0

thiết kế café bar san hô

31 194 0
  • thiết kế café   bar san hô

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 22:27

Bar-Café SAN HƠ ĐỊ ÁN TĨT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CONG NGHỆ TP HỊ CHÍ MINH -0 O0 - ĐỊ ÁN TỐT NGHIỆP NIÊN KHĨA 0 2010 ĐỀ TÀI Café - Bar Chun ngành: San hơ Thiết Ke Nội Thất Mã sổ ngành : teSSa GVHD: Th.s VÕ THỊ THU THỦY SVTH : CAO LÊ THANH TRUNG MSSV : 106301141 TP HCM ngày 17 tháng 07 năm 2010 Bar - Café SAN HƠ B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CổNG NGHỆ ĐỊ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất CỘNG HỊA XẴ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập -T ự D o- Hạnh Phúc KHOA :MỸ THUẬT CƠNG NGHIỆP BỘ MƠNĩTHIÉT KÉ NỘI THÁT NHIỆM VỤ ĐỊ ÁN TĨT NGHIỆP HỌ VÀ TÊN : CAO IÊ THANH TRUNG NGÀNH : THIẾT KẾ NỘI THẤT MSSV: 106301141 LỚP: 06DNT3 Scitĩ ho Đầu đề đồ án tốt nghiệp Café _ Bar Nhiệm vụ ( u cầu nội dung số liệu ban đầu): NỘẾ dung u cầu : Trình bày trước hội đồng Hướng dẫn tốt nghiệp khoa, tồn kết sau thời gian làm việc : đê tài, ý tường, hồ sơ kiến trúc phù họp có định giới hạn khơng gian thiết kế, giải pháp thiết kế cụ thể ( 2D 3D ) Hình thức trình bày File PowerPoint • Khối lượng u cầu • Bảng : Giới thiệu đề tài, ý tường hướng nghiên cứu đồ án • Bảng : Hồ sơ kiến trúc cơng trình, giới hạn khơng gian, tổ chức mặt thể • Các bảng lại : Nội dung thiết kế bao gồm phối cảnh , mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng có liên quan, thiêt kê chi tiết sản phẩm (có ứng dụng cơng trình), phân kỹ thuật u câu trình bày theo qui định thiết kế • Các vẽ phải có đầy đủ thơng tin số trang, thơng tin nội dung bên vẽ ( phải viết tiếng Việt có dấu , hạn chế sử dụng tiếng nước ngồi ) Ngày giao Đồ án tốt nghiệp: 15/07/2010 Ngày hồn thành nhiệm vụ: 17/07/2010 • Họ tên người hướng dẫn Th.s Võ Thị Thu Thủy Phần hướng dẫn Nội dung u cầu ĐATN thơng qua mơn Ngày’ thảng năm 20ỉ CHỦ NHIỆM Bộ MỒN NGƯỜI HƯỚNG DẢN Th.s Võ Thị Thu Thủy Bar-Café SAN HƠ PHÀN DÀNH CHO KHOA, Bộ MƠN Người duyệt,(chấm sơ bộ) Đơn vị: Ngày bảo vệ: Điểm tồng kết: Nơi lưu trữ đồ án tốt nghiệp: ĐỊ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất Bar-Café SAN HƠ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành thiết kế nộỉ thất NHAẴN XÉT CUỦA GIÁO VIÊN HỠỎÙNG DẪN Nieảm số số _ Nieảm số chốõ. TP.HCM, ngày íỉL.tháng *0 ^ năm 2010 (GV hướng dẫn ký ghi rõ họ tên) Bar-Café SAN HƠ ĐỊ ÁN TĨT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất ời cảm ơn Thấm trơi qua bốn năm đại học, nhũng vốn kiến thức kinh nghiệm q báu, mà thầy mơn thiết kế nội thất truyền dạy lại cho sinh viên chúng em, thật khơng có để đền đáp lại cơng om Lời cảm om xin cho em gửi đến bậc sinh thành , người sinh em, đem lại sống q báu, để hẩp thụ học kinh nghiệm sổng Và chuyện khơng thể ngờ em lại trở thành cỏ, nhỏ xin hòa quyện vào lồi hoa thom, cỏ dại để điểm thêm cho vẻ đẹp sống nói chung làng nghệ thuật nói riêng Vâng! Ngành đặc thù “Thiết kế nội thất” Để vậy!!., khơng thể khơng nói đến khoảng thời gian q báu mà sinh viên ngành thiểt kể chúng em, hấp thụ phần tinh hoa, thầy, thầm lặng truyền dạy dõi theo bước đứa tinh thần Có lẽ lời cảm om khơng gửi riêng đến chun ngành khác, mà em trân trọng dành gửi tặng đến người cơng tác giảng dạy, người đã, ươm hạt giống tiếp chăm sóc hạt mầm sống./ Bar-Café SAN HƠ ĐỊ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành thiết kế nộỉ thất MỤC LỤC PHÀN MỘT: NGHIÊN cứu SAN HỒ I.ĐẶT VAN ĐÈ Lý chọn đề tài Ý nghĩa đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II.GIẢI QUYẾT VẤN ĐÊ A SAN HƠ Nguồn gốc Vị trí địa lí B SAN HƠ HƯƠNG BIEN TRONG San hơ tạo dáng San hơ thời trang San hơ kiến trúc San hơ nội thất ❖ Kết luận SỐNG PHẦN HAI: ỨNG DỤNG SAN HỒ VÀO KHƠNG GIAN BAR CAFE I MÀU SẮC CHÁT LIỆU ÁNH SÁNG VÀ HÌNH KHĨI Màu sắc chất liệu Ánh sáng Hình dáng II NHIỆM VỤ THIÉT KẾ A ỨNG DỤNG SAN HƠ VÀO KHƠNG GIAN BAR_CAFE Khái qt chung Bar_ Cafe Loại hình B THỤC HIỆN NHIỆM v ụ THIẾT KẾ 1/ Ý tưởng thiết kế: 2/ Tư liệu nghiên cứu liên quan đến đề tài: / Phạm vi nghiên cửu: /Hồ sơ kiến trúc điển hình: / Nhiệm vụ thiết kế: 6/ Phân tích ý tưởng cho khơng gian cụ thể: ❖ Khu vực I ♦> Khu vực ♦> Khu vực ❖ Khu vực Bar Bar-Café SAN HƠ ♦♦♦ Khu vực ngoại thất / Sơ đồ bố cục bảng / Lập kế hoạch thời gian thực hiện: c- KÉT LUẬN - KIÊN NGHỊ ĐÈ TÀI / Kết luận: ’ / Kiến nghị: / Giáo viên hướng dần: TÀI LIỆU THAM KHÁO ĐỊ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất Bar-Café SAN HƠ ĐƠ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất < 2ĩri mở đầu Cảm giác thật tuyệt vời đón bình minh cằn cát vàng, hòa vào khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ thơ mộng với bãi cát trắng chạy dài tưởng vó tận ,bạn có buổi chiều nghi ngơi bãi biển dong ruổi xe tìm dòng suối mát lạnh, chắn bạn thấy thú vị với khám phá Vảng! Những cảm giác tơi nghĩ rằng, hầu hết người muốn tận hưởng giây phút thật nhẹ nhàng, thật lãng mạn, để hòa vào với khơng gian mát lạnh hình ảnh ấn tượng nơi thưởng ngoạn với gia đình bạn bè Dòng chảy ngành tạo dáng mỹ thuật cơng nghiệp ngày nay, trào lưu mạnh, bước , bứơc lên hồn thiện cải đẹp chung sống PHẦN MỘT: NGHIÊN cứu SAN HƠ Bur Café SAN HƠ ĐỎ ÁN TĨT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất I ĐÃT VẤN ĐÈ Lý chọn đề tài: Đại dương ln đề tài hấp dẫn tơi Sự đa dạng phong phú hình dáng màu sắc San hơ thu hút tơi nghiên cứu màng đề tài này, ứng dụng vào khơng gian Bar_Cafe ❖ Sự hỗn loạn vách ngăn, xếp ngẫu nhiên theo trình tự định chúng mang tính độc đáo hấp dần ❖ ❖ Ý nghĩa đề tài Với Va bề mặt trái đất bao phủ bời nước biển đại dương, biển đại dương cung cấp cho người nguồn thực phẩm, lượng, tuyến đường hàng hải, nơi vui chơi giải trí góp phần đảm bảo cho tồn phát triển nhân loại Để đảm bảo phát triển bền vừng, khơng khai thác, sử dụng nguồn tài ngun từ biển đại dương mà phải chung tay bảo vệ Nhằm nâng cao nhận thức cơng chúng vai trò quan trọng biển đại dương “vì bền vừng biển cả”, ngày 8/6 hàng năm chọn ngày Đại dương giới Đây kiện nhằm tơn vinh đại dương giới để bày tỏ mối quan tâm gắn bó lồi người với biển, đại dương Điều đặc biệt năm 2010, Liên Hiệp Quốc lấy làm năm Quốc tế đa dạng sinh học nhàm khẳng định đa dạng sinh học đa dạng sống, tài sản vơ hình hữu hình sống nhân loại Hưởng ứng năm Quốc tế đa dạng sinh học, chủ đề “Nhiều lồi - Một hành tinh - Tương lai chúng ta” (Many Species - One Planet - One Future) chọn cho ngày Mơi trường giới năm Có thể thấy ngày tháng 6, chuỗi hoạt động nhàm bào vệ đại dương, mơi trường diễn tồn giới Mục tiêu nghiên cứu Ba r - ( afé SAN HƠ ❖ ĐỊ ÁN TĨT NGHIỆP Ngành thỉết kế nội thất Làm thay đổi cách nhìn nhận san hơ Nghiên cứu phân tích đặc tính màu sắc phong phú hình dáng đa dạng ❖ ❖ ửng dụng hình dáng, đậc tính san hồ vào khơng gian BarCafe Phương pháp nghiên cứu Tham khảo tài liệu liên quan đến đề tài, đồ án cùa sinh viên khóa trước, tra cứu internet, điều mà tơi thấy thiết kế qn café mong ước II GIẢI QUT VÁN ĐÈ A SAN HỔ Nguồn gốc: Được hình thành nhiều vi sinh vật biến, cá thể San hơ có đặc điếm riêng mà ko bị trùng lặp San hơ khơng thực vật khơng khống vật, nỏ sản phẩm kết tinh nhiều vi sinh vật sống đại dương Nó bao gồm chủ yếu canxi cacbonat- thành phần với ngọc trai- hình thành chậm tự nhiên theo thời gian, khơng có tác động người Người ta nói ràng: San hơ có chứa sức mạnh để bảo vệ cho người chống lại linh hồn xấu mang đến vận mệnh tốt, sử dụng rộng rãi suốt thời Hy Lạp La Mã cổ đại Màu đỏ sẫm San hò đến từ biển Mediterranean giới thiệu tới đất nước Nhật Bàn qua “Con đường tơ lụa” suốt thời kỳ Nara (710-784 sau cơng ngun) gọi “Kovvatari”, (theo nghĩa đen “xun qua Persia”) đó.Họ đặc biệt ý đến ngun liệu mà tiếng Nhật gọi “boke”, màu hồng nhạt với độ màu ốn định mà người ta gọi “màu da thiên thần Và chúng tán dương khả hiểu biết sâu rộng vẻ đẹp tuyệt hảo thương gia ítalia này.San hơ dề bị ăn mòn bời axit nước chanh giấm, vào số cá thể lại có quy trình đặc biệt đế bảo vệ bề mặt Bar - C SAN HƠ ĐỊ ÁN TĨT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất Ờ giai đoạn định q khứ địa chất, san hỏ phổ biến, san hồ đại vùng nước ấm khu vực nhiệt đới số nơi định giới ngày Giống san hơ đại, tổ tiên chúng tạo rạn đá ngầm, số ừong chúng cấu trúc lớn loại đá trầm tích Các ám tiều (rạn đá ngầm) cổ đại khơng tạo thành hồn tồn san hơ Tào, hải miên dấu tích lại nhiều lồi động vật da gai, động vật tay cuộn, động vật hai mảnh vỏ, động vật chân bụng bọ ba thùy sinh sống ám tiều bảo tồn ừong chúng Điều làm cho số san hồ hóa thạch mục hữu ích, giúp cho nhà địa chất xác định niên đại lớp đá mà chúng tìm thấy San hơ khơng bị hạn chế rạn san hơ nhiều loại san hơ đơn độc tìm thấy lớp đá mà khơng có diện rạn san hơ, chẳng hạn chi Cyclocyathus có thành hệ đất sét Gault Anh Ánh htrỏng mơi trưòng Một rạn san hơ ốc đảo cho sinh vật biển San hơ nhạy cảm với thay đồi mơi trường tự nhiên Các nhà khoa học tiên đốn đển năm 2030 50% rạn san hơ giới bị hủy diệt*151; đó, chúng thường luật mơi trường bảo vệ Một rạn san hơ dề dàng bị ngập tảo nước có q nhiều dinh dưỡng San hơ chết nhiệt độ nước thay đồi vượt q 1-2 độ ngồi khoảng bình thường, độ mặn nước giảm Dấu hiệu ban đầu cùa ứng suất mơi trường việc san hơ thải tảo vàng đơn bào; khơng có tảo đơn bào cộng sinh mình, mơ san hơ mầu để lộ mầu trắng xương cacbonat canxi, hỉện tượng gọi san hơ bạc màu[l6ỉ Hiện nhiều phủ cấm lấy san hơ từ rạn san hơ để giảm thiệt hại nhừng người lặn dùng bình dưỡng khí Tuy nhiên, san hơ chịu thiệt hại mỏ neo tàu thuyền hay nghề cá Tại nơi mà nghề cá địa phương gây hại cho rạn san hơ, chương trình tun truyền thực để Bar - Café SAN HƠ ĐỒ ÁN TĨT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất giáo dục dân chúng hệ sinh thái việc bảo vệ rạn san hơ Một mặt cắt san hồ, nhuộm màu để xác định tốc độ tăng trưởng Hốc sinh thái hẹp mà san hơ chiếm lĩnh, phụ thuộc cùa lồi san hơ đá vào trầm lắng cacbonat canxi, có nghĩa chúng nhạy cảm thay đơi độ pH nước Do lượng CƠ2 khí tăng, tượng axít hóa đại dương, CO2 tan nước làm giảm độ pH, xảy nước bề mặt đại dương Độ pH thấp làm san hồ bị giảm khả tạo xương cacbonat canxi, trường hợp cùng, xương bị phân rã hồn tồn Các nhà khoa học e ngại rằng, khơng có cắt giảm mạnh sớm C 02 từ hoạt động người, tượng axít hóa đại dương gây thiệt hại nghiêm trọng tiêu diệt lồi hệ sinh thái san hơ Một kết hợp thay đồi nhiệt độ, nhiễm, lạm dụng người lặn biển nhà sản xuất đồ kim hồn dần tới hủy diệt nhiều rạn san hơ giới Điều làm tảng tầm quan trọng ngành sinh học san hơ Riêng biến đồi khí hậy gây thay đồi nhiệt độ đủ để hủy diệt san hơ Ví dụ, giai đoạn ấm lên vào năm 1997-98, tất quần thể thủy tức Miỉỉepora boschmaỉ gần Panama bị bạc mầu chết vòng năm - lồi đến xem tuyệt chủng San hơ nhân tạo Một vườn san hơ nhăn tạo San hơ nhân tạo san hơ người tạo với mục đích bảo tồn, nghiên cứu, tạo mơi trường cho động vật sống san hỏ triển lãm cho khách du lịch xem Các kỹ thuật làm san hơ nhân tạo làm từ giá thề, chất làm từ pozzolana xi măng canxi hiđrơxit, hay cấy giống áp dụng rộng rãi Khi làm san hơ nhân tạo cần trách tảo biển bám vào làm hại tới san hơ làm dơ Các hồ san hồ nhân tạo thu hút khách du lịch Việt Nam hợp tác với Nga tạo hồ san hơ nhân tạo Nha Trang Tuy san hơ chậm chạp hồi phục ngày hồi phục hồn tồn Vị• trí địa II: • r Các rạn san hơ thường thây vùng biên nhiệt đới nơng mà nước có khơng có dinh dưỡng Mức dinh dưỡng cao chẳng hạn nước thải từ vùng nơng nghiệp làm hại rạn san hơ ĐỊ ÁN TĨT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất Café SAN HƠ phát triển nhanh tào Tại hầu hết rạn san hơ, sinh vật thống trị lồi san hơ đá, quần thể thích ti tạo xương ngồi cacbonat canxi (đá vơi) Bên cạnh san hơ tìm thấy cà vùng biên nhiệt đới ơn đới, rạn san hơ hình thành khu vực hai bên đường xích đạo trải từ vĩ độ 30° Bắc đến 30° Nam; loại san hơ tạo rạn khơng sồng độ sâu q 30m nhiệt độ có ảnh hưởng đến phân bố san hơ, người ta thường cho khơng có san hơ sống vùng nước có nhiệt độ 18°c VỊ trí rạn san hơ Các lồi san hơ phụ thuộc vào tào vàng đơn bào tạo rạn (san hơ đá) thường tìm thấy rạn san hơ - cấu trúc lớn cacbonat canxi vùng biên nhiệt đới nơng Các rạn san hơ tạo dựng từ xương san hơ gắn với lớp cacbonat canxi tảo coralline tiết Rạn san hơ hệ sinh thái biền đa dạng, nơi sinh sống 4.000 lồi cá, vơ số lồi thích t i , thân mềm, giáp xác nhiều động vật B SAN HƠ HƯƠNG BIÉN TRONG SĨNG San hơ thời trang tạo dáng San hơ khơng người biết đến vật thơ cứng có bề mặt nhám nó, bên cạnh vần hừu số lồi san hơ chưa qua cơng đoạn xử lý làm cho ngành thời trang vê mặt nghệ thuật trang sức nói chung phải chiêm ngưỡng vé đẹp thơ mộc Bức ảnh giới thiệu chiềc nhẫn với viên San hơ hồng tuyệt đẹp, có đường kính đo 9mm (0,35 inch), với viên kim cương chất lượng cao bao quanh Chuồi hạt ảnh tập hợp nhiều mảnh San hơ đẹp đẽ với màu sắc tương đồng có vết rạn vết vỡ Nhẫn vàng Tên khống vật : Coral San hơ viên ( Chưa xử lý ) Vòng cố dược tạo từ san hơ hồng Bar-Calé SAN HƠ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất San hơ kiến trúc Sự vận dụng màu sấc đa dạng san hơ vào nội thất Hình dạng nhánh thơ san hơ cách điệu đèn trang trí Tầng lớp san hơ, cách điệu trang trí trần Một góc vườn sinh động mảng miêng san hơ Được ứng dụng vào ghế ngồi Nét mềm mại san hơ đưa vào nội thất xe Bar-Café SAN HO ĐỎ ÁN TĨT NGHIỆP Ngành thiết kế nộỉ thất ❖ Kết luận : Là lồi sinh vật biển, sống thân mềm mại, giống thân tảo, tạo nên nét đẹp quyến rũ, ko sinh vật sống thơ cứng tạo thành tồ chức rắn chác, mà khai thác đẹp ngành mỹ thuật PHẦN HAI: ỨNG DỤNG SAN HƠ VÀO KHƠNG GIAN BARCAFE I MÀU SẮC CHÁT LIỆU ÁNH SÁNG VÀ HÌNH KHĨI Màu sắc Chủ yếu dùng màu ngun thúy biển, tạo cảm giác mát lạnh thoải mái ,với phối hợp màu sác san hơ có gam màu nóng màu đỏ, cam phối hợp với màu lạnh màu trắng, làm lên lạnh từ biển, sưởi ấm điểm nhấn ghế bàn Chất liệu Với phản chiếu tốt cùa inox, dùng làm chủ đạo, đê tạo nên hình ảnh lung linh đại dương, nhờ ánh sáng mặt trời thẫm thấu qua nước Vật liệu đá thơ chẻ, đươc ốp cột, để nói lên tính chất cứng san h Ánh sáng Với tone màu lạnh, việc tạo ánh sáng nhấn màu nóng , tạo cảm giác ấm áp gần với biên, gần với hình ảnh san hơ Hình dáng Khơng gian tạo dáng với đường cong lượn trần, tường, lối đi, đặc biệt mảng tường khu vực 1, dùng hình ảnh lỗ hơ hấp san hơ để tạo cảm giác dễ chịu cho người xem Với bàn ghế khu vực 1, dùng hình ảnh cấu trúc san hơ , bong bong nước đưa vào ghế ngồi khu vực IL NHIỆM VỤ THIÉT KÉ A ỬNG DỤNG SAN HƠ VÀO KHƠNG GIAN BARCAFE Khái qũát chung Bar_ Café Có thể nói người ngồi mục đích sống làm việc, bên cạnh khơng thể thiếu lọai hình giải trí, để đáp ứng thỏa mãn đó, loại hình cafe Bar Loại hình Cơng cộng ( nội ngoại thất café bar) B THựC HIỆN NHIỆM vụ THIẾT KÉ Ý tương thiết kế: T H Ư V IỆ N TRƯỜNG 0H KỶ THUẬT CỊNG NGHỆ TP.HCM SAN HƠ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất ĐỎ ÁN TĨT NGHIỆP Ngành thiết kế nộỉ thất ^ r • Khá nhiêu màu săc mang tính đặc trưng cho san hơ ĐỊ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất m Bar - Café SAN HƠ • Lấy vẻ đẹp mn dạng san hơ để cách điệu cho khơng gian với đầy màu sắc hưong vị biển Bar-Café SAN HƠ ĐƠ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất Ý TƯỞNG TƠNG HỢP Vách ngán hó hìp cua SAM hơ Máng trang tri tướng Xhtuh tách theo quy trinh Đèn tran trang tri Hình dâng da dạng Đèn trân hơ trự khu tục Đưm nhân ngâu nhiên Đèn trang tri cột Sáp Xép theo quy luật Ghế khu rực • Mang hương vị biển tạo nên lãng mạn vào khơng gian resort • Vật liệu chủ yếu composite, kính màu, mica • Ánh sáng chủ yếu sử dụng gián tiếp ánh sáng ngồi trời, ánh sáng nhấn cho khơng gian giải trí Bar-Café SAN HƠ ĐỎ ÁN TĨT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất Phạm vi nghiên cứu: Hình ảnh san hơ ứng dụng vào khơng gian café, cấu trúc ứng dụng vào trang trí kết cấu kiến trúc Hồ sơ kiến trúc điển hình: 72684 Bar-Cate SAN HƠ ĐỊ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất Nhiệm vụ thiết kế • • • • Tìm hồ sơ kiến trúc: Thực nhiệm vụ thiết kế đồ họa: Thực nhiệm vụ thiết kế kiến trúc Thực nhiệm vụ thiết kế nội thất: • Tầng 3:thiết kế khu vực café 1,2,3 ngoại thất ^ Café s Café 2_ quầy bar ✓ Café s Café ngồi trời ❖ Thiết kế sản phẩm : s Ghế khu vực khu vực Phân tích ý tưởng cho khơng gian cụ thể: SAN HỐ ĐỊ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành thiết kế nộỉ thất Từ đường lượn hên cạnh thơ cứng san hơ, ln trung tâm phối, tạo nên khơng gian bar Nét tạo hóa ngẫu nhiên đường lượn san hơ, đưa vào khơng gian trầm, lắng bên cạnh nét lượn nhẹ nhàng, giúp cho khơng gian thêm sinh động Bar - Café SAN HƠ ĐỊ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất Sơ đồ bố cục BI Tên đề tài, hệ thống sơ lược, trình bày hướng nghiên cứu B2 Tổng cồng trình ( mặt trạng, phối cành ngoại thất) B3 Mặt cải tạo khu vực triển khai mặt trần triển khai tổng thể phối cảnh tổng Bar-Café SAN HƠ B4 ĐỊ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành thiết kế nộỉ thất B5 B6 Phối cảnh chính, mặt Các phối cảnh sản Phối cảnh chính, mặt cắt chi tiết ( Khu vực 1) phẩm (Khu vực 1) cắt chi tiết ( Khu vực ) B7 B8 B9 Các phối cành, góc nhìn Phối cảnh chính, Các phối cảnh (Khu vưc quầy bar sàn phẩm mặt cắt chi tiết (Khu 3) (Khu vực 2) vực 3) B10 BI Phối cảnh ( khu vực Các phối cảnh (Khu vực ngoại thất) café ngồi trời) Lập kế hoạch thời gian thực hiện: • • • • • c- Tuần Tn Tuần Tn Tn 1-3 : Triển khai sơ khơng gian 4-6 : Sửa với Giáo viên hướng dan 7-8 : Sửa với Giáo viên hướng dần 9-10 : Hồn thiện bàng v ẽ ỉl-12:K iẻm tra, sửa chữa, nộp KẾT LU ẬN -KIẾN NGHỊ ĐÊ TÀI Kết luận: Những mánh San hơ tướng chừng nằm sâu đại dương Nhưng với khám phá đẹp mềm mại xen lan với cứng chủng đưa vào nội thất cơng trình nói lên tắt mà San hơ muốn n ó i !!! Kiến nghị: Có thẻ nói răng, phân tích ứng dụng mà tơi trình bày trên, tiền đề cho bước tiến ý nghĩ táo bạo đưa để tài vào cơng trình kiến trúc nhà ở, hay văn phòng sao? Mỹ thuật tạo hình có thê nói ln phá mạnh dạn người thiết kế, dám nghĩ dám làm, tìm cách ứng dụng vào cơng trình Bar-Café SAN HO ĐỊ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất cách hợp lý chắt lọc tỉnh ý, khơng chí loại hình nhà hay khu nghĩ mát đó, mà có thê đưa vào cơng trình ứng dụng khác 3.Giáo viên hưởng dẫn Ths:Võ Thị Thu Thủy TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Google.com.vn Tạp chí Kinh tế- Đơ thị- Nội thất Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp Các án tốt nghiệp khóa cũ ... 72684 Bar- Cate SAN HƠ ĐỊ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất Nhiệm vụ thiết kế • • • • Tìm hồ sơ kiến trúc: Thực nhiệm vụ thiết kế đồ họa: Thực nhiệm vụ thiết kế kiến trúc Thực nhiệm vụ thiết kế. .. • Tầng 3 :thiết kế khu vực café 1,2,3 ngoại thất ^ Café s Café 2_ quầy bar ✓ Café s Café ngồi trời ❖ Thiết kế sản phẩm : s Ghế khu vực khu vực Phân tích ý tưởng cho khơng gian cụ thể: SAN HỐ ĐỊ... thất café bar) B THựC HIỆN NHIỆM vụ THIẾT KÉ Ý tương thiết kế: T H Ư V IỆ N TRƯỜNG 0H KỶ THUẬT CỊNG NGHỆ TP.HCM SAN HƠ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành thiết kế nội thất ĐỎ ÁN TĨT NGHIỆP Ngành thiết kế nộỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế café bar san hô , thiết kế café bar san hô ,

Hình ảnh liên quan

Hình dạng nhánh thơ của san hơ được cách điệu trong đèn trang trí - thiết kế café   bar san hô

Hình d.

ạng nhánh thơ của san hơ được cách điệu trong đèn trang trí Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình dâng da dạng Đèn trân hơ trự khu tục - thiết kế café   bar san hô

Hình d.

âng da dạng Đèn trân hơ trự khu tục Xem tại trang 25 của tài liệu.
4. Hồ sơ kiến trúc điển hình: - thiết kế café   bar san hô

4..

Hồ sơ kiến trúc điển hình: Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình ảnh san hơ được ứng dụng vào khơng gian café, cũng như cấu trúc của nĩ được ứng dụng vào trang trí cũng như kết cấu kiến trúc. - thiết kế café   bar san hô

nh.

ảnh san hơ được ứng dụng vào khơng gian café, cũng như cấu trúc của nĩ được ứng dụng vào trang trí cũng như kết cấu kiến trúc Xem tại trang 26 của tài liệu.
Mỹ thuật tạo hình cĩ thê nĩi răng luơn là những bức phá và sự mạnh dạn của - thiết kế café   bar san hô

thu.

ật tạo hình cĩ thê nĩi răng luơn là những bức phá và sự mạnh dạn của Xem tại trang 30 của tài liệu.

Từ khóa liên quan