0

5 ban thuyet minh bao cao tai chinh tong hop nam 2010 (phan IV)

5 73 0
  • 5 ban thuyet minh bao cao tai chinh tong hop nam 2010 (phan IV)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:37

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Quý 3 Năm 2012 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần. 2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, thương mại, dịch vụ. 3. Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất và lắp ráp các loại thiết bị viễn thông, điện tử, tin học và kinh doanh phần mềm tin học; Xây lắp, bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các thiết bị viễn thông, tin học và điện tử; Chuyển giao công nghệ ngành viễn thông, tin học và điện tử; Kinh doanh vật tư, thiết bị và sản phẩm ngành viễn thông, tin học và điện tử; Dịch vụ viễn thông, tin học công cộng trong nước và quốc tế; Xác định tình trạng kỹ thuật thiết bị viễn thông, tin học và điện tử; Xây dựng các công trình viễn thông, tin học và điện tử. II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp. 3. Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung. IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền). Các đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính tổng hợp của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp. 2. Tiền và tương đương tiền Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền. 3. Hàng tồn kho Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính tổng hợp 10 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL Địa chỉ: Đảo Hòn Tre – Phường Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang Tel: + 84 58 590611 - Fax: + 84 58 690613 www.vinpearlland.com BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ Quý I năm 2008 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl là Công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hòn Tre thành Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hòn Tre ngày 28/06/2006. 2. Ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpearl hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 3703000217 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp đăng ký lần đầu vào ngày 26 tháng 7 năm 2006 và đăng ký thay đổi như sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Ngày đăng ký thay đổi Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 1 Ngày 14 tháng 9 năm 2006 Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 2 Ngày 26 tháng 4 năm 2007 Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 3 Ngày 04 tháng 5 năm 2007 Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 4 Ngày 22 tháng 8 năm 2007 Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 5 Ngày 25 tháng 9 năm 2007 Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 6 Ngày 05 tháng 11 năm 2007 Số 3703000217 – Đăng ký thay đổi lần thứ 7 Ngày 25 tháng 12 năm 2007 Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi lần thứ 7 bao gồm: Kinh doanh du lịch sinh thái, làng du lịch, nhà hàng ăn uống; Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa; Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh vũ trường, kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, hoạt động vui chơi giải trí khác; Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí thể thao: tennis, leo núi, lướt dù trên biển, canô, thuyền buồm, thuyền chèo, lướt ván, môtô trượt nước; Chiếu phim điện ảnh và phim video; Dịch vụ giặt, là; Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (không gây chảy máu); Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà có trang bị kỹ thuật đặc biệt; Vận tải hành khách đường bộ và đường thủy; Mua bán thực phẩm tươi sống và chế biến, bia rượu, thuốc lá điếu sản xuất trong nước, bán hàng lưu niệm và hàng bách hóa cho khách du lịch; Mua bán vật tư ngành in, bao bì đóng gói thực phẩm; Môi giới thương mại; Nuôi trồng thủy sản; Trồng rừng; Sản xuất PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính tổng hợp 11 hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Kinh doanh vận tải hành khách bằng cáp treo; Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy; Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính tổng hợp 12 II. NHỮNG ẢNH HƯỞNG QUAN TRỌNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG KỲ TÀI CHÍNH TỪ NGÀY 01/01/2008 ĐẾN NGÀY 31/03/2008. - Năm 2008 là năm thứ 5 Công ty đưa dự án đầu tư giai đoạn 1 đi vào hoạt động. - Kể từ 31/01/2008, Công ty chính thức đưa Công trình Thủy cung vào hoạt động. - Kể từ 31/12/2007, Công ty chính thức đưa khách sạn 5 sao H1 với công suất 250 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2008 - Trang 6 - Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 4 năm 2008 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP: Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam Thành lập theo Quyết định số 3309/QĐ-BCN ngày 11/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty xây lắp điện 3 thành Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam. Hoạt động theo giấy phép kinh doanh số: 3203000819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 26 tháng 03 năm 2007. Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam có tên giao dịch: VIETNAM ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION. Tên viết tắt: VNECO Địa chỉ trụ sở chính : Số 223 Trần Phú, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Điện thoại : 0511.3562361 Fax: 0511.3562367 Website : www.vneco.com.vn ; www.vneco.biz E-mail : vneco@dng.vnn.vn ; vneco@vneco.com.vn Logo : VNECO Ô Thành phần Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Tổng Công ty:  Hội đồng quản trị: Ông Đoàn Đức Hồng Chủ tịch Ông Nguyễn Trọng Bình Uỷ viên Ông Nguyễn Thành Đồng Uỷ viên Ông Phan Anh Quang Uỷ viên Ông Trần Hồng Thịnh Uỷ viên Ông Nguyễn Đậu Thảo Uỷ viên Ông Vũ Văn Diêm Uỷ viên TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2008 - Trang 7 -  Ban Giám đốc: Ông Đoàn Đức Hồng Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Trọng Bình Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Thành Đồng Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Văn Huy Phó Tổng Giám đốc  Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty: Ông Đoàn Đức Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 1- Hình thức sở hữu vốn: Hỗn hợp Vốn điều lệ của Tổng Công ty tại 31/12/2008 là 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng). 2. Lĩnh vực kinh doanh: - Xây lắp, sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại và dịch vụ. 3. Ngành nghề kinh doanh: - Xây lắp các công trình lưới điện và trạm biến áp đến 500 Kv, các công trình nguồn điện công trình công nghiệp dân dụng, công trình giao thông, thuỷ lợi, viễn thông, văn hoá, thể thao, sân bay, bến cảng. - Thiết kế, chế tạo kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm. - Sản xuất các chủng loại vật tư, thiết bị, phụ kiện điện, cột bê tông ly tâm và các sản phẩm bê tông khác; Sản xuất, kinh doanh các chủng loại vật liệu xây dựng; Kinh doanh các mặt hàng trang trí nội ngoại thất, kinh doanh bất đồng sản, dịch vụ nhà đất, kinh doanh xăng dầu. - Thí nghiệm hiệu chỉnh xác định chỉ tiêu kỷ thuật các thiết bị điện, các công trình điện. - Tư vấn đầu tư, tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 Năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần. 2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất – thương mại. 3. Ngành nghề kinh doanh : - Khai thác đá vôi cho sản xuất xi măng; - Sản xuất xi măng; - Khai thác, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu khoáng sản; - Khai thác, chế biến, kinh doanh đá xây dựng; - Vận tải hàng hóa. II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp . 3. Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức kế toán Nhật ký chung trên máy vi tính. IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính tổng hợp . Báo cáo tài chính tổng hợp được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền). CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp Các đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính tổng hợp của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc. Các đơn vị trực thuộc bao gồm: - Nhà máy xi măng - Xí nghiệp khai thác đá - Nhà máy chế biến 2. Tiền và tương đương tiền Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi. 3. Hàng tồn kho Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Trị giá hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền quý và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. 4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ. Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau: Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau: • Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán: - 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm. - 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm. - 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm. - 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI   !"# $%&'()*+&,-+ $%./-, Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp 0)1234 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Hình thức sở hữu vốn  5+6178 2. Lĩnh vực kinh doanh  9:;<=>+%?8 3. Ngành nghề kinh doanh  <@AB53C:;;%$+D <9:;;%$+D <@)E)(F3B&;(G(3+C:D <@)E)(F3A;HFI+D <JK:&+L8 II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính $%&'M5+ENA7O+&/-+/-B&()*B&3+&,-+ &+ $%8 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán >BPCQFR+3+()3S&T+J%0JU48 III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng 5+1FR+)AV@)3U3+1J%A=WE&23X)ACY -Z[.//\[X]+&./+,$%.//\MV=^+V&'B&5+==_+ F`IG%IB&)AV()3MV&'8 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán !%AYA:%E:3AaHM7MG%I()3B&)AV@)3U3 +1J%A=WE&23X)ACY-Z[.//\[X]+&./+,$%.//\ MV=^+V&'b+=5+==_+F`IG%IB&)AV() 3MV&'3+BSK133&'6+W1+cAV8 3. Hình thức kế toán áp dụng 5+CQFR+d()3K(e+%B'8 IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ. 33&'6+W1+cAVA=WSK1>C^()3FT'0O5+S fA)ST+P48 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI   !"# $%&'()*+&,-+ $%./-, Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp 0)1234 A>BIV&EV%()3+?31RV833&' 6+W1+cAVM3&5+A=WSK1>C^6+W1E33&'MA> BIV8 Bao gồm: < &%;%$+ < g'+1(A < &%)E) 2. Tiền và tương đương tiền PB&(3:=>+A=>+PE3+T%P%hP+Q+H&+PA+iB& (3:A7=+N?Lj?T3hA3?(5+f,+(iO+&%Fk F&+iA6&%VS=W+P;Ab+=(5+LPM33+Bi A68 3. Hàng tồn kho &+T(3A=W;A>C^++Y8!+Y&+T(3E3+T%1'%1' )E)B&1'SfI)1(1CAiLA=W&+T(3^AAi%B& ?+?8 +&+T(3A=W'231=>+11EfH+fPfeB&A=W?323 1=>+11((=j+;8 4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác (3:1:=>+%?B&(3:1:(A=W+K23LA>d+O8 UI1l+1:(LAlA=WSK13O+(3:W1:(LAl$dB&36Wf ?M(3:W3hFI()%d6Li;:Ri=C UI1l+1:(LAlA=WSK13O+(3:W1:(LAl$dB&36Wf ?M(3:W
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Cơng ty thuê nhà xưởng dưới hình thức thuê hoạt động. Hợp đồng thuê cĩ hiệu lực trong 10 năm. - 5 ban thuyet minh bao cao tai chinh tong hop nam 2010 (phan IV)

ng.

ty thuê nhà xưởng dưới hình thức thuê hoạt động. Hợp đồng thuê cĩ hiệu lực trong 10 năm Xem tại trang 3 của tài liệu.