0

Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

33 450 0
  • Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2017, 10:37

Tuần : 6 Ngày sọan :……… Tiết : 11 Ngày dạy :……… Bài 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP I. Mục Tiêu. 1. Kiến thức : -Nắm được vai trò của các nhân tố tự nhiên KT-XH đối với sự p.triển p.bố CN ở nước ta. -Hiểu việc lựa chọn cơ cấu nghành cơ cấu lãnh thổ CN phù hợp phải xuất phát từ sự đánh giá đúng tác động của các nhân tố này. 2. Kỹ năng : -Có kỹ năng đánh giá ý nghóa của các tài nguyên thiên nhiên. -Kỹ năng sơ đồ hoá các nhân tố ảnh hưởng đến sự p.triển p.bố CN. -Biết vận dụng kiến thức đã học để giải thích một hiện tượng đòa lý kinh tế. II. Chuẩn bị. 1.Giáo viên : a.Phương pháp : Hỏi đáp thảo luận nhóm b.Đồ dùng : -Bản đồ khoáng sản VN. -Bản đồ p.bố dân cư. -Sơ đồ H11.1 (Để trống một số ô.) 2.Học sinh : -Xem bài trước ở nhà. -Bản đồ p.bố dân cư. -At lat đòa lý VN. II. Các bước lên lớp. 1.Ổn định : Họat động của giáo viên Họat động của học sinh Nội dung 2. Kiểm tra bài cũ : Không kiểm tra. 1. Bài mới : HĐ1 : Tài nguyên thiên nhiên của nước ta đa I. Các nhân tố tự nhiên : dạng là cơ sở nguyên liệu năng lượng để p.triển cơ cấu CN đa nghành. -Treo sơ đồ H11.1 chưa hoàn chỉnh.Y.cầu hs hoàn thành sơ đồ. -Cho hs quan sát bản đồ khoáng sản VN.Nêu câu hỏi : Nhận xét về ảnh hưởng của phân bố tài nguyên khoáng sản tới một số nghành CN trọng điểm ? -Y.cầu hs lên xác đònh vùng p.bố các TNKS trên bản đồ -Nhận xét chốt lại. -Cho hs liên hệ thực tế : Đòa phương em có nguồn tài nguyên gì,p.triển nghành ? HĐ2 : -1, 2hs lên bảng điền vào các ô còn trống- Hoàn chỉnh sơ đồ - thấy được mối quan hệ giữa các thế mạnh về tài nguyên khả năng p.triển các nghàng CN trọng điểm. -Đọc bản đồ, đối chiếu với các loại k.sản đã liêt kê ở sơ đồ H11.1 -Xác đònh sự p.bố, trả lời, nêu được : +CN khai thác nhiên liệu : Vùng trung du m.núi bắc bộ (than) ĐN bộ(dầu, khí.) +CN luyện kim :Trung du MN Bắc bộ(K.loại). +CN hoá chất :Trung du MNBB, ĐNBộ. +CNSX vật liệu XD :Ở nhiều đòa phương đặc biệt là ĐB S.hồng ; Bắc T.Bộ (Đá vôi ; Cao lanh.) -Mỏ đá vôi – sản xuất xi măng. -Tài nguyên thiên nhiên đa dạng của nước ta là cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu năng lượng để p.triển cơ cấu CN đa nghành. -Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để p.triển các nghành trọng điểm. -Sự p.bố các loại tài nguyên khác nhau tạo ra các thế mạnh khác nhau của từng vùng. II.Các nhân tố kinh tế -Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi lớp thảo luận một nội dung theo y.cầu : N 1 :Dân cư lao động có ảnh hưởngđến sự p.triển p.bố CN ở nước ta ? +N 2 :Nêu đặc điểm về cơ sở vật chất KT cơ sở hạ tầng trong CN nước ta. ? +N 3 :Chính sách p.triển CN hiện nay của nước ta có gì mới ? +N 4 :Thò trường có tầm quan trọng NTN đ6í với sự p.triển CN nước ta. -Y.cầu các nhóm trình bày. -Nhận xét tóm tắt nội dung chính trên bảng. : Giáo viên hỏi :Việc cải thiện hệ thống đường -Các nhóm trao đổi thảo luận- ghi ra giấy. -Các nhóm báo cáo kết quả- GV: Nguyễn Hữu Tiến Trường TH&THCS Lộc Hòa Phú Lộc TT Huế Tiết 11 Bài 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP I Các nhân tố tự nhiên (Một số loại chủ yếu) Khoáng sản Nhiên liệu: Than, dầu, khí Công nghiệp lượng, hóa chất Kim loại: sắt, magan, crôm, thiếc, chì, kẽm Công nghiệp luyện kim đen, luyện kim màu Phi kim loại (apatit, pirit, photphorit) Công nghiệp hóa chất Vật liệu xây dựng (sét, đá vôi, ) Công nghiệp vật liệu xây dựng Công nghiệp lượng (thủy điện) Thủy sông suối Tài nguyên đất, nước, khí hậu, rừng, nguồn lợi sinh vật biển Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản H11.1 Sơ đồ vai trò nguồn tài nguyên thiên nhiên phát triển số ngành công nghiệp trọng điểm nước ta Tài nguyên thiênsát nhiên đahình dạng,11.1 tạo sở để phátchỉnh triển cấu Quan sơ đồ chưa hoàn Nêu vai trò yếu tố tự nhiên đến phát triển công nghiệp công nghiệpĐiền đa ngành vào ô bên phải bị bỏ trống Tiết 11 Bài 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP I Các nhân tố tự nhiên - Tài nguyên thiên nhiên đa dạng, tạo sở để phát triển cấu công nghiệp đa ngành Dầu mỏ Cá Gỗ Thủy Đá vôi Nhà máy xi măng Hoàng Thạch Sét Cao lanh Nhận số tàiloại nguyên khoáng Kể tênxétmột khoáng sản sản nước Sự phân bố có trữta? lượng lớn nước ta.tài nguyên đó? Các nguồn trữ lượng Khoáng sảntài tậpnguyên trung ởcónhững lớn lànào? sở để phát triển ngành vùng công nghiệp trọng điểm Dựa vào H26.1 nhận xét ảnh hưởng phân bố tài nguyên khoáng sản tới phân bố số ngành công nghiệp trọng điểm Sự phân bố tài nguyên lãnh thổ tạo mạnh khác vùng => Là nhân tố tiền đề ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp khai thác than, sắt Công nghiệp luyện Thái Nguyên Tổ hợp than - điện Na Dương Than nâu CN hóa chất Việt Trì Tiết 11 Bài 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP I Các nhân tố tự nhiên - Tài nguyên thiên nhiên đa dạng, tạo sở để phát triển cấu công nghiệp đa ngành - Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn sở để phát triển ngành công nghiệp trọng điểm - Sự phân bố tài nguyên lãnh thổ tạo mạnh khác vùng => Là nhân tố tiền đề ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp II Các nhân tố kinh tế-xã hội + Phân bố tập trung số vùng Nhóm 2: Việc cải thiện giao thông có ý nghĩa phát triển công nghiệp? Tiết 11 Bài 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP I Các nhân tố tự nhiên II Các nhân tố kinh tế-xã hội Dân cư lao động - Nước ta có số dân đông, nhu cầu, thị hiếu có nhiều thay đổi - Nguồn lao động dồi có khả tiếp thu khoa học kĩ thuật thu hút đầu tư nước Cơ sở vật chất - kĩ thuật công nghiệp sở hạ tầng - Trình độ công nghiệp thấp chưa đồng - Chỉ phân bố tập trung số vùng - Cơ sở hạ tầng bước cải thiện , vùng kinh tế trọng điểm Nhóm 3: Chính sách phát triển công nghiệp nước ta có đặc điểm ? Điều có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ? LỌC DẦU DUNG QUẤT KHÍ-ĐIỆN-ĐẠM CÀ MAU Tiết 11 Bài 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP I Các nhân tố tự nhiên II Các nhân tố kinh tế-xã hội Dân cư lao động - Nước ta có số dân đông, nhu cầu, thị hiếu có nhiều thay đổi - Nguồn lao động dồi có khả tiếp thu khoa học kĩ thuật thu hút đầu tư nước Cơ sở vật chất - kĩ thuật công nghiệp sở hạ tầng - Trình độ công nghiệp thấp chưa đồng - Chỉ phân bố tập trung số vùng - Cơ sở hạ tầng bước cải thiện , vùng kinh tế trọng điểm Chính sách phát triển công nghiệp - Chính sách công nghiệp hóa sách đầu tư - Chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần đổi sách khác Nhóm 4: Thị trường có ý nghĩa phát triển công nghiệp? Cho ví dụ? - Ngày mở rộng, song bị cạnh tranh liệt: + Thị trường nước bị cạnh tranh hàng ngoại nhập Để hàng Việt đứng vững thị trường nội địa Hàng Việt đông đảo người tiêu dùng tin dùng, trước cạnh tranh liệt Công ty đa quốc gia hàng ngoại nhập, doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm với việc tổ chức tốt mạng lưới phân phối hàng hóa + Sức ép cạnh tranh thị trường xuất => Là nhân tố định phát triển phân bố công nghiệp Mỹ đánh thuế chống trợ cấp tôm Việt Nam THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ BAN MA THUỘT BỊ DOANH NGHIỆP TRUNG QUỐC ĐÁNH CẮP Tiết 11 Bài 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP I Các nhân tố tự nhiên II Các nhân tố kinh tế-xã hội Dân cư lao động - Nước ta có số dân đông, nhu cầu, thị hiếu có nhiều thay đổi - Nguồn lao động dồi có khả tiếp thu khoa học kĩ thuật thu hút đầu tư nước Cơ sở vật chất - kĩ thuật công nghiệp sở hạ tầng - Trình độ công nghiệp thấp chưa đồng - Chỉ phân bố tập trung số vùng - Cơ sở hạ tầng bước cải thiện , vùng kinh tế trọng điểm Chính sách phát triển công nghiệp - Chính sách công nghiệp hóa sách đầu tư - Chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần đổi sách khác Thị trường - Ngày mở rộng cạnh tranh liệt - Sức ép thị trường xuất Hãy cho biết yếu tố đầu vào đầu ảnh hưởng đến phát triển phân bố công nghiệp: Các yếu tố đầu vào… Nguyên liệu, nhiên liệu Lao động Sự phát triển phân bố công nghiệp Cơ sở vật chấtkĩ thuật sở hạ tầng Chính sách phát triển Các yếu tố đầu Thị trường nước Viết sơ đồ tư thể phát triển phân bố công nghiệp nước ta?  Về nhà học ...CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức : - HS phải nắm được vai trò của các nhân tố tự nhiên kinh tế xã hội đối với sự phát triển phân bố công nghiệp ở nước ta . - HS phải hiểu được rằng việc lựa chọn cơ cấu ngành cơ cấu lãnh thổ công nghiệp phù hợp phải xuất phát từ việc đánh giá đúng tác động của các nhân tố này. 2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng đánh giá kinh tế các tài nguyên thiên nhiên. - Kĩ năng sơ đồ hoá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố công nghiệp. - Vận dụng các kiến thức đã học để giải thích một hiện tượng địa lí kinh tế. 3. Thái độ: II. CHUẨN BỊ CỦA GV HS: GV: - Bảng số liệu SGK HS: - Chuẩn bị theo hướng dẫn III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới 3. Bài mới Hoạt đôïng của GV HS Nội dung chính HĐ1: HS Làm việc theo nhóm - GV đưa sơ đồ H 11.1 chưa hoàn chỉnh (để HS điền vào các ô bên phải bị bỏ trống). - Chia nhóm thảo luận, đại diện nhóm điền vào các ô trống + Phân loại tài nguyên + Nguyên liệu, nhiên liệu năng lượng để phát triển cơ cấu CN đa ngành - Hs hoàn chỉnh sơ đồ I. CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN Hoạt đôïng của GV HS Nội dung chính - Kết luận về tài nguyên nước ta GV cho HS đọc bản đồ “Địa chất – khoáng sản Việt Nam” hoặc ATLAT đối chiếu với các loại khoáng sản chủ yếu ở H 11.1 ? khoáng sản tập trung ở những vùng nào? CH: Hãy nhận xét về tài nguyên thiên nhiên nước ta ?Sự phân bố của các tài nguyên đó? CH: Những tài nguyên thiên nhiên đó là cơ sở để phát triển những ngành kinh tế nào? CH: Dựa vào bản đồ treo tường “Địa chất – khoáng sản Việt Nam” kiến thức đã học, nhận xét về ảnh hưởng của sự phân bố tài nguyên khoáng sản tới sự phân bố một số ngành công nghiệp trọng điểm. - Công nghiệp khai thác nhiên liệu ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ (than) Đông Nam Bộ - Tài nguyên thiên nhiên nư ta đa dạng tạo cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu năng lư ợ để phát triển cơ cấ u công nghiệp đa ngành. - Các tài nguyên có trữ lư ợ lớn là cơ sở để phát triể n các ngành công nghiệp trọng đi ể Hoạt đôïng của GV HS Nội dung chính (dầu khí) - Công nghiệp luyện kim vùng Trung du miền núi Bắc Bộ - Công nghiệp hoá chất vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, Đông Nam Bộ - Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng : tâp trung ở nhiều địa phương, đặc biệt ở ĐBS Hồng ĐNB  sự phân bố tài nguyên trên lãnh thổ tạo thế mạnh khác nhau giữa các vùng thế mạnh ở ĐBSH ĐNB + ĐBS Hồng có tài nguyên khoáng sản, nước, rừng. Cômg mhiệp khai khoáng ( năng lượng, hóa chất, luyện kim, vật liệu xây dựng) nước ( thủy năng), rừng ( lâm nghiệp) + ĐNB : ít tài nguyên, thủy điện, nhưng có đấphù sa cổ phủ badan ( chế biến cây CN ), - Sự phân bố các loạ i tài nguyên khác nhau tạ o ra các thế mạnh khác nhau của t ừ vùng. Hot ụùng ca GV v HS Ni dung chớnh nhõn t xó hi ( ụng dõn, ngun lao ng di do, cú trỡnh ) GV cn nhn mnh HS hiu cỏc ngun ti nguyờn thiờn nhiờn l rt quan trng nhng khụng phi l nhõn t quyt nh s phỏt trin v phõn b cụng nghip H2: Cỏc nhõn t kinh t xó hi : HS Lm vic theo nhúm 4 nhúm: GV nờn cho HS c tng mc nh v rỳt ra ý chớnh. CH: Dõn c v lao ụùng nc ta cú c im gỡ ? iu ú cú nh hng nh th no n s phỏt trin kinh t ? CH: Nhn xột v: C s vt cht- k thut trong cụng nghip v c s h tng nc ta ? (trong nụng nghip cú 5300 cụng trỡnh thu li, cụng II. CC NHN T KINH T X HI 1. Dõn c v lao ng GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 9 Bài 11: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP I . Mục tiêu cần đạt : 1.Kiến thức : - Phân tích các nhân tố tự nhiên, KT-XH ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố CN. - Biết nước ta có nguồn TNTN phong phú, đa dạng, tạo điều kiện để phát triển một nền CN có cơ cấu đa ngành phát triển các ngành CN trọng điểm. - Thấy được sự cần thiết phải BV, sử dụng các TNTN một cách hợp lí để phát triển CN. 2. Kĩ năng: - Nhận xét nguồn tài nguyên khoáng sản trên bản đồ địa chất- khoáng sản VN. 3. Thái độ : - Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ , sử dụng các tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí để phát triển công nghiệp . II. Chuẩn bị của giáo viên học sinh - Bảng số liệu SGK - Sách giáo khoa . III. Tổ chức hoạt động dạy học : 1.Kiểm tra bài cũ : - Vai trò của ngành lâm nghiệp trong việc phát triển kinh tế bảo vệ môi trường . - Nguồn lợi thủy sản nước ta phong phú như thế nào ? Tình hình phát triển ra sao ? 2. Giới thiệu bài: GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 9 - Cũng như nông nghiệp , sự phát triển phân bố công nghiệp chịu sự tác động của điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội . Song mức độ ảnh hưởng như thế nào ? Vấn đề này sẽ được chúng ta nghiên cứu trong bài học hôm nay . 3/ Bài mới : Hoạt động của thầy trò Nội dung + Hoạt động 1: Các nhân tố tự nhiên ( GDMT, NL) - Quan sát sơ đồ hình 11.1 chưa hoàn chỉnh - Điền vào các ô bên phải bị bỏ trống. - Vai trò của các yếu tố tự nhiên đến sự phát triển công nghiệp . - HS :Trình bày - GV Chuẩn xác - Quan sát bản đồ “Địa chất – khoáng sản Việt Nam” - Khoáng sản tập trung ở những vùng nào? - Nhận xét về tài nguyên thiên nhiên nước ta ?Sự phân bố của các tài nguyên đó? - Những tài nguyên thiên nhiên đó là cơ sở để phát triển những ngành kinh tế nào? - Nêu ảnh hưởng của sự phân bố tài nguyên khoáng sản tới sự phân bố một số ngành công nghiệp trọng điểm. ? Việc khai thác TN phát triển CN ảnh hưởng ntn đến TN-MT? Liên hệ GDHS ý thức BVMT, tiết kiệm NL I. Các nhân tố tự nhiên - Tài nguyên thiên nhiên nước ta đa dạng ,tạo cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu năng lượng để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành(CN năng lượng hóa chất, CN luyện kim, CN hóa chất, CN chế biến nông lâm thủy sản,…) - Các tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm. - Sự phân bố tài nguyên tạo ra các thế mạnh khác nhau của từng vùng. II. Các nhân tố kinh tế – xã hội GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 9 + Hoạt động 2 : Các nhân tố kinh tế – xã hội - Cho HS nêu các nhân tố KT-XH ảnh hưởng đến sự phân bố phát triển CN? Cho HS thảo luận nhóm 4’( 4 nhóm) Dựa vào ND SGK hiểu biết : - Nhóm 1, 2 : - Dân cư lao động nước ta có đặc điểm gì ? Điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế ? - Nhận xét về: Cơ sở vật chất- kĩ thuật trong công nghiệp cơ sở hạ tầng nước ta ? - Nhóm 3.4 : - Việc cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa như thế nào đến sự phát triển công nghiệp ? - Hãy kể môt số đường giao thông nước ta mới đầu tư lớn? - Chính sách phát triển công nghiệp ở nước ta có đặc điểm gì ? Điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế ? - Thị trường có ý nghĩa như thế nào? Với sự phát triển công nghiệp ? - Hs trình bày - Gv chuẩn kiến thức . 1. Dân cư lao động - Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu Ngày soạn: 18/9/2014 Ngày dạy: Tiết 12 – Bài 11: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Phân tích nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến phát triển phân bố công nghiệp. - Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ đánh giá ý nghĩa kinh tế tài nguyên thiên nhiên. - Có kĩ sơ đồ hoá nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố công nghiệp. - Biết vận dụng kiến thức để giải thích tượng địa lí kinh tế. 3. Thái độ: - Giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm lượng. II. CHUẨN BỊ: - GV: Bản đồ địa chất – khoáng sản Việt Nam Sơ đồ vai trò nguồn tài nguyên thiên nhiên phát triển số ngành công nghiệp trọng điểm nước ta. Bản đồ phân bố dân cư - HS: Nghiên cứu sơ đồ hình 11.1 SGK. Ôn tập đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam (Địa 8). III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức: 9A: 9B: 9C: 2. Kiểm tra cũ: - Phát triển phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng đến phát triển phân bố công nghiệp? 3. Bài mới: TNTN tư liệu sản xuất quý giá, sở hoàng đầu để phát triển công nghiệp. Khác với nông nghiệp, ngành công nghiệp chịu tác động trc hết nhân tố KT-XH. Các ntố ảnh hưởng ntn, hôm tìm hiểu. Hoạt động GV HS Nội dung *Tìm hiểu ảnh hưởng nhân tố I. Các nhân tố tự nhiên tự nhiên đến ngành công nghiệp * Gv đưa sơ đồ trình sản xuất công nghiệp: Nguyên, nhiên liệu → Sản xuất → Sản phẩm → Tiêu thụ - Trong trình em thấy vai trò yếu tố nào? - Quan sát hình 11.1 đánh giá vai trò nhân tố tự nhiên đến phát triển công nghiệp? - Ảnh hưởng tài nguyên khoáng sản đến ngành công nghiệp cụ thể? + Sản xuất điện: Than, dầu, khí + Luyện kim: quặng khoáng sản + Vật liệu xây dựng: cát, đất sét, đá vôi + Hóa chất: dầu, quặng phi kim - Xác định mỏ khoáng sản nước ta đồ? - Điều tạo thuận lợi nào? Ý nghĩa TNTN có trữ lượng lớn phát triển phân bố công nghiệp? - Ngoài có nhân tố khác ảnh hưởng đến phát triển phân bố công nghiệp? HS trao đổi trả lời câu hỏi. GV nhận xét chuẩn kiến thức. * Tìm hiểu nhân tố KT-XH * GV chia lớp thành nhóm, nhóm nghiên cứu thảo luận nhân tố KT-XH. GV hướng dẫn HS cách khai thác phân tích nhân tố tương tự ngành NN. - Tài nguyên thiên nhiên đa dạng sở ngliệu, nhliệu phát triển công nghiệp đa ngành, khoáng sản nhân tố quan trọng nhất. - Khu vực tập trung nhiều mỏ k.sản nước ta là: TDMNBBB (than, sắt, đồng, a-pa-tít ), ĐNB, - Giúp hình thành khu vực nhà máy, khu công nghiệp, vùng khai thác lớn; sở để phát triển ngành CN trọng điểm. - Các yếu tố khác như: + Nguồn thủy sông suối: phát triẻn nhà máy nhịêt điện + Tài nguyên đất đai, nước, khí hậu, thủy hải sản . II. Các nhân tố kinh tế - xã hội 1. Dân cư lao động - Dcư nước ta đông, nguồn lao động phong phú. - Chât lượng: + Nhóm 1: Dân cư lao động. + Nhóm 2: CSVC CSHT + Nhóm 3: Chính sách phát triển + Nhóm 4: Thị trường. - Cơ sở vật chất kỹ thuật sở hạ tầng cho công nghiệp nước ta trước sao? - Cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa ntn? + Nối liền ngành, vùng sản xuất, sản xuất với tiêu dùng. + Thúc đẩy chuyên BÀI 11 – TIẾT 11 : I CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN : Dựa vào hình 11.1 : cho biết yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng đến phát triển phân bố công nghiệp ? Phân tích vai trò yếu tố ? I CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN : Tài nguyên đa dạng  nguồn nguyên liệu , nhiên liệu lượng phong phú để phát triển CN gồm nhiều ngành • Tìm lược đồ tự nhiên : số tài nguyên khoáng sản vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đồng Sông Hồng ? II CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ – XÃ HỘI : Dân cư lao động : biết nhân tố kinh tế xã hội cócàng ảnh Dân cư động Việt Nam có đặcnào điểm ? -Cho Nước ta cólao dân cư đông , mức sống ngày hưởng đến phân CNlớn ? nâng cao sự thịp.triển trườngvàtiêu thụbố rộng - Dân cư lao động - Nguồn lao động : dồi , có khả đáp ứng - CSVC kĩ thuật nhu cầu -của CN công nghiệp CS hạ tầng - Chính sách p.triển công nghiệp - Thị trường Cơ sở vật chất – kĩ thuật công nghiệp sở hạ tầng : - CSVC – kĩ thuật công nghiệp gồm ? - Cơ sở hạ tầng gồm ? + CSVC : nhà xưởng, máy móc, phương tiện … + Kĩ thuật : chế tạo (trình độ công nghệ) … + Cơ sở hạ tầng : giao thông vận tải , bưu viễn thông , điện, nước … - Hãy phân tích ưu, nhược điểm CSVC – kĩ thuật sở hạ tầng nước ta thời gian qua ? Những ảnh hưởng p.triển công nghiệp ? (nhóm – phút) Cơ sở vật chất – kĩ thuật công nghiệp sở hạ tầng : - TL : Cơ sở hạ tầng ( g thông v tải , bưu viễn thông , điện nước … ) bước cải thiện  góp phần thúc đẩy CN phát triển - KK : Trình độ công nghệ thấp , sở vật chất kĩ thuật chưa đồng - Việc cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa phát triển CN ? 3 Chính sách phát triển công nghiệp : - Trong sách sách Đảngđầu nhà nước, Chínhcác sách CNH , tư phát triển sách ảnh hưởng trựcnước tiếp đến phát công nghiệp… Đảng nhà động lực triểnđẩy CNCN ? phát triển thúc - Phân tích ảnh hưởng sách : phát triển kinh tế nhiều thành phần , khuyến khích đầu tư nước phát triển CN nước ta ? Thị trường : - Thị trường có ý nghĩa việc phát triển CN ? - Thị trường mở rộng  CN phát triển , cấu CN đa dạng - Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế , ngành CN nước ta gặp phải khó khăn ? phát triển nghiệp •? Việc Một số vấn đề nông cần chuẩn bị : ngư nghiệpảnh hưởng đến phát triển CN không ? cho ví - Học tốt cũ , ý phân tích dụ để minh họa ? mớicác : Ghi 12, mục I vàđến vẽ trước hình ?- Bài Trong yếutên tốảnh hưởng phát triển 12.1/ bố trang 42nghiệp, (Biểu đồtheo hìnhem tròn) phân công yếu tố quan - Nghiên cứu phần trọng ? Tạikĩsao ? II tìm ảnh minh họa cho ngành công nghiệp có mục [...]...3 Chính sách phát triển công nghiệp : - Trong chính sách của sách Đảngđầu nhà nước, thì Chínhcác sách CNH , chính tư phát triển chính sách nào ảnh hưởng trựcnước tiếp đến sự phát công nghiệp của Đảng nhà là động lực triển ẩy CNCN ? phát triển thúc - Phân tích ảnh hưởng của các chính sách : phát triển kinh tế nhiều thành phần , khuyến khích đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển CN ở nước... việc phát triển CN ? - Thị trường càng mở rộng  CN càng phát triển , cơ cấu CN càng đa dạng hơn - Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế , ngành CN nước ta đang gặp phải những khó khăn gì ? phát triển nghiệp •? Việc Một số vấn đề nông cần chuẩn bị : ngư nghiệpảnh hưởng gì ... Điều có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ? LỌC DẦU DUNG QUẤT KHÍ-ĐIỆN-ĐẠM CÀ MAU Tiết 11 Bài 11 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP I Các nhân tố tự nhiên II Các nhân tố kinh... đầu ảnh hưởng đến phát triển phân bố công nghiệp: Các yếu tố đầu vào… Nguyên liệu, nhiên liệu Lao động Sự phát triển phân bố công nghiệp Cơ sở vật chấtkĩ thuật sở hạ tầng Chính sách phát triển Các. .. xét ảnh hưởng phân bố tài nguyên khoáng sản tới phân bố số ngành công nghiệp trọng điểm Sự phân bố tài nguyên lãnh thổ tạo mạnh khác vùng => Là nhân tố tiền đề ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp, Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp, Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Hình ảnh liên quan

Quan sát sơ đồ hình 11.1 chưa hoàn chỉnh Điền vào các ô bên phải bị bỏ trống. - Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

uan.

sát sơ đồ hình 11.1 chưa hoàn chỉnh Điền vào các ô bên phải bị bỏ trống Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan