0

QUAN TRI CONG TY BAN NIEN 2014

6 28 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:32

TÊN DOANH NGHIỆP________Số:…… /BB-… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc__________________________Hà Nội, ngày…… tháng . năm…….BIÊN BẢN HỌPHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN………… Về việc thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty /hoặc thành lập Chi nhánh. Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh______________Hôm nay, ngày tháng năm , tại trụ sở Công ty …………………… … Địa chỉ: ………………., Hội đồng quản trị Công ty gồm: 1………………………………………………… 2………………………………………………… Sau khi bàn bạc, thoả thuận đã đi đến nhất trí:Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh như sau:1………………………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………………………… Biên bản này được các thành viên hội đồng quản trị thông qua ngày ……… và được lập thành ……. bản có giá trị pháp lý như nhau.Thành viên Hội đồng quản trị cùng ký tên dưới đây (ký và ghi rõ họ tên)Ghi chú:- Nội dung trong Thông báo thay đổi và trong Biên bản, Quyết định thay đổi của DN phải ghi thống nhất với nhau. - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày DN ra quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, DN phải gửi thông báo thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanhHSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội 1Văn phòng Luật sư Nam Hà NộiSố 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email: hslaw@hslaw.vn - Web: http://www.hslaw.vn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc----------o0o------------BIÊN BẢN HỌP NHÓMĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN HANDICONHIỆM KỲ 2008-2013- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010;- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng nhà nước về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính cổ phần HANDICO sửa đổi và bổ sung lần 1 đã được Cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN xác nhận ngày 23/05/2012 theo công văn số 1212/TTGSNH6;- Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 21/11/2012 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử viên bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập.Hôm nay, ngày…… ………… , tại………….,chúng tôi là những cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Handico (Hafic), cùng nhau nắm giữ…………………cổ phần (bằng chữ: …………cổ phần), chiếm tỷ lệ…… % số cổ phần có quyền biểu quyết của Hafic, có tên trong Danh sách dưới đây:STT Tên cổ đôngCMND/Hộ chiếu/ĐKKDĐịa chỉ thường trúSố CP sở hữu/đại diện sở hữuKý và ghi rõ họ tênTổng cộngCùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần Handico (Hafic) nhiệm kỳ 2008-2013;Ông (Bà):……………………………………………………………………….CMND/Hộ chiếu số:……… Ngày cấp:……………… Nơi cấp……………Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………… Trình độ học vấn:……………………….Chuyên ngành:……………………Hiện đang sở hữu:……………………cổ phần (Bằng chữ:……………… )Tương ứng với tổng mệnh giá là:…………………………………… (đồng)làm ứng cử viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Tài chính cổ phần Handico nhiệm kỳ 2008-2013.Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do - Hạnh phúc----***-----BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCƠNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ơ TƠ PTM*** Hơm nay, vào hồi . ngày tháng năm 2012 tại phòng họp Cơng ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ơ tơ PTM, 256 Kim Giang, Đại Kim, Hồng Mai, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị Cơng ty PTM thành phần gồm:1. Ơng Nguyễn Đức Minh Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa2 Ơng Đỗ Tiến Dũng Phó chủ tịch HĐQT 3. Ơng Phan Văn Đạo Uỷ viên HĐQT 4. Bà Tạ Thị Ngọc Thanh Uỷ viên HĐQT 5. Bà Trần Thị Kim Quế Uỷ viên HĐQT Có sự tham gia của Ơng Vũ Quang Huy - Tổng giám đốcThư ký cuộc họp: Bà Ngơ Thu Hằng - Phó phòng kế tốn Cơng ty PTM Nội dung cuộc họp:1. Lấy ý kiến thơng qua các nội dung: Thành lập Địa điểm kinh doanh số 1- Cơng ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ơ tơ PTM Địa chỉ : số 46 Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội Ngành, nghề đăng ký hoạt động: Bán bn ơ tơ và xe có động cơ khác; Đại lý ơ tơ và xe có động cơ khác; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ơ tơ và xe có động cơ khác; Bán mơ tơ xe máy; Bảo dưỡng và sửa chữa ơ tơ, xe máy; Cho th xe có động cơ; Hoạt động chun mơn, khoa học và cơng nghệ khác. Hoạt đơng mơi giới thương mại; Giáo dục nghề nghiệp; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mơ tơ , xe máy; Bán lẻ ơ tơ con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bảo dưỡng, sửa chữa ơ tơ và xe máy có động cơ khác; Sản xuất vật liệu mới nhơm, nhựa compozit; Sản xuất, kinh doanh vật tư máy, các thiết bị cơng nghiệp và hàng cơ khí tiêu dùng; Sản xuất, kinh doanh máy cơng cụ, máy điều khiển CNC; Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nhựa kỹ thuật; Sản xuất kinh doanh khn mẫu chính xác cho nghành nhựa và gia cơng kim loại; Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất, lắp ráp máy cơng cụ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ơ tơ theo tuyến cố định ; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ơ tơ theo hợp đồng; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ơ tơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ơ tơ; Đại lý bảo hiểm; Đại lý mơi giới( khơng bao gơm mới giới chứng khốn, bảo hiểm, 1bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài); Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.Bổ nhiệm ông : Lê Việt DũngChứng minh nhân dân số: 171726831 Ngày cấp: 06/07/2000Nơi cấp:Thanh hóaNơi đăng ký hộ khẩu thường trú:Xóm Diễn thành- Xã Hợp thành - Triệu sơn – Thanh hóaChổ ở hiện tại: Phòng 0212, tầng 2, Chung cư 54 Hạ đình, ngõ 8 Hạ đình, CTY CP CAO SU TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(TRC) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------- -------------------Số:……/BC-CSTN Tây Ninh, ngày 16 tháng 04 năm 2012BÁO CÁOQUẢN TRỊ CÔNG TY QUÍ I/2012Kính gửi: -Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước -Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCác cuộc họp của HĐQT Quí I/2012:STT Thành viên Chức vụ Số buổitham dự họpTỷ lệ Lý dokhông tham dự1 Hứa Ngọc Hiệp Chủ tịch 3/3 100% -2 Lê Văn Chành Ủy viên 3/3 100% -3 Trần Văn Rạnh Ủy viên 3/3 100% -4 Lê Bá Thọ Ủy viên 3/3 100% -5 Trương Văn Minh Ủy viên 3/3 100% -Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc- Các thành viên Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên HĐQT thường xuyên và đầy đủ để kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh trong hoạt động SXKD.- Chủ tịch HĐQT Công ty thường xuyên liên lạc với các thành viên HĐQT khác để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.- HĐQT chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.- Trong công tác quan hệ cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời đến cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các kênh thông tin như báo chí, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư và các công ty chứng khoán. Trong Quý I/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được thư góp ý của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam và HĐQT cũng đã trả lời phúc đáp cho Hiệp hội.2. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊSTT Số Nghị quyết Ngày Nội dung1 193/NQHĐQT-CSTN 29/02/2012 -Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 17/04/2012 tại Văn phòng của Công ty-Giao cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức đại hội.2 254/NQHĐQT-CSTN 14/03/2012 -Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Cao su Tây Ninh tại Công ty CP Cao su Việt Lào lên 800 tỉ đồng.-Thống nhất Cty CP Cao su Tây Ninh sẽ góp thêm 20 tỉ đồng, tương đương 10% để tỉ lệ góp vốn không đổi sau khi tăng vốn điều lệ (Công ty góp 10% vốn điều lệ)-Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và góp vốn đúng theo tiến độ trong Quí II/20123 330/NQHĐQT-CSTN 30/03/2012 -Thống nhất cho phép đầu tư vào Cty CP Cao su Dầu Tiếng Bắc Lào-Tổng vốn điều lệ ban đầu của Dự án là 100 tỉ đồng, tổng diện tích trồng là 5.000ha tại tỉnh Udumxay, Lào. Cty CP Cao su Tây Ninh góp 5% tổng vốn điều lệ-Thống nhất cử ông Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty là Người đại diện vốn của Cty CP Cao su Tây Ninh tại Cty CP Cao su Dầu Tiếng – Bắc Lào3. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUANSTT Người thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảmSố cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếuTỷ lệ (%)- - - - - - - -Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong Quí I/2012.TỔNG GIÁM ĐỐCSignature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Ký ngày: 21/7/2017 16:27:24 Trang 1/5 CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phỳc S: 27 /BC- HQT H long, ngy 10 thỏng 07 nm 2012 BO CO TèNH HèNH QUN TR CễNG TY ( 6 thỏng u nm 2012) Kớnh gi: - y ban Chng khoỏn Nh nc; - S Giao dch Chng khoỏn H Ni; - Trung tõm lu ký Chng khoỏn Vit nam. - Tờn cụng ty i chỳng: Cụng ty CP Xi mng v xõy dng Qung Ninh . - a ch tr s chớnh: KCN Cỏi Lõn Ging ỏy TP H Long-
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BÂO CÂO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6  thâng  năm  2014)  - QUAN TRI CONG TY BAN NIEN 2014

6.

thâng năm 2014) Xem tại trang 1 của tài liệu.
6 thâng đầu năm Hội đồng quản trị họp hội nghị 03 lần nhằm theo đối chặt chẽ tình hình hoạt động - QUAN TRI CONG TY BAN NIEN 2014

6.

thâng đầu năm Hội đồng quản trị họp hội nghị 03 lần nhằm theo đối chặt chẽ tình hình hoạt động Xem tại trang 1 của tài liệu.