0

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

40 401 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:26

Chương V: Bài 9: - Nguồn gốc: Sau CTTG thứ hai, 2 cường quốc Mĩ và Liên Xô nhanh chóng chuyển sang đối đầu và đi tới tình trạng chiến tranh lạnh + Đó là sự đối lập nhau về mục tiêu và chiến lược của hai cường quốc + Mĩ hết sức lo ngại trước thắng lợi của cách mạng DCND ở các nước Đông Âu và thắng lợi của cách mạng Trung Quốc I. MÂU THUẪN ĐÔNG - TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (Tiết 1) - Nguồn gốc, biểu hiện của mâu thuẫn Đông – Tây? Nêu những sự kiện tiêu biểu đưa tới tình trạng chiến tranh lạnh? => Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu thành lập: • Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) – 1/1949 • Tổ chức Hiệp ước Vácsava – 5/1955 Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (Tiết 1) I. MÂU THUẪN ĐÔNG - TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH - Những sự kiện từng bước đưa tới tình trạng chiến tranh lạnh: + “Học thuyết Truman” – 3/1947 + “Kế hoạch Mácsan” – 6/1947 + Việc thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – 4/1949 Hậu quả của những sự kiện trên?  Hậu quả: hình thành sự đối lập về kinh tế, chính trị và quân sự giữa hai phe TBCN và XHCN =>Dẫn tới sự xác lập cục diện hai cực, hai phe do hai siêu cường Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe, mỗi cực Chủ nghĩa Truman (13/3/1947) - khởi nguồn của chiến tranh lạnh . “Một trong những mục tiêu đầu tiên trong chính sách đối ngoại của Hợp chúng quốc là việc kiến tạo những điều kiện trong đó chúng ta và những quốc gia khác có thể tạo nên một lối sống không bị áp chế”… … “Chúng ta đã chiến thắng chống lại những nước đã tìm cách buộc những dân tộc khác phải tuân theo ý muốn và lối sống của họ” … “Dân tộc tại một số quốc gia trên thế giới mới đây đã bị buộc phải phuc tùng những chế độ độc tài ngoài ý muốn của họ. Chính phủ Hợp chúng quốc nhiều lần phản đối chống chính sách bằng áp chế và đe doạ thi hành tại Ba Lan, Ru-ma-ni và Bun-ga-ri, là những chính sách xâm phạm vào thoả ước I-an-ta. Tôi cũng xin nói thêm rằng, tại một số quốc gia khác cũng có nguy cơ xảy ra những sự phát triển tương tự” … “Tôi tin tưởng sự giúp đỡ của chúng ta, trước hết phải được thực hiện qua sự viện trợ kinh tế và tài chính, một sự viẹc trợ rất cần thiết cho sự ổn định kinh tế và cho những phương sách chính trị trong trật tự”. CÁC KHỐI QUÂN SỰ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI II NATO ANZUS CENTO SEATO Khối phòng thủ chung TBC VACXAVA Đ. Bắc Á 3662Tàu ngầm chiến lược 518160Máy bay chiến lược 672922Tên lửa ch.lược ICBM (Tàu ngầm ) 10181398Tên lửa ch.lược ICBM (Mặt đất ) 499102Tàu chiến các loại 200228Tàu ngầm 7.1307.876Máy bay chiến đấu 57.66071.867Pháo các loại 30.69059.740Xe tăng 3.660.2005.373.100Quân số NATO VACXAVA VŨ KHÍ THÔNG THƯỜNG NATOVACXAVAVŨ KHÍ HẠT NHÂN Ch y đua v trang giữa 2 khối quân sựạ ũ : Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch, căng thẳng trong quan hệ giữa Mĩ và các nước Tây Âu với Liên Xô và các nước XHCN Vậy em hiểu thế nào là “chiến tranh lạnh”? II. SỰ ĐỐI ĐẦU ĐÔNG – TÂY VÀ CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỤC BỘ Bài 9: BÀI QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH BÀI I - MÂU THUẨN ĐÔNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH - SauTrình chiếnbày tranh, cường quốc Xôlạnh - Mĩ?nhanh khái2niệm chiến tranh chóng chuyển sang đối đầu tới chiến tranh lạnh - “Chiến tranh lạnh” sách thù địch, căng thẳng quan hệ Mĩ nước phương Tây với Liên Xô nước XHCN BÀI I - MÂU THUẨN ĐÔNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH - Những sự kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh hai phe, siêu cường: kiện dẫn đến tình trạng + Về Trình phía bày Mĩ : chiến tranh lạnh ? * Đưa ra: “Học thuyết Truman” (3-1947) Truman BÀI I - MÂU THUẨN ĐÔNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH - Những sự kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh hai phe, siêu cường: + Về phía Mĩ : * Đưa ra: “Học thuyết Truman” (3-1947) * Thực :“Kế hoạch Mácsan” (6-1947) Mác San BÀI I - MÂU THUẨN ĐÔNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH - Những sự kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh hai phe, siêu cường: + Về phía Mĩ : * Đưa ra: “Học thuyết Truman” (3-1947) * Thực :“Kế hoạch Mácsan” (6-1947) * Thành lập tố chức Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO, 4-1949) BÀI I - MÂU THUẨN ĐÔNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH - Những sự kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh hai phe, siêu cường: + Về phía Mĩ : + Về Liên Xô: Trước hình Liên Xô Đông Liên Xô tình nước XHCN Đông Âunước thành lập Âu đãtương làm gìtrợ ? kinh tế (SEV: 1/1949) Hội đồng Thành lập tổ chức Hiệp ước Vacsava (5/1955) BÀI I - MÂU THUẨN ĐÔNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH II - SỰ ĐỐI ĐẦU ĐÔNG -TÂY VÀ CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỤC BỘ III - XU THẾ HOÃN ĐÔNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT + Định ước Henxiki (8-1975) khẳng điịnh nguyên tắc quan hệ quốc Châu Âu BÀI I - MÂU THUẨN ĐÔNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH II - SỰ ĐỐI ĐẦU ĐÔNG -TÂY VÀ CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỤC BỘ III - XU THẾ HOÃN ĐÔNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT - Tháng 12-1989, đảo Manta (Địa Trung Hải) hai nhà lãnh đạo M.Goocbachốp (Liên Xô) G.Busơ (Mĩ) thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh, mở thời kì sau chiến tranh lạnh Bu sơ cha Gorbachev Malta,1989 BÀI III - XU THẾ HOÃN ĐÔNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH - Trật Xu tự phát giới triển trình giới sau chiến tranhhình lạnh ? thành ngày theo xu đa cực với sự vươn lên Mĩ, Liên minh Châu Âu, Nhật , Nga Trung Quốc… - Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào kinh tế BÀI III - XU THẾ HOÃN ĐÔNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH - Mĩ sức thiếp lập trật tự giới “đơn cực” Nhưng Mĩ ko dễ dàng thực được tham vọng BÀI III - XU THẾ HOÃN ĐÔNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH - Sau Chiến tranh lạnh, hòa bình giới được củng cố, xung đột, nội chiến, khủng bố lại xảy nhiều khu vực 11-09-2001 TƯ LIỆU VÀ CÂU HỎI THAM KHẢO 1, Sau Chiến tranh lạnh kết thúc tạo thời thách thức cho dân tộc, có nước ta ? Trước tình hình Đảng ta có chủ trương ? 2, Sau Chiến tranh lạnh, hoà bình giới củng cố, chất chứa nhiều nguy ổn định, đe doạ hoà bình an ninh giới Theo em nguy ? Sau CTL kết thúc tạo thời thách thức cho dân tộc, có nước ta - Về thời cơ: + Từ sau Chiến tranh lạnh, hòa bình giới được củng cố, nguy chiến tranh giới bị đẩy lùi, xu chung giới hòa bình, ổn định hợp tác phát triển + Các quốc gia sức điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế, tăng cường hợp tác, tham gia liên minh kinh tế khu vực giới + Thu hút nguồn vốn đầu tư, nâng cao trình độ khoa học – kĩ thuật công nghệ, để rút ngắn thời gian xây dựng phát triển đất nước - Về thách thức: + Sự cạnh tranh liệt thị trường giới với nhiều bất bình đẳng gây thiệt hại nước phát triển + Sự kiện nước Mĩ ngày 11/9/2001 đặt quốc gia trước thách thức chủ nghĩa khủng bố với nguy khó lường + Vấn đề giữ gìn sắc văn hóa dân tộc, kết hợp hài hòa truyền thống đại, … - Như vậy, xu phát triển giới một mặt tạo thời lịch sử, hội to lớn, mặt khác tạo thách thức dân tộc, quốc gia giới Chủ trương Đảng ta: + Thực sách đại đoàn kết dân tộc, tập hợp mọi lực lượng dân tộc, giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh CN hóa, đại hóa… + Thực sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị hợp tác VN muốn bạn tất nước, mở cửa quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế… Sau Chiến tranh lạnh, hoà bình giới củng cố, giới chất chứa nhiều nguy ổn định, đe doạ hoà bình an ninh giới Những nguy : - Những di chứng thời kì Chiến tranh lạnh - Những xung đột quân sự gay gắt bất đồng, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ - Chủ nghĩa khủng bố quốc tế, từ sau kiện ngày 11/09/2001 Fidel Castro nhấn mạnh: "Chủ nghĩa khủng bố ngày tượng nguy hiểm bào chữa mặt đạo lí cần phải loại trừ" Từ sau Chiến tranh lạnh, tất quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy kinh tế làm trọng điểm Ngày nay, sức mạnh quốc gia dựa yếu tố : - Một sản xuất phồn vinh - Một tài vững mạnh ... Baøi 9 Baøi 9 QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KỲ “CHIẾN TRANH LẠNH” Thoâng ñieäp Truman 1947 Harry S. Truman Harry S. Truman ( 8 tháng 5 năm 1884 – 26 tháng 12 năm 1972) là Phó tổng thống thứ 34 (1945) và là Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ (1945–1953), kế nhiệm Nhà Trắng sau cái chết của Franklin D. Roosevelt. Hội nghị Potsdam năm 1945 với Churchill, Truman và Stalin. Các lảnh tụ họp phân chia thế giới 1945: Hội nghị Potsdam.Hội nghị Potsdam khai mạc ngày 17.07 giữa tam cường. Đại diện cho Mỹ là Truman và Byrnes, Liên Xô có Stalin và Molotov. Hội nghị này quyết định số phận của nước Đức bại trận. Theo quyết định của tam cường thì nước Đức bị giải giáp, tước hết mọi loại vũ khí, đất nước bị chia thành nhiều vùng và kỹ nghệ chiến tranh phải hoàn toàn dẹp bỏ. Đức còn phải bồi thường chiến tranh cho các nước đồng minh và đưa các tội phạm chiến tranh ra tòa án cho đồng minh xét xử. Atlee, Truman và Stalin tham gia hội nghị Böùc töôøng Berlin Chieán tranh Trieàu Tieân Theo chiều kim đồng hồ từ trên xuống: xe tải quân sự Hoa Kỳ vượt vĩ tuyến 38, F-86 Sabre bay trên không phận Triều Tiên, cảng Incheon nơi diễn ra trận Inchon, lính Trung Quốc được đón chào tại quê nhà, Hạ Sĩ Hoa Kỳ Baldomero Lopez leo qua bức tường chắn biển tại Inchon. KẾT THÚC CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN . Ký kết Hiệp định đình chiến Nam-Bắc Triều Tiên tại Panmunjom Nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo dự sinh hoạt chuyên môn lần Bài 9: Quan hệ quốc tế sau thời kỳ chiến tranh lạnh (Tiết 1) Học sinh cần nắm đợc: - Hiểu đợc nguồn gốc mâu thuẫn ĐôngTây kiện khởi đầu chiến tranh lạnh - Nắm đợc khái niệm chiến tranh lạnh - Các chiến tranh cục (chiến tranh xâm lợc Đông dơng thực dân Pháp 19451954, chiến tranh Triều Tiên 19501953, chiến tranh xâm lợc Việt Nam 19541975 đế quốc Mỹ biểu đụng độ Đông-Tây chiến tranh lạnh) Bài 9: Quan hệ quốc tế sau thời kỳ chiến tranh lạnh (Tiết 1) I Mõu thun ụng - Tõy v s u ca chin tranh lnh *Ngun gc ca mõu thun ụng - Tõy: - Do s i lp v mc tiờu v chin lc gia hai cng quc xụ M Tại Liờn n ớc Liên Xô Mĩ liên minh với chiến tranh chống phát xít nhó ng sau - Do s Trong ln mnh ca CNXH-CNXH tr chiến thnh h lại chuyển sang đối đầu mâu thuẫn thngtranh th gii M lo ngi nh hng ca nhng s kin ny - Tham vng ca M l bỏ ch th gii Vỡ vy hai nc Xụ M t hp tỏc chuyn sang i u Mâu thuẫn mục tiêu hai cờng quốc Xô - Mĩ Liên Xô Mĩ Đẩy Duy trì Đẩy lùi Chống mạnh hoà bình, cách Phá cách mạng an ninh mạng CNXH giới giới giới * S u ca chin tranh lnh: Về phía M thực i vi Liờn Xụ thực cho Em - Hc thuyt Truman (1947) - Hi ng tng tr kinh t (1949) biết kiện tiêu - K hoch Mỏc san (1947) - T chc hip c Vỏc sa va (1955) biểu, biểu - Thnh lp Nato (1949) khởi đầu chiến tranh n nm 1949 cc din hai cc ó c xỏc lp rừ rng, lạnhkhp th gii chin tranh lnh ó bao trựm =>chin tranh lnh bao trựm ton th gii II S i u ụng-Tõy v cỏc cuc chin tranh cc b: * Chin tranh lnh: - L cuc i u cng thng gia hai phe XHCN Thế chiến tranh lạnh ? Liờn Xụ ng u v TBCN M lm tr ct - Din ton din trờn cỏc lnh vc chớnh tr, kinh t, quõn s, t tng, húa - Khụng xung t trc tip bng quõn s gia hai siờu cng, nhng li thụng qua cỏc cuc chin tranh cc b lm cho th gii luụn tỡnh trng cng thng 1 Cuc chin tranh xõm lc ụng dng ca thc dõn Phỏp: - Nhõn dõn nc ụng dng c bit l nhõn dõn Vit Nam nhn c s giỳp ca Liờn Xụ, Trung Quc v cỏc nc XHCN - Thc dõn Phỏp nhn c s giỳp tớch cc ca M ng thi M ngy cng can thip sõu vo cuc chin Baøi 9 Baøi 9 QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KỲ “CHIẾN TRANH LẠNH” Thoâng ñieäp Truman 1947 Harry S. Truman Harry S. Truman ( 8 tháng 5 năm 1884 – 26 tháng 12 năm 1972) là Phó tổng thống thứ 34 (1945) và là Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ (1945–1953), kế nhiệm Nhà Trắng sau cái chết của Franklin D. Roosevelt. Hội nghị Potsdam năm 1945 với Churchill, Truman và Stalin. Các lảnh tụ họp phân chia thế giới 1945: Hội nghị Potsdam.Hội nghị Potsdam khai mạc ngày 17.07 giữa tam cường. Đại diện cho Mỹ là Truman và Byrnes, Liên Xô có Stalin và Molotov. Hội nghị này quyết định số phận của nước Đức bại trận. Theo quyết định của tam cường thì nước Đức bị giải giáp, tước hết mọi loại vũ khí, đất nước bị chia thành nhiều vùng và kỹ nghệ chiến tranh phải hoàn toàn dẹp bỏ. Đức còn phải bồi thường chiến tranh cho các nước đồng minh và đưa các tội phạm chiến tranh ra tòa án cho đồng minh xét xử. Atlee, Truman và Stalin tham gia hội nghị Böùc töôøng Berlin Chieán tranh Trieàu Tieân Theo chiều kim đồng hồ từ trên xuống: xe tải quân sự Hoa Kỳ vượt vĩ tuyến 38, F-86 Sabre bay trên không phận Triều Tiên, cảng Incheon nơi diễn ra trận Inchon, lính Trung Quốc được đón chào tại quê nhà, Hạ Sĩ Hoa Kỳ Baldomero Lopez leo qua bức tường chắn biển tại Inchon. KẾT THÚC CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN . Ký kết Hiệp định đình chiến Nam-Bắc Triều Tiên tại Panmunjom Nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo đến dự môn Lịch sử lớp 12A1 BI QUAN H QUC T TRONG V SAU THI Kè CHIN TRANH LNH BI I - MU THUN ễNG TY V S KHI U CUA CHIN TRANH LNH - SauTrỡnh chinby tranh, cng quc Xụlnh - M?nhanh khỏi2nim chin tranh chúng chuyn sang i u v i ti chin tranh lnh - Chin tranh lnh l chớnh sỏch thự ch, cng thng quan h gia M v cỏc nc phng Tõy vi Liờn Xụ v cỏc nc XHCN BI I - MU THUN ễNG TY V S KHI U CUA CHIN TRANH LNH - Nhng s kin dõn ti tinh trng chin tranh lnh gia hai phe, siờu cng: s kin dn n tỡnh trng + V Trỡnh phớa by M nhng : chin tranh lnh ? * a ra: Hoc thuyt Truman (3-1947) Truman BI I - MU THUN ễNG TY V S KHI U CUA CHIN TRANH LNH - Nhng s kin dõn ti tinh trng chin tranh lnh gia hai phe, siờu cng: + V phớa M : * a ra: Hoc thuyt Truman (3-1947) * Thc hin :K hoch Mỏcsan (6-1947) Mỏc San BI I - MU THUN ễNG TY V S KHI U CUA CHIN TRANH LNH - Nhng s kin dõn ti tinh trng chin tranh lnh gia hai phe, siờu cng: + V phớa M : * a ra: Hoc thuyt Truman (3-1947) * Thc hin :K hoch Mỏcsan (6-1947) * Thnh lõp t chc Liờn minh quõn s Bc i Tõy Dng (NATO, 4-1949) BI I - MU THUN ễNG TY V S KHI U CUA CHIN TRANH LNH II - S I U ễNG -TY V CAC CUC CHIN TRANH CUC B III - XU TH HON ễNG TY V CHIN TRANH LNH CHM DT + nh c Henxiki (8-1975) khng inh nhng nguyờn tc quan h gia cỏc quc Chõu u BI I - MU THUN ễNG TY V S KHI U CUA CHIN TRANH LNH II - S I U ễNG -TY V CAC CUC CHIN TRANH CUC B III - XU TH HON ễNG TY V CHIN TRANH LNH CHM DT - Thỏng 12-1989, ti o Manta (a Trung Hi) hai nh lónh o l M.Goocbachp (Liờn Xụ) v G.Bus (M) ó chớnh thc tuyờn b chm dt chin tranh lnh, m thi ki sau chin tranh lnh Bu s cha v Gorbachev Bush, Gorbachov taùi hoọi nghũ Malta,1 BI III - XU TH HON ễNG TY V CHIN TRANH LNH CHM DT IV - TH GII SAU CHIN TRANH LNH - Trõt Xu t th phỏt gii trin mi th ang quỏ trinh gii sau chin tranhhinh lnh ? thnh v ngy cng theo xu th a cc vi s lờn ca M, Liờn minh Chõu u, Nhõt , Nga v Trung Quc - Cỏc quc gia hu nh u iu chnh chin lc phỏt trin, tõp trung vo kinh t BI III - XU TH HON ễNG TY V CHIN TRANH LNH CHM DT IV - TH GII SAU CHIN TRANH LNH - M sc thip lõp trõt t th gii n cc Nhng M ko d dng cú th thc hin c tham vong ú BI III - XU TH HON ễNG TY V Baøi 9 Baøi 9 QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KỲ “CHIẾN TRANH LẠNH” Thoâng ñieäp Truman 1947 Harry S. Truman Harry S. Truman ( 8 tháng 5 năm 1884 – 26 tháng 12 năm 1972) là Phó tổng thống thứ 34 (1945) và là Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ (1945–1953), kế nhiệm Nhà Trắng sau cái chết của Franklin D. Roosevelt. Hội nghị Potsdam năm 1945 với Churchill, Truman và Stalin. Các lảnh tụ họp phân chia thế giới 1945: Hội nghị Potsdam.Hội nghị Potsdam khai mạc ngày 17.07 giữa tam cường. Đại diện cho Mỹ là Truman và Byrnes, Liên Xô có Stalin và Molotov. Hội nghị này quyết định số phận của nước Đức bại trận. Theo quyết định của tam cường thì nước Đức bị giải giáp, tước hết mọi loại vũ khí, đất nước bị chia thành nhiều vùng và kỹ nghệ chiến tranh phải hoàn toàn dẹp bỏ. Đức còn phải bồi thường chiến tranh cho các nước đồng minh và đưa các tội phạm chiến tranh ra tòa án cho đồng minh xét xử. Atlee, Truman và Stalin tham gia hội nghị Böùc töôøng Berlin Chieán tranh Trieàu Tieân Theo chiều kim đồng hồ từ trên xuống: xe tải quân sự Hoa Kỳ vượt vĩ tuyến 38, F-86 Sabre bay trên không phận Triều Tiên, cảng Incheon nơi diễn ra trận Inchon, lính Trung Quốc được đón chào tại quê nhà, Hạ Sĩ Hoa Kỳ Baldomero Lopez leo qua bức tường chắn biển tại Inchon. KẾT THÚC CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN . Ký kết Hiệp định đình chiến Nam-Bắc Triều Tiên tại Panmunjom BÀI QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000) II CHƯƠNG V XU THẾ HÒA HOÃN ĐÔNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT Đầu thập kỉ 70 kỉ XX,xu hòa hoãn Đông Tây xuất với gặp gỡ Liên Xô Mỹ đại diện hai phe XHCN TBCN Những biểu cho thấy hòa hoãn Đông – Tây phe TBCN XHCN ? SALT-1 ABM hiệp ước Liên Xô kí Mĩ Đông Đức Tây Đức Mĩ Liên Xô kí nhiều văn kiện hợp sở quan hệ tác kinh tế, khoa học – kĩ thuật  CHLB Đức CHDC Đức kí Hiệp định 26-05-1972 chuyển từ đối đầu sang đối thoại 09-11-1972 1-8-1975 Mĩ, Canada với 33 nước Châu Âu kí Định ước Helsinki Từ năm 70 Hình mối quan hệ thân thiết ông tổng thống thời kì Tháng 12 -1989, đảo Manta tổng thống Liên Xô M.Gorbachev tổng thống Mĩ G.Bush (cha) tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh BÀI II CHƯƠNG V QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000) XU THẾ HÒA HOÃN ĐÔNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT Vì Liên Xô Mĩ lại chấm dứt chiến tranh lạnh? nhân Nguyên Hai nước tốn chạy đua vũ trang suy giảm nhiều mặt Sự vươn lên Tây Âu Nhật trở thách thức lớn Liên Xô lâm vào khủng hoảng trì trệ Hai nước muốn thoát khỏi đối đầu để củng cố vị trí Mở chiều hướng giải tranh chấp, Việc chấm dứt chiến tranhxung lạnh đột nhiều khu vực giới đường hòa bình đồng thời làm dịu có ý nghĩa lịch sử nào? quan hệ quốc tế GV : Le Anh Trường THPT Hựu Thành Ngày soạn: 12/09/2009 TiÕt: 11 Ch¬ng V QUAN HÊ QUỐC TẾ (1945 – 2000) Bài 9/Tiết 1 QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH I. Mục tiêu bài học 1/ Kiến thức: - Học sinh nắm được những nét chính của quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới II: Sự đối đầu giữa hai phe TBCN và XHCN. - Học sinh nắm được c¸c khái niệm “Chiến tranh lạnh”, “Chiến tranh cục bé”ä, “Chiến tranh thực dân mới”. 2/ Tư tưởng: Học sinh nhận thức được mỈc dï hßa b×nh thÕ giíi ®ỵc duy tr× nhng trong t×nh tr¹ng chiến tranh lạnh – tình hình thế giới luôn căng thẳng và phức tạp (Thực tế đã có nhiều cuộc CT cục bộ diễn ra và Baøi 9 Baøi 9 QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KỲ “CHIẾN TRANH LẠNH” Thoâng ñieäp Truman 1947 Harry S. Truman Harry S. Truman ( 8 tháng 5 năm 1884 – 26 tháng 12 năm 1972) là Phó tổng thống thứ 34 (1945) và là Tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ (1945–1953), kế nhiệm Nhà Trắng sau cái chết của Franklin D. Roosevelt. Hội nghị Potsdam năm 1945 với Churchill, Truman và Stalin. Các lảnh tụ họp phân chia thế giới 1945: Hội nghị Potsdam.Hội nghị Potsdam khai mạc ngày 17.07 giữa tam cường. Đại diện cho Mỹ là Truman và Byrnes, Liên Xô có Stalin và Molotov. Hội nghị này quyết định số phận của nước Đức bại trận. Theo quyết định của tam cường thì nước Đức bị giải giáp, tước hết mọi loại vũ khí, đất nước bị chia thành nhiều vùng và kỹ nghệ chiến tranh phải hoàn toàn dẹp bỏ. Đức còn phải bồi thường chiến tranh cho các nước đồng minh và đưa các tội phạm chiến tranh ra tòa án cho đồng minh xét xử. Atlee, Truman và Stalin tham gia hội nghị Böùc töôøng Berlin Chieán tranh Trieàu Tieân Theo chiều kim đồng hồ từ trên xuống: xe tải quân sự Hoa Kỳ vượt vĩ tuyến 38, F-86 Sabre bay trên không phận Triều Tiên, cảng Incheon nơi diễn ra trận Inchon, lính Trung Quốc được đón chào tại quê nhà, Hạ Sĩ Hoa Kỳ Baldomero Lopez leo qua bức tường chắn biển tại Inchon. KẾT THÚC CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN . Ký kết Hiệp định đình chiến Nam-Bắc Triều Tiên tại Panmunjom BÀI 10 QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH BÀI TẬP 1 Sau Chiến tranh giới thứ hai, Nhật Bản bị chiếm đóng A.Mĩ B.Anh C.Pháp D.Liên Xô Hiến pháp Nhật Bản ban hành sau Chiến tranh giới thứ hai thức có hiệu lực từ năm A.1946 B.1947 C.1948 D.1950 Trong nội dung cải cách kinh tế Nhật Bản sau CTTG II, Bộ huy tối cao lực lượng Đồng minh (SCAP) cho giải tán cac Daibátxư để A xóa bỏ tàn dư quan hệ phong kiến B xác lập lại chế độ tư hữu C quốc hữu hóa ngành công nghiệp D tạo điều kiện cho tập đoàn tư Mĩ vào đầu tư Vai trò Thiên hoàng quy định Hiến pháp sau CTTG II A nắm quyền hành pháp B nắm quyền tư pháp C nắm quyền lập pháp hành pháp D tượng trưng quyền lực nhà nước Hiệp ước hòa bình Xan Phranxixcô (8-9-1951) : lực lượng đồng minh kết thúc chế độ chiếm đóng Nhật Bản vào năm A 1948 B 1950 C 1951 D 1952 Văn kiện đặt tảng cho quan hệ Mĩ – Nhật sau CTTG II A Văn kiện vấn đề Nhật Bản Hội nghị Pốtxđam B Hiến pháp Nhật Bản (1947) C Hiệp ước hòa bình Xan Phranxixcô (1951) D Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật (1951) Nhật Bản kí Hiệp ước đồng ý đóng quân xây dựng quân lãnh thổ nhằm A tạo liên minh chống ảnh hưởng Liên Xô B tạo liên minh chống ảnh hưởng Trung Quốc C tranh thủ nguồn viện trợ Mĩ giảm chi phí quốc phòng D tạo điều kiện thuận lợi cho công cải cách dân chủ Các chiến tranh ví “ngọn gió thần” thổi vào kinh tế Nhật Bản A chiến tranh Trung Quốc (19461949) chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) B chiến tranh Triều Tiên (19501953) chiến tranh Việt Nam (1954-1975) C chiến tranh Trung Quốc (19461949) chiến tranh vùng Vịnh (1991) D chiến tranh Triều Tiên (19501953) chiến tranh vùng Vịnh Mức chi phí cho quốc phòng Nhật Bản theo quy định Hiến pháp 1947 A không 1% GDP B không 2% GDP C không 3% GDP D không 4% GDP Tiết 11,12 – Bài QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH IV Thế giới sau chiến Nêu vấn đề tình tranh lạnh hình giới từ năm ... chấm dứt chiến tranh lạnh, mở thời kì sau chiến tranh lạnh Bu sơ cha Gorbachev Malta,1989 BÀI III - XU THẾ HỖN ĐƠNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH - Trật...BÀI I - MÂU TH̉N ĐƠNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH - SauTrình chiếnbày tranh, cường quốc X lạnh - Mĩ?nhanh khái2niệm chiến tranh chóng chuyển sang đối đầu tới chiến tranh lạnh. .. TRANH CỤC BỘ SGK BÀI I - MÂU TH̉N ĐƠNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH II - SỰ ĐỐI ĐẦU ĐƠNG -TÂY VÀ CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỤC BỘ III - XU THẾ HỖN ĐƠNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh, Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh,

Hình ảnh liên quan

Trước tình hình đĩ Liên Xơ và các nước Đơng Âu đã làm gì ? - Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

r.

ước tình hình đĩ Liên Xơ và các nước Đơng Âu đã làm gì ? Xem tại trang 10 của tài liệu.
Trước tình hình của Liên Xơ và Mĩ như vậy đã đưa đến kết quả gì  ? - Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

r.

ước tình hình của Liên Xơ và Mĩ như vậy đã đưa đến kết quả gì ? Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan