0

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng |Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

2 90 0
  • Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng |Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:42

Báo cáo Tiến độ Xây dựng Kế hoạch 5 năm ngành Y tếVụ Kế hoạch Tài chính Tầm nhìn 20 năm ngành Y tếChiến lược 10 năm ngành Y tếKế hoạch 5 năm ngành y tếLựa chọn cac ưu tiên ngành y tếKế hoạch ngân sách (cuốn chiếu cho 1 giai đoạn trung hạn)Ngân sách cuối cùng (cuốn chiếu hàng năm)Kế hoạch 1 năm ngành Y tếThực hiệnGiám sát & đánh giá(bao gồm JAHR)Đàm phán tài trợHệ thống thông tin quản lý ngành Y tếKế hoạch phát triển KTXHCác chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ*******Ký hiệu của Chương trình Mục tiêu Quốc gia, khu vực và tỉnh, liên kết thành cấp quốc giaPhân tích hoàn cảnh và các nhu cầuTín dụng hỗ trợ giảm nghèo Tổ chức và nhân sự xây dựng KH 5 năm của ngànhBộ Y tế đã thành lập Nhóm công tác, gồm các thành viên: Cán bộ Vụ Kế hoạch Tài chính; Nhóm chuyên gia tư vấn của EC;Điều phối viên các nhà tài trợ của WHONhóm công tác làm việc thường xuyên, tổ chức họp 2 buổi/tuần. Biên bản của các cuộc họp đều ghi lại tiến độ và các hạng mục công việc cần làm và đã hoàn thành, các biên bản này được gửi đến Vụ trưởng. Nhóm công tác đã lập Kế hoạch hoạt động từ tháng Giêng năm 2010 và nêu chi tiết các bước công việc cần thực hiện. Bản thảo Kế hoạch 5 năm sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5, 2010. Một loạt các hội thảo (cấp trung ương và địa phương đã và sẽ được tổ chức) để lấy ý kiến của các bên;Các đối tác phát triển đã được tham vấn trong quá trình xây dựngMột loạt các cuộc tham vấn trực tiếp (các địa phương và một số Vụ Cục, CTMTQG) đã được tổ chức Một số đặc điểm Bản kế hoạch được xây dựng gắn với Quá trình Xây dựng PTKTXH chung của cả nướcThể hiện tính kết nối chặt chẽ giữa các Hoạt động dự kiến với các Vấn đề, các Lĩnh vực ưu tiên giải quyết của ngành trong 5 năm tới.Các vấn đề, các lĩnh vực này được xác định:Căn cứ theo Chiến lược 10 năm và Tầm nhìn 20 năm;Việc đánh giá tổng thể các thành tựu và những hạn chế của giai đoạn trước (trong đó JAHR là một nguồn cung cấp thông tin quan trọng) Kế hoạch 5 năm sẽ tổng hợp các hoạt động của các Vụ Cục thuộc Bộ, CT mục tiêu quốc gia, các địa phương (Tỉnh), Bảo hiểm xã hội và các đối tác phát triển và có sự tham gia của Bộ KHĐT và Bộ TC (Sơ đồ trong slide tiếp theo thể hiện các đặc điểm trên) Tính gắn kết giữa các thành phần trong Kế hoạch 5 nămKH PTKTXH theo cấu trúc/hình thức của Bộ KHĐTCác mục tiêu của ngành y tếThông tin Kế hoạch được các đơn vị dưới đây cung cấpBộ Y tếTỉnh Bảo hiểm xã hội Việt namCác Đối tác Phát triểnĐơn vị/Tổ chức khácVụ/CụcChương trình Mục tiêu Quốc giaTầm nhìn Ngành Y tế (20 năm) theo các Định hướng chính sách lớnNhững Mục tiêu cần thực hiện của Ngành y tế để hiện thực hóa các Định hướng chính sách quốc gia Các Hoạt động Dự kiến gắn với việc thực hiện các Mục tiêu của Ngành Chiến lược 10 năm Ngành Y tế Health Sector 10 Year StrategiesCác hoạt động được trình bày theo 6 lĩnh vực của ngành y tế (theo WHO):•Cung cấp dịch vụ (Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, Y tế công cộng, Y tế dự phòng, Chăm sóc sức khỏe CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN TẠI NƯỚC NGOÀI Chứng khoán: (tên chứng khoán) GCN chào bán số . /UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày / ./20 . Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tên tổ chức chào bán: . Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: …………………………………Fax: I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN TẠI NƯỚC NGOÀI 1. Tên chứng khoán chào bán: 2. Loại chứng khoán: . 3. Mệnh giá: 4. Số lượng chứng khoán chào bán: 5. Tổng số lượng vốn huy động: 6. Ngày bắt đầu chào bán: . 7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: . II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN TẠI NƯỚC NGOÀI 1. Tiến độ dự án đã công bố: . 2. Tiến độ dự án hiện tại: . 3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh. . … , ngày . tháng . năm . (tổ chức phát hành) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG Chứng khoán: (tên chứng khoán) GCN chào bán số /UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày / /20 Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tên tổ chức chào bán: Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: ………………………………….Fax: I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG 1. Tên chứng khoán chào bán: 2. Loại chứng khoán: 3. Mệnh giá: 4. Số lượng chứng khoán chào bán: 5. Tổng số lượng vốn huy động: 6. Ngày bắt đầu chào bán: 7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG 1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch: 2. Tiến độ dự án hiện tại: 3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh. … , ngày tháng năm (tổ chức phát hành) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Báo cáo Tiến độ Xây dựng Kế hoạch 5 năm ngành Y tếVụ Kế hoạch Tài chính Tầm nhìn 20 năm ngành Y tếChiến lược 10 năm ngành Y tếKế hoạch 5 năm ngành y tếLựa chọn cac ưu tiên ngành y tếKế hoạch ngân sách (cuốn chiếu cho 1 giai đoạn trung hạn)Ngân sách cuối cùng (cuốn chiếu hàng năm)Kế hoạch 1 năm ngành Y tếThực hiệnGiám sát & đánh giá(bao gồm JAHR)Đàm phán tài trợHệ thống thông tin quản lý ngành Y tếKế hoạch phát triển KTXHCác chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ*******Ký hiệu của Chương trình Mục tiêu Quốc gia, khu vực và tỉnh, liên kết thành cấp quốc giaPhân tích hoàn cảnh và các nhu cầuTín dụng hỗ trợ giảm nghèo Tổ chức và nhân sự xây dựng KH 5 năm của ngànhBộ Y tế đã thành lập Nhóm công tác, gồm các thành viên: Cán bộ Vụ Kế hoạch Tài chính; Nhóm chuyên gia tư vấn của EC;Điều phối viên các nhà tài trợ của WHONhóm công tác làm việc thường xuyên, tổ chức họp 2 buổi/tuần. Biên bản của các cuộc họp đều ghi lại tiến độ và các hạng mục công việc cần làm và đã hoàn thành, các biên bản này được gửi đến Vụ trưởng. Nhóm công tác đã lập Kế hoạch hoạt động từ tháng Giêng năm 2010 và nêu chi tiết các bước công việc cần thực hiện. Bản thảo Kế hoạch 5 năm sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5, 2010. Một loạt các hội thảo (cấp trung ương và địa phương đã và sẽ được tổ chức) để lấy ý kiến của các bên;Các đối tác phát triển đã được tham vấn trong quá trình xây dựngMột loạt các cuộc tham vấn trực tiếp (các địa phương và một số Vụ Cục, CTMTQG) đã được tổ chức Một số đặc điểm Bản kế hoạch được xây dựng gắn với Quá trình Xây dựng PTKTXH chung của cả nướcThể hiện tính kết nối chặt chẽ giữa các Hoạt động dự kiến với các Vấn đề, các Lĩnh vực ưu tiên giải quyết của ngành trong 5 năm tới.Các vấn đề, các lĩnh vực này được xác định:Căn cứ theo Chiến lược 10 năm và Tầm nhìn 20 năm;Việc đánh giá tổng thể các thành tựu và những hạn chế của giai đoạn trước (trong đó JAHR là một nguồn cung cấp thông tin quan trọng) Kế hoạch 5 năm sẽ tổng hợp các hoạt động của các Vụ Cục thuộc Bộ, CT mục tiêu quốc gia, các địa phương (Tỉnh), Bảo hiểm xã hội và các đối tác phát triển và có sự tham gia của Bộ KHĐT và Bộ TC (Sơ đồ trong slide tiếp theo thể hiện các đặc điểm trên) Tính gắn kết giữa các thành phần trong Kế hoạch 5 nămKH PTKTXH theo cấu trúc/hình thức của Bộ KHĐTCác mục tiêu của ngành y tếThông tin Kế hoạch được các đơn vị dưới đây cung cấpBộ Y tếTỉnh Bảo hiểm xã hội Việt namCác Đối tác Phát triểnĐơn vị/Tổ chức khácVụ/CụcChương trình Mục tiêu Quốc giaTầm nhìn Ngành Y tế (20 năm) theo các Định hướng chính sách lớnNhững Mục tiêu cần thực hiện của Ngành y tế để hiện thực hóa các Định hướng chính sách quốc gia Các Hoạt động Dự kiến gắn với việc thực hiện các Mục tiêu của Ngành Chiến lược 10 năm Ngành Y tế Health Sector 10 Year StrategiesCác hoạt động được trình bày theo 6 lĩnh vực của ngành y tế (theo WHO):•Cung cấp dịch vụ (Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, Y tế công cộng, Y tế dự phòng, Chăm sóc sức khỏe Công Ty Cә Phҫn Dӏch Vө Và Xây Dӵng Ĉӏa ӕc Ĉҩt Xanh Digitally signed by Công Ty Cә Phҫn Dӏch Vө Và Xây Dӵng Ĉӏa ӕc Ĉҩt Xanh DN: cn=Công Ty Cә Phҫn Dӏch Vө Và Xây Dӵng Ĉӏa ӕc Ĉҩt Xanh c=VN l=Bình Thҥnh Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-05-1 09:37+07: 00 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN TẠI NƯỚC NGOÀI Chứng khoán: (tên chứng khoán) GCN chào bán số . /UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày / ./20 . Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tên tổ chức chào bán: . Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: …………………………………Fax: I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN TẠI NƯỚC NGOÀI 1. Tên chứng khoán chào bán: 2. Loại chứng khoán: . 3. Báo cáo Tiến độ Xây dựng Kế hoạch 5 năm ngành Y tếVụ Kế hoạch Tài chính Tầm nhìn 20 năm ngành Y tếChiến lược 10 năm ngành Y tếKế hoạch 5 năm ngành y tếLựa chọn cac ưu tiên ngành y tếKế hoạch ngân sách (cuốn chiếu cho 1 giai đoạn trung hạn)Ngân sách cuối cùng (cuốn chiếu hàng năm)Kế hoạch 1 năm ngành Y tếThực hiệnGiám sát & đánh giá(bao gồm JAHR)Đàm phán tài trợHệ thống thông tin quản lý ngành Y tếKế hoạch phát triển KTXHCác chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ*******Ký hiệu của Chương trình Mục tiêu Quốc gia, khu vực và tỉnh, liên kết thành cấp quốc giaPhân tích hoàn cảnh và các nhu cầuTín dụng hỗ trợ giảm nghèo Tổ chức và nhân sự xây dựng KH 5 năm của ngànhBộ Y tế đã thành lập Nhóm công tác, gồm các thành viên: Cán bộ Vụ Kế hoạch Tài chính; Nhóm chuyên gia tư vấn của EC;Điều phối viên các nhà tài trợ của WHONhóm công tác làm việc thường xuyên, tổ chức họp 2 buổi/tuần. Biên bản của các cuộc họp đều ghi lại tiến độ và các hạng mục công việc cần làm và đã hoàn thành, các biên bản này được gửi đến Vụ trưởng. Nhóm công tác đã lập Kế hoạch hoạt động từ tháng Giêng năm 2010 và nêu chi tiết các bước công việc cần thực hiện. Bản thảo Kế hoạch 5 năm sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5, 2010. Một loạt các hội thảo (cấp trung ương và địa phương đã và sẽ được tổ chức) để lấy ý kiến của các bên;Các đối tác phát triển đã được tham vấn trong quá trình xây dựngMột loạt các cuộc tham vấn trực tiếp (các địa phương và một số Vụ Cục, CTMTQG) đã được tổ chức Một số đặc điểm Bản kế hoạch được xây dựng gắn với Quá trình Xây dựng PTKTXH chung của cả nướcThể hiện tính kết nối chặt chẽ giữa các Hoạt động dự kiến với các Vấn đề, các Lĩnh vực ưu tiên giải quyết của ngành trong 5 năm tới.Các vấn đề, các lĩnh vực này được xác định:Căn cứ theo Chiến lược 10 năm và Tầm nhìn 20 năm;Việc đánh giá tổng thể các thành tựu và những hạn chế của giai đoạn trước (trong đó JAHR là một nguồn cung cấp thông tin quan trọng) Kế hoạch 5 năm sẽ tổng hợp các hoạt động của các Vụ Cục thuộc Bộ, CT mục tiêu quốc gia, các địa phương (Tỉnh), Bảo hiểm xã hội và các đối tác phát triển và có sự tham gia của Bộ KHĐT và Bộ TC (Sơ đồ trong slide tiếp theo thể hiện các đặc điểm trên) Tính gắn kết giữa các thành phần trong Kế hoạch 5 nămKH PTKTXH theo cấu trúc/hình thức của Bộ KHĐTCác mục tiêu của ngành y tếThông tin Kế hoạch được các đơn vị dưới đây cung cấpBộ Y tếTỉnh Bảo hiểm xã hội Việt namCác Đối tác Phát triểnĐơn vị/Tổ chức khácVụ/CụcChương trình Mục tiêu Quốc giaTầm nhìn Ngành Y tế (20 năm) theo các Định hướng chính sách lớnNhững Mục tiêu cần thực hiện của Ngành y tế để hiện thực hóa các Định hướng chính sách quốc gia Các Hoạt động Dự kiến gắn với việc thực hiện các Mục tiêu của Ngành Chiến lược 10 năm Ngành Y tế Health Sector 10 Year StrategiesCác hoạt động được trình bày theo 6 lĩnh vực của ngành y tế (theo WHO):•Cung cấp dịch vụ (Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, Y tế công cộng, Y tế dự phòng, Chăm sóc sức khỏe Công Ty Cә Phҫn Dӏch Vө Và Xây Dӵng Ĉӏa ӕc Ĉҩt Xanh Digitally signed by Công Ty Cә Phҫn Dӏch Vө Và Xây Dӵng Ĉӏa ӕc Ĉҩt Xanh DN: cn=Công Ty Cә Phҫn Dӏch Vө Và Xây Dӵng Ĉӏa ӕc Ĉҩt Xanh c=VN l=Bình Thҥnh Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-05-1 09:37+07: 00 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN TẠI NƯỚC NGOÀI Chứng khoán: (tên chứng khoán) GCN chào bán số . /UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày / ./20 . Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tên tổ chức chào bán: . Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: …………………………………Fax: I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN TẠI NƯỚC NGOÀI 1. Tên chứng khoán chào bán: 2. Loại chứng khoán: . 3.
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

IX. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUÔN VÓN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng |Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM
IX. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUÔN VÓN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan