0

Công tác quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (gửi kèm công văn số 1508 KCB-HN) - Cục quản lý khám chữa bệnh Mẫu BC 30.9

11 799 0
  • Công tác quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (gửi kèm công văn số 1508 KCB-HN) - Cục quản lý khám chữa bệnh Mẫu BC 30.9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 13:00

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ (Kèm theo Quyết đinh số 673/QĐ-CT ngày 20 tháng 3 năm2012) Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam Trình tự thực hiện Bước 1: Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề gửi hồ về Sở Y tế; Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ cho người đề nghị Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày, Sở Y tế xem xét và thẩm định hồ để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: - Trường hợp đủ hồ và điều kiện theo quy định sẽ cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. - Trường hợp hồ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. - Trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời và nêu do. Bước 4 : Trả chứng chỉ hành nghề cho người đề nghị Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế Vĩnh Phúc Thành phần, số lượng Hồ 1. Thành phần hồ bao gồm: 1) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu 01-Phụ lục 01 kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT) 2) Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ (Kèm theo Quyết đinh số 673/QĐ-CT ngày 20 tháng 3 năm2012) đây gọi tắt là tỉnh) cấp; 3) Giấy xác nhận quá trình thực hành; 4) yếu lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác; 5) Phiếu lịch tư pháp (chỉ áp dụng khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định của Luật lịch tư pháp); 6) Hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn; 2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, - 180 ngày đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế Vĩnh Phúc. b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Vĩnh Phúc. c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính Chứng chỉ hành nghề Phí, lệ phí (nếu Không THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ (Kèm theo Quyết đinh số 673/QĐ-CT ngày 20 tháng 3 năm2012) có) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 01 kèm theo Thông tư SỞ Y TẾ…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: …… /BC-… BÁO CÁO Công tác quản hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Kính gửi: Cục Quản Khám, Chữa bệnh - Bộ Y tế I KẾT QUẢ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KCB (Báo cáo số liệu cấp CCHN từ bắt đầu cấp CCHN – 01/01/2012 đến hết ngày 30/9/2017) Tổng số lượng CCHN T T Đối tượng Đã cấp Tư nhân Nhà nước Số lượng cán y tế nhà nước tham gia KCB tư nhân hành nghề Bác sỹ 1.1 Bác sỹ chuyên khoa PTTM Y sỹ Điều dưỡng viên Hộ sinh viên Kỹ thuật viên 5.1 Kỹ thuật viên Xét nghiệm 5.2 Kỹ thuật viên CĐHA Lương y Người có BTGT, PPCBGT* Khác TỔNG SỐ *Người có thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền II KẾT QUẢ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG (Báo cáo số liệu cấp GPHĐ từ bắt đầu cấp GPHĐ – 01/01/2012 đến hết ngày 30/9/2017) Lưu ý: Đối với hình thức tổ chức Bệnh viện Tư nhân đề nghị SYT nhập số lượng BVTN địa bàn TT Hình thức tổ chức sở KBCB Số lượng GPHĐ cấp cho sở KCB Tư nhân Tổng số Bệnh viện (bao gồm bệnh viện đa khoa chuyên khoa) 1.1 Tổng số Bệnh viện Đa khoa 1.2 Tổng Bệnh viện Chuyên khoa 1.2.1 Bệnh viện Chuyên khoa Phụ Sản 1.2.2 Bệnh viện khoa Nhi 1.2.3 Bệnh viện Chuyên khoa Mắt 1.2.4 Bệnh viện khoa RHM 1.2.5 Bệnh viện Chuyên khoa PT Thẩm Mỹ Tổng sốsở giám định y khoa 2.1 CSGĐ Y khoa cấp hình thức tổ chức Bệnh viện 2.2 CSGĐ Y khoa cấp hình thức tổ chức PKĐK 2.3 CSGĐ Y khoa cấp hình thức tổ chức PKCK Phòng khám đa khoa Tổng số Phòng khám chuyên khoa (PKCK) Nhà nước chuyên chuyên Số lượng sở khám bệnh, chữa bệnh chưa cấp Tổng số 4.1 PKCK thẩm mỹ 4.2 PKCK Nhi 4.3 PKCK Tai Mũi Họng 4.4 PKCK RHM 4.5 PKCK Mắt 4.6 PKCK Phụ sản 4.7 PKCK Khác Phòng xét nghiệm PKCK bác sỹ gia đình Phòng chẩn trị y học cổ truyền Nhà hộ sinh Phòng khám CĐHA, Phòng X-Quang 10 Phòng khám, tư vấn điều trị dự phòng 11 Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp 12 Tổng sốsở dịch vụ y tế 12.1 Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết ap 12.2 Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhà 12.3 Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh nước nước 12.4 Cơ sở dịch vụ kính thuốc 12.5 Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ (tự công bố) 12.6 Cơ sở dịch vụ xoa bóp (tự công bố) 12.7 Cơ sở dịch vụ y tế khác 13 Trạm y tế cấp xã tương đương 14 Y tế quan, đơn vị, tổ chức 16 Khác Tổng số III Thực thông tư 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 hướng dẫn chức năng, quyền hạn cấu tổ chức Trung tâm Y tế Huyện, Quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương Số lượng Trung tâm y tế Huyện thành lập nay:… Khó khăn, vướng mắc việc thực Thông tư 37/2016/TT-BYT: IV.THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Đối với khối hành nghề tư nhân (Báo cáo số liệu thu hồi CCHN từ bắt đầu cấp CCHN – 01/01/2012 đến hết ngày 30/9/2017) Tổng số thu hồi chứng hành nghề người hành nghề * CCHN ĐỐI tư nhân TƯỢNG thu THU HỒI hồi II Chứng hành nghề cấp không thẩm quyền Bác sỹ Y sỹ Điều dưỡng viên Hộ sinh viên Kỹ thuật viên Lương y Người có thuốc gia truyền, có phương pháp chữa bệnh gia truyền Chứng hành nghề có nội dung trái pháp luật; không hành nghề thời gian 02 năm liên tục; có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu nghiêm trọng; không cập nhật kiến thức y khoa liên tục thời gian 02 năm liên tiếp không đủ sức khỏe để hành nghề; Vi phạm khoản Điều 18 Luật Khám bệnh, chữa bệnh Người hành nghề xin Cấp trùng chứng Tổng số * Lưu ý: Đề nghị Sở Y tế không tính trường hợp thu hồi để cấp lại CCHN (do mất, hư hỏng, thay đổi PVHĐCM) Khác Đối với khối hành nghề công lập (Báo cáo số liệu thu hồi CCHN từ bắt đầu cấp CCHN – 01/01/2012 đến hết ngày 30/9/2017) ĐỐI TƯỢNG THU HỒI II Tổng số CCHN công lập thu hồi thu hồi chứng hành nghề người hành nghề * Chứng hành nghề cấp không thẩm quyền Bác sỹ Y sỹ Điều dưỡng viên Hộ sinh viên Kỹ thuật viên Lương y Người có thuốc gia truyền, có phương pháp chữa bệnh gia truyền Chứng hành nghề có nội dung trái pháp luật; không hành nghề thời gian 02 năm liên tục; có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu nghiêm trọng; không cập nhật kiến thức y khoa liên tục thời gian 02 năm liên tiếp không đủ sức khỏe để hành nghề; Vi phạm khoản Điều 18 Luật Khám bệnh, chữa bệnh Người hành nghề xin Cấp trùng chứng Tổng số * Lưu ý: Đề nghị Sở Y tế không tính trường hợp thu hồi để cấp lại CCHN (do mất, hư hỏng, thay đổi PVHĐCM) Khác V THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Đối với sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (Báo cáo số liệu thu hồi GPHĐ từ bắt đầu cấp GPHĐ – 01/01/2012 đến hết ngày 30/9/2017) Tổng số giấy phép hoạt động TT thu hồi giấy phép hoạt động sở KCB* thu hồi Hình thức tổ chức sở Không bảo đảm Sau 12 tháng, kể từ Cơ sở KCB tạm dừng hoạt KBCB Tư nhân Giấy phép hoạtSỞSỞ KBCB TƯ NHÂN Bệnh viện Cơ sở giám định y khoa Phòng khám đa khoa Phòng khám chuyên khoa, bác sỹ gia đình Phòng chẩn trị y học cổ truyền Nhà hộ sinh Cơ sở chẩn đoán Cơ sở dịch vụ y tế Trạm y tế cấp xã tương đương 10 Y tế quan, đơn vị, tổ chức KBCB NHÀ NƯỚC động cấp không thẩm quyền điều kiện quy định Điều 43 Luật KBCB ngày cấp GPHĐ mà sở KCB không hoạt động động thời gian ...Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh Trình tự thực hiện Bước 1: Người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề gửi hồ Sở Y tế; Bước 2: Sở y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ cho người đề nghị. Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày, Sở Y tế sẽ xem xét và thẩm định hồ để cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: - Trường hợp đủ hồ và điều kiện theo quy định sẽ cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. - Trường hợp hồ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. - Trường hợp không đủ điều kiện để cấp lại chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời và nêu do. Bước 4 : Trả chứng chỉ hành nghề cho người đề nghị Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc Sở Y tế Vĩnh Phúc Thành phần, số lượng Hồ 1. Thành phần hồ bao gồm: 1) Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu) 2) Hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn. 2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế Vĩnh Phúc. b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Vĩnh Phúc. c) Cơ quan phối hợp (nếu có): không Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính chứng chỉ hành nghề Phí, lệ phí (nếu có) Không Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 02 kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính 1- Đối tượng : Người Việt Nam làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) 2- Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam 2.1. Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: a) Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam; b) Giấy chứng nhận là lương y; c) Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền. 2.2. Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TẠ NGỌC MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TẠ NGỌC MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Chuyên ngành: Quản trị công nghệ Phát triển doanh nghiệp Mã số: Chuyên ngành thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS BÙI XUÂN PHONG Hà Nội – 2016 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC BẢNG Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC ĐỒ Error! Bookmark not defined PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LUẬN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan, Vai trò cải cách hoạt động quản lý, điều hành điều kiện Error! Bookmark not defined 1.2 Công nghệ tin học vai trò quản lý, điều hành Error! Bookmark not defined 1.3 Yêu cầu công tác quản điều hành Ngân hàng Nhà nƣớc Error! Bookmark not defined 1.4 Khảo sát Hệ thống QLVB điều hành triển khai Bộ Tài Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN VỀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN ĐIỀU HÀNH VÀ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚCError! Bookmark not defined 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu thuyết Error! Bookmark not defined 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn Error! Bookmark not defined 2.3 Khảo sát, thu thập thông tin: Error! Bookmark not defined 2.3.1 Nội dung khảo sát CQTTGS Error! Bookmark not defined 2.3.2 Khảo sát nghiệp vụ quản VB Vụ CSTTError! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN VÀ ĐIỀU HÀNH TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC Error! Bookmark not defined 3.1 Thực trạng hệ thống Công nghệ thông tin NHNN.Error! Bookmark not defined 3.1.1 Hiện trạng hạ tầ ng kế t nố i mạng Error! Bookmark not defined 3.2 Hiện trạng ứng dụng CNTT công tác đạo điều hành quản hành Header Page of 166 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TẠ NGỌC MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Hà Nội – 2016 Footer Page of 166 Header Page of 166 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TẠ NGỌC MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Chuyên ngành: Quản trị công nghệ Phát triển doanh nghiệp Mã số: Chuyên ngành thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS BÙI XUÂN PHONG Hà Nội – 2016 Footer Page of 166 Header Page of 166 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC BẢNG Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC ĐỒ Error! Bookmark not defined PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LUẬN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan, Vai trò cải cách hoạt động quản lý, điều hành điều kiện Error! Bookmark not defined 1.2 Công nghệ tin học vai trò quản lý, điều hành Error! Bookmark not defined 1.3 Yêu cầu công tác quản điều hành Ngân hàng Nhà nƣớc Error! Bookmark not defined 1.4 Khảo sát Hệ thống QLVB điều hành triển khai Bộ Tài Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LUẬN VỀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN ĐIỀU HÀNH VÀ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚCError! Bookmark not defined 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu thuyết Error! Bookmark not defined 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn Error! Bookmark not defined 2.3 Khảo sát, thu thập thông tin: Error! Bookmark not defined 2.3.1 Nội dung khảo sát CQTTGS Error! Bookmark not defined 2.3.2 Khảo sát nghiệp vụ quản VB Vụ CSTTError! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG Footer Page of 166 Header Page of 166 CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN VÀ ĐIỀU HÀNH TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC Error! Bookmark not defined 3.1 Thực trạng hệ thống Công nghệ thông tin NHNN.Error! Bookmark not defined 3.1.1 Hiện trạng hạ tầ ng kế t nố i mạng Error! Bookmark not defined 3.2 Hiện trạng ứng dụng CNTT công tác đạo điều hành quản hành NHNN Error! Bookmark not defined 3.2.1 Hiện trạng quy trình nghiệp vụ Quản văn bản, điều hành NHNN Error! Bookmark not defined 3.2.2 Hiện trạng quy trình nghiệp vụ công tác đạo điều hành Error! Bookmark not defined 3.3 Một số tồn nguyên nhân chủ quan khách quanError! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC Error! Bookmark not defined 4.1 Quy trình nghiệp vụ quản văn bản, điều hành NHNN Error! Bookmark not defined 4.1.1 Quy trình xử văn đến Error! Bookmark not defined 4.1.2 Quy trình xử văn Error! Bookmark not defined 4.1.3 Quy trình nghiệp vụ Lưu trữ Error! Bookmark not defined 4.2 Quy trình nghiệp vụ công tác đạo điều hành.Error! Bookmark not defined 4.2.1 Quy trình xây dựng theo dõi, đôn đốc thực chương trình công tác Ban Lãnh đạo NHNN Error! Bookmark not defined 4.2.2 Quy trình theo dõi ủy quyền, vắng mặt Ban Lãnh đạo NHNN, Thủ trưởng Vụ, Cục Chi nhánh NHNN Error! Bookmark not defined 4.3 Kết đạt đƣợc: Error! Bookmark not defined 4.3.1 Đối với việc quản văn đi/đến NHNN:Error! Footer Page of 166 Bookmark not Header Page of 166 defined 4.3.2 Đối với quản hồ lưu trữ tài liệu:Error! Bookmark not defined 4.3.3 Kết đạt công tác đạo điều hành.Error! Bookmark not defined 4.4 Giải pháp kỹ thuật Error! Bookmark not defined 4.4.1 Giải pháp xây dựng Microsoft Sharepoint Portal Error! Bookmark not defined 4.5 Một số đề xuất kiến nghị: Error! Bookmark not defined PHẦN KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 QUY ĐỊNH CẤP CCHN ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NỘI DUNG Bao gồm Chương; 51 Điều  Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG (03 Điều)  Chương II: CẤP, CẤP LẠI CCHN: – Mục HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI CCHN (8 Điều: 4-11) – Mục ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KB.CB (4 Điều: 12-15) – Mục THỰC HÀNH ĐỂ CẤP CCHN (1 Điều: 16) – Mục TIÊU CHÍ ĐỂ CÔNG NHẬN BIẾT TIẾNG VIỆT THÀNH THẠO HOẶC SỬ DỤNG THÀNH THẠO NGÔN NGỮ KHÁC HOẶC ĐỦ TRÌNH ĐỘ PHIÊN DỊCH TRONG KB,CB (4 Điều: 18-21) NỘI DUNG Bao gồm Chương; 51 Điều  Chương III: ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KB,CB (24 Điều) – Mục ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KB,CB (20 Điều: 22-41) – Mục THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KB,CB (4 Điều: 42-45) NỘI DUNG Bao gồm Chương; 51 Điều  Chương IV: CẤP CCHN, GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KB,CB TRỰC TUYẾN (03 Điều: 46-48)  Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (03 Điều: 49-51) 13 PHỤ LỤC 41 BIỂU MẪU Chương I Quy định chung Điều Phạm vi điều chỉnh Nghị định quy định về: a) Hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại CCHN người hành nghề; b) Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động sở KB,CB Nghị định không điều chỉnh việc cấp CCHN người hành nghề cấp giấy phép hoạt động sở KB,CB quân đội Điều Đối tượng áp dụng Nghị định áp dụng quan, tổ chức, cá nhân nước tổ chức, cá nhân nước Việt Nam thực hoạt động liên quan đến KB,CB Việt Nam Điều Giải thích từ ngữ Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật sở KB,CB người có CCHN theo quy định Luật KB,CB, hành nghề hữu sở KB,CB, có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với sở KB,CB mà phụ trách chịu trách nhiệm trước pháp luật toàn hoạt động chuyên môn sở KB,CB Bản hợp lệ cấp từ sổ gốc chứng thực từ quan, tổ chức có thẩm quyền có chữ ký cá nhân có chữ ký đóng dấu tổ chức đối chiếu với Trường hợp giấy tờ tổ chức nước cấp phải hợp pháp hóa lãnh dịch tiếng Việt, dịch phải chứng thực theo quy định pháp luật Việt Nam Điều Giải thích từ ngữ Người hành nghề hữu người đăng ký làm việc liên tục giờ/ngày thời gian hoạt độngsở KB,CB đăng ký người làm việc đầy đủ thời gian mà sở KB,CB đăng ký hoạt động có thời gian giờ/ngày phù hợp với quy định pháp luật lao động Người làm việc phần thời gian người đăng ký làm việc sở KB,CB không đủ thời gian quy định khoản Điều Chương II CẤP, CẤP LẠI CCHN Mục 1: HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI CCHN Điều Các trường hợp cấp, cấp lại CCHN Việc cấp CCHN áp dụng trường hợp sau đây: a) Cấp lần đầu CCHN b) Cấp điều chỉnh CCHN có thay đổi nội dung CCHN, bao gồm: - Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn; - Thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn; - Thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh CCHN Việc cấp lại CCHN áp dụng trường hợp sau đây: a) CCHN bị thu hồi theo quy định khoản Điều 29 Luật KB,CB; b) CCHN bị hư hỏng Mục THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GPHĐ ĐỐI VỚI CƠ SỞ KB,CB Thủ tục công bố đủ điều kiện thực khám sức khỏe: Trước thực khám sức khỏe lần đầu, sở KB,CB phải nộp hồ công bố đủ điều kiện thực khám sức khỏe theo quy định khoản Điều 43 Nghị định đến quan quản nhà nước y tế , cụ thể sau: a) Đối với sở KB,CB trực thuộc Bộ Y tế: Hồ gửi Cục Quản Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế; b) Đối với sở KB,CB thuộc thẩm quyền quản Bộ Công an: hồ gửi Cục Y tế - Bộ Công an; sở KB,CB thuộc thẩm quyền quản Bộ Giao thông vận tải: hồ gửi Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải c) Đối với sở KB,CB thuộc thẩm quyền quản Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ sở KB,CB quy định điểm a b khoản này): Hồ gửi Sở Y tế nơi sở KB,CB đặt trụ sở Mục THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GPHĐ ĐỐI VỚI CƠ SỞ KB,CB Trình tự giải hồ công bố sở đủ điều kiện thực khám sức khỏe: a) Khi nhận hồ công bố đủ điều kiện thực khám sức khỏe, quan quản nhà nước y tế quy định khoản Điều (sau gọi tắt quan tiếp nhận hồ sơ) gửi cho sở KB,CB công bố đủ điều kiện thực khám sức khỏe ... địa điểm) VI HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH T T Hoạt động chuyên môn Tổng số lượt khám bệnh ngoại trú Công lập Tổng số lượt khám bệnh nội trú Công lập Công lập Tổng số lượt khám chữa bệnh ngoại... PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Đối với sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (Báo cáo số liệu thu hồi GPHĐ từ bắt đầu cấp GPHĐ – 01/01/2012 đến hết ngày 30/9/2017) Tổng số giấy phép hoạt động TT Lý. .. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KBCB ĐẾN HẾT NGÀY 30/9/2017 Phôi chứng hành nghề: - Số lượng phôi chứng hành nghề in theo mẫu 02 Phụ lục III Nghị định 109/2016/NĐ-CP Sở Y tế ………… - Số lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (gửi kèm công văn số 1508 KCB-HN) - Cục quản lý khám chữa bệnh Mẫu BC 30.9, Công tác quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (gửi kèm công văn số 1508 KCB-HN) - Cục quản lý khám chữa bệnh Mẫu BC 30.9,

Hình ảnh liên quan

Lưu ý: Đối với hình thức tổ chức Bệnh viện Tư nhân đề nghị SYT nhập số lượng BVTN trên địa bàn - Công tác quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (gửi kèm công văn số 1508 KCB-HN) - Cục quản lý khám chữa bệnh Mẫu BC 30.9

u.

ý: Đối với hình thức tổ chức Bệnh viện Tư nhân đề nghị SYT nhập số lượng BVTN trên địa bàn Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình thức tổ chức cơ sở KBCB Tư nhân - Công tác quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (gửi kèm công văn số 1508 KCB-HN) - Cục quản lý khám chữa bệnh Mẫu BC 30.9

Hình th.

ức tổ chức cơ sở KBCB Tư nhân Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình thức tổ chức cơ sở KBCB Công lập - Công tác quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (gửi kèm công văn số 1508 KCB-HN) - Cục quản lý khám chữa bệnh Mẫu BC 30.9

Hình th.

ức tổ chức cơ sở KBCB Công lập Xem tại trang 8 của tài liệu.
hình thức cảnh cáo: - Công tác quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (gửi kèm công văn số 1508 KCB-HN) - Cục quản lý khám chữa bệnh Mẫu BC 30.9

hình th.

ức cảnh cáo: Xem tại trang 10 của tài liệu.
dưới hình thức phạt tiền: - Công tác quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (gửi kèm công văn số 1508 KCB-HN) - Cục quản lý khám chữa bệnh Mẫu BC 30.9

d.

ưới hình thức phạt tiền: Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan