - Sổ cổ phần cũ Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác đến đổi sổ/điều chỉnh sổ cổ phần phải có giấy uỷ quyền có chứng thực theo quy định pháp luật Bộ phận tiếp nhận: Phòng Tổ chức – Hành (Anh Vương) Điện thoại: 056-3822456 TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - UBCKNN; - HĐQT, BTGĐ; - BKS; - VP, ĐVTT; - Website Cty; - Lưu: VT, TC CƠNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH DANH SÁCH CỔ ĐƠNG CĨ CMND Q HẠN TT Họ tên Số ĐKSH Ngày cấp Địa HÀ THANH HUYNH ĐẶNG THỊ VÂN ĐÀO PHẠM ĐỨC HIỀN NGUYỄN HỮU PHƯỚC 102 Tăng Bạt Hổ TP Quy Nhơn, Bình Định KV 5, P Nguyễn Văn Cừ TP Quy Nhơn, 210898904 21/03/1980 Bình Định 29A, Tổ 19, KP 3, P Long Bình Tân TP 210001793 05/03/1997 Biên Hòa, Đồng Nai 162/22 Nguyễn Thái Học TP Quy Nhơn, 211702315 19/11/1996 Bình Định NGUYỄN THỊ HẠNH 211189333 10/11/1993 37 Trần Phú TP Quy Nhơn, Bình Định TRẦN ANH VƯƠNG 211706308 01/12/2000 TRỊNH VŨ THẾ VINH 211656131 22/11/1995 TRẦN THỊ NGUYỆT MAI TRƯƠNG THỊ HỒNG VÂN 210065930 04/03/1997 211656648 05/01/1996 210260489 14/08/2001 66 Hoàng Hoa Thám TP Quy Nhơn, Bình Định 108 Nguyễn Hữu Thọ TP Quy Nhơn, Bình Định KV 4, P Đống Đa TP Quy Nhơn, Bình Định 126 Hồng Quốc Việt TP Quy Nhơn, Bình Định 74 Tơ Hiến Thành TP Quy Nhơn, Bình Định 10 TRẦN QUỐC TRỊ 211124164 29/11/1966 11 LÊ BÁ BÌNH 211523611 21/04/1992 02 Võ Đình Tú TP Quy Nhơn, Bình Định 12 LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG 210111070 26/03/2001 13 PHAN THỊ NHI HÀO 210022799 21/03/2000 113 Diên Hồng TP Quy Nhơn, Bình Định 14 NGUYỄN QUỐC ANH 211850311 28/08/2001 15 PHẠM VĂN THANH 210133868 21/09/2001 16 17 NGUYỄN THỊ MỸ ANH BẠCH THỊ LOAN PHƯỢNG 211012256 29/10/1999 211716417 22/07/1997 18 NGUYỄN VĂN ĐÂY 211634036 14/03/1995 19 LÊ THỊ BÌNH 211827918 13/03/2001 20 VÕ HỒNG YẾN 21 HỒNG THỊ LIÊN PHƯƠNG 22 HUỲNH VĂN CHĨT 45 Trần Bình Trọng TP Quy Nhơn, Bình Định 225 Nguyễn Thái Học TP Quy Nhơn, Bình Định 11 Phạm Hồng Thái TP Quy Nhơn, Bình Định 51 Trần Huy Liệu TP Quy Nhơn, Bình Định Tổ 9, KV2, P Nguyễn Văn Cừ TP Quy Nhơn, Bình Định Tổ 9, KV2, P Nguyễn Văn Cừ TP Quy Nhơn, Bình Định 33 Ngơ Gia Tự TP Quy Nhơn, Bình Định 22 Phan Huy Ích TP Quy Nhơn, Bình Định 94 Nguyễn Thái Học TP Quy Nhơn, Bình 211653533 08/01/1996 Định Hẻm 393 Nguyễn Thị Minh Khai TP Quy 211096391 11/05/2001 Nhơn, Bình Định 211112647 14/03/1997 Số lượng CK 10.000 80.000 7.600 11.500 12.000 10.320 3.000 4.500 2.400 5.000 4.000 3.000 2.000 5.000 25.520 4.000 4.570 9.000 21.000 59.200 4.400 21.200 TT Họ tên Số ĐKSH Ngày cấp Địa 23 NGUYỄN THỊ TÚ TRINH 211836332 23/03/2001 71/9 Vũ Bảo TP Quy Nhơn, Bình Định 24 NGUYỄN TUẤN ĐẠI 211403299 19/06/1995 Số lượng CK 2.600 13 Nguyễn Hữu Thọ TP Quy Nhơn, Bình Định 33.740 211826827 09/01/2001 37/24 Đống Đa TP Quy Nhơn, Bình Định 1.600 210013844 26/11/1999 44 Phạm Hùng TP Quy Nhơn, Bình Định 25.000 27 PHAN THỊ THU THẢO 211012306 05/10/2001 36 Cần Vương TP Quy Nhơn, Bình Định 24.400 28 HUỲNH THỊ TUYẾT HẠNH 211059084 27/08/1996 Nguyễn Lữ TP Quy Nhơn, Bình Định 29 BÙI XUÂN NGANG 211413995 31/05/1995 30 NGUYỄN HỒNG 211627866 07/08/1999 TT Diêu Trì Tuy Phước, Bình Định 31 TRỊNH VĂN ĐỒNG 32 NGUYỄN VĂN LẬP 33 LÊ CÔNG TÂN 34 HUỲNH VĂN LÝ 211807100 26/03/2000 Mỹ Đức Phù Mỹ, Bình Định 35 VÕ THỊ BÍCH THỂ 211672328 29/03/1996 36 TRƯƠNG VĂN CÔNG 210780742 28/05/1996 TT Phù Mỹ Phù Mỹ, Bình Định 37 VÕ THỊ HỒNG PHƯƠNG 211032467 31/07/2001 38 NGÔ THỊ KIM YẾN 211545373 24/02/1993 25 26 39 40 41 42 43 NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY TRỊNH THỊ HOÀI THANH TRẦN THỊ MINH TRỰC NGUYỄN THỊ HỒNG NGA TRẦN HỮU ĐỊNH NGUYỄN THỊ THANH THỦY LƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG 44 LÊ THỊ THỦY 45 NGUYỄN VĂN ÚT 46 VÕ HỒNG CÔNG Tổ 29, KV 6, P Đống Đa TP Quy Nhơn, Bình Định Tổ 6, KV 11, P Ngơ Mây TP Quy Nhơn, Bình Định Tổ 6, KV 11, P Ngô Mây TP Quy Nhơn, 210423130 30/11/1999 Bình Định KV 6, P Đống Đa TP Quy Nhơn, Bình 210271430 14/03/1996 Định 211059194 01/12/1999 210260530 09/11/1999 210009629 07/05/1999 210014802 22/06/2001 211652009 25/08/1995 372 Trần Hưng Đạo TP Quy Nhơn, Bình Định Tổ 6, KV 8, P Ngơ Mây TP Quy Nhơn, Bình Định 587 C Nguyễn Thái Học TP Quy Nhơn, Bình Định 220 Trần Hưng Đạo TP Quy Nhơn, Bình Định 96 Nguyễn Thị Định TP Quy Nhơn, Bình Định 100 Hai Bà Trưng TP Quy Nhơn, Bình Định Tổ 6, KV 6, P Nhơn Phú TP Quy Nhơn, Bình Định 211750097 24/03/1998 87 Biên Cương TP Quy Nhơn, Bình Định 93 Trần Cao Vân TP Quy Nhơn, Bình Định Tổ 21, KV3, P Trần Phú TP Quy Nhơn, 211516944 27/04/1992 Bình Định 14A Nguyễn Thái Học TP Quy Nhơn, 210081470 19/01/1996 Bình Định 211592881 26/05/1994 5.600 5.200 2.200 10.000 10.600 12.820 2.500 2.680 5.200 4.600 7.800 10.000 4.000 3.500 3.180 14.520 2.280 400 4.900 TT Họ tên Số ĐKSH Ngày cấp Địa Tổ 24, Kv 5, Đường 1.5 TP Quy Nhơn, Bình Định 04 Tơ Vĩnh Diện TP Quy Nhơn, Bình 211666789 30/03/1996 Định 100/2 Hai Bà Trưng TP Quy Nhơn, Bình 210264733 30/11/1978 Định 217/27 Nguyễn Huệ TP Quy Nhơn, Bình 210190867 09/03/2001 Định 211070569 06/10/1983 Số lượng CK 47 PHẠM DƯ 48 NGUYỄN THỊ XUÂN THINH 49 PHAN ĐẠM 50 HỨA THÀNH NAM 51 VŨ THỊ ANH CHUYÊN 230320054 25/07/1983 134 Phan Đình Giót TP Pleiku, Gia Lai 8.000 52 VÕ VĂN NAM 230409862 18/06/2001 09 Đoàn Thị Điểm TP Pleiku, Gia Lai 17.220 53 NGÔ MINH TIẾN 230327385 04/07/1983 207/53 Tô Vĩnh Diện TP Pleiku, Gia Lai 15.860 54 ĐẶNG VĂN NGHIÊNG 211413200 29/11/1996 820/2 Ngô Mây TP Quy Nhơn, Bình Định 10.000 55 ĐỖ THỊ THANH 211026663 21/08/1996 TT Phú Phong Tây Sơn, Bình Định 2.200 56 LÊ THỊ CHÂU 210927022 21/08/1996 Tây Phú Tây Sơn, Bình Định 5.800 57 PHẠM VĂN KHOA 211052305 26/09/1996 Tây Vinh Tây Sơn, Bình Định 1.000 58 NGUYỄN THỊ HỒI THANH 211509890 13/10/2000 490 Bạch Đằng TP Quy Nhơn, Bình Định 15.000 59 HÀ THANH ĐÍNH 210214656 30/11/1999 Phước Sơn Tuy Phước, Bình Định 21.000 60 ĐỖ NGỌC CHÍNH 211403127 27/07/1987 Hồi Hương Hồi Nhơn, Bình Định 16.900 61 PHAN VĂN TUN 351584402 22/12/1999 Mỹ Lương, Phú Mỹ Phú Tân, An Giang 23.900 62 BÙI XUÂN TÁM 211508132 05/11/1991 Nhơn Tân An Nhơn, Bình Định 14.600 63 TRẦN QUANG VINH 211306299 05/10/2001 64 PHAN THANH MƯƠI 211059069 23/03/2001 65 VĂN VĂN HÙNG 022330380 17/04/1984 66 NGUYỄN THANH TÚ 211760492 31/08/1999 67 PHAN VĂN THÀNH 351135354 17/03/1992 68 TRẦN THANH VÂN 211478229 29/05/1990 Mỹ Cát Phù Mỹ, Bình Định 69 NGUYỄN THỊ MÙI 211509626 31/10/1990 70 NGUYỄN KHÁNH KV 5, P Ghềnh Ráng TP Quy Nhơn, Bình Định 02 Lê Thánh Tơn TP Quy Nhơn, Bình Định 02 Mai Hắc Đế, P5 Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Tổ 4, Kv 5, P Nhơn Phú TP Quy Nhơn, Bình Định Ấp Trung 3, TT Phú Mỹ Phú Tân, An Giang 2/1 Trần Bình Trọng TP Quy Nhơn, Bình Định Tổ 26, KV 6, P Quang Trung TP Quy 211707216 12/03/1999 Nhơn, Bình Định 1.760 4.640 400 200 32.200 24.000 7.520 5.400 2.200 20.000 46.540 9.060 TT Họ tên Số ĐKSH Ngày cấp Địa 54 Chương Dương TP Quy Nhơn, Bình Định 55 Chương Dương TP Quy Nhơn, Bình 211827914 13/03/2001 Định 198 Duyên Hồng TP Quy Nhơn, Bình 211889863 07/03/1997 Định 71 NGUYỄN THỊ TÂM 72 HUỲNH QUANG TUẤN 73 PHAN THỊ THUÝ HÀ 74 TRẦN HỮU ĐỨC 210029294 01/09/2000 25 Ỷ Lan TP Quy Nhơn, Bình Định 75 NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH 76 LƯU THỊ THUỲ LINH 11 Đoàn Thị Điểm TP Quy Nhơn, Bình Định 136 Nguyễn Thị Minh Khai TP Quy 271258241 25/05/2000 Nhơn, Bình Định 77 NGƠ HẢI HÀ 211638492 12/05/1995 50 Biên Cương TP Quy Nhơn, Bình Định 78 NGUYỄN THỊ KIM QUÝ 211638501 12/05/1995 79 NGUYỄN THỊ DUNG 211005892 10/01/2000 80 ĐINH THỊ HỒNG CHĂM 211542607 17/11/1993 81 LÊ THỊ KIỀU DIỄM 211687530 14/05/1997 82 TRẦN HỒ HIỀN 211591139 29/03/1994 83 PHAN THANH DŨNG 210027278 02/04/2001 36 Phạm Hùng TP Quy Nhơn, Bình Định 5.000 211826364 07/11/2000 56 Hà Huy Tập TP Quy Nhơn, Bình Định 4.000 84 85 NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN NGUYỄN MINH TUẤN 211706193 09/12/1997 Số lượng CK 211803605 21/01/2000 211656700 12/02/1996 36 Tăng Bạt Hổ TP Quy Nhơn, Bình Định 281/18 Nguyễn Huệ TP Quy Nhơn, Bình Định 107 H Trần Hưng Đạo TP Quy Nhơn, Bình Định 605 Hùng Vương TP Quy Nhơn, Bình Định 102 Tăng Bạt Hổ TP Quy Nhơn, Bình Định 16.020 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 2.000 2.000 1.010 7.000 2.000 10.000 223D Tăng Bạt Hổ TP Quy Nhơn, Bình Định 4.000 86 HỒ THỊ THÚY 211638918 05/07/1995 15 A Bà Triệu TP Quy Nhơn, Bình Định 8.000 87 BẠCH ĐÌNH THỪA 211762753 04/06/1999 33 Ngơ Gia Tự TP Quy Nhơn, Bình Định 4.000 88 NGUYỄN THỊ KIM HOA 211089442 02/04/2001 Đinh Tân TT Vình Thạnh, Bình Định 8.000 89 LÊ THỊ TUYẾT MAI 211769970 09/06/1999 90 NGUYỄN MINH THÀNH 210065679 18/11/1998 TT Ngô Mây Phù Cát, Bình Định 91 TRẦN HẬU LỤC 211189248 05/03/1999 108 Ỷ Lan TP Quy Nhơn, Bình Định 92 ĐẶNG NGỌC CƠNG 211670646 09/07/1996 Tây Vinh, Tây Sơn tỉnh Bình Định 2.000 93 BẠCH PHƯƠNG MAI 211762754 04/06/1999 33 Ngô Gia Tự TP Quy Nhơn, Bình Định 4.570 94 TRẦN THỊ KIM NGỌC 210073232 21/09/2001 11 Phạm Hồng Thái TP Quy Nhơn, Bình Định 13.520 Thượng Giang, Tây Giang Tây Sơn, Bình Định 2.000 2.000 17.520 TT Họ tên Số ĐKSH Ngày cấp Địa Số lượng CK 95 TRẦN VĂN HÙNG 211033648 21/03/1996 tổ 17B, KV 4, P Đống Đa TP Quy Nhơn, Bình Định 2.000 96 NGUYỄN XUÂN THỦY 211302284 29/06/2001 31 Ngô Gia Tự TP Quy Nhơn, Bình Định 6.790 97 NGUYỄN THỊ THẲM 211849270 20/07/2001 98 PHAN THÀNH NGÂN 99 NGUYỄN THANH CƯỜNG 211835789 07/06/2001 Mỹ Đức, Phù Mỹ Bình Định 2.500 100 ĐÀO NGỌC PHÚC 351369797 05/10/1996 Phú Mỹ, Phú Tấn An Giang 2.000 101 HỒ HUỲNH THÚY AÍ 102 VÕ THỊ LAN ANH 171 Trần Hưng Đạo TP Quy Nhơn, Bình Định 102/2 Lê Văn Hưu TP Quy Nhơn, Bình 211787862 30/07/1999 Định tổ 26, KV 4, P Lê Hồng Phong TP Quy Nhơn, Bình Định KV2 Lê Hồng Phong Quy Nhơn, Bình 210914538 31/07/2001 Định 211760598 07/09/1999 1.000 1.000 1.000 12.900 975.7 60 Tổng cộng ... 06/10/1983 Số lượng CK 47 PHẠM DƯ 48 NGUYỄN THỊ XUÂN THINH 49 PHAN ĐẠM 50 HỨA THÀNH NAM 51 VŨ THỊ ANH CHUYÊN 230320054 25/07/1983 134 Phan Đình Giót TP Pleiku, Gia Lai 8.000 52 VÕ VĂN NAM 230409862... TRẦN QUANG VINH 211306299 05/10/2001 64 PHAN THANH MƯƠI 211059069 23/03/2001 65 VĂN VĂN HÙNG 022330380 17/04/1984 66 NGUYỄN THANH TÚ 211760492 31/08/1999 67 PHAN VĂN THÀNH 351135354 17/03/1992 68... TP Quy Nhơn, Bình Định 1.600 210013844 26/11/1999 44 Phạm Hùng TP Quy Nhơn, Bình Định 25.000 27 PHAN THỊ THU THẢO 211012306 05/10/2001 36 Cần Vương TP Quy Nhơn, Bình Định 24.400 28 HUỲNH THỊ TUYẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: TB DOI SO CO PHAN 2017 LUU KY,

Từ khóa liên quan