0

Quyet dinh 20 2017 Tp HCM

12 52 0
 • Quyet dinh 20 2017 Tp HCM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 23:48

[...]... dựng một tiền đề lý luận để giải quyết những vấn đề tiếp theo mà luận văn đặt ra Sau khi nghiên cứu và thấy rõ bản chất, cơ sở kinh tế của vấn đề đình công cho chúng ta một gợi ý để giải quyết đình công từ bản chất của vấn đề Đình công là một hiện tượng tự nhiên trong nền KTTT, là một quyền lợi chính đáng của NLĐ được quy định trong công ước của ILO về quyền đình công và được pháp luật của hầu hết các... nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế [14, 83] Trong khi thừa nhận sự tiến bộ và hợp pháp của kinh – 23 – tế tư nhân và khuyến khích... toàn công cộng Sau đó giao cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phối hợp với công đoàn cùng giải quyết, nếu tập thể lao động không nhất trí với việc giải quyết đó thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết Đình công bất hợp pháp: bất kỳ một cuộc đình công nào, nếu thiếu một trong bảy điều kiện nói trên đều không được pháp luật thừa nhận và là cuộc đình công bất hợp pháp 1.2 Quan hệ lao động và đình công. .. trường và – 28 – đảm bảo tái sản xuất SLĐ cho NLĐ và gia đình của họ ngày càng được cải thiện, NLĐ có xu hướng di chuyển tìm nơi có tiền lương cao hơn hoặc đấu tranh đòi NSDLĐ tăng lương và có thể làm gia tăng các cuộc đình công KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Từ những vấn đề lý luận cơ bản về đình công và cơ sở kinh tế của đình công trong chương 1 chúng tôi trình bày không ngoài mục đích tạo dựng một tiền đề lý luận. .. nhân, nhưng sự tranh chấp lao động tập thể đó không được giải quyết có kết quả thì đình công là một trong những giải pháp đấu tranh bằng cách gây sức ép về kinh tế nhằm thúc đẩy quá trình giải quyết tranh chấp lao động nhanh hơn, theo hướng có lợi cho tập thể lao động 1.3 Cơ sở kinh tế của vấn đề đình công trong nền KTTT 1.3.1 Bản chất của đình công trong nền KTTT TBCN CNTB ngay từ khi mới ra đời đã... hết các nước BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM ----------------- CÔNG TRÌNH DỰ THI GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN “NHÀ KINH TẾ TRẺ – NĂM 2012” TÊN CÔNG TRÌNH: NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH Ở LẠI TP. HCM LÀM VIỆC CỦA CÁC SINH VIÊN NGOẠI TỈNH ĐANG THEO HỌC TẠI ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUỘC NHÓM NGÀNH: KHOA HỌC KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh –Năm 2012 PHẦN TÓM TẮT 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam. Tuy vậy, thành phố này đang phải đối diện với những vấn đề của một đô thị lớn có dân số tăng quá nhanh. Trong nội ô thành phố, đường sá ngày càng quá tải, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe. Môi trường của thành phố cũng đang ngày càng ô nhiễm. Trong những năm gần đây mật độ dân số của thành phố đang có xu hướng tăng lên nhanh chóng với phần lớn là dân nhập cư từ các tỉnh khác vào. Theo thống kê của trang web Wikipedia thì tính đến đầu năm 2012 trên địa bàn TP. HCM có 25 trường cao đẳng và 55 trường đại học, bao gồm các trường có trụ sở chính tại TP. HCM và các trường có cơ sở 2 tại đây. Hàng năm có trên 100.000 sinh viên nhập học tại TP. HCM, chiếm tỉ lệ lớn trong đó là các sinh viên ngoại tỉnh đến từ mọi miền tổ quốc và rất nhiều người trong số họ có ý định ở lại đây lập nghiệp và định cư. Như vậy một câu hỏi lớn được đặt ra đó là nguyên nhân nào khiến cho thành phần sinh viên ngoại tỉnh có ý định ở lại TP. HCM? Giải quyết được câu hỏi này tôi tin rằng sẽ có sự phân bổ và quản lý phù hợp hơn giữa các tỉnh thành trong việc thu hút và quản lý nguồn lực con người trong tương lai. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định ở lại TP. HCM làm việc của các sinh viên ngoại tỉnh. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu gồm hai bước, nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu sơ bộ bằng cách phỏng vấn sâu 20 sinh viên ngoại tỉnh đang theo học tại trường ĐH Kinh tế TP. HCM. Kết quả nghiên cứu này được dùng để hoàn chỉnh mô hình nghiên cứu và hiệu chỉnh các thang đo sử dụng từ những nghiên cứu trước. Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp định lượng thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn. Nghiên cứu thực hiện lấy mẫu thuận tiện với cỡ mẫu là 268, đối tượng phỏng vấn là những sinh viên ngoại tỉnh đang học tập tại ĐH Kinh tế TP. HCM. Việc xử lý số liệu, kiểm định thang đo và phân tích kết quả thông qua sử dụng phần mềm SPSS 16.0. 4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: Giới thiệu chung về đề tài. Chương này sẽ nêu lên lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Chương 2: Cơ sở lý thuyết và quy trình nghiên cứu. Chương này sẽ nêu lên những lý thuyết và bài nghiên cứu dùng làm cơ sở. Nêu lên mô hình nghiên cứu, bộ thang đo, thiết kế phiếu khảo sát, mẫu nghiên cứu. Chương 3: Phân tích kết quả nghiên cứu. Chương này sẽ •Re: Câu 3: Phân tích những luận điểm cơ bản của TT HCM về vấn đề dân tộc. Để thực hiện luận điểm: kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và CNXH, CN yêu nước với CN quốc tế của HCM trong tìn Bị khoá Trả lời Liên hệ Câu 1. phân tích nguồn gốc TT HCM. Trong những nguồn gốc đó nguồn gốc nào là quan trọng nhất, quyết định bản chất TT HCM? Tại sao?TRả Lời: 1- Nguồn gốc hình thành tthcm:a) Truyền thống văn hóa và tư tưởng tốt đẹp của dtvn: HCM là một trong những người co ưu tú của dt. Trong mấy nghỡn năm phát triển của lịch sử, dân tộc vn đó tạo ra anh hựng thời đại-HCM người anh hùng dân tộc. Tthcm, sự nghiệp và cuộc đời HCM bắt nguồn từ truyền thống của dân tộc.Chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước và giữ nựớc. Chủ nghĩa yêu nước là chuẩn mực cao nhất trong bảng giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc vn. HCM đó kế thừa và khỏi quỏt lờn một chõn lý: "Dõn ta cú mộtlũng nồng nàn yờu nước, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thỡ tinh thần ấy lại sụi nổi lờn, nú kết thành 1 làn súng vụ cựng to lớn và mạnh mẽ, nú lướt qua mọi sự khó khăn và nguy hiểm, nú nhấn chỡm mọi bề lũ cướp nước và bán nước".Tinh thần nhân nghĩa và truyền thống nhân nghĩa đoàn kết, tương thân, tương ái trong khó khăn, nguy hiểm. Bác nhấn mạnh 4 chữ: đồng lũng, đồng sức, đồng tỡnh, đồng minh.Truyền thống lạc quan yêu đời, niềm tin vào chớnh mỡnh, tinvào sự tất thắng của chõn lý và chớnh nghĩa dự phải vượt qua muôn ngàn khó khăn, gian khổ.+Truyền thống cần cự, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, ham học hỏi, mở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hóa bên ngoài làm giàu cho văn hóa vn. Chính nhờ tiếp thu truyền thống của dân tộc mà HCM đó tỡm thấy con đường đi cho dân tộc. "Lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phảichủ nghĩa cộng sản đó giỳp Tụi tin theo Lenin và đi theo quốc tế 3".b) Tinh hoa văn hóa nhân loại: Trước khi ra đi tỡm đường cứu nước, HCM đó được trang bị và hấp thụ nền Quốc học và Hánhọc khá vững vàng, chắc chắn. Trên hành trỡnh cứu nước, Người đó tiếp thu tinh hoa v/hóa nhân loại, vốn sống, vốn kinh nghiệm để làm giàu tri thức của mỡnh và phục vụ cho cmvn.+ Văn hóa phương Đông: Người đó tiếp thu tư tưởng của Nhogiáo, Phật giáo;, và tư tưởng tiến bộ của văn hóa phương đông.+ Nho giáo nói chung và Khổng giáo nói riêng là khoa học vềđạo đức và phép ứng xử, tư tưởng triết lý hành động, lý tưởng về 1 xh bỡnh trị. Đặc biệt nho giáo đè cao văn hóa, lễ giáo và tạo ra truyền thống hiếu học trong dân. Đây là tư tưởng tiến bộ hơn hẳn so với các học thuyết cổ đại là ngu dân để trị. Tuy nhiên HCM cũng phê phán Nho giáo có tư tưởng tiêu cực như bảo vệ chế độ Phong kiến, phân chia đẳng cấp-quân tử và tiểu nhân, chỉ đề cao nghề đọc sách. HCM đó chịu ảnh hưởng của nho giáo rất nhiều và bác dùng nho giáo như là phương tiện để chuyền tải chủ nghĩa M-L vàovn.+ Phật giáo vào vn từ sớm và có ảnh hưởng rất mạnh đối với vn. Phật giáo có tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, phật giáo có tư tưởng bỡnh đẳng, dân chủ hơn so với nho giáo. Phật giáo cũng đề cảo nếp sống đạo đức, trong sạch, chăm làm điều thiện, coi trọng lao động. Phật giáo vào vn kết hợp với chủ nghĩa yêu nước sống gắn bó với dõn, hũa vào cộng đồng chống kẻ thù chung của dân tộc là chủ nghĩa thực dân.+ Tư tưởng dân chủ tiến bộ như chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn có ảnh hưởng đến tư tưởng HCM. HCM là nhà mác-xít tỉnh táo và sáng suốt, biết khai thác những yếu tố tích cựccủa tư tưởng văn hóa phương đống để phục vụ cho sự nghiệpcủa ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2005 GVHD :ThS .NGUYỄN VĂN GIANG SVTH: TRIỆU HOÀNG PHƯƠNG 125 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ TP.HCM KHOA KỸ THUẬT CƠNG TRÌNH  PHẦN NỀN MĨNG ( 50%) ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH HÀNG HĨA TP. HCM GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : Th.S NGUYỄN VĂN GIANG SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRIỆU HỒNG PHƯƠNG LỚP : 05XD21 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2005 GVHD :ThS .NGUYỄN VĂN GIANG SVTH: TRIỆU HOÀNG PHƯƠNG 126CHƯƠNG 1. SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT VÀ PHƯƠNG ÁN MĨNG 6500550046500E D15500 55002365006500C B AHình 1.1 - Mặt bằng móng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2005 GVHD :ThS .NGUYỄN VĂN GIANG SVTH: TRIỆU HOÀNG PHƯƠNG 127LỚP 1: SÉT PHA CÁT TRẠNG THÁI DẺO CỨNGDUNG TRỌNG TỰ NHIÊN: 2150daN/m³DUNG TRỌNG ĐẨY NỔI : 1150daN/m³ĐỘ SỆT B: 0.28GÓC MA SÁT: 24 (độ)LỰC DÍNH : 1200daN/m²LỚP 2: SÉT PHA CÁT TRẠNG THÁI DẺO MỀMDUNG TRỌNG TỰ NHIÊN: 1850daN/m³DUNG TRỌNG ĐẨY NỔI : 884daN/m³ĐỘ SỆT B: 0.657GÓC MA SÁT: 16 (độ)LỰC DÍNH : 1000daN/m²LỚP 3: CÁT PHA TRẠNG THÁI DẺODUNG TRỌNG TỰ NHIÊN: 1920daN/m³DUNG TRỌNG ĐẨY NỔI : 996daN/m³ĐỘ SỆT B: 0.333GÓC MA SÁT: 18 (độ)LỰC DÍNH : 2500daN/m²LỚP 4: CÁTCH?T TRẠNG THÁI CHẴT VỪADUNG TRỌNG TỰ NHIÊN: 1900daN/m³DUNG TRỌNG ĐẨY NỔI : 939daN/m³GÓC MA SÁT: 28 (độ)LỰC DÍNH : 0 daN/m²LỚP 5: CÁT V? A VÀ HẠT TRUNG CHẶTDUNG TRỌNG TỰ NHIÊN: 1920daN/m³DUNG TRỌNG ĐẨY NỔI : 1013daN/m³GÓC MA SÁT: 33 (độ)LỰC DÍNH : 100daN/m²LỚP 6: CÁT THÔ LẪN CUỘI SỎI CHẶTDUNG TRỌNG TỰ NHIÊN: 2010daN/m³DUNG TRỌNG ĐẨY NỔI : 10764daN/m³GÓC MA SÁT: 35 (độ)LỰC DÍNH : 200daN/m²HK2HK1chiềudày(m)TênlớpĐộsâu(m)Mặt căt đòa chất+0.000-5.700-10.500-18.500-28.900-37.5005.7004.8008.00010.4008.600Lớp1Lớp2Lớp3Lớp4Lớp5Lớp6MNN-3.00021.500 Hình 1.2 - Mặt cắt địa chất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2005 GVHD :ThS .NGUYỄN VĂN GIANG SVTH: TRIỆU HOÀNG PHƯƠNG 1281.1. Kết quả số liệu địa chất Căn cứ kết quả khoan khảo sát tại các hố khoan, địa tầng tại vị trí xây dựng cơng trình bao gồm các lớp như sau: 1. Lớp 1: Sét pha dẻo cứng, bề dày 5.7m. Lớp 1 là sét pha dẻo cứng có khả năng chịu tải lớn, tính năng xây dựng tốt; tuy nhiên, với cơng trình cao tầng thì chiều dày lớp đất khá mỏng khơng thích hợp làm nền móng. Các chỉ tiêu cơ lý: - Độ ẩm tự nhiên W : 33.25% - Dung trọng tự nhiên w : 2.6 G/cm³ - Dung trọng khơ k : 2.15 G/cm³ - Dung trọng đẩy nổi dn : 1.15 G/cm³ - Khối lượng riêng  : 2.62 G/cm³ - Độ bão hòa G : 90.37% - Giới hạn chảyWL : 24% - Giới hạn dẻo WP : 11.5% - Độ sệt B : 0.28 - Mơ đun đàn hồi : 220 kG/cm² - Lực kết dính c : 0.12 kG/cm² - Góc nội ma sát  : 24 - Kết quả thí nghiệm SPT : 20 búa/30cm 2. Lớp 2: Sét pha, bề dày 4.8m. Lớp 2 là sét pha dẻo mềm có khả năng chịu tải yếu, tính năng xây dựng yếu, biến dạng lún lớn. Do đó khơng thể làm nền cho cơng trình được. Các chỉ tiêu cơ lý: - Độ ẩm tự nhiên W : 28.12% - Dung trọng tự nhiên w : 2.68 G/cm³ - Dung trọng khơ k : 1.85 G/cm³ - Dung trọng đẩy nổi dn : 0.884 G/cm³ - Khối lượng riêng  : 2.64 G/cm³ - Độ bão hòa G : 87.45% - Giới hạn chảyWL : 36% - Giới hạn dẻo WP : 22% - Độ sệt B : 0.657 - Mơ đun đàn hồi :100 kG/cm² - Lực kết dính c : 0.10 kG/cm² ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2005 GVHD :ThS .NGUYỄN VĂN GIANG SVTH: TRIỆU HOÀNG PHƯƠNG 129- Góc nội ma sát  : 16 - Kết quả thí nghiệm SPT : 10 búa/30cm 3. Lớp 3: Cát pha, bề dày 8m. Lớp 3 là cát pha dẻo có khả năng chịu tải trung bình, tính năng xây dựng trung bình, biến dạng lún trung bình, chiều dày lớp đất khá lớn (8m). Các chỉ tiêu cơ lý: - Độ ẩm tự nhiên W : 24.89% - Dung trọng tự nhiên w : 2.65 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2005 GVHD :ThS .NGUYỄN VĂN GIANG SVTH: TRIỆU HOÀNG PHƯƠNG 125 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ TP.HCM KHOA KỸ THUẬT CƠNG TRÌNH  PHẦN NỀN MĨNG ( 50%) ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH HÀNG HĨA TP. HCM GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : Th.S NGUYỄN VĂN GIANG SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRIỆU HỒNG PHƯƠNG LỚP : 05XD21 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2005 GVHD :ThS .NGUYỄN VĂN GIANG SVTH: TRIỆU HOÀNG PHƯƠNG 126CHƯƠNG 1. SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT VÀ PHƯƠNG ÁN MĨNG 6500550046500E D15500 55002365006500C B AHình 1.1 - Mặt bằng móng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2005 GVHD :ThS .NGUYỄN VĂN GIANG SVTH: TRIỆU HOÀNG PHƯƠNG 127LỚP 1: SÉT PHA CÁT TRẠNG THÁI DẺO CỨNGDUNG TRỌNG TỰ NHIÊN: 2150daN/m³DUNG TRỌNG ĐẨY NỔI : 1150daN/m³ĐỘ SỆT B: 0.28GÓC MA SÁT: 24 (độ)LỰC DÍNH : 1200daN/m²LỚP 2: SÉT PHA CÁT TRẠNG THÁI DẺO MỀMDUNG TRỌNG TỰ NHIÊN: 1850daN/m³DUNG TRỌNG ĐẨY NỔI : 884daN/m³ĐỘ SỆT B: 0.657GÓC MA SÁT: 16 (độ)LỰC DÍNH : 1000daN/m²LỚP 3: CÁT PHA TRẠNG THÁI DẺODUNG TRỌNG TỰ NHIÊN: 1920daN/m³DUNG TRỌNG ĐẨY NỔI : 996daN/m³ĐỘ SỆT B: 0.333GÓC MA SÁT: 18 (độ)LỰC DÍNH : 2500daN/m²LỚP 4: CÁTCH?T TRẠNG THÁI CHẴT VỪADUNG TRỌNG TỰ NHIÊN: 1900daN/m³DUNG TRỌNG ĐẨY NỔI : 939daN/m³GÓC MA SÁT: 28 (độ)LỰC DÍNH : 0 daN/m²LỚP 5: CÁT V? A VÀ HẠT TRUNG CHẶTDUNG TRỌNG TỰ NHIÊN: 1920daN/m³DUNG TRỌNG ĐẨY NỔI : 1013daN/m³GÓC MA SÁT: 33 (độ)LỰC DÍNH : 100daN/m²LỚP 6: CÁT THÔ LẪN CUỘI SỎI CHẶTDUNG TRỌNG TỰ NHIÊN: 2010daN/m³DUNG TRỌNG ĐẨY NỔI : 10764daN/m³GÓC MA SÁT: 35 (độ)LỰC DÍNH : 200daN/m²HK2HK1chiềudày(m)TênlớpĐộsâu(m)Mặt căt đòa chất+0.000-5.700-10.500-18.500-28.900-37.5005.7004.8008.00010.4008.600Lớp1Lớp2Lớp3Lớp4Lớp5Lớp6MNN-3.00021.500 Hình 1.2 - Mặt cắt địa chất ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2005 GVHD :ThS .NGUYỄN VĂN GIANG SVTH: TRIỆU HOÀNG PHƯƠNG 1281.1. Kết quả số liệu địa chất Căn cứ kết quả khoan khảo sát tại các hố khoan, địa tầng tại vị trí xây dựng cơng trình bao gồm các lớp như sau: 1. Lớp 1: Sét pha dẻo cứng, bề dày 5.7m. Lớp 1 là sét pha dẻo cứng có khả năng chịu tải lớn, tính năng xây dựng tốt; tuy nhiên, với cơng trình cao tầng thì chiều dày lớp đất khá mỏng khơng thích hợp làm nền móng. Các chỉ tiêu cơ lý: - Độ ẩm tự nhiên W : 33.25% - Dung trọng tự nhiên w : 2.6 G/cm³ - Dung trọng khơ k : 2.15 G/cm³ - Dung trọng đẩy nổi dn : 1.15 G/cm³ - Khối lượng riêng  : 2.62 G/cm³ - Độ bão hòa G : 90.37% - Giới hạn chảyWL : 24% - Giới hạn dẻo WP : 11.5% - Độ sệt B : 0.28 - Mơ đun đàn hồi : 220 kG/cm² - Lực kết dính c : 0.12 kG/cm² - Góc nội ma sát  : 24 - Kết quả thí nghiệm SPT : 20 búa/30cm 2. Lớp 2: Sét pha, bề dày 4.8m. Lớp 2 là sét pha dẻo mềm có khả năng chịu tải yếu, tính năng xây dựng yếu, biến dạng lún lớn. Do đó khơng thể làm nền cho cơng trình được. Các chỉ tiêu cơ lý: - Độ ẩm tự nhiên W : 28.12% - Dung trọng tự nhiên w : 2.68 G/cm³ - Dung trọng khơ k : 1.85 G/cm³ - Dung trọng đẩy nổi dn : 0.884 G/cm³ - Khối lượng riêng  : 2.64 G/cm³ - Độ bão hòa G : 87.45% - Giới hạn chảyWL : 36% - Giới hạn dẻo WP : 22% - Độ sệt B : 0.657 - Mơ đun đàn hồi :100 kG/cm² - Lực kết dính c : 0.10 kG/cm² ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2005 GVHD :ThS .NGUYỄN VĂN GIANG SVTH: TRIỆU HOÀNG PHƯƠNG 129- Góc nội ma sát  : 16 - Kết quả thí nghiệm SPT : 10 búa/30cm 3. Lớp 3: Cát pha, bề dày 8m. Lớp 3 là cát pha dẻo có khả năng chịu tải trung bình, tính năng xây dựng trung bình, biến dạng lún trung bình, chiều dày lớp đất khá lớn (8m). Các chỉ tiêu cơ lý: - Độ ẩm tự nhiên W : 24.89% - Dung trọng tự nhiên w : 2.65
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

ề bong việc b ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu - Quyet dinh 20 2017 Tp HCM

bong.

việc b ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu Xem tại trang 1 của tài liệu.
6s | Hồ SƠ xây dựng, ban hành thang bảng lương của ngành | Vĩnh viễn khoa học, công nghệ và báo cáo thực hiện - Quyet dinh 20 2017 Tp HCM

6s.

| Hồ SƠ xây dựng, ban hành thang bảng lương của ngành | Vĩnh viễn khoa học, công nghệ và báo cáo thực hiện Xem tại trang 5 của tài liệu.
87 | công trình xây dựng trong điều kiện địa chất, địa hình đặc biệt công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa; - Quyet dinh 20 2017 Tp HCM

87.

| công trình xây dựng trong điều kiện địa chất, địa hình đặc biệt công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa; Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Các hình thức khen thưởng của Chủ tịch Nước và Thủ| Vĩnh viễn 124 tướng Chính phủ - Quyet dinh 20 2017 Tp HCM

c.

hình thức khen thưởng của Chủ tịch Nước và Thủ| Vĩnh viễn 124 tướng Chính phủ Xem tại trang 9 của tài liệu.