0

bao cao rieng quy III 2017

19 90 0
  • bao cao rieng quy III 2017

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 11:58

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NỘI BỘMã tài liệu: Phiên bản: Ver 3.0Ngày ban hành: 20/02/08BÁO CÁO THÁNG/QUY - PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH(Tháng …… năm ……)Người báo cáo: I. CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆNKẾ HOẠCH BÁO CÁONội dung công việcTuần 1Tuần 2Tuần 3Tuần 4Kết quả Khó khăn, tồn đọngHC-NV-2.Quản lý thư viện, hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu.2.1. Quản lý thư viện của công ty Tiếp nhận yêu cầu, đặt mua sách tài liệu của các phòng ban. Cập nhật, quản lý, cho mượn sách và tài liệu.HC-NV-5.Lập kế hoạch và tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các chuyến công tác.5.1. Tổ chức, chuẩn bị thực hiện các cuộc họp tại VP Công ty.5.2. Phụ trách việc tổ chức các hội nghị, các sự kiện của Công ty. (bổ sung tổ chức ăn trưa)5.3. Chuẩn bị thủ tục đi công tác trong và ngoài nước cho CBNV. Xin cấp visa, hộ chiếu… Đặt phòng khách sạn, vé máy QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NỘI BỘMã tài liệu: Phiên bản: Ver 3.0Ngày ban hành: 20/02/08bay, tàu, xe.HC-NV-6.Quản lý và cấp phát văn phòng phẩm. Tiếp nhận đề xuất văn phòng phẩm từ các phòng/ban/đơn vị. Mua, quản lý và cấp phát theo định mức, hợp lý. Thực hiện việc đặt in các giấy tờ văn phòng phẩm như: Tiêu đề thư, phong bì, cardvisit, tem tài sản.P.2.Quản lý việc sử dụng điện thoại Đề xuất điều chỉnh định mức sử dụng.  So sánh thực tế và định mức, lập bảng tổng hợp vượt định mức trình trưởng phòng duyệt.HC-NV-7.Quản lý toàn bộ tài sản của công ty 7.1. Tiếp nhận, xác minh thông tin và upload lý lịch máy móc, thiết bị lên ERP.7.2. Bàn giao tài sản cho đơn vị sử dụng.7.3. Kiểm kê đối chiếu tài sản định kỳ.7.4. Lập phương án sử dụng, điều chuyển và thanh lý tài sản.QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NỘI BỘMã tài liệu: Phiên bản: Ver 3.0Ngày ban hành: 20/02/087.5. Quản lý việc duy tu, bảo trì hạ tầng cơ sở như: Hệ thống điện; nước; điều hòa; kiến trúc; xây dựng…7.6. Báo cáo định kỳ tổng hợp tài sản tháng, quý năm và đột xuất.HC-NV-8.Quản lý về việc mua, cấp phát, bảo trì, bảo hành, sửa chữa thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng8.1. Tổ chức mua và cấp phát trang thiết bị máy văn phòng. Tiếp nhận nhu cầu sử dụng trang thiết bị, máy văn phòng, đồng phục, bảo hộ. Xác minh nhu cầu và lập phương án mua mới hoặc điều chuyển. Bàn giao, thực hiện thủ tục thanh toán8.2. Thực hiện việc bảo hành, sửa chữa trang thiết bị, máy văn phòng  Tiếp nhận nhu cầu sửa chữa Phối hợp cùng IT xác minh lỗi và lên phương án sửa chữa. Bàn giao và làm thủ tục thanh toán.QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NỘI BỘMã tài liệu: Phiên bản: Ver 3.0Ngày ban hành: 20/02/08HC-NV-9.Quản lý và sử dụng xe ô tô9.1. Trực tiếp điều động xe và lái xe.9.2. Chỉ đạo các lái xe xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, lập dự toán kinh phí sử dụng cho xe.9.3. Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện của các lái xe về công tác bảo dưỡng, sửa chữa, đăng kiểm.9.4. Xây dựng định mức nhiên liệu của các loại ô tô, xe, thiết bị công trình.P.2.Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác Hành chính lên Công ty, Tập đoàn.Các công việc phát sinhHC-NV-10.Thực hiện công tác an ninh, trật tự, giao tế. Quản lý, kiểm soát hàng hóa, tài sản, khách, nhân viên ra vào cổng.10.1. Quản lý đội bảo vệ trong Công tya. Lập phương án triển khai thực hiện công việc cho đội bảo vệ.b. Phân công công việc cho đội bảo vệ.c. Kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ.10.2. Xây dựng phương án an ninh, phòng chống mất tài sản cho các QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NỘI BỘMã tài liệu: Phiên bản: Ver 3.0Ngày ban hành: 20/02/08đơn vị thuộc hệ thống cty.10.3. Thay mặt Giám đốc công ty xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh nội bộ như: sử dụng ma TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VIỆN NGHIÊN CỨU THANH NIÊN - BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA “Ý KIẾN CỦA THANH NIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN” Hà Nội, tháng – 2015 MỤC LỤC Đối tượng, khách thể điều tra Giới thiệu mẫu điều tra I Quan điểm, thái độ tham gia niên hoạt động tình nguyện Hè năm 2015 Quan điểm, thái độ niên hoạt động tình nguyện II Ý kiến đánh giá niên hoạt động niên tình nguyện Hè năm 2015 10 Ý kiến niên hoạt động tình nguyện Hè năm 2015 theo đội hình 10 Ý kiến niên hoạt động tình nguyện chỗ 12 3.Ý kiến đánh giá niên tác động hoạt động niên tình nguyện Hè 2015 15 3.1 Tác động phát triển kinh tế - xã hội địa phương .15 3.2 Tác động niên .16 Ý kiến niên khó khăn, hạn chế hoạt động niên tình nguyện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2015 .17 IV Nhu cầu, mong muốn niên hoạt động tình nguyện .20 V Các ý kiến đề xuất niên nhằm nâng cao hiệu hoạt động tình nguyện niên thời gian tới 22 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 24 I Kết luận 24 PHẦN I GIỚI THIỆU VỀ CUỘC ĐIỀU TRA Đặt vấn đê Hoạt động tình nguyện niên có từ lâu trở thành phong trào rộng lớn niên Việt Nam Để triển khai sâu rộng toàn Đoàn phong trào “Thanh niên tình nguyện”, ngày 15/5/2015 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có kế hoạch đạo số 338 KH/TWĐTN-ĐKTHTN Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2015 với mục đích nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo; xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh Đồng thời, thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường để niên rèn luyện, cống hiến trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng cấp triển khai thực chủ đề công tác năm 2015 “Tự hào tiến bước cờ Đảng” Trong năm qua, phong trào niên tình nguyện có bước phát triển chất lượng số lượng, thu hút tham gia đông đảo đối tượng niên, với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả, hình thức phong phú, đa dạng, xã hội ghi nhận, ủng hộ đánh giá cao Tuy nhiên, có ý kiến đánh giá khác hoạt động tình nguyện niên vai trò tổ chức Đoàn, Hội việc tổ chức hoạt động tình nguyện cho niên như: Tổ chức Đoàn, Hội chưa phát huy vai trò điều phối, định hướng, dẫn dắt hoạt động tình nguyện đội hình tình nguyện chi viện cho khu vực khó khăn Chiến dịch tình nguyện đợt hoạt động tình nguyện tập trung lớn năm số địa phương chưa tạo khí niên, chưa huy động lực lượng niên chỗ tham gia hoạt động tình nguyện Ở số tỉnh, thành hoạt động tình nguyện dừng cấp tỉnh huyện, chí hoạt động cấp huyện hoạt động cấp tỉnh tổ chức địa bàn huyện Các hoạt động tình nguyện chưa có tính rộng khắp, không đồng địa bàn; chưa tạo tính lan tỏa đối tượng niên xã hội; chưa phát huy sức trẻ, nhiệt huyết tinh thần xung kích, tình nguyện niên1 Để có thêm sở đánh giá hoạt động niên tình nguyện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015 bước nâng cao hiệu hoạt động phong trào niên tình nguyện cho năm tiếp theo, cần có Điều tra dư luận xã hội “Ý kiến niên hoạt động niên tình nguyện” Mục đích của điêu tra Tìm hiểu ý kiến đánh giá niên hoạt động niên tình nguyện Hè 2015 vấn đề đặt hoạt động tình nguyện niên nhằm cung cấp thông tin, khoa học giúp Ban Bí thư, Ban Thường vụ Ban chấp hành Trung ương Đoàn có giải pháp đạo hiệu quả, thiết thực phong trào niên tình nguyện năm Nội dung điêu tra 3.1 Quan điểm, thái độ, tham gia niên hoạt động niên tình nguyện Hè năm 2015 Báo cáo tổng kết Chiến Tiết 6 : THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG * Nhóm: III ( Tổ 3 ) ; Lớp: 7A3 * Họ và tên thành viên có mặt: 1,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Xác định ảnh một vật tạo bởi gương phẳng: C1: - a) - Đặt bút chì . . . . . . . . . . . . . với gương. - Đặt bút chì . . . . . . . . . . . . . với gương. b) Vẽ hình 1 và hình 2 ứng với hai trường hợp trên. 2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng. C2: - Di chuyển gương từ từ ra xa mắt, bề rộng vùng nhìn thấy của gương sẽ . . . . . . . . . . . . . . . C4: - Vẽ ảnh của hai điểm M, N vào hình 3 ( Chú ý vẽ đúng vị trí của gương, mắt và các điểm M, N như hình 6.3 Sgk/18 (Trong hình vẽ dưới đây Mắt đặt tại vị trí K, gương phẳng đặt tại vị trí G, điểm N, M đặt trên tường). - Không nhìn thấy điểm . . . . . . vì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Nhìn thấy điểm . . . . . . vì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hình 1 Hình 2 . . N M . K Gương Tường Hình 3 Cong ty CO ph~n Djch vl:I va Xay dlfng Dia be D~t Xanh Sao cao tai chfnh rieng giCl'a nien dQ Ngay 30 thang narn 2017 Cong ty Co phan Dich vu va Xay dl,J'ng £)ia 6c £)~t Xanh Ml)C Ll)C Trang Thong tin chung Bao cao cua Ban Tong Giarn doc Bao cao scat xet bao cao tai chfnh rieng giCPanien dO 3-4 Bang can doi k~ toan rieng giCPanien 5-7 Bao cao k~t qua heat dong kinh doanh rieng giCPanien dO Bao cao lu'u chuyen ti~n t$ rieng giCPanien dO Thuy~t minh bao cao tai chfnh rieng giCPanien dO - 10 11 - 42 C6ng ty Co phan Dich V~ va Xay dllng Dia be £)~t Xanh THONG TIN CHUNG eONG TV Cong ty C6 phan Djch vu va Xay dl,mg Dla 6c Dat Xanh ("Cong ty") la mot cong ty c6 phan dU'Q'c lap theo Luat Doanh nghi$p cua Vi$t Nam theo Giay Chung nhan Dang ky Kinh doanh ("GCNDKKD") 56 0303104343 SO' Ke hoach va D~u tu' Thanh Ho Chi Minh cap nqay 23 thanq 11 narn 2007, va cac GCNDKKD di€lu chlnh sau d6 Conq ty du'oc niern yet tai SO' Giao dlch Chung khoan Thanh ph6 Ho Chi Minh ("HOSE") theo Ouyet dinh 56 161/QD-SGDHCM T6ng Giarn d6c HOSE ky nqay 14 thanq 12 nam 2009 Heat dong kinh doanh chlnh ky hi$n tal cua Cong ty la xay dl,mg, kinh doanh bat dong san, dich vu rnoi gi6'i bat dong san va cac dich vu khac Cong ty c6 tru so chinh dang ky tal se 27, DU'6'ng Dinh Bo LTnh, PhU'6'ng 24, Ouan Binh Thanh, Thanh Ho Chi Minh, Viet Nam va chi nhanh tal L~u 16, Tca nha Center Building, se 1, DU'6'ng Nguy~n Huy TU'O'ng, Phuonq Thanh Xu an Trung, QU$n Thanh Xuan, Thanh ph6 Ha Nol, Vi$t Nam HOI DONG QUAN TR! Cac vien Hoi dong Ouan tr] ky va vao lap bao cao nhu sau: Ong Ong Ong Ong Ong LU'O'ngTr! Thin Nguy~n Khanh HU'ng Pharn Linh Tran Viet Anh LU'O'ngTrl Thao Chu tich Ph6 cno tlch Thanh vien Thanh vien Thanh vien b6 nhiern 31 thanq nam 2017 BAN KIEM SOAT Cac vlen Ban kiern so at ky va vao nqay I$p bao cao nhu sau: Ong Nguy~n Van Bang Ba Tr~n Thi Thuy Trang Ba Trinh Th] NgQc Ha Ong Nguy~n Qu6c Vy Liem Truonq Ban TmO'ng Ban Thanh vlen Thanh vien b6 nhlern nqay 31 thanq narn 2017 mi~n nhiem nqay 31 thanq nam 2017 BAN TONG GIAM DOC Cac vien Ban T6ng Giarn d6c ky va vao lap bao cao nhu' sau: Ong LU'O'ngTrt Thin Ong Nguy~n Khanh HU'ng Ong Bui NgQc Duc Ong Tr~n Cong Luan Ba D6 Thi Thai Ong Nguy~n Tm6'ng SO'n Ba Tr~n Thi Thuy Trang Ong TrU'O'ng Minh Chanh T6ng Glarn d6c Ph6 T6ng Giarn Ph6 T6ng Giarn Ph6 T6ng Glarn Ph6 T6ng Giarn Ph6 T6ng Giarn Ke toan tmO'ng Ke toan tmO'ng d6c d6c d6c d6c d6c b6 nhiern nqay 27 thanq Signature Not Verified Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM Ký ngày: 17/10/2017 11:14:23 Báo cáo tài chính riêng Quí 1 của Năm 2010 Của Công ty Cổ phần Vincom 0 MỤC LỤC N ội dung M ục lục Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc B ảng Cân đối kế toán Báo cáo K ết quả kinh doanh Báo cáo Lưu chuy ển tiền tệ B ản Thuyết minh Báo cáo t ài chính Ph ụ lục: Báo cáo tài chính tóm t ắt (theo m ẫu CBTT-03 Thông t ư s ố 38/2007/TT-BTC) 23 - 25 Trang 1 9 10 - 22 8 2 - 3 4 - 7 1 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Thông tin liên l ạc Đ ịa chỉ: 191 ph ố B à Tri ệu, ph ư ờng L ê Đ ại H ành, qu ận Hai B à Trưng, Hà N ội Đi ện thoại: (+84 4) 3974 9999 Fax: (+84 4) 3974 8888 Website: www.vincomjsc.com H ội đồng Quản trị v à Ban T ổng Giám đốc Hội đồng Quản trị Ông Lê Kh ắc Hiệp Ch ủ tịch HĐQT Ông Ph ạm Nhật V ư ợng Thành viên Bà Ph ạm Thúy Hằng Thành viên Bà Nguy ễn Diệu Linh Thành viên Ông Ph ạm Văn Kh ương Thành viên Bà Mai Hương N ội Thành viên Ban Tổng Giám đốc Bà Mai Hương N ội T ổng Giám đốc Bà Nguy ễn Diệu Linh Phó T ổng Giám đốc Ông Ph ạm Văn Kh ương Phó T ổng Giám đốc Bà Hoàng B ạch D ương Phó T ổng Giám đốc Xác nh ận của Ban Tổng Giám đốc - - - - Th ực hiện các phán đoán v à các ư ớc tính một cách thận trọng; Công bố các chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong các báo cáo tài chính; Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong giai đoạn từ ngày 01/01/2009 đến thời điểm lập báo cáo này như sau: Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính này phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính. Trong vi ệc lập các báo cáo t ài chính t ổng hợp n ày, Ban T ổng Giám đốc phải: Ch ọn lựa các chính sách kế toán thích hợp v à áp d ụng các chính sách n ày m ột cách nhất quán; Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập các báo cáo tài chính; các sổ kế toán được cập nhật, lưu giữ một cách đầy đủ và phù hợp để phán ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và Báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghi ệp Việt Nam hiện h ành. Công ty Cổ phần Vincom (trước đây là Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt Nam) ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001016 do Sở Kế hoạch và Đ ầu t ư thành ph ố H à N ội cấp ng ày 03/05/2002. Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính riêng Quí 1 của Năm 2010. 2 Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Mai Hương N ội - Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm trong việc tiết kiệm chi phí đầu tư cũng như chi phí hoạt động kinh doanh và bảo vệ an toàn tài sản của Công ty, do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hiện tượng làm tổn thất và thiệt hại đến tài sản của Công ty, cũng như các hành vi gian l ận v à các vi ph ạm khác. Chúng tôi, các thành viên của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Năm 2009 (đã được kiểm toán) Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 384 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP HCM 1 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2-5
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN - bao cao rieng quy III 2017
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Xem tại trang 5 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN (Tiếp theo) - bao cao rieng quy III 2017

i.

ếp theo) Xem tại trang 6 của tài liệu.
TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH (phụ lục 01) - bao cao rieng quy III 2017

ph.

ụ lục 01) Xem tại trang 13 của tài liệu.
Trong đó: Doanh thu được phân theo khu vực địa lý và loại hình kinh doanh nÏư sai: - bao cao rieng quy III 2017

rong.

đó: Doanh thu được phân theo khu vực địa lý và loại hình kinh doanh nÏư sai: Xem tại trang 15 của tài liệu.