Bài giảng điện tử: Vận tốc (toán lớp 5 tuần 26)

22 562 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 18:02

MÔN TOÁN LỚP Thứ sáu, ngày tháng năm 2015 Toán Kiểm tra cũ Chọn câu trả lời Câu 1: 4: 17 20 phút 53 50 phút giây 45=giờ =phút 3: 34 15 phút ×–+6:14 ? ?1523phút Câu 2: phút 58 giây giây==?? A 90 phút A 518 10 phút10 24giây giây 21phút 68 phút 419 phút 10 30 giây phút B 10 phút8B 25 giây 21 phút C giây phút C 22 phút C 518 20phút phút830 34 giây D giây 818 90 phút D 419 22phút D.phút 20 phút 35 giây Thứ sáu, ngày tháng năm 2015 Toán Vận tốc Hoạt động 1: Hình thành biểu tượng khái niệm vận tốc, đơn vị vận tốc Hoạt động 2: Luyện tập – thực hành Mỗi 50km Mỗi 40km Xe tới B trước ? VÌ SAO? Bài toán Một ô tô quãng đường dài 170km hết Hỏi trung bình ô tô kilô-mét? Bài giải Trung bình ô tô là: 170 : = 42,5 (km) Đáp số: 42,5 km Trung bình ô tô 42,5km Ta nói vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận tốc ô tô bốn mươi hai phẩy năm ki-lô-mét giờ, viết tắt 42,5 km/giờ Vậy vận tốc ô tô là: 170 : = 42,5 (km/giờ) km/giờ gọi đơn vị vận tốc Ô tô có vận tốc 42,5 km/giờ có nghĩa gì? Ô tô có vận tốc 42,5 km/giờ nghĩa ô tô 42,5km (Hoặc ô tô 42,5km giờ) Vậy vận tốc ô tô là: 170 : = 42,5 (km/giờ) Quãng Thời gian Vận tốc đường Vận tốc = Quãng đường : Thời gian Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian v=s:t Trò chơi: Đi tìm vận tốc 50 km/giờ 15 km/giờ 35 km/giờ km/giờ km/giờ 15 km/giờ 35 km/giờ 50 km/giờ Dựa Đi vào bằngvận cách tốcnào ta có nhanh thể xác nhất? định chuyển động nhanh hay chậm Bài toán 2: Một người chạy 60m 10 giây Tính vận tốc chạy người Bài giải Tóm tắt s : 60m Vận tốc chạy người là: t : 10 giây 60 : 10 = (m/giây) v:? Đáp số: m/giây Vận tốc tính km/giờ, m/giây, m/phút… Cách tính vận tốc Bài 1: Một người xe máy 105km Tính vận tốc người xe máy Tóm tắt: s : 105 km t : v:? Bài giải Vận tốc người xe máy là: 105 : = 35 (km/giờ) Đáp số: 35 km/giờ Bài 2: Một máy bay bay 1800km 2,5 Tính vận tốc máy bay Bài 3: Một người chạy 400m phút 20 giây Tính vận tốc chạy người với đơn vị đo m/giây Tóm tắt: s : 400m t : phút 20 giây v : ? m/giây Bài giải phút 20 giây = 80 giây Vận tốc chạy người là: 400 : 80 = (m/giây) Đáp số: m/giây Củng cố Đúng chọn Đ, sai chọn S Câu 1: Vận tốc xe máy 35 km/giờ nghĩa xe máy Câu tốclàbằng Câu 2: 3: Vận m/phút đơnthời vị đogian vậnchia tốc cho quãng đường 35km Đúng Sai - Hoàn thành tập - Chuẩn bị sau: Luyện tập ... : = 42 ,5 (km/giờ) km/giờ gọi đơn vị vận tốc Ô tô có vận tốc 42 ,5 km/giờ có nghĩa gì? Ô tô có vận tốc 42 ,5 km/giờ nghĩa ô tô 42,5km (Hoặc ô tô 42,5km giờ) Vậy vận tốc ô tô là: 170 : = 42 ,5 (km/giờ)... 1 05 km t : v:? Bài giải Vận tốc người xe máy là: 1 05 : = 35 (km/giờ) Đáp số: 35 km/giờ Bài 2: Một máy bay bay 1800km 2 ,5 Tính vận tốc máy bay Bài 3: Một người chạy 400m phút 20 giây Tính vận tốc. .. Vận tốc đường Vận tốc = Quãng đường : Thời gian Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian v=s:t Trò chơi: Đi tìm vận tốc 50 km/giờ 15 km/giờ 35 km/giờ km/giờ km/giờ 15 km/giờ 35

Hình ảnh liên quan

Hoạt động 1: Hình thành biểu tượng về khái niệm vận tốc, đơn vị vận tốc - Bài giảng điện tử: Vận tốc (toán lớp 5 tuần 26)

o.

ạt động 1: Hình thành biểu tượng về khái niệm vận tốc, đơn vị vận tốc Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

 • Slide 19

 • Slide 20

 • Slide 21

 • Slide 22

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan