0

de thi hoc ky 1 mon tin hoc lop 7 de 20

4 24 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 07:02

SỞ GD&ĐT BẾN TRE ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 LỚP 12 THPT Môn: ĐỊA LÝ Thời gian: 90 phút (không kể phát đề) I. PHẦN BẮT BUỘC Câu 1: (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy xác định tên các cánh cung núi thuộc vùng núi Đông Bắc và nêu nhận xét về độ cao địa hình của vùng. Câu 2: (3,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: Địa điểm Nhiệt độ trung bình tháng I ( 0 C) Nhiệt độ trung bình tháng VII ( 0 C) Nhiệt độ trung bình năm ( 0 C) Hà Nội Vĩ độ: 21 0 01’B 16,4 28,9 23,5 Huế Vĩ độ: 16 0 24’B 19,7 29,4 25,1 TP.Hồ Chí Minh Vĩ độ: 10 0 47’B 25,8 27,1 27,1 a) Nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ Hà Nội đến Huế và TP.Hồ Chí Minh. b) Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi trên. Câu 3: (2,0 điểm) Dựa vào kiến thức đã học, hãy nêu một ví dụ để chứng minh có sự phân hóa thiên nhiên theo Đông – Tây ở vùng đồi núi nước ta. II. PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm) Thí sinh chọn 1 trong 2 câu dưới đây: Câu 4.a: Dựa vào kiến thức đã học và bảng số liệu sau: Năm Tổng diện tích có rừng (triệu ha) Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha) Diện tích rừng trồng (triệu ha) Độ che phủ (%) 1943 14,3 14,3 0 43,0 1983 7,2 6,8 0,4 22,0 2005 12,7 10,2 2,5 38,0 a) Nhận xét về tình hình biến động rừng qua các năm. b) Phân tích vấn đề bảo vệ tài nguyên rừng ở nước ta. Câu 4.b: Dựa vào bảng số liệu: Hiện trạng sử dụng đất của cả nước, năm 2005 Loại đất sử dụng Đất nông nghiệp Đất lâm nghiệp Đất chuyên dùng Đất ở Đất khác Tổng số Diện tích (ngàn ha) 9.412,2 14.437,3 1.401,0 602,7 7.268,0 33.121,2 Cơ cấu (%) 28,4 43,6 4,2 1,8 22,0 100,0 a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng đất của nước ta. b) Kết hợp với kiến thức đã học, nêu đặc điểm nổi bật của vấn đề sử dụng đất nông nghiệp ở các đồng bằng nước ta. - Hết - Lưu ý: Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam – Nhà xuất bản Giáo dục. HƯỚNG DẪN CHẤM - ĐỊA LÝ 12 THPT Câu Nội dung Điểm 1. -Xác định được tên 4 cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều. 1,0 -Nhận xét: Địa hình thấp dần từ TB xuống ĐN; núi cao trên 2000m nằm trên vùng thượng nguồn sông Chảy, giáp biên giới V-T; ở trung tâm là đồi núi thấp, đô cao trung bình 500 – 600m. 1,0 2. a) Nhận xét: từ Bắc vào Nam: 1,5 -Nhiệt độ tb năm, nhiệt độ tb tháng I: tăng dần -Nhiệt độ tb tháng VII: cao, ít chênh lệch, riêng ở Huế nóng hơn HN và TPHCM -Biên độ nhiệt giữa các tháng trong năm: giảm dần. b) Giải thích nguyên nhân: 1,5 -Lãnh thổ trãi dài theo hướng B – N. -Hoạt động của gió mùa: gió mùa đông làm cho HN, Huế có nhiệt độ xuống < 20 0 C (tháng I); gió mùa hạ gây thời tiết nóng (tháng VII). -Ảnh hưởng của địa hình: gây thời tiết nóng bức ở Huế (tháng VII). 3. Chứng minh sự phân hóa thiên nhiên theo Đông – Tây ở vùng đồi núi nước ta: 2,0 *Yêu cầu: HS biết phân tích mối quan hệ giữa hoạt động của gió mùa với hướng các dãy núi, nêu được 1 trong các đặc điểm điển hình sau: -Vùng núi ĐB có cảnh quan thiên nhiên cận nhiệt đới gió mùa; vùng núi thấp phía nam TB có cảnh quan nhiệt đới gió mùa;… -Vào thu đông, sườn Đông Trường Sơn là mùa mưa, còn Tây Nguyên lại là mùa khô; khi Tây Nguyên vào mùa mưa thì bên sườn Đông Trường Sơn nhiều nơi chịu tác động của gió Tây khô nóng;… 4.a. a) Nhận xét về tình hình biến động rừng: 1,5 -Giai đoạn 1943-1983: tổng diện tích rừng, diện tích rừng tự nhiên, độ che phủ đều giảm; diện tích rừng trồng tăng không đáng kể. -Giai đoạn 1983-2005: tổng diện tích rừng, diện tích rừng tự nhiên, diện tích rừng trồng, độ che phủ đều tăng; tuy nhiên vẫn không phục hồi được bằng như năm 1943. b) Vấn đề bảo vệ tài nguyên rừng: 1,5 -Có sự quản lý của Nhà nước về quy hoạch, bảo vệ, phát triển rừng; có quy định về sử dụng và phát triển đối với từng loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất). -Triển khai Luật bảo vệ và phát triển rừng; giao quyền sử dụng đất và bảo vệ rừng cho người dân. -Mục tiêu là nâng độ che phủ lên 45-50%, vùng núi dốc phải đạt 70-80%. -Một số biện pháp khác… 4.b. a) Vẽ biểu đồ: 1,5 -Yêu cầu: biểu đồ hình tròn, thể hiện cơ cấu (%) 5 loại đất sử dụng, đúng tỉ Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TIN HỌC Thời gian: 45 phút ĐỀ SỐ 20 I Trắc nghiệm (3 đ) khoanh vào chữ in hoa Câu Chương trình bảng tính là: A Có khả lưu giữ xử lý nhiều dạng liệu khác B Chỉ có khả lưu giữ sử lý liệu số C Có khả lưu giữ sử lý liệu văn D Có khả lưu giữ sử lý nhiều dạng liệu Câu Điền Đ hay sai S vào ô vuông sau  A Gõ hàm số vào ô cần tính chọn vùng giữ liệu  B Dùng ô chứa liệu phép toán +, -, *, /  C Chọn ô cần tính gõ dấu = sử dụng hàm hay ô chứa liệu để tính  D Chỉ tính theo hàng trang tính Câu 3: Giao cột hàng gọi là: A Dữ liệu B Trường C ô D Công thức Câu 4: Khi gõ công thức vào ô, kí tự phải là: A Ô tham chiếu tới B Dấu ngoặc đơn C Dấu nháy D Dấu Câu 5: Muốn xóa hẳn hàng khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng thực hiện: A Nhấn phím DELETE B Edit  DELETE C Table  Delete Rows D Tools  DELETE Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu Cho biết kết hàm =Average(19,10,16)? A 30 B 10 C 15 D 45 II Tự luận (7 điểm) Câu (4 điểm) Nêu thao tác: Chèn cột, chèn dòng, xóa cột dòng Câu (1,5 Điểm) Nêu bước tạo thư mục riêng tên ổ đĩa D Bài thực hành (1,5đ) Cho bảng tính sau : BẢNG ĐIỂM LỚP EM A B STT Họ tên C D E F G Toán Văn Lý 8.5 9 ? Tiếng Điểm Anh trung bình Đinh Vạn Hoàng An Lê Thị Hoài An 8 ? Lê Thái Anh 6.6 7 ? Phạm Như Anh 7.3 ? Điểm trung bình cao ? Điểm trung bình thấp ? a)Viết công thức để tính điểm trung bình học sinh ô cột G b)Viết hàm để tính điểm trung bình cao cột điểm trung bình ô G6 c) Viết hàm để tính điểm trung bình thấp cột điểm trung bình ô G7 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Đáp án II Tự luận ( điểm ) Câu 1: (2 điểm ) - Định dạng font Vn Time ( bảng mã TCVN ) B1: chọn bảng B2: nháy nút lệnh font chọn font time new roman B Kích trái chuột Câu 2: (2điểm ) Nêu thao tác - Chèn cột, dòng : B1 bôi đen cột dòng B2 Insetr / row dòng Insetr / culums cột -Xóa cột hay dòng B1 chọn cột dòng cần xóa B2.Edit / delete Câu (1,5 điểm ) B1 kích trái chuột vào lệnh start B2Trên bảng chọn kích vào lệnh Expoder B3 Trong cửa sổ giao diện vào chọn ổ D B4Trong cửa sổ giao diện menu file chọn lệnh new polder gõ tên Bài thực hành (1,5đ) a) =(C2+D2+E2+F2)/4 (0,25đ) b) =Max(G2:G5) =Max(G2,G3,G4,G5) (0,25đ) c) =Min(G2:G5) =Min(G2,G3,G4,G5) (0,25đ) Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ d) bôi đen toàn sô chọn nút lệnh center (0,25đ) e) Bôi đen từ ô A1 đến G1 nháy lệnh merge and center (0,25đ) f) bôi đen bảng nháy nút lệnh border (0,25đ) Bảng chất lượng Lớp lượng chất G K Tb Y Kém 7A 7B 7C Nhận xét giáo viên ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Biểu điểm thực hành - Nhập đầy đủ không sai font, tả : điểm - Trang trí chỉnh đẹp : điểm - Làm tính trung bình : điểm - Làm tính giá trị lớn : điểm - Làm tính giá trị nhỏ : điểm Đề thi học kì môn Tiếng Anh lớp 10 có đáp án năm học 2015 – 2016 Thời gian làm 60 phút Các em tham khảo chi tiết Xem thêm: Đề thi học kì môn Văn lớp 10 – Gia Lai Đề Thi Học Kì Môn: Tiếng Anh – Lớp 10 Thời gian làm 60 phút Part A: Multiple Choice I Read the passage and choose the best word for each blank All early television was broadcast in black and white Color television was possible but it was too (1) _ and of very poor quality until the middle of the 1950s Color television broadcasts began in the United States in 1954, in Japan in 1960, and in Europe in 1967 The first (2) _ on the moon was broadcast live on television in 1969, and now television programs are transmitted all over the world immediately through the use of satellites that transmit the signals from the earth, through (3) _, and back to the earth More people now (4) _ their news and information through television than through newspapers and radio The development of television is one of the most rapid and exciting (5) _ of our century 1: A bulky B complicated 2: A arriving B flying 3: A space B atmosphere 4: A have B get 5: A problems C expensive C landing B facts D moving C distance C take D valuable D area D bring C events D issues II Choose ONE sentence that is closest in meaning with the original one 6: The football match was canceled because it rained A We postponed the football match whether it rained or not B We planned to watch a football match because we didn’t know it would rain C Despite the rain, we watched the football match as planned D The football match was canceled because of the rain 7: I have been learning English for seven years A I started to learn English for seven years B I started to learn English seven years ago C I have started to learn English for seven years D I didn’t start to learn English seven years ago III Choose the best answer to complete each sentence or replace the underlined words or phrases 8: In large cases, children feel that they cannot _ with the teacher A contact B interact C transmit D relax 9: What makes computer a miraculous device? A strange B powerful C magical D excellent 10: A _ is a film with factual information, often about a problem in society A series B soap opera C documentary D Drama 11: She earned a degree in Physics with flying colors A make less severe C developed mind B keep in mind D with a very high mark 12: A _ is a film with factual information, often about a problem in society A series B soap opera C documentary D drama 13: A: I think we should widen the roads B: _ If the roads are widened, cars and lorries can get to our village A That’s a good idea B I don’t agree with you C I don’t think so D I disagree with you 14: What you usually at 17:00 p.m? A He has an English lesson B He usually plays football C He gets up and brush his teeth D He has breakfast and goes to school 15: Tom: _ Tony: For three years A How long you have lived here? B How long have you lived here? C How many years you lived here? D How far did you live here? 16: Internet cafes allow you _ your web-based e-mail account A to access B accessing C access D be accessed 17: “Have fun, but don’t forget You have to finish that paper.” “I know, Mom _ it tomorrow I already have the envelope.” A I’m mailing B I won’t mail C I mail D I am going to mail 18: We live near a special school for people who can’t hear A the dump B the deaf C the blind D the sick 19: I told the absolute truth, no one would believe me A because B in spite of C since D Although 20: Only one of the people _ work in the company is qualified A what B which C who D where 21: Henry _(live) in New York for ten years before he _ (move) to Chicago last month A has lived/ move B had lived/moved C had lived/ has lived D lived/had moved III Choose the Sách giải – Người thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ I TIẾNG ANH LỚP Các Tiếng Anh The simple present tense : (Thì đơn) a To be : am / is / are : (+) S + am / is / are … Ex: She (be) …is…… a student (-) S + am / is / are + not… (?) Am / Is / Are + S + … b Ordinary Verbs (+) S + V s / es … Ex: He ( go ) …goes … to school every day (-) S + / does + not + verb– inf Ex: I not go to school / He does not go to school (?) Do / Does + S + Verb ( bare – inf ) …? Ex: Do you go to school? / Does he go to school? - Trong câu thường có trạng từ: always, usually, often , sometimes , never , every … The present progressive tense (Thì Hiện tiếp diễn ) (+) S + am / is / are + V – ing … (-) S + am / is / are + not + V – ing … (?) Am / Is / Are + S + V – ing …? - Thường có trạng từ cuối câu : Now , at present, at the moment, right now, at this time …và Look! , Listen! , Be careful! , Be quite!, … đầu câu The simple future tense (Thì tương lai đơn ) (+) S + will / shall + V (bare – inf ) … (-) S + won’t / shan’t + V (bare – inf ) … (?) Will / Shall + S + V (bare – inf )…? Yes , S + will / shall No, S + won’t / shan’t - Thường có trạng từ : soon, tomorrow, tonight, next week / month / year … one day, … Structures : Sách giải – Người thầy bạn http://sachgiai.com/ Comparative of adjectives (so sánh tính từ ) a Comparative: (so sánh ) - Short adjs : Adj.- er + than - Long adjs : More + adj + than b Superlatives : (so sánh ) - Short adjs : The + adj + est … - Long adjs : The most + adj… Exclamatory sentence (câu cảm thán) + What + a/ an + adj + sing Noun ! Ex : This room is very dirty  What a dirty room ! + What + adj + plural N ! ( danh từ số nhiều ) Ex : The pictures are very beautiful  What beautiful pictures ! + What + adj + uncount N ! (danh từ không đếm được) Ex: The milk is sour What sour milk ! - Bỏ “very , too, so, fairly, extremtly, quite” có Hỏi trả lời khoảng cách : Q: How far is it from …… to …? A: It’s ( about ) + khoảng cách Hỏi trả lời phương tiện : How + / does + S + V ( bare – inf ) …? S + V + … + by + phương tiện / ( on foot ) Hỏi trả lời nơi chốn : Where + / does + S + V ( bare – inf )…? S + V + …+ nơi chốn Hỏi trả lời lý : Why + / does + S + V ( bare – inf ) …? S + V + … because + S + V + lý Hỏi trả lòi tính thường xuyên : How often + / does + S + V – inf …? S + adv + V … …… - Trong câu thường có : Once , twice , three times a week, …, every , … Hỏi trả lời thời gian : * Hỏi : What time is it ? = What ‘s the time ? - Giờ đúng: It’s + + o’lock - Giờ : It’s + + phút / It’s + phút + past +giờ Sách giải – Người thầy bạn http://sachgiai.com/ - Giờ kém: It’s + + phút / It’s + phút + to + * Hỏi hành động What time + do/does + S + V – inf …? S + V(s/es) + at + Hỏi trả lời số lượng : Q1: How many + N s + / does + S + V– inf …? Q2: How many + N s + are there + ………… -? A: There is / are + số đếm + N(s) S + V + số đếm + N(s) 10 Hỏi trả lời đồ vật , nghề nghìệp , môn học , trò chơi : What (subject / class / sport/ …) + / does + S + V …?  S + V … 11 Hỏi trả lời giá : How much + / does + N(s) + cost ? = How much + is it ? / How much are they ?  N(s) + cost(s) + số tiền = It is + giá tiền / They are + giá tiền 12 Hỏi thời gian : When + / does + S + V ( bare – inf )…? S + V(s/es) + … (on + thứ / in + tháng , năm) 13 Trạng từ thường diễn : always , usually , often , sometimes , never … đứng trước động từ thương , đứng sau động từ tobe 14 Would you like + to – inf / Noun …? 15 Is there a / an …? Are there any …? 16 Prepositions : under , near , next to , behind , between , opposite , in front of … 17 What about / How about + V – ing …? = Why don’t we +V-inf…? 18 Let’s + V–inf ? = Shall we + V– inf ? 19 I’d like + to – inf = I want + to – inf … 20 Enjoy + V- ing = Like + V- ing / to- inf … 21 Should + V– inf = Ought to + V– inf 22 Tính từ ghép (Coumpound adjectives) : Number + sing N = Compound adjective Ex: A summer vacation lasts months -> A – month summer vacation 23 Comparison of Nouns (so sánh danh từ) So ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN ANH-KHỐI 10 (CƠ BẢN) I. Phonetics: - / iə /: here, dear … - / eə /: where, pair …- / uə /: sure, tour …- / θ /: think, mouth … - / δ /: they, then … - Pronunciation of –ED + / id /: t, d Ex: decided + / d /: b, g, h, n, l, z, v, m, r, i, y… Ex: learned, played + / t /: còn lại. Ex: stopped - Pronunciation of –S/ES + / iz /: s, x, z, ch, ge, ce, sh. Ex: boxes, watches … + / s /: p(h), t, k , f (th / θ /, gh / f /) Ex: books, laughs … + / z /: còn lại Ex: pens, pencils … II. Grammar points 1. CÂU ĐIỀU KIỆN TYPE 1: Điều kiện có thể xảy ra If clause Main clause S + Vo / Vs/es Be ( is, am, are) S + will/shall/can/must/have to/has to/ought to/may + Vo EX: If it doesn’t rain, we will go to the beach. If someone phones me, tell them to leave a message. TYPE 2: Điều kiện không thật ở hiện tại EX: If it didn’t rain now, we would go to the beach.(e.g It is now raining outside.) If I were you, I wouldn’t buy that expensive bicycle. TYPE 3: Điều kiện không thật ở quá khứ EX: If it hadn’t rained yesterday, we would have gone to the beach.(e.g It rained heavily yesterday.) If I had known she was ill yesterday, I would have come to visit her. (e.g You didn’t know she was ill yesterday.) If he had worked harder, he could have passed the exams. (e.g he didn’t work hard.) If we had brought a map with us, we mightn’t have got lost. (e.g You didn’t bring a map with you) S + SHOULD + Vo ( KĐ) 2. SHOULD ( nên ; đáng lẽ nên) cho lời khuyên S + SHOULD + Not + Vo ( PĐ) S + SHOULD + S + Vo ? ( NV) Ex : You should / should not arrive late If clause Main clause S + V2/ed To be: Were / weren’t S + would/could/should/might + Vo If clause Main clause S + HAD + V3/ED S + would have/could have/might + have + V3/ed 2. The passive voice: Cõu b ng a. General rule: S + V + O + S + BE + V3 /-ed . by + O. (chia theo thỡ cuỷa caõu chuỷ ủoọng) Ex: - She usually takes my car. My car is usually taken by her. - He has sent his son to another school. His son has been sent to another school. b. Active passive: Thỡ Ch ng B ng 1 Hin ti n V 1/s,es + O am / is / are + V 3/ed + by+O 2 Quỏ kh n V 2/ed + O was / were + V 3/ed + by+O 3 Hin ti tip din am/ is / are + Ving + O am/ is /are + being + V 3/ed + by+O 4 Quỏ kh tip din was / were + Ving + O was / were + being + V 3/ed + by+O 5 Hin ti hon thnh has / have + V 3/ed + O has / have + been + V 3/ed + by+O 6 Quỏ kh hon thnh had + v 3/ed + O had + been + v 3/ed + by+O 7 Tuong lai will + V 0 + O will / + be + V 3/ed + by+O (Nguyờn mu) 8 ng t khim khuyt be going to / would/may / might must + Vo+ O can / could be going to / would/may / might must + be + V 3/ed + by+O can / could (Nguyờn mu) 3. WH QUESTION( who, where, what, which, when , how , why) a. DNG VI NG T TOBE WH+ BE +S + COMPLEMENT ? BE TU THEO THè, COMPLEMENT Cể TH KHễNG Cể. EX: What are you doing?, where is she?, when were we silent? b. DNG VI NG T THNG. WH + DO, DOES/ DID+ S + Vo? EX: Where do you go?, What does she study?, When did they begin? c. ĐỐI VỚI CÁC THÌ HOÀN THÀNH WH + HAS, HAVE/ HAD +S +V3/ED? EX: Why has she gone to school?, What had you eaten? d. ĐỐI VỚI “ MODAL VERBS” HAY WILL, SHALL, WOULD, SHOULD( May, can, must, could, might, ought to, have to là modal vers) WH + MODAL VERBS + S + VO? EX: Why must you go?, where may she come?, what can she do?, What will she do? e. HOW How much + N( không đếm được luôn ở số ít) EX: how much money have you got? How many +N( đếm được ở số nhiều) EX: how many students are there in your class? How far: bao xa, how long : bao lâu, how often : mấy lần, thường không, how old : bao nhiêu tuổi…… 4.TO INFINITIVE TO TALK ABOUT PURPOSES( Động từ Nguyên mẫu mục đích) TO + Vo EX: He works to get money. = He works in order to get money… To + Vo = In order to + Vo, So as to + Vo: để mà 5. a. ADJ of attitude ( tính từ chì thái độ) - Đông BỘ ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG ANH KHỐI 12 A/ PRONUNCIATION 1. a. advice b. pick c. might d. kind 2. a. women b. men c. led d. intellectual 3. a. throughout b. although c. right d. enough 4. a. history b. significant c. philosophy d. pioneer 5. a. power b. wife c. allow d. known 6. a. believed b. considered c. advocated d. controlled 7. a. events b. spirit c. Asian d. silver 8. a. trained b. proved c. impressed d. performed 9. a. honor b. high c. host d. hold 10. a. games b. teams c. medals d. events 11. a. interfered b. allowed c. visited d. played 12. a. water b. swimming c. between d. rowing 13. a. lie b. goalie c. achieve d. belief 14. a. caps b. meters c. swimmers d. lines 15. a. sprint b. line c. divide d. ride 16. a. swimming b. post c. decision d. score 17. a. style b. penalty c. pretty d. typical 18. a. pool b. good c. look d. book 19. a. endangered b. destroyed c. damaged d. provided 20. a. lie b. wide c. circle d. comprise 21. a. west b. between c. growth d. which 22. a. three b. south c. southern d. both 23. a. remained b. explored c. separated d. travelled 24. a. improve b. introduce c. move d. lose 25. a. worker b. whom c. interview d. answer 26. a. honest b. holiday c. home d. happiness 27. a. character b. teacher c. chemist d. technical 28. a. interview b. minute c. question d. suitable 29. a. explained b. disappointed c. prepared d. interviewed 30. a. apply b. university c. identity d. early 31. a. choice b. achieve c. each d. chemistry 32. a. final b. applicant c. high d. decide 33. a. average b. indicate c. application d. grade 34. a. course b. four c. our d. yours 35. a. share b. rare c. are d. declare 36. a. cooks b. loves c. joins d. spends 37. a. advises b. raises c. devises d. goes 38. a. hands b. parents c. chores d. boys 39. a. brothers b. weekends c. problems d. secrets 40. a. enjoys b. feels c. takes d. gives 41. a. attempts b. shares c. looks d. beliefs 42. a. sacrificed b. trusted c. recorded d. acted 43. a. laughed b. weighed c. helped d. missed 44. a. advised b. devised c. raised d. practised 45. a. shared b. viewed c. confided d. measured 46. a. determined b. expressed c. approved d. married 47. a. smoked b. called c. photographed d. based B / VOCABULARY 1 48. He has been very interested in doing research on _______ since he was at high school. a. biology b. biological c. biologist d. biologically 49. Are you sure that boys are more _______ than girls? a. act b. active c. action d. activity 50. Most doctors and nurses have to work on a _______ once or twice a week at the hospital. a. solution b. night shift c. household chores d. special dishes 51. We enjoy _______ time together in the evening when the family members gather in the living room after a day of working hard. a. spending b. caring c. taking d. doing 52. It is parents' duty and responsibility to _______ hands to tae care of their children and give them a happy home. a. shake b. hold c. join d. take 53. He is a _______ boy. He is often kind and helpful to every classmate. a. frank b. lovely c. obedient d. caring 54. Doctors are supposed to _______ responsibility for human life. a. do b. take c. rush d. join 55. _______ sure that you follow the instructions carefully. a. Believe b. Try c. Do d. Make 56. Sometimes Mr. Pike has to work very late _______ night to do some important experiments. a. in b. at c. for d. on 57. Peter was _______ a hurry to go so he did not stop to greet me. a. in b. on c. with d. over 58. You are old enough to take _______ for what you have done. a. responsible b. responsibility c. responsibly d. irresponsible 59. John is _______ only child in his family so his parents love him a lot. a. a b. an c. the d. no article 60. She got up late and rushed to the bus stop. a. came into b. went leisurely c. went quickly d. dropped by 61. Billy, come and give ... =Average (19 ,10 ,16 )? A 30 B 10 C 15 D 45 II Tự luận (7 điểm) Câu (4 điểm) Nêu thao tác: Chèn cột, chèn dòng, xóa cột dòng Câu (1, 5 Điểm) Nêu bước tạo thư mục riêng tên ổ đĩa D Bài thực hành (1, 5đ)... (0,25đ) e) Bôi đen từ ô A1 đến G1 nháy lệnh merge and center (0,25đ) f) bôi đen bảng nháy nút lệnh border (0,25đ) Bảng chất lượng Lớp lượng chất G K Tb Y Kém 7A 7B 7C Nhận xét giáo viên ………………………………………………………………………………………………... thao tác - Chèn cột, dòng : B1 bôi đen cột dòng B2 Insetr / row dòng Insetr / culums cột -Xóa cột hay dòng B1 chọn cột dòng cần xóa B2.Edit / delete Câu (1, 5 điểm ) B1 kích trái chuột vào lệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ky 1 mon tin hoc lop 7 de 20,

Hình ảnh liên quan

Cho bảng tính sau : - de thi hoc ky 1 mon tin hoc lop 7   de 20

ho.

bảng tính sau : Xem tại trang 2 của tài liệu.
f) bôi đen cả bảng nháy nút lệnh border. (0,25đ) - de thi hoc ky 1 mon tin hoc lop 7   de 20

f.

bôi đen cả bảng nháy nút lệnh border. (0,25đ) Xem tại trang 4 của tài liệu.