0

De thi hoc ki 2 va dap an 20152016

6 161 0
  • De thi hoc ki 2 va dap an 20152016

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 12:43

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN ÂM NHẠC LỚP 9 A. MA TRẬN ĐỀ Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TỔNG KQ TL KQ TL KQ TL Học hát Câu C10 C4,C6 3 Điểm 0,5 1 1,5 Tập đọc nhạc Câu C5 1 Điểm 0,5 0.5 Nhạc lí Câu C3,C7,C9 B3 4 Điểm 1,5 1,5 3 Âm nhạc thường thức Câu C2 B2 C1,C8 B1 5 Điểm 0,5 2 1 1,5 5 Số câu – Bài 7 3 3 13 TỔNG Điểm 4,5 3 2,5 10 B.NỘI DUNG ĐỀ : Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm) Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0.5 điểm ) Câu 1 : Xác định tên các quãng sau: A Quãng 5Đ; 7T; 3t B Quãng 7T; 5Đ; 3t C Quãng 3t, 7t, 5Đ D Cả 3 câu sai Câu 2 : Bản nhạc viết ở giọng Son trưởng là bản nhạc : A Không có dấu hóa biểu kết thúc ở nốt Son B Có hóa biểu 1 dấu giáng kết thúc ở nốt Son C Có hóa biểu 1 dấu thăng kết thúc ở nốt Son D Câu b đúng Câu 3 : Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là tác giả của bài hát nào sau đây? A Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh B Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người C Tiếng hát giữa rừng Pác Bó D Tình ca Tây Nguyên Câu 4 : Hãy so sánh giọng Mi thứ giọng Rê thứ A Hai giọng này có cùng chung hóa biểu B Hai giọng này khác âm chủ C Hai giọng này có công thức cấu tạo giống nhau D Câu b c đúng Câu 5 : Tập đọc nhạc số 2 “Nghệ sĩ với cây đàn” viết ở giọng? A Son trưởng B Mi thứ hòa thanh C Pha trưởng D Rê thứ hòa thanh Câu 6 : Hợp âm chín gồm? A Có 5 âm B Các âm cách nhau quãng 3 C Hai âm ngoài cùng tạo thành quãng 9 D Cả 3 đều đúng Câu 7 : Ca khúc nào sau đây mang âm hưởng Dân ca? A Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác B Tình ca Tây Nguyên C Câu A B đúng D Câu A B sai Câu 8 : Giọng thứ hòa thanh có công thức cấu tạo: A ccccccc 2 1 2 1 1 2 1 11 2 1 1 ++++++ B ccccccc 2 1 1111 2 1 11 ++++++ C ccccccc 2 1 11 2 1 111 ++++++ D Câu B đúng Câu 9: Nhạc sĩ Trai-Côp-Xki là tác giả vở nhạc kịch? A Ép-ghê-nhi Ô-nhê-gin B Con đầm Pích C Câu A đúng D Câu A B đúng Câu10 : Bài hát “Lí kéo Chài” là dân ca nào? A Dân ca Nam Bộ B Dân ca Miến núi phía Bắc C Dân ca Tây Nguyên D Dân ca Quan họ Bắc Ninh Phần 2 : TỰ LUẬN (5 điểm) C â u 1 : (1,5 điểm) Những hợp âm 3 sau đây thiếu âm 3 hoặc 5. Em hãy điền vào cho đủ C âu 2 : (2 điểm) Viết công thức cấu tạo của giọng Son trưởng giọng Pha trưởng, so sánh hai loại giọng này Câu 3: (1,5 điểm) Tóm tắt cuộc đời sự nghiệp của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. C. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần 1 : (5 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ph. Án đúng A C A D B D C A D A Bài/câu Đáp án Điểm Câu 1 mỗi hợp âm đúng 0,5 điểm 1,5 Câu 2 Công thức cấu tạo giọng Son trưởng 0,5 Công thức cấu tạo giọng Pha trưởng 0,5 So sánh: Giọng Son trưởng giọng Pha trưởng có công thức cấu tạo giống nhau, khác nhau về âm chủ 1 Câu 3 Tóm tắt cuộc đời sự nghiệp của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đúng 1,5đ SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016 TRƯỜNG THPT MÔN: TOÁN – LỚP 12 LƯƠNG NGỌC QUYẾN Thời gian làm 90 phút (không kể thời gian phát đề) Câu (2,5 điểm) Cho hàm số: y  x 1 x 1 a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số b) Tìm tọa độ giao điểm đồ thị (C) đường thẳng d: y = x + Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) giao điểm Câu (1,0 điểm) Giải bất phương trình: log x  2log (4  x) 1 Câu (3,0 điểm) a) Tính môđun số phức z biết: z  4i   z  b) Tính tích phân: I   x sin xdx c) Cho số thực không âm a, b, c thỏa mãn điều kiện: a + b + c = Tìm giá trị nhỏ a b c biểu thức: A    b  16 c  16 a  16 Câu (1,5 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 3a Hình chiếu vuông góc đỉnh S lên mặt đáy điểm I thuộc cạnh AB cho BI=2AI SI  3a Tính thể tích khối chóp S.ABCD khoảng cách hai đường thẳng AD, SC theo a Câu (2,0 điểm) Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng  x   t  x  y 1 z  d 1:   d2:  y  3  3t (t   )  1 2  z  t a) Chứng minh hai đường thẳng d1 d2 chéo b) Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ tiếp xúc với hai đường thẳng d1, d2 Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………… Số báo danh :……………, Phòng thi:……… HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN TOÁN LỚP 12 CÂU Câu a) 1,5 b) 1,0 a) 1,5 ĐÁP ÁN Cho hàm số: y  x 1 x 1 a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số b) Tìm tọa độ giao điểm đồ thị (C) đường thẳng d: y = x + Viết phương trình tiếp tuyến giao điểm a) TXĐ: D   \ 1 ĐIỂM 0,25 * Giới hạn tiệm cận: lim y  => Tiệm cận ngang: y=2 x lim y  ; lim y    Tiệm cận đứng x =1 x1 x1 0,5  0, x  ( x 1)  hàm số nghịch biến khoảng (;1), (1; ) cực trị * Chiều biến thiên: y '   * Bảng biến thiên: * Đồ thị cắt trục Ox điểm    ; 0 cắt Oy   điểm (0;1)  x y’ + - y 0,25 - 0,25 + - y f(x)=(2x-1)/(x-1) f(x)=2 x(t )=1 , y(t )=t 0,25 x -8 -6 -4 -2 -2 -4 -6 -8 b) 1,0 b) Phương trình hoành độ giao điểm d (C) là: 2 x   x 1  x  x 1  x 1     x  x 1  x  Đường thẳng d cắt đồ thị (C) hai điểm M(0;1) N(2;3) 0,5 Phương trình tiếp tuyến M(0;1): y= - x +1 Phương trình tiếp tuyến N(2;3): y= - x +5 0,5 Vậy: có hai tiếp tuyến cần tìm y = - x + y = - x + Câu 1,0 Giải bất phương trình: log x  2log (4  x) 1 (1)  x  ĐK:   x  Ta có: (1)  log3 x(4  x)  Câu 3,0đ 0,25 0,25 x   x2  x      x  0,25 Vậy: bất phương trình cho có tập nghiệm: T  (0;1)  (3;4) 0,25 a) Tính môđun số phức z biết: z  4i   z  b) Tính tích phân: I   (e x  x sin x )dx c) Xét số thực không âm a, b, c thỏa mãn điều kiện: a + b + c = Tìm giá trị nhỏ biểu thức: a b c A   b  16 c  16 a  16 a) 1,5 a) Đặt z=x+yi ( x; y   )  z  x  yi Ta được: x  ( y  4)i   x  yi  x   x   x     y   y   y  2  z   4i  z  37 3 0,5 0,5 0,5 b)1,0 du  dx u  x    Đặt  dv  sin xdx v   cos2 x    1  I   xcos2x   cos2 xdx 2 0   Suy I=  sin x 4 I c)0,5  Ta có b  16  8b Suy a a b4 a b4 a b2  (1  )  (1  )  (1  ) 16  b 16 b  16 16 8b 16 b b c c c a2 Tương tự:  (1  ) ;  (1  ) 16  c 16 16  a 16 (ab2  bc  ca ) (1) Suy ra: A   16 128 Không tính tổng quát ta giả sử b nằm a c, ta có: 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 a(b  a)(b  c )  2 2 hay ab  bc  ca  b(a  c)  b(3  b) Xét hàm số f (b)  b(3  b) ;  b  ta f (b)  f (1)  (2) Từ (1) (2) ta có A  32 Dấu đẳng thức xảy a=0; b=1; c=2 Vậy: minA= 32 Câu 1,5 0,25 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 3a Hình chiếu vuông góc S lên mặt đáy điểm I thuộc cạnh AB cho BI=2AI SI  3a Tính thể tích khối chóp S.ABCD khoảng cách hai đường thẳng AD, SC theo a a) S Ta có S ABCD  a K A D 0,5 H I B C Vậy VS ABCD  S ABCD SI  9a 3 (đvtt) 0,5 b) Ta có AD / /(SBC )  d ( AD; SC)  d ( AD;(SBC ))  d ( A;(SBC )) Trong mp(SAB) kẻ AK  SB  AK  (SBC )  d ( AD; SC )  AK 0,25 Ta có SB  SI  IB  27a  4a  a 31 2 Từ SB.AK=AB.SI  AK  2 AB.SI 93a 93a   d ( AD; SC )  SB 31 31 0,25 Học sinh giải cách tọa độ hóa toán Câu 2,0 đ a) 1,5 Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng  x   t x  y 1 z     d2:  y  3  3t (t   ) d1:  1 2  z  t a) Chứng minh d1 d2 chéo b) Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ tiếp xúc với hai đường thẳng d1 d2 a) d1 qua điểm M(4;1;-5) có véc tơ phương  u  (3; 1; 2)  d2 qua điểm N(2;-3;0) có véc tơ phương v  (1;3;1)    [u, v]  (5; 5;10) , MN  (2; 4;5)     [u , v].MN  80  0,5 0,5 0,5 Do d1 d2 chéo b) 0,5 b) Mặt cầu có bán kính nhỏ tiếp xúc với hai đường thẳng d1, d2 mặt cầu nhận đoạn vuông góc chung hai đường thẳng làm đường kính Gọi AB đoạn vuông góc chung d1 d2 với A  d1  A(4  3t;1 t ; 5  2t ) B  d  B(2  s; 3  3s; s)   AB  (2  3t  s; 4  t  3s;5  2t  s) 0,25    AB.u   7t  s  6 t  1  A(1; 2; 3)  AB  d1  mà          AB  d  AB.v  2t  11s  s   ... ĐỀ THI HỌCKÌ 1 MÔN GDCD LỚP 7 MA TRẬN: Chủ đề đạo đức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng cộng KQ TL KQ TL KQ TL Sống cần kiệm liêm chí chí công vô tư C8,10 1 1 Tự trọng tôn trọng người khác C4,5 1 C12 0,5 C13 1 2,5 Sống có kỉ luật C1,3 1 B1 2 3 Sống nhân ái vị tha C2 0,5 C7 0,5 1 Sống hội nhập C6 0,5 C9 0,5 1 Sống có văn hóa C11 0,5 B2 1 1,5 Tổng cộng 3 3 4 10 ĐỀ : I/ Trắc nghiệm.(7điểm) 1.Để đảm bảo nề nếp học tập tạo ra sự thống nhất các hoạt động nhằm đạt chất lượng hiệu quả mỗi học sinh phải tuân theo điều gì? a.Kỉ luật . b.Đạo đức. c. Trung thực. d.Tự trọng. 2.Hành động nào sau đây thể hiện lòng yêu thương con người. a.Hiếu máu nhân đạo. c.Bỏ qua lỗi nhỏ cho bạn b.Luôn chép bài cho bạn. d.Bao che khuyết điểm cho bạn. 3.Mục đích của kỉ luật nhằm đạt: a. Chất lượng trong công việc. c.Cả a b đều đúng. b. Hiệu quả trong công việc. d. Cả a b đều sai 4. Thế nào là trung thực. a. Luôn tôn trọng sự thật tôn trọng chân lí lẽ phải. b.Là đức tính cần thiết quí báu của con người. c.Làm lành các mối quan hệ xã hội. d.Sống ngay thẳng thật thà dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. 5.Câu tục ngữ nào nói lên tính tựu trọng. a. Aó rách có cách người thương. c. Khăng khăng quân tử làm lời nhất ngôn. b.Ăn có mời , làm có khiến. d.Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng. 6.Câu tục ngữ nào nói về đoàn kết tương trợ. a.Tốt gỗ hơn tôt nước sơn. c.Cây có cội nước có nguồn. b.Đồng cam cộng khổ. d.Lời chào cao hơn mâm cổ. 7. Người hành động kiên quyết dám nghĩ dám làm là người có tính: a.Tự tin b.Giản dị. c. Trung thực. d. Đoàn kết kỉ luật. 8.Để bảo vệ chân lí lẽ phải,làm cho xã hội bình yên,và phát triển thì mọi chúng ta phải sống a. Giản dị. b. Trung thực. c.Đoàn kết. d. Yêu thương. 9.Dân tộc từ xưa đến nay đã chiến thắng biết bao kẻ thù xâm lược là nhă\ờ tinh thần: a. Tự trọng. b.Lòng yêu thưôngcn người. c. Đoàn kết tương trợ. d. Trung thực. 10.Khoan dung có nghĩa là gì. a. Rộng lòng tha thứ. b.Thông cảm chia sẻ. c.Che giấu khuyết điểm. d. Giúp đỡ. 11.Để xây dựng gia đình văn hóa mỗi chúng ta cần: a.Sống lành mạnh, sinh hoạt vui vẻ. b. Không quan tâm giáo dục con cái. c.Cha mẹ bất hòa không chung thủy. d.Lối sống thực dụng, quan niệm lạc hậu. 12.Biểu hiện nào không tôn sư trọng đạo. a.Tình cảm, thái độ làm vui lòng thầy cô. b.Hành động đền ơn đáp nghĩa. c.Vò nát bài kiểm tra, ném vào ngăn bàn khi bị điểm kém. d. Chăm học,vâng lời thầy cô. 13.Lòng tự trọng có ý nghĩa nhưthế nào đối với: a Cá nhân………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… …… bGia đình……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… … II/Tự luận.(3điểm) 1. Thế nào là trung thực? Nêu vài biểu hiệnvề trung thực trong học tập, thi cử. 2. Học sinh có nhiệm vụ gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa. ĐÁP ÁN I/Trắc nghiệm. 1A. 2C. 3C.4A. 5D. 6B. 7A. 8B. 9C. 10A. 11A. 12C. 13mỗi ý 0,5 II/Tự luận. 1.Trả lời đúng khái niệm sgk 1điểm.Biểu hiện trung thực 1điểm. 2.Trách nhiệm của học sinh 1điểm. ĐỀ THI HỌC I MÔN GDCD LỚP 8 Ma trận : Chủ đề kiến thức Câu Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TS câu Điểm KQ TL KQ TL KQ TL Tôn trọng người khác Câu 1 1 Đ 1 1Đ Pháp luật kỉ luật Câu 3 1Đ Câu 4 1 Đ Câu 2 1Đ 3 3Đ xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh Câu 2 1 Đ5 Câu 5 1 Đ Câu 2 1Đ5 2 2Đ5 Tích cự tham gia các HĐ kinh tế - XH Câu 6 1 Đ 1 1Đ Tôn trọng học hỏi các dân tộc khác Câu 1 1 Đ5 Câu 7 1 Đ 2 2Đ5 Tổng 1 3 1 2 9 10 ĐỀ : I/ Trắc nghiệm : (7đ) Chọn phương án em cho là đúng nhất trong các câu sau : Câu 1 : Trong các câu tục ngữ sau câu nào biểu hiện sự tôn trọng người khác ? a. ăn cháo đá bát b. Qua cầu rút ván c. Kính trên nhường dưới d. Phép vui thua lệ làng Câu 2 : Hành động nào sau đây vi phạm kỉ luật ? a. Công nhân tự ý nghĩ việc b. Tổ chức đánh bạc c.Buôn ma tuý. d. bán hàng quốc cấm Câu 3 : Pháp luật nước ta do ai bàn hành ? a. Hội đồng nhân dân các cấp b. Quốc hội c. Các cơ quan nhà nước d. Nhà nước Câu 4 : Những hành vi sau, hành vi nào vi phạm pháp luật a. Buôn bán phụ nữ, trẻ em b. Tổ chức người đi lao động nước ngoài. c. Đi du học tự túc d. Cả 3 câu a,b,c Câu 5 : Em chọn cách cư xử nào dưới đây trong quan hệ bạ bè khác giới a. Luôn chiều theo mọi yêu cầu của bạn b. Cứ vô tư coi bạn như cùng giới với mình c. Trân trọng những đặc điểm khác giới của bạn d. Coi bạn là người yêu của mình Câu 6 : Những hoạt động nào sau đây là hoạt động chính trị - xã hội ? a. Học tập văn hoá b. Bảo vệ môi trường ở cộng đồng c. Luyện tập thể dục d. Cả 3 câu a,b,c Câu 7 : Những di sản nào được công nhận là di sản văn hoá thế giới ? a. Chùa một cột b. Cố đô Huế c. Ngũ hành sơn d. cả 3 câu a,b,c II/ Tự luận : (3đ) Câu 1 : Thế nào là tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác ? Vì sao chúng ta cần phải học hỏi các dân khác trên thế giới ? (1,5đ) Câu 2 : Tình bạn trong sáng lành mạnh có những đặc điểm gì ? (1,5đ) Đáp án I/ Trắc nghiệm : (7đ) 1 2 3 4 5 6 7 C A D D C B B II/Tự luận : (3đ) Câu 1 : 1đ5 a) - Tôn trọng chủ quyền, lợi ích văn hoá của các dân tộc (0,5đ) - Tiếp thu thành tự về kinh tế, văn hoá, xã hội (0,5đ) b) Vì :- Tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh phát triển bản sắc dân tộc.(0,5đ) Câu 2 : (1,5đ) - Phù hợp về quan niệm sống (0,5đ) - Bình đẳng, chan thành, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau (0,5đ) - Thông cảm, đồng cảm sâu sắc (0,5đ) Trường THCS Bình Hòa Đông Họ & tên : Lớp : ĐỀ THI HỌC II NĂM HỌC 2009-2010 Môn thi : Ngữ văn 6 Thời gian : 90 phút (Không tính thời gian phát đề) Ngày thi : Điểm Số tờ Chữ GK Chữ GT Duyệt BGH Đề A : Câu 1 : So sánh là gì ? (1đ) Câu 2 : Hãy cho biết những yếu tố văn hóa dân gian nào có trong văn bản " Lao xao" của nhà văn Duy Khán ? (1.5đ) Câu 3 : Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu trần thuật đơn không có từ là sau đây cho biết câu nào là câu miêu tả, câu nào là câu tồn tại ? (1.5đ) Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm , thôn. Dưới bóng tre của ngàn xưa , thấp thoáng mái đình, mái chùa cổ kính. Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. (Thép Mới) Câu 4 : Em hãy tả lại một người nào đó tùy theo ý thích của mình. (6đ) Bài làm A ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC II MÔN : NGỮ VĂN 6 ĐỀ : A Câu 1 : So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng (0.5đ) để làm tăng sức gợi hình , gợi cảm cho sự diễn đạt . (0.5đ) Câu 2 : Những yếu tố văn hóa dân gian có trong văn bản " Lao xao" của nhà văn Duy Khán là : - Đồng dao : Bồ các là bác chim ri là chú bồ các (0.5). - Thành ngữ : Kẻ cắp gặp bà già; Dây mơ, rễ má; Lia lia láu láu như quạ dòm chuồng lợn.(0.5) - Truyện cổ tích : Sự tích chim bìm bịp, Sự tích chim chèo bẻo. (0.5) Câu 3 : Bóng tre / trùm lên âu yếm làng, bản, xóm , thôn. > Câu miêu tả (0.5) CN VN Dưới bóng tre của ngàn xưa , thấp thoáng / mái đình, mái chùa cổ kính. > Câu tồn tại (0.5) VN CN Dưới bóng tre xanh, ta / gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. > Câu miêu tả (0.5) CN VN Câu 4 : Em hãy tả lại một người nào đó tùy theo ý thích của mình. Dàn bài I/ Mở bài : (1đ) - Người em tả là ai ? (0.5) - Giới thiệu khái quát về người được tả . (0.5) II/ Thân bài :(4đ) Miêu tả chi tiết : - Ngoại hình : khuôn mặt (0.5), thân hình, tay chân (0.5), mái tóc, làn da (0.5) - Lời nói , cử chỉ ra sao ? (0.5) - Tính tình của người đó ra sao ? (0.5) - Đối với mọi người xung quanh người đó đối xử ra sao (0.5) đối với em thì như thế nào ? (0.5) - Em thích người đó ở điểm nào ? (0.5) III/ Kết bài : (1đ) - Suy nghĩ hoặc nhận xét của em đối với người được tả như thế nào ? (0.5) - Em cầu chúc điều gì cho người được tả ? (0.5) Trường THCS Bình Hòa Đông Họ & tên : Lớp : ĐỀ THI HỌC II NĂM HỌC 2009-2010 Môn thi : Ngữ văn 6 Thời gian : 90 phút (Không tính thời gian phát đề) Ngày thi : Điểm Số tờ Chữ GK Chữ GT Duyệt BGH Đề B : Câu 1 Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu trần thuật đơn không có từ là sau đây cho biết câu nào là câu miêu tả, câu nào là câu tồn tại ? (1.5đ) Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm , thôn. Dưới bóng tre của ngàn xưa , thấp thoáng mái đình, mái chùa cổ kính. Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. (Thép Mới) Câu 2 : : So sánh là gì ? (1đ) Câu 3 : Hãy cho biết những yếu tố văn hóa dân gian nào có trong văn bản " Lao xao" của nhà văn Duy Khán ? (1.5đ) Câu 4 : Em hãy tả lại một người nào đó tùy theo ý thích của mình. (6đ) Bài làm B ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC II MÔN : NGỮ VĂN 6 ĐỀ : B Câu 1 : Bóng tre / trùm lên âu yếm làng, bản, xóm , thôn. > Câu miêu tả (0.5) CN VN Dưới bóng tre của ngàn xưa , thấp thoáng / mái đình, mái chùa cổ kính. > Câu tồn tại (0.5) VN CN Dưới bóng tre xanh, ta / gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. > Câu miêu tả (0.5) CN VN Câu 2 : So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng (0.5đ) để làm tăng sức gợi hình , gợi cảm cho sự diễn đạt . (0.5đ) Câu 3 : Những yếu tố văn hóa dân gian có trong văn bản " SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN : VẬT LÍ LỚP 11 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề ) Câu 1 (4 điểm): Hai dòng điện có cường độ I 1 =6A, I 2 = 9A chạy trong hai dây dẫn song song dài vô hạn có chiều ngược nhau, được đặt trong không khí cách nhau một đoạn a = 10cm. a) Xác định cảm ứng từ tại điểm M cách I 1 là 6 cm; cách I 2 là 4 cm. b) Xác định cảm ứng từ tại điểm N cách I 1 là 6cm; cách I 2 là 8cm. Câu 2 (2 điểm): a) Cho dòng điện thẳng cường độ I không đổi. Khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD trong cùng mặt phẳng với dòng điện I (Hình vẽ 1). - Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong khung dây khi khung di chuyển tịnh tiến lại gần dòng điện. - Giải thích tại sao lại có chiều như vậy ? b) Cho dòng điện thẳng có cường độ I giảm dần. Khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ trong cùng mặt phẳng với dòng điện I hệ thống được giữ cố định (Hình vẽ 2). - Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong khung dây. - Giải thích vì sao lại có chiều như vậy ? Câu 3(4đ) : Một vật sáng AB =2cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f (A thuộc trục chính), AB cách thấu kính một đoạn là d. a) (3đ).Với d = 40cm, f = 20cm, xác định vị trí, tính chất, độ lớn ảnh A’B’ của AB qua thấu kính? Vẽ hình. b) (1đ). Đặt màn quan sát cách vật một khoảng L = 100cm, vuông góc với trục chính của thấu kính. Giữ vật màn cố định, di chuyển thấu kính trong khoảng giữa vật màn thì có hai vị trí cho ảnh rõ nét trên màn, hai vị trí này cách nhau 60cm. Tìm tiêu cự của thấu kính. I A A B C D HÌNH 1 I M N P Q HÌNH 2 N ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM MÔN VẬT LÍ 11 -Thiếu đơn vị trừ 0,25 đ đến 0,5 đ. -Thí sinh giải theo cách khác đúng cho điểm tối đa CÂU NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM Câu 1) 4điểm 1a(2đ) 0,5 Dòng I 1 gây ra cảm ứng từ tại M: 7 5 1 1 1 2.10 . 2.10 I B T r − − = = . 0,5 Dòng I 2 gây ra cảm ứng từ tại M: 7 5 2 2 2 2.10 . 4,5.10 I B T r − − = = . 0,5 Do hai vectơ cùng chiều nên: 5 1 2 6,5.10 M B B B − = + = T. 0,5 1b(2đ) Dòng I 1 gây ra cảm ứng từ tại N: Dòng I 2 gây ra cảm ứng từ tại N: Vì vuông góc với nên ta có B N = = 3,01.10 -5 T Tính góc hợp bởi một góc 48 0 21 ’ 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 Câu 2) 2 điểm dòng điện cảm ứng có chiều ADCB như hình vẽ 0,5 Do khung dây chuyển động lại gần dòng điện nên cảm ứng từ B tăng, hay 0,5 1 I ⊕ M 2 I I A A B C D ⊕ B r 2 I 1 I ⊕ từ thông qua khung dây tăng, nên trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng i c chống lại sự tăng của từ thông, tức là gây ra từ trường ngược với từ trường ban đầu . Dòng điện cảm ứng có chiều QMNP như hình vẽ: 0,5 Do cường độ dòng điện giảm nên cảm ứng từ giảm hay từ thông qua khung dây giảm. Do đó, trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng chống lại sự giảm của từ thông, tức là gây ra từ trường cùng chiều từ trường ban đầu . 0,5 Sơ đồ tạo ảnh: Công thức thấu kính: 1 1 1 d d f + = ′ 0,5 d = 40cm khi đó: 40.20 40 40 20 df d cm d f ′ = = = − − > 0 Vậy ảnh A’B’ của AB là ảnh thật, cách thấu kính 40cm. 1 Số phóng đại: ' ' ' 40 1 40 A B d k d AB − = = − = = − <0 Vậy ảnh cao 2cm, ngược chiều vật 1 Hình vẽ khi d = 40cm: 0,5 d d' AB A’B’ L A B A’ B’ L O F I M N P Q Câu 3b) 1 điểm Làm hoàn chỉnh, đúng đáp số: f = 16cm mới cho điểm 1 SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN : VẬT LÍ LỚP 10 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề ) Câu 1 ( 2,0 điểm). a) Một thanh thép dài 12m ở nhiệt độ 30 0 C. Tính chiều dài của thanh thép trên khi nhiệt độ trên toàn thanh thép tăng đến 300 0 C. Hệ số nở dài của thép là α =11.10 -6 K -1 . b) Khi bỏ nhiệt kế thủy ngân vào một cốc nước sôi để đo nhiệt độ, người ta thấy ban đầu thủy ngân trong nhiệt kế tụt xuống sau đó mới dâng lên. Giải thích. Câu 2 ( 4,0 điểm). Một vật khối lượng m = 1 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh A của một mặt phẳng nghiêng có chiều dài l =AB = 3m (hình vẽ). Góc nghiêng của dốc mặt ngang là α= 30 0 . Lấy g = 10m/s 2 . Bỏ qua ma sát trên ... c, ta có: 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 a(b  a)(b  c )  2 2 hay ab  bc  ca  b(a  c)  b(3  b) Xét hàm số f (b)  b(3  b) ;  b  ta f (b)  f (1)  (2) Từ (1) (2) ta có A  32 Dấu đẳng thức... Chiều biến thi n: y '   * Bảng biến thi n: * Đồ thị cắt trục Ox điểm    ; 0 cắt Oy   điểm (0;1)  x y’ + - y 0 ,25 - 0 ,25 + - y f(x)=(2x-1)/(x-1) f(x) =2 x(t )=1 , y(t )=t 0 ,25 x -8...  AK 0 ,25 Ta có SB  SI  IB  27 a  4a  a 31 2 Từ SB.AK=AB.SI  AK  2 AB.SI 93a 93a   d ( AD; SC )  SB 31 31 0 ,25 Học sinh giải cách tọa độ hóa toán Câu 2, 0 đ a) 1,5 Trong không gian tọa
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 va dap an 20152016, De thi hoc ki 2 va dap an 20152016,

Hình ảnh liên quan

* Bảng biến thiên: * Đồ thị cắt trục Ox tại điểm - De thi hoc ki 2 va dap an 20152016

Bảng bi.

ến thiên: * Đồ thị cắt trục Ox tại điểm Xem tại trang 2 của tài liệu.
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 3a. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt đáy là điểm I thuộc cạ nh AB  sao  cho  BI=2AI  và SI3a3 - De thi hoc ki 2 va dap an 20152016

ho.

hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 3a. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt đáy là điểm I thuộc cạ nh AB sao cho BI=2AI và SI3a3 Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan