0

Đồng bằng bắc bộ địa lí 4

21 330 0
 • Đồng bằng bắc bộ  địa lí 4

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:36

MÔN ĐỊA LÍ LỚP Bài : Đồng Bắc Bộ ( Tuần 5) Giáo viên : Lê Thanh Hương Chỉ : dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, cao nguyên Tây Nguyên đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Đồng lớn miền Bắc Xác định vị trí đồng Bắc Bộ đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam Hãy xác định vùng đồng Bắc Bộ lược đồ bên THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI Dựa vào nội dung mục – SGK lược đồ đồng Bắc Bộ, nêu hình thành, diện tích, địa hình hình dạng đồng Bắc Bộ - Đồng Bắc Bộ sông Hồng sông Thái Bình bồi đắp nên - Đồng Bắc Bộ có diện tích khoảng 15000 km2, đồng lớn thứ nước ta - Địa hình đồng Bắc Bộ phẳng, có dạng hình tam giác với đỉnh Việt Trì, cạnh đáy đường bờ biển 2 Sông ngòi hệ thống đê ngăn lũ Cảnh đồng Bắc Bộ Hãy lược đồ đọc tên sông đồng Bắc Bộ THẢO LUẬN NHÓM Dựa vào nội dung mục – SGK thảo luận câu hỏi sau : 1/ Ở đồng Bắc Bộ, mùa thường có mưa nhiều ? 2/ Vào mùa mưa, nước sông ? 3/ Người dân làm để hạn chế tác hại lũ lụt ? 1/ Ở đồng Bắc Bộ, mùa hạ thường có mưa nhiều 2/ Vào mùa mưa, nước sông dâng lên nhanh, thường gây lũ lụt 3/ Người dân đắp đê để hạn chế tác hại lũ lụt Cảnh đắp đê thời Trần LÀM VIỆC CẢ LỚP Dựa vào nội dung mục – SGK, hoàn thiện sơ đồ sau : Tác dụng : … Hệ thống đê đồng Bắc Bộ Vị trí : … Đặc điểm : … Tác dụng : ngăn lũ lụt Hệ thống đê đồng Bắc Bộ Vị trí : dọc hai bên bờ sông Đặc điểm : dài, cao vững Một đoạn đê sông Hồng Mương dẫn nước đồng Bắc Bộ Ghi nhớ : Đồng Bắc Bộ có dạng hình tam giác, với đỉnh Việt Trì, cạnh đáy đường bờ biển Đây đồng châu thổ lớn thứ hai nước ta, sông Hồng sông Thái Bình bồi đắp nên Đồng có bề mặt phẳng, nhiều sông ngòi ; ven sông có đê để ngăn lũ TRÒ CHƠI ĐÚNG SAI Người dân đồng Bắc Bô đắp đê ven sông để ngăn lũ Đồng Bắc Bộ thường có mưa nhiều S vào mùa đông Đông Bắc Bộ đồng châu thổ Đ lớn thứ hai nước ta Đồng Bắc Bộ sông Hồng sông Đ Thái Bình bồi đắp nên Đ Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ... cao nguyên Tây Nguyên đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Đồng lớn miền Bắc Xác định vị trí đồng Bắc Bộ đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam Hãy xác định vùng đồng Bắc Bộ lược đồ bên THẢO LUẬN... SGK lược đồ đồng Bắc Bộ, nêu hình thành, diện tích, địa hình hình dạng đồng Bắc Bộ - Đồng Bắc Bộ sông Hồng sông Thái Bình bồi đắp nên - Đồng Bắc Bộ có diện tích khoảng 15000 km2, đồng lớn thứ... CHƠI ĐÚNG SAI Người dân đồng Bắc Bô đắp đê ven sông để ngăn lũ Đồng Bắc Bộ thường có mưa nhiều S vào mùa đông Đông Bắc Bộ đồng châu thổ Đ lớn thứ hai nước ta Đồng Bắc Bộ sông Hồng sông Đ Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồng bằng bắc bộ địa lí 4 , Đồng bằng bắc bộ địa lí 4 ,

Hình ảnh liên quan

thành, diện tích, địa hình và hình dạngthành, diện tích, địa hình và hình dạng - Đồng bằng bắc bộ  địa lí 4

th.

ành, diện tích, địa hình và hình dạngthành, diện tích, địa hình và hình dạng Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Địa hình của đồng bằng Bắc Bộ khá bằng phẳng, có dạng hình tam giác với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển. - Đồng bằng bắc bộ  địa lí 4

a.

hình của đồng bằng Bắc Bộ khá bằng phẳng, có dạng hình tam giác với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển Xem tại trang 8 của tài liệu.
Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác, với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là - Đồng bằng bắc bộ  địa lí 4

ng.

bằng Bắc Bộ có dạng hình tam Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác, với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là Xem tại trang 19 của tài liệu.

Từ khóa liên quan