0

de thi dap an tin hoc 3 hoc ki 1

4 139 0
  • de thi dap an tin hoc 3 hoc ki 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 15:09

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỘC KIỂM TRA CUỐI KỲII (KHỐI 4) Họ và tên : . MÔN : TOÁN (Năm học 2007 – 2008) Lớp : Thời gian : phút I. Phần trắc nghiệm : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng : 1. Số 5 thuộc hàng nào, lớp nào của số 957 638. a) Hàng nghìn, lớp nghìn c) Hàng trăm nghìn, lớp nghìn b) Hàng trăm, lớp đơn vò d) Hàng chục nghìn, lớp nghìn 2) Một bản đồ vẽ theo tỉ lệ 1: 100 000. hỏi độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là bao nhiêu mét? a) 100 000m b) 10 000m c) 1000m d) 100m 3) Chọn phát biểu đúng : a) Hình thoi là hình có 4 góc bằng nhau. b) Hình thoi là hình có 1 cặp cạnh song song. c) Hình thoi là hình có 1 góc bằng 45 độ. d) Hình thoi là hình có 2 cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau. 4) kết quả của phép chia ? 2 3 : 5 7 = a) 15 14 b) 10 21 c) 7 10 d) 7 21 5) 7 3 của 21 là : a) 1 b) 9 c) 49 d) 19 6) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 408cm 2 = ………dm 2 ………cm 2 là : a) 40dm 2 8cm 2 b) 4dm 2 8cm 2 c) 4dm 2 80cm 2 d) 4dm 2 800cm 2 II. Phần tự luận : 1) Đặt tính rồi tính : a) 47 865 + 6 579 b) 828 324 – 57 365 c) 583 x 672 d) 16608 : 48 . . . . . . 2) Cả hai bao đựng được 133kg gạo. Báo lớn đựng nhiều hơn bao bé 25kg gạo. Tính số gạo ở mỗi bao? 3) Một hình chữ nhật có chu vi 350cm. chiều rộng bằng 4 3 chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó. } ĐÁP ÁN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ I. Phần trắc nghiệm : 3 điểm (Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm) Câu 1 : đáp án d Câu 2 : đáp án c Câu 3 : đáp án d Câu 4 : đáp án a Câu 5 : đáp án b Câu 6 : đáp án b II. Phần tự luận : 7 điểm Bài 1 : 2 điểm ( Mỗi phép tính đúng đạt 0,5 điểm) a) 54 444 b) 770 954 c) 388776 d) 346 Bài 2 : 2 điểm : yêu cầu học sinh tính được : Số gạo bao bé là : (133 – 25) : 2 = 54 (kg) (1đ) Số gạo bao lớn là : 54 + 25 = 79 (kg) (0,5đ) Đáp số : bao bé : 54kg (0,5đ) Bao lớn : 79kg Bài 3 : 3 điểm : yêu cầu học sinh tính được : Nửa chu vi của hình chữ nhật là : 350 : 2 = 175 (m) (0,5đ) Vẽ sơ đồ phần chiều rộng, chiều dài : (0,5đ) Chiều rộng : Chiều dài : Tổng số phần bằng nhau : 3 + 4 = 7 (phần) (0,5đ) Chiều rộng hình chữ nhật : (175 : 7) x 3 = 75 (m) (0,5đ) Chiều dài hình chữ nhật : 175 - 75 = 100 (m) (0,5đ) Diện tích hình chữ nhật : 100 x 75 = 7500 (m 2 ) (0,5đ) Đáp số : 7500m 2 175m KIỂM TRA HỌC KỲ I – NH : 2015 – 2016 Môn: Tin học Thời gian : 40 phút Phần I : Lý Thuyết điểm (0,5 điểm/ câu) A.Trắc nghiệm : Hãy khoanh vào đáp án Câu : Máy tính gồm phận ? A Màn hình, thân máy B Màn hình, thân máy, bàn phím C Màn hình, thân máy, chuột D Màn hình, thân máy, bàn phím chuột Câu : Bộ phận máy tính coi não điều khiển hoạt động máy tính: A Chuột B Thân máy C Màn hình D Bàn phím Câu : Các loại máy tính mà em thường thấy A Máy tính xách tay C Máy tính bảng B Máy tính để bàn D Máy tính xách tay máy tính để bàn Câu : Các dạng thông tin thường gặp A Thông tin dạng hình ảnh B Thông tin dạng âm Thông tin dạng văn D Cả đáp án Câu : Khu vực bàn phím gồm có hàng phím ? A.3 B C D Câu : Hàng phím có phím có gai F J làm mốc cho việc đặt ngón tay gõ ? A Hàng phím B Hàng phím số C Hàng phím sở D Hàng phím Câu : Các thao tác sử dụng chuột gồm : A Di chuyển chuột , nháy chuột B Nháy đúp chuột, kéo thả chuột C Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột D Kéo thả chuột, nháy chuột Câu : Đâu biểu tượng trò chơi Sticks Câu : Các trò chơi Blocks, Dots, Sticks giúp rèn luyện sử dụng phận máy tính ? A Chuột máy tính B Thân máy tính C.Màn hình D Bàn phím Câu 10 : Để bắt đầu lượt chơi em nhấn phím bàn phím ? A Phím F1 B Phím F2 C Phím Atl D Phím Shift Câu 11 : Đặt tay bàn phím để bắt đầu gõ phím hàng phím ? A Hàng phím B Hàng phím số C Hàng phím D Hàng phím sở Câu 12 : Phần mềm để tập gõ bàn phím A Mario B Block C Paint D Word Câu 13 : Ngón trỏ tay trái gõ phím hàng phím sở ? A Phím A B Phím L C Phím F, G D Phím S Câu 14 : Ngón tay phải gõ phím bàn phím ? A Phím Z B Phím Q C Phím T D Phím cách B Tự luân (3 điểm) : Điền từ thiếu vào chổ trống (…) Câu 15 (1điểm): Khi xem phim hoạt hình, em nhận thông tin dạng……………………….và dạng……………………………… Câu 16 (2 điểm ) : Trong phần mềm Mario nháy chuột lên ô……………để quay hình Phần II : Thực hành (10 điểm ) Gõ nội dung sau: Trong dam gi dep bang sen La xanh bong trang lai chen nhi vang Nhi vang bong trang la xanh Gan bun ma chang hoi mui bun ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN TIN HỌC Phần I : Lý Thuyết điểm (0,5 điểm/ câu) A.Trắc nghiệm : 1 1 Câu Đáp án D B D D C C C D A B D A B D B Tự luân (3 điểm) : Câu 15 (1điểm): Hình ảnh , âm Câu 16 (2 điểm ) : MENU Phần II : Thực hành (10 điểm ) Gõ yêu cầu, đầy đủ, vận dụng kiến thức học đạt điểm tối đa Mỗi lổi gõ sai gõ thiếu từ trừ 0.125 điểm đề kiểm tra Tin học lớp 3 Họ và tên: . Lớp: . Câu 1: Máy tính giúp em làm đợc công việc gì? A. Học bài B. Tìm hiểu thế giới C. Liên lạc với bạn D. Cả 3 ý trên Câu 2: Có mấy loại máy tính thờng thấy. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 3: Máy tính để bàn có mấy bộ phận quan trọng. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 4: Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống () để đợc câu đúng. Bộ xử lý đợc ví nh của máy tính. A. Trái tim B. Đôi tay C. Bộ não D. Cả 3 ý trên Câu 5: Ngồi thẳng với t thế thoải mái, em sẽ không bị A. Đau đầu B. Vẹo cột sống C. Buồn ngủ D. B và C Câu 6: Thông tin xung quanh ta thờng tồn tại ở mấy dạng A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 7: Truyện tranh chứa mấy dạng thông tin. A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 8: Những thông tin nào dới đây thuộc dạng âm thanh A. Bài hát B. Sách giáo khoa C. Phim hoạt hình D. A và C Câu 9: Máy tính cho chúng ta những dạng thông tin nào? A. Văn bản B. Âm thanh C. Hình ảnh D. Cả 3 ý trên Câu 10: Nối cột A và cột B để đợc câu đúng nghĩa Đáp án và điểm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 D B D C B C A D D 1b, 2c, 3a, 4d Điểm A 1. Chuột máy tính 2. Biểu tợng 3. Màn hình 4. Bàn phím B a.Thể hiện kết quả làm việc của máy tính b. Giúp em điều khiển máy tính nhanh chóng và thuận tiện c. Là những hình vẽ nhỏ trên màn hình nền d. Dùng để gõ chữ vào máy tính Mçi c©u tr¶ lêi ®óng 1 ®iÓm TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC Ngày kiểm tra: / 04 /2013 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TIN HỌC - KHỐI: 3 Thời gian : 35 phút (Không kể thời gian phát đề) Họ và tên:………………………………………… Lớp: ………………… ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GV I. TRẮC NGHIỆM: (5đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: Câu 1: (0,5đ) Để chọn màu nền, em thực hiện thao tác nào? a. Nháy đúp chuột vào một màu trong hộp vẽ. b. Nháy nút phải chuột vào một màu trong hộp màu. c. Nháy nút trái chuột vào một màu trong hộp màu. d. Di chuyển chuột đến một màu trong hộp màu. Câu 2: (0,5đ) Muốn vẽ được đoạn thẳng nằm ngang hay thẳng đứng em thực hiện như thế nào ? a. Em nhấn giữ phím Ctrl trong khi kéo thả chuột b. Em nhấn giữ phím Alt trong khi kéo thả chuột c. Em nhấn giữ phím Shift trong khi kéo thả chuột d. Em nhấn giữ phím Enter trong khi kéo thả chuột Câu 3: (0,5đ) Để chọn một phần hình vẽ , em có thể sử dụng công cụ nào sau đây: a. Công cụ b. Công cụ c. Công cụ d. Công Cụ hoặc công cụ Câu 4: (0,5đ) Để di chuyển một phần của hình, trước tiên em phải thực hiện thao tác nào dưới đây : a. Chọn phần hình cần di chuyển và kéo thả chuột đến vị trí cần thiết b. Bôi đen phần hình cần đi chuyển và kéo thả chuột đến vụ trí cần thiết. c. Đánh dấu phần hình cần di chuyển và kéo thả chuột đến vị trí cần thiết d. Dùng chuột di chuyển mà không cần làm gì. Câu 5: (0,5đ) Muốn vẽ đường cong, em chọn công cụ nào trong hộp công cụ sau ? a. Công cụ b. Công cụ c. Công cụ d. Công cụ . Câu 6: (0,5đ) Để sao chép màu từ một màu có sẵn trên hình vẽ làm màu vẽ , em chọn công cụ nào dưới đây trong hộp công cụ ? 1 a. b. c. d. Câu 7: (0,5đ) Em hãy chỉ ra đâu là biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản ? a. b. c. d. Câu 8: (0,5đ) Để gõ được kí hiệu trên của phím có 2 chức năng, em nhấn giữ phím nào trong khi gõ ? a. Caps Lock b. Ctrl c. Shift d. Alt Câu 9: (0,5đ) Để xóa lỗi gõ sai em sử dụng các phím nào sau đây ? a. Backspace b. Delete c. Cả câu A và B đều đúng d. Cả câu A và B đều sai Câu 10: (0,5đ) Em hãy chỉ ra quy tắc SAI về quy tắc gõ chữ có dấu ? a. Gõ chữ trước, gõ dấu sau. b. Gõ dấu trước, gõ chữ sau. c. Gõ hết các chữ trong từ và gõ dấu d. Gõ chữ, đến gõ dấu thì gõ dấu rồi lại gõ tiếp các chữ II. TỰ LUẬN: ( 5đ) Câu 1: (2đ) Để có được các từ bên dưới, em gõ như thế nào ? ( Chọn 1 kiểu gõ Vni hoặc Telex). Để có chữ Em Gõ Học bài . Chăm chỉ . Sẵn sàng . Tiến lên . Câu 2 : (3đ) Em hãy nêu cách gõ các dấu sau theo kiểu VNI hoặc Telex: Để có dấu Em gõ ă â ơ đ Dấu sắc Dấu huyền Dấu hỏi Dấu ngã Dấu nặng 2 (Học sinh không được sử dụng tài liệu) Hết 3 ĐÁP ÁN MÔN: TIN HỌC – KHỐI 3 I. TRẮC NGHIỆM: (5điểm) Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm. CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ĐÁP ÁN b c d a c c b c c b II. TỰ LUẬN: (5điểm) Câu 1: (2đ) Để có được các từ bên dưới, em gõ như thế nào ? ( Chọn 1 kiểu gõ Vni hoặc Telex). Để có chữ Em Gõ Học bài Hoc5 bai2 hoặc hocj baif Chăm chỉ Cham8 chi3 hoặc chamw chir Sẵn sàng Sang84 sang2 hoặc sanwx sangf Tiến lên Tien61 len6 hoặc tieens leen Câu 2 : (3đ) Em hãy nêu cách gõ các dấu sau theo kiểu VNI hoặc Telex: Để có dấu Em gõ ă A8 hoặc aw â A6 hoặc aa ơ O7 hoặc ow đ D9 hoặc dd Dấu sắc 1 hoặc s Dấu huyền 2 hoặc f Dấu hỏi 3 hoặc r Dấu ngã 4 hoặc x Dấu nặng 5 hoặc j 4 PHÒNG GD&ĐT PHƯỚC SƠN KIỂM TRA HỌC KÌ I-Năm học 2008-2009 Trường THCS Trần Quốc Toản Môn : TIN HỌC 6 - Tgian 45ph(không kể thời gian giao đề ) Họ và Tên: ………………… Lớp:……………………… Điểm: Nhận xét : ĐỀ A.TRẮC NGIỆM:(6,5điểm ) I. Khoanh tròn vào các câu em cho là đúng từ câu 1 đến 10 (5đ) Câu 1. Tin học là một ngành: A. Điện tử B.Khoa học xã hội C.Khoa học nhân văn D.Tâm lý học E. Khoa học tự nhiên nghiên cứu các quá trình xử lý thông tin trên máy tính. Câu 2. Các ứng dụng của Tin học vào lĩnh vực: A. Thương mại kinh tế B. Quản lý kinh tế C. Giáo dục D. Khoa học kỷ thuật E. Giải trí F. Cả a,b,c,d,e đều đúng Câu 3. 1 Byte = ? A. 16 Bit B. 8 Bit C. 256 Bit D. 1024 Bit Câu 4 . Bộ nhớ máy tính gồm: A. ROM B. RAM C. ROM và RAM D. Bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài Câu 5. Đĩa mềm là : A. Thiết bị nhập B. Thiết bị xuất C. Bộ nhớ D. Các câu đều sai Câu 6 . Bộ nhớ trong của máy tính là . A. ROM B. RAM C. ROM và RAM D. Tất cả đều sai Câu7. Khi nói đến “Phần cứng” của máy tính là : A. CPU, bộ nhớ, hệ điều hành B. Máy in, màn hình, bàn phím, C. CPU, hệ điều hành D. Các câu trên đều sai Câu 8. Thiết bị xuất của máy tính là: A) Chuột, bàn phím B) Chuột, màn hình C) Chuột, máy in D) Bàn phím, máy in E) Màn hình, máy in II . Hãy sắp xếp các từ sau đây vào bảng sao cho phù hợp:(1,5đ) sách, vỡ, bản đồ , tiếng nói, tiếng chim, tiếng máy nổ, báo, tranh ảnh. Dạng thông tin Phương tiện Dạng văn bản Dạng hình ảnh Dạng âm thanh B.TỰ LUẬN :(3,5 điểm) 1. Đổi các số hệ thập phân sang hệ nhị phân: 35 =…………. 42 =…………. 2.Nêu các bước đổi tên tệp tin,xóa tệp tin? PHÒNG GD&ĐT PHƯỚC SƠN ĐÁP ÁN- Môn : TIN HỌC 6 Trường THCS Trần Quốc Toản HỌC KÌ I. Năm học 2008-2009 Đáp án và biểu điểm A.TRẮC NGHIỆM :6,5đ I. Khoanh tròn vào câu đúng : (5đ) Mỗi câu đúng cho 0,5đ (nếu mỗi câu hs chọn hai đáp án không cho điểm) 1 2 3 4 5 6 7 8 E F B D C C B E II.Sắp xếp các từ cho phù hợp (1,5đ) Câu Đáp án Biểu điểm II sách, vỡ, báo, 0,5 bản đồ , tranh ảnh. 0,5 tiếng nói, tiếng chim, tiếng máy nổ 0,5 B.T Ự LUẬN (3,5đ) 1. Đổi các số hệ thập phân sang hệ nhị phân: (2đ) 35 = 100011 2 (1đ) 42 = 101010 2 (1đ) 2. Các bước đổi tên tệp tin,xóa tệp tin(1,5đ) * Đổi tên tệp tin : -Nháy chuột vào tên của tệp -Nháy chuột vào tên một lần nữa. -Gõ tên mới rồi nhấn Enter (không nên đổi phần mở rộng của tệp ) * Xoá tệp tin : -Nháy chuột để chọn tệp tin cần xoá -Nhấn phím Delete. Nguyenanhtuan81x@gmail.com Nguyenanhtuan81x@gmail.com H I S NN & PTNT CÀ MAU NG THI TUY N VIÊN CH C N M 2017 NGÂN HÀNG CÂU H I ÔN T P MÔN TIN H C V N PHÒNG CÓ ĐÁP ÁN Câu : Ch n phát bi u sai phát bi u sau? a Các ph n m m MS Word, MS Excel, MS Paint, MS Access ph n m m ng d ng b Các ph n m m MS Windows, Linux, Unix, Mac OS h u hành c Có hai lo i ph n m m, ph n m m h th ng ph n m m ng d ng d Ph n m m ng d ng bao g m h u hành ch ng trình u n thi t b Câu : Hãy cho bi t Byte b ng bit? a bits c 16 bits b 1024 bits d bits Câu : Ph n m m sau không ph i h u hành? a MS Windows b Unix Câu : Ph n m m sau đ c Linux d MS Word c dùng đ t web? a MS Internet Explorer c MS Access b MS PowerPoint d MS Outlook Câu : Ch n phát bi u sai phát bi u sau? a Ph b Ph c Ph th c d Ph bu c n m m mã ngu n m : công b m t ph n mã ngu n đ m i ng i tham gia phát tri n n m m chia s : có b n quy n, đ c dùng th có th i h n tr c mua n m m th ng m i: có đ ng ký b n quy n, không cho phép chép d i m i hình n m m mi n phí: cho phép m i ng Câu : Thu t ng sau đ i s d ng t ho c theo m t s yêu c u b t c dùng đ nói v ''Chính ph n t ''? c E-Commerce d E-Banking a E-Government b E-Mail Câu : a Ph b Ph c Ph d Ph gõ đ nm nm nm nm c ti ng Vi t có d u Windows c n cài đ t ph n m m gì? m nén d li u m gõ d u ti ng Vi t (Unikey, Vietkey) m v hình m so n th o v n b n Câu : Ki u gõ Telex ki u gõ b d u ti ng Vi t b ng: c Ký t đ c bi t d T t c đáp án đ u a Ch b Ch s 1/20 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Câu : Theo hình minh h a, đ thay đ i cách hi n th đ i t Vùng nào? ng c a s ta th c hi n c Vùng s d Vùng s a Vùng s b Vùng s Câu 10 : Theo hình minh h a, phát bi u sau nh t ? a b c d T s px pđ it s px pđ it s px pđ it t c phát bi ng theo dung l ng t p tin ta nh p chu t vào c t Size ng theo ngày c p nh t g n nh t ta nh p chu t vào c t Date modified ng theo tên ta nh p chu t vào c t Name u đ u Câu 11 : Theo hình minh h a, V trí s g i gì? a Màn hình so n th o v n b n b C a s File Explorer c Màn hình desktop d Màn hình trình chi u 2/20 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Câu 12 : Ph n m m d Ngân hàng câu h i ôn t p môn Tin h c v n phòng i có th dùng đ luy n t p gõ bàn phím cách? a Photoshop c Auto CAD b Typer Shark d Corel Draw Câu 13 : Theo hình minh h a, cho bi t máy tính có đ a? c d a b Câu 14 : Nh ng t p tin d i t p tin d ng âm thanh? c ViDu.txt a MuaXuan.MP3 (*) d Các câu (*) (**) đ u b CaNhac.WAV (**) Câu 15 : ch n nhi u th m c, t p tin r i r c ta gi phím k t h p v i click chu t? a Alt c Tab b Ctrl d Shift Câu 16 : Theo hình minh h a, cho bi t đâu bi u t ng máy in? c V trí s d V trí s a V trí s b V trí s Câu 17 : Khi c a s không ch đ r ng t i đa(Maximize), đ di chuy n c a s đ n n i khác hình, ta nh p gi chu t vào khu v c nào? c Thanh tiêu đ a Thanh tr ng thái b Thanh cu n d Thanh menu l nh Câu 18 : t o m t t p tin v n b n ki u Text, ta nh p chu t ph i vào kho ng tr ng c a s th m c c n l u tr t p tin, ch n l nh New ti p theo ta ch n l nh nào? a Bitmap image b Shortcut c Text Document d Folder 3/20 Nguyenanhtuan81x@gmail.com Ngân hàng câu h i ôn t p môn Tin h c v n phòng Câu 19 : Theo hình minh h a, phát bi u sau đúng? a Có t p tin th m c b Có nh t m t th m c c Có t p tin th m c d Có l i t t, th m c m t t p tin Câu 20 : Phát bi u v i t p tin? a Tên t b Tên t c Tên t d Tên t p tin ph i có ký t đ c bi t (ví d : d u ? >< / \) p tin không đ c có kho ng tr ng p tin có ph n, ph n tên ph n đuôi (ph n m r ng) p không th b d u ti ng Vi t Câu 21 : Theo hình minh h a, đ chia s th m c ch n ta th c hi n th nào? c Sharing d Customize a General b Security Câu 22 : Hãy ch đâu d ch v l u tr tr c n (online)? a Google Drive b Dropbox Câu 23 : Thành ph n d c OneDrive d C d ch v i không thu c c a s ch ng trình? c Thanh cu n ngang, d c a Con tr chu t b Thanh tr ng thái d Thanh tiêu đ Câu 24 : Hãy cho bi t đâu ph n m m di t virus? a Bkav b Windows ... hành (10 điểm ) Gõ nội dung sau: Trong dam gi dep bang sen La xanh bong trang lai chen nhi vang Nhi vang bong trang la xanh Gan bun ma chang hoi mui bun ĐÁP ÁN ĐỀ KI M TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2 015 ... HỌC 2 015 – 2 016 MÔN TIN HỌC Phần I : Lý Thuyết điểm (0,5 điểm/ câu) A.Trắc nghiệm : 1 1 Câu Đáp án D B D D C C C D A B D A B D B Tự luân (3 điểm) : Câu 15 (1 iểm): Hình ảnh , âm Câu 16 (2 điểm... Phím T D Phím cách B Tự luân (3 điểm) : Điền từ thi u vào chổ trống (…) Câu 15 (1 iểm): Khi xem phim hoạt hình, em nhận thông tin dạng……………………….và dạng……………………………… Câu 16 (2 điểm ) : Trong phần mềm
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi dap an tin hoc 3 hoc ki 1, de thi dap an tin hoc 3 hoc ki 1,

Hình ảnh liên quan

Câu 15 (1điểm): Hình ản h, âm thanh Câu 16 (2 điểm ) : MENU  - de thi dap an tin hoc 3 hoc ki 1

u.

15 (1điểm): Hình ản h, âm thanh Câu 16 (2 điểm ) : MENU Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan