0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Tả Sìn Thàng, Điện Biên năm 2016 - 2017

5 319 0
  • Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Tả Sìn Thàng, Điện Biên năm 2016 - 2017

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:08

KIỂM TRA A. Phần trắc nghiệm: Câu 1: Chữ số số thập phân 24,063 thuộc hàng nào? a. Hàng nghìn b. Hàng phần trăm c. Hàng phần mười d. Hàng phần nghìn. Câu 2: Phân số viết dạng số thập phân là: 7,5 b. 75,0 c. 0,75 a. Câu 3: Biết 60% số 480, số là: 200 b. 80 c. 20 a. Câu 4: Một sợi dây dài 4200m viết dạng đơn vò km là: a. 420 km b. 0,42km c. 42,0km d. 4,2km Câu 5: Phân số số phần chưa tô màu là: a. b. c. d. 6,8 d. 320 B. Phần tự luận Câu 1: Đặt tính tính a. 605,36 + 23,8 b. 800,56 – 38,47 c. 0,256 x 24 d. 65,6 : 32 Câu 2: Tính cách thuận tiện nhất. a) 1,47 × 3,6 + 1,47 x 6,4 Câu 3:Tìm X: a) X - = 12 b) 25,8 x 1,02 - 25,8 x 1,01 b) X + 31 12 = 14,5 + 10 10 Câu 4: Một ô tô từ Huế lúc đến Đà Nẵng lúc 10 45 phút. Ô tô với vận tốc 48 km/giờ nghỉ dọc đường 15 phút. Tính quãng đường từ Huế đến Đà Nẵng. ĐÁP ÁN ĐỀ TOÁN CUỐI 2- LỚP A. Phần trắc nghiệm : điểm(mỗi câu trả lời điểm) Câu 1: b Câu 2: c Câu 3: a Câu 4: d Câu 5: b B Phần tự luận:5 điểm Câu 1(2 điểm): Mỗi phép tính 0,5 điểm a. 605,36 b. 800,56 c. 0,256 d. 65,6 + x 01 60 23,8 38,47 24 629,16 762,06 32 2,05 1024 512 6,144 Câu 2: điểm Bài giải Thời gian ô tô từ Huế đến Đà Nẵng là: 10 45 phút – 6giờ – 15 phút = 30 phút = 4,5 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm Quãng đường từ Huế đến Đà Nẵng là: 48 x 4,5 = 216 (km) Đáp số : 216 km Câu 3: điểm 0,1 x ,1 101 101 1,1 0,25 điemå 0,5 điểm 0,25 điểm Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ Ma trận đề kiểm tra cuối năm học, Toán Mạch kiến thức, Mức Số câu số điểm TNK Q Số tự nhiên, phân số, Số câu số thập phân phép tính với chúng Số điểm Đại lượng đo đại lượng: độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích TL Mức TNK Q TL Mức TNK Q TL TNK Q TL 2,0 1,0 1,0 1,0 4,0 1,0 Số điểm 2 1,0 1,0 1,0 1,0 2 1,0 1,0 Giải toán Số câu chuyển động đều; toán có liên quan đến phép tính Số điểm với số đo thời gian Số điểm TNK Q Số câu Số câu TL Tổng Yếu tố hình học: chu Số câu vi, diện tích, thể tích Số điểm hình học Tổng Mức 1 2,0 2,0 1 12 2,0 1,0 3,0 1,0 2,0 1,0 6,0 4,0 Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ PHÒNG GD&ĐT TỦA CHÙA KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC II Trường PTDTBT- TH Tả Sìn Thàng NĂM HỌC : 2016 - 2017 MÔN : Toán - LỚP Thời gian : 50 phút (Không kể thời gian giao đề) Trường: Họ tên: Lớp: Điểm thi Bằng số Giáo viên chấm Họ tên Ký Bằng chữ ĐỀ bài: Phần I (Trắc nghiệm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu Số liền trước số 9999 là: A.9998 Câu Viết phân số B 10 000 C 10 001 dạng số thập phân là: A 0,04 B 0,4 C 4,0 Câu Các số thập phân sau số số bé nhất? A 12,5 B 12,4 C 12,3 D 12,2 Câu Kết phép tính 1,6 x 10 là: A 16 B 61 C 160 Câu Kết phép tính 6,7 + là: A 12,7 B 13,7 C 14,7 D 15,7 Câu Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Sáu đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm, ba phần nghìn A 685,3 B 68,53 C 6,853 Câu : Biết 50% số Hỏi số bao nhiêu? A 10 B 20 C 30 D 40 Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ Câu 8: Trong số 28,3; 2,83; 38,2; 3,82 số có chữ số hàng phần mười là: A 2,83 B 3,82 C 28,3 B 38,2 Câu 9: 5m = …… cm Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: A 500 cm B 0,05 cm C 5000 cm Câu 10: 20 = tạ Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: A 200 tạ B 0,02 tạ C 0,2 tạ Câu 11 Diện tích hình tròn có bán kính dm : A 5024 dm2 B 502,4 dm2 C 50,24 dm2 D 5,024 dm2 Câu 12 Chu vi hình tròn có đường kính 4cm là: A 12,56 cm B 125,6 cm C 1,256 cm D 1256 cm II, Phần (Tự luận) Câu Điền số thích hợp vào chỗ chấm: A 3,2 m3 = .dm3 B 4500dm3 = m3 Câu Tính cách thuận tiện : 72,9 x 99 + 72 + 0,9 = … Câu Một người xe máy từ A tới B khởi hành lúc 8giờ 30 phút đến B lúc 42 phút Quãng đường AB dài 60 km Em tính vận tốc trung bình xe máy với đơn vị đo km/ giờ? Bài giải Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC II MÔN TOÁN KHỐI NĂM HỌC 20162017 Câu (0.5 điểm) Số liền trước số 9999 là: Câu (0.5 điểm) Viết phân số dạng số thập phân là: Câu 3.(0.5 điểm) Các số thập phân sau số số bé nhất? Câu 4.(0.5 điểm) Kết phép tính 1,6 x 10 là: Câu 5.(0.5 điểm) Kết phép tính 6,7 + là: Câu 6.(0.5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Sáu đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm, ba phần nghìn A 9998 B 0,4 D 12,2 B 16 C 14,7 C 6,853 Câu : (0.5 điểm) Biết 50% số Hỏi số bao nhiêu? A 10 Câu 8: (0.5 điểm) Trong số 28,3 ; 2,83 ; 38,2 ; 3,82 số có chữ số hàng phần mười là: C 28,3 Câu 9: (0.5 điểm) 5m = .cm : Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: A 500 cm Câu 10: (0.5 điểm) 20 = tạ : Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: Câu 11 (0.5 điểm) Diện tích hình tròn có bắn kính 4dm là: C 50,24 dm2 Câu 12 (0.5 điểm) Chu vi hình tròn có đường kính 4cm là: A 12,56 cm II, Phần (Tự luận) Câu (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: A 3,2 m3 = 3200 dm3 B 4500dm3 = 4,5 m3 Câu (1 điểm) Tính cách thuận tiện : 72,9 x 99 + 72 + 0,9 = 72,9 x 99 + ( 72 + 0,9 ) = 72,9 x 99 + 72,9 = 72,9 x ( 99 + 1) = 72,9 x 100 = 7290 A 200 tạ Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ Câu 3.(2.0 điểm) Bài giải Thời gian xe từ A đến B là: 42 phút – 30 phút = 12 phút Đổi 12 phút = 1,2 Vận tốc trung bình xe máy là: 60: 1,2 = 50 (km/giờ) Đáp số : 50 Km/ (0,25đ) (0,5đ) (0,25đ) (0,25đ) (0,5đ) (0,25đ) Phòng GD và ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Thăng Bình Năm học 2014 -2015 Môn thi: ToánLớp 8 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1 (2 đ iểm ): Giải các phương trình sau: a) 2x + 3 = 0 b) x 2 −2x = 0 c) 2 2 x 4 x 2x x 1 x 1 x 1 + + = + − − Bài 2 (1,5 đ iểm ) : Giải các bất phương trình sau và biểu diễn nghiệm trên trục số a, 2x + 3( x – 2 ) < 5x – ( 2x – 4 ) b, ( ) 3 x 1 x 2 1 10 5 > + − + Bài 3 (1 ,5 điểm): Một bạn học sinh đi học từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 4 km/h . Sau khi đi được 2 3 quãng đường bạn ấy đã tăng vận tốc lên 5 km/h . Tính quãng đường từ nhà đến trường của bạn học sinh đó , biết rằng thời gian bạn ấy đi từ nhà đến trường là 28 phút Bài 4 (4 đ iểm ) : Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3cm, AC = 5cm, đường phân giác AD. Đường vuông góc với DC cắt AC ở E . a) Chứng minh rằng tam giác ABC và tam giác DEC đồng dạng . b) Tính độ dài các đoạn thẳng BC, BD. c) Tính độ dài AD. d) Tính diện tích tam giác ABC và diện tích tứ giác ABDE. Bài 5 (1 điểm ) : Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông (như hình vẽ). Độ dài hai cạnh góc vuông của đáy là 5cm, 12cm, chiều cao của lăng trụ là 8cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đó. −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− HẾT−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− Họ và tên học sinh :……………………………………………Lớp ……SBD………… 1 8cm 12cm 5cm C' C B' B A' A Bài 1 2 Câu a a) 2x + 3 = 0 ⇔ x = − 3 2 . Vậy tập nghiệm của pt la S = {− 3 2 } 0,50 Câu b b) x 2 −2x = 0 ⇔ x(x − 2) ⇔ x = 0 hoặc x = 2 Vậy tập nghiệm của pt là S = {0; 2} 0,25 0,25 Câu c * ĐKXĐ: x ≠ 1; x ≠ −1 * Quy đồng hai vế và khử mầu, ta có: ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 x 4 x 1 x x 1 2x x 1 x 1 x 1 + − + + = − − − * Suy ra: x 2 + 3x − 4 + x 2 + x = 2x 2 ⇔ 4x = 4 * ⇔ x = 1 (không thỏa mãn điều kiện). Vậy phương trình đã cho vô nghiệm 0,25 0,25 0,25 0,25 Bài 2 1,5 Câu a Đưa được về dạng: 2x + 3x − 6 < 5x − 2x + 4 Giải BPT: x < 5 Biểu diễn nghiệm đúng: 0,25 0,25 0,25 Câu b Đưa được về dạng 10 + 3x + 3 > 2x − 4 Giải BPT: x > 9 Biểu diễn nghiệm đúng 0,25 0,25 0,25 Bài 3 1,5 2 5 0 9 0 Gọi quãng đường cần tìm là x (km). Điều kiện x > 0 Quãng đường đi với vận tốc 4km/h là 2 3 x(km) Thời gian đi là 2 3 x :4 = x 6 (giờ) Quãng đường đi với vận tốc 5km/h là 1 3 x(km) Thời gian đi là 1 3 x :5 = x 15 (giờ) Thời gian đi hêt q/đường là 28 phút = 7 15 giờ Ta có phương trình: x x 7 6 15 15 + = Giải phương trình ta tìn được x = 2 (thỏa mãn điều kiện) Vậy quãng đường từ nhà đến trường của bạn học sinh đó là 2km 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Bài 4 3 Hình Hình vẽ cho câu a, b 0,50 Câu a Tam giác ABC và tam giác DEC , có : · · 0 BAC EDC 90= = ( giải thích ) Và có µ C chung Nên (g−g) 0,25 0,25 0,25 Câu b + Tính được BC = 5 cm + Áp dụng tính chất đường phân giác : DB DC AB AC = 0,25 0,25 3 S ΔABC ΔDEC. t ta cCcChứng minh H 4cm 3cm E D C B A + Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau: DB DC DB DC BC 5 3 4 3 4 7 7 + = = = = + + Tính được DB = 15 7 cm 0,25 0,25 Câu c Dựng DH ⊥ AB ⇒ DH // AC ( cùng vuông góc với AB ) + Nên DH BD AC BC = ⇒ DH = 15 4 12 7 5 7 × = ( hệ quả Ta lét ) + Chứng minh tam giác AHD vuông cân và tính được AD = 288 49 0,25 0,25 0,25 Câu d S ABC = 2 1 1 AB.AC 3.4 6(cm ) 2 2 = = +Tính DE = 15 7 cm + S EDC = 150 49 cm 2 + Tính được S ABDE = S ABC − S EDC = 144 49 cm 2 0.25 0,25 0,25 0.25 Bài 5 1 + Tính cạnh huyền của đáy : 2 2 5 12 13+ = (cm) + Diện tích xung quanh của lăng trụ : ( 5 + 12 + 13 ). 8 = 240(cm 2 ) + Diện tích một đáy : (5.12):2 = 30(cm 2 ) + Thể tích lăng trụ : 30.8 = 240(cm 3 ) 0,25 0,25 0,25 0,25 4 Trường TH Trần Hưng Đạo Thứ sáu ngày 28 tháng năm 2014 Họ tên:…….………………………………… Lớp … BÀI THI ĐỊNH GIỮA II Môn: Toán Điểm (Thời gian: 40 phút không kể thời gian giao đề ) Lời phê cô giáo Bài (2đ): Hãy khoanh vào trước câu trả lời đúng: a/ Một tam giác vuông có hai cạnh 3cm 4cm Vậy diện tích tam giác là: A 4cm2 B 6cm2 C 14cm2 D 12cm2 b/ Diện tích hình tròn có đường kính 1,2dm : A 3,768dm2 B 4,5216dm2 C 1,1304dm2 TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN CẤU TRÚC NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I LỚP HAI NĂM HỌC 2010 – 2011 GIÁO VIÊN: VÕ THỊ CA Mức độ Nội dung Nhận biết thông hiểu Vận dụng Số và phép tính *Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng 1) Tổng của 17 và 18 là: A . 35 B . 25 C . 53 2) Hiệu của hai số 42 – 14 là: A . 32 B . 28 C . 38 3) 28 – 15 = 13 Số trừ là: A . 28 B . 13 C . 15 4) 30 + 14 gọi là: A . Tổng B . Số hạng C . Số trừ *Điền số vào chỗ trống 5) 98 > > 100 6) 73 Gồm chục 3 đơn vị 7) Chín mươi chín Viết là: *Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống 8) 48 – 14 = 24 9) 70 + 10 = 80 10) Đặt tính rồi tính 59 + 38 42 – 19 11) Tìm X 27 + X = 61 X – 52 = 9 12) Tổng của hai số là 50. Biết số hạng thứ nhất là 25. Tìm số hạng thứ hai? Đại lượng và đo lường *Điền số vào chỗ trống 1) Thứ hai tuần này là ngày 14. Vậy thứ tư tuần này là ngày 2) Một ngày có . giờ. *Điền dấu < > = vào ô trống 3) 34 kg + 18 kg 17 kg + 35 kg 4) 24 lít + 30 lít 60 lít – 20 lít Yếu tố hình học 1) Nêu tên ba điểm thẳng hàng A D E x x x B x C x Ba điểm thẳng hàng là: . ; . 2) Hình vẽ bên có: a) . hình tứ giác b) . Hình tam giác Giải toán có lời văn 1) Lớp Hai A có 22 bạn Lớp Hai B có 19 bạn. Hỏi cả hao lớp có bao nhiêu bạn? 2) Thùng lớn đựng 43 lít dầu, thùng bé đựng ít hơn thùng lớn 15 lít dầu. Hỏi thùng bé đựng bao nhiêu lít dầu? Trường TH Vạn Phước Lớp:…………………… Họ tên:……………… KIỂM TRA CUỐI I, NĂM HỌC 2014-2015 Môn: Toán - Lớp Ngày kiểm tra : 29 /12 /2014 Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề) Điểm: Lời nhận xét : Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a Tám mươi hai phẩy sáu mươi mốt b Số thập phân gồm sáu nghìn không trăm linh ba đơn vị , chín phần trăm: c 842, 706 đọc là: d 37,89% đọc là: Câu 2: Đặt tính tính a) 146,34 + 521,85 b) 745,5 - 14,92 c) 25,04 x 3,5 d) 77,5: 2,5 Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời a Tìm chữ số x, biết : 5,6x1 > 5,681 A.x=9 B.x=7 C.x=1 D.x=0 C 280 D 208 b phút 40 giây = ………… giây A 440 B 404 c Số thích hợp điền vào ô trống để 8m2 62cm2 = □cm2 A 862 B 86200 C 8062 D 80062 d Lớp 5A có 15 bạn nam 20 bạn nữ Tỉ số phần trăm số bạn nam số bạn nữ lớp 5A là: A 15% B 75% C 20% D 80 % Câu 4: Tính cách thuận tiện: 56,8 x 76,9 - 56,8 x 76,8 Câu 5: Một bìa hình chữ nhật có chiều dài 7,5 dm, chiều rộng chiều dài 2,25dm Tính chu vi bìa hình chữ nhật đó? Câu 6: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24 m, chiều rộng 5/6 chiều dài Người ta dành 15,7% diện tích để làm nhà Hỏi diện tích đất làm nhà bao nhiêu? HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC 1, Năm học 2014 – 2015 Môn: TOÁN LỚP Câu 1: (1 điểm) Học sinh thực câu 0.25 Câu 2: (2.0 điểm): Đặt tính tính , ghi 0.5 điểm/ phép tính Tính chưa đặt tính, ghi 0.25 điểm/ phép tính Câu 3: (2.0 điểm): Khoanh vào ý câu, ghi 0.5 điểm) a A x = b C 280 c D 80062 d B 75% Câu 4: (1 điểm) a) 56,8 x 76,9 - 56,8 x 76,8 = 56,8 x (76,9 - 76,8) = 56,8 x 0,1 = 5,68 Câu 5: (2 điểm) Bài giải Chiều rộng bìa hình chữ nhật là: 7,5 - 2,25 = 5,25 (dm) (1đ) Chu vi bìa hình chữ nhật là: (7,5 + 5,25) x = 25,5 (dm) Đáp số : 25,5 dm (1 đ) Câu 6: (2 điểm) Bài giải Chiều rộng mảnh đất 24 x 5/6 = 20 m (0.5 đ) Diện tích mảnh đất là: 24 x 20 = 480 (m2) (0.5 đ) Diện tích đất để làm nhà là: 480 x 15,7 : 100 = 75.36 (m2) Đáp số : 75.36 (m2) (1 đ) * Lưu ý: - Điểm toàn bài: thang điểm 10 - Những có chữ viết không rõ ràng, trình bày không đẹp, tẩy xóa nhiều: trừ 0.5 điểm - Điểm toàn làm theo ví dụ sau: + Điểm toàn 7.5 7.75 làm tròn thành + Điểm toàn 7.25 làm tròn thành KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI HỌC I MÔN: TOÁN (Thêi gian 40 phót) Hä vµ tªn: Líp 1 Điểm Lời phê của giáo viên Bµi 1. Trường Tiểu học Phước Thể Họ tên :………………………… Lớp : Giám khảo (GVCN) KIỂM TRA GIỮA II MÔN TOÁN KHỐI NĂM HỌC 2016 -2017 Nhận xét … … …………………………………………… ……………………………………………………… ……….……………………………………….……… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Giám khảo Câu (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời a) Chữ số số thập phân 85,472 thuộc hàng nào? A Hàng chục B Hàng trăm C Hàng phần mười D Hàng phần trăm b) Không phẩy năm viết là: A 0,5 B 0,05 C 0,005 D 5,000 Câu (1điểm) Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống 45, m3 = 45300dm3 27m3 = 27 000 000cm3 26,31 dm3 = 2631cm3 78 dm3 = 7, 84m3 Câu (1 điểm) Điền kết vào chỗ chấm Cho hình lập phương có số đo cạnh hình vẽ Thể tích hình lập phương là: 3,1 dm Câu (1 điểm) Nối biểu thức cột A với kết cột B: A 12,5 - 8,8 + 6,6 B 10,8 10,3 3,4 × + 7,2 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu (1 điểm) Lớp 5A có 32 học sinh, cuối học có 25 % học sinh khen thưởng Số học sinh khen thưởng là: .(học sinh) Câu (1 điểm) Nối hình tròn với biểu thức Cho hình tròn có bán kính hình vẽ Diện tích hình tròn là: r = 2,5 cm O 2,5 × × 3,14 = 15,7cm2 2,5 × 2,5 × 3,14 = 19,625cm2 2,5 × 2,5 × 3,14 = 19,625cm3 Câu (2 điểm) Tìm X X : 3, = 0, × X - 6, 12 = 8, + …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu (2 điểm) Người ta sơn thùng nắp hình hộp chữ nhật có chiều rộng 2,5 dm, chiều dài gấp đôi chiều rộng, chiều cao 3,2dm Tính diện tích quét sơn Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu (1 điểm) a) D b) A Câu (1 điểm) 45, m3 = 45300dm3 Đ 26,31 dm3 = 2631cm3 S ĐÁP ÁN 27m3 = 27 000 000cm3 Đ 78 dm3 = 7, 84m3 Câu (1 điểm) 29,791 dm3 Câu (1 điểm) 10,8 12,5 - 8,8 + 6,6 7,2 3,4 x + 10,3 Câu (1 điểm) (học sinh) Câu (1 điểm) Câu (2 điểm) 2,5 × 2,5 × 3,14 = 19,625cm2 X : 3, = 0, × X - 6, 12 = 8, + X : 3, = 2, X - 6, 12 = 13, X = 2,5 × 3,2 X =8 Câu (2 điểm) S X = 13,5 + 6,12 X = 19,62 Bài giải Chiều dài thùng : 2,5 × = (dm) Diện tích xung quanh thùng là: (2,5 + 5) × × 3,2 = 48 (dm2) Diện tích mặt đáy thùng là: × 2,5 = 12,5 (dm2) Diện tích quét sơn thùng là: 48 + 12,5 = 60,5 (dm2) Đáp số : 60,5 dm2 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ BA ĐỒN Họ tên:………… ………………… Lớp: 5… Điểm Bằng số : Bằng chữ : BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ II NĂM HỌC: 2016 - 2017 MÔN: TOÁN LỚP (Thời gian làm bài: 40 phút) Lời nhận xét giáo viên I TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ trước câu trả lời nhất: Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1/ Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 0,79 m3 = ……… dm3 bao nhiêu? A 79 B 790 C 7900 D 79000 2/ Tỉ số phần trăm 32 50 bao nhiêu? A 64% B 65% C 46%4 D 63% 3/ 4760cm kết số nào? A 4,76dm3 B 4,76m3 C 4,76cm3 D 4,76mm3 4/ Hình lập phương có cạnh 1,5m Thể tích hình lập phương là: A 3375cm3 B 3,375 dm3 C 3,375 m3 D.33750 cm3 5/ Diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 9cm là: A 468cm2 B 324cm2 C 486 cm2 D 729cm2 6/ Một hình tròn có diện tích 113,04cm2 bán kính là: A 12cm B 6cm C 9cm D 18cm2 PHẦN II: TỰ LUẬN Bài 1: Đặt tính tính a) 32,6 + 2,67 b) 70 - 32,56 c) 70,7 3,25 d) 4695,6 : 86 Bài 2: Điền dấu >; 0,0698m Điểm d) 0,01m < m Bài giải Diện tích xung quanh thùng là: ( + ) x x = 60 ( dm2) (0,5 điểm) Diện tích đáy thùng là: x = 24 ( dm2) (0,5 điểm) Diện tích sắt phải dùng để làm thùng là: 60 + 24 = 84 ( dm2) (0,5 điểm) Đáp số: 84 ( dm ) (0,5 điểm) x + x = 55,35 x + x = 55,35 x (4 + = 55,35 x 4,5= 55,35 x = 55,35 : 4,5 x = 12,3 Hướng dẫn chấm Mỗi câutính 0, điểm Mỗi câu điền 0, điểm Phép tính đúng, lời giải sai không ghi điểm Phép tính sai, lời giải ghi điểm lời giải Sai đơn vị trừ toàn 0,5điểm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TT MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN GIỮA II Mức Chủ đề Mức Mức Mức Đọc viết số Số câu 1 thập phân phép tính Số với số thập điểm phân Đại lượng Số câu đo đại lượng với đơn Số vị đo học điểm Gải toán Số câu yếu tố hình học: Tính Số 0,5 2,5 0,5 diện tích hình điểm chữ nhật Tổng Số điểm 3 3,5 Giải toán Số câu tỉ số phần Số trăm điểm Số câu Cộng 0,5 0,5 3 10 2,5 1,5 10 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... CUỐI HỌC KÌ II Trường PTDTBT- TH Tả Sìn Thàng NĂM HỌC : 20 16 - 20 17 MÔN : Toán - LỚP Thời gian : 50 phút (Không kể thời gian giao đề) Trường: Họ tên: Lớp: Điểm thi. .. 20 0 tạ B 0, 02 tạ C 0 ,2 tạ Câu 11 Diện tích hình tròn có bán kính dm : A 5 024 dm2 B 5 02, 4 dm2 C 50 ,24 dm2 D 5, 024 dm2 Câu 12 Chu vi hình tròn có đường kính 4cm là: A 12, 56 cm B 1 25 ,6 cm C 1 , 25 6... là: 42 phút – 30 phút = 12 phút Đổi 12 phút = 1 ,2 Vận tốc trung bình xe máy là: 60: 1 ,2 = 50 (km/giờ) Đáp số : 50 Km/ (0 , 25 đ) (0 ,5 ) (0 , 25 đ) (0 , 25 đ) (0 ,5 ) (0 , 25 đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Tả Sìn Thàng, Điện Biên năm 2016 - 2017, Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Tả Sìn Thàng, Điện Biên năm 2016 - 2017,

Hình ảnh liên quan

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích  - Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Tả Sìn Thàng, Điện Biên năm 2016 - 2017

u.

tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích Xem tại trang 1 của tài liệu.