BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

42 46 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:48

GVHD: Ts. BÙI ANH SƠNNĂM 2011LỜI MỞ ĐẦUNgân hàng là một trung gian tài chính, là kênh dẫn vốn quan trọng cho toàn bộ nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng đã huy động và cung cấp một lượng vốn khá lớn cho nền kinh tế. Do vậy ngân hàng cần phải phát triển không ngừng cả về mặt quy mô dẫn chất lượng.Hệ thống ngân hàng đã có cuộc đổi mới toàn diện, nhiều văn bản luật đã được ban hành một cách đồng bộ. Cơ chế chính sách về hoạt động ngân hàng ngày một hoàn chỉnh và phù hợp với thông lệ quốc tế. Khuôn khổ thể chế ngày càng được thông thoáng và minh bạch hơn. Thị trường dịch vụ tín dụng ngân hàng được phát triển an toàn và hiệu quả hơn.Trong các hoạt động của ngân hàng, hoạt động tín dụng đóng một vai trò đặt biệt quan trọng. Bên cạnh những thành quả mà tín dụng mang lại cho ngân hàng thì hoạt động này cũng mang nhiều hạn chế.Vì vậy việc phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng cần được thực hiện tốt để góp phần đưa ngân hàng ngày càng phát triển hơn nữa.Bình Định là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam. Là một trong 5 tỉnh của vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.Bình Định nằm ở trung tâm của trục Bắc- Nam (trên cả 3 tuyến Quốc lộ 1A, đường sắt xuyên Việt và đường hàng không nội địa ), là của ngõ ra biển gần nhất và thuận lợi nhất của Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan (bằng đường biển quốc tế Quy Nhơn và quốc lộ 19). Khu kinh tế Nhơn Hội đã tạo cho Bình Định một lợi thế vượt trội trong khu vực và quốc tế.Nắm bắt được tình hình đó, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam ( BIDV) – chi nhánh Bình Định đã chú trọng đến nhóm khách hàng là cá nhân. Để tìm hiểu tình hình hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng trong sự phát triển của Bình Định, em chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam ( BIDV)- chi nhánh Bình Định giai đoạn 2011 - 2013”.SVTH: NGUYỄN HỒ ANH TÚ Trang 1 GVHD: Ts. BÙI ANH SƠNNĂM 2011CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG, TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG.1. Lý luận về tín dụng.SVTH: NGUYỄN HỒ ANH TÚ Trang 2 GVHD: Ts. BÙI ANH SƠNNĂM Bản thảo chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Lê Trang MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM 3.1 Tính tất yếu cần hoàn thiện Kiểm toán BCTC là một trong các hoạt động chính của kiểm toán độc lập. Hiện nay, công việc này được thực hiện bởi các KTV có trình độ và kinh nghiệm trong nghề. Việc tiến hành kiểm toán được thực hiện theo chương trình kiểm toán đã lập trước. Tuy nhiên, không phải bất cứ một khách hàng nào cũng phù hợp với chương trình kiểm toán chung đó. Việc áp dụng chung kế hoạch kiểm toán cho tất cả các khách thể kiểm toán sẽ gây nên sự cứng nhắc trong hoạt động của công ty kiểm toán. Chính điều đó cho thấy việc kiểm toán còn có nhiều tồn tại. Trong hoạt động kiểm toán doanh thu, KTV và công ty kiểm toán đã áp dụng các chính sách và thủ tục thích hợp song vẫn còn có tồn tại trong công việc cụ thể như việc kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng chưa thực sự đạt được hiệu quả cao. Để có thể đánh giá được hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng, công ty kiểm toán thường có những bảng câu hỏi để xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng hoạt động có hiệu quả hay không. Tuy nhiên bảng hỏi thường được lập chung nên việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng chưa thực sự được chính xác. Ngoài ra, việc đánh giá rủi ro trong kiểm toán khoản mục doanh thu chỉ được các công ty kiểm toán thực hiện thông qua việc phân tích các khoản mục trên BCTC mà chưa đưa ra được mô hình để đánh giá rủi ro tổng quát. Hiện nay, quá trình hội nhập về kế toán kiểm toán của Việt Nam đang trên con đường thực hiện nên việc đảm bảo chất lượng của công việc kiểm toán sẽ là mục tiêu hàng đầu cho các công ty kiểm toán. Việc nâng cao chất lượng kiểm toán có nhiều bước công việc thực hiện trong đó nâng cao chất lượng trong việc thực hiện kiểm toán là quan trọng nhất. Do vậy, kiểm toán các chu trình hay khoản mục có chất lượng sẽ giúp cho ý kiến của KTV đưa ra là hợp lý. Đây là 1 Lớp Kiểm toán 44 1 Bản thảo chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Lê Trang mục tiêu chung của kiểm toán tất cả các khoản mục chứ không riêng gì kiểm toán khoản mục doanh thu. Việc hội nhập kế toán kiểm toán của Việt Nam đã được Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm nêu ra. Theo Phó Thủ tướng đến năm 2005 chúng ta sẽ hội nhập hoàn toàn về chuẩn mực và trong tương lai đến năm 2020 chúng ta sẽ hội nhập về dịch vụ kế toán, kiểm toán cung cấp. Việc hội nhập này vừa là thách thức vừa là cơ hội cho Việt Nam trên con đường gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Việc gia nhập này là thách thức bởi khi gia nhập WTO chúng ta phải chấp nhận một thị trường cạnh tranh công bằng đối với tất cả các quốc gia, xoá bỏ mọi chính sách ưu đãi đã áp dụng CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM cONG Ty cp rAp ooAN { Trang 1 Tên đầy đủ : Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng. Tên giao dịch quốc tế : Da Nang Construction Building Materials and Cement joint Stock Company. Tên viết tắt : COXIVA Trụ sở chính : Số 15, Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng. Điện thoại : (84-0511) 382 2832/ 356 2509 Fax : (84-0511) 382 2338/ 383 4984. Website : http://www.coxiva.com.vn Vốn điều lệ : 99.000.000.000 đồng (Chín mươi chín tỷ đồng). Mã số thuế : 0400101820 Giấy chứng nhận ĐKKD số 3203001458 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01 tháng 06 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 vào ngày 12 tháng 06 năm 2008. I/ Lịch sử hình thành và phát triển. Công ty xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng tiền thân là Công ty Vật tư xây dựng số 2. Được thành lập theo quyết định số 503/BXD-TCCB ngày 28/10/1975 của Bộ Xây dựng. Đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng, được Bộ xây D ựng giao nhiệm vụ: - Cung ứng xi măng cho các tỉnh miền Trung theo chỉ tiêu nhà nước. - Sản xuất vật liệu xây dựng. - Khảo sát và thiết kế các công trình vật liệu xây dựng. - Đào tạo công nhân ngành sản xuất VLXD cung cấp nhân lực cho công ty và miền Trung Đến năm 1979 công ty được đổi tên và thành lập Nhà máy gạch ngói Quảng Đà - trực thuộc Bộ xây Dựng theo quyết định số 417/BXD-TCCB ngày 07/04/1979 của Bộ xây dự ng. Năm 1981 được Bộ xây Dựng đổi tên: Xí nghiệp liên hợp gạch ngói miền Trung – Trung bộ và đặt Trang 2 tên là : Xí nghiệp liên hợp gạch ngói số 2 trực thuộc Bộ xây Dựng. Được thành lập theo quyết định số 82/BXD-TCCB ngày 21/01/1981. Năm 1984 được đổi tên : Xí nghiệp liên hợp cung ứng và sản xuất VLXD gọi tắt là Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 – Trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập theo quyết định số 1470/BXD-TCCB ngày 30/10/1984 của Bộ Xây Dựng. Năm 1990 Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 được chuyển giao trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng Việt Nam. Theo quyết định số 871/BXD-TCLĐ ngày 10/12/1990. Năm 1993 : Bộ xây Dựng quyết định thành lập lại doanh nghiệp : Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng – Bộ xây dựng. Theo quyết định số 020A/BXD-TCLĐ ngày 12/02/1993. Tháng 9/1993 được Bộ xây Dựng đổi tên thành Công ty xi măng – VLXD Đà Nẵng trực thuộc Liên hợp các Xí nghiệp xi măng Việt Nam theo Quyết định số 446/BXD-TCLD ngày 30/09/1993. Tháng 7 năm 1996 Công ty được bổ sung tên gọi chính thức là Công ty xi măng - Vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam theo quyết định số 662/BXD-TCLĐ ngày 29/07/1996. Thực hiện chủ trương đổi mới và sắp xếp lại các Doanh nghiệp Nhà nước, ngày 24/11/2006 Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng đã ra Quyết định số 1615/QĐ - BXD về việc cổ phần hóa Công ty Xi măng vật liệu xây dựng và xây lắp Đà Nẵng. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/06/2007 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 3203001458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà nẵng cấp ngày 01/06/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào ngày 12/6/2008. Ngày 24/01/2008 Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 16/QĐ- SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Mã chứng khoán: DXV, Số lượng cổ phiếu niêm yết là: 9.900.000 cổ phiếu với tổng giá trị là 99.000.000.000 đồng (Mệnh giá: 10.000.đồng/ 1 cổ phiếu) Một số thành tích mà COXIVA đã đạt được: - Năm 1998 được Bộ Xây Dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng năm 1998 - Năm 1999 được Bộ Xây Dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng năm 1999 - Năm 1992 được Chủ tịch Hội đồng nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thưởng Huân chương lao động hạng 3 “ Vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ 1986-1991” - Năm 1993 được Bộ Xây Dựng tặng bằng khen vì đã hoàn NGUY N LÊ MINH Digitally signed by NGUYN LÊ MINH Date: 2017.02.21 10:31:37 +07:00 TRẦN HOÀI THANH Digitally signed by TRẦN HOÀI THANH DN: c=VN, st=Quảng Nam, l=TP Tam Kỳ, o=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM, ou=Ban Tổng Giám Đốc, cn=TRẦN HOÀI THANH, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMN D:201224593 Date: 2014.04.16 14:49:08 +07'00' kim toỏn nh nc Cng ho xó hi ch ngha vit nam c lp - T do - Hnh phỳc Ti liu hp bỏo ngy 01/7/2008 Bỏo cỏo cụng khai Bỏo cỏo kim toỏn nm 2007 v kt qu thc hin Kt lun, kin ngh kim toỏn ca kTNN Cn c Lut Kim toỏn nh nc, Lut NSNN v cỏc vn bn quy phm phỏp lut khỏc cú liờn quan; Thc hin K hoch kim toỏn nm 2007, Kim toỏn Nh nc (KTNN) ó tin hnh kim toỏn 107 cuc kim toỏn 1 (ph lc s 01). Ti k hp th ba, Quc hi khoỏ XII ó phờ chuNn quyt toỏn NSNN nm 2006. Cn c iu 58 Lut Kim toỏn nh nc, KTNN cụng khai Bỏo cỏo kim toỏn nm 2007 v niờn ngõn sỏch nm 2006 v bỏo cỏo kt qu thc hin kt lun, kin ngh kim toỏn ca KTNN nh sau: I. kt qu kim toỏn Bỏo cỏo quyt toỏn nSNN nm 2006 A. V thu, chi cõn i NSNN nm 2006 1. V thu ngõn sỏch nh nc 1.1. Nhng mt lm c: Cụng tỏc lp v giao d toỏn ca cỏc a phng c bn theo ỳng quy trỡnh, thi gian v d toỏn thu ni a do HND cỏc tnh phờ chuNn u cao hn mc Trung ng giao, trong ú 07/29 tnh c kim toỏn giao cao hn t 15 - 40% 2 (ch yu giao tng thu v t v thu khỏc ngõn sỏch). Hu ht cỏc khon thu u t v vt d toỏn, tt c cỏc a phng u hon thnh d toỏn thu c giao, trong ú trờn 30 a phng thu vt trờn 10% d toỏn. t c kt qu trờn ch yu l do cp u v chớnh quyn cỏc cp ó tng cng cụng tỏc ch o thu ngõn sỏch, thc hin quyt lit cỏc gii phỏp phn u hon thnh k hoch, cỏc DNNN ó cú ý thc hn trong vic chp hnh ngha v vi ngõn sỏch, kờ khai v np thu theo quy nh. Bờn cnh ú, ngnh Thu, Hi quan ó phi hp vi cỏc ngnh chc nng tng cng cụng tỏc qun lý thu, Ny mnh u tranh chng buụn lu, gian ln thng mi v chng tht thu thu, ng thi tớch cc x lý n ng thu. 1.2. Nhng mt tn ti a. Lp v giao d toỏn (1) Ti 11/29 tnh, thnh c kim toỏn d toỏn thu ni a (ó loi tr cỏc khon thu khụng n nh, nh: thu v t, cỏc khon thu khỏc ngõn sỏch) do Trung ng giao ch bng mc thc hin nm 2005 3 . D toỏn lp v giao thp 1 Báo cáo quyết toán 2006 của 29 tỉnh, thành phố, 17 bộ, cơ quan trung ơng; 18 dự án đầu t xây dựng, chơng trình MTQG; báo cáo tài chính của 26 Tổng công ty, nhà nớc, tổ chức tài chính - ngân hàng, 15 đơn vị thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng; chuyên đề quản lý và sử dụng phí, lệ phí đờng bộ 02 năm (2005 - 2006) và Báo cáo quyết toán NSNN năm 2006 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu t. 2 Lạng Sơn 140%; Tuyên Quang 137%; Bắc Cạn 131%; Hà Tĩnh 124%; Đà Nẵng 118%; Bắc Giang 116%; Nam Định 115%. 3 Thái Bình; Bắc Kạn; Lạng Sơn; Bắc Giang; Đà Nẵng; Hà Tĩnh; Long An; Kiên Giang; Tiền Giang; Tây Ninh; Nam Định. 2 trc ht l do Nh nc iu chnh mt s quy nh v chớnh sỏch lm nh hng ti ngun thu ngõn sỏch, nh: thay i thu sut, min gim thu, song nguyờn nhõn ch yu vn l do cụng tỏc d bỏo cha tt, c thc hin 2005 thp hoc lp d toỏn ca mt s khon thu thiu tớch cc. (2) Cụng tỏc lp v giao d toỏn cỏc khon thu s nghip ti cỏc b, ngnh cha bao quỏt v y cỏc ngun thu phỏt sinh. Ti 12/17 b, ngnh c kim toỏn, nu tớnh y cỏc ngun thu s nghip phỏt sinh thỡ d toỏn thu ngõn sỏch 2006 c giao thp hn 2005 4 . Nguyờn nhõn ch yu do Trung ng ch giao d toỏn s thu phớ, l phớ thuc NSNN. b. Chp hnh ngõn sỏch nh nc (1) Cú 02 ch tiờu thu khụng t d toỏn, trong ú thu phớ xng du t 81,8% d toỏn (gim 881 t ng) ch yu do giỏ xng du tng cao, nờn sn lng tiờu th gim v do c cu nhp khNu xng du thay i (gim xng, tng du); thu NSNN tng ch yu t du thụ (tng 31,5% d toỏn, bng 19.946 t ng) v cỏc khon thu t nh v t (tng 23,3% d toỏn, bng 3.886 t ng); thu t kinh t quc doanh ch tng 9,7%; thu ngoi quc doanh tng 7%. (2) Tỡnh trng kờ khai sai thu sut thu GTGT, hch toỏn thiu doanh thu chu thu, kờ khai khu tr thu u vo khụng ỳng quy nh, hch toỏn vo chi phớ sn xut kinh doanh cỏc khon chi phớ khụng hp lý, hp lvn xNy ra khỏ ph bin. KTNN phỏt hin v kin ngh

Hình ảnh liên quan

MƠ HÌNH TỔ CHỨC - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT
MƠ HÌNH TỔ CHỨC Xem tại trang 2 của tài liệu.
ơng tin về mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý Mơ hình quản trị - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

ng.

tin về mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý Mơ hình quản trị Xem tại trang 6 của tài liệu.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Xem tại trang 8 của tài liệu.
1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 a. Kết quả kinh doanh - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

1..

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 a. Kết quả kinh doanh Xem tại trang 8 của tài liệu.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Xem tại trang 8 của tài liệu.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM—————————— - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM—————————— Xem tại trang 9 của tài liệu.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM——————————= >> 1996 ~ 1997: Cán bộ Phịng kinh doơnh Điện lực Khĩnh Hịœ - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

gt.

;> 1996 ~ 1997: Cán bộ Phịng kinh doơnh Điện lực Khĩnh Hịœ Xem tại trang 9 của tài liệu.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM '*>Các hoạt động cho cén bộ cơng nhên viên - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

gt.

;Các hoạt động cho cén bộ cơng nhên viên Xem tại trang 10 của tài liệu.
3.Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

3..

Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án Xem tại trang 11 của tài liệu.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM——————————= - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM——————————= Xem tại trang 11 của tài liệu.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Xem tại trang 12 của tài liệu.
4.Tình hình tài chính của Cơng ty a.Tình hình tài chính. - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

4..

Tình hình tài chính của Cơng ty a.Tình hình tài chính. Xem tại trang 12 của tài liệu.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Khổ năng thơnh khoản - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

h.

ổ năng thơnh khoản Xem tại trang 13 của tài liệu.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Xem tại trang 13 của tài liệu.
d. Tình hình thay đi - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

d..

Tình hình thay đi Xem tại trang 14 của tài liệu.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Cơng ty liên kết: Cơng ty cổ phản bê tơng ly tâm ĐLKH - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

ng.

ty liên kết: Cơng ty cổ phản bê tơng ly tâm ĐLKH Xem tại trang 14 của tài liệu.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM c.Cổ tức - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

c..

Cổ tức Xem tại trang 14 của tài liệu.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Xem tại trang 15 của tài liệu.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Xem tại trang 15 của tài liệu.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NẴM—————————— - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NẴM—————————— Xem tại trang 15 của tài liệu.
trợ cĩc hội, quỹ xõ hội - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

tr.

ợ cĩc hội, quỹ xõ hội Xem tại trang 15 của tài liệu.
b. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu: @ biện thương phẩm @ biện thương phẩm - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

b..

Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu: @ biện thương phẩm @ biện thương phẩm Xem tại trang 16 của tài liệu.
QUẢN TRỊ CƠNG TY - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT
QUẢN TRỊ CƠNG TY Xem tại trang 22 của tài liệu.
tài chính, fình hình đều tư. - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

t.

ài chính, fình hình đều tư Xem tại trang 23 của tài liệu.
Trình độ chuyên mơn: Thợc sĩ quỏn trị kinh doanh Qué trình cơng tác. - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

r.

ình độ chuyên mơn: Thợc sĩ quỏn trị kinh doanh Qué trình cơng tác. Xem tại trang 23 của tài liệu.
1. Tài sản cổ định hữu hình. 21 8 473.137.201.333 452.962.627.835 rf - - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

1..

Tài sản cổ định hữu hình. 21 8 473.137.201.333 452.962.627.835 rf - Xem tại trang 27 của tài liệu.
đĩ, Cơng ty được phép trích lập dự phịng giảm giá bảng tồn kho lỗi thời, hỏng. kém phẩm chất và rong - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

ng.

ty được phép trích lập dự phịng giảm giá bảng tồn kho lỗi thời, hỏng. kém phẩm chất và rong Xem tại trang 30 của tài liệu.
Tài sản cố định vơ hình và khấu hao. - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

i.

sản cố định vơ hình và khấu hao Xem tại trang 31 của tài liệu.
sản hình thành từ nguồn vốn vay với thời hạn 19 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008. Khoản vay - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

s.

ản hình thành từ nguồn vốn vay với thời hạn 19 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008. Khoản vay Xem tại trang 35 của tài liệu.
'VND và được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và các tài sản khác với thời hạn - BaoCaoThuongNien 2013 KHP CBTT

v.

à được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và các tài sản khác với thời hạn Xem tại trang 36 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan