0

Vật liệu chịu lửa Sản xuất gạch Dinat

44 1,241 3
  • Vật liệu chịu lửa  Sản xuất gạch Dinat

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2017, 19:17

NHÓM 15 VẬT LIỆU CHỊU LỬA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH DINAT Thực : Nguyễn Xuân Phùng - 20113202 Nguyễn Minh Quý - 20113234 NỘI DUNG TRÌNH BÀY  VẬT LIỆU CHỊU LỬA - Giới thiệu chung - Phân loại - Tính chất  SẢN XUẤT GẠCH DINAT - Giới thiệu chung - Nguyên liệu - Sơ đồ sản xuất - Quá trình lý hóa xảy nung VẬT LIỆU CHỊU LỬA Giới thiệu chung Phân loại Vật Vật liệu liệu chịu chịu lửa lửa Độ chịu lửa Thành phần khoáng Trạng thái vật lý Company Name www.themegal lery.com Theo độ chịu lửa Vật liệu chịu lửa thường: Vật liệu chịu lửa cao: Vật liệu chịu lửa o 1580 – 1700 C o 1770 – 2000 C cao: o 2000 C Theo thành phần khoáng VLCL silicat VLCL alumo-silicat VLCL kiềm tính VLCL chứa cacbon VLCL cacbua-silic VLCL chứa zircon VLCL dạng sợi VLCL đặc biệt Theo trạng thái vật lý : Dạng viên Dạng bột Company Logo www.themegal lery.com Tính chất vật liệu chịu lửa Độ chịu lửa Cường độ xây dựng nhiệt độ cao Độ bề xỉ, độ xốp Độ hút nước, độ đàn hồi… Độ chịu lửa  Là khả bền vững tác dụng nhiệt độ cao mà không bị nóng chảy  Độ chịu lửa thông số kĩ thuật, khác với độ nóng chảy vật liệu  Thông thường độ chịu lửa nhỏ nhiệt độ nóng chảy  Độ chịu lửa phụ thuộc chủ yếu vào thành phần khoáng hóa lượng tạp chất vật liệu Trộn phối liệu  Đầu vào : Quắcjit, hỗn hợp phụ gia, mảnh vụn dinat phế phẩm  Dùng máy trộn lăn  Năng suất : – tấn/giờ  Độ ẩm phối liệu giữ mức – 7%  Phối liệu lấy tự động Tạo hình sản phẩm Máy nén khí Máy nén thủy lực Áp lực nén (kg/cm ) 150 1000 - 1500 Loại gạch Gạch thường Gạch chất lượng cao Kích thước khuôn nhỏ kích thước sản phẩm từ – 3.5% Khối lượng thể tích gạch mộc không nhỏ 2.25 g/cm Mỗi nhà máy có quy trình nung riêng tùy theo kinh nghiệm thực tế sản xuất, tương ứng với kiểu lò, chất lượng nguyên liệu loại sản phẩm Quá trình hóa lí xảy nung  Khi t = 100 - 200 oC : Mất nước lý học  Khi t = 200 - 250 oC  : Mất tính chất kết dính keo kết dính bị phân hủy  Khi t = 250 - 560 oC  : Canxi hidroxit phân hủy Ca(OH)2 → Cao + H2O Lúc cường độ viên mộc giảm xuống trở nên giòn Quá trình hóa lí xảy nung  Khi t = 573 oC  : Biến đổi thù hình β-quắc thành α-quắc Quá trình hóa lí xảy nung  Khi t = 600 - 1200 oC : Sự kết hợp oxit : CaO + SiO2 → CS SiO2 + FeO → SF  Khi t = 1200 oC : Tạo thành khoáng dinat Silicat canxi silicat sắt tạo với thành dung dịch rắn Khi đạt đến nhiệt độ cao chúng tạo thành chất nóng chảy giàu SiO 2, từ chất nóng chảy kết tinh tinh thể tridimit Quan trọng khoáng tridimit có hàm lượng 50-60%, sau khoáng cristobalit lại quắc Quá trình hóa lí xảy nung  Khi t = 1300 – 1450 oC : Dung dịch rắn nóng chảy, khoáng tạo nhiều , lại thủy tinh, quắc hết  Từ t = 1450 oC đến giai đoạn làm nguội bình thường : Giai đoạn nên tránh số khoảng nhiệt độ chuyển dạng thù hình khoáng gây giảm thể tích nhiều CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE ! ... loại Vật Vật liệu liệu chịu chịu lửa lửa Độ chịu lửa Thành phần khoáng Trạng thái vật lý Company Name www.themegal lery.com Theo độ chịu lửa Vật liệu chịu lửa thường: Vật liệu chịu lửa cao: Vật liệu. .. TRÌNH BÀY  VẬT LIỆU CHỊU LỬA - Giới thiệu chung - Phân loại - Tính chất  SẢN XUẤT GẠCH DINAT - Giới thiệu chung - Nguyên liệu - Sơ đồ sản xuất - Quá trình lý hóa xảy nung VẬT LIỆU CHỊU LỬA Giới... tối đa thường đến kg/cm2 CÁCH XÁC ĐỊNH SẢN XUẤT GẠCH DINAT Giới thiệu chung     Gạch dinat vật liệu chịu lửa thành phần có chứa 93% SiO2 Dinat sản xuất từ quặng quắc chất liên kết, nung nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật liệu chịu lửa Sản xuất gạch Dinat, Vật liệu chịu lửa Sản xuất gạch Dinat, , Tính chất của vật liệu chịu lửa, Nguyên liệu sản xuất gạch dinat, Quá trình sản xuất gạch dinat, Quá trình hóa lí xảy ra khi nung

Hình ảnh liên quan

Quắcjit : Sa thạch sít đặc lại tạo thành quắc jit, các hạt quắc này liên kết với nhau bằng axit silicic vô định hình. - Vật liệu chịu lửa  Sản xuất gạch Dinat

u.

ắcjit : Sa thạch sít đặc lại tạo thành quắc jit, các hạt quắc này liên kết với nhau bằng axit silicic vô định hình Xem tại trang 23 của tài liệu.
 Khi t= 573 oC  : Biến đổi thù hình β-quắc thành α-quắc. - Vật liệu chịu lửa  Sản xuất gạch Dinat

hi.

t= 573 oC  : Biến đổi thù hình β-quắc thành α-quắc Xem tại trang 39 của tài liệu.

Từ khóa liên quan