0

Tuần 27. Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

13 359 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 11:48

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG TỪ NGỮ NÓI I. MỤC TIÊU: 1. Hiểu thế nào là liên kết câu bằng từ ngữ nối. 2. Biết tìm các từ ngữ có tác dụng nối trong đoạn văn, biết sử dụng các từ ngữ nối để liên kết câu. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Bảng phụ viết đoạn văn ở BT1 (phần Nhận xét). - Bút dạ + một vài giấy khổ to phô tô các đoạn văn để làm BT. - Một vài tờ phiếu phô tô mẫu chuyện vui ở BT2 (phần Luyện tập). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiểm tra bài cũ 4’ - Kiểm tra 2 HS - Nhận xét, cho điểm - HS đọc thuộc lòng 10 câu ca dao, tục ngữbàiBài mới 1 Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài - HS lắng nghe 2 Nhận xét 11’ – 12’  HĐ 1: Cho HS làm BT1: - Cho HS đọc yêu cầu đề bài + đọc đoạn văn - GV giao việc - Cho HS làm bài. (GV mở bảng phụ) - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm - Lắng nghe - Làm bài - Lớp nhận xét - Nhận xét + chốt lại kết quả đúng  HĐ 2: Cho HS làm BT2: - Cho HS đọc yêu cầu BT2 - GV nhắc lại yêu cầu - Cho HS làm bài + trình bày - Nhận xét + chốt lại kết quả đúng - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm - Lắng nghe - Làm bài + trình bày - Lớp nhận xét 3 Ghi nhớ 3’ - Cho HS đọc nội dung cần ghi nhớ trong SGK - HS đọc + nhắc lại nội dung (khôn nhìn SGK) 4  HĐ 1: Cho HS làm Luyện tập 13’ – 14’ BT1: - Cho HS đọc yêu cầu BT1 + đọc bài Qua những mùa hoa - GV giao việc - Cho HS làm bài. (GV phát bút dạ + phiếu) - Cho HS trình bày - Nhận xét + chốt lại kết quả đúng  HĐ 2: Cho HS làm BT2: - Cho HS đọc yêu cầu BT2 + đọc mẩu chuyện vui - GV giao việc - Cho HS làm bài. (GV - 2 HS nối tiếp nhau đọc - Lắng nghe - HS làm bài - HS trình bày - Lớp nhận xét - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm - Lắng nghe - Làm bài - Lớp nhận xét dán phiếu lên bảng) - Nhận xét + chốt lại kết quả đúng 5 Củng cố, dặn dò - Nhận xét TIẾT học. - Dặn HS ghi nhớ kiến thức vừa học - HS lắng nghe - HS thực hiện RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017 Luyện từ câu: (Tiết ) Khởi động GHI NHỚ: -Trong văn, đoạn văn, câu phải liên kết chặt chẽ với - Để liên kết câu với câu đứng trước nó,ta lặp lại câu từ ngữ xuất câu đứng trước Chọn từ thích hợp điền vào vị trí dấu ( ) để hai câu sau liên kết với nhau: “Bác tự cho “người lính lệnh quốc dân mặt trận”, “đầy tớ trung thành nhân dân” Ở (Bác ), lòng yêu mến nhân dân trở thành say mê mãnh liệt” A ông B cụ C D Bác Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017 Luyện từ câu: (Tiết ) *NHẬN XÉT: + Đoạn văn a có câu? + Các câu đoạn văn nói :……………………… + Gạch từ ngữ cho biết điều (a), Đã năm vào Vương phủ Vạn Kiếp, sống gần Hưng Đạo Vương, chàng thư sinh họ Trương thấy Ông điềm tĩnh Không điều khiến vị Quốc công Tiết chế rối trí Vị Chủ tướng tài ba không quên điều hệ trọng để làm nên chiến thắng phải cố kết lòng người Chuyến này, Hưng Đạo Vương lai kinh nhà vua dự Hội nghị Diên Hồng Từ đấy, Ông thẳng chiến trận Vào chốn gian nguy, trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc mà Người bình thản, tự tin, đĩnh đạc đến Theo LÊ VÂN Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017 Luyện từ câu: (Tiết ) I Nhận xét: + Đoạn văn (a) có câu? + Các câu đoạn văn nói :……………………… + Gạch từ ngữ cho biết điều (1) Đã năm vào Vương phủ Vạn Kiếp, sống gần Hưng HưngĐạo Đạo Vương, chàng thư sinh họ Trương thấy Ông điềm tĩnh Vương (2)Không điều khiến vị Quốc công Tiết chế rối trí (3)Vị Chủ tướng tài ba không quên điều hệ trọng để làm nên chiến thắng phải cố kết lòng người (4)Chuyến này, Hưng Đạo Vương lai kinh nhà vua dự Hội nghị Diên Hồng (5) Từ đấy, Ông thẳng chiến trận (6)Vào chốn gian nguy, trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc mà Người bình thản, tự tin, đĩnh đạc đến Theo LÊ VÂN Hưng Đạo Vương (Tên thật Trần Quốc Tuấn) đại danh tướng dân tộc Ông sinh năm 1228 năm 1300 Ông phong tước Vương, tên Hưng Đạo nên dân ta thường kính cẩn gọi Hưng Đạo Vương Năm 1285, quân Mông Cổ tràn qua đánh nước ta lần thứ hai, Hưng Đạo Vương vua Nhân Tông phong làm Quốc công Tiết Chế thống lãnh toàn quân chống giặc   Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017 Luyện từ câu: (Tiết ) (a), Đã năm vào Vương phủ Vạn Kiếp, sống gần Hưng Đạo Vương, chàng thư sinh họ Trương thấy Ông điềm tĩnh Không điều khiến vị Quốc công Tiết chế rối trí Vị Chủ tướng tài ba không quên điều hệ trọng để làm nên chiến thắng phải cố kết lòng người Chuyến này, Hưng Đạo Vương lai kinh nhà vua dự Hội nghị Diên Hồng Từ đấy, Ông thẳng chiến trận Vào chốn gian nguy, trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc mà Người bình thản, tự tin, đĩnh đạc đến Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017 Luyện từ câu: (Tiết ) Kết luận 1: Việc thay từ ngữ dùng câu trước đại từ từ ngữ nghĩa gọi cách thay từ ngữ Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017 Luyện từ câu: (Tiết ) I Nhận xét: Vì nói cách diễn đạt đoạn văn (a) hay cách diễn đạt đoạn văn (b) ? (b) Đã năm vào Vương phủ Vạn Kiếp, sống gần Hưng Đạo Vương, chàng thư sinh họ Trương thấy Hưng ĐạoVương điềm tĩnh Không điều khiến Hưng Đạo Vương rối trí Hưng Đạo Vương không quên điều hệ trọng để làm nên chiến thắng phải cố kết lòng người Chuyến này, Hưng Đạo Vương lai kinh nhà vua dự Hội nghị Diên Hồng.Từ đấy, Hưng Đạo Vương thẳng chiến trận Vào chốn gian nguy, trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc mà Hưng Đạo Vương bình thản, tự tin, đĩnh đạc đến Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017 Luyện từ câu:(Tiết 50) LIÊN KẾT CÂU TRONG BÀI BẰNG CÁCH THAY THẾ TỪ NGỮ II.Ghi nhớ: Khi câu đoạn văn nói người, vật, việc, ta dùng đại từ từ ngữ đồng nghĩa thay cho từ ngữ dùng câu đứng trước để tạo mối liên hệ câu tránh lặp từ nhiều lần Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017 Luyện từ câu:(Tiết 50) LIÊN KẾT CÂU TRONG BÀI BẰNG CÁCH THAY THẾ TỪ NGỮ Ví dụ: Thi hài Giang Văn Minh đưa nước Vua Lê Thần Tông đến tận linh cữu ông khóc rằng: _ Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng anh hùng thiên cổ Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017 Luyện từ câu:(Tiết 50) LIÊN KẾT CÂU TRONG BÀI BẰNG CÁCH THAY THẾ TỪ NGỮ Luyện tập: 1) Mỗi từ ngữ in đậm thay cho từ ngữ nào? Cách thay từ ngữ có tác dụng ? Hai Long phóng xe phía Phú Lâm tìm hộp thư mật Người đặt hộp thư lần tạo cho anh bất ngờ Bao hộp thư đặt nơi dễ tìm mà lại bị ý Nhiều lúc, người liên lạc gửi gắm vào chút tình cảm mình, thường vật gợi hình chữ V mà anh nhận thấy Đó tên Tổ quốc Việt Nam, lời chào chiến thắng Hữu Mai Thảo luận theo nhóm hai Thời gian: phút * Mỗi từ ngữ in đậm thay cho từ ngữ nào? •Từ ngữ in đậm - anh - người liên lạc - anh - Đó •Thay - cho từ ngữ - Hai Long - Người đặt hộp thư - Hai Long - Những vật gợi hình chữ V  Cách thay từ ngữ đoạn văn có tác dụng : Liên kết câu văn với …………………… ………… Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017 Luyện từ câu:(Tiết 50) LIÊN KẾT CÂU TRONG BÀI BẰNG CÁCH THAY THẾ TỪ NGỮ Củng cố:  Khi câu đoạn văn nói người, vật, việc ta dùng cách để tạo mối liên hệ câu mà không lặp lại từ ngữ nhiều lần? LUYỆN TỪCÂU LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG TỪ NGỮ NỐI Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2011 Luyện từcâu Tiết 54 KIỂM TRA BÀI CŨ: Em hãy đọc một số câu tục ngữ hoặc ca dao nói về truyền thống đoàn kết của nhân dân ta. Một số câu tục ngữ hoặc ca dao nói về truyền thống đoàn kết của nhân dân ta là: - Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. - Bầu ơi thương bí lấy cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. - Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng. - Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại thành hòn núi cao. … Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2011 Luyện từcâu Tiết 54 ĐÁP ÁN: Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2011 Luyện từcâu Tiết 54 KIỂM TRA BÀI CŨ: Em hãy đọc một số câu tục ngữ hoặc ca dao nói về lòng nhân ái của nhân dân ta. Một số câu tục ngữ hoặc ca dao nói về lòng nhân ái của nhân dân ta là: - Thương người như thể thương thân. - Lá lành đùm lá rách. - Máu chảy ruột mềm. - Môi hở răng lạnh. - Chị ngã, em nâng. - Anh em như thể tay chân Rách lành đùm bọc, khó khăn đỡ đần. … Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2011 Luyện từcâu Tiết 54 ĐÁP ÁN: Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2011 Luyện từcâu Tiết 54 LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG TỪ NGỮ NỐI I. Nhận xét: Bài tập 1: Mỗi từ ngữ được in đậm dưới dây có tác dụng gì? ( 1) Miêu tả một em bé hoặc một chú mèo, một cái cây, một dòng sông mà ai cũng miêu tả giống nhau thì không ai thích đọc. (2) Vì vậy ngay trong quan sát để miêu tả, người viết phải tìm ra cái mới, cái riêng. Theo Phạm Hổ nối từ em bé với chú mèo ở câu 1. nối câu 1 với câu 2. - Từ hoặc - Cụm từ vì vậy Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2011 Luyện từcâu Tiết 54 LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG TỪ NGỮ NỐI I.Nhận xét: Bài tập 2: Tìm thêm những từ ngữ mà em biết có tác dụng giống như cụm từ vì vậy ở đoạn văn trên. Một số từ ngữ có tác dụng nối giống như cụm từ vì vậy ở đoạn trích như: tuy nhiên, mặc dù, nhưng, thậm chí, cuối cùng, ngoài ra, mặt khác, vậy thì, thế thì, vì thế, rồi, trái lại, đồng thời,… Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2011 Luyện từcâu Tiết 54 LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG TỪ NGỮ NỐI - Em hiểu thế nào là liên kết câu bằng phép nối? - Hãy nêu một số từ ngữ có tác dụng kết nối các câu, các đoạn trong bài. Liên kết câu bằng phép nối là dùng các từ ngữ có tác dụng kết nối để liên kết các câu, các đoạn trong bài. Các từ ngữ có tác dụng kết nối như: nhưng, tuy nhiên, thậm chí, cuối cùng, ngoài ra, mặt khác, trái lại, đồng thời, mặc dù,… Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2011 Luyện từcâu Tiết 54 LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG TỪ NGỮ NỐI II.Ghi nhớ: Để thể hiện rõ mối quan hệ về nội dung giữa các câu trong bài, ta có thể liên kết các câu ấy bằng quan hệ từ hoặc một số từ có tác dụng kết nối như: nhưng, tuy nhiên, thậm chí, cuối cùng, ngoài ra, mặt khác, trái lại, đồng thời,… Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2011 Luyện từcâu Tiết 54 LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG TỪ NGỮ NỐI [...]... Luyn t v cõu Tit 54 LIấN KT CC CU TRONG BI BNG T NG NI Bi tp 2: Mu chuyn vui di õy cú mt ch dựng sai t ni, em I.Nhận xét: Mỗi từ ngữ in đậm có tác dụng gì? Miêu tả em bé mèo, cây, dòng sông mà miêu tả giống không thích đọc.(2) Vì quan sát để miêu tả, người viết phải tìm mới, riêng (1) Tìm thêm từ ngữ mà em biết có tác dụng giống cụm từ đoạn văn Một số từ ngữ có tác dụng kết nối như: nhưng, nhiên, chí, cuối cùng, ra, mặt khác, trái lại, đồng thời,… - Em hiểu liên kết câu từ ngữ nối? Liên kết câu từ ngữ nối dùng từ ngữ có tác dụng kết nối để liên kết câu, đoạn - Hãy nêu số từ ngữ có tác dụng kết nối câu, đoạn Các từ ngữ có tác dụng kết nối như: nhưng, nhiên, chí, cuối cùng, ra, mặt khác, trái lại, đồng thời, mặc dù,… II.Ghi nhớ: Để thể rõ mối quan hệ nội dung câu bài, ta liên kết câu quan hệ từ số từ ngữ có tác dụng kết nối như: nhưng, nhiên, chí, cuối cùng, ra, mặt khác, trái lại, đồng thời,… III.Luyện tập: Bài tập 1: Đọc văn Qua mùa hoa Gạch từ ngữ có tác dụng nối ba đoạn văn đầu bốn đoạn văn cuối Có thể giải thích thêm từ ngữ có tác dụng nối câu, nối đoạn QUA NHỮNG MÙA HOA ( Ba đoạn văn đầu) Trên đường từ nhà đến trường, phải qua bờ Hồ Gươm (2) Lúc có bạn chuyện trò tíu tít, có đuổi suốt dọc đường (3) Nhưng mình, thích ôm cặp vào ngực, nhìn lên vòm cây, vừa vừa lẩm nhẩm ôn (1) Vì thế, thường đứa phát hoa gạo nở gạo trước đền Ngọc Sơn (5) Rồi gọi kia, ganh kia, vài hôm sau, gạo đuốc lớn cháy rừng rực trời (4) Nhưng lửa gạo lụi lại “bén” sang vông cạnh cầu Thê Húc (7) Rồi bãi vông lại bừng lên, đỏ gay, đỏ gắt suốt tháng (6) ĐOẠN Trên đường từ nhà đến trường, phải qua bờ Hồ Gươm (2)Lúc có bạn chuyện trò tíu tít, có đuổi suốt dọc đường (3) mình, thích ôm cặp vào ngực, nhìn lên vòm Nhưng cây, vừa vừa lẩm nhẩm ôn (1) Nhưng nối câu với câu ĐOẠN , thường đứa phát hoa gạo thếnở gạo trước đền Ngọc Sơn (5) đầuVì tiên gọi kia, ganh kia, Rồi vài hôm sau, gạo đuốc lớn cháy rừng rực trời (4) Vì nối câu với câu 3, nối đoạn với đoạn Rồi nối câu với câu ĐOẠN lửa gạo lụi lại “bén” sang Nhưng vông cạnh cầu Thê Húc (7) bãi Rồi vông lại bừng lên, đỏ gay, đỏ gắt suốt tháng (6) Nhưng nối câu với câu 5, nối đoạn với đoạn Rồi nối câu với câu QUA NHỮNG MÙA HOA ( Ba đoạn văn đầu) Trên đường từ nhà đến trường, phải qua bờ Hồ Gươm Nhưng (2) Lúc có bạn chuyện trò tíu tít, có đuổi suốt dọc đường (3) mình, thích ôm cặp vào ngực, nhìn lên vòm cây, vừa vừa lẩm nhẩm ôn (4) Vì , thường đứa phát hoa gạo nở Rồi gạo trước đền Ngọc Sơn (5) gọi kia, ganh kia, vài hôm sau, gạo đuốc lớn cháy rừng rực trời Nhưng (6) lửa gạo lụi lại “bén” sang Rồi vông cạnh cầu Thê Húc (7) bãi vông lại bừng lên, đỏ gay, đỏ gắt suốt tháng (1) ĐOẠN 1: ĐOẠN 2: ĐOẠN 3: nối câu với câu nối câu với câu 3, nối đoạn với đoạn nối câu với câu 5, nối đoạn với đoạn nối câu với câu Bài tập 2: Mẩu chuyện vui có chỗ dùng sai từ để nối, em chữa lại cho đúng: - Bố ơi, bố viết bóng tối không? - Bố viết - Nhưng bố tắt đèn kí vào sổ liên lạc cho -?! MINH CHÂU sưu tầm Từ nối dùng sai - Nhưng bố tắt đèn kí vào sổ liên lạc cho -?! Cách chữa Thay từ từ vậy, thì, thì, thì, Câu văn là: Vậy (vậy thì, thì, thì, thì) bố tắt đèn kí vào sổ liên lạc cho Em dùng từ ngữ nối thích hợp điền vào chỗ trống để liên kết câu đoạn văn sau: nhiên Nói đến quan sát bên ngoài,các em cần làm quen sử dụng thật tốt từ ngữ có tính chất Còn công cụ hoạt động quan sát …… nói đến quan sát bên phức tạp hơn.Cái hồn cảnh,vật người khác ………… ,tất phải lấy người làm Tuycon nhiên Vì3vậy gốc ………….,cái linh hồn cảnh,của vật rung động mà người gửi gắm vào cách trực tiếp hay gián tiếp,kín đáo hay không kín đáo,… Đỗ Ngọc Thống (Trích:Văn miêu tả nhà trường phổ thông) - Em hiểu liên kết câu phép nối? Liên kết câu phép nối dùng từ ngữ có tác dụng kết nối để liên kết câu, đoạn - Hãy nêu số từ ngữ có tác dụng kết nối câu, đoạn Các từ ngữ có tác dụng kết nối như: nhưng, nhiên, chí, cuối cùng, ra, mặt khác, trái lại, đồng thời, mặc dù,… [...]... gắm vào đó một cách trực tiếp hay gián tiếp,kín đáo hay không kín đáo,… Đỗ Ngọc Thống (Trích:Văn miêu tả trong nhà trường phổ thông) - Em hiểu thế nào là liên kết câu bằng phép nối? Liên kết Nhit lit cho mng cỏc th y cụ giỏo v d gi Môn : Luyện từ câu Lp : 5c Nm hc : 2015 2016 Giỏo viờn: Dng Th Hng Trng PTCS TT Tõn Hip Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu KIM TRA BI C: M RNG VN T TRUYN THNG Em hóy c cõu tc ng hoc ca dao núi v truyn thng on kt ca nhõn dõn ta Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 P N: Mt s cõu tc ng hoc ca dao núi v truyn thng on kt ca nhõn dõn ta l: - Khụn ngoan i ỏp ngi ngoi G cựng mt m ch hoi ỏ - Bu i thng ly cựng Tuy rng khỏc ging nhng chung mt gin - Nhiu iu ph ly giỏ gng Ngi mt nc phi thng cựng Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 Em hóy c cõu tc ng hoc ca dao núi v lũng nhõn ỏi ca nhõn dõn ta Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 P N: Mt s cõu tc ng hoc ca dao núi v lũng nhõn ỏi ca nhõn dõn ta l: - Mụi h rng lnh - Ch ngó, em nõng - Anh em nh th tay chõn Rỏch lnh ựm bc, khú khn n BI MI Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 LIấN KT CC CU TRONG BI BNG T NG NI I Nhn xột: Mi t ng c in m di dõy cú tỏc dng gỡ? (1) Miờu t mt em hoc mt chỳ mốo, mt cỏi cõy, mt dũng sụng m cng miờu t ging thỡ khụng thớch (2) c Vỡ vy quan sỏt miờu t, ngi vit phi tỡm cỏi mi, cỏi riờng Theo Phm ni H t em vi chỳ mốo cõu - T hoc - Cm t vỡ vy ni cõu vi cõu Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 LIấN KT CC CU TRONG BI BNG T NG NI I.Nhn xột: Tỡm thờm nhng t ng m em bit cú tỏc dng ging nh cm t vỡ vy on trờn Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 LIấN KT CC CU TRONG BI BNG T NG NI Mt s t ng cú tỏc dng ni ging nh cm t vỡ vy on trớch nh: nhiờn, mc dự, nhng, thm chớ, cui cựng, ngoi ra, mt khỏc, vy thỡ, th thỡ, vỡ th, ri, trỏi li, ng thi, - Qua nhn xột v 2, em no cho cụ bit th hin mi quan h v ni dung gia cỏc cõu bi, ta cú th lm gỡ? th hin mi quan h v ni dung gia cỏc cõu bi, ta cú th liờn kt cỏc cõu y bng quan h t hoc mt s t ng cú tỏc dng kt ni - Hóy nờu mt s t ng cú tỏc dng kt ni cỏc cõu, cỏc on bi Cỏc t ng cú tỏc dng kt ni nh: nhng, nhiờn, thm chớ, cui cựng, ngoi ra, mt khỏc, trỏi li, ng thi, mc dự, Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 LIấN KT CC CU TRONG BI BNG T NG NI ON (4) Vỡ th , tụi thng l a phỏt hin bụng hoa go u tiờn n trờn cõy go trc n Ngc Sn (5) Ri bụng n gi bụng kia, bụng n ganh bụng kia, ch vi hụm sau, cõy go ó nh mt cõy uc ln chỏy rng rc gia tri Vỡ th ni cõu vi cõu 3, ni on vi on Ri ni cõu vi cõu n Ngc Sn (H Ni) Cõy go v hoa go Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 LIấN KT CC CU TRONG BI BNG T NG NI ON (6) Nhng la cõy go sp li thỡ nú li bộn sang nhng cõy vụng cnh cu Thờ Hỳc (7) Ri thỡ c mt bói vụng li bng lờn, gay, gt sut c thỏng t Nhng ni cõu vi cõu 5, ni on vi on Ri ni cõu vi cõu Cu Thờ Hỳc (H Ni) Cõy vụng QUA NHNG MA HOA (BA ON VN U) (1) Trờn ng t nh n trng, tụi phi i qua b H Gm Nhng (2)Lỳc cú bn thỡ chuyn trũ tớu tớt, cú ui sut dc ng (3) i mt mỡnh, tụi thớch ụm cp vo ngc, nhỡn lờn cỏc vũm cõy, va i va lm nhm ụn bi Vỡ th (4) , tụi thng l a phỏt hin bụng hoa go u tiờn n trờn Ri cõy go trc n Ngc Sn (5) bụng n gi bụng kia, bụng n ganh bụng kia, ch vi hụm sau, cõy go ó nh mt cõy uc ln chỏy rng rc gia tri (6) la cõy go sp li thỡ nú li bộn sang nhng cõy vụng Nhng cnh cu Thờ Hỳc (7) thỡ c mt bói vụng li bng lờn, gay, gt Ri sut c thỏng t nhng ni cõu vi cõu vỡ th ni cõu vi cõu 3, ni on vi on nhng ni cõu vi cõu 5, ni on vi on ri ni cõu vi cõu ON 1: ON 2: ON 3: Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 LIấN KT CC CU TRONG BI BNG T NG NI Bi 2: Mu chuyn vui di õy cú mt ch dựng sai t ni, em hóy cha li cho ỳng: - B i, b cú th vit búng ti c khụng? - B vit c - Nhng b hóy tt ốn i v kớ vo s liờn lc cho -?! MINH CHU su tm Th t ngy 16 thỏng nm 2016 Luyn t v cõu Tit 54 LIấN KT CC CU TRONG BI BNG T NG NI T ni dựng sai - B i, b cú th vit búng ti c khụng? - B vit c - Nhng b hóy tt ốn i v kớ vo s liờn lc cho -?! Cỏch cha Thay t nhng Bài giảng tiếng việt lớp Môn: Luyện từ câu LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG CÁCH THAY THẾ TỪ NGỮ Thứ năm ngày tháng năm 2012 Luyện từ câu Liên kết câu cách thay từ ngữ I – Nhận xét Các câu đoạn văn sau nói ? Những từ ngữ cho biết điều ? Đã năm vào Vương Phủ Vạn Kiếp, sống gần Hưng Đạo Vương, chàng thư sinh họ Trương thấy Ông điềm tĩnh Không điều khiến vị Quốc công Tiết chế rối trí Vị chủ tướng tài ba không quên điều hệ trọng để làm nên chiến thắng phải cố kết lòng người Chuyến này, Hưng Đạo Vương lai kinh vua dự Hội nghị Diên Hồng Từ đấy, Ông thẳng chiến trận Vào chốn gian nguy, trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc mà người bình thản, tự tin, đĩnh đạc đến Thứ năm ngày tháng năm 2012 Luyện từ câu Liên kết câu cách thay từ ngữ I – Nhận xét Vì nói cách diễn đạt đoạn văn hay cách diễn đạt đoạn văn sau đây: Đã năm vào Vương Phủ Vạn Kiếp, sống gần Hưng Đạo Vương, chàng thư sinh họ Trương thấy Hưng Đạo Vương điềm tĩnh Không điều khiến Hưng Đạo Vương rối trí Hưng Đạo Vương không quên điều hệ trọng để làm nên chiến thắng phải cố kết lòng người Chuyến này, Hưng Đạo Vương lai kinh vua dự Hội nghị Diên Hồng Từ đấy, Hưng Đạo Vương thẳng chiến trận Vào chốn gian nguy, trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc mà Hưng Đạo Vương bình thản, tự tin, đĩnh đạc đến Thứ năm ngày tháng năm 2012 Luyện từ câu Liên kết câu cách thay từ ngữ I – Nhận xét Em có nhận xét cách liên kết câu cách thay từ ngữ ? Thứ năm ngày 1tháng năm 2012 Luyện từ câu Liên kết câu cách thay từ ngữ II – Ghi nhớ Khi câu đoạn văn nói người, vật, việc, ta dùng đại từ từ ngữ đồng nghĩa thay cho từ ngữ dùng câu đứng trước để tạo mối liên hệ câu tránh lặp lại nhiều lần Thứ năm ngày tháng năm 2012 Luyện từ câu Liên kết câu cách thay từ ngữ III – Luyện tập Mỗi từ ngữ in đậm(màu đỏ) thay cho từ ngữ ? Cách thay từ ngữ có tác dụng ? Hai Long phóng xe phía Phú Lâm tìm hộp thư mật.(1) Người đặt hộp thư lần tạo cho anh bất ngờ.(2) Bao hộp thư đặt nơi dễ tìn mà lại bị ý nhất.(3) Nhiều lúc, người liên lạc gửi gắm vào chút tình cảm mình, thường vật gợi hình chữ V mà anh nhận thấy.(4) Đó tên Tổ quốc Việt Nam, lời chào chiến thắng.(5) Thứ năm ngày tháng năm 2012 Luyện từ câu Liên kết câu cách thay từ ngữ II – Ghi nhớ Khi câu đoạn văn nói người, vật, việc, ta dùng đại từ từ ngữ đồng nghĩa thay cho từ ngữ dùng câu đứng trước để tạo mối liên hệ câu tránh lặp lại nhiều lần KNH CHO QUí THY Cễ CHNG GIểNG NH GIC N Tng Thỏnh Giúng ti ngó Phự ng Thnh ph H Chớ Minh Nghe chuyện Phù Đổng Thiên V ơng, thờng tởng tợng đến trang nam nhi, sức vóc khác ngời, nh ng tâm hồn thô sơ giản dị nh tâm hồn tất ngời thời xa Tráng sĩ gặp lúc quốc gia lâm nguy xông pha trận, đem sức khoẻ mà đánh tan giặc, nhng bị th ơng nặng Tuy ngời trai làng Phù Đổng ăn bữa cơm (chỗ lập đền thờ làng Xuân Tảo) nhảy xuống Hồ Tây tắm, xong ôm vết thơng lên ngựa tìm Th nm, ngy 12 thỏng nm 2015 Luyn t v cõu Trong đoạn văn sau, ngời viết dùng từ ngữ để nhân vật Phù Đổng Thiên Vơng (Thánh Gióng) ? Việc dùng nhiều từ ngữ thay cho nh có tác dụng ? Nghe chuyện Phù Đổng Thiên V ơng, thờng tởng tợng đến trang nam nhi, sức vóc khác ngời, nh ng tâm hồn thô sơ giản dị ... 2017 Luyện từ câu: (Tiết 50) LIÊN KẾT CÂU TRONG BÀI BẰNG CÁCH THAY THẾ TỪ NGỮ II.Ghi nhớ: Khi câu đoạn văn nói người, vật, việc, ta dùng đại từ từ ngữ đồng nghĩa thay cho từ ngữ dùng câu đứng trước... ngày 09 tháng 03 năm 2017 Luyện từ câu: (Tiết 50) LIÊN KẾT CÂU TRONG BÀI BẰNG CÁCH THAY THẾ TỪ NGỮ Luyện tập: 1) Mỗi từ ngữ in đậm thay cho từ ngữ nào? Cách thay từ ngữ có tác dụng ? Hai Long phóng... 2017 Luyện từ câu: (Tiết ) Kết luận 1: Việc thay từ ngữ dùng câu trước đại từ từ ngữ nghĩa gọi cách thay từ ngữ Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017 Luyện từ câu: (Tiết ) I Nhận xét: Vì nói cách diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 27. Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối, Tuần 27. Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối,

Hình ảnh liên quan

- Những vật gợi ra hình chữ V - Tuần 27. Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

h.

ững vật gợi ra hình chữ V Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan