0

BIEN PHAP THI CÔNG SAN nền, ĐƯỜNG GIAO THÔNG nội bộ,

68 848 5
  • BIEN PHAP THI CÔNG SAN nền, ĐƯỜNG GIAO THÔNG nội bộ,

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2017, 10:41

PHẦN I: GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH Vị trí xây dựng: Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án San lấp mặt xây dựng đường giao thông ra, vào Cảng hàng không Thọ Xuân Sở giao thông vận tải Thanh Hóa làm chủ đầu tư Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA Giao thông II Thanh Hóa Vị trí xây dựng: Trong khu vực Cảng hàng không Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân Địa hình: Khu vực thi công nằm khu qui hoạch Cảng hàng không Thọ Xuân, giao thông lại tương đối thuận lợi Các tiêu thiết kế: a) San lấp mặt - Phạm vi san lấp: Được khống chế mốc MQH5B, MQH5A, MQH7A, MQH7B với diện tích khoảng: 500m x 270m = 135.000m2 - Giải pháp kỹ thuật: + Đào vét hữu đắp trả lại cát đạt độ chặt K≥0,9, sau đắp đất đầm lèn đạt độ chặt K≥0,9 + Cao độ san nền: Tại khu vực nhà ga cao độ đắp thấp cao độ mặt đường tuyến số 0,25cm; khu vực lại thấp mặt đường xung quanh 68cm + Hướng dốc san theo hướng Tây Bắc → Đông Nam Sân đỗ số → Đường từ QL47 vào Cảng (đoạn đường 2,5Km tại) + Độ dốc mái ta luy: 1/1,5; mái trồng cỏ bảo vệ b) Xây dựng đường giao thông: - Xây dựng 03 tuyến đường với tổng chiều dài L=854,71m Chiều dài tuyến 01: L=245,75m; Chiều dài tuyến 02: L=398,83m; Chiều dài tuyến 03: L=210,13m - Cao độ khống chế theo mặt đường trục từ QL47 vào Cảng hàng không (đường 2,5Km tại) mặt bê tông bãi đỗ số 04 - Vị trí tọa độ khống chế: Tọa độ khống chế thể vẽ thi công - Quy mô mặt cắt ngang Bn=8,5m; Bm=7,5m; Bl=2x0,5=1,0m; riêng đoạn Km0+155,06-Km0+398,83 thuộc tuyến số (trước cửa nhà ga) có quy mô Bn=11,5m; Bm=10,5m; Bl=2x0,5=1,0m - Kết cấu đường: Đào vét đất không thích hợp, đắp trả lại cát đạt độ chặt K≥0,95, sau đắp đất đầm lèn đạt độ chặt K≥0,95 Riêng lớp đáy kết cấu áo đường dày 50cm, đầm lèn đạt độ chặt K≥0,98 Độ dốc mái ta luy 1/1,5 - Nút giao: Có 02 nút giao đường từ QL47 vào Cảng với tuyến 01 tuyến 02 Bán kính R=20m; Cao độ nút giao khống chế cao độ đường vào cảng; kết cấu nền, mặt đường đường vào nhà ga Gói thầu số 06: San lấp mặt XD hệ thống đường giao thông ra, vào Cảng hàng không Thọ Xuân Các điểm đấu nối giao tuyến số 01, tuyến số 02 tuyến số 03 thiết kế điểm giao đường nội bộ, cao độ, độ dốc khống chế tuyến - Kết cấu mặt đường: + Bê tông nhựa hạt trung (C19) dày 7cm + Tưới nhựa thấm bám TCN 1,0kg/m2 + Móng cấp phối đá dăm loại I dày 15cm + Móng cấp phối đá dăm loại II dày 30cm + Eyc = 155Mpa + Dốc ngang mặt imặt =2%, dốc ngang lề ilề =4% - Thoát nước dọc: Thoát nước rãnh xương cá hình thang kích thước rãnh (0,6+1,8)x0,6m Tổng chiều dài rãnh 915m - Thoát nước ngang: Xây dựng 03 cống độ 1m Km0+21,5; Km0+165,53; Km0+387,31 (Tuyến số 02); cống độ 1,5m Km0+21,5 (Tuyến số 01); cống độ 1m Km 0+194,42 (tuyến số 03) Cống thiết kế: Tải trọng thiết kế H30-XB80; Kết cấu thân, móng mố, tường cánh bê tông M150 đặt lớp đá dăm đệm dày 10cm Mũ mố BT M200, dầm BT M250 Gia cố thượng hạ lưu BTXM M150 Đắp trả lớp 1520cm đạt độ chặt K≥0,95 c) Đường tránh (đường vào sân đỗ máy bay số 4): - Chiều dài tuyến: 260,09m; Điểm đầu giao với đường bê tông tại; điểm cuối giao với mặt sân đỗ số (tọa độ điểm đầu điểm cuối thể hồ sơ) - Mặt cắt ngang: Đoạn Km0-Km0+139,33 có Bn=8,5m; Bm=7,5m; Bl=2x0,5=1,0m; vuốt nối Bn=6,5m; Bm=5,5m Bl=2x0,5=1m đoạn Km0+149,07- Km0+221,48 - Nền đường: Nền đường đào với mái ta luy 1/1; đắp mái ta luy1/1,5 Nền đường đắp xáo xới đầm lèn đạt độ chặt K≥0,98 - Mặt đường: Mặt đường láng nhựa, móng cấp phối đá dăm; độ dốc mặt đường i=3%; độ dốc lề đường i = 4% + Kết cấu đường cũ đoạn Km0+00-:-Km0+139.33m: * Láng nhựa lớp dày 2,5cm, nhựa 3,0Kg/m2 Gói thầu số 06: San lấp mặt XD hệ thống đường giao thông ra, vào Cảng hàng không Thọ Xuân * Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0Kg/m2 * Bù vênh cấp phối đá dăm loại I + Kết cấu đường đoạn Km0+139,33-:-Km0+260,09: * Mặt đường LN lớp dày 2.5cm TCN 3.0kg/m2 * Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1.0Kg/m2 * Cấp phối đá dăm loại I dày 15cm * Cấp phối đá dăm loại II dày 18cm * Đắp xáo xới lu lèn đạt K≥0,98, dày 30cm - Thoát nước ngang: Thiết kế 02 cống tròn D=1,5m Km 0+194,87 Km0+143,79 Kết cấu thân, móng, tường cánh, tường đầu cống BT mác 150 đặt lớp đá dăm đệm dày 10cm Ống cống BTCT mác 200, có mối nối âm dương Gia cố thượng hạ lưu BTXM mác 150 Đắp trả lớp 15-20cm đạt độ chặt K≥0,95 - Thoát nước dọc chảy tỏa vào rãnh đào hình thang, kích thước (0,4+1,2)x0,4 - Nút giao đầu tuyến: Đường cong hướng phía Trung đoàn có bán kính R=26,5m; hướng bãi đỗ số R=15m; Kết cấu mặt nút giao theo kết cấu mặt đường đường cũ Cao độ khống chế cao độ đường BT - Xây dựng cổng vào kho xăng: Phá bỏ cột cổng cũ, xây dựng cột cổng gạch xây VXM M75 kích thước (600x600x2500), móng lõi cột BTCT M150, cổng sắt tận dụng di chuyển lắp dựng vào cột xây - Thanh lý hàng rào thép để san lấp chiều dài 892m thiết kế hàng rào an ninh hai bên tuyến tránh nối hàng rào sân đỗ máy bay đảm bảo khai thác hàng không dân dụng: kết cấu trụ ống thép Φ76mm, đế BTXM M150 kích thước 30x30x50cm, tường lưới thép B40 hàn đính thép Φ6, chiều cao 2.0m, chiều dài 514m d) Hệ thống thoát nước khu vực: - Xây dựng mương thoát nước từ hồ Vĩnh Chinh chảy sông Nhà Lê; mặt cắt kênh hình thang, bề rộng đáy Bđ = 5m, độ dốc dọc đáy kênh i = 0,3%, độ dốc mái Gói thầu số 06: San lấp mặt XD hệ thống đường giao thông ra, vào Cảng hàng không Thọ Xuân kênh 1/1 (riêng đoạn Km0+158,97 ÷ Km0+183,95 xử lý mái taluy 1/0,75 tránh cột điện); Gia cố mái ta luy đáy kênh đá hộc VXM M100 dày 30cm đoạn Km0+52,2 ÷ Km0+308,43; đoạn từ Km0+158.97-:-Km0+183.95 dài L=25m có mái 1/0,75 cắm chân khay sâu 1,0m rộng 0,5m Đoạn qua khu vực ruộng lúa Km0+319,93 ÷ Km0+425,87 không gia cố; - Dọc theo mương, vị trí giao cắt với tuyến đường nối từ trung tâm thị trấn Sao Vàng Cảng hàng không Thọ Xuân, thiết kế 02 cầu KĐ5,4m Km0+155,37 Km0+314,93 mương thoát nước Kết cấu cầu mố nhẹ: Kết cấu thân, móng mố, tường cánh bêtông M150 đặt lớp đá dăm đệm dày 10cm Mũ mố, dầm bản, lan can BTCT M300, chuyển tiếp BTCT M250 Gia cố thượng hạ lưu BTXM M150 Đắp trả đắp lòng mố, vuốt nối đắp lớp 15-20cm đạt độ chặt K≥0,95 - Thoát nước khu vực san lấp gần sân đỗ số 4: Đào mương đất khơi dòng kích thước hình thang đáy 1,0 mái taluy đào 1/1; Chiều dài mương đất L=356.82m Đầu mương đón nước từ hạ lưu 02 cống tròn Đ=1,5m (qua đường tránh), chạy dọc theo phạm vi san lấp cuối mương thiết kế 01 cống tròn kép ĐK=2x1,5m qua đường bê tông hữu chảy suối Rào Kết cấu thân, móng, tường cánh, tường đầu cống BT mác 150 đặt lớp đá dăm đệm dày 10cm Ống cống BTCT mác 200, có mối nối âm dương Gia cố thượng hạ lưu BTXM mác 150; Đắp trả lớp 15-20cm đạt độ chặt K≥0,95 Hoàn trả mặt đường BTXM mác 300 dày 22cm PHẦN II YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT I.Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu ST T Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn Ký hiệu Công tác trắc địa công trình XD Cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCXD 309 - 2004 TCVN 7570: 2006 TCVN 7572: 2006 Cát xây dựng - phương pháp xác định tiêu TCVN 4376-86 TCVN 337 đến 346: 86 lý TCXD 127: 85 Cát, đá, sỏi xây dựng TCVN 1770 TCVN 1721-87 Gói thầu số 06: San lấp mặt XD hệ thống đường giao thông ra, vào Cảng hàng không Thọ Xuân ST T Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn Ký hiệu 10 TCNV 4085-2011 TCXD 170-1989 TCVN 4029 – 4032 – 85 TCVN: 4030: 2003 TCVN 6016:2011 TCVN 6017: 95 TCVN 141: 2008 22TCN 202:89 Đất xây dựng TCVN 4195-4202: 95 Bê tông nặng - lấy mẫu, chế tạo bảo dưỡng mẫu TCVN 3105-1993 11 thử Bê tông nặng - phương pháp thử độ sụt 12 13 14 Kết cấu gạch đá Kết cấu thép - Gia công lắp ráp nghiệm thu Xi măng Poolăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 3106-1993 15 16 Thí nghiệm xác định cường độ BTXM TCVN 3118-1993 Hướng dẫn pha trộn sử dụng vữa xây dựng TCVN 4459-1987 Nước cho bê tông vữa TCVN 4506-87 TCVN 2655-2671-78 Kết cấu BT BTCT TCXD 9115: 2012 Kết cấu bê tông bê tông cốt thép toàn khối – Quy TCVN 4453-1995 17 19 phạm thi công nghiệm thu Thép cốt bê tông TCVN 1651-2008 Công tác hoàn thiện XD-Thi công nghiệm TCXD 303-2006 20 21 22 thu Quy phạm an toàn xây dựng TCVN 5308-1991 Nghiệm thu công trình xây dựng TCVN 4091-1985 Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi TCVN 8819:2011 23 công nghiệm thu Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo TCVN 8820:2011 24 phương pháp Marshall Lớp móng cấp phối đá dăm kết cấu áo TCVN 8859:2011 25 26 đường ô tô - Vật liệu, thi công nghiệm thu Công tác móng – thi công nghiệm thu TCVN 9361:2012 Lớp móng CPĐD tiến hành thi công Theo quy trình 22 27 nghiệm thu TCN 334-06 Công tác thi công cống tròn BTCT theo quy TCN 266-2000 28 trình thi công nghiệm thu cầu cống Công tác thi công đất, tiêu chuẩn thi công 29 nghiệm thu Các tiêu chuẩn khác có liên quan TCVN 4447 - 2012 Gói thầu số 06: San lấp mặt XD hệ thống đường giao thông ra, vào Cảng hàng không Thọ Xuân II Các yêu cầu nguồn gốc, chất lượng vật tư, thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật: Yêu cầu chung: - Mọi vật tư, vật liệu, thiết bị Nhà thầu đưa vào thi công xây dựng cho gói thầu phải đáp ứng yêu cầu thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật hành Trong HSĐX nhà thầu nêu rõ về: Tên, mác, quy cách, chất lượng nguồn gốc vật tư, vật liệu, thiết bị nói Vật tư, vật liệu đưa vào thi công phải có chứng kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng - Các vật liệu kiểm tra Nhà thầu cung cấp giao đến phòng thí nghiệm sau khí có thỏa thuận Chủ đầu tư Chủ đầu tư có quyền kiểm định loại vật liệu sử dụng cho công trình vào lúc nơi lưu giữ Yêu cầu vật liệu chính: 2.1 Xi măng: Theo yêu cầu kỹ thuật công trình, Xi măng sử dụng xi măng Pooclăng PCB 30 PCB40 nhà máy Xi măng Bỉm Sơn Nghi Sơn theo tiêu chuẩn Xi măng Pooc lăng TCVN 6016 Xi măng giao dạng có bao bì nguyên niêm phong nhãn mác bao, xi măng phải có đủ công trình để đảm bảo thi công liên tục sử dụng thời gian ngắn luân chuyển, tránh trường hợp xi măng để lâu, chất lượng Xi măng chuyến đến công trình bảo quản tốt để chống bị ngấm nước, bị ẩm khí hậu Xi măng xếp kho phải có cao 30 cm so với mặt đất, xếp không cao 09 bao Phải thông thoáng chống ẩm ướt Xi măng trước sử dụng phải kiểm tra chất lượng Bất kỳ xi măng chứa công trường không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật hành Nhà thầu phải đưa khỏi công trình 2.2 Cát: Cát sử dụng cho bê tông, xây trát dung cát mỏ cát Sông Chu, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 4453-1995 TCVN 1770-86 Trước sử dụng phải làm thí nghiệm để kiểm tra chất lượng cát - Hàm lượng bùn, bùn sét cát tinh tính theo tỉ lệ (%) không vượt 3% - Hàm lượng muối ≤ 1% theo khối lượng - Hàm lượng mica ≤ 1% theo khối lượng - Trong cát sét, đất pha cát hay tạp chất dạng hòn, cục, chất hữu Nếu thi công bê tông bơm, cát phải có hàm lượng: + Hạt nhỏ 0.14 mm chiếm 5-7% khối lượng + Cỡ hạt 0.3 mm chiếm từ 15-20% khối lượng 2.3 Đá loại: Gói thầu số 06: San lấp mặt XD hệ thống đường giao thông ra, vào Cảng hàng không Thọ Xuân - Đá loại lấy từ mỏ đá Yên Lâm, đơn vị thi công lấy mẫu loại làm thí nghiệm phù hợp với quy định TCVN 4453-95 TCVN 1711-86 Trình kết thí nghiệm với Kỹ sư TVGS chấp thuận trước đưa vào sử dụng - Đối với kết cấu bê tông cốt thép, kích thước hạt lớn không lớn khoảng cách thông thủy nhỏ cốt thép 1/3 chiều dài nhỏ kết cấu công trình 2.4 Đất: - Đất dùng để thi công đắp đường san lấp khai thác Đồi Ổi, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân TVTK lập hồ sơ khảo sát, thí nghiệm, đánh giá chất lượng, trữ lượng điều kiện khác Chủ đầu tư phê duyệt định cho nhà thầu khai thác; phần đất tận dụng từ công tác đào nền, đào mương, kết thí nghiệm cho thấy chúng đáp ứng yêu cầu, phù hợp với quy định TCVN 4195-4202:95 2.5 Nước: - Nước dùng cho bê tông công tác xây trát nước dùng cho sinh hoạt, phải lấy mẫu thí nghiệm phân tích phù hợp với tiêu chuẩn quy định nước cho bê tông vữa theo tiêu chuẩn TCVN 4506-87 - Theo TCVN 4453-87 TCVN 5724-93, nước dùng để trộn bê tông, vữa bảo dưỡng bê tông phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506-87 Không dùng nước thải công nghiệp, nước cống, nước bẩn ao hồ có nhiều bùn, nước có dầu mỡ - Để có nguồn nước đảm bảo chất lượng đủ số lượng phục vụ thi công, khoan thăm dò tìm nguồn nước sạch, tạp chất ảnh hưởng đến độ ninh kết hóa cứng bình thường Xi Măng đưa thí nghiệm đạt yêu cầu đưa vào sử dụng 2.6.Thép: - Cốt thép sử dụng trong công trình chủng loại, qui cách theo yêu cầu thiết kế, thép bao gồm thép tròn trơn thép gai tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 1651 -2008; TCVN 4453 - 1995 - Cốt thép đem sử dụng không bị gỉ sét, không sơn, không dính dầu mỡ, đất bùn hay vật liệu khác làm ảnh hưởng đến độ bám dính bê tông với cốt thép - Kích thước tiêu chuẩn hay chiều dài cốt thép không nhỏ kích thước ghi vẽ, có đầy đủ giấy chứng nhận nguồn gốc chứng nhận nhà sản xuất thép - Mỗi lô thép giao đến công trường có kèm theo: + Giấy chứng nhận nguồn gốc từ nhà cung cấp thép + Việc thử nghiệm cốt thép làm phòng thí nghiệm - Sử dụng thép nhóm AI có Ra= 2100 kg/cm2 AII có Ra=2700kg/cm2 công ty Gang thép Thái Nguyên Hòa Phát Thép tập kết công trường phải có đầy đủ nhãn Gói thầu số 06: San lấp mặt XD hệ thống đường giao thông ra, vào Cảng hàng không Thọ Xuân mác, chứng nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ lô hàng rõ ràng Trước sử dụng phải tiến hành lấy mẫu thí nghiệm xác định thông số kỹ thuật tiêu lý thép - Toàn thép trước sau gia công phải đặt mái che kê cao 45cm cách mặt đất - Cốt thép phải làm trước đặt vào ván khuôn, đảm bảo không gỉ, không dính dầu, mỡ chất có hại đổ bê tong 2.7 Cấp phối đá dăm: Cấp phối đá dăm loại mua mỏ đá Yên Lậm Cấp phối đá dăm loại I (dùng làm lớp móng trên): Toàn cốt liệu (kể hạt thô mịn) sản phẩm nghiền từ đá sạch, không lẫn đá phong hóa hữu Cấp phối đá dăm loại II (dùng làm lớp móng dưới): Cốt liệu loại đá khối nghiền cuội sỏi nghiền, cỡ hạt nhỏ từ 2,36mm trở xuống khoáng vật tự nhiên không nghiền (bao gồm đất dính) không vượt 50% khối lượng đá dăm cấp phối Nếu thành phần tự nhiên cần phải trộn thêm thành phần cấp phối khác để đảm ứng yêu cầu kích cỡ hạt độ liên kết công tác trộn tuân thủ theo quy định mục 4.2 nêu Vật liệu trộn phải lấy từ mỏ vật liệu mà TVGS thông qua, không lẫn sét hay đất cục dạng cứng không chứa 15% lượng hạt giữ lại sàng 4,75mm (Số 4) theo quy trình AASHTO T 112 + Vật liệu phải thỏa mãn tất tiêu lý yêu cầu quy định bảng sau: Bảng thành phần hạt cấp phối đá dăm: Kích cỡ mắt sàng Tỷ lệ lọt sàng% theo khối lượng Dmax=37,5mm Dmax=25mm vuông(mm) 50 100 100 37.5 95-100 100 25 95-100 79-90 19 58-78 67-83 9,5 39-59 49-64 4,75 24-39 34-54 2,36 15-30 25-40 0,425 7-19 12-24 0,075 2-12 2-12 Dmax= 19mm 100 100 100 90-100 58-73 39-59 30-45 13-27 2-12 Bảng tiêu lý yêu cầu vật liệu CPĐD TT Chỉ tiêu kỹ thuật Cấp phối đá dăm Phương pháp Gói thầu số 06: San lấp mặt XD hệ thống đường giao thông ra, vào Cảng hàng không Thọ Xuân Loại1 Độ hao Angeles mòn Los- cốt liệu(LA), % Chỉ số sức chịu tải CBR Loại thí nghiệm 22 TCN 31804 22TCN 332-06 độ chặt K98, ngâm nước 96 giờ, % Gới hạn cháy(WL), % AASHTO T89- Chỉ số dẻo(Ip), % 02 AASHTO T9002 Chỉ số PP=Chỉ số dẻo Ipx% lượng lọt sàng 0,075mm Hàm lượng hạt thoi dẹt, TCVN % Độ chặt đầm nén(K 87 22 TCN 333- 1772- 06( p.pháp IID) Nhà thầu đệ trình kết thí nghiệm mẫu vật liệu đối chứng lên Kỹ sư tư vấn để xem xét, chấp thuận trước khai thác, tập kết đưa vật liệu vào sử dụng công trường 2.8 Bê tông nhựa: Nhựa đường, Nhà thầu dùng nhựa Singapo mua thành phố Thanh Hóa Sử dụng thùng để vận chuyển cốt liệu tới xưởng trộn Không cho phép trộn trước vật liệu khác loại khác nguồn cung cấp Khi chọn nguồn cung cấp cốt liệu, Nhà thầu xét đến khả nhựa đường bị hút vào cốt liệu Sự thay đổi hàm lượng nhựa mức độ hút nhựa cốt liệu lớn so với tính toán không coi sở cho việc thương lượng đơn giá hỗn hợp nhựa + Cốt liệu thô Cốt liệu thô phải loại đá nghiền sạch, rắn chắc, bền, đồng kích cỡ mà không Gói thầu số 06: San lấp mặt XD hệ thống đường giao thông ra, vào Cảng hàng không Thọ Xuân bẹt dài, không lẫn đá có phủ bụi bẩn chất có hại khác Tuyệt đối không dùng cuội sỏi chưa nghiền đá dăm xay từ đá mác-nơ, sa thạch sét, diệp thạch sét Cốt liệu thô phải sạch, không lẫn bụi đất, lượng hạt mịn lọt qua sàng #200 phải không vượt 1% Để đảm bảo yêu cầu rửa cốt liệu thiết bị phù hợp Độ ép nát cốt liệu thô không lớn 12% Độ hao mòn cốt liệu thô không lớn 20% ứng với 500 vòng quay (theo thí nghiệm xác định độ mài mòn đá dăm theo TCVN 1772-87 Đá sỏi xây dựng phương pháp thử, tiêu chuẩn AASHTO tương đương T96) Tỷ lệ hao hụt khối lượng thí nghiệm cốt liệu thô theo AASHTO T104 (thí nghiệm độ vững cốt liệu dung dịch Sulfat, với chu kỳ) không vượt 12% Khi tiến hành xác định khả dính bám nhựa cốt liệu (theo AASHTO T182), yêu cầu diện tích bọc nhựa cốt liệu không nhỏ 95% Chỉ số dẹt cốt liệu thô xác định theo 22 TCVN 57-84 không lớn 10% Cốt liệu thô Tư vấn giám sát chấp nhận qua thí nghiệm phòng chứng minh đáp ứng yêu cầu bảng phần dẫn kỹ thuật + Cốt liệu mịn Cốt liệu mịn phải cát thiên nhiên đá nghiền, hỗn hợp loại Riêng với lớp bê tông nhựa tạo nhám (hỗn hợp BTN cấp phối không liên tục) cốt liệu mịn phải loại đá nghiền Đá nghiền sản xuất từ loại đá sạch, không lẫn sét bùn, thỏa mãn yêu cầu chất lượng cốt liệu thô mục 5.2 Khi sử dụng cốt liệu mịn hỗn hợp đá nghiền cát thiên nhiên loại đưa vào xưởng trộn loại thùng riêng biệt để kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ trộn Lượng hạt bụi (lọt qua sàng #200) không vượt 4% giá trị đương lượng cát phải nhỏ 80 xác định theo AASHTO T176 + Bột khoáng Bột khoáng bao gồm bột đá vôi, bột đá đôlômit, xi măng Portland, tro bay, bột lò nung xi măng khoáng chất không dẻo, lấy từ nguồn Tư vấn giám sát Gói thầu số 06: San lấp mặt XD hệ thống đường giao thông ra, vào Cảng hàng không Thọ Xuân - Việc giám sát, kiểm tra tiến hành thường xuyên trước rải, rải sau rải lớp bê tông nhựa - Kiểm tra giám sát việc chế tạo hốn hợp bê tông nhựa trại trộn: + Kiểm tra hoạt động bình thường phận thiết bị trạm trộn trước hoạt động: Kiểm định lại lưu lượng phận cân đong cốt liệu nhựa, độ xác chúng; Kiểm định lại đặc trưng phận trộn; Chạy thử máy, điều chỉnh xác thích hợp với lý lịch máy; Kiểm tra điều kiện để đảm bảo an toàn lao động bảo vệ môi trường máy hoạt động + Kiểm tra thiết bị chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa + Kiểm tra theo dõi thông tin thể bảng điều khiển trạm trộn để điều chỉnh xác: Lưu lượng phận cân đong; Lưu lượng bơm nhựa; Lưu lượng thiết bị vận chuyển bột khoáng; Khối lượng hồn hợp mẻ trộn thời gian trộn mẻ; Nhiệt độ độ ẩm cốt liệu khoáng rang nóng; Nhiệt độ nhựa; Các sai số cho phép cân đong vật liệu khoáng ± 3% khối lượng loại vật liệu tương ứng Sai số cho phép cân lượng nhựa ± 1,5% khối lượng nhựa Cứ ngày phải lấy mẫu đá kiểm tra lần, xác định hàm lượng bụi sét, thành phần cỡ hạt, lượng hạt dẹt Ngoài phải lấy mẫu kiểm tra có loại đá mới, Cần phối hợp kiểm tra chất lượng vật liệu đá nơi sản xuất đá trước chở tới trạm trộn Cứ ngày phải lấy mẫu cát kiểm tra lần, xác định môđun đọ lớn cát (Mk), thành phần hạt, hàm lượng bụi sét Ngoài phải kiểm tra có hạt cát Sau mưa, trước đưa vật liệu đá, cát vào sấy, phải kiểm tra độ ẩm chúng để điều chỉnh khối lượng cân đong thời gian sấy Gói thầu số 06: San lấp mặt XD hệ thống đường giao thông ra, vào Cảng hàng không Thọ Xuân + Kiểm tra chất lượng bột khoáng theo tiêu nêu cho lần nhập Ngoài ra, ngày lần kiểm tra xác định thành phần hạt độ ẩm + Đối với nhựa đặc, yêu cầu trên, phải kiểm tra ngày lần độ kim lún 250C mẫu nhựa lấy từ thùng nấu nhựa sơ + Kiểm tra chất lượng hỗn hợp bê tông nhựa khỏi thiết bị trộn: Kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp mẻ trộn; Kiểm tra mắt chất lượng trộn hỗn hợp; Kiểm tra tiêu lý hỗn hợp bê tông nhựa trộn xong Trong hoạt động trạm trộn phải lấy mẫu kiểm tra lag lần cho công chức chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa Đối với trạm có năn suất lớn lấy mẫu thí nghiệm tiêu cho 200 hỗn hợp công thức chế tạo Dung sai cho phép so với cấp phối hạt hàm lượng nhựa công thức thiết kế cho hỗn hợp bê tông nhựa không vượt giá trị cho bảng sau: Dung sai cho phép so với cấp phối hạt lượng nhựa thiết kế cho hỗn hợp BTN Cỡ hạt Dung sai cho phép % Cỡ hạt từ 15mm trở lên Cỡ hạt từ 10mm đến 5mm Cỡ hạt từ 2.5 mm đến 1.25 mm Cỡ hạt từ 0.63 mm đến 0.315 Dụng cụ PP kiểm tra ±8 ±7 ±6 Bằng sàng ±5 mm Cỡ hạt 0.074 mm ±2 Hàm lượng nhựa ± 0.1 Các tiêu lý mẫu bê tông nhựa phải thoả mãn yêu cầu nêu Tất số liệu kiểm tra phải lưu giữ - Kiểm tra trước rải bê tông nhựa trường + Kiểm tra chất lượng lớp móng: Kiểm tra độ cao mặt lớp móng máy thuỷ bình; Kiểm tra độ phẳng mặt lớp móng thước dài 3m; Kiểm tra độ dốc ngang móng thước mẫu máy thuỷ bình; Kiểm tra độ dốc dọc móng; Kiểm tra độ sach độ khô móng mắt; Gói thầu số 06: San lấp mặt XD hệ thống đường giao thông ra, vào Cảng hàng không Thọ Xuân Kiểm tra kỹ thuật tưới nhựa dính bám mắt; Kiểm tra chất lượng bù vênh, vá ổ gà, xử lý đường nứt mặt đường cũ làm móng + Kiểm tra vị trí cọc tim cọc giới hạn vệt rải Kiểm tra dây căng cữ Kiểm tra chắn mép mặt đường Kiểm tra độ căng cao độ dây chuẩn đầm chuẩn ( Khi dùng máy rải có phận điều chỉnh tự động cao độ rải) + Kiểm tra mắt thành mép mối nối ngang, dọc vệt rải ngày hôm trước, ( Thẳng đứng bôi nhựa dính bám) + Trước rải lớp bề mặt đường bê tông nhựa lớp Phải kiểm tra lớp dưới, lớp phải thoã mãn yêu cầu nêu phải nghiệm thu lớp (lớp bù vênh) - Kiểm tra rải lu lèn lớp bê tông nhựa + Kiểm tra chất lượng hỗn hợp chuyển xe nhiệt kế trước đổ vào phếu máy rải Nhiệt độ không 130 0C (-100C) Kiểm tra hỗn hợp chuyến xe mắt ( mức độ trộn đều, nhiều nhựa thiếu nhựa, phân tầng ) + Trong trình rải thường xuyên kiểm tra độ phẳng thước dài 3m, chiều dày lớp rải que sắt có đánh dấu mức rải quy định ) phương tiện đại), độ dốc ngang mặt đường; kiểm tra phối hợp cao đạc + Kiểm tra chất lượng bù phụ, gọt bỏ chỗ lồi lõm công nhân + Kiểm tra mối nối dọc ngang mắt, đảm bảo mối nối thẳng, mặt nối không rỗ, không lồi lõm, không bi khấc + Kiểm tra chất lượng lu lèn lớp bê tông nhựa trình máy lu hoạt động Sơ đồ lu, phối hợp loại lu, tốc độ lu giai đoạn, áp suất bánh hơi, hoạt động phận chấn động lu chấn động, nhiệt độ lúc bắt đầu lu lèn lúc kết thúc lu lèn tất điều phải theo chế độ thực có hiệu đoạn rải thử - Nghiệm thu lớp mặt đường bê tông nhựa Sau thi công hoàn chỉnh mặt đường bê tông nhựa phải tiến hành nghiệm thu: Các yêu cầu sau phải thoả mãn: + Về kích thước hình học: Gói thầu số 06: San lấp mặt XD hệ thống đường giao thông ra, vào Cảng hàng không Thọ Xuân Bề rộng mặt đường đo thước thép Bề dày lớp rải nghiệm thu theo mặt cách cao đạc mặt lớp bê tông nhựa so với số liệu cao đạc điểm tương ứng điểm tương ứng mặt lớp móng( lớp bê tông nhựa dưới) Hoặc cách đo mẫu khoan mặt đường, phương pháp đo chiều dày không phá hoại; Độ dốc ngang mặt đường theo hướng thẳng góc với tim đường, từ tim mép (nếu mái) từ mái đến mái kia( đường mái) Điểm đo mép phải lấy cách mép 0.50m Khoảng cách hai điểm đo không 10m Độ dốc dọc kiểm tra cao đạc điểm dọc theo tim đường Sai số đặc trưng hình học lớp mặt đường bê tông nhựa không vượt giá trị bảng sau: Sai số cho phép đặc trưng hình học lớp mặt đường BTN Các kích thước hình học Sai số cho Ghi Dụng cụ PP phép Bề rộng mặt đường -5cm kiểm tra Tổng số chỗ hẹp không Theo yêu cầu BTN vượt 5% chiều dài Bề dày lớp bê tông đường Âp dụng cho 95% tổng nhựa: ±10% số điểm đo; 5% lại - Đối với lớp ±8% không vượt 10mm - Đối với lớp ±5% - Đối với lớp dùng máy rải có điều chỉnh tự động cao độ Độc dốc ngang mặt Âp dụng cho 95% tổng đường BTN số điểm đo - Đối với lớp ±0.0050 - Đối với lớp ±0.0025 Sai số cao độ không Âp dụng cho 95% tổng vượt -10mm số điểm đo - Đối với lớp ±5mm - Đối với lớp ±5mm Gói thầu số 06: San lấp mặt XD hệ thống đường giao thông ra, vào Cảng hàng không Thọ Xuân - Về độ phẳng: Kiểm tra độ phẳng thước dài 3m Tuỳ theo rải máy rải thông thường hay máy rải có thiết bị điều chỉnh tự động cao độ mà tiêu chuẩn nghiệm thu độ phẳng tuân theo giá trị bảng sau: Tiêu chuẩn nghiệm thu độ phẳng mặt đường bê tông nhựa ( Dụng cụ phương pháp kiểm tra: thước dài 3m; 22 TCVN 016-79) Loại máy Vị trí lớp Phần trăm khe hở thước dài m với Khe rải bê tông mặt đường (%)
- Xem thêm -

Xem thêm: BIEN PHAP THI CÔNG SAN nền, ĐƯỜNG GIAO THÔNG nội bộ,, BIEN PHAP THI CÔNG SAN nền, ĐƯỜNG GIAO THÔNG nội bộ,, , II. Các yêu cầu về nguồn gốc, chất lượng vật tư, thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật:, Công tác tuyên truyền, giáo dục: