0

Báo cáo tài chính năm 2011 (PDF | 730KB)

30 64 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:15

Công viên trung tâm - ành phố Hồ Chí Minh 04 18 30 4642 06 21 31 49 51 54 55 58 08 10 24 32 26 33 34 36 38 Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi Thông điệp của Chủ tịch HĐQT Phát biểu của Tổng Giám Đốc Những sự kiện quan trọng năm 2011 Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát Ban Điều hành Sơ đồ tổ chức Các chi tiêu hoạt động chủ yếu Tổng tài sản Vốn huy động Dư nợ cho vay Hoạt động đầu tư, Gửi vốn có kỳ hạn Kết quả kinh doanh Hoạt động cộng đồng Báo cáo tình hình tài chính Thông tin chung Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Bảng cân đối kế toán hợp nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Hệ thống mạng lưới CƠ CẤU QUẢN TRỊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2011 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÓ KIỂM TOÁN NĂM 2011 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2012 Mc lc Tầm nhìn “Khát vọng của chúng tôi là trở thành một trong những ngân hàng trong nước được ngưỡng mộ nhất. Chúng tôi tin rằng việc phục vụ khách hàng với các giải pháp toàn diện, phù hợp với nhu cầu của họ là lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ nhất của chúng tôi”. Sứ mệnh “Với việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tiên phong trong ngành Ngân hàng bằng phong cách chuyên nghiệp nhất, chúng tôi tạo ra các giá trị đặc biệt cho khách hàng, nhà đầu tư và nhân viên”. Giá trị cốt lõi Năng lực mang lại sự tự tin về chất lượng và sự hoàn hảo. Cam kết mang lại sự tin tưởng một cách trọn vẹn và bền vững với thời gian. Thân thiện, cởi mở mang lại sự thoải mái, dễ chịu, xây dựng niềm tin và mở ra các mối quan hệ mới. 6 Ngân hàng TMCP Bản Việt sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh và các mục tiêu đã đặt ra cho năm 2012 cũng như các giai đoạn tiếp theo nhằm nâng vị thế của ngân hàng lên một tầm cao mới, đồng thời bảo vệ và gia tăng lợi ích lâu dài của Quý vị cổ đông, Quý khách hàng cũng như đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội. ông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ tiêu khác đều đảm bảo đúng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Để tiếp tục hoạt động ổn định và phát triển hơn nữa trong thời gian tới, mỗi doanh nghiệp đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa hoạt động quản trị, điều hành và tiến tới từng bước tái cấu trúc để thích ứng với những biến động không ngừng của nền kinh tế. Nhằm cụ thể hoá những bước đi để thay đổi chính mình, Ngân hàng TMCP Gia Định đã chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Bản Việt. Có thể nói, đây được xem là một bước chuyển mình trong giai đoạn mới, tạo dựng một thương hiệu mới, làm tiền đề cho ngân hàng phát triển đột phá hơn thời gian tới. Sự kiện thay đổi thương hiệu chính là một mốc son vàng đánh dấu sự phát triển mới của Ngân hàng TMCP Bản Việt trong thời gian tới. Chúng tôi luôn đảm bảo quyền lợi của quý khách hàng, cổ đông và cán bộ nhân viên. Đối với quý khách hàng, chúng tôi cam kết về chất lượng sản phẩm dịch vụ và cung cách phục vụ tốt nhất. Đối với các cổ đông, chúng tôi luôn đảm bảo kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiệu quả, minh bạch và thực hiện một cách hợp lý nhất giữa quyền lợi trước mắt cũng như lâu dài với tiêu chí luôn luôn vì lợi ích cổ đông. Đối với cán bộ nhân Kính gửi: Quý cổ đông! Quý vị thân mến! Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị, những người đã gắn bó đồng hành cùng Ngân hàng trong suốt thời gian qua. Năm 2011 đã khép lại với nhiều biến động liên tục của kinh tế thế giới, do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tăng trưởng kinh tế của chúng ta. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo đúng đắn và kịp thời của Chính phủ, những biện pháp kịp thời của Ngân hàng Nhà nước, hoạt động kinh tế đã TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 Đã được soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN Địa chỉ: Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh Trang 2 - 3 4 5 - 22 Bảng cân đối kế toán 5- 7 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 8 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 10 - 22 Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán NỘI DUNG 1 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN Địa chỉ: Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh CÔNG TY - Xây dựng các công trình mỏ, công nghiệp, dân dụng và san lấp mặt bằng; - Chế tạo, sửa chữa, gia công các thiết bị mỏ, phương tiện vận tải, các sản phẩm cơ khí; - Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư kinh doanh các dự án điện; - Quản lý, khai thác cảng và bến thuỷ nội địa; - Vận tải đường b ộ, đường thuỷ, đường sắt; - Kinh doanh dịch vụ văn hoá thể thao và cho thuê quảng cáo; - Kinh doanh du lịch, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống; - Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, hàng hoá; - Sản xuất kinh doanh nước lọc tinh khiết; - Kinh doanh dịch vụ tin học. Vốn điều lệ của Công ty là: 91.000.000.000 đồng (Chín mươi mốt tỷ đồng Việt Nam ) CHỦ TỊCH CÔNG TY VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồ ng quản trị bao gồm: Ông Hoàng Minh Hiếu Ông Nguyễn Hồng Cẩm Ông Nguyễn Hồng SơnUỷ viên Ông Ong Thế Minh Uỷ viên Ông Đặng Văn Tĩnh Uỷ viên Các thành viên của Ban Giám đốc bao gồm: Ông Hoàng Minh Hiếu Ông Nguyễn Mạnh Cường Ông Nguyễn Hồng Sơn Ông Ong Thế Minh Ông Lý Văn Công Phó Giám đốc - Khai thác, thăm dò, chế biến, kinh doanh than và các khoáng sản khác; BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (sau đây gọitắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011. Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin là Công ty cổ phần được chuyển đổitừ Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 2062 /QĐ-BCN ngày 09/8/2006 của Bộ Công nghiệp. Theo Giấy đăng ký kinh doanh số 22.03.000744 đăng ký lần đầu ngày 25/12/2006, đăng ký lần 3 ngày 8/9/2010, hoạt động kinh doanh của Công ty là: Phó Giám đốc Phó Giám đốc Giám đốc điều hành Uỷ viên Trụ s ở chính của Công ty tại Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính. Chủ tịch hội đồng quản trị Phó Giám đốc 2 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN Địa chỉ: Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh Các thành viên của Ban kiểm soát bao gồm: Ông Đào Xuân Nam Trưởng ban kiểm soát Ông Trần Văn Tiến Bà N g u y ễn Thị Tươi KI Ể M TO Á N VI Ê N Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) đãthựchiệnkiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty. CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH *Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩnmựckế toán, chếđộkế toán và các quy định có liên quan hiện hành; *Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh. Uỷ viên Uỷ v i ên Ban Giám đốc Công ty cam kếtrằng Báo cáo tài chính đãphản ánh trung thựcvàhợp lý tình hình tài chính của Công ty tạithời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, kếtquả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyểntiềntệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợpvới chuẩnmực, chếđộkế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan. Ban Giám đốc Công ty đảmbảorằng các sổ kế toán đượclưugiữđểphản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thự c, hợplýtạibấtcứ thời điểm nào và đảmbảorằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việcbảo đảm an toàn tài sảncủa Công ty và thựchiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Giản Đó Cong cơn ảng Bá cáo và hình đồ phân ah tidg tực vã hợp th nh lạ chen cac Đống ni dân St bang rên lật ảhop đen ho vành hơh và chán tông cư Tạntã ơn hộ bục Ong gi Phú hp er uân CÁ kẻ tròn Vi Non bên sy nh hư n hàng - Báo cáo tài chính năm 2011 (PDF | 730KB)

i.

ản Đó Cong cơn ảng Bá cáo và hình đồ phân ah tidg tực vã hợp th nh lạ chen cac Đống ni dân St bang rên lật ảhop đen ho vành hơh và chán tông cư Tạntã ơn hộ bục Ong gi Phú hp er uân CÁ kẻ tròn Vi Non bên sy nh hư n hàng Xem tại trang 5 của tài liệu.
'CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN - Báo cáo tài chính năm 2011 (PDF | 730KB)
'CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN Xem tại trang 10 của tài liệu.
No Bảng nen203; Bo Tạ Cho bên hành tong ví 20120707TPSTC hượn ăn hận chê lt N BÁ đai Thang ro ch cc hận ha ke de hộ ca hạnh uộcđừ gà H1 men By nợ phi và ấp Q sdy họ ci gcrợo tự được hạn vào ioợn COệ ch 1a Bồ đe và Ti - Báo cáo tài chính năm 2011 (PDF | 730KB)

o.

Bảng nen203; Bo Tạ Cho bên hành tong ví 20120707TPSTC hượn ăn hận chê lt N BÁ đai Thang ro ch cc hận ha ke de hộ ca hạnh uộcđừ gà H1 men By nợ phi và ấp Q sdy họ ci gcrợo tự được hạn vào ioợn COệ ch 1a Bồ đe và Ti Xem tại trang 14 của tài liệu.
'THUYẾT MINH BẢO CAO TÀI CHÌNH Cho nănả chín tóc ngày 31 hăng 13m TT - Báo cáo tài chính năm 2011 (PDF | 730KB)

ho.

nănả chín tóc ngày 31 hăng 13m TT Xem tại trang 21 của tài liệu.