0

XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP

24 364 3
  • XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2017, 22:13

Chất thải là những vật và chất mà người dùng không còn muốn sử dụng và thải ra, tuy nhiên trong một số ngữ cảnh nó có thể là không có ý nghĩa với người này nhưng lại là lợi ích của người khác, chất thải còn được gọi là rác. Trong cuộc sống, chất thải được hình dung là những chất không còn được sử dụng cùng với những chất độc được xuất ra từ chúng BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC TIỂU LUẬN HÓA MÔI TRƯỜNG XỬ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: Lê Thị Thanh Vân Sinh viên thực hiện: nhóm Lớp: 05DHHH Năm 2017 DANH SÁCH NHÓM: Trần Quốc Đạt 2004140029 Lê Hoàng Xuân Bình 2004140013 Nguyễn Bá Vi Hòa 2004140087 Huỳnh Ngọc Hiền 2004140076 Thiệu Thị Mỹ Duyên 2004140052 Nguyễn Hồ Thị Thúy Huyền 2004140110 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập trường nhóm em tiếp thu nhiều kiến thức tiểu luận thành trình học tập rèn luyện dày công dạy bảo quý thầy cô Nhóm em đến cô LÊ THỊ THANH VÂN lời cảm ơn chân thành, người giúp nhóm em hoàn thành tốt tiểu luận Với thời gian thực tập hạn hẹp kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên không tránh khỏi thiếu xót, nhóm em kính mong nhận góp ý, bảo quý thầy cô Một lần em xin chân thành cảm ơn, kính chúc cô sức khỏe thành đạt MỤC LỤC Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM Khoa Công Nghệ Hóa Học CHƯƠNG TỔNG QUAN CHẤT THẢI TRONG CÔNG NGHIỆP 1.1.Giới thiệu chất thải Chất thải vật chất mà người dùng không muốn sử dụng thải ra, nhiên số ngữ cảnh ý nghĩa với người lại lợi ích người khác, chất thải gọi rác Trong sống, chất thải hình dung chất không sử dụng với chất độc xuất từ chúng Hình 1.1 Các chất thải công nghiệp Quản rác thải hành động thu gom, phân loại xử loại rác thải người Hoạt động nhằm làm giảm ảnh hưởng xấu rác vào môi trường xã hội Rác liên quan trực tiếp tới phát triển người công nghệ xã hội Cấu tạo loại rác biến đổi qua thời gian nơi chốn, với trình phát triển đổi có tính chất công nghiệp trực tiếp ảnh hưởng tới nguồn phế liệu Ví dụ nhựa công nghệ hạt nhân Một số thành phần rác có giá trị kinh tế tái chế lại cách hoàn hảo 1.2 Các chất nguồn ô nhiễm 1.2.1 Nước Nước thải nhà máy công nghiệp nông nghiệp thải vào nguồn tiếp nhận sông, hồ, biển Cac chất gây ô nhiễm nước đa dạng, bao gồm: hợp chất hữu dễ phân hủy, hóa chất độc, chất rắn lơ lửng, chất dinh dưỡng (nitơ, photpho), vi khuẩn gây bệnh, nhiệt độ… Hiện có khoảng 500.000 chất bẩn khác tồn môi trường nước Các kim loại nặng: chì, thủy ngân, kẽm, Ths Lê Thị Thanh Vân Nhóm Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM Khoa Công Nghệ Hóa Học đồng,cadmi nước lọai động vật, loài cá hấp thụ mạnh, gây ngộ độc cho chúng người ăn phải chúng Do tác động hoạt động sống, nước bị nhiễm bẩn chất khác bị giảm chất lượng, chất lượng nước thay đổi theo khuynh hướng sau: • Giảm độ pH nước ô nhiễm axit sunfuaric axit nitrit từ khí quyển, tăng hàm lượng sunfat nitrat nước • Tăng nồng độ ion nước ngầm nước sông trình rửa trôi, hòa tan quặng cacbonat quặng khác tác động mưa axit • Tăng hàm lượng ion kim loại nặng ion sunfat, nitrảt, nitrit nước tự nhiên • Tăng hàm lượng muối nước bề mặt nước ngầm xâm nhập nước thải, từ khí rửa trôi phần chất thải rắn • Tăng hàm lượng chất hữu nước, đặc biệt chất bền sinh học( chất hoạt động bề mặt, thuốc sát trùng 1.2.1.1 Ảnh hưởng kim loại nặng nước Chì (Pb): kim loại có độc tính não gây chết người bị nhiễm độc nặng.chì có khả tích tụ lâu dài thể Trong nước sông haoò có lượn vết chì ( độ 1-50 mg/l), nước biển không ô nhiễm có nồng độ chì 0,03g/l Chì nước xác định hai phương pháp: quang phổ hấp thụ nguyên tử hay chiết trắc quang với thuốc thử dithizon cloroform, đo mật độ quang 510 nm Thủy ngân (Hg): thủy ngân vô vơ, hữu cực độc người thủy sinh Nồng độ cho phép WHO thủy ngân nước uống Thủy ngân nước xác định hai phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử hay chiết trắc quang với thuốc thử dithizon cloroform, đo mật độ quang 492nm Asen (Asen) chất độc cực mạnh có tác dụng tích lũy gây ung thư Nước tự nhiên có chứa vết asen với nồng độ khoảng 10 Tiêu chuẩn cho phép WHO nước uống 50 Asen thường xác định phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử 1.2.1.2 Ảnh hưởng chất rắn nước Ths Lê Thị Thanh Vân Nhóm Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM Khoa Công Nghệ Hóa Học Các chất rắn nguồn nước tự nhiên tạo trình xối mòn, phong hóa địa chất, nước thải tràn từ đồng ruộng vùng cửa sông, chất rắn hình thành trình keo tụ ion vô gặp nước mặn chất rắn đưa vào nguồn nước tự nhiên từ nước thải sinh hoạt chất rắn có khả gây trở ngại cho phát triển thủy sản, cấp nước sinh hoạt chúng có nồng độ cao Tiêu chuẩn WHO nước uống không chấp nhận tổng chất rắn tan (TDS) cao 1200mg/l 1.2.2 Không khí Các chất ô nhiễm không khí chủ yếu oxit cacbon, oxit lưu huỳnh, oxit nitơ, hydrocacbon bụi công nghiệp Các nguồn ô nhiễm giao thông, chiếm gần 70% tổng tải lượng ô nhiễm, số ngành công nghiệp nhà máy nhiệt điện Bên cạnh đó, chất ô nhiễm môi trường nguy hiểm chất phóng xạ, việc sử dụng lượng hạt nhân nhà máy điện nguyên tử, y học, nghiên cứu khoa học quốc phòng Ngoài ra, có ô nhiễm dạng lượng ô nhiễm tiếng ồn Giới hạn chịu đựng người 85 90 dB Những kết nghiên cứu Đức cho thấy thiệt hại tiếng ồn giao thông chiếm 2% GDP 1.2.3 Đất Sự ô nhiễm môi trường đất chủ yếu thuốc trừ sâu diệt cỏ, khai thác khoáng sản, phá rừng, chất thải rắn chôn lấp không hợp vệ sinh, nhiễm mặn, nhiễm phèn Hóa chất bảo vệ thực vật nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất cân sinh thái Việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật dẫn tới nồng độ chất hóa học đất vượt mức độ cho phép, có nguy tích lũy thức ăn Sau chuỗi thức ăn, nồng độ chất độc tăng lên từ hàng chục đến hàng trăm lần Việc sử dụng phân bón vô làm thay đổi tính chất hóa đất, làm suy giảm hoạt động sống vi sinh vật, trình sinh hóa đất bị phá vỡ Do sử dụng không hợp nên diện tích đất bị sa mạc hóa ngày nhiều, từ triệu ha/ năm Sự khai thác khoáng sản dẫn đến ngăn cản trình hấp thu chất dinh dưỡng trồng 1.3 Phân loại chất thải Có nhiều phương pháp phân loại khác tùy theo mục đích nghiên cứu: + Dựa vào trạng thái vật lý, chất ô nhiễm chia thành rắn, lỏng, khí Ths Lê Thị Thanh Vân Nhóm Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM + Khoa Công Nghệ Hóa Học Dựa vào kích thước hạt, chất ô nhiễm chia thành phân tử ( hỗn hợp khí hơi) aerosol( gồm hạt rắn, lỏng) aerosol chia thành bụi, khói, sương Bụi hạt rắn có kích thước từ - 50m, khói hạt rắn có kích thước từ 0,35m hình thành ngưng tụ phun chất lỏng khí 1.3.1 Rác thải sinh hoạt Rác thải sinh hoạt chất rắn bị loại trình sống, sinh hoạt, hoạt động, sản xuất người động vật Rác phát sinh từ hộ gia đình, khu công cộng, khu thương mại, khu xây dựng, bệnh viện, khu xử chất thải… Trong đó, rác sinh hoạt chiếm tỉ lệ cao Số lượng, thành phần chất lượng rác thải quốc gia, khu vực khác nhau, phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, khoa học, kỹ thuật Bất kỳ hoạt động sống người, nhà, công sở, đường đi, nơi công cộng…, sinh lượng rác đáng kể Thành phần chủ yếu chúng chất hữu dễ gây ô nhiễm trở lại cho môi trường sống Cho nên, rác sinh hoạt định nghĩa thành phần tàn tích hữu phục vụ cho hoạt động sống người, chúng không sử dụng vứt trả lại môi trường sống 1.3.2 Chất thải công nghiệp Chất thải công nghiệp chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất nhà máy, xí nghiệp, gồm: + Chất thải rắn nguy hại: bao gồm khí thải độc hại, hóa chất dạng lỏng, chúng dễ gây cháy nổ, ngộ độc, tác động không tốt đến sức khỏe người dễ ăn mòn nhiều vật chất khác + Chất thải rắn sắt thép kim loại bị gỉ cũ kĩ gây không nguy hại chúng cần phải xử lí dọn dẹp hay tái chế cẩn thận 1.3.3 Chất thải xây dựng Chất thải xây dựng thải từ trình hoạt động công trường xây dựng sửa chữa công trình xây dựng, chủ yếu loại gạch, đá, đất vụn bị phá dỡ ra, chúng gọi xà bần Chất thải y tế Chất thải y tế vật chất thể rắn, lỏng khí thải từ sở y tế, bao 1.3.4 gồm: + Chất thải y tế nguy hại: chất thải y tế chứa yếu tố nguy hại cho sức khỏe người môi trường dễ lây nhiễm bệnh, gây ngộ độc, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn có đặc tính nguy hại khác chất thải không tiêu hủy an toàn Ths Lê Thị Thanh Vân Nhóm Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM + Khoa Công Nghệ Hóa Học Một số chất hữu có độc tính cao môi trường nước: Các chất hữu có độc tính cao thường chất bền vững, khó bị vi sinh phân hủy Một số có tác dụng tích lủy tồn lâu dài môi trường thể thủy sinh vật nên gây ô nhiễm lâu dài đồng thời tác hại đến hệ sinh thái nước, chất policlophenol (PCP), policlobiphenyl (PCB), huydrocacbon đa vòng ngưng tụ, hợp chất dị vòng N O Các hợp chất thường có nước thải công nghiệp nguồn nước vùng nông, lâm nghiệp sử dụng nhiều thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng, diệt cỏ… Một số chất tiêu biểu: • Các hợp chất phenol: Phenol chất dẫn xuất Phenol có nước thải công nghiệp Các hợp chất phenol làm cho nước có mùi,đồng thời hây tác hại cho hệ sinh thái sức khỏe dân chúng Giá trị LD 50 pentaclorophenol 27 mg/kg chuột Một số phenol có khả hây ung thư Theo quy định Tổ chức Y tế giới (WHO), hàm lượng 2,4-triclophenol pentaclophenol nước uống không 1µg/l Tiêu chuẩn nước thủy sản FAO quy định nồng độ phenol
- Xem thêm -

Xem thêm: XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP, XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP, , TỔNG QUAN CHẤT THẢI TRONG CÔNG NGHIỆP, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP, CHƯƠNG 3. XỬ LÍ BÙN XI MẠ

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1. Các chất thải công nghiệp - XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP

Hình 1.1..

Các chất thải công nghiệp Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 1.2 Hàm lượng chất vô cơ trong nước thải sinh hoạt ở Mỹ (mg/l) - XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP

Bảng 1.2.

Hàm lượng chất vô cơ trong nước thải sinh hoạt ở Mỹ (mg/l) Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng 2.2. Thành phần chất thải rắn một số ngành công nghiệp đặc trưng - XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP

Bảng 2.2..

Thành phần chất thải rắn một số ngành công nghiệp đặc trưng Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 3.1. Nước thải xi mạ - XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP

Hình 3.1..

Nước thải xi mạ Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 3.1. Sơ đồ công nghệ xử lý bùn xi mạ - XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP

Hình 3.1..

Sơ đồ công nghệ xử lý bùn xi mạ Xem tại trang 20 của tài liệu.

Từ khóa liên quan