0

BAO CAO TAI CHINH SOAT XET CONG TY ME BAN NIEN 2017

40 92 0
 • BAO CAO TAI CHINH SOAT XET CONG TY ME BAN NIEN 2017

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:06

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368lời mở đầuCùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành kiểm toán nội bộ trên thế giới, kiểm toán nội bộ ở Việt Nam cũng đang dẫn trở thành một hoạt động quen thuộc và đóng vai trò nhất định tại các công ty, Tổng công ty lớn và là một yêu cầu thiết yếu mà các cơ quan Nhà nớc đặt ra đối với các doanh nghiệp.Từ quyết định 832/TC/QĐ/CĐKT ngày 28 tháng 10 năm 1997 hàng loạt các Tổng công ty thành lập kiểm toán nội bộ, trong đó có Tổng công ty Sông Đà. Đây là yêu cầu khách quan cho việc đảm bảo chất lợng thông tin kinh tế, tài chính của bản thân đơn vị. Chu trình bán hàng- thu tiền có ý nghĩa rất to lớn là một bộ phận có liên quan đến rất nhiều chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính, là giai đoạn cuối cùng đánh giá toàn bộ kết quả của một chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với kiểm toán nội bộ, việc thực hiện tốt quy trình kiểm toán này sẽ tiết kiệm đợc thời gian cũng nh sức lực, nâng cao hiệu quả kiểm toán, đa ra kiến nghị hợp lý cho đơn vị và cung cấp thông tin trung thực về tình hình kinh doanh, tiêu thụ của đơn vị cho Tổng giám đốc. Đối với đơn vị đợc kiểm toán, sẽ giúp cho Ban lãnh đạo thấy đợc những sai sót, yếu kém cần khắc phục về kế toán cũng nh quản lý phần hành này, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đối với Nhà nớc, để các cơ quan hữu quan xác định đúng đắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nớc, có chính sách hợp lý hơn để phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Nhận thức đợc tầm quan trọng của quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền và xuất phát từ mong muốn tìm hiểu sâu sắc hơn nữa quy trình này trong quá trình thực tập tại Công ty kiểm toán và t vấn dịch vụ kế toán của Tổng công ty Sông Đà em đã chọn đề tài:"Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ các đơn vị hạch toán độc lập tại Tổng công ty Sông Đà"Ngoài phần mở đầu và phần kết luận luận văn bao gồm 3 phần:Phần I: Lí luận chung về kiểm toán nội bộ và quy trình bán hàng-thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.Phần II: Thực trạng quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ tại các đơn vị hạch toán độc lập - Tổng công ty Sông Đà.Phần III: Một số bài học kinh nghiệm và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm tra nội bộ tại các đơn vị hạch toán độc lập tại Tổng công ty Sông Mục lụcTrangLời mở đầu 1Phần I: Lý luận về việc lập và phân tích báo cáo tài chính 3I. Tác dụng và yêu cầu của báo cáo tài chính31. Khái niệm32. Tác dụng của báo cáo tài chính33. Yêu cầu đối với báo cáo tài chính3II. Hệ thống báo cáo tài chính41. Bảng cân đối kế toán41.1. Khái niệm41.2. Nội dung kết cấu41.3. Tính cân đối của bảng cân đối kế toán51.4. Cơ sở số liệu và phơng pháp lập bảng cân đối kế toán51.4.1. Cơ sở dữ liệu51.4.2. Phơng pháp lập52. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 62.1. Nội dung, kết cấu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 62.1.1. Nội dung62.1.2. Kết cấu72.2. Cơ sở số liệu và phơng pháp lập93. Báo cáo lu chuyển tiền tệ103.1. Khái niệm103.2. Kết cấu114. Thuyết minh báo cáo tài chính114.1. Khái niệm114.2. Phơng pháp lập một số chỉ tiêu chủ yếu11Phần II: Thực trạng và phơng hớng hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty thép Việt Nam 12I. Khái quát chung về tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty thép Việt Nam121. Những nét chung về hoạt động kinh doanh 122. Mô hình tổ chức công tác hạch toán kế toán13II. Các báo cáo tài chính15III. Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính của Tổng công ty thép Việt Nam201. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Tổng công ty thép Việt Nam202. Phân tích hiệu quả và khả năng sinh lời của quá trình sản xuất kinh doanh 23IV. Phơng hớng hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty thép Việt Nam. Phơng hớng hoàn thiện261. Đánh giá chung về hoạt động tài chính của Tổng công ty thép Việt Nam2612. Một số phơng hớng hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính.262Lời mở đầuTrong nền kinh tế thị trờng hiện nay,mục tiêu các doanh nghiệp là hiệu quả kinh doanh và không những tồn tại trên thị trờng mà còn phát triển một cách vững mạnh. Để đạt đợc mục tiêu đó các doanh nghiệp buộc phải khẳng định mình và phát huy khả năng sẵn có lẫn khả năng tiềm tàng, không ngừng nâng cao vị thế trên thị trờng. Song bên cạnh những nỗ lực đó thì việc doanh nghiệp phải biết tự đánh giá về tình hình tài chính của mình là hết sức quan trọng. Việc đánh giá dựa chủ yếu trên thông tin do báo cáo tài chính mang lại. Tình hình tài chính của mình là hết sức quan trọng. Về việc đánh giá dựa chủ yếu trên thông tin do báo cáo tài chính mang lại tình hình tài chính cuả doanh nghiệp đợc nhiều đối tợng quan tâm không chỉ riêng bản thân doanh nghiệp mà còn có các cá nhân, các tổ chức, ngân hàng, nhà đầu t. Chính vì lẽ đó mà việc phân tích tình hình tài chính là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc ra các quyết định quản lý của các đối tợng tham gia trong các mối quan hệ kinh tế.Từ nhận thức về tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính qua TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2008 - Trang 6 - Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 4 năm 2008 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP: Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam Thành lập theo Quyết định số 3309/QĐ-BCN ngày 11/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty xây lắp điện 3 thành Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam. Hoạt động theo giấy phép kinh doanh số: 3203000819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 26 tháng 03 năm 2007. Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam có tên giao dịch: VIETNAM ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION. Tên viết tắt: VNECO Địa chỉ trụ sở chính : Số 223 Trần Phú, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Điện thoại : 0511.3562361 Fax: 0511.3562367 Website : www.vneco.com.vn ; www.vneco.biz E-mail : vneco@dng.vnn.vn ; vneco@vneco.com.vn Logo : VNECO Ô Thành phần Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Tổng Công ty:  Hội đồng quản trị: Ông Đoàn Đức Hồng Chủ tịch Ông Nguyễn Trọng Bình Uỷ viên Ông Nguyễn Thành Đồng Uỷ viên Ông Phan Anh Quang Uỷ viên Ông Trần Hồng Thịnh Uỷ viên Ông Nguyễn Đậu Thảo Uỷ viên Ông Vũ Văn Diêm Uỷ viên TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2008 - Trang 7 -  Ban Giám đốc: Ông Đoàn Đức Hồng Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Trọng Bình Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Thành Đồng Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Văn Huy Phó Tổng Giám đốc  Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty: Ông Đoàn Đức Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 1- Hình thức sở hữu vốn: Hỗn hợp Vốn điều lệ của Tổng Công ty tại 31/12/2008 là 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng). 2. Lĩnh vực kinh doanh: - Xây lắp, sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại và dịch vụ. 3. Ngành nghề kinh doanh: - Xây lắp các công trình lưới điện và trạm biến áp đến 500 Kv, các công trình nguồn điện công trình công nghiệp dân dụng, công trình giao thông, thuỷ lợi, viễn thông, văn hoá, thể thao, sân bay, bến cảng. - Thiết kế, chế tạo kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm. - Sản xuất các chủng loại vật tư, thiết bị, phụ kiện điện, cột bê tông ly tâm và các sản phẩm bê tông khác; Sản xuất, kinh doanh các chủng loại vật liệu xây dựng; Kinh doanh các mặt hàng trang trí nội ngoại thất, kinh doanh bất đồng sản, dịch vụ nhà đất, kinh doanh xăng dầu. - Thí 1 CÔNG TY CỔ PHẦN FPT ********* BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN FPT QUÝ I NĂM 2012 Tháng 04 năm 2012CÔNG TY CỔ PHẦN FPT Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài chính hợp nhấtCho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2012đến ngày 31 tháng 03 năm 2012 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 MẪU SỐ B 01-DN/HN Đơn vị: VND STT TÀI SẢNMã số Thuyết minh31/03/2012 31/12/2011A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 10.656.598.646.124 11.372.728.248.045 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 6 2.177.152.385.909 2.902.382.823.282 1Tiền 111 814.844.995.981 1.498.138.209.402 2Các khoản tương đương tiền 112 1.362.307.389.928 1.404.244.613.880 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 879.619.795.330 861.597.468.810 1 Đầu tư ngắn hạn 121 7 879.619.795.330 861.597.468.810 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 3.521.895.840.476 3.781.513.726.520 1Phải thu của khách hàng 131 2.636.464.946.641 3.055.170.440.701 2Trả trước cho người bán 132 421.722.604.719 202.305.584.199 4Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 134 206.133.803.552 259.634.990.533 5Các khoản phải thu khác 135 8 372.661.196.048 368.964.010.051 6Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (115.086.710.484) (104.561.298.964) IV. Hàng tồn kho 140 9 3.361.501.344.868 3.275.849.800.433 1Hàng tồn kho 141 3.383.839.053.363 3.294.682.950.896 2Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (22.337.708.495) (18.833.150.463) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 716.429.279.540 551.384.429.000 1Chi phí trả trước ngắn hạn 151 95.406.394.744 81.837.721.116 2Thuế GTGT được khấu trừ 152 439.848.064.438 405.237.862.119 3Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 24.787.177.470 38.095.433.386 4Tài sản ngắn hạn khác 158 156.387.642.888 26.213.412.379 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 3.615.992.189.026 3.570.358.291.380 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 1.028.639.950 1.028.639.950 4Phải thu dài hạn khác 218 1.028.639.950 1.028.639.950 II. Tài sản cố định 220 2.159.699.111.165 2.150.890.020.172 1Tài sản cố định hữu hình 221 10 1.442.851.847.144 1.458.878.278.435 Nguyên giá 222 2.717.559.424.702 2.715.424.230.866 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1.274.707.577.558) (1.256.545.952.431) 2Tài sản cố định thuê tài chính 224 540.048.491 595.836.958 Nguyên giá 225 925.017.994 965.721.579 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (384.969.504) (369.884.621) 3Tài sản cố định vô hình 227 11272.844.344.480 268.330.648.339 Nguyên giá 228 402.037.002.384 390.244.795.346 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (129.192.657.904) (121.914.147.007) 4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 12 443.462.871.050 423.085.256.440 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 861.563.271.369 865.424.033.772 2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 14 222.023.682.495 212.185.131.510 3 Đầu tư dài hạn khác 258 15 654.681.421.546 672.534.221.546 4Dự phòng giảm giá đầu tư tài
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ - BAO CAO TAI CHINH SOAT XET CONG TY ME BAN NIEN 2017
BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ Xem tại trang 7 của tài liệu.
Tài sản cố định vơ hình - BAO CAO TAI CHINH SOAT XET CONG TY ME BAN NIEN 2017

i.

sản cố định vơ hình Xem tại trang 26 của tài liệu.
TÀI SẢN CĨ ĐỊNH (tiếp theo) - BAO CAO TAI CHINH SOAT XET CONG TY ME BAN NIEN 2017

ti.

ếp theo) Xem tại trang 26 của tài liệu.
Số lượng cổ phiếu - BAO CAO TAI CHINH SOAT XET CONG TY ME BAN NIEN 2017

l.

ượng cổ phiếu Xem tại trang 31 của tài liệu.
Tình hình biến động của vốn cổ phần - BAO CAO TAI CHINH SOAT XET CONG TY ME BAN NIEN 2017

nh.

hình biến động của vốn cổ phần Xem tại trang 31 của tài liệu.
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017, tình hình cam két gĩp vốn điều lệ vào các cơng ty như sau: Theo Giấy chứng Tỷ lệnhận đăng ký gĩp vốn của Số vốn đã gĩp Số vốn cịn phải gĩp - BAO CAO TAI CHINH SOAT XET CONG TY ME BAN NIEN 2017

i.

ngày 30 tháng 6 năm 2017, tình hình cam két gĩp vốn điều lệ vào các cơng ty như sau: Theo Giấy chứng Tỷ lệnhận đăng ký gĩp vốn của Số vốn đã gĩp Số vốn cịn phải gĩp Xem tại trang 40 của tài liệu.