0

bao cao quan tri ban nien 2016

6 110 0
  • bao cao quan tri ban nien 2016

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:28

Trường Đại học Thuỷ Lợi Khoa Kinh tế và quản lý Bản báo cáo Quản trị nhân lực Tên báo cáo: Tuyển mộ nguồn nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Giáo viên hướng dẫn: Lương Thị Ánh Lớp: N01.3 Tên trưởng nhóm: Bùi Thị Hường Tên các thành viên: Lê Thị Minh Nguyệt Nguyễn Lan Hương Nguyễn Thị Yến Nguyễn Thị Đoài Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2011 Mục lục A. LỜI NÓI ĐẦU B. NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận về tuyển mộ nguồn nhân lực 1. Khái niệm tuyển mộ, tầm quan trọng của tuyển mộ nhân lực 2. Quá trình tuyển mộ 2.1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ 2.1.1. Lập kế hoạch tuyển mộ 2.1.2. Xác định nguồn tuyển mộ 2.1.3. Xác định nơi tuyển mộ và thời gian tuyển mộ 2.2. Các hình thức thu hút ứng viên 2.2.1. Quảng cáo trên ti vi, báo hoặc internet 2.2.2. Trung tâm giới thiệu việc làm 2.2.3. Tuyển sinh viê tốt nghiệp từ các trường đại học 2.2.4. Thu hút ứng viên thông qua hội chợ việc làm 2.2.5. Thu hút ứng viên theo giới thiệu của nhân viên doanh nghiệp, sự giới thiệu của lãnh đạo cấp trên 2.2.6. Thông qua công ty săn đầu người 2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tuyển mộ 2.4. Các giải pháp thay thế tuyển mộ 2.4.1. Hợp đồng thầu lại 2.4.2. Làm thêm giờ 2.4.3. Nhờ giúp tạm thời 2.4.4. Thuê từ công ty cho thuê II. Thực trạng tuyển mộ nguồn nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 1. Tổng quan về các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 1.1 Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ 1.2. Đặc điểm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam 2. Thực trạng nguồn nhân lực hiện nay 3. Đánh giá nguồn nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 4. Thực trạng tuyển mộ nguồn nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ III. Giải pháp tuyển mộ nguồn nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. C. KẾT LUẬN A. LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế của Việt Nam ngày càng phát triển, đặc biệt sau khi gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO, sự xuất hiện của các doanh nghiệp ngày càng nhiều mà đa số là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện nay các doanh nghiệp đang đứng trước những thách thức phải tăng cường tối đa hiệu quả cung cấp các sản phẩm dịch vụ của mình. Điều này đòi hỏi phải có sự quan tâm tới chất lượng sản phẩm dịch vụ, tới các phương thức Marketing, bán hàng tốt cũng như quy trình nội bộ hiệu quả. Để dạt được mục tiêu này họ dựa vào một số tài sản lớn nhất của mình đó là “nguồn nhân lực”. Cùng với việc sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển thì số lượng nhân viên ngày càng tăng, vì vậy việc tuyển mộ nguồn nhân lực làm sao cho hiệu quả đang được các nhà quản trị quan tâm. B. NỘI DUNG I.Cơ sở lý luận 1. Khái niệm tuyển mộ, tầm quan trọng của tuyển mộ nhân lực Tuyển mộ là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức. Mục tiêu của tuyển mộ nhân lực là: thu hút được nhiều ứng viên có chất lượng đáp ứng yêu cầu. Với mục tiêu ấy vai trò của tuyển mộ sẽ là: • Tuyển mộ quyết định chất lượng của quá trình tuyển chọn: chất lượng của quá trình tuyển chọn sẽ không đạt yêu cầu hay hiệu quả thấp nếu như số lượng người nộp đơn xin việc bằng hoặc ít hơn số nhu cầu cần tuyển chọn. • Tuyển mộ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức, bởi nếu thu hút được nhiều ứng viên có trình độ cao thì doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn được những nhân viên giỏi và ngược lại. Điều này sẽ ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức. • Tuyển mộ không chỉ ảnh hưởng tới việc tuyến chọn, mà còn ảnh hưởng tới các chức năng của quản trị nguồn nhân lực như: Đánh giá tình hình thực hiện công việc, thù lao lao động; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; các mối quan hệ lao động … 2. Quá trình tuyển mộ Quá trình tuyển mộ gồm các bước sau: 2.1. Xây dựng chiến lược tuyển mộ Tuyển mộ là chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực. Phòng nguồn nhân lực có chức năng quảng cáo và thông báo tuyển người, sàng lọc xin việc. Nội dung của chiến lược tuyển mộ bao gồm: 2.1.1. Lập kế hoạch tuyển mộ Trong hoạt động tuyển mộ, mỗi tổ chức cần xác định xem cần tuyển mộ bao nhiêu Qu n Tr Ch t L ngả ị ấ ượ Áp D ng ISO 9001:2008 T i Ban ụ ạ Qu n Lý D Án – T ng Công Ty ả ự ổ Truy n T i Đi n Qu c Giaề ả ệ ố Danh sách nhóm 1  Châu Thanh Bình  Đ Đ c Chínhỗ ứ  Nguy n Th Mai H ngễ ị ươ  Prak Nalin  Nguy n Th Ph ngễ ị ươ  T Th Ph ngạ ị ươ  Ngô Th Thanh Trúcị C s lý lu n & Th c ti nơ ở ậ ự ễ  ISO 9000:2008  Ban Qu n Lý (BQL) Các Công Trình Đi n Mi n ả ệ ề Nam Các khái ni m c b nệ ơ ả  Khái ni m qu n lý ch t l ng (QLCL) ?ệ ả ấ ượ  H th ng qu n lý ch t l ng (QLCL) ?ệ ố ả ấ ượ  M i quan h gi a h th ng QLCL và ch t l ng ố ệ ữ ệ ố ấ ượ s n ph m ?ả ẩ Qu n lý ch t l ng là gì ?ả ấ ượ  Theo tiêu chu n qu c gia Liên Xô thì QLCL là ẩ ố vi c xây d ng đ m b o và duy trì m c ch t ệ ự ả ả ứ ấ l ng t t y u c a s n ph m khi thi t k , ch ượ ấ ế ủ ả ẩ ế ế ế t o, l u thông và tiêu dùng.ạ ư  Theo tiêu chu n công nghi p Nh t B n thì ẩ ệ ậ ả QLCLlà h th ng ph ng pháp t o đi u ki n ệ ố ươ ạ ề ệ s n xu t ti t ki m nh ng hàng hoá có ch t ả ấ ế ệ ữ ấ l ng tho mãn nhu c u ng i tiêu dùng .ượ ả ầ ườ Qu n lý ch t l ng là gì ?ả ấ ượ  Theo t ch c tiêu chu n hoá qu c t ISO: QLCL ổ ứ ẩ ố ế là t p h p nh ng ho t đ ng c a ch c năng ậ ợ ữ ạ ộ ủ ứ qu n lý chung, xác đ nh chính sách ch t l ng, ả ị ấ ượ m c đích trách nhi m và th c hi n chúng thông ụ ệ ự ệ qua các bi n pháp nh l p k ho ch ch t ệ ư ậ ế ạ ấ l ng, đ m b o và c i ti n ch t l ng trong ượ ả ả ả ế ấ ượ khuôn kh c a h th ng ch t l ng ổ ủ ệ ố ấ ượ H th ng qu n lý ch t l ng ?ệ ố ả ấ ượ  QLCL đ c nhìn nh n m t cách toàn di n trên ượ ậ ộ ệ c s QLCL công vi c t ng giai đo n, t ng ơ ở ệ ở ừ ạ ừ ng i t khâu nh marketing, thi t k , s n ườ ừ ư ế ế ả xu t, phân ph i đ n d ch v sau bán hàng. Quá ấ ố ế ị ụ trình đó đ c mô t d i d ng s đ hay còn ượ ả ướ ạ ơ ồ g i là mô hình QLCL.ọ M i quan h gi a h th ng ố ệ ữ ệ ố QLCL & ch t l ng s n ph m?ấ ượ ả ẩ  .Nó ph thu c vào quan đi m, s phát tri n v ụ ộ ể ự ể ề trình đ nh n th c và đ c thù riêng c a m i ộ ậ ứ ặ ủ ỗ n n kinh t . QLCL mà ngày nay đang đ c áp ề ế ượ d ng trên th gi i là k t qu c a c m t quá ụ ế ớ ế ả ủ ả ộ trình ch a khép l i. Nó là thành qu , là s đúc ư ạ ả ự k t c a quá trình nghiên c u và ho t đ ng th c ế ủ ứ ạ ộ ự ti n không m t m i c a các chuyên gia và các ễ ệ ỏ ủ nhà khoa h c v v n đ ch t l ng.ọ ề ấ ề ấ ượ M i quan h gi a h th ng ố ệ ữ ệ ố QLCL & ch t l ng s n ph m?ấ ượ ả ẩ  .Nó ph thu c vào quan đi m, s phát tri n v ụ ộ ể ự ể ề trình đ nh n th c và đ c thù riêng c a m i ộ ậ ứ ặ ủ ỗ n n kinh t . QLCL mà ngày nay đang đ c áp ề ế ượ d ng trên th gi i là k t qu c a c m t quá ụ ế ớ ế ả ủ ả ộ trình ch a khép l i. Nó là thành qu , là s đúc ư ạ ả ự k t c a quá trình nghiên c u và ho t đ ng th c ế ủ ứ ạ ộ ự ti n không m t m i c a các chuyên gia và các ễ ệ ỏ ủ nhà khoa h c v v n đ ch t l ng.ọ ề ấ ề ấ ượ H th ng QLCL theo tiêu chu n ệ ố ẩ qu c t ISO 9001- 2008ố ế  C u trúcấ  Nguyên t cắ  L i íchợ  Xây d ng và áp d ng ISO 9000ự ụ  Các yêu c u tiêu chu n ISO 9001 : 2008ầ ẩ [...]...Cấu trúc     Bộ ISO 9000 :2008 – mô tả cơ sở hệ thống quản lý chất lượng (HT QLCL) và giải thích các thuật ngữ Bộ ISO 9001: 2008 – quy định những yêu cầu cơ bản của HT QLCL của một tổ chức thay cho các bộ ISO 9001/ 9002/9003:2000 Bộ ISO 9004 :2008 – hướng dẫn cải thiện việc thực hiện HT QLCL Bộ ISO 19011 :2008 – hướng dẫn đánh giá HT QLCL và hệ thống quản lý môi trường Nguyên tắc 1 2 3... thiện việc thực hiện HT QLCL Bộ ISO 19011 :2008 – hướng dẫn đánh giá HT QLCL và hệ thống quản lý môi trường BQL các công trình điện miền Nam       Sơ đồ tổ chức Mô hình hệ thống QLCL Cấu trúc hệ thống QLCL Kết quả đạt được Nhược điểm cần khắc phục Giải pháp BQL các công trình điện miền Nam – Sơ đồ tổ chức Mô LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực tập này, em luôn nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của Ths. Nguyễn Quỳnh Anh, giảng viên công nghệ thông tin trường Đại học Điện Lực, cô đã giành nhiều thời gian hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cho em trong quá trình thực tập. Em xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo trong trường Đại học Điện Lực và đặc biệt các thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin, những người thầy, cô đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho em những kiến thức, những kinh nghiệm quý báu trong suốt những năm học tập và rèn luyện ở trường Đại học Điện Lực. Xin chân thành cảm ơn các bạn sinh viên lớp Đại Học Đ8LT – CNTT6 - trường Đại học Điện Lực đã luôn động viên, giúp đỡ và nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm học tập trong suốt quá trình học tập ở trường. Em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người thân trong gia đình và người thân xung quanh đã luôn động viên, khích lệ và tạo điều kiện tốt nhất cho em trong suốt quá trình học tập và trong quá trình thực tập. Hà nội, ngày 19 tháng 11 năm 2014 Nhóm Sinh viên thực hiện Nguyễn Minh Tuấn Trịnh Việt Tiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 LỜI MỞ ĐẦU 8 CHƯƠNG 1: QUẢN LÝ DỰ ÁN 1 Bảng 1.1. Bảng ràng buộc về tài nguyên 1 Bảng 1.2. Bảng sản phẩm bàn giao cho khách hàng 2 Hình 1.1. Lịch biểu công việc 4 Bảng 1.3. Bảng phân công công việc 4 Bảng 1.4. Bảng chi phí nhân lực 5 1.4.2.Bảng biểu phân @ch quản lý rủi ro 9 Bảng 1.8. Biên bản họp xác định yêu cầu lần 1 12 Bảng 1.9. Biên bản họp xác định yêu cầu lần 2 13 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG 17 2.1.Khái quát về công ty cổ phần văn hóa Văn Lang 17 2.2.Các vấn đề phải giải quyết 18 2.3.Các hoạt động nghiệp vụ 19 Hình 2.5. Nghiệp vụ quản lý khách hàng 23 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG 24 3.1.Tác nhân hệ thống 24 Bảng 3.1. Bảng nhân viên 38 Bảng 3.2. Bảng chi `ết hóa đơn 38 Bảng 3.3. Bảng chi `ết phiếu đặt sách 38 Bảng 3.4. Bảng chi `ết phiếu nhận sách 38 Bảng 3.5. Bảng chi `ết phiếu xuất sách 39 Bảng 3.6. Bảng danh mục sách 39 Bảng 3.7. Bảng hóa đơn 39 Bảng 3.8. Bảng khách hàng 39 Bảng 3.9. Bảng loại sách 40 Bảng 3.10. Bảng nhà cung cấp 40 Bảng 3.11. Bảng nhà xuất bản 40 Bảng 3.12. Bảng phiếu đặt sách 40 Bảng 3.13. Bảng nhận sách 40 Bảng 3.14. Bảng phiếu xuất sách 41 Bảng 3.15. Bảng phiếu chi 41 Bảng 3.16. Bảng phiếu thu 41 Bảng 3.17. Bảng sách thanh lý 41 Bảng 3.18. Bảng tài khoản 42 Bảng 3.19. Bảng thông `n sách 42 Bảng 3.20. Bảng tồn kho 42 CHƯƠNG 4: GIAO DIỆN HỆ THỐNG 43 4.1.1 Thiết kế form đăng nhập 43 Hình 4.1. Giao diện đăng nhập 43 4.2.1 Thông `n sách 44 Hình 4.2. Giao diện thông `n sách 44 4.2.2 Thiết kế form nhà cung cấp 45 Hình 4.3. Giao diện nhà cung cấp 45 4.2.3 Thiết kế form khách hàng 46 Hình 4.4. Giao diện khách hàng 46 4.2.4 Thiết kế form phiếu nhận sách 47 Hình 4.5. Giao diện phiếu nhận sách 47 Hình 4.7. Giao diện phiếu chi 49 DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI CẢM ƠN 1 LỜI MỞ ĐẦU 8 CHƯƠNG 1: QUẢN LÝ DỰ ÁN 1 Bảng 1.1. Bảng ràng buộc về tài nguyên 1 Bảng 1.2. Bảng sản phẩm bàn giao cho khách hàng 2 Hình 1.1. Lịch biểu công việc 4 Bảng 1.3. Bảng phân công công việc 4 Bảng 1.4. Bảng chi phí nhân lực 5 1.4.2.Bảng biểu phân @ch quản lý rủi ro 9 Bảng 1.8. Biên bản họp xác định yêu cầu lần 1 12 Bảng 1.9. Biên bản họp xác định yêu cầu lần 2 13 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG 17 2.1.Khái quát về công ty cổ phần văn hóa Văn Lang 17 2.2.Các vấn đề phải giải quyết 18 2.3.Các hoạt động nghiệp vụ 19 Hình 2.5. Nghiệp vụ quản lý khách hàng 23 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG 24 3.1.Tác nhân hệ thống 24 Bảng 3.1. Bảng nhân viên 38 Bảng 3.2. Bảng chi `ết hóa đơn 38 Bảng 3.3. Bảng chi `ết phiếu đặt sách 38 Bảng 3.4. Bảng chi `ết phiếu nhận sách 38 Bảng 3.5. Bảng chi `ết phiếu xuất sách 39 Bảng 3.6. Bảng danh mục sách 39 Bảng 3.7. Bảng hóa đơn 39 Bảng 3.8. Bảng khách hàng 39 Bảng 3.9. Bảng loại sách 40 Bảng 3.10. Bảng nhà cung cấp 40 Bảng 3.11. Bảng nhà xuất bản 40 Bảng 3.12. Bảng phiếu đặt sách 40 Bảng 3.13. Bảng nhận sách 40 Bảng 3.14. Bảng phiếu xuất sách 41 Bảng 3.15. Bảng phiếu chi 41 Bảng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN HÀNG ĐỀ TÀI: DOANH NGHIỆP TH TRUE MILK Giảng viên hướng dẫn: Thầy Dương Định Quốc Ngày nay, phát không ngừng kinh tế cạnh tranh liệt thị trường, doanh nghiệp phải cố gắng hoàn thiện để tồn phát triển Cho nên, kiến thức Quản trị bán hàng giúp ích nhiều công tác quản lý điều phối hoạt động bán hàng để phát triển đội ngũ nhân viên nói riêng doanh nghiệp nói chung Để hiểu rõ sâu môn học này, áp dụng kiến thức học từ môn Quản trị bán hàng để hoàn thành báo cáo doanh nghiệp TH True Milk Báo cáo nhằm mục đích từ thông tin thu thập TH True Milk, qua hiểu rõ doanh nghiệp để xây dựng đội ngũ bán hàng, đưa tiêu sách hợp lý cho công ty Báo cáo hội cho nhóm áp dụng lý thuyết môn Quản trị bán hàng vào thực tế, qua đó, nhóm có am hiểu sâu sắc tích lũy nhiều học thực tiễn hoạt động bán hàng Tuy nhiên, với hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên báo cáo mắc nhiều thiếu sót Vì vậy, nhóm mong nhận ý kiến đóng góp nhận xét để báo cáo hoàn thiện MỤC LỤC DANH MỤC BẢN BIỂU, HÌNH ẢNH LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành báo cáo này, cố gắng tập thể nhóm, nhận giúp đỡ nhiều giảng viên hướng dẫn – thầy Dương Định Quốc Chúng xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy Dương Định Quốc, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành báo cáo Bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập giải đáp thắc mắc thời gian thực báo cáo để nhóm hoàn thành báo cáo Xin chân thành cám ơn đến tất bạn bè, người chia sẻ kiến thức thông tin suốt trình thực báo cáo Một lần xin chân thành cám ơn! NHẬP ĐỀ Đất nước Việt Nam thật có thay đổi đáng kể kể từ bắt đầu mở cửa giao lưu, hội nhập với quốc tế Vì vậy, doanh nghiệp nước phải cạnh tranh với nhau, song song phải cạnh tranh với doanh nghiệp nước Với cạnh tranh ngày liệt thị trường tất mặt hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng biến đổi, bắt kịp xu hướng để có sách phù hợp Và thị trường cạnh tranh gay gắt thị trường sữa tươi Chúng ta thấy thị trường xuất nhiều nhãn hiệu sữa tươi, nhãn hiệu sữa uy tín, chất lượng nhiều khách hàng tin dùng Vinamilk TH True Milk Mặc dù đời sau Vinamilk nhiều nhãn hiệu sữa khác TH True Milk ngày khẳng định thương hiệu lòng người tiêu dùng trở thành đối thủ mạnh Vinamilk Công ty Cổ phần sữa TH True Milk công ty thuộc tập đoàn TH thức thành lập năm 2009, với mong muốn trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam ngành hàng thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên Tuy doanh nghiệp TH True Milk gặt hái thành công định Một phần có hứng thú với thụ trường sữa tươi Việt Nam, phần nhìn thấy điểm khác biệt kênh phân phối công ty (có hệ thống chuỗi cửa hàng TH True Mart), thêm vào thông ti có sẵn TH True Milk, nhóm chọn TH True Milk làm đề tài cho báo cáo lần để áp dụng kiến thức học môn Quản trị bán hàng vào hoạt động bán hàng công ty Mục tiêu mà nhóm đặt trước tiến hành thực báo cáo gồm: • Sử dụng kiến thức học môn Quản trị bán hàng áp dụng thực tế để hiểu sâu • Có thêm thông tin bổ ích doanh nghiệp • Rèn luyện kĩ quản lý, làm việc nhóm TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY Giới thiệu tổng quan doanh nghiệp - Tên doanh nghiệp: TH True Milk – True Happiness - “Hạnh phúc đích thực” Logo: Hình 1: Logo TH True Milk Lịch sử hình thành phát triển: Công ty Cổ phần sữa TH True Milk công ty thuộc tập đoàn TH thức thành lập năm 2009 với tư vấn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á bà Thái Hương làm Chủ tịch hội đồng quản trị - Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á Năm 2010: Lễ khởi công xây dựng nhà máy sữa TH Nghĩa Đàn, Nghệ An với mức tổng đầu tư 1.2 tỉ USD Năm 2011: Khai trương cửa hàng TH True Mart Hà Nội Thành Phố Hồ Chí Minh, triển khai dự án Vì tầm vóc Việt “Chung sức chung lòng – Nuôi dưỡng tài năng” Năm 2012: Hội thảo sữa toàn quốc mắt dòng sản phẩm Năm 2013: Khánh thành nhà máy sữa tươi với trang trại bò sữa - đại nhất, quy mô Đông Nam Á Tầm nhìn: Tập đoàn TH mong muốn trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam ngành hàng thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên Với đầu tư nghiêm túc dài hạn kết hợp với công nghệ đại CTY CP CAO SU TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(TRC) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------- -------------------Số:……/BC-CSTN Tây Ninh, ngày 16 tháng 04 năm 2012BÁO CÁOQUẢN TRỊ CÔNG TY QUÍ I/2012Kính gửi: -Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước -Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCác cuộc họp của HĐQT Quí I/2012:STT Thành viên Chức vụ Số buổitham dự họpTỷ lệ Lý dokhông tham dự1 Hứa Ngọc Hiệp Chủ tịch 3/3 100% -2 Lê Văn Chành Ủy viên 3/3 100% -3 Trần Văn Rạnh Ủy viên 3/3 100% -4 Lê Bá Thọ Ủy viên 3/3 100% -5 Trương Văn Minh Ủy viên 3/3 100% -Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc- Các thành viên Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên HĐQT thường xuyên và đầy đủ để kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh trong hoạt động SXKD.- Chủ tịch HĐQT Công ty thường xuyên liên lạc với các thành viên HĐQT khác để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.- HĐQT chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.- Trong công tác quan hệ cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời đến cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các kênh thông tin như báo chí, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư và các công ty chứng khoán. Trong Quý I/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được thư góp ý của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam và HĐQT cũng đã trả lời phúc đáp cho Hiệp hội.2. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊSTT Số Nghị quyết Ngày Nội dung1 193/NQHĐQT-CSTN 29/02/2012 -Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 17/04/2012 tại Văn phòng của Công ty-Giao cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức đại hội.2 254/NQHĐQT-CSTN 14/03/2012 -Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Cao su Tây Ninh tại Công ty CP Cao su Việt Lào lên 800 tỉ đồng.-Thống nhất Cty CP Cao su Tây Ninh sẽ góp thêm 20 tỉ đồng, tương đương 10% để tỉ lệ góp vốn không đổi sau khi tăng vốn điều lệ (Công ty góp 10% vốn điều lệ)-Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và góp vốn đúng theo tiến độ trong Quí II/20123 330/NQHĐQT-CSTN 30/03/2012 -Thống nhất cho phép đầu tư vào Cty CP Cao su Dầu Tiếng Bắc Lào-Tổng vốn điều lệ ban đầu của Dự án là 100 tỉ đồng, tổng diện tích trồng là 5.000ha tại tỉnh Udumxay, Lào. Cty CP Cao su Tây Ninh góp 5% tổng vốn điều lệ-Thống nhất cử ông Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty là Người đại diện vốn của Cty CP Cao su Tây Ninh tại Cty CP Cao su Dầu Tiếng – Bắc Lào3. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUANSTT Người thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảmSố cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếuTỷ lệ (%)- - - - - - - -Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong Quí I/2012.TỔNG GIÁM ĐỐCSignature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Ký ngày: 21/7/2017 16:27:24 Trang 1/5 CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phỳc S: 27 /BC- HQT H long, ngy 10 thỏng 07 nm 2012 BO CO TèNH HèNH QUN TR CễNG TY ( 6 thỏng u nm 2012) Kớnh gi: - y ban Chng khoỏn Nh nc; - S Giao dch Chng khoỏn H Ni; - Trung tõm lu ký Chng khoỏn Vit nam. - Tờn cụng ty i chỳng: Cụng ty CP Xi mng v xõy dng Qung Ninh . - a ch tr s chớnh: KCN Cỏi Lõn Ging ỏy TP H Long-
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - bao cao quan tri ban nien 2016
BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan