0

224 Câu hỏi trắc nghiệm Excel cho sinh viên HUBT | Tailieuhay Cau hoi Excel D2

31 1,135 12
  • 224 Câu hỏi trắc nghiệm Excel cho sinh viên HUBT | Tailieuhay Cau hoi Excel D2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 14:22

Câu1: MỘT NGƯỜI NHẬN DẠNG TÀU HỎA ĐẾN NHÀ GA VÀO LÚC 9H40. ÔNG NHÌN THẤY CHUYẾN TÀU ĐẦU TIÊN VÀO LÚC 9H50, HAI CHUYẾN TÀU TIẾP THEO ÔNG THẤY VÀO LÚC 10H40 VÀ 11H40. CHUYẾN TÀU THỨ 4 ÔNG NHÌN THẤY LÀ VÀO LÚC 12H50. HỎI KHI NÀO THÌ ÔNG SẼ NHÌN THẤY CHUYẾN TÀU TIẾP THEO? 13H40 HAY 13H50 HAY 13H30 HAY TẤT CẢ ĐỀU SAI? Hướng dẫn: tàu 1 tàu 2 cách nhau 50 phút tàu 2 tàu 3 cách nhau 60p tàu 3 tàu 4 cách nhau 70 theo quy luật tàu 4 tàu 5 cách nhau 80p ==> 14h10 Tất cả đều sai Câu 2: SỐ NÀO TIẾP THEO TRONG DÃY SỐ GỒM 9 CHỮ SỐ SAU 3,5, 4, 4, 3, 5, 5, 4, ? Phương án: a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 HD: Chọn c) 3 9 số chia làm 3 cặp liên tiếp đều có mặt của 3 số là 3, 4, 5 Câu 3: TRONG CAC SỐ SAU SỐ NÀO KHÁC VỚI SỐ CÒN LẠI: 54, 24, 17, 36, 51, 18, 72, 12 a) 54 b) 17 c) 51 d) 12 HD: Dãy số trên đều chia hết cho 3 = > 17 khác số còn lại Câu 4: HÃY TÍNH DÃY SỐ SAU ĐÂY: 1 + 2 +3 + +99 = a) 4500 b) 4950 c) 4650 d) 4850 Hướng dẫn: Cách 1: Tổng = n(n+1)/2 với n = 99 = > 99(99+1)/2 = 4950 Cách 2: 1+2+3+4+5+….+99 = 1+ 99 +2+98 +3+97 ……… +49+ 51 +50 =49 x 100 + 50 = 4950 Bài kiểm tra tin học đại cơng ms EXCEL CU HI ễN TP TIN HC PHN EXCEL Phn I: CC KHI NIM C S Cõu 1: Excel l gỡ ? a) L mt bng tớnh in t c dựng tinh toỏn b) L mt h tớnh toỏn c) L mt CSDL dựng lu d s liu d) Khụng cú cõu no ỳng Cõu 3: Thanh cụng thc (Formula) ca Excel cú chc nng? a) Cha cỏc nỳt lnh phc v cho vic qun lý File b) Cha cỏc nỳt lnh phc v cho vic nh dng bn c) Hin th tờn ca s ng dng d) Dựng nhp cụng thc tớnh toỏn trờn bng tớnh Cõu 5: Thanh Menu (Menu bar) ca Excel cú chc nng? a) Cha cỏc nỳt lnh phc v cho vic qun lý File b) Cha cỏc nỳt lnh phc v cho vic nh dng bn c) Hin th tờn ca s ng dng d) Cha cỏc lnh tng ng vi nhúm chc nng x lý Cõu 7: Thanh cụng c Formating ca Excel cú chc nng? a) Cha cỏc nỳt lnh phc v cho vic qun lý File b) Cha cỏc nỳt lnh phc v cho vic nh dng bn c) Hin th tờn ca s ng dng d) Cha cỏc lnh tng ng vi nhúm chc nng x lý Cõu 9: Sheet l gỡ? a) L mt bng tớnh b) L giao im gia dũng v ct c) L mt vựng d) L mt a ch Cõu 11: D liu kiu bn(Text) l gỡ? a) L cỏc d liu dựng mụ t khụng tham gia vo tớnh toỏn b) L cỏc d liu cú th tham gia vo quỏ trỡnh tớnh toỏn c) Dựng chỳ thớch mt c th hn d) L cỏc d liu s tham gia vo quỏ trỡnh tớnh toỏn Cõu 13: Trong Excel cú tng s bao nhiờu dũng v c ỏnh s nh th no? 1 đề số Bài kiểm tra tin học đại cơng ms EXCEL đề số a) 65536 dũng c ỏnh s A,B,C, Z, IV b) 56536 dũng c ỏnh s A,B,C, Z, IV c) 65536 dũng c ỏnh s 1,2,3 65536 d) 56536 dũng c ỏnh s 1,2,3 56536 Cõu 15: () - > $A1 l a ch gỡ? a) a ch tng i b) a ch tuyt i c) a chi tng i dũng tuyt i ct d) a chi tuyt i dũng tng i ct Cõu 17: Ch cú a ch ct c thay i, cũn a ch dũng c nh ụ cha c chộp cụng thc thi gi l a ch? a) a ch tng i b) a ch tuyt i c) a chi tng i dũng tuyt i ct d) a chi tuyt i dũng tng i ct Cõu 19: Cỏc a ch ct v dũng c c nh ụ cha cụng thc c chộp n v trớ ụ khỏc thỡ gi l a ch? a) a ch tng i b) a ch tuyt i c) a chi tng i dũng tuyt i ct d) a chi tuyt i dũng tng i ct Phn II: HM V CễNG THC I NHểM HM LOGIC Cõu 21: Lnh If =IF(,,) c phỏt biu nh sau? a) Nu ỳng, thỡ cho =6,TB khỏ,IF(M3>=5,TB,Yu)))) b) = IF(M330), ((E3*F3)*10%)+$E3, E3*F3) d) =IF(AND(D3=NV,F3>30), ((E3*F3)*10%)+E3, E3*F3) Cõu 29: (Hỡnh 4)Ti a ch A23 gừ cụng thc: =OR(A19B21) S cho kt qu l? a) =1 b) =0 c) =True d) =False Hỡnh Cõu 31: (Hỡnh 4) Ti a ch A23 gừ cụng thc: =AND(A19= 20)), , Trt) b) = IF(AND(D2 = 1, H2 >= 20), AND(D2 = 2, H2 >= 21), AND(D2 = 1, H2 >= 20), , Trt) c) = IF(D2 = AND H2 >= 20, , IF(D2 = AND H2 >= 20, , IF(D2 = AND H2 >= 20, , Trt))) d) = IF(OR(D2 = 1, H2 >= 20) OR (D2 = 2, H2 >= 21) OR (D2 = 1, H2 >= 20)), , Trt) Cõu 43 (Hỡnh 6) Vi bng d liu trờn cụng thc tng quỏt tớnh ct Ph cp nm cụng tỏc: = 120000 nu Nm cụng tỏc >= 10 = 60000 nu Nm cụng tỏc < 10 a) = IF(E3 >= 10, 120000, 60000) b) = IF($E$3 >= 10, 120000, 60000) c) = IF(E2 ...Kế toán máy Câu 1: Báo cáo nào trong các báo cáo sau đây nằm trong phân hệ kế toán Tổng hợp: ặ Không có báo cáo nào trong đáp án trên Câu 2: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh gồm mấy phần: ặ Gồm 3 phần: Lỗ lãi; Ngân sách; Thuế GTGT Câu 3: Báo cáo tài chính gồm: ặ Bảng cân đối kế toán (Bảng cân đối số phát sinh); Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh (phần 1: Lỗ lãi); Báo cáo lu chuyển tiền tệ (Báo cáo dong tiền); Thuyết minh báo cáo tài chính Câu 4: Báo cáo thuế đầu vào gồm: ặ Có 3 bảng kê: - Số 03: Dùng để lên các nghiệp vụ mua hàng có hoá đơn GTGT - Số 04: Dùng để lên các nghiệp vụ mua hàng có không hoá đơn - Số 05: Dùng để lên các nghiệp vụ mua hàng có hoá đơn bán hàng Câu 5: Báo cáo thuế đầu ra gồm: ặ Bảng kê số 02 Câu 6: Bút toán kết chuyển lãi đợc định khoản nh sau: ặ Nợ TK 421/ Có TK 911 Câu 7: Bút toán phân bổ tiền lơng công nhân viên có định khoản dới đây đợc cập nhập ở mục nào: Nợ 622A: 9.000.000 Nợ 622B: 6.000.000 Nợ 6271: 3.000.000 Nợ 6411: 2.000.000 Nợ 6421: 5.000.000 Nợ 335: 2.000.000 Có 334: 27.000.000 ặ Phiếu KT Câu 8: Để cập nhập số d đầu kỳ của TK 33111 nh hình dới đây, ta phải thực hiện: 1. KT tổng hợp cập nhập số liệu\ Vào số d đầu kỳ các TK 2. KT mua hàng và công nợ phải trả\ Cập nhập số liệu\ Vào số d công nợ đầu kỳ 3. KT hàng hoá tồn kho\ Cập nhập số liệu\ Vào tồn kho đầu kỳ 4. KT hàng tồn kho\ Cập nhập số liệu\ Vào chi tiết tồn kho nhập trớc xuất trớc Câu 9: "Cho nghiệp vụ ngày 28/03 thanh lý TSCĐ có nguyên giá 100.000.000đ, giá trị hao mòn luỹ kế là 80.000.000đ, với giá bán là 50.000.000đ, chi phí thanh lý chi bằng tiền mặt 5.000.000". Để cập nhập nghiệp vụ trên ta cần cập nhập các phiếu nào sau đây: ặ Phiếu kế toán, phiếu thu tiền mặt, phiếu chi tiền mặt. Câu 10: Cho nghiệp vụ: "Ngày 12/01, nhập kho KTP 1000 sản phẩm A". Để cập nhập nghiệp vụ này ta dùng phiếu: ặ Phiếu nhập kho Câu 11: Cho nghiệp vụ ngày 25/1 hãy tính cập nhập: ặ 240 tiền mặt Câu 12: Cho các kết chuyển sau đây: 1. 511 > 911 2. 632 > 911 3. 531 > 511 4. 911 > 421 Hãy chọn thứ tự kết chuyển đúng nhất: ặ 3, 1, 2, 4 Câu 13: Cho nghiệp vụ sau: "Ngày 30/3, kiểm kê KHH phát hiện thiếu 1 điện thoại NOKIA do đơn vị S1 chuyển thiếu, trị giá 5.000.000đ". Để cập nhập nghiệp vụ này ta dùng phiếu nào sau đây: ặ KT mua hàng và công nợ phải trả\ CNSL\ Phiếu ghi nợ, ghi có TK công nợ Câu 14: Chọn phát biểu đúng nhất: (Hình ảnh) ặ Nếu có sự điều chuyển hàng hoá từ kho KHH sang kho KDL1 thì phải cập nhập phiếu xuất điều chuyển kho vì KHH là kho công ty và KDL1 là kho đại lý. Câu 15: Chọn phát biểu đúng nhất: ặ Số tồn kho đầu kỳ (số lợng và giá trị) của các mặt hàng ở các kho đợc cập nhập 1 lần khi bắt đầu sử dụng Fast Accounting 2005. Câu 16: Chọn phát biểu đúng nhất: ặ Chơng trình tự động phân bổ chi phí mua hàng theo giá trị các mặt hàng nhập mua hoặc ngời sử dụng có thể tự gõ chi phí theo ý muốn Câu 17: Chọn đờng dẫn để vào số d đầu kỳ TK 131: ặKế toán bán hàng và CN phải thu\ Cập nhập số liệu\ Vào số d công nợ phải thu đầu kỳ Câu 18: Chọn cách đặt mã khách hàng, nhà cung cấp đúng nhất: ặ AV44, BV7, HHH, KKK Câu 19: Các thao tác khi thực hiệu bút toán kết chuyển tự động là: ặ Khai báo các bút toán kết chuyển tự động, sau đó thực hiện bút toán kết chuyển tự động bằng cách: chọn bút toán > nhấn phím Cách để đánh dấu > nhấn F4 để tạo các bút toán kết chuyển. Câu 20: Các chứng từ sau chứng từ nào nằm trong phân hệ KT tổng hợp: ặ Không có chứng từ nào cả. Câu 21: Các thông tin trong hình ảnh trên thuộc báo cáo nào: Bảng cân đối ps của các TK Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán cho nhiều kỳ Báo cáo KQ SXKD. Phần 1. Lỗ lãi Báo cáo KQ SXKD cho nhiều kỳ Báo cáo KQ SXKD. Phần 2. NS Báo cáo KQ SXKD. Phần 3. thuế GTGT Báo cáo KQ SXKD. Phần 4. KQ CTXL Báo cáo dòng tiền theo pp trực tiếp Báo cáo dòng tiền theo pp trực tiếp co nhiều kỳ ặ Báo cáo tài chính Câu 22: Các thông tin trong hình ảnh trên thuộc báo cáo nào? Bảng kê hoat động chứng từ mua vào (mẫu 03/GTGT) Bảng kê thu mua hàng hoá MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP CHO SINH VIÊN ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ TỐT TRONG THỰC TẬP SƯ PHẠM Th.s Đoàn Thị Thanh Phương Khoa Địa lí, Trường ĐHSP Hà Nội 1. 2. 3. 3.1. Trong nhà trường sư phạm, thực tập sư phạm hoạt động chiếm vị trí quan trọng trình đào tạo nhà trường. Chất lượng thực tập sư phạm phản ánh chất lượng đào tạo, rèn luyện nghề nghiệp nhà trường, đồng thời thể sinh viên vận dụng kiến thức, kĩ thầy, cô truyền đạt vào thực tế giảng dạy phổ thông hoạt động giáo dục địa phương. Hiện nay, nhiều sinh viên gặp khó khăn đợt thực tập sư phạm làm cho kết thực tập chưa tốt. Có nhiều lí dẫn tới khó khăn như: bạn run dạy học không quen đứng trước đám đông, hay bạn soạn giáo án chưa kĩ, chưa thuộc giáo án,…Để đạt kết thực tập sư phạm tốt kiến thức chuyên môn cần có, sinh viên cần phải tự rèn luyện nhiều kĩ sư phạm. Đây số kinh nghiệm giúp cho bạn sinh viên thành công tiết dạy thực tập mình. Thực tập sư phạm (TTSP) gì? TTSP hình thức đưa sinh viên xuống trường thực tập để tập làm công việc giáo viên thời gian định. Mục tiêu thực tập sư phạm Giúp cho sinh viên tìm hiểu thực tế giáo dục, nắm vững chức năng, nhiệm vụ người giáo viên để từ hình thành ý thức tình cảm nghề nghiệp. Tạo điều kiện cho sinh viên vận dụng kiến thức học vào thực tế giáo dục, giảng dạy để rèn luyện, hình thành kĩ nghiệp vụ sư phạm. Nội dung thực tập sư phạm Thực tập giáo dục Tìm hiểu tình hình giáo dục địa phương trường thực tập, cấu tổ chức trường học, tình hình đội ngũ cán giáo viên truyền thống trường. Thực tập giáo dục lớp chủ nhiệm: tìm hiểu tình hình học sinh lớp chủ nhiệm (tình hình học tập, đạo đức hoạt động lên lớp…), nghiên cứu quy chế đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh. - - 3.2. Thực tập giảng dạy Sinh viên dự giáo viên hướng dẫn giảng dạy bạn nhóm chuyên môn, tham gia rút kinh nghiệm tiết dự. Sau sinh viên tập soạn giáo án, tập giảng dạy trước học sinh với giáo án giáo viên hướng dẫn phê duyệt. 4. Một số kinh nghiệm để sinh viên có kết TTSP tốt 4.1 Trình bày bảng nghệ thuật. Trình bày bảng đẹp, khoa học gây ấn tượng tốt cho người học. Vì sinh viên sư phạm cần phải tập viết thật nhiều. Tập trình bày bảng cần phải có trình, nên tốt từ học năm thứ bạn nên rèn luyện kĩ này. Tập trình bày bảng diễn nơi chơi, cuối buổi học, tuần lễ nghiệp vụ sư phạm… 4.2 Tập nói trước đám đông. Hãy mạnh dạn nói trước đám đông có hội. Nhiệt tình tham gia công tác tập thể như: công tác đoàn đội, phong trào tập thể hội tốt để rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Trong học bạn nên xung phong đứng lên thuyết trình, phát biểu vấn đề để rèn luyện thói quen nói trước đám đông ứng phó nhanh tình huống. Đây kĩ cần phải có chuẩn bị lâu dài. 4.3 Tham khảo ý kiến người có chuyên môn. Phải đặt vào vị trí người tiếp nhận thông tin biết cách truyền đạt có phù hợp với học sinh hay không. Vì vậy, giáo án sau giáo viên hướng dẫn sửa chữa, bạn sinh vien nên tập hợp thành nhóm, giảng thử cho nghe chắn rút nhiều kinh nghiệm bổ ích. 4.4 Giọng nói to, rõ rang, trôi chảy có điểm nhấn. Muốn làm điều cần phải tuân thủ bước sau đây: Giáo án soạn chi tiết tốt. Soạn giáo án thiết kế hoạt động thầy trò thời gian định nhằm đạt mục tiêu đề ra. Sinh viên thực tập thường chưa linh hoạt việc thêm hay bớt kiến thức tiết dạy. Nếu soạn giáo án vắn tắt dễ làm cho bạn lung túng dạy vấn đề mà giáo án bạn không đưa vào. Thuộc giáo án việc làm cần thiết ngời vào nghề. Thuộc giáo án giúp người dạy làm chủ khối lượng kiến thức chắn người dạy - - không bị run đứng trước học sinh. Cần phải đọc đọc lại nhiều lần hay ghi giấy để thuộc giáo án (và cần phải hiểu thuộc). Hãy tưởng tượng bạn học sinh hõ hỏi câu hỏi người soạn phải tự trả lời câu hỏi mà đưa ra. Tự đưa câu hỏi để trả lời vừa giúp cho người dạy lường trước câu hỏi khó học sinh giúp cho người học nắm vững kiến thức hơn. Tập giảng nhiều lần. Nên tập nói thật to, rõ rang, nói trôi chảy. Nếu có máy ghi âm tốt, nghe lại lời giảng máy ghi âm bạn nhận lỗi phải sửa chữa. Cần phải sửa lỗi tập nói nói lại nhiều lần câu chuẩn vừa sửa lại. Rõ ràng có nắm vững kiến thức, nói NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM DÀNH CHO SINH VIÊN ÔN TẬP - MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Một ưu điểm phương pháp tổ chức quản lý dự án theo ma trận là: A ? Tăng khả kiểm soát cho nhà quản lý nguồn lực dự án B ? Có hai lãnh đạo cho nhóm dự án C ? Giao tiếp, truyền thông phản hồi thông tin dễ D ? Việc báo cáo tiến độ thực dễ Người xúc tiến dự án khác nhà điều hành dự án chỗ nào? A ? Nhà xúc tiến dự án định B ? Nhà xúc tiến dự án nhiều định C ? Nhà xúc tiến dự án báo cáo lên cấp quản trị cao D ? Nhà xúc tiến dự án có số quyền hạn định Trong phương pháp tổ chức dựa dự án, thành viên dự án A ? Báo cáo lên nhiều lãnh đạo B ? Không chịu trách nhiệm dự án C ? Báo cáo lên nhà quản lý chức D ? Luôn đơn vị "nhà" Ngân sách chi tiết dự án tạo vào giai đoạn vòng đời (Project cycle) dự án? A ? Giai đoạn bắt đầu dự án B ? Trước bắt đầu vòng đời dự án C ? Giai đoạn Lập kế hoạch D ? Giai đoạn thực Văn kiện dự án (bao gồm đề án, quy định, giấy phép, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ) tạo giai đoạn vòng đời dự án? A ? Thực B ? Lập kế hoạch C ? Kết thúc D ? Mở đầu Một giám đốc dự án cố gắng hoàn thành dự án xây dựng nhà mẫu cho người có thu nhập cao, nhiên, ông ta tập trung toàn quan tập cho dự án Nguồn lực dự án tập trung cho công việc liên quan đến quy trình mà giám đốc dự án có quyền để tác động phân phối tài nguyên Ông giám đốc dự án làm việc môi trường tổ chức theo dạng nào? A ? Chức B ? Ma trận C ? Thừa hành D ? Hợp tác Nhóm thực dự án hoàn thành bước lên kế hoạch ban đầu lập ngân sách cho dự án Bước TIẾP THEO họ làm gì? A ? Bắt đầu xác định rủi ro B ? Thực bước sửa chữa khắc phụ C ? Xác định yêu cầu truyền thông, giao tiếp D ? Tạo sơ đồ GANTT Một giám đốc dự án có kinh nghiệm bổ nhiệm làm giám đốc dự án Bỡi ông ta làm việc mô hình tổ chức theo ma trận thực dự án, ông ta mong đợi mối quan hệ công việc - giao tiếp A ? đơn giản B ? mang tính mở xác đáng C ? phức tạp D ? khó khăn việc tự động hóa Một kế hoạch chi tiết dự án thực sau tạo A ? ngân sách dự án B ? bảng phân tách công việc (WBS) C ? Kế hoạch dự án D ? Bảng chi tiết rủi ro 10 Khi người chịu trách nhiệm điều khiển giai đoạn lên kế hoạch dự án , có nghĩa người A ? Giám đốc dự án B ? Thành viên dự án C ? Giám đốc chức D ? Nhà tài trợ/Chủ đầu tư 11 Một thành viên dự án phàn nàn nhiều người mệnh lệnh thực công việc Nếu làm việc cho đơn vị tổ chức theo mô hình chức năng, người có quyền lệnh cho anh ta? A ? Giám đốc dự án B ? Giám đốc chức C ? Đội ngũ D ? Những người ma trận hẹp 12 Ai người có quyền NHẤT tổ chức quản lý theo dự án A ? Giám đốc dự án B ? Giám đốc chức C ? Nhóm D ? Tất người có quyền 13 Tất ý sau đặc điểm sau dự án, ngoại trừ A ? Tính thời B ? Có thời điểm bắt đầu kết thúc xác định C ? Các hoạt động liên quan chặt chẽ D ? Lặp lại hàng tháng 14 Tất điểm sau phần công việc quản lý bên liên quan đến dự án, ngoại trừ A ? Cung cấp cho bên liên quan dự án điều mong đợi B ? Xác định bên liên quan C ? Xác định nhu cầu bên liên quan D ? Quản lý kỳ vọng bên liên quan 15 Một sếp giám đốc dự án trưởng phận kỹ thuật thảo luận với việc thay đổi hoạt động dự án Sau gặp, người sếp liên hệ với giám đốc dự án yêu cầu ông ta thay đổi Đây ví dụ A ? Quản trị phạm vi B ? Quản trị lập kế hoạch C ? Vị trí điều phối viên dự án D ? Hệ thống quản lý thay đổi 16 Sự kết hợp yếu tố để làm hài hòa dự án yêu cầu nhấn mạnh lên khía cạnh A ? Nghề nghiệp cá nhân nhóm B ? Những cảii tiến theo thời gian kế hoạch dự án C ? Giao tiếp hiệu khía cạnh chủ điểm D ? Quản lý nội 17 Nhu cầu _ yếu tố dẫn đường cho công tác truyền thông dự án A ? Tối ưu hóa B ? Tính toàn vẹn C ? Sự hòa hợp D ? Sự khác biệt 18 Việc đánh số Hệ thống phân tách công việc (WBS) giúp cho nhân viên dự án A ? Xác định cách có hệ TUYỂN TẬP BÀI TẬP PHỔ THÔNG, ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC LUẬN VĂN-KHOÁ LUẬN-TIỂU LUẬN  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HOÁ LÝ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CÓ ĐÁP ÁN  HỌC PHẦN HÓA LÝ I Bài tập môn Hóa lý NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN HỌC HÓA LÝ (Sinh viên phải chọn đáp án tốt nhất) CHƯƠNG 1: NGUYÊN LÝ NHIỆT ĐỘNG HỌC Thông số trạng thái là: a đại lượng vật lý vĩ mô đặc trưng cho trạng thái hệ b đại lượng vật lý vi mô đặc trưng cho trạng thái hệ c đại lượng vật lý vi mô qui định cho trạng thái hệ d đại lượng vật lý vĩ mô qui định cho trạng thái hệ Thông số cường độ có tính chất: a thông số có độ lớn phụ thuộc vào lượng chất b thông số có độ lớn không phụ thuộc vào lượng chất c thông số có độ lớn phụ thuộc vào tốc độ biến thiên lượng chất d thông số có độ lớn không phụ thuộc vào tốc độ biến thiên lượng chất 10 Hệ sinh công nhiệt, có: a Q0 b Q>0 A> c Q0 A < 11 Năng lượng khối lượng liên hệ với thông qua biểu thức : E = mc a b c mc 2 E = mgh E= E = mgh + mc + mc d 12 Định luật Hess cho ta biết : a ΔΗ nghich = ΔΗ thuan b ΔΗ nghich = −ΔΗ thuan ΔΗ + ΔΗ =0 nghich thuan c d b c 13 Khi đun nóng làm lạnh hệ nhiệt độ hệ không thay đổi lượng nhiệt : a gây trình chuyển pha b gây trình chuyển pha c trường hợp d hệ sinh công 14 Nguyên lý nhiệt động học mô tả theo ngôn ngữ toán học có dạng: ∆U = Q − A a ∆U = A − Q b Bài tập môn Hóa lý c d ∆U = A + Q ∆U = QV 15 Biểu thức toán nguyên lý I nhiệt động học, dựa trên: a định luật bảo toàn khối lượng b định luật bảo toàn lượng c định luật bảo toàn xung lượng d định luật bảo toàn động lượng 16 Khi hệ nhận công từ môi trường, công: a công > b công 0 b ∆H ∆U0298 b ∆H0298 = ∆U0298 c ∆H0298 < ∆U0298 d Không thể xách định .Chọn phát biểu đúng: a λth = λ hh + λnt b λth = λhh + λnc c λth = λnc - λhh d λth = λnc - λnt Nhiệt dung nhiệt lượng cần thiết để a Cung cấp cho vật hóa (hay đông đặc) b Cung cấp cho phản ứng đạt trạng thái cân c Cung cấp cho vật để nâng nhiệt độ lên 1°C d Cả a, b, c sai Xác định biểu thức liên hệ CP CV a CP= CV + R b CP= CV − R c CP= R − CV d Cả a, b, c sai Hệ đóng hệ nào? a Là hệ không trao đổi chất lượng với môi trường b Là hệ không trao đổi chất trao đổi lượng với môi trường c Là hệ trao đổi chất không trao đổi lượng với môi trường d Cả a, b, c sai Công nhiệt trình giãn nở đẳng nhiệt khí lý tưởng là: a b V2 V1 P Q = A = nRTln P2 Q = A = nRTln c a, b d a, b sai 35 Nhiệt hòa tan tích phân (nhiệt hòa tan toàn phần) nhiệt Bài tập môn Hóa lý a b c 36 37 38 39 40 41 Hòa tan mol chất tan lượng xác định dung môi Hòa tan gam chất tan lượng xác định dung môi Hòa tan lượng chất tan d Cả a, b, c sai Nhiệt chuyển pha nhiệt mà hệ a Nhận trình chuyển chất từ pha sang pha khác b Tỏa trình chuyển chất từ pha sang pha khác c Nhận trình phản ứng d Cả a, b, c Thế hệ dị thể? a Là hệ gồm pha trở lên b Là hệ gồm hai pha c Là hệ gồm hai pha trở lên d Là hệ gồm ba pha trở lên Pha tập hợp phần: a Đồng thể hệ có thành phần hóa học tính chất lý hóa điểm b Dị thể hệ có thành phần hóa học tính chất lý hóa điểm c Đồng thể hệ có thành phần hóa học tính chất lý hóa điểm d Dị thể hệ không thành phần hóa học tính chất lý hóa điểm Hệ cô lập hệ a Có thể trao đổi chất lượng với môi trường b Là hệ không trao đổi chất lượng với môi trường c Là hệ không trao đổi chất có trao đổi lượng với môi trường d Là hệ có trao đổi chất không trao đổi lượng với môi trường Trong hệ sau hệ hệ đồng thể a Nước lỏng + nước đá b Dung dịch bảo hòa + NaCl rắn + nước đá rắn c Một dung dịch suốt d Dung dịch gồm: AgNO3 + Ba(OH)2 + NaNO3 Nhiệt hòa tan vô loãng: a Là giới hạn nhiệt hòa tan vi phân lượng dung môi vô lớn b Là giới hạn nhiệt độ hòa tan tích phân lượng dung môi vô c Là nhiệt lượng hòa tan lượng chất tan lượng lớn dung dịch có nồng độ xác định d Là nhiệt độ hòa tan lượng chất tan lượng vô lớn dung dịch có nồng độ xác định CHƯƠNG 2: CHIỀU VÀ DIỄN BIẾN CỦA QUÁ TRÌNH 42 Đặc điểm trình trình chuyển pha… a ... IF(OR(AND (D2 = 1, H2 >= 20), AND (D2 = 2, H2 >= 21), AND (D2 = 1, H2 >= 20)), , Trt) b) = IF(AND (D2 = 1, H2 >= 20), AND (D2 = 2, H2 >= 21), AND (D2 = 1, H2 >= 20), , Trt) c) = IF (D2 = AND H2 >= 20, , IF (D2. .. ỳng, thỡ cho
- Xem thêm -

Xem thêm: 224 Câu hỏi trắc nghiệm Excel cho sinh viên HUBT | Tailieuhay Cau hoi Excel D2, 224 Câu hỏi trắc nghiệm Excel cho sinh viên HUBT | Tailieuhay Cau hoi Excel D2,

Hình ảnh liên quan

Cõu 47 (Hỡnh 7) Với bảng dữ liệu trờn cụng thức tổng quỏt tớnh cột Tiền điện = Số KW tiờu thụ * Đơn giỏ - 224 Câu hỏi trắc nghiệm Excel cho sinh viên HUBT | Tailieuhay Cau hoi Excel D2

u.

47 (Hỡnh 7) Với bảng dữ liệu trờn cụng thức tổng quỏt tớnh cột Tiền điện = Số KW tiờu thụ * Đơn giỏ Xem tại trang 8 của tài liệu.
Cõu 116 (Hỡnh 11) Với vựng dữ liệu như bảng trờn, cụng thức tổng quỏt để tớnh cột Cước giảm giỏ bằng % Giảm giỏ nhõn với Cước liờn lạc (Tớnh tại ụ J5)? - 224 Câu hỏi trắc nghiệm Excel cho sinh viên HUBT | Tailieuhay Cau hoi Excel D2

u.

116 (Hỡnh 11) Với vựng dữ liệu như bảng trờn, cụng thức tổng quỏt để tớnh cột Cước giảm giỏ bằng % Giảm giỏ nhõn với Cước liờn lạc (Tớnh tại ụ J5)? Xem tại trang 19 của tài liệu.
Cõu 123 (Hỡnh 20) Với bảng dữ liệu trờn cụng thức tớnh tổng quỏt cho cột DVT tại ụ C2 như sau: a) Vlookup(”A2,J$3$:$M$8,3,0) - 224 Câu hỏi trắc nghiệm Excel cho sinh viên HUBT | Tailieuhay Cau hoi Excel D2

u.

123 (Hỡnh 20) Với bảng dữ liệu trờn cụng thức tớnh tổng quỏt cho cột DVT tại ụ C2 như sau: a) Vlookup(”A2,J$3$:$M$8,3,0) Xem tại trang 21 của tài liệu.
Cõu 197 Hỡnh 16 Với vựng dữ liệu như bảng trờn, cụng thức tổng quỏt để tớnh cột Phụ cấp bằng 35% của Lương cơ bản đối với nam giới và 50% đối với nữ giới (Tớnh tại ụ G3)? - 224 Câu hỏi trắc nghiệm Excel cho sinh viên HUBT | Tailieuhay Cau hoi Excel D2

u.

197 Hỡnh 16 Với vựng dữ liệu như bảng trờn, cụng thức tổng quỏt để tớnh cột Phụ cấp bằng 35% của Lương cơ bản đối với nam giới và 50% đối với nữ giới (Tớnh tại ụ G3)? Xem tại trang 27 của tài liệu.
Cõu 199 Hỡnh 16 Với vựng dữ liệu như bảng trờn, cụng thức tổng quỏt tớnh cột tiền thưởng bằng số ngày đi làm lớn hơn số ngày quy định nhõn với 60000/ ngày (Tớnh tại ụ I3)? - 224 Câu hỏi trắc nghiệm Excel cho sinh viên HUBT | Tailieuhay Cau hoi Excel D2

u.

199 Hỡnh 16 Với vựng dữ liệu như bảng trờn, cụng thức tổng quỏt tớnh cột tiền thưởng bằng số ngày đi làm lớn hơn số ngày quy định nhõn với 60000/ ngày (Tớnh tại ụ I3)? Xem tại trang 27 của tài liệu.

Mục lục

Xem thêm