Quyết định số số 4069 2001 QĐ-BYT ngày 28 9 2001 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án - Cục quản lý khám chữa bệnh Bang theo doi thuoc

1 1.1K 3
Quyết định số số 4069 2001 QĐ-BYT ngày 28 9 2001 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án - Cục quản lý khám chữa bệnh Bang theo doi thuoc

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Quyết định số số 4069 2001 QĐ-BYT ngày 28 9 2001 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án - Cục quản lý khám chữa...

Tên thủ tục hành chính: Giám định bệnh tật cho Người hoạt động kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/Dioxin (theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008 của Bộ Y tế) Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193402-TT Lĩnh vực: Giám định y khoa NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1. Trình tự thực hiện: Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức: 1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Phòng khám giám định, Trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa (số 181, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa). 2. Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ). 3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ: a) Đối với cá nhân, tổ chức: - Hồ sơ của Người hoạt động kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/Dioxin, do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh tiếp nhận, và giới thiệu người hoạt động kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/Dioxin đến khám giám định tại Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh. - Khi người hoạt động kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/Dioxin đến giám định tại Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh thì mang theo Chứng minh thư nhân dân đê xuất trình (sau khi giám định xong trả lại ngay). b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Bước 3. Xử lý hồ sơ: - Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Trung tâm Giám định Y khoa trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định biết. - Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Trung tâm Giám định Y khoa tiến hành khám giám định cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin. Bước 4. Trả kết quả: 1. Địa điểm trả: Tại phòng lưu trữ hồ sơ Trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa (số 181, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa). BỆNH VIỆN Số bệnh án: Khoa: BẢNG THEO DÕI THUỐC ĐIỀU TRỊ HÀNG NGÀY Họ tên bệnh nhân: Số thẻ BHYT Ngày vào viện : Ngày viện Tên thuốc Số lượng ống Viên lọ Tổng Cộng Cách dùng Tháng năm 20 Thuốc nhỏ mắt (nồng độ) Thuốc uống (hàm lượng) Thuốc tiêm (hàm lượng) Tổng cộng Bác sĩ điều trị TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG K19 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG BÀI TẬP 2 PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2007 CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ Nhóm 9: Trần Thị Hồng Phan Thị Thanh Nhàn Trần Thị Hằng Vũ Thị Hồng Hà Lê Ngọc Hào Trương Công Đức Cao Minh Điềm 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp gia tăng mạnh mẽ cùng với sự phát triển, nhiều loại chất thải khác nhau sinh ra từ các hoạt động của con người có đặc biệt là các chất thải độc hại như rác thải y tế. Trong tổng lượng phát sinh chất thải rắn, chất thải rắn công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất (54,8%). Tất cả các loại chất thải sinh hoạt, công nghiệp và y tế thu gom được, đều chôn lấp lẫn lộn tại các bãi chôn chưa hợp vệ sinh. Năng lực thu gom chất thải tính trung bình trong cả nước chỉ đạt 20-30% và lượng chất thải không được thu gom đang là yếu tố gây ô nhiễm môi trường tiềm tàng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của người dân. Trong đó, hàng ngày các bệnh viện và cơ sở y tế khám và chữa bệnh thải ra một lượng chất thải y tế khá lớn vì xu thế sử dụng các sản phẩm chỉ dùng một lần. Chất thải y tế là một trong những chất thải nguy hại vào bậc nhất, việc xử lý các loại chất thải này rất phức tạp và gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, vấn đề xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện luôn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Nếu không có các biện pháp quản lý hợp lý, xử lý không tốt thì đây sẽ là nguồn lây lan các mầm bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, gây ra những vấn đề ô nhiễm môi trường một cách nghiêm trọng. Quan tâm về vấn đề quản lý rác thải y tế trên chúng tôi chọn đề tài “ Phân tích quyết định số 43/2007 của Bộ Y Tế về việc ban hành quy chế quản lý chất thải y tế” với mục đích giúp cho mọi người hiểu được cách thức quản lý chất thải y tế của nhà nước từ đó hướng tới nền kinh tế bền vững về mặt môi trường. 2 CHƯƠNG I . TỔNG QUAN TÀI LIỆU QĐ 43/2007/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 15/12/2007 ban hành kèm theo quy chế Quản lý chất thải y tế và bãi bỏ Quyết định số 2575/1999/QĐ-BYT ngày 27 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế, là quyết định mới nhất về quản lý chất thải y tế. Quy chế Quản lý chất thải y tế bao gồm 10 chương, 34 điều. Quy chế này đã bổ sung và thay thế một số quy định từ QĐ năm 1999. Trong chương 1 của Quy chế này nêu rõ quy định về hoạt động quản lý chất thải y tế, quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý chất thải. Quyết định này được được áp dụng đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, nhà hộ sinh, trạm y tế, cơ sở nghiên cứu y dược, y tế dự phòng, đào tạo cán bộ y tế, sản xuất, kinh doanh dược phẩm, vắc-xin, sinh phẩm y tế (gọi chung là các cơ sở y tế) và các tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải y tế, thể hiện chi tiết trong điều 2. 1. Các khái niệm Tại điều 3 của quyết định giải thích 1 số từ ngữ liên quan đến chất thải y tế như: Chất thải y tế (CTYT) là chất thải từ các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc, xét nghiệm, nghiên cứu… Chất thải y tế nguy hại là chất thải y tế chứa yếu tố nguy hại cho sức khoẻ con người và môi trường như dễ lây nhiễm, gây ngộ độc, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mũn hoặc có đặc tính nguy hại khác nếu những chất thải này không được tiêu huỷ an toàn. Quản lý chất thải y tế là hoạt động quản lý việc phân loại, xử lý ban đầu, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, xử lý, tiêu huỷ chất thải y tế và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Giảm thiểu chất thải y tế là các hoạt động làm hạn chế tối đa sự phát thải chất thải y tế, bao gồm: giảm lượng chất thải y tế tại nguồn, sử dụng các sản phẩm có thể tái chế, tái 3 sử dụng, quản lý tốt, kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hành và phân loại chất thải chính xác. 2. Thành phần và tính chất của chất thải y tế Tại điều 5và điều 6 của quyết định dựa vào đặc điểm về lý học, hóa học, sinh học và tính nguy hại mà chất thải y tế được chia ra thành 5 loại sau: 1. Chất thải Tài li ệu h ướ n g d ẫn qui trình k ĩ thu ật may x ửlí m ột s ốsai h ỏng th ườ n g g ặp áo Veston Nam, N ữ • Qui trình may áo veston nam ve xuôi Đặc điểm hình dáng – Là kiểu áo khoác lớp cổ ve – Thân trước có hai túi bổ (hai viền thiên) phía túi cơi, vạt tròn – Thân sau nhỏ đường may sống lưng, có xẻ sau – Tay hai mang Yêu cầu kỹ thuật – Áo may xong phải đảm bảo êm, phẳng thông số & quy cách – Các vị trí đối xứng phải – Các đường may không nối chỉ, sùi – Sản phẩm may xong đảm bảo VSCN Qui trình may ( xem file tài liệu ) • Qui trình may áo veston nam ve sếch Đặc điểm hình dáng – Là kiểu áo khoác lớp cổ ve sếch – Thân trước có hai túi bổ (hai viền thiên) phía túi cơi, vạt vuông – Thân sau nhỏ đường may sống lưng – Tay hai mang, có thép tay Yêu cầu kỹ thuật – áo may xong phải đảm bảo êm, phẳng thông số & quy cách – Các vị trí đối xứng phải – Các đường may không nối chỉ, sùi – Sản phẩm may xong đảm bảo VSCN Qui trình may ( Xem file tài liệu ) • Qui trình may áo veston nữ ve xuôi Đặc điểm hình dáng – Là kiểu áo khoác ngoài, phía có lót ngực, thiết kế phù hợp với người mặc – áo cổ bẻ, ve dài, tay hai mang, thân sau nhỏ, có đường may sống lưng, phía hai túi bổ có dán nắp túi – Đầu vai có đệm tạo dáng cho thể Yêu cầu kỹ thuật – Sản phẩm may xong phải đảm bảo thông số, quy cách – Các đường may êm , phẳng, mí diễu – Các vị trí như: đầu cổ, túi cơi hai bên,… đảm bảo đối xứng Quy trình may ( xem file tài liệu ) • Qui trình may áo veston nữ ve sếch Đặc điểm hình dáng – Là kiểu áo khoác ngoài, phía có lót ngực, thiết kế phù hợp với người mặc – áo cổ bẻ, ve dài, tay hai mang, thân sau nhỏ có đường may sống lưng, phía hai túi bổ có dán nắp túi – Đầu vai có đệm tạo dáng cho thể Yêu cầu kỹ thuật – Sản phẩm may xong phải đảm bảo thông số, quy cách – Các đường may êm , phẳng, mí diễu – Các vị trí như: đầu cổ, túi cơi hai bên,… đảm bảo đối xứng QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH PHẪU THUẬT NỘI SOI HÀ NỘI, 2016 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT BỆNH VIỆN DANH MỤC CHƢƠNG I PHẪU THUẬT SỌ NÃO Phẫu thuật nội soi tuyến yên qua đường xương bướm Trang 11 Phẫu thuật nội soi hỗ trợ kẹp cổ túi phình 17 Phẫu thuật nội soi phá nang màng nhện dịch não tủy 22 Phẫu thuật nội soi lấy máu tụ 25 Phẫu thuật nội soi hỗ trợ giải ép thần kinh số V 28 Phẫu thuật nội soi hỗ trợ lấy u não 33 Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị sọ 37 Phẫu thuật nội soi lấy u sọ 40 Phẫu thuật nội soi lấy u não thất 44 10.Phẫu thuật nội soi lấy u sọ hầu qua xoang bướm 47 11.Phẫu thuật nội soi điều trị rò dịch não tủy sọ 51 12.Phẫu thuật nội soi giảm áp thần kinh số II 54 13.Phẫu thuật nội soi phá thông sàn não thất III 57 14.Phẫu thuật nội soi sinh thiết u não thất 60 15.Phẫu thuật nội soi phá thông sàn não thất sinh thiết u não thất 63 CHƢƠNG II PHẪU THUẬT CỘT SỐNG 16.Phẫu thuật nội soi lấy nhân đĩa đệm cột sống thắt lưng qua đường liên sống 68 17.Phẫu thuật nội soi lấy nhân đĩa đệm cột sống thắt lưng qua lỗ liên hợp 72 18.Phẫu thuật nội soi lấy nhân đĩa đệm cột sống ngực đường trước vẹo cột sống 78 19.Phẫu Tài li ệu h ướ n g d ẫn qui trình k ĩ thu ật may x ửlí m ột s ốsai h ỏng th ườ n g g ặp áo Veston Nam, N ữ • Qui trình may áo veston nam ve xuôi Đặc điểm hình dáng – Là kiểu áo khoác lớp cổ ve – Thân trước có hai túi bổ (hai viền thiên) phía túi cơi, vạt tròn – Thân sau nhỏ đường may sống lưng, có xẻ sau – Tay hai mang Yêu cầu kỹ thuật – Áo may xong phải đảm bảo êm, phẳng thông số & quy cách – Các vị trí đối xứng phải – Các đường may không nối chỉ, sùi – Sản phẩm may xong đảm bảo VSCN Qui trình may ( xem file tài liệu ) • Qui trình may áo veston nam ve sếch Đặc điểm hình dáng – Là kiểu áo khoác lớp cổ ve sếch – Thân trước có hai túi bổ (hai viền thiên) phía túi cơi, vạt vuông – Thân sau nhỏ đường may sống lưng – Tay hai mang, có thép tay Yêu cầu kỹ thuật – áo may xong phải đảm bảo êm, phẳng thông số & quy cách – Các vị trí đối xứng phải – Các đường may không nối chỉ, sùi – Sản phẩm may xong đảm bảo VSCN Qui trình may ( Xem file tài liệu ) • Qui trình may áo veston nữ ve xuôi Đặc điểm hình dáng – Là kiểu áo khoác ngoài, phía có lót ngực, thiết kế phù hợp với người mặc – áo cổ bẻ, ve dài, tay hai mang, thân sau nhỏ, có đường may sống lưng, phía hai túi bổ có dán nắp túi – Đầu vai có đệm tạo dáng cho thể Yêu cầu kỹ thuật – Sản phẩm may xong phải đảm bảo thông số, quy cách – Các đường may êm , phẳng, mí diễu – Các vị trí như: đầu cổ, túi cơi hai bên,… đảm bảo đối xứng Quy trình may ( xem file tài liệu ) • Qui trình may áo veston nữ ve sếch Đặc điểm hình dáng – Là kiểu áo khoác ngoài, phía có lót ngực, thiết kế phù hợp với người mặc – áo cổ bẻ, ve dài, tay hai mang, thân sau nhỏ có đường may sống lưng, phía hai túi bổ có dán nắp túi – Đầu vai có đệm tạo dáng cho thể Yêu cầu kỹ thuật – Sản phẩm may xong phải đảm bảo thông số, quy cách – Các đường may êm , phẳng, mí diễu – Các vị trí như: đầu cổ, túi cơi hai bên,… đảm bảo đối xứng CHƢƠNG VI: PHẪU THUẬT TIÊU HÓA HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT BỆNH VIỆN 401 102 CẮT THỰC QUẢN NỘI SOI QUA KHE HOÀNH BS Nguyễn Xuân Hòa I ĐẠI CƢƠNG - Ung thư thực quản (UTTQ) bệnh nặng, chiếm khoảng 2% số loại ung thư Ở Việt Nam, ung thư thực quản đứng hàng thứ loại ung thư đường tiêu hóa - Điều trị UTTQ chủ yếu phẫu thuật, mổ cắt rộng rãi thực quản có kết hợp xạ trị hóa chất tùy theo định cho trường hợp cụ thể - Phẫu thuật nội soi ngực bụng chiếm ưu khả nạo vét hạch tăng biến chứng hô hấp, thời gian phẫu thuật kéo dài, áp dụng cho trường hợp dày dính màng phổi khối u 1/3 không đánh giá khả lan xuống tâm phình vị II CHỈ ĐỊNH Những người bệnh UTTQ 1/3 dưới, giai đoạn T1-T3 N0-N1 Ung thư tâm vị typ I II theo phân loại Siewert năm 1987 III CHỐNG CHỈ ĐỊNH - Ung thư thực quản cổ, ngực 1/3 - Ung thư thực quản 1/3 kích thước u to - Bệnh toàn thân phối hợp nặng: suy thận, suy tim, suy hô hấp… - Chống định phẫu thuật nội soi: + Tiền sử mổ viêm phúc mạc, tắc ruột + Cổ chướng + Thoát vị thành bụng, thoát vị rốn + Nhiễm khuẩn chỗ thành bụng + Bệnh lý rối loạn đông máu - Chống định bơm phúc mạc: bệnh mạch vành, van tim, tâm phế mãn QUY TRÌNH KỸ THUẬT BỆNH VIỆN 402 IV CHUẨN BỊ Người thực kỹ thuật: Phẫu thuật viên nội soi tiêu hóa, bác sĩ gây mê hồi sức có kinh nghiệm Phương tiện: Bộ trang thiết bị đồng mổ nội soi hãng Kall Storz Người bệnh: - Xét nghiệm bản, nội soi, xquang, siêu âm, CT ngực-bụng - Nuôi dưỡng người bệnh tập thở - Thụt QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 50/2006/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤ T LƯỢNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng”, để các cơ quan có thẩm quyền căn cứ theo Danh mục này tổ chức việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường trong nước và hàng hóa nhập khẩu. Điều 2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục nói ở Điều 1, các cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng và các tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý chuyển ngành sớm thực hiện Điều 26 của Nghị định số 179/2004/NĐ-CP quy định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tiếp tục chỉ định và trình Thủ tướng Chính phủ Danh mục bổ sung các tổ chức kỹ thuật có đủ điều kiện tham gia vào công tác kiểm tra chất lượng, quy định phương thức kiểm tra hàng hóa, tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. Thủ tướng Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm 2 DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Phần thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế 1.1. Trang thiết bị và công trình y tế STT Tên sản phẩm, hàng hóa Căn cứ kiểm tra (đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường) Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa 1 Máy X-quang chẩn đoán thông thường TCVN 6595:2000 2 Thiết bị truyền dịch dùng Chứng thư: Bộ Y tế Ngày ký: 17/07/2017 09:51:47 Hệ thống VOffice Bộ Y Tế Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, mẫu Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu Chứng chỉ nghề, mẫu bản sao và việc quản lý, cấp bằng, chứng chỉ nghề Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Dạy nghề Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Đào tạo nghề Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định thời hạn giải quyết Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Cơ sở dạy nghề gửi mẫu phôi bằng, phôi chứng chỉ nghề, mẫu phôi bản sao bằng và chứng chỉ nghề (mỗi loại 03 bản) về Tổng cục Dạy nghề. 2. Bước 2 Tổng cục Dạy nghề xác nhận (Mẫu phôi

Ngày đăng: 26/10/2017, 15:16

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan