phan tich yeu to ki ao trong chuyen chuc phan su den tan vien

4 3,512 14
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2017, 17:05

ngồi, Thổ cơng có khác biệt với hồn ma đáng ghét kia: áo vải, mũ đen, dáng điệu nhàn nhã Lai lịch Thổ công sạch, chí hiển hách: làm chức Ngự sử đại phu từ đời vua Lí Nam Đế, chết việc cần vương, giúp dân độ vật nghìn năm Về tính cách, hồn ma tướng giặc hăng Thổ cơng lại nhún nhường nhiêu Thổ cơng nạn nhân trực tiếp tên tướng giặc Ngôi đền Tử Văn đốt ông cai quản, bị hồn ma tướng giặc chiếm giữ Bao nỗi ấm ức Thổ công giãi bày Tử Văn có hành động đốt đền trừ tà Xuất truyện, nhân vật có vai trò người đường, dẫn lối cho Tử Văn hiểu rõ chân tướng việc Và Tử Văn hoàn thành sứ mệnh Thổ cơng người tiến cử Tử Văn nhận chức phán đền Tản Viên Như vậy, hình dung Thổ cơng nhân vật thần kì đóng vai trò phụ giúp đền ơn cho nhân vật diện truyện Nhân vật thần kì thứ ba phải nhắc tới Diêm Vương Diêm Vương người đứng đầu Minh ti, trực tiếp phán xử vụ án Tử Văn hồn ma tướng giặc Ban đẩu, nhân vật xuất lời quát mắng Tử Văn Những lời quát cho thấy uy lực người có chức vị tối cao Uy lực đủ khiến kẻ có tội phải rùng khiếp sợ Với tư cách “thẩm phán" phiên toà, Diêm Vương suy xét chuyện nghị án cách công Lời khai Tử Văn hồn ma tướng giặc Diêm Vương cho người kiểm định Cuối cùng, kẻ mang tội ác bị đền tội, Tử Văn sống lại, trở trần gian Vai trò Diêm Vương câu chuyện thể việc xử án cơng minh, mang lại cơng cho người trực Cùng hồn ma tướng giặc Thổ công, Diêm Vương nhân vật góp phần đưa cốt chuyện diễn biến, phát triển theo chiều hướng li kì hấp dẫn Hơn nữa, hình tượng nhân vật Diêm Vương thể mơ ước vị quan liêm, công minh, trực xã hội đầy rẫy nhiễu nhương, tệ nạn đương thời Các nhân vật quỷ, quỷ Dạ Xoa xuất thống qua, khơng có ảnh hưởng nhiều đến phát triển cốt truyện chúng lại góp phần mang đến khơng khí rùng rợn, kinh hãi đặc trưng chốn âm ti, địa phủ cho câu chuyện Sự kì ảo nhờ gia tăng Tử Văn không nằm số nhân vật thần kì truyện lại gắn với việc chết (hai ngày) Sống lại lại chết nhập vào cõi tiên Lãnh chức phán đền Tản Viên Đó yếu tố kì ảo truyện Những việc đặt cuối kết thúc có hậu cho Tử Văn câu chuyện, triết lí hiền gặp lành nhà văn Yếu tố kì ảo truyện khơng thể phương diện nhân vật mà khơng gian mà Nguyễn Dữ mang đến Có thể thấy truyện có hai khơng gian kì ảo Trước hết khơng gian giấc mơ (giấc mơ Tử Văn) Không gian không Nguyễn Dữ miêu tả chi tiết không gian nối liền cõi trần cõi âm, nơi gặp gỡ Tử Văn với hồn ma tướng giặc với Thổ công Cũng từ đây, Tử Văn tạm lìa cõi trần, để bước vào cõi âm, để tham gia vào vụ kiện Khơng gian kì ảo thứ hai truyện âm ti Âm ti miêu tả số chi tiết rõ ràng: Ở có sơng lớn, sơng bắc cầu dài nghìn thước, gió sông xám, lạnh thấu xương Đọc đến đây, khơng người phải rùng khiếp sợ Cảm giác u ám, lạnh lẽo, rùng rợn đeo bám vào trí tưởng tượng người đọc Nhưng trái lại, trước không gian ấy, Tử Văn lại không sợ hãi Và điều chứng tỏ lĩnh cứng cỏi thẳng nhân vật Âm ti có ngục Cửu U Nguyễn Dữ dẫn vào truyện không gian mà không miêu tả chi tiết Tuy nhiên, tên đủ khiến người đọc hình dung nơi đầy rẫy cực hình, đủ để trừng trị tội ác kẻ tên tướng giặc họ Thơi Có thể thấy yếu tố kì ảo xuất Chuyện chức phán đền Tản Viên đảm nhận vai trò riêng rõ ràng, chúng tồn khơng tách rời nhau, chí đan kết vào để dệt nên cho câu chuyện hoang đường đầy li kì hấp dẫn Trở lại thời đại Nguyễn Dữ, kỉ XVI kỉ đầy biến động lịch sử Câu chuyện nhà văn kể lại cho nghe Chuyện chức phán đền Tản Viên tất nhiên câu chuyện hoàn toàn bịa đặt Đằng sau yếu tố thần kì chắn thực bọn quan vô lại, thực nhiễu loạn nhân dân, thực bất công thực người khẳng khái, cương trực Tử Văn Nhưng Nguyễn Dữ lại đưa Tử Văn xuống tận Minh ti để tìm cơng lí, nghĩa Phải cõi trần, vị đại quan Diêm Vương quá? Giấc mơ lẽ công xã hội Nguyễn Dữ phải viện đến yếu tố thần linh thực thi Điều phản ánh thực thời đại? Chuyện chức phán đền Tản Viên câu chuyện giàu ý nghĩa Nó hấp dẫn người đọc không nội dung tư tưởng mà li kì đưa đến từ yếu tố kì ảo mà nhà văn dụng công xây dựng Viết Chuyện chức phán đền Tản Viên Nguyễn Dữ kết hợp thành công yếu tố ảo thực Câu chuyện diễn đầy tính chất li kì xuất giới âm cung với hồn ma, bóng quỷ với việc khác thường: người chết sống lại từ dương gian xuống địa phủ, từ cõi âm lại cõi dương Nhưng chuyện lại thực cách dẫn người khác, dẫn việc cụ thể đến họ tên, quê quán thời gian, địa điểm diễn việc Yếu tố kì ảo giúp câu chuyện thêm phần li kì, hấp dẫn yếu tố thực làm tăng tính xác thực, làm câu chuyện có ý nghĩa xã hội sâu sắc Câu chuyện đề cao nhân vật Ngô Tử Văn – đại diện cho tầng lớp trí thức nước Việt giàu tinh thần dân tộc, chuộng nghĩa, dũng cảm, cương trực, dám đấu tranh chống lai ác trừ hạ cho dân Truyện thể niềm tin cơng lý, nghĩa định thắng gian tà ... khơng có ảnh hưởng nhiều đến phát triển cốt truyện chúng lại góp phần mang đến khơng khí rùng rợn, kinh hãi đặc trưng chốn âm ti, địa phủ cho câu chuyện Sự kì ảo nhờ gia tăng Tử Văn không nằm số... giặc với Thổ công Cũng từ đây, Tử Văn tạm lìa cõi trần, để bước vào cõi âm, để tham gia vào vụ ki n Khơng gian kì ảo thứ hai truyện âm ti Âm ti miêu tả số chi tiết rõ ràng: Ở có sơng lớn, sơng... lịch sử Câu chuyện nhà văn kể lại cho nghe Chuyện chức phán đền Tản Viên tất nhiên câu chuyện hoàn to n bịa đặt Đằng sau yếu tố thần kì chắn thực bọn quan vô lại, thực nhiễu loạn nhân dân, thực bất
- Xem thêm -

Xem thêm: phan tich yeu to ki ao trong chuyen chuc phan su den tan vien, phan tich yeu to ki ao trong chuyen chuc phan su den tan vien

Từ khóa liên quan